Kết quả XỔ SỐ ĐẮC NÔNG ngày 19/05 (Thứ Bảy)

XSMT> Thứ 7> XSDNO 19/05

ĐẦU ĐUÔI
G8 98 0
G7

748

1
G6

3696 2028 3970

2 5, 6, 8, 8, 8
G5

7551

3 2
G4

40194 02625 77628
52291 18228 24470 27285

4 1, 8
5 1, 3, 9
G3

47453 07832

6
G2

49059

7 0, 0
G1

69541

8 5
ĐB 974326 9 1, 4, 6, 8
KQ Niêm yết: DNO-19-5.jpgXSDNO 30 ngày
Đầy đủ
2 số
3 số

Kết quả XỔ SỐ ĐẮC NÔNG ngày 12/05 (Thứ Bảy)

XSMT> Thứ 7> XSDNO 12/05

ĐẦU ĐUÔI
G8 00 0 0, 0
G7

877

1 5
G6

1488 7295 4148

2 5
G5

3788

3 2
G4

79984 98890 57958
40100 47365 14715 37755

4 6, 8
5 5, 8
G3

95425 20482

6 1, 5
G2

46261

7 7
G1

11946

8 2, 4, 8, 8
ĐB 067832 9 0, 5
KQ Niêm yết: DNO-12-5.jpgIn vé dò XSDNO
Đầy đủ
2 số
3 số

Kết quả XỔ SỐ ĐẮC NÔNG ngày 05/05 (Thứ Bảy)

XSMT> Thứ 7> XSDNO 05/05

ĐẦU ĐUÔI
G8 11 0 7
G7

176

1 1
G6

3431 3890 2282

2 2
G5

9781

3 1
G4

22956 56851 61582
84559 26894 89145 89507

4 5, 8
5 1, 6, 9
G3

27496 25648

6
G2

72275

7 5, 6
G1

30884

8 1, 2, 2, 4
ĐB 235022 9 0, 4, 6
KQ Niêm yết: DNO-5-5.jpgLô-tô XSDNO
Đầy đủ
2 số
3 số

Kết quả XSDNO (XSKT DNO) ngày 28/04 (Thứ Bảy)

XSMT> Thứ 7> XSDNO 28/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 52 0 1, 3
G7

410

1 0, 1
G6

0856 0260 8642

2 8
G5

7636

3 3, 5, 6
G4

38253 04496 74333
16479 20203 51669 18559

4 2
5 2, 3, 6, 9
G3

92601 96167

6 0, 7, 9
G2

44811

7 9
G1

40128

8
ĐB 230235 9 6
KQ Niêm yết: DNO-28-4.jpgIn vé dò XSDNO
Đầy đủ
2 số
3 số

Kết quả XSDNO (XSKT DNO) ngày 21/04 (Thứ Bảy)

XSMT> Thứ 7> XSDNO 21/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 62 0 1
G7

669

1
G6

4120 4087 5290

2 0, 0
G5

6086

3 0, 0, 6
G4

56230 46567 75199
52349 65554 84061 17036

4 9
5 4
G3

57630 07389

6 1, 2, 7, 9
G2

87501

7
G1

34092

8 6, 7, 9
ĐB 333320 9 0, 2, 9
KQ Niêm yết: DNO-21-4.jpgIn vé dò XSDNO
Đầy đủ
2 số
3 số

Kết quả XSDNO (XSKT DNO) ngày 14/04 (Thứ Bảy)

XSMT> Thứ 7> XSDNO 14/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 89 0
G7

697

1 1, 1, 4, 5
G6

9139 5911 1291

2 4, 6
G5

7763

3 7, 9
G4

12578 04891 53015
55124 65511 87971 87726

4 6
5
G3

81570 18146

6 3
G2

90237

7 0, 1, 8
G1

73214

8 6, 9
ĐB 753586 9 1, 1, 7
KQ Niêm yết: DNO-14-4.jpgIn vé dò XSDNO
Đầy đủ
2 số
3 số