XSKT Bạch thủ BDI Cầu BDI

Xổ số Bình Định XSBDI 30 ngày

1. Xổ số Bình Định ngày 18/01 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSBDI 18/01

ĐẦU ĐUÔI
G8 81 0 1, 4, 4
G7

028

1 3
G6

0999 0604 8904

2 6, 7, 8
G5

5456

3
G4

79279 18258 82470
88949 78955 90689 63601

4 9
5 2, 5, 6, 8
G3

92127 16326

6 9
G2

25413

7 0, 9
G1

64152

8 1, 9
ĐB 650269 9 9
KQ Niêm yết: BDI-18-1.jpgXSBDI 30 ngày
Đầy đủ
2 số
3 số

2. XSBDI ngày 11/01 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSBDI 11/01

ĐẦU ĐUÔI
G8 31 0 0
G7

180

1 0, 5
G6

5952 4885 1999

2
G5

1959

3 1, 8
G4

08938 68548 26100
98459 73558 09046 74944

4 4, 6, 8
5 2, 8, 9, 9
G3

93585 66879

6
G2

74915

7 9
G1

67891

8 0, 5, 5
ĐB 240210 9 1, 9
KQ Niêm yết: BDI-11-1.jpgIn vé dò XSBDI
Đầy đủ
2 số
3 số

4. KQXS Bình Định ngày 28/12 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSBDI 28/12

ĐẦU ĐUÔI
G8 40 0 5, 6
G7

468

1 6, 7
G6

9927 3125 3386

2 5, 7
G5

9648

3 2
G4

13405 06848 42132
50442 93665 85754 16517

4 0, 2, 8, 8, 8
5 2, 4
G3

55148 54306

6 5, 8
G2

09476

7 6
G1

74216

8 6
ĐB 419052 9
KQ Niêm yết: BDI-28-12.jpgIn vé dò XSBDI
Đầy đủ
2 số
3 số

5. KQXS Bình Định ngày 21/12 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSBDI 21/12

ĐẦU ĐUÔI
G8 61 0 5, 7
G7

950

1 1, 6
G6

4929 0737 5981

2 2, 9
G5

3739

3 7, 9, 9
G4

11586 91949 21039
55616 58422 44105 35311

4 0, 9
5 0, 0
G3

29750 82869

6 1, 9
G2

02040

7
G1

60407

8 0, 1, 6
ĐB 207580 9
KQ Niêm yết: BDI-21-12.jpgIn vé dò XSBDI
Đầy đủ
2 số
3 số

6. KQXS Bình Định ngày 14/12 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSBDI 14/12

ĐẦU ĐUÔI
G8 43 0 5
G7

239

1 2
G6

6412 0943 1825

2 5
G5

4688

3 9, 9
G4

50661 24242 50205
36890 48160 78739 06940

4 0, 2, 3, 3, 6
5 9
G3

77059 07175

6 0, 0, 1
G2

53388

7 5
G1

92360

8 8, 8
ĐB 510546 9 0
KQ Niêm yết: BDI-14-12.jpgIn vé dò XSBDI
Đầy đủ
2 số
3 số

7. KQXS Bình Định ngày 07/12 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSBDI 07/12

ĐẦU ĐUÔI
G8 37 0 1, 4
G7

434

1 4
G6

5104 2278 0546

2 7
G5

8975

3 4, 6, 7, 7
G4

47360 76537 23984
38801 55545 65427 28736

4 5, 6, 9
5 0, 9
G3

10559 30050

6 0
G2

72449

7 3, 5, 8
G1

29773

8 4
ĐB 581114 9
KQ Niêm yết: BDI-7-12.jpgIn vé dò XSBDI
Đầy đủ
2 số
3 số

8. KQXS Bình Định ngày 30/11 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSBDI 30/11

ĐẦU ĐUÔI
G8 66 0 5, 7, 9
G7

805

1
G6

3753 8809 0891

2 5
G5

3375

3
G4

10268 03554 95191
61425 23865 63882 00692

4 9
5 3, 4
G3

88760 41449

6 0, 0, 5, 6, 8
G2

84007

7 5
G1

75488

8 2, 8
ĐB 808960 9 1, 1, 2
KQ Niêm yết: BDI-30-11.jpgIn vé dò XSBDI
Đầy đủ
2 số
3 số

9. KQXS Bình Định ngày 23/11 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSBDI 23/11

ĐẦU ĐUÔI
G8 75 0 4, 4
G7

648

1 6, 7
G6

4117 3680 1053

2 8
G5

0567

3 3, 6, 7
G4

15993 08554 31288
98136 83728 02404 15816

4 8
5 3, 4
G3

75589 13204

6 7
G2

10698

7 5
G1

26637

8 0, 8, 9
ĐB 522633 9 3, 8
KQ Niêm yết: BDI-23-11.jpgIn vé dò XSBDI
Đầy đủ
2 số
3 số

10. KQXS Bình Định ngày 16/11 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSBDI 16/11

ĐẦU ĐUÔI
G8 66 0 1, 1, 8
G7

938

1 6
G6

9676 0848 4730

2 5
G5

1816

3 0, 1, 5, 6, 8
G4

17850 12691 66125
11436 69801 31835 02050

4 8
5 0, 0, 6
G3

93408 58401

6 5, 6
G2

72756

7 6
G1

11531

8
ĐB 794265 9 1
KQ Niêm yết: BDI-16-11.jpgIn vé dò XSBDI
Đầy đủ
2 số
3 số

11. KQXS Bình Định ngày 09/11 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSBDI 09/11

ĐẦU ĐUÔI
G8 13 0 1, 1, 4
G7

227

1 0, 3
G6

8963 9844 0904

2 7
G5

4910

3 6, 8
G4

28362 40398 22788
96194 07636 92801 20387

4 4, 5
5
G3

33669 80701

6 2, 3, 9
G2

89345

7
G1

56438

8 7, 8
ĐB 652096 9 4, 6, 8
KQ Niêm yết: BDI-9-11.jpgIn vé dò XSBDI
Đầy đủ
2 số
3 số

12. KQXS Bình Định ngày 02/11 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSBDI 02/11

ĐẦU ĐUÔI
G8 20 0 2, 9
G7

879

1 4, 4
G6

4202 9830 0087

2 0, 3
G5

9851

3 0, 3
G4

55914 96233 41399
81714 32348 06309 05180

4 0, 3, 8
5 1, 7
G3

89840 52757

6 1
G2

47561

7 9
G1

60123

8 0, 7
ĐB 753343 9 9
KQ Niêm yết: BDI-2-11.jpgIn vé dò XSBDI
Đầy đủ
2 số
3 số

13. KQXS Bình Định ngày 26/10 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSBDI 26/10

ĐẦU ĐUÔI
G8 80 0 4
G7

721

1 4
G6

8428 7814 5361

2 1, 4, 7, 8
G5

3248

3 8
G4

06238 48024 76650
22146 85027 17985 60345

4 3, 5, 6, 8, 9
5 0
G3

34904 36643

6 1
G2

87149

7 4
G1

83091

8 0, 5
ĐB 872674 9 1
KQ Niêm yết: BDI-26-10.jpgIn vé dò XSBDI
Đầy đủ
2 số
3 số

14. KQXS Bình Định ngày 19/10 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSBDI 19/10

ĐẦU ĐUÔI
G8 27 0 2, 4, 9
G7

712

1 2, 4, 6
G6

7847 9583 4858

2 2, 5, 7
G5

5225

3
G4

21850 55022 57781
69614 25751 90347 23009

4 7, 7
5 0, 0, 1, 8
G3

06916 47902

6
G2

36350

7 3
G1

56404

8 1, 3
ĐB 932473 9
KQ Niêm yết: BDI-19-10.jpgIn vé dò XSBDI
Đầy đủ
2 số
3 số

15. KQXS Bình Định ngày 12/10 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSBDI 12/10

ĐẦU ĐUÔI
G8 96 0 1
G7

685

1 9, 9
G6

7028 8953 9619

2 5, 8
G5

4134

3 4, 9
G4

74766 38553 56501
07519 06473 37170 32325

4 7, 7
5 3, 3
G3

56339 35293

6 6
G2

43147

7 0, 3
G1

22047

8 5, 7
ĐB 010387 9 3, 6
KQ Niêm yết: BDI-12-10.jpgIn vé dò XSBDI
Đầy đủ
2 số
3 số

16. KQXS Bình Định ngày 05/10 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSBDI 05/10

ĐẦU ĐUÔI
G8 32 0 3, 9
G7

628

1 1
G6

5611 1903 8229

2 8, 9
G5

2430

3 0, 2, 5, 5
G4

60948 84293 03894
45856 13044 15435 48072

4 4, 8
5 6, 6
G3

25009 23188

6
G2

69899

7 2
G1

68556

8 8
ĐB 219735 9 3, 4, 9
KQ Niêm yết: BDI-5-10.jpgIn vé dò XSBDI
Đầy đủ
2 số
3 số

17. KQXS Bình Định ngày 28/09 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSBDI 28/09

ĐẦU ĐUÔI
G8 62 0 0
G7

044

1 0, 1, 4, 4, 6
G6

3190 9439 1673

2 4, 6, 8
G5

6914

3 2, 9
G4

49211 75658 94869
00714 36762 16526 50828

4 4
5 8
G3

68024 52316

6 2, 2, 9
G2

07932

7 3
G1

42910

8
ĐB 585000 9 0
KQ Niêm yết: BDI-28-9.jpgIn vé dò XSBDI
Đầy đủ
2 số
3 số

18. KQXS Bình Định ngày 21/09 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSBDI 21/09

ĐẦU ĐUÔI
G8 98 0
G7

929

1 8
G6

2578 8522 7059

2 2, 7, 9
G5

0843

3 5
G4

55744 38150 02577
89868 21862 12118 68835

4 3, 4
5 0, 9
G3

69127 90884

6 2, 8, 8
G2

80185

7 7, 8, 9
G1

99779

8 4, 5
ĐB 924868 9 8
KQ Niêm yết: BDI-21-9.jpgIn vé dò XSBDI
Đầy đủ
2 số
3 số

19. KQXS Bình Định ngày 14/09 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSBDI 14/09

ĐẦU ĐUÔI
G8 73 0 0, 4, 7
G7

574

1 6, 6, 7
G6

4107 5381 1316

2 1, 7
G5

9127

3
G4

80693 22717 84478
87304 37221 11095 63599

4
5 9
G3

80416 03859

6
G2

92091

7 3, 4, 8
G1

76295

8 1
ĐB 101900 9 1, 3, 5, 5, 9
KQ Niêm yết: BDI-14-9.jpgIn vé dò XSBDI
Đầy đủ
2 số
3 số

20. KQXS Bình Định ngày 07/09 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSBDI 07/09

ĐẦU ĐUÔI
G8 74 0 8
G7

689

1
G6

7584 4041 0282

2 2, 5, 6, 8
G5

2353

3 6
G4

36828 71195 16689
62936 35626 80225 28708

4 1, 9
5 3
G3

91089 03349

6 8
G2

34668

7 1, 4
G1

79422

8 2, 4, 9, 9, 9
ĐB 117871 9 5
XSBDI 7-9 nhiều năm In vé dò XSBDI
Đầy đủ
2 số
3 số

21. KQXS Bình Định ngày 31/08 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSBDI 31/08

ĐẦU ĐUÔI
G8 83 0 6
G7

090

1 0, 0
G6

5569 7368 9959

2 1
G5

8410

3 8, 8
G4

51467 02059 21821
46010 29293 02006 04484

4
5 5, 8, 9, 9
G3

61438 23738

6 7, 8, 9
G2

82055

7
G1

17958

8 3, 4
ĐB 349596 9 0, 3, 6
XSBDI 31-8 nhiều năm In vé dò XSBDI
Đầy đủ
2 số
3 số

22. KQXS Bình Định ngày 24/08 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSBDI 24/08

ĐẦU ĐUÔI
G8 33 0
G7

843

1
G6

5479 3952 7133

2 0, 5
G5

5290

3 3, 3, 6
G4

22180 77040 06276
40259 75571 26020 50970

4 0, 3
5 0, 2, 9
G3

90896 38472

6
G2

07050

7 0, 1, 2, 6, 9
G1

16025

8 0
ĐB 601136 9 0, 6
XSBDI 24-8 nhiều năm In vé dò XSBDI
Đầy đủ
2 số
3 số

23. KQXS Bình Định ngày 17/08 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSBDI 17/08

ĐẦU ĐUÔI
G8 62 0 1, 3, 6, 8
G7

808

1 1, 3, 5
G6

5269 9969 5613

2
G5

2373

3
G4

07190 96006 72250
90311 47370 24082 88855

4
5 0, 5
G3

31815 44991

6 2, 9, 9
G2

55203

7 0, 2, 3
G1

36672

8 2
ĐB 466901 9 0, 1
XSBDI 17-8 nhiều năm In vé dò XSBDI
Đầy đủ
2 số
3 số

24. KQXS Bình Định ngày 10/08 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSBDI 10/08

ĐẦU ĐUÔI
G8 36 0 6, 8, 8
G7

043

1 3, 8
G6

6440 7930 7850

2
G5

7051

3 0, 6
G4

66891 34153 41108
47908 39106 35365 77562

4 0, 3
5 0, 1, 1, 3
G3

25051 23913

6 2, 5
G2

88870

7 0, 6
G1

56576

8
ĐB 687018 9 1
XSBDI 10-8 nhiều năm In vé dò XSBDI
Đầy đủ
2 số
3 số

25. KQXS Bình Định ngày 03/08 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSBDI 03/08

ĐẦU ĐUÔI
G8 52 0 7
G7

164

1
G6

5765 3374 5247

2 6, 6, 7
G5

8566

3
G4

82526 42291 94747
50852 49226 60627 93781

4 1, 7, 7, 8, 8
5 2, 2
G3

46607 71548

6 4, 5, 5, 6
G2

75448

7 4
G1

60065

8 1
ĐB 295341 9 1
XSBDI 3-8 nhiều năm In vé dò XSBDI
Đầy đủ
2 số
3 số

26. KQXS Bình Định ngày 27/07 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSBDI 27/07

ĐẦU ĐUÔI
G8 75 0 2
G7

438

1 1, 4
G6

7246 5038 3690

2 0, 9
G5

7860

3 0, 7, 8, 8
G4

65561 23002 87329
98214 16650 47830 93611

4 4, 6
5 0
G3

25137 47287

6 0, 1
G2

96190

7 5
G1

02120

8 7
ĐB 675944 9 0, 0
XSBDI 27-7 nhiều năm In vé dò XSBDI
Đầy đủ
2 số
3 số

27. KQXS Bình Định ngày 20/07 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSBDI 20/07

ĐẦU ĐUÔI
G8 46 0 1, 8
G7

901

1 1
G6

0580 1295 7095

2 1, 3, 6, 8
G5

8136

3 6
G4

90994 86623 13021
14611 03328 43093 66792

4 6, 7
5
G3

33826 98696

6
G2

93808

7 4
G1

31074

8 0
ĐB 193947 9 2,3,4,5,5,6
XSBDI 20-7 nhiều năm In vé dò XSBDI
Đầy đủ
2 số
3 số

28. KQXS Bình Định ngày 13/07 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSBDI 13/07

ĐẦU ĐUÔI
G8 77 0
G7

514

1 4, 9
G6

2364 6152 2324

2 2, 4
G5

0533

3 3, 4, 4
G4

20480 60847 64675
04773 62534 61793 85034

4 7
5 2
G3

61195 26022

6 4
G2

48019

7 3, 5, 7
G1

73982

8 0, 2, 2
ĐB 396582 9 3, 5
XSBDI 13-7 nhiều năm In vé dò XSBDI
Đầy đủ
2 số
3 số

29. KQXS Bình Định ngày 06/07 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSBDI 06/07

ĐẦU ĐUÔI
G8 50 0 0, 7
G7

767

1 8
G6

4847 4870 0478

2 1
G5

1470

3 4, 7, 8
G4

27684 00621 92749
00400 63946 96399 62038

4 6, 7, 9, 9
5 0
G3

53107 86049

6 7
G2

65718

7 0, 0, 8
G1

13034

8 4
ĐB 015237 9 9
XSBDI 6-7 nhiều năm In vé dò XSBDI
Đầy đủ
2 số
3 số

30. KQXS Bình Định ngày 29/06 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSBDI 29/06

ĐẦU ĐUÔI
G8 56 0
G7

394

1 1, 3, 8
G6

8162 4247 8647

2 8
G5

7953

3
G4

95890 00650 02279
09113 18018 91490 68911

4 7, 7
5 0, 3, 6
G3

31595 72291

6 2
G2

00228

7 9
G1

88480

8 0, 1
ĐB 255481 9 0, 0, 1, 4, 5
XSBDI 29-6 nhiều năm In vé dò XSBDI
Đầy đủ
2 số
3 số
Hiện thêm kết quả

Về XSBDI 30 ngày liên tiếp

XSBDI 30 ngày hay KQXSBDI 30 ngày liên tiếp là 30 kết quả xổ số Bình Định của 30 lần quay gần đây nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Bình Định

Tiện ích hay về xổ số

KQXS hôm qua (Thứ Ba, 23/01)

KQXS BÌNH ĐỊNH THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Đang tải dữ liệu...