Kết quả XỔ SỐ KIÊN GIANG ngày 20/05 (Chủ Nhật)

XSMN> Chủ Nhật> XSKG 20/05

ĐẦU ĐUÔI
G8 34 0 3, 6
G7

861

1 2, 5, 9
G6

4819 5443 2039

2 6, 9
G5

2015

3 4, 9
G4

26106 80759 53526
19180 44852 94250 21065

4 3
5 0, 2, 4, 9
G3

28094 23312

6 1, 5
G2

16303

7
G1

66229

8 0
ĐB 056954 9 4
KQ Niêm yết: KG-20-5.jpgXSKG 30 ngày
Đầy đủ
2 số
3 số

Kết quả XỔ SỐ KIÊN GIANG ngày 13/05 (Chủ Nhật)

XSMN> Chủ Nhật> XSKG 13/05

ĐẦU ĐUÔI
G8 83 0 7
G7

852

1 2
G6

3985 1752 0070

2 2
G5

6099

3
G4

19349 08761 65055
53976 78993 80259 53912

4 1, 7, 9
5 2, 2, 5, 9
G3

67207 24247

6 1, 3
G2

25263

7 0, 6
G1

59241

8 3, 5
ĐB 335122 9 3, 9
KQ Niêm yết: KG-13-5.jpgIn vé dò XSKG
Đầy đủ
2 số
3 số

Kết quả XỔ SỐ KIÊN GIANG ngày 06/05 (Chủ Nhật)

XSMN> Chủ Nhật> XSKG 06/05

ĐẦU ĐUÔI
G8 14 0 6
G7

106

1 4, 8
G6

3550 9384 9957

2 7, 8
G5

1671

3 8, 9
G4

31918 70479 27675
59528 10239 78092 21698

4 5
5 0, 7
G3

38876 19127

6
G2

65845

7 1, 3, 5, 6, 9
G1

31073

8 4
ĐB 949938 9 2, 8
KQ Niêm yết: KG-6-5.jpgLô-tô XSKG
Đầy đủ
2 số
3 số

Kết quả XSKG (XSKT KG) ngày 29/04 (Chủ Nhật)

XSMN> Chủ Nhật> XSKG 29/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 51 0 2, 6, 6
G7

226

1
G6

9239 2506 2532

2 1, 2, 6, 7
G5

5702

3 2, 9
G4

08547 79961 73021
73186 63127 26573 51422

4 7
5 1
G3

13289 75889

6 1, 6
G2

96806

7 3
G1

17066

8 6, 9, 9, 9
ĐB 727489 9
KQ Niêm yết: KG-29-4.jpgIn vé dò XSKG
Đầy đủ
2 số
3 số

Kết quả XSKG (XSKT KG) ngày 22/04 (Chủ Nhật)

XSMN> Chủ Nhật> XSKG 22/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 90 0 4, 5
G7

236

1 4
G6

7396 6284 9798

2 2
G5

5714

3 3, 6
G4

35833 11489 74864
94405 44904 03922 60448

4 8
5 0
G3

36582 63988

6 2, 4
G2

91462

7 7
G1

57377

8 2, 4, 8, 9
ĐB 549950 9 0, 6, 8
KQ Niêm yết: KG-22-4.jpgIn vé dò XSKG
Đầy đủ
2 số
3 số

Kết quả XSKG (XSKT KG) ngày 15/04 (Chủ Nhật)

XSMN> Chủ Nhật> XSKG 15/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 18 0 0, 6, 7, 8
G7

089

1 8
G6

3839 7077 1400

2 6, 9
G5

5906

3 2, 9
G4

67432 42562 97229
62290 19126 24795 39248

4 1, 8
5
G3

06874 17608

6 2, 4
G2

39664

7 4, 7
G1

46507

8 9
ĐB 922941 9 0, 5
KQ Niêm yết: KG-15-4.jpgIn vé dò XSKG
Đầy đủ
2 số
3 số