Kết quả XỔ SỐ THỪA THIÊN HUẾ ngày 21/05 (Thứ Hai)

XSMT> Thứ 2> XSTTH 21/05

ĐẦU ĐUÔI
G8 33 0 2, 7
G7

913

1 1, 3, 5, 6
G6

2750 9424 4916

2 4
G5

6997

3 3, 6
G4

97802 65815 97190
51011 41340 21976 82154

4 0
5 0, 4
G3

44166 71061

6 1, 2, 6
G2

93336

7 6
G1

59607

8
ĐB 941862 9 0, 7
KQ Niêm yết: TTH-21-5.jpgXSTTH 30 ngày
Đầy đủ
2 số
3 số

Kết quả XỔ SỐ THỪA THIÊN HUẾ ngày 14/05 (Thứ Hai)

XSMT> Thứ 2> XSTTH 14/05

ĐẦU ĐUÔI
G8 53 0 0, 1
G7

741

1 0, 2, 6, 8
G6

0630 2424 5600

2 3, 4, 4, 6
G5

5652

3 0, 4
G4

10618 81151 77310
55126 24834 45559 36947

4 1, 7
5 1, 2, 3, 9
G3

97016 66412

6
G2

10423

7
G1

64424

8
ĐB 028901 9
KQ Niêm yết: TTH-14-5.jpgIn vé dò XSTTH
Đầy đủ
2 số
3 số

Kết quả XỔ SỐ THỪA THIÊN HUẾ ngày 07/05 (Thứ Hai)

XSMT> Thứ 2> XSTTH 07/05

ĐẦU ĐUÔI
G8 49 0 5
G7

967

1 2, 3, 5, 8, 9
G6

4784 7019 8236

2 1, 5, 8
G5

6713

3 6, 6
G4

26721 26725 64372
40228 32554 15275 36736

4 9
5 4, 8
G3

04115 40418

6 7
G2

37212

7 2, 5
G1

77258

8 4
ĐB 771005 9
KQ Niêm yết: TTH-7-5.jpgLô-tô XSTTH
Đầy đủ
2 số
3 số

Kết quả XSTTH (XSKT TTH) ngày 30/04 (Thứ Hai)

XSMT> Thứ 2> XSTTH 30/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 73 0 2, 3
G7

302

1 6, 6, 6, 9
G6

3516 7519 9516

2 3, 9
G5

3391

3 0, 8
G4

98830 81194 25656
50761 77861 98957 28029

4
5 4, 6, 7
G3

54523 99238

6 1, 1
G2

62254

7 3
G1

28616

8
ĐB 035503 9 1, 4
KQ Niêm yết: TTH-30-4.jpgIn vé dò XSTTH
Đầy đủ
2 số
3 số

Kết quả XSTTH (XSKT TTH) ngày 23/04 (Thứ Hai)

XSMT> Thứ 2> XSTTH 23/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 28 0 1, 6
G7

053

1
G6

5668 0545 8101

2 4, 5, 8
G5

3887

3
G4

61361 13098 16325
31468 93024 59953 80867

4 5
5 3, 3, 3
G3

49886 31253

6 0, 1, 7, 8, 8
G2

80660

7 4
G1

49006

8 6, 7
ĐB 788174 9 8
KQ Niêm yết: TTH-23-4.jpgIn vé dò XSTTH
Đầy đủ
2 số
3 số

Kết quả XSTTH (XSKT TTH) ngày 16/04 (Thứ Hai)

XSMT> Thứ 2> XSTTH 16/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 91 0
G7

797

1 1, 4
G6

6653 6865 7540

2 8
G5

3974

3 7, 7
G4

62268 24914 19311
09737 76271 12165 99047

4 0, 7
5 3
G3

48266 76028

6 5, 5, 6, 8
G2

68037

7 1, 4
G1

48786

8 6
ĐB 330998 9 1, 7, 8
KQ Niêm yết: TTH-16-4.jpgIn vé dò XSTTH
Đầy đủ
2 số
3 số