THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ MIỀN NAMMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ MIỀN NAM  Ngày
\
Cặp số
23
-
7
24
-
7
25
-
7
26
-
7
27
-
7
28
-
7
29
-
7
30
-
7
31
-
7
1
-
8
2
-
8
3
-
8
4
-
8
5
-
8
6
-
8
7
-
8
8
-
8
9
-
8
10
-
8
11
-
8
12
-
8
13
-
8
14
-
8
15
-
8
16
-
8
17
-
8
18
-
8
19
-
8
20
-
8
21
-
8
22
-
8
Tổng
00 2 1   1   1   1               1                             1 8
01         1                     2                     1         4
02   1 1     1   2       2     1         1   1 3                 13
03           1   1         1     1   1         1   1 2           9
04       1   2 1 1 1   2 1 1 1 2 1           1         1         16
05 1       1   1     1   1 1 1 1 1 1 1 1                 1 1   1 15
06 1 1                     1           1   1           1       1 7
07       1             1 1     1 1     1   2 1 1     1           11
08           1     1 1 1     1         1 1 1 1 1       1         11
09   1     1               1 2                     1 1 2       1 10
10           1   1                   1 1             1           5
11                 1 1 1                 1         1   1       1 7
12   1   1 1     1       1   1     1         1     1     1   1   11
13       1                             1         1       1       4
14                 1     1           1         1         1       5
15     1     1   1                 1                       1 1   6
16             1 2 1     2               1       1 1 1     1     11
17   1               1 1   1 1     1 2     1         1       1   11
18       2   1         1             1     1   1   1 1         1 10
19     1   1   1                   1           1       1   2 2 1 11
20     1           1 1                           1         1     5
21 1               1   1     3       1               2           9
22         1     2   1 1   1         1   1           1           9
23       1         1   1     1   1   1 1                       1 8
24       1   2         1         1     1                     1   7
25     1                   1                 1           1   1   5
26                   2       1   1                       1     1 6
27       1     1         1         1 1 1     1           1 1     9
28         1   2   3                       1           1         8
29 1     1 1           1   1       1       2                 1   9
30   1                   1       1   1     2   1         1 2     10
31                   1 2   1     1     2   1   1 1         1   1 12
32       1   1   1             1 1       1       1 1         1   9
33             1   1   1     1 1     1             1         1 1 9
34         1 1         2       1   1       1     1       1 1   1 11
35 1   1               1     1 1         1           1       1   8
36     1           1 2                             1             5
37         1         1       1 1                   1   1   1   1 8
38       1 1       1                 1       1 1         1     1 8
39       1 1             1 2       1                 1           7
40 1   1       1           1                       1     2       7
41 1 1                 1                 2 1     1           1   8
42                           2             1 1   1       1       6
43 1     1 1     1                   1     1     1             1 8
44                   1   2         1     1     1     1       1   8
45           1     1   1 1     1   1   1     1             1     9
46                               1 1 1           1 1 1     1     7
47 1 1             1           2                   1             6
48   2         1       1 2           1 1         1         1     10
49 1                   1                     1 1 2           1   7
50       1                   1     1   1           1   1         6
51 1                                   1                       1 3
52                   1           1     1   1 1   1               6
53   1         1 2 1             2 1                             8
54   1 1 1                         1 1   2     2 1   1           11
55         1     1       1           1   1     1           1   1 8
56 1       1               1       1     1       1               6
57 1       1             1         1       1                     5
58 1       1       1                 1   1                 1     6
59                               1 1     1           1           4
60 1   1       1                         1     1     1         2 8
61 1   2   1 1   1 1                   1 1 1                     10
62           1 3     1 1     1 1   1   1   1   1   1             13
63   1 1   1         1                       1   1       1   1   8
64 1 1   1                       1     1       1       1   2 1   10
65           1             1   2               1 2   1           8
66                       1 3 1 1               1           1     8
67   1 1                                     1 1     1   1   1 2 9
68   1       1 1       1       3                 1 1           1 10
69   1                 1           1     1   1     1       1 1   8
70               1 1               1     2 1 1 1       2   1     11
71 1   1   1   1   1     1 1       1 1 1 1       1   1           13
72   3 2         1     1   1           1           1 1   1     1 13
73         1   2     1           1                             1 6
74 1     1   1       1       1       1 1 1         2   1 1 1 1   14
75                                     1 1     1           1     4
76 1   1                   1         1               1           5
77     1 1           1     1               1 1                   6
78             1 1         2   1       1           1             7
79                 1         1 1         2           1 1     3   10
80     1                   1 1   2   1           1               7
81       1   1 1 1 1                         1     1   2         9
82     1   1   1   1                         1                   5
83       1     2     1         1 1     1                     2   9
84         1               1         1           1   1 1     1   7
85           2 1 1   1           1         1     1 1   1 1       11
86 1           1             1 1   1         1     1             7
87   2                   1               1   1     1     1 1     8
88   1               1             1 1                         1 5
89 2     1 1 1       2       1       1 1               1       1 12
90     1   1 1         1                   1 1   1     1         8
91   1 1         1       1             1           1     1       7
92       1 1   1     2   1 1     1 1           1 1   2     2 1   16
93 1     1 1 1   1           1     2         1 1         1       11
94     1           1 1         1 1           1         1 2   1 1 11
95     2                                                 1       3
96           1   2               1         1 1                   6
97       1   1           1     1                 1       2       7
98 1 1             2         1               1         3 1       10
99   1 1 1               2     1           2 1     1   1         11


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
tin moiAnh ruột đâm em trai để cướp  tin moiNữ sinh nhảy lầu rơi đúng cụ già đang hóng mát  tin moiNam thanh niên bị đâm gục giữa phố Hà Nội  tin moiPhát hiện thi thể nghi là thiếu nữ mất tính bí ẩn 3 tuần trước  tin moiThi công chức: Tiến sỹ tốt nghiệp ở châu Âu cũng...trượt  tin moiGiết rồi hiếp thi thể nữ công nhân lĩnh án tử hình  tin moiChoáng với các Teen thích quan hệ tập thể  tin moiBỗng dưng nhận được 4 tỷ đồng  tin moiXe cứu thương tông xe tải, 3 người tử vong  tin moiCẩn trọng khi ăn bánh trung thu 
loading
Đang tải dữ liệu...