XSKT Bạch thủ BD Cầu XSBD

Xổ số Bình Dương XSBD 30 ngày

1. Xổ số Bình Dương ngày 20/04 Thứ Sáu

XSMN> Thứ 6> XSBD 20/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 57 0 6
G7

978

1 6
G6

9848 3959 2254

2 4, 7
G5

1716

3 5, 6, 6, 8
G4

47574 48064 40135
09338 12036 23024 19799

4 8
5 4, 7, 8, 9
G3

23206 59636

6 4
G2

92087

7 4, 8
G1

25058

8 7
ĐB 760227 9 9
KQ Niêm yết: BD-20-4.jpgXSBD 30 ngày
Đầy đủ
2 số
3 số

2. XSBD ngày 13/04 Thứ Sáu

XSMN> Thứ 6> XSBD 13/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 22 0 6, 8
G7

734

1 6
G6

1429 8116 4793

2 2, 4, 9, 9
G5

3306

3 4, 7
G4

01279 71629 29808
51224 19540 61772 75171

4 0, 6
5 7
G3

72046 81137

6
G2

82557

7 1, 2, 9, 9
G1

66379

8
ĐB 781491 9 1, 3
KQ Niêm yết: BD-13-4.jpgIn vé dò XSBD
Đầy đủ
2 số
3 số

Tin tức xổ số Bình Dương

 

3. KQXSBD ngày 06/04 Thứ Sáu

XSMN> Thứ 6> XSBD 06/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 37 0 6, 6, 7
G7

828

1
G6

6995 4645 8760

2 3, 8
G5

4794

3 6, 7
G4

88423 20391 44506
12958 76907 73270 63445

4 5, 5
5 6, 8, 9
G3

93456 83559

6 0, 2
G2

23906

7 0
G1

98436

8
ĐB 117462 9 1, 4, 5
KQ Niêm yết: BD-6-4.jpgLô-tô XSBD
Đầy đủ
2 số
3 số

4. KQXS Bình Dương ngày 30/03 Thứ Sáu

XSMN> Thứ 6> XSBD 30/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 41 0 0, 2
G7

729

1 5
G6

7231 5474 3402

2 0, 2, 2, 8, 9
G5

5822

3 1, 5
G4

13415 92998 56020
91922 87500 31495 78535

4 0, 1, 1
5
G3

40328 76940

6
G2

56897

7 4
G1

29781

8 1
ĐB 869341 9 5, 7, 8
KQ Niêm yết: BD-30-3.jpgIn vé dò XSBD
Đầy đủ
2 số
3 số

5. KQXS Bình Dương ngày 23/03 Thứ Sáu

XSMN> Thứ 6> XSBD 23/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 33 0 2
G7

674

1 6, 7
G6

1529 3939 0617

2 5, 9, 9
G5

4989

3 0, 3, 9
G4

09855 83329 39602
14025 06869 81230 32416

4
5 5
G3

30882 34478

6 0, 1, 9
G2

37160

7 4, 8
G1

40661

8 2, 9
ĐB 528996 9 6
KQ Niêm yết: BD-23-3.jpgIn vé dò XSBD
Đầy đủ
2 số
3 số

6. KQXS Bình Dương ngày 16/03 Thứ Sáu

XSMN> Thứ 6> XSBD 16/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 45 0 0
G7

197

1 4, 4
G6

0573 2414 4014

2 5, 6
G5

3348

3 0
G4

82730 08400 98760
81463 47155 73325 89481

4 0, 5, 8
5 1, 5
G3

13251 31378

6 0, 3
G2

82940

7 3, 8, 8
G1

86278

8 1
ĐB 353726 9 7
KQ Niêm yết: BD-16-3.jpgIn vé dò XSBD
Đầy đủ
2 số
3 số

7. KQXS Bình Dương ngày 09/03 Thứ Sáu

XSMN> Thứ 6> XSBD 09/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 30 0 6, 8, 9
G7

394

1
G6

8709 5983 2408

2 0
G5

8241

3 0, 9
G4

92139 50952 14192
38946 36506 68980 51679

4 1, 2, 6
5 2
G3

60185 64996

6 6
G2

13620

7 9
G1

01766

8 0, 3, 5
ĐB 620242 9 2, 4, 6
KQ Niêm yết: BD-9-3.jpgIn vé dò XSBD
Đầy đủ
2 số
3 số

8. KQXS Bình Dương ngày 02/03 Thứ Sáu

XSMN> Thứ 6> XSBD 02/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 45 0 3
G7

376

1 6, 9
G6

1970 0946 5821

2 1, 6
G5

7955

3 9
G4

89158 44943 29039
90390 46571 90316 47203

4 3, 5, 6
5 4, 5, 8
G3

32882 31279

6
G2

23319

7 0, 1, 6, 9
G1

60726

8 2
ĐB 168554 9 0
KQ Niêm yết: BD-2-3.jpgIn vé dò XSBD
Đầy đủ
2 số
3 số

9. KQXS Bình Dương ngày 23/02 Thứ Sáu

XSMN> Thứ 6> XSBD 23/02

ĐẦU ĐUÔI
G8 60 0
G7

371

1 0, 5, 9
G6

4033 5719 4299

2
G5

7190

3 3, 4
G4

53556 38867 74359
13699 24315 30242 51510

4 2
5 6, 9
G3

09080 36434

6 0, 6, 7
G2

72466

7 1
G1

11887

8 0, 7
ĐB 262598 9 0, 8, 9, 9
KQ Niêm yết: BD-23-2.jpgIn vé dò XSBD
Đầy đủ
2 số
3 số

10. KQXS Bình Dương ngày 16/02 Thứ Sáu

XSMN> Thứ 6> XSBD 16/02

ĐẦU ĐUÔI
G8 95 0 0, 0
G7

832

1 3, 4
G6

2440 1481 9000

2
G5

7384

3 0, 2
G4

50495 98030 74813
69795 02290 82972 75246

4 0, 4, 6
5
G3

01881 98800

6
G2

84314

7 2
G1

45290

8 1, 1, 4
ĐB 343744 9 0, 0, 5, 5, 5
KQ Niêm yết: BD-16-2.jpgIn vé dò XSBD
Đầy đủ
2 số
3 số

11. KQXS Bình Dương ngày 09/02 Thứ Sáu

XSMN> Thứ 6> XSBD 09/02

ĐẦU ĐUÔI
G8 78 0 1, 7, 9
G7

526

1 2, 2, 8
G6

3707 6472 8618

2 6, 6, 8
G5

7912

3 4
G4

91177 34709 99534
24575 28201 61128 08352

4 1
5 2
G3

06726 78541

6 5
G2

30973

7 2, 3, 5, 7, 8
G1

24265

8
ĐB 374812 9
KQ Niêm yết: BD-9-2.jpgIn vé dò XSBD
Đầy đủ
2 số
3 số

12. KQXS Bình Dương ngày 02/02 Thứ Sáu

XSMN> Thứ 6> XSBD 02/02

ĐẦU ĐUÔI
G8 14 0 0
G7

476

1 4, 6
G6

3616 2747 0842

2 3
G5

4837

3 7, 8
G4

68360 29764 13464
13848 91299 44264 60600

4 2, 7, 8
5
G3

63338 76063

6 0,3,4,4,4,4,5
G2

30265

7 6
G1

19723

8
ĐB 725864 9 9
KQ Niêm yết: BD-2-2.jpgIn vé dò XSBD
Đầy đủ
2 số
3 số

13. KQXS Bình Dương ngày 26/01 Thứ Sáu

XSMN> Thứ 6> XSBD 26/01

ĐẦU ĐUÔI
G8 59 0 3, 5
G7

103

1 2
G6

9166 1282 4358

2 5, 8
G5

8612

3 2, 8
G4

54032 06244 42890
38540 59938 66825 07728

4 0, 2, 4, 8
5 8, 9
G3

56548 16905

6 6
G2

72189

7
G1

30342

8 2, 3, 9
ĐB 806483 9 0
KQ Niêm yết: BD-26-1.jpgIn vé dò XSBD
Đầy đủ
2 số
3 số

14. KQXS Bình Dương ngày 19/01 Thứ Sáu

XSMN> Thứ 6> XSBD 19/01

ĐẦU ĐUÔI
G8 93 0 2
G7

054

1 5, 8, 8
G6

9482 7057 9848

2 7, 7
G5

2827

3
G4

26298 96227 10585
07981 00218 44264 22715

4 8
5 0, 4, 7
G3

81486 77284

6 4
G2

11118

7
G1

38602

8 1, 2, 4, 5, 6
ĐB 054250 9 3, 8
KQ Niêm yết: BD-19-1.jpgIn vé dò XSBD
Đầy đủ
2 số
3 số

15. KQXS Bình Dương ngày 12/01 Thứ Sáu

XSMN> Thứ 6> XSBD 12/01

ĐẦU ĐUÔI
G8 31 0 2, 6
G7

512

1 2
G6

8245 3891 6325

2 5, 9
G5

7529

3 1, 6
G4

92157 12597 08506
14751 34902 65080 01373

4 5
5 1, 6, 7
G3

42736 96090

6 2
G2

43583

7 3
G1

86256

8 0, 3
ĐB 815462 9 0, 1, 7
KQ Niêm yết: BD-12-1.jpgIn vé dò XSBD
Đầy đủ
2 số
3 số

16. KQXS Bình Dương ngày 05/01 Thứ Sáu

XSMN> Thứ 6> XSBD 05/01

ĐẦU ĐUÔI
G8 75 0 3, 4, 6, 7
G7

927

1 1, 4
G6

2203 5036 8438

2 7
G5

5791

3 6, 8, 9
G4

26404 67372 04939
79990 54155 08311 17686

4
5 2, 5
G3

62807 56314

6
G2

93706

7 2, 5
G1

25952

8 5, 6
ĐB 769585 9 0, 1
KQ Niêm yết: BD-5-1.jpgIn vé dò XSBD
Đầy đủ
2 số
3 số

17. KQXS Bình Dương ngày 29/12 Thứ Sáu

XSMN> Thứ 6> XSBD 29/12

ĐẦU ĐUÔI
G8 99 0 1
G7

542

1 9
G6

3219 2087 6820

2 0, 1, 6
G5

4497

3 9, 9
G4

85691 83001 23721
90639 18549 60263 10755

4 2, 9
5 4, 5
G3

68154 58926

6 3
G2

04685

7
G1

67798

8 5, 7
ĐB 610539 9 1, 7, 8, 9
KQ Niêm yết: BD-29-12.jpgIn vé dò XSBD
Đầy đủ
2 số
3 số

18. KQXS Bình Dương ngày 22/12 Thứ Sáu

XSMN> Thứ 6> XSBD 22/12

ĐẦU ĐUÔI
G8 06 0 2, 6, 8, 9
G7

154

1 1
G6

3379 8647 5844

2
G5

6390

3 7
G4

46402 19780 35111
89965 02208 87092 58573

4 4, 7
5 4
G3

82837 13509

6 0, 2, 5
G2

59188

7 3, 9
G1

19962

8 0, 8
ĐB 789060 9 0, 2
KQ Niêm yết: BD-22-12.jpgIn vé dò XSBD
Đầy đủ
2 số
3 số

19. KQXS Bình Dương ngày 15/12 Thứ Sáu

XSMN> Thứ 6> XSBD 15/12

ĐẦU ĐUÔI
G8 85 0 3
G7

678

1 0, 5, 6
G6

0721 7044 8538

2 1, 6
G5

2616

3 1, 7, 8
G4

98503 19192 72063
45097 84926 48670 98187

4 4
5
G3

45995 45910

6 3
G2

98237

7 0, 8
G1

30915

8 5, 7
ĐB 458231 9 2, 5, 7
KQ Niêm yết: BD-15-12.jpgIn vé dò XSBD
Đầy đủ
2 số
3 số

20. KQXS Bình Dương ngày 08/12 Thứ Sáu

XSMN> Thứ 6> XSBD 08/12

ĐẦU ĐUÔI
G8 12 0 1
G7

953

1 0, 2, 9
G6

9199 1822 9878

2 2, 9
G5

7640

3 8
G4

20694 25401 48379
54574 23829 90762 62438

4 0
5 1, 3
G3

60689 56051

6 2, 8
G2

63168

7 4, 8, 9
G1

28910

8 9
ĐB 143019 9 4, 9
KQ Niêm yết: BD-8-12.jpgIn vé dò XSBD
Đầy đủ
2 số
3 số

21. KQXS Bình Dương ngày 01/12 Thứ Sáu

XSMN> Thứ 6> XSBD 01/12

ĐẦU ĐUÔI
G8 48 0 7
G7

447

1
G6

7607 2394 2337

2 2, 9, 9
G5

0882

3 3, 3, 7
G4

96050 51933 81946
67049 57729 79894 85733

4 6, 7, 8, 9
5 0, 1, 7
G3

93922 32557

6 5
G2

62465

7
G1

79751

8 2
ĐB 533129 9 4, 4
KQ Niêm yết: BD-1-12.jpgIn vé dò XSBD
Đầy đủ
2 số
3 số

22. KQXS Bình Dương ngày 24/11 Thứ Sáu

XSMN> Thứ 6> XSBD 24/11

ĐẦU ĐUÔI
G8 18 0 5, 7
G7

848

1 1, 2, 8
G6

7169 7740 1344

2 0, 8, 9
G5

6459

3 7
G4

69220 43705 48228
23648 89207 88067 00490

4 0, 4, 8, 8
5 9
G3

78811 82573

6 7, 9
G2

54429

7 3
G1

48737

8
ĐB 383812 9 0
XSBD 24-11 nhiều năm In vé dò XSBD
Đầy đủ
2 số
3 số

23. KQXS Bình Dương ngày 17/11 Thứ Sáu

XSMN> Thứ 6> XSBD 17/11

ĐẦU ĐUÔI
G8 21 0 3, 8
G7

657

1
G6

6043 2699 0496

2 1
G5

6649

3
G4

89154 51482 29283
50003 65393 80808 71378

4 0, 3, 9
5 3, 4, 7, 9
G3

79053 90687

6
G2

14383

7 8
G1

43440

8 2, 3, 3, 7
ĐB 239059 9 3, 6, 9
XSBD 17-11 nhiều năm In vé dò XSBD
Đầy đủ
2 số
3 số

24. KQXS Bình Dương ngày 10/11 Thứ Sáu

XSMN> Thứ 6> XSBD 10/11

ĐẦU ĐUÔI
G8 60 0
G7

644

1 4, 5, 8
G6

3850 4339 7145

2
G5

7715

3 1, 3, 9
G4

62482 58759 53331
91533 26346 67758 20714

4 4, 5, 6
5 0, 8, 9
G3

69875 83068

6 0, 0, 8
G2

66860

7 5, 9
G1

00518

8 2
ĐB 268879 9
XSBD 10-11 nhiều năm In vé dò XSBD
Đầy đủ
2 số
3 số

25. KQXS Bình Dương ngày 03/11 Thứ Sáu

XSMN> Thứ 6> XSBD 03/11

ĐẦU ĐUÔI
G8 83 0 9
G7

381

1 4, 8
G6

8845 8048 1418

2 7, 7
G5

6750

3 7, 9
G4

57439 27027 54409
22127 68437 85496 86942

4 2, 5, 8
5 0, 4
G3

11864 65696

6 4
G2

81314

7 1
G1

42271

8 1, 3
ĐB 737554 9 6, 6
XSBD 3-11 nhiều năm In vé dò XSBD
Đầy đủ
2 số
3 số

26. KQXS Bình Dương ngày 27/10 Thứ Sáu

XSMN> Thứ 6> XSBD 27/10

ĐẦU ĐUÔI
G8 50 0 5, 5, 6
G7

705

1
G6

7626 5048 4505

2 1, 4, 6
G5

9450

3 5
G4

25982 44653 05535
41892 66655 45524 95767

4 0, 8
5 0, 0, 3, 4, 5
G3

27906 82540

6 7
G2

70984

7
G1

77721

8 2, 4
ĐB 229954 9 2
XSBD 27-10 nhiều năm In vé dò XSBD
Đầy đủ
2 số
3 số

27. KQXS Bình Dương ngày 20/10 Thứ Sáu

XSMN> Thứ 6> XSBD 20/10

ĐẦU ĐUÔI
G8 61 0 1, 1
G7

133

1
G6

7024 7140 5974

2 4, 4, 9
G5

2774

3 3
G4

68901 25183 72101
95575 75129 14353 73594

4 0
5 3
G3

34177 19970

6 1
G2

88624

7 0, 4, 4, 5, 7
G1

52089

8 2, 3, 9
ĐB 708182 9 4
XSBD 20-10 nhiều năm In vé dò XSBD
Đầy đủ
2 số
3 số

28. KQXS Bình Dương ngày 13/10 Thứ Sáu

XSMN> Thứ 6> XSBD 13/10

ĐẦU ĐUÔI
G8 66 0 3, 6
G7

242

1 7
G6

9382 5794 6261

2 5
G5

7893

3 8
G4

16552 19703 31940
32053 35448 98925 75806

4 0, 2, 8
5 2, 3, 3
G3

32053 64117

6 1, 3, 6
G2

11463

7
G1

94338

8 2, 6
ĐB 293086 9 3, 4
XSBD 13-10 nhiều năm In vé dò XSBD
Đầy đủ
2 số
3 số

29. KQXS Bình Dương ngày 06/10 Thứ Sáu

XSMN> Thứ 6> XSBD 06/10

ĐẦU ĐUÔI
G8 04 0 4, 8, 9
G7

553

1 4
G6

5894 5387 7133

2 3
G5

4014

3 3
G4

73097 37470 47509
33581 08623 41308 79568

4
5 3
G3

58394 40161

6 1, 8
G2

11194

7 0, 0
G1

05883

8 1, 3, 7
ĐB 179670 9 4, 4, 4, 7
XSBD 6-10 nhiều năm In vé dò XSBD
Đầy đủ
2 số
3 số

30. KQXS Bình Dương ngày 29/09 Thứ Sáu

XSMN> Thứ 6> XSBD 29/09

ĐẦU ĐUÔI
G8 78 0
G7

335

1 2, 4, 5
G6

2034 0521 5634

2 1
G5

1979

3 4, 4, 5, 8, 9
G4

86672 56839 41874
32440 92014 48966 57241

4 0, 1, 4
5
G3

93538 45170

6 6
G2

47244

7 0, 2, 4, 8, 9
G1

34512

8
ĐB 674915 9
XSBD 29-9 nhiều năm In vé dò XSBD
Đầy đủ
2 số
3 số
Hiện thêm kết quả

Về XSBD 30 ngày liên tiếp

XSBD 30 ngày hay KQXSBD 30 ngày liên tiếp là 30 kết quả xổ số Bình Dương của 30 lần quay gần đây nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Bình Dương

Tiện ích hay về xổ số

KQXS hôm qua (Chủ Nhật, 22/04)

KQXS BÌNH DƯƠNG THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Đang tải dữ liệu...