Kết quả XỔ SỐ KIÊN GIANG ngày 18/02 (Chủ Nhật)

XSMN> Chủ Nhật> XSKG 18/02

ĐẦU ĐUÔI
G8 15 0
G7

628

1 1, 5
G6

8633 4511 5862

2 8, 9
G5

9329

3 3, 4, 4
G4

27540 53234 58387
47170 24154 22990 56863

4 0
5 4
G3

14868 41081

6 2, 3, 7, 8
G2

59167

7 0
G1

99390

8 1, 7
ĐB 276334 9 0, 0
KQ Niêm yết: KG-18-2.jpgXSKG 30 ngày
Đầy đủ
2 số
3 số

Kết quả XỔ SỐ KIÊN GIANG ngày 11/02 (Chủ Nhật)

XSMN> Chủ Nhật> XSKG 11/02

ĐẦU ĐUÔI
G8 96 0 5
G7

724

1 4, 5
G6

0705 9389 9853

2 0, 1, 4
G5

8814

3 2, 4
G4

40783 14034 04573
28232 26668 23520 42287

4 3
5 3, 7
G3

15843 44421

6 8
G2

27215

7 3
G1

24784

8 3, 4, 7, 9
ĐB 493457 9 6
KQ Niêm yết: KG-11-2.jpgIn vé dò XSKG
Đầy đủ
2 số
3 số

Kết quả XỔ SỐ KIÊN GIANG ngày 04/02 (Chủ Nhật)

XSMN> Chủ Nhật> XSKG 04/02

ĐẦU ĐUÔI
G8 56 0
G7

411

1 1
G6

4722 0322 0285

2 2, 2, 8
G5

8685

3 1, 6, 9
G4

83382 53681 66039
11136 50231 26643 35640

4 0, 0, 3, 7
5 6
G3

78228 21040

6 3
G2

20547

7
G1

89663

8 1, 2, 5, 5, 8
ĐB 681688 9
KQ Niêm yết: KG-4-2.jpgLô-tô XSKG
Đầy đủ
2 số
3 số

Kết quả XSKG (XSKT KG) ngày 28/01 (Chủ Nhật)

XSMN> Chủ Nhật> XSKG 28/01

ĐẦU ĐUÔI
G8 11 0 6
G7

431

1 1, 8, 8
G6

7518 1544 3454

2
G5

3563

3 1, 7
G4

88541 66688 54562
65499 56475 35478 51967

4 1, 4
5 4
G3

42018 34606

6 2, 3, 7, 8
G2

88289

7 5, 8
G1

22968

8 8, 9
ĐB 013837 9 9
KQ Niêm yết: KG-28-1.jpgIn vé dò XSKG
Đầy đủ
2 số
3 số

Kết quả XSKG (XSKT KG) ngày 21/01 (Chủ Nhật)

XSMN> Chủ Nhật> XSKG 21/01

ĐẦU ĐUÔI
G8 31 0 2
G7

170

1 5
G6

0460 3630 5752

2 3
G5

4949

3 0, 1, 4, 7
G4

65223 11682 63246
75782 29702 76752 12977

4 6, 9
5 2, 2
G3

96815 79879

6 0
G2

59691

7 0, 7, 9
G1

43634

8 2, 2
ĐB 199437 9 1
KQ Niêm yết: KG-21-1.jpgIn vé dò XSKG
Đầy đủ
2 số
3 số

Kết quả XSKG (XSKT KG) ngày 14/01 (Chủ Nhật)

XSMN> Chủ Nhật> XSKG 14/01

ĐẦU ĐUÔI
G8 59 0 5, 9
G7

389

1 3
G6

8138 7286 7675

2 8
G5

8109

3 4, 8
G4

56488 20140 68713
82950 12890 78846 28928

4 0, 4, 6, 7
5 0, 9
G3

26287 18244

6
G2

44147

7 5
G1

26434

8 6, 7, 8, 9
ĐB 567405 9 0
KQ Niêm yết: KG-14-1.jpgIn vé dò XSKG
Đầy đủ
2 số
3 số