Kết quả XỔ SỐ ĐẮC NÔNG ngày 17/02 (Thứ Bảy)

XSMT> Thứ 7> XSDNO 17/02

ĐẦU ĐUÔI
G8 96 0
G7

671

1 5, 6, 8
G6

6652 3980 2650

2 1, 1
G5

5621

3
G4

07450 22667 65316
57264 44515 66888 19265

4 8
5 0, 0, 2
G3

52718 80248

6 4, 5, 7
G2

04021

7 1, 9
G1

62379

8 0, 5, 8
ĐB 620285 9 6
KQ Niêm yết: DNO-17-2.jpgXSDNO 30 ngày
Đầy đủ
2 số
3 số

Kết quả XỔ SỐ ĐẮC NÔNG ngày 10/02 (Thứ Bảy)

XSMT> Thứ 7> XSDNO 10/02

ĐẦU ĐUÔI
G8 06 0 2, 6, 8
G7

408

1 1
G6

3665 2728 0846

2 8
G5

0774

3 2, 7, 8, 9
G4

96602 41675 54993
33111 03632 13852 66972

4 6
5 2
G3

39637 46287

6 5, 7
G2

56267

7 2, 4, 5
G1

56838

8 7
ĐB 371139 9 3
KQ Niêm yết: DNO-10-2.jpgIn vé dò XSDNO
Đầy đủ
2 số
3 số

Kết quả XỔ SỐ ĐẮC NÔNG ngày 03/02 (Thứ Bảy)

XSMT> Thứ 7> XSDNO 03/02

ĐẦU ĐUÔI
G8 59 0 0, 9
G7

259

1 0, 0, 9
G6

9510 4910 3293

2
G5

6809

3 1, 9
G4

96163 37040 21819
76072 68700 63248 34239

4 0, 0, 1, 8
5 9, 9
G3

45289 60640

6 3, 4
G2

09131

7 2
G1

12764

8 9
ĐB 647341 9 3
KQ Niêm yết: DNO-3-2.jpgLô-tô XSDNO
Đầy đủ
2 số
3 số

Kết quả XSDNO (XSKT DNO) ngày 27/01 (Thứ Bảy)

XSMT> Thứ 7> XSDNO 27/01

ĐẦU ĐUÔI
G8 67 0
G7

485

1 1, 3, 9
G6

1152 0797 1175

2 5, 5
G5

1513

3 8, 9
G4

80025 27611 96538
78091 68025 81770 47686

4
5 0, 2
G3

69619 16069

6 7, 9
G2

84150

7 0, 5
G1

07596

8 5, 6
ĐB 962139 9 1, 6, 7
KQ Niêm yết: DNO-27-1.jpgIn vé dò XSDNO
Đầy đủ
2 số
3 số

Kết quả XSDNO (XSKT DNO) ngày 20/01 (Thứ Bảy)

XSMT> Thứ 7> XSDNO 20/01

ĐẦU ĐUÔI
G8 79 0 0, 3, 6
G7

199

1 2, 8, 8, 8
G6

1200 1918 3118

2 3
G5

1737

3 7
G4

42618 26471 97991
03623 05651 62106 68897

4
5 1
G3

42466 76112

6 6
G2

46503

7 1, 9
G1

01486

8 6
ĐB 369692 9 1, 2, 7, 9
KQ Niêm yết: DNO-20-1.jpgIn vé dò XSDNO
Đầy đủ
2 số
3 số

Kết quả XSDNO (XSKT DNO) ngày 13/01 (Thứ Bảy)

XSMT> Thứ 7> XSDNO 13/01

ĐẦU ĐUÔI
G8 26 0 0, 3
G7

661

1 4
G6

9103 6156 6279

2 6
G5

8400

3 3, 8
G4

38171 78449 23473
30655 47248 30938 36414

4 7, 8, 9
5 5, 6
G3

50875 08047

6 1
G2

81474

7 1,1,3,4,5,9
G1

97971

8
ĐB 330533 9
KQ Niêm yết: DNO-13-1.jpgIn vé dò XSDNO
Đầy đủ
2 số
3 số