Kết quả XỔ SỐ QUẢNG NGÃI ngày 20/01 (Thứ Bảy)

XSMT> Thứ 7> XSQNG 20/01

ĐẦU ĐUÔI
G8 72 0
G7

376

1 6
G6

6132 6288 4265

2
G5

1634

3 0, 2, 4
G4

11795 00895 98548
62530 51540 63946 46572

4 0, 6, 8
5
G3

71091 67579

6 5
G2

79016

7 2, 2, 6, 9
G1

43385

8 5, 8
ĐB 111792 9 1, 2, 5, 5
KQ Niêm yết: QNG-20-1.jpgXSQNG 30 ngày
Đầy đủ
2 số
3 số

Kết quả XỔ SỐ QUẢNG NGÃI ngày 13/01 (Thứ Bảy)

XSMT> Thứ 7> XSQNG 13/01

ĐẦU ĐUÔI
G8 24 0 0
G7

671

1
G6

6842 5844 8020

2 0, 4, 5
G5

9746

3
G4

34888 30299 21725
46157 21584 72767 14066

4 2, 4, 6
5 7, 7
G3

02960 57893

6 0, 6, 7
G2

46157

7 1
G1

56200

8 1, 4, 8
ĐB 013081 9 3, 9
KQ Niêm yết: QNG-13-1.jpgIn vé dò XSQNG
Đầy đủ
2 số
3 số

Kết quả XỔ SỐ QUẢNG NGÃI ngày 06/01 (Thứ Bảy)

XSMT> Thứ 7> XSQNG 06/01

ĐẦU ĐUÔI
G8 56 0
G7

637

1 0, 5
G6

2744 7615 3226

2 0, 1, 6, 6
G5

8347

3 7
G4

96680 36120 78746
50847 68021 02864 66179

4 4, 6, 7, 7, 7
5 6
G3

15280 97996

6 4
G2

86726

7 9
G1

92147

8 0, 0
ĐB 596110 9 6
KQ Niêm yết: QNG-6-1.jpgLô-tô XSQNG
Đầy đủ
2 số
3 số

Kết quả XSQNG (XSKT QNG) ngày 30/12 (Thứ Bảy)

XSMT> Thứ 7> XSQNG 30/12

ĐẦU ĐUÔI
G8 99 0 2, 5, 5
G7

124

1 3
G6

7924 8245 9705

2 4, 4, 8
G5

8702

3 6
G4

52581 07705 43991
29947 30036 34474 38293

4 5, 7
5 5
G3

91755 34988

6
G2

11828

7 4
G1

99013

8 1, 4, 8
ĐB 797584 9 1, 3, 9
KQ Niêm yết: QNG-30-12.jpgIn vé dò XSQNG
Đầy đủ
2 số
3 số

Kết quả XSQNG (XSKT QNG) ngày 23/12 (Thứ Bảy)

XSMT> Thứ 7> XSQNG 23/12

ĐẦU ĐUÔI
G8 13 0 5
G7

786

1 3, 9
G6

0099 2244 8099

2
G5

9063

3 4, 9
G4

90556 65274 41619
57740 67739 96605 60786

4 0, 4
5 6, 6
G3

29034 98187

6 3
G2

45795

7 4
G1

68656

8 6, 6, 6, 7
ĐB 391986 9 5, 9, 9
KQ Niêm yết: QNG-23-12.jpgIn vé dò XSQNG
Đầy đủ
2 số
3 số

Kết quả XSQNG (XSKT QNG) ngày 16/12 (Thứ Bảy)

XSMT> Thứ 7> XSQNG 16/12

ĐẦU ĐUÔI
G8 65 0 3, 3, 7, 8, 9
G7

159

1 0, 9, 9
G6

5609 2208 7836

2 6
G5

1319

3 6, 7
G4

20349 76110 64403
13226 69888 08603 85340

4 0, 9
5 9
G3

15819 28673

6 5
G2

46285

7 3
G1

59237

8 5, 8
ĐB 417707 9
KQ Niêm yết: QNG-16-12.jpgIn vé dò XSQNG
Đầy đủ
2 số
3 số