Kết quả XỔ SỐ BÌNH THUẬN ngày 19/04 (Thứ Năm)

XSMN> Thứ 5> XSBTH 19/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 09 0 4, 5, 6, 8, 9
G7

746

1 2
G6

3688 0204 4278

2
G5

8433

3 3, 6, 7
G4

19537 77608 43906
78858 18812 64146 77036

4 6, 6, 9
5 8
G3

71749 40393

6
G2

73784

7 8
G1

62986

8 4, 6, 8
ĐB 596705 9 3
KQ Niêm yết: BTH-19-4.jpgXSBTH 30 ngày
Đầy đủ
2 số
3 số

Kết quả XỔ SỐ BÌNH THUẬN ngày 12/04 (Thứ Năm)

XSMN> Thứ 5> XSBTH 12/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 25 0 5
G7

572

1 1, 4
G6

2286 4433 9420

2 0, 5
G5

0869

3 1, 3, 5
G4

13031 61545 88895
09911 14314 17457 11705

4 5
5 7, 7
G3

03995 98257

6 6, 9
G2

78166

7 2
G1

61782

8 2, 6
ĐB 787835 9 5, 5
KQ Niêm yết: BTH-12-4.jpgIn vé dò XSBTH
Đầy đủ
2 số
3 số

Kết quả XỔ SỐ BÌNH THUẬN ngày 05/04 (Thứ Năm)

XSMN> Thứ 5> XSBTH 05/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 01 0 1, 5, 6, 8
G7

733

1 3
G6

3105 8613 6625

2 5
G5

7652

3 0, 3
G4

87054 85308 45081
55963 04596 77375 70630

4 5, 8
5 2, 4
G3

97845 60306

6 3
G2

87148

7 5
G1

07587

8 1, 7
ĐB 659494 9 4, 6
KQ Niêm yết: BTH-5-4.jpgLô-tô XSBTH
Đầy đủ
2 số
3 số

Kết quả XSBTH (XSKT BTH) ngày 29/03 (Thứ Năm)

XSMN> Thứ 5> XSBTH 29/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 15 0 4, 7
G7

927

1 0, 4, 5
G6

6394 2955 8366

2 7
G5

5610

3
G4

42807 58298 12181
81290 77342 33076 83997

4 1, 2
5 5
G3

63362 03614

6 2, 4, 6
G2

13741

7 6
G1

98104

8 1
ĐB 887564 9 0, 4, 7, 8
KQ Niêm yết: BTH-29-3.jpgIn vé dò XSBTH
Đầy đủ
2 số
3 số

Kết quả XSBTH (XSKT BTH) ngày 22/03 (Thứ Năm)

XSMN> Thứ 5> XSBTH 22/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 80 0 4, 9
G7

569

1 8
G6

6504 3426 1265

2 5, 6
G5

3581

3
G4

83341 79918 00025
08353 63055 60309 33276

4 1, 2
5 2, 3, 5, 7
G3

26874 23372

6 5, 9
G2

87942

7 2, 4, 6
G1

97557

8 0, 1
ĐB 703352 9
KQ Niêm yết: BTH-22-3.jpgIn vé dò XSBTH
Đầy đủ
2 số
3 số

Kết quả XSBTH (XSKT BTH) ngày 15/03 (Thứ Năm)

XSMN> Thứ 5> XSBTH 15/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 17 0 0, 2, 6, 6
G7

833

1 3, 4, 7
G6

4176 0191 1172

2 9
G5

0800

3 3, 8
G4

63038 78176 68106
57714 01702 91872 23892

4
5 6
G3

30529 66313

6
G2

43856

7 2, 2, 6, 6
G1

36606

8 9
ĐB 569889 9 1, 2
KQ Niêm yết: BTH-15-3.jpgIn vé dò XSBTH
Đầy đủ
2 số
3 số