Kết quả XỔ SỐ BÌNH THUẬN ngày 18/01 (Thứ Năm)

XSMN> Thứ 5> XSBTH 18/01

ĐẦU ĐUÔI
G8 17 0 0, 8
G7

199

1 0, 3, 7, 8
G6

4418 3191 6283

2 1
G5

7445

3 2, 3, 5, 7
G4

84808 94310 61935
65437 35742 44721 54742

4 2, 2, 5
5 6
G3

29700 29813

6
G2

10756

7
G1

29632

8 3
ĐB 738933 9 1, 9
KQ Niêm yết: BTH-18-1.jpgXSBTH 30 ngày
Đầy đủ
2 số
3 số

Kết quả XỔ SỐ BÌNH THUẬN ngày 11/01 (Thứ Năm)

XSMN> Thứ 5> XSBTH 11/01

ĐẦU ĐUÔI
G8 31 0 8
G7

120

1 6, 8
G6

6963 7946 9387

2 0
G5

7670

3 1, 3
G4

76465 55661 20782
71150 82018 47333 77808

4 6
5 0
G3

32863 20116

6 1, 3, 3, 3, 5
G2

73263

7 0
G1

45981

8 1, 2, 7, 7
ĐB 892087 9
KQ Niêm yết: BTH-11-1.jpgIn vé dò XSBTH
Đầy đủ
2 số
3 số

Kết quả XỔ SỐ BÌNH THUẬN ngày 04/01 (Thứ Năm)

XSMN> Thứ 5> XSBTH 04/01

ĐẦU ĐUÔI
G8 23 0 0,2,3,4,5,8
G7

199

1 9
G6

3504 3108 9173

2 3, 3, 5
G5

6980

3
G4

36498 85305 06181
96719 04602 63103 16825

4
5 7
G3

31572 60157

6 2
G2

99223

7 2, 3
G1

84262

8 0, 1
ĐB 895400 9 8, 9
KQ Niêm yết: BTH-4-1.jpgLô-tô XSBTH
Đầy đủ
2 số
3 số

Kết quả XSBTH (XSKT BTH) ngày 28/12 (Thứ Năm)

XSMN> Thứ 5> XSBTH 28/12

ĐẦU ĐUÔI
G8 08 0 2, 8, 8
G7

950

1 0, 5
G6

7186 2020 7102

2 0, 8
G5

3792

3 1, 2
G4

73731 43632 25015
05480 89787 06263 12108

4 9
5 0
G3

74710 01728

6 3, 3
G2

37249

7
G1

46484

8 0, 4, 6, 7
ĐB 715963 9 2
KQ Niêm yết: BTH-28-12.jpgIn vé dò XSBTH
Đầy đủ
2 số
3 số

Kết quả XSBTH (XSKT BTH) ngày 21/12 (Thứ Năm)

XSMN> Thứ 5> XSBTH 21/12

ĐẦU ĐUÔI
G8 00 0 0, 1, 6
G7

097

1 2, 7
G6

8259 6717 9689

2
G5

0412

3 0, 3, 4
G4

04530 03106 99099
64301 33556 63297 69746

4 6
5 6, 9
G3

41795 54934

6
G2

27289

7
G1

68433

8 9, 9
ĐB 851296 9 5, 6, 7, 7, 9
KQ Niêm yết: BTH-21-12.jpgIn vé dò XSBTH
Đầy đủ
2 số
3 số

Kết quả XSBTH (XSKT BTH) ngày 14/12 (Thứ Năm)

XSMN> Thứ 5> XSBTH 14/12

ĐẦU ĐUÔI
G8 84 0 8
G7

745

1 1, 1, 6, 9
G6

0316 5522 3411

2 2, 3
G5

6982

3 3, 4
G4

62762 65271 53134
97419 00808 14562 59242

4 2, 4, 5
5
G3

12565 10944

6 2, 2, 5
G2

37911

7 1
G1

00133

8 2, 4
ĐB 628023 9
KQ Niêm yết: BTH-14-12.jpgIn vé dò XSBTH
Đầy đủ
2 số
3 số