Kết quả XỔ SỐ KON TUM ngày 21/01 (Chủ Nhật)

XSMT> Chủ Nhật> XSKT 21/01

ĐẦU ĐUÔI
G8 71 0 5
G7

805

1 1, 4, 8, 9
G6

4771 1814 7519

2 0, 4, 8
G5

5734

3 4
G4

94670 29024 95696
04490 32559 51389 35611

4
5 9
G3

45728 24464

6 4, 6
G2

86566

7 0, 1, 1
G1

50220

8 9
ĐB 597318 9 0, 6
KQ Niêm yết: KT-21-1.jpgXSKT 30 ngày
Đầy đủ
2 số
3 số

Kết quả XỔ SỐ KON TUM ngày 14/01 (Chủ Nhật)

XSMT> Chủ Nhật> XSKT 14/01

ĐẦU ĐUÔI
G8 28 0
G7

014

1 4
G6

1440 7235 7096

2 3, 8, 9
G5

4023

3 5, 6, 7
G4

13137 10099 56036
67656 71340 28029 49140

4 0, 0, 0, 7, 8
5 1, 6
G3

99848 22751

6 3
G2

06163

7
G1

29647

8
ĐB 797199 9 6, 9, 9
KQ Niêm yết: KT-14-1.jpgIn vé dò XSKT
Đầy đủ
2 số
3 số

Kết quả XỔ SỐ KON TUM ngày 07/01 (Chủ Nhật)

XSMT> Chủ Nhật> XSKT 07/01

ĐẦU ĐUÔI
G8 74 0
G7

254

1 4
G6

0914 2375 6873

2
G5

7550

3 2, 4
G4

17794 68480 12889
94876 92960 70332 59170

4
5 0,3,4,5,7,9
G3

64355 82757

6 0
G2

82753

7 0, 3, 4, 5, 6
G1

44134

8 0, 9
ĐB 524659 9 4
KQ Niêm yết: KT-7-1.jpgLô-tô XSKT
Đầy đủ
2 số
3 số

Kết quả XSKT (XSKT KT) ngày 31/12 (Chủ Nhật)

XSMT> Chủ Nhật> XSKT 31/12

ĐẦU ĐUÔI
G8 19 0
G7

029

1 1, 6, 9
G6

4979 6642 5728

2 8, 9
G5

8740

3
G4

59640 63916 17345
49464 57840 06411 10468

4 0, 0, 0, 2, 5
5 1
G3

09168 99664

6 4, 4, 8, 8, 8
G2

90297

7 9
G1

90168

8
ĐB 606951 9 7
KQ Niêm yết: KT-31-12.jpgIn vé dò XSKT
Đầy đủ
2 số
3 số

Kết quả XSKT (XSKT KT) ngày 24/12 (Chủ Nhật)

XSMT> Chủ Nhật> XSKT 24/12

ĐẦU ĐUÔI
G8 72 0 9, 9
G7

117

1 7, 9
G6

8526 8758 2745

2 6, 6, 9
G5

3185

3
G4

85677 79609 06109
33080 26326 98860 19061

4 5, 6
5 8
G3

34646 95829

6 0, 1, 8
G2

86274

7 2, 4, 7
G1

85468

8 0, 5
ĐB 897119 9
KQ Niêm yết: KT-24-12.jpgIn vé dò XSKT
Đầy đủ
2 số
3 số

Kết quả XSKT (XSKT KT) ngày 17/12 (Chủ Nhật)

XSMT> Chủ Nhật> XSKT 17/12

ĐẦU ĐUÔI
G8 14 0
G7

920

1 0, 1, 4
G6

8062 3271 2769

2 0, 3, 6, 7
G5

1410

3
G4

30887 22026 84511
36286 57927 28490 14460

4 5
5
G3

93588 32623

6 0, 2, 9
G2

93698

7 1
G1

25345

8 6, 7, 7, 8
ĐB 868187 9 0, 8
KQ Niêm yết: KT-17-12.jpgIn vé dò XSKT
Đầy đủ
2 số
3 số