Kết quả XỔ SỐ TIỀN GIANG ngày 21/01 (Chủ Nhật)

XSMN> Chủ Nhật> XSTG 21/01

ĐẦU ĐUÔI
G8 84 0 2, 4
G7

951

1
G6

2202 8585 5089

2 0, 2, 4, 7
G5

2122

3
G4

73027 36945 39644
68104 58920 17362 40697

4 4, 5
5 1
G3

63424 32471

6 2
G2

15073

7 1, 3
G1

43195

8 0, 4, 5, 9
ĐB 834480 9 5, 7
KQ Niêm yết: TG-21-1.jpgXSTG 30 ngày
Đầy đủ
2 số
3 số

Kết quả XỔ SỐ TIỀN GIANG ngày 14/01 (Chủ Nhật)

XSMN> Chủ Nhật> XSTG 14/01

ĐẦU ĐUÔI
G8 37 0 4
G7

916

1 6, 6, 8
G6

6950 8840 9464

2 0, 0, 1, 2
G5

9416

3 1, 7
G4

26747 01654 22420
12091 57945 40720 56431

4 0, 5, 7
5 0, 4
G3

10204 58921

6 4
G2

27122

7
G1

94718

8 6
ĐB 394486 9 1
KQ Niêm yết: TG-14-1.jpgIn vé dò XSTG
Đầy đủ
2 số
3 số

Kết quả XỔ SỐ TIỀN GIANG ngày 07/01 (Chủ Nhật)

XSMN> Chủ Nhật> XSTG 07/01

ĐẦU ĐUÔI
G8 31 0 2
G7

580

1 5, 6
G6

1893 7698 5322

2 0, 2, 3, 9
G5

1037

3 1, 7
G4

34729 01023 97402
49573 11516 49487 29265

4
5 1
G3

40281 12799

6 5
G2

84320

7 3
G1

25715

8 0, 1, 7
ĐB 981951 9 3, 8, 9
KQ Niêm yết: TG-7-1.jpgLô-tô XSTG
Đầy đủ
2 số
3 số

Kết quả XSTG (XSKT TG) ngày 31/12 (Chủ Nhật)

XSMN> Chủ Nhật> XSTG 31/12

ĐẦU ĐUÔI
G8 43 0
G7

737

1 5, 9
G6

5973 9680 0072

2 7
G5

9149

3 7, 9
G4

61815 27519 93739
92343 15594 94866 70780

4 3, 3, 8, 9
5 6
G3

98563 46648

6 3, 6
G2

70492

7 2, 3
G1

25927

8 0, 0
ĐB 890656 9 2, 4
KQ Niêm yết: TG-31-12.jpgIn vé dò XSTG
Đầy đủ
2 số
3 số

Kết quả XSTG (XSKT TG) ngày 24/12 (Chủ Nhật)

XSMN> Chủ Nhật> XSTG 24/12

ĐẦU ĐUÔI
G8 56 0 4
G7

454

1 1
G6

1275 7358 2111

2 2
G5

8742

3 1, 2, 8
G4

90488 20572 77480
15122 50504 09831 94670

4 2, 2, 8
5 4, 6, 8
G3

27848 24742

6 3
G2

08938

7 0, 2, 5
G1

13932

8 0, 8
ĐB 554363 9
KQ Niêm yết: TG-24-12.jpgIn vé dò XSTG
Đầy đủ
2 số
3 số

Kết quả XSTG (XSKT TG) ngày 17/12 (Chủ Nhật)

XSMN> Chủ Nhật> XSTG 17/12

ĐẦU ĐUÔI
G8 44 0 1, 8
G7

439

1 4
G6

4397 7814 8648

2 6
G5

3944

3 9, 9
G4

63001 14986 22950
43587 87996 39126 13382

4 4, 4, 8
5 0
G3

90595 22677

6
G2

54508

7 2, 7
G1

32472

8 2, 6, 7
ĐB 344639 9 5, 6, 7
KQ Niêm yết: TG-17-12.jpgIn vé dò XSTG
Đầy đủ
2 số
3 số