Kết quả XỔ SỐ TIỀN GIANG ngày 22/04 (Chủ Nhật)

XSMN> Chủ Nhật> XSTG 22/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 45 0 1, 4, 8
G7

182

1
G6

6861 5380 8337

2 0, 5
G5

8425

3 3, 7
G4

42285 10791 92420
53043 23801 54460 21308

4 3, 5
5 3
G3

87204 00888

6 0, 1
G2

23533

7
G1

34753

8 0, 2, 5, 8
ĐB 788097 9 1, 7
KQ Niêm yết: TG-22-4.jpgXSTG 30 ngày
Đầy đủ
2 số
3 số

Kết quả XỔ SỐ TIỀN GIANG ngày 15/04 (Chủ Nhật)

XSMN> Chủ Nhật> XSTG 15/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 96 0 8, 9
G7

434

1 1, 9, 9
G6

5908 6378 0519

2 1, 7
G5

2862

3 0, 4
G4

95521 26862 47127
83598 60291 97211 45409

4 9
5
G3

46880 41673

6 2, 2
G2

66049

7 3, 8
G1

03330

8 0
ĐB 119519 9 1, 6, 8
KQ Niêm yết: TG-15-4.jpgIn vé dò XSTG
Đầy đủ
2 số
3 số

Kết quả XỔ SỐ TIỀN GIANG ngày 08/04 (Chủ Nhật)

XSMN> Chủ Nhật> XSTG 08/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 53 0 4, 6
G7

882

1 0, 0, 8
G6

9822 5674 8272

2 2, 5
G5

7594

3 7
G4

96378 66325 60610
56606 38810 76437 92618

4 8
5 3, 3
G3

66177 35904

6
G2

46248

7 2, 4, 7, 8
G1

82853

8 2, 2
ĐB 873882 9 4
KQ Niêm yết: TG-8-4.jpgLô-tô XSTG
Đầy đủ
2 số
3 số

Kết quả XSTG (XSKT TG) ngày 01/04 (Chủ Nhật)

XSMN> Chủ Nhật> XSTG 01/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 95 0 7, 7
G7

739

1 5
G6

4097 8335 9353

2 2
G5

2097

3 5, 9
G4

48907 85860 83522
01015 58554 47998 76562

4 1
5 3, 4, 7
G3

89441 57493

6 0, 2
G2

35657

7
G1

41707

8
ĐB 060794 9 3,4,5,7,7,8
KQ Niêm yết: TG-1-4.jpgIn vé dò XSTG
Đầy đủ
2 số
3 số

Kết quả XSTG (XSKT TG) ngày 25/03 (Chủ Nhật)

XSMN> Chủ Nhật> XSTG 25/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 13 0 2, 8
G7

302

1 3, 7, 7
G6

3817 6532 6685

2 1, 1
G5

0499

3 2
G4

91117 59208 56286
35764 77496 65021 67792

4
5
G3

18721 43766

6 4, 6
G2

47074

7 2, 4
G1

91388

8 5, 6, 8
ĐB 832472 9 2, 6, 9
KQ Niêm yết: TG-25-3.jpgIn vé dò XSTG
Đầy đủ
2 số
3 số

Kết quả XSTG (XSKT TG) ngày 18/03 (Chủ Nhật)

XSMN> Chủ Nhật> XSTG 18/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 75 0
G7

374

1
G6

3627 3344 9238

2 7
G5

9636

3 0, 6, 6, 8
G4

43140 74030 50880
40371 21280 11036 50840

4 0, 0, 4
5 0
G3

38762 36362

6 2, 2, 2, 3
G2

66250

7 1, 4, 5
G1

98963

8 0, 0
ĐB 855462 9
KQ Niêm yết: TG-18-3.jpgIn vé dò XSTG
Đầy đủ
2 số
3 số