Kết quả XỔ SỐ QUẢNG NGÃI ngày 14/04 (Thứ Bảy)

XSMT> Thứ 7> XSQNG 14/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 38 0 6
G7

806

1 2, 2, 5
G6

3212 5128 1633

2 8, 8
G5

4033

3 0, 3, 3, 8
G4

39412 59815 74940
41228 78995 96547 06691

4 0, 7
5 1
G3

41482 46083

6
G2

00851

7
G1

47130

8 2, 3, 8
ĐB 089088 9 1, 5
KQ Niêm yết: QNG-14-4.jpgXSQNG 30 ngày
Đầy đủ
2 số
3 số

Kết quả XỔ SỐ QUẢNG NGÃI ngày 07/04 (Thứ Bảy)

XSMT> Thứ 7> XSQNG 07/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 14 0 9
G7

060

1 0, 4, 4, 6, 9
G6

8810 8288 3674

2 0, 1
G5

3440

3 1, 4
G4

65720 75416 41851
30719 35343 29634 21474

4 0, 3
5 1
G3

82366 24521

6 0, 6
G2

49014

7 4, 4
G1

32209

8 8
ĐB 345331 9
KQ Niêm yết: QNG-7-4.jpgIn vé dò XSQNG
Đầy đủ
2 số
3 số

Kết quả XỔ SỐ QUẢNG NGÃI ngày 31/03 (Thứ Bảy)

XSMT> Thứ 7> XSQNG 31/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 29 0 0, 7
G7

500

1
G6

6648 9275 1995

2 0, 3, 5, 9
G5

1895

3 0, 0
G4

40847 28658 93271
77025 54491 05995 23207

4 1, 7, 8
5 8
G3

87130 36023

6
G2

44630

7 1, 5
G1

57420

8
ĐB 835741 9 1, 5, 5, 5
KQ Niêm yết: QNG-31-3.jpgLô-tô XSQNG
Đầy đủ
2 số
3 số

Kết quả XSQNG (XSKT QNG) ngày 24/03 (Thứ Bảy)

XSMT> Thứ 7> XSQNG 24/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 14 0 3, 7
G7

778

1 1, 4
G6

4525 3537 1178

2 5, 7
G5

7707

3 7, 7
G4

73827 07878 47794
26754 83944 00251 90565

4 4
5 1, 4
G3

29003 88411

6 5, 7
G2

58837

7 8, 8, 8
G1

23983

8 3
ĐB 678267 9 4
KQ Niêm yết: QNG-24-3.jpgIn vé dò XSQNG
Đầy đủ
2 số
3 số

Kết quả XSQNG (XSKT QNG) ngày 17/03 (Thứ Bảy)

XSMT> Thứ 7> XSQNG 17/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 16 0 0, 0, 3, 7
G7

900

1 6, 8
G6

8765 2448 5032

2 0, 4
G5

6018

3 0, 2, 2
G4

08803 63547 59830
54355 29520 69224 29000

4 7, 8, 9
5 5
G3

27032 78584

6 5
G2

88907

7
G1

79149

8 4
ĐB 809491 9 1
KQ Niêm yết: QNG-17-3.jpgIn vé dò XSQNG
Đầy đủ
2 số
3 số

Kết quả XSQNG (XSKT QNG) ngày 10/03 (Thứ Bảy)

XSMT> Thứ 7> XSQNG 10/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 49 0 5, 7
G7

643

1 0
G6

0662 4507 4841

2 9
G5

3910

3 1, 3, 4, 7
G4

59733 17305 52829
32277 69131 93537 94592

4 1, 3, 4, 9
5 4
G3

43734 22480

6 2
G2

72244

7 7
G1

41454

8 0
ĐB 397991 9 1, 2
KQ Niêm yết: QNG-10-3.jpgIn vé dò XSQNG
Đầy đủ
2 số
3 số