Kết quả XỔ SỐ LÂM ĐỒNG ngày 15/04 (Chủ Nhật)

XSMN> Chủ Nhật> XSDL 15/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 15 0
G7

867

1 5
G6

8944 6426 2829

2 6, 7, 9
G5

1194

3 2, 7
G4

65727 42255 38780
22571 03562 45890 60637

4 4
5 5
G3

98932 84276

6 2, 3, 7, 9
G2

54371

7 1, 1, 6
G1

91869

8 0
ĐB 508763 9 0, 4
KQ Niêm yết: DL-15-4.jpgXSDL 30 ngày
Đầy đủ
2 số
3 số

Kết quả XỔ SỐ LÂM ĐỒNG ngày 08/04 (Chủ Nhật)

XSMN> Chủ Nhật> XSDL 08/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 14 0 5, 5, 7, 9
G7

491

1 4
G6

7129 7373 6409

2 3, 7, 9
G5

8647

3 8, 9
G4

66745 43038 39094
47205 02107 18390 80539

4 0, 2, 5, 7
5
G3

54705 04940

6
G2

52127

7 3
G1

84742

8
ĐB 558023 9 0, 1, 4
KQ Niêm yết: DL-8-4.jpgIn vé dò XSDL
Đầy đủ
2 số
3 số

Kết quả XỔ SỐ LÂM ĐỒNG ngày 01/04 (Chủ Nhật)

XSMN> Chủ Nhật> XSDL 01/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 47 0 3, 3, 5, 9
G7

144

1 1
G6

8259 8038 3505

2 3, 6
G5

8784

3 8
G4

43472 02309 80748
70280 30203 14896 39803

4 4, 7, 8
5 4, 5, 9
G3

44526 67754

6
G2

57455

7 2
G1

58211

8 0, 4
ĐB 533423 9 6
KQ Niêm yết: DL-1-4.jpgLô-tô XSDL
Đầy đủ
2 số
3 số

Kết quả XSLD (XSKT LD) ngày 25/03 (Chủ Nhật)

XSMN> Chủ Nhật> XSDL 25/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 41 0 2, 5, 9
G7

934

1 0, 7, 9
G6

4144 4036 7497

2
G5

8710

3 0, 1, 1, 4, 6
G4

39630 68099 06061
99805 04602 56917 90082

4 1, 4, 6
5
G3

42509 34431

6 1
G2

40831

7
G1

98319

8 2
ĐB 163646 9 7, 9
KQ Niêm yết: DL-25-3.jpgIn vé dò XSDL
Đầy đủ
2 số
3 số

Kết quả XSLD (XSKT LD) ngày 18/03 (Chủ Nhật)

XSMN> Chủ Nhật> XSDL 18/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 00 0 0, 0
G7

400

1 7, 7
G6

1258 3974 4823

2 3, 3, 9
G5

7637

3 0, 7
G4

77988 37077 27530
01788 49117 67817 05057

4 1
5 2, 7, 8
G3

98989 47923

6
G2

52752

7 4, 7
G1

00641

8 8, 8, 9
ĐB 989729 9
KQ Niêm yết: DL-18-3.jpgIn vé dò XSDL
Đầy đủ
2 số
3 số

Kết quả XSLD (XSKT LD) ngày 11/03 (Chủ Nhật)

XSMN> Chủ Nhật> XSDL 11/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 86 0
G7

641

1 5
G6

5841 2720 4298

2 0, 2, 6
G5

9880

3 6, 8
G4

84276 85172 46422
33257 04248 23026 39436

4 1, 1, 8
5 7
G3

26383 64876

6 6
G2

53815

7 2, 6, 6
G1

69838

8 0, 3, 6
ĐB 761766 9 8
KQ Niêm yết: DL-11-3.jpgIn vé dò XSDL
Đầy đủ
2 số
3 số