Kết quả XỔ SỐ BÌNH ĐỊNH ngày 26/04 (Thứ Năm)

XSMT> Thứ 5> XSBDI 26/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 22 0 6, 9
G7

288

1 3, 4
G6

5050 6914 6321

2 1, 2, 7, 8
G5

1728

3 3
G4

64033 68751 27180
17627 18656 01098 45779

4
5 0, 1, 6
G3

51509 24906

6 7
G2

04267

7 9
G1

68293

8 0, 8
ĐB 659813 9 3, 8
KQ Niêm yết: BDI-26-4.jpgXSBDI 30 ngày
Đầy đủ
2 số
3 số

Kết quả XỔ SỐ BÌNH ĐỊNH ngày 19/04 (Thứ Năm)

XSMT> Thứ 5> XSBDI 19/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 84 0 3, 4, 9
G7

418

1 1, 8
G6

6847 9089 9803

2 2, 8
G5

5887

3 5, 6
G4

37004 47811 29522
71435 71672 26136 07043

4 3, 7
5 1
G3

06609 66228

6
G2

18790

7 2
G1

67381

8 1, 4, 7, 9
ĐB 408151 9 0
KQ Niêm yết: BDI-19-4.jpgIn vé dò XSBDI
Đầy đủ
2 số
3 số

Kết quả XỔ SỐ BÌNH ĐỊNH ngày 12/04 (Thứ Năm)

XSMT> Thứ 5> XSBDI 12/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 69 0 0, 2, 3, 4, 8
G7

303

1
G6

4187 8069 3400

2 5
G5

5976

3 1
G4

85274 74204 20690
31760 09502 84031 52525

4 2
5
G3

02575 05160

6 0, 0, 9, 9
G2

51391

7 4, 5, 6
G1

50542

8 7
ĐB 683008 9 0, 1
KQ Niêm yết: BDI-12-4.jpgLô-tô XSBDI
Đầy đủ
2 số
3 số

Kết quả XSBDI (XSKT BDI) ngày 05/04 (Thứ Năm)

XSMT> Thứ 5> XSBDI 05/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 62 0 0
G7

979

1 2, 6
G6

1368 3816 9600

2
G5

5284

3
G4

04071 90482 28289
31057 46750 91982 30675

4
5 0, 4, 5, 7
G3

16054 75581

6 2, 4, 8
G2

55864

7 1, 5, 9
G1

20055

8 1, 2, 2, 4, 9
ĐB 267112 9
KQ Niêm yết: BDI-5-4.jpgIn vé dò XSBDI
Đầy đủ
2 số
3 số

Kết quả XSBDI (XSKT BDI) ngày 29/03 (Thứ Năm)

XSMT> Thứ 5> XSBDI 29/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 59 0 2, 3, 5
G7

296

1 6, 8, 9
G6

8018 9903 5978

2 5, 5, 9
G5

4529

3
G4

97780 29525 59702
18625 48762 53651 22519

4
5 1, 9
G3

60816 89684

6 2
G2

88280

7 8
G1

59793

8 0, 0, 4
ĐB 038805 9 3, 6
KQ Niêm yết: BDI-29-3.jpgIn vé dò XSBDI
Đầy đủ
2 số
3 số

Kết quả XSBDI (XSKT BDI) ngày 22/03 (Thứ Năm)

XSMT> Thứ 5> XSBDI 22/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 02 0 2, 3
G7

783

1 3, 6, 6, 7
G6

0533 9168 5880

2 6
G5

4217

3 3, 9
G4

95786 29253 42265
88616 24926 49703 31070

4
5 3, 3
G3

80539 80491

6 5, 8
G2

79953

7 0
G1

93216

8 0, 3, 6
ĐB 317213 9 1
KQ Niêm yết: BDI-22-3.jpgIn vé dò XSBDI
Đầy đủ
2 số
3 số