Kết quả XỔ SỐ BÌNH ĐỊNH ngày 18/01 (Thứ Năm)

XSMT> Thứ 5> XSBDI 18/01

ĐẦU ĐUÔI
G8 81 0 1, 4, 4
G7

028

1 3
G6

0999 0604 8904

2 6, 7, 8
G5

5456

3
G4

79279 18258 82470
88949 78955 90689 63601

4 9
5 2, 5, 6, 8
G3

92127 16326

6 9
G2

25413

7 0, 9
G1

64152

8 1, 9
ĐB 650269 9 9
KQ Niêm yết: BDI-18-1.jpgXSBDI 30 ngày
Đầy đủ
2 số
3 số

Kết quả XỔ SỐ BÌNH ĐỊNH ngày 11/01 (Thứ Năm)

XSMT> Thứ 5> XSBDI 11/01

ĐẦU ĐUÔI
G8 31 0 0
G7

180

1 0, 5
G6

5952 4885 1999

2
G5

1959

3 1, 8
G4

08938 68548 26100
98459 73558 09046 74944

4 4, 6, 8
5 2, 8, 9, 9
G3

93585 66879

6
G2

74915

7 9
G1

67891

8 0, 5, 5
ĐB 240210 9 1, 9
KQ Niêm yết: BDI-11-1.jpgIn vé dò XSBDI
Đầy đủ
2 số
3 số

Kết quả XỔ SỐ BÌNH ĐỊNH ngày 04/01 (Thứ Năm)

XSMT> Thứ 5> XSBDI 04/01

ĐẦU ĐUÔI
G8 06 0 0, 4, 6
G7

764

1 1, 1, 5, 8
G6

9904 4318 4300

2 1
G5

4411

3
G4

50415 12368 94370
01841 48748 03753 47942

4 1, 2, 8
5 3, 6
G3

61056 74221

6 4, 8
G2

23911

7 0
G1

20091

8
ĐB 824996 9 1, 6
KQ Niêm yết: BDI-4-1.jpgLô-tô XSBDI
Đầy đủ
2 số
3 số

Kết quả XSBDI (XSKT BDI) ngày 28/12 (Thứ Năm)

XSMT> Thứ 5> XSBDI 28/12

ĐẦU ĐUÔI
G8 40 0 5, 6
G7

468

1 6, 7
G6

9927 3125 3386

2 5, 7
G5

9648

3 2
G4

13405 06848 42132
50442 93665 85754 16517

4 0, 2, 8, 8, 8
5 2, 4
G3

55148 54306

6 5, 8
G2

09476

7 6
G1

74216

8 6
ĐB 419052 9
KQ Niêm yết: BDI-28-12.jpgIn vé dò XSBDI
Đầy đủ
2 số
3 số

Kết quả XSBDI (XSKT BDI) ngày 21/12 (Thứ Năm)

XSMT> Thứ 5> XSBDI 21/12

ĐẦU ĐUÔI
G8 61 0 5, 7
G7

950

1 1, 6
G6

4929 0737 5981

2 2, 9
G5

3739

3 7, 9, 9
G4

11586 91949 21039
55616 58422 44105 35311

4 0, 9
5 0, 0
G3

29750 82869

6 1, 9
G2

02040

7
G1

60407

8 0, 1, 6
ĐB 207580 9
KQ Niêm yết: BDI-21-12.jpgIn vé dò XSBDI
Đầy đủ
2 số
3 số

Kết quả XSBDI (XSKT BDI) ngày 14/12 (Thứ Năm)

XSMT> Thứ 5> XSBDI 14/12

ĐẦU ĐUÔI
G8 43 0 5
G7

239

1 2
G6

6412 0943 1825

2 5
G5

4688

3 9, 9
G4

50661 24242 50205
36890 48160 78739 06940

4 0, 2, 3, 3, 6
5 9
G3

77059 07175

6 0, 0, 1
G2

53388

7 5
G1

92360

8 8, 8
ĐB 510546 9 0
KQ Niêm yết: BDI-14-12.jpgIn vé dò XSBDI
Đầy đủ
2 số
3 số