Kết quả XỔ SỐ LÂM ĐỒNG ngày 21/01 (Chủ Nhật)

XSMN> Chủ Nhật> XSDL 21/01

ĐẦU ĐUÔI
G8 15 0 0, 3, 4, 6
G7

000

1 4, 5
G6

1398 1773 5103

2 2
G5

2240

3 9
G4

52306 64760 89122
46966 42556 07739 76061

4 0, 4
5 6
G3

87514 17244

6 0, 1, 6, 9
G2

63169

7 3
G1

81204

8
ĐB 263095 9 5, 8
KQ Niêm yết: DL-21-1.jpgXSDL 30 ngày
Đầy đủ
2 số
3 số

Kết quả XỔ SỐ LÂM ĐỒNG ngày 14/01 (Chủ Nhật)

XSMN> Chủ Nhật> XSDL 14/01

ĐẦU ĐUÔI
G8 75 0
G7

435

1 2, 7
G6

1175 4317 1153

2 3, 7
G5

2661

3 5
G4

32563 18191 99154
22290 84765 31243 91027

4 0, 3
5 3, 4
G3

17512 79192

6 1, 3, 5
G2

18640

7 0, 5, 5
G1

25623

8
ĐB 456470 9 0, 1, 2
KQ Niêm yết: DL-14-1.jpgIn vé dò XSDL
Đầy đủ
2 số
3 số

Kết quả XỔ SỐ LÂM ĐỒNG ngày 07/01 (Chủ Nhật)

XSMN> Chủ Nhật> XSDL 07/01

ĐẦU ĐUÔI
G8 18 0 6
G7

846

1 0, 3, 4, 8
G6

7090 7469 3932

2
G5

4643

3 2
G4

29683 05814 02813
05389 31985 55178 35471

4 3, 6
5
G3

67410 40679

6 4, 9
G2

98064

7 1, 8, 9
G1

31706

8 3, 5, 9
ĐB 663294 9 0, 4
KQ Niêm yết: DL-7-1.jpgLô-tô XSDL
Đầy đủ
2 số
3 số

Kết quả XSLD (XSKT LD) ngày 31/12 (Chủ Nhật)

XSMN> Chủ Nhật> XSDL 31/12

ĐẦU ĐUÔI
G8 07 0 7, 7, 8
G7

378

1 6
G6

7470 7693 1785

2 0, 7
G5

0008

3 7
G4

31451 99927 56316
32374 81774 14620 17494

4 6
5 1
G3

73794 84337

6
G2

26407

7 0, 4, 4, 8
G1

24446

8 1, 5
ĐB 244281 9 3, 4, 4
KQ Niêm yết: DL-31-12.jpgIn vé dò XSDL
Đầy đủ
2 số
3 số

Kết quả XSLD (XSKT LD) ngày 24/12 (Chủ Nhật)

XSMN> Chủ Nhật> XSDL 24/12

ĐẦU ĐUÔI
G8 05 0 5, 8
G7

931

1 0, 7
G6

8042 8693 1908

2 7
G5

9363

3 1, 2
G4

09053 04753 16932
21410 30627 90451 02754

4 2
5 1, 3, 3, 4
G3

39092 43570

6 3
G2

53479

7 0, 9
G1

33997

8
ĐB 042717 9 2, 3, 7
KQ Niêm yết: DL-24-12.jpgIn vé dò XSDL
Đầy đủ
2 số
3 số

Kết quả XSLD (XSKT LD) ngày 17/12 (Chủ Nhật)

XSMN> Chủ Nhật> XSDL 17/12

ĐẦU ĐUÔI
G8 29 0 4, 6
G7

961

1 1, 5
G6

9586 1836 0753

2 9
G5

5861

3 0, 6, 7
G4

49204 08655 14915
22766 09911 88206 41130

4 1
5 3, 5
G3

55237 97284

6 1, 1, 6
G2

38091

7 5
G1

39441

8 4, 6
ĐB 765075 9 1
KQ Niêm yết: DL-17-12.jpgIn vé dò XSDL
Đầy đủ
2 số
3 số