Kết quả XỔ SỐ KON TUM ngày 15/04 (Chủ Nhật)

XSMT> Chủ Nhật> XSKT 15/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 47 0 1
G7

551

1 1, 2
G6

8791 9951 8401

2 0, 0, 2
G5

3955

3 5, 9
G4

43964 15639 46754
94680 29344 80311 16312

4 4, 7
5 1, 1, 4, 5
G3

43222 14320

6 4
G2

72135

7
G1

05320

8 0, 0
ĐB 670780 9 1
KQ Niêm yết: KT-15-4.jpgXSKT 30 ngày
Đầy đủ
2 số
3 số

Kết quả XỔ SỐ KON TUM ngày 08/04 (Chủ Nhật)

XSMT> Chủ Nhật> XSKT 08/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 60 0 3, 6, 6
G7

406

1 6
G6

5356 6536 1443

2 1, 1, 8
G5

6265

3 6
G4

17698 49106 79366
30657 25557 47586 64403

4 3
5 2, 6, 7, 7
G3

36552 74016

6 0, 5, 6
G2

67821

7
G1

41921

8 6
ĐB 210228 9 8
KQ Niêm yết: KT-8-4.jpgIn vé dò XSKT
Đầy đủ
2 số
3 số

Kết quả XỔ SỐ KON TUM ngày 01/04 (Chủ Nhật)

XSMT> Chủ Nhật> XSKT 01/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 56 0 0
G7

114

1 4, 8
G6

4957 5797 7690

2 1, 6
G5

8094

3 6
G4

48855 77163 01344
84121 22536 28800 01462

4 4
5 5, 6, 7
G3

36618 78426

6 2, 3
G2

54572

7 2
G1

63499

8
ĐB 189393 9 0, 3, 4, 7, 9
KQ Niêm yết: KT-1-4.jpgLô-tô XSKT
Đầy đủ
2 số
3 số

Kết quả XSKT (XSKT KT) ngày 25/03 (Chủ Nhật)

XSMT> Chủ Nhật> XSKT 25/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 80 0
G7

270

1
G6

2864 2799 1999

2 0, 9
G5

7881

3 0, 2
G4

06532 59656 47182
65420 70129 80072 64730

4 4, 9
5 3, 6
G3

74360 70353

6 0, 4
G2

72577

7 0, 2, 7
G1

87244

8 0, 1, 2
ĐB 481949 9 9, 9
KQ Niêm yết: KT-25-3.jpgIn vé dò XSKT
Đầy đủ
2 số
3 số

Kết quả XSKT (XSKT KT) ngày 18/03 (Chủ Nhật)

XSMT> Chủ Nhật> XSKT 18/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 48 0 7, 8
G7

266

1 1
G6

5574 2144 2807

2 0, 1
G5

1308

3 2
G4

95761 22011 57847
86832 33579 13067 78221

4 4, 7, 8
5
G3

82773 93882

6 1, 6, 7
G2

58585

7 3, 4, 7, 9
G1

70220

8 2, 5
ĐB 621377 9
KQ Niêm yết: KT-18-3.jpgIn vé dò XSKT
Đầy đủ
2 số
3 số

Kết quả XSKT (XSKT KT) ngày 11/03 (Chủ Nhật)

XSMT> Chủ Nhật> XSKT 11/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 45 0 0, 4, 5
G7

038

1 4, 6, 9
G6

9880 6444 7714

2 8
G5

5783

3 3, 6, 8
G4

78528 94119 80005
14348 61004 84571 49888

4 4, 5, 8
5 3
G3

70553 62400

6
G2

05133

7 1
G1

20516

8 0, 3, 8
ĐB 841936 9
KQ Niêm yết: KT-11-3.jpgIn vé dò XSKT
Đầy đủ
2 số
3 số