XSKT Bạch thủ BTH Cầu BTH

Xổ số Bình Thuận XSBTH 30 ngày

1. Xổ số Bình Thuận ngày 19/04 Thứ Năm

XSMN> Thứ 5> XSBTH 19/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 09 0 4, 5, 6, 8, 9
G7

746

1 2
G6

3688 0204 4278

2
G5

8433

3 3, 6, 7
G4

19537 77608 43906
78858 18812 64146 77036

4 6, 6, 9
5 8
G3

71749 40393

6
G2

73784

7 8
G1

62986

8 4, 6, 8
ĐB 596705 9 3
KQ Niêm yết: BTH-19-4.jpgXSBTH 30 ngày
Đầy đủ
2 số
3 số

2. XSBTH ngày 12/04 Thứ Năm

XSMN> Thứ 5> XSBTH 12/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 25 0 5
G7

572

1 1, 4
G6

2286 4433 9420

2 0, 5
G5

0869

3 1, 3, 5
G4

13031 61545 88895
09911 14314 17457 11705

4 5
5 7, 7
G3

03995 98257

6 6, 9
G2

78166

7 2
G1

61782

8 2, 6
ĐB 787835 9 5, 5
KQ Niêm yết: BTH-12-4.jpgIn vé dò XSBTH
Đầy đủ
2 số
3 số

Tin tức xổ số Bình Thuận

 

3. KQXSBTH ngày 05/04 Thứ Năm

XSMN> Thứ 5> XSBTH 05/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 01 0 1, 5, 6, 8
G7

733

1 3
G6

3105 8613 6625

2 5
G5

7652

3 0, 3
G4

87054 85308 45081
55963 04596 77375 70630

4 5, 8
5 2, 4
G3

97845 60306

6 3
G2

87148

7 5
G1

07587

8 1, 7
ĐB 659494 9 4, 6
KQ Niêm yết: BTH-5-4.jpgLô-tô XSBTH
Đầy đủ
2 số
3 số

4. KQXS Bình Thuận ngày 29/03 Thứ Năm

XSMN> Thứ 5> XSBTH 29/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 15 0 4, 7
G7

927

1 0, 4, 5
G6

6394 2955 8366

2 7
G5

5610

3
G4

42807 58298 12181
81290 77342 33076 83997

4 1, 2
5 5
G3

63362 03614

6 2, 4, 6
G2

13741

7 6
G1

98104

8 1
ĐB 887564 9 0, 4, 7, 8
KQ Niêm yết: BTH-29-3.jpgIn vé dò XSBTH
Đầy đủ
2 số
3 số

5. KQXS Bình Thuận ngày 22/03 Thứ Năm

XSMN> Thứ 5> XSBTH 22/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 80 0 4, 9
G7

569

1 8
G6

6504 3426 1265

2 5, 6
G5

3581

3
G4

83341 79918 00025
08353 63055 60309 33276

4 1, 2
5 2, 3, 5, 7
G3

26874 23372

6 5, 9
G2

87942

7 2, 4, 6
G1

97557

8 0, 1
ĐB 703352 9
KQ Niêm yết: BTH-22-3.jpgIn vé dò XSBTH
Đầy đủ
2 số
3 số

6. KQXS Bình Thuận ngày 15/03 Thứ Năm

XSMN> Thứ 5> XSBTH 15/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 17 0 0, 2, 6, 6
G7

833

1 3, 4, 7
G6

4176 0191 1172

2 9
G5

0800

3 3, 8
G4

63038 78176 68106
57714 01702 91872 23892

4
5 6
G3

30529 66313

6
G2

43856

7 2, 2, 6, 6
G1

36606

8 9
ĐB 569889 9 1, 2
KQ Niêm yết: BTH-15-3.jpgIn vé dò XSBTH
Đầy đủ
2 số
3 số

7. KQXS Bình Thuận ngày 08/03 Thứ Năm

XSMN> Thứ 5> XSBTH 08/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 19 0 7, 8
G7

685

1 1, 7, 9
G6

1307 4428 5408

2 3, 6, 8
G5

4639

3 0, 2, 6, 9
G4

37668 32123 26736
68230 74381 82117 64286

4
5
G3

49911 51426

6 2, 8
G2

49932

7 8
G1

98778

8 1, 5, 6
ĐB 941262 9
KQ Niêm yết: BTH-8-3.jpgIn vé dò XSBTH
Đầy đủ
2 số
3 số

8. KQXS Bình Thuận ngày 01/03 Thứ Năm

XSMN> Thứ 5> XSBTH 01/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 35 0 3, 3, 7, 8
G7

860

1 7, 9
G6

3547 1661 9607

2 3, 6
G5

2088

3 5
G4

51003 20208 63317
68023 16797 08779 62163

4 7
5
G3

11203 31226

6 0, 1, 3
G2

06686

7 9
G1

47595

8 6, 8
ĐB 091919 9 5, 7
KQ Niêm yết: BTH-1-3.jpgIn vé dò XSBTH
Đầy đủ
2 số
3 số

9. KQXS Bình Thuận ngày 22/02 Thứ Năm

XSMN> Thứ 5> XSBTH 22/02

ĐẦU ĐUÔI
G8 53 0 2, 4
G7

691

1 0, 1, 2
G6

9543 0067 4757

2 0, 2, 3
G5

9770

3 6, 8
G4

71923 39288 76720
30111 25736 62090 11602

4 3
5 3, 7
G3

08538 17022

6 7
G2

92004

7 0
G1

02510

8 8
ĐB 878112 9 0, 1
KQ Niêm yết: BTH-22-2.jpgIn vé dò XSBTH
Đầy đủ
2 số
3 số

10. KQXS Bình Thuận ngày 15/02 Thứ Năm

XSMN> Thứ 5> XSBTH 15/02

ĐẦU ĐUÔI
G8 12 0 1, 2, 5, 5, 9
G7

890

1 2
G6

8905 5501 4923

2 3
G5

7109

3 8
G4

71096 00705 92598
83742 34502 71962 81046

4 2, 6
5 5
G3

60598 47362

6 2, 2
G2

53183

7
G1

67038

8 3
ĐB 472855 9 0, 6, 8, 8
KQ Niêm yết: BTH-15-2.jpgIn vé dò XSBTH
Đầy đủ
2 số
3 số

11. KQXS Bình Thuận ngày 08/02 Thứ Năm

XSMN> Thứ 5> XSBTH 08/02

ĐẦU ĐUÔI
G8 95 0 4, 8
G7

882

1 0,1,1,4,8,9
G6

3668 2042 4531

2 5
G5

2910

3 1
G4

21014 06219 95925
71911 60447 62682 51608

4 2, 7
5 2
G3

20152 74711

6 8
G2

92818

7
G1

07704

8 2, 2
ĐB 786590 9 0, 5
KQ Niêm yết: BTH-8-2.jpgIn vé dò XSBTH
Đầy đủ
2 số
3 số

12. KQXS Bình Thuận ngày 01/02 Thứ Năm

XSMN> Thứ 5> XSBTH 01/02

ĐẦU ĐUÔI
G8 54 0 8
G7

387

1 9
G6

9029 5579 5524

2 4, 4, 6, 9
G5

6680

3 7, 8
G4

39626 52908 52048
29044 17063 44924 34640

4 0, 4, 8
5 4, 6
G3

80238 02990

6 3
G2

87937

7 9
G1

29156

8 0, 7
ĐB 481619 9 0
KQ Niêm yết: BTH-1-2.jpgIn vé dò XSBTH
Đầy đủ
2 số
3 số

13. KQXS Bình Thuận ngày 25/01 Thứ Năm

XSMN> Thứ 5> XSBTH 25/01

ĐẦU ĐUÔI
G8 16 0 2, 5
G7

552

1 2, 6
G6

1902 4677 9740

2 7
G5

5105

3 1, 3
G4

84812 03276 34131
01198 16272 30533 65849

4 0, 9
5 2
G3

41978 93373

6
G2

82984

7 2, 3, 6, 7, 8
G1

56327

8 4
ĐB 880399 9 8, 9
KQ Niêm yết: BTH-25-1.jpgIn vé dò XSBTH
Đầy đủ
2 số
3 số

14. KQXS Bình Thuận ngày 18/01 Thứ Năm

XSMN> Thứ 5> XSBTH 18/01

ĐẦU ĐUÔI
G8 17 0 0, 8
G7

199

1 0, 3, 7, 8
G6

4418 3191 6283

2 1
G5

7445

3 2, 3, 5, 7
G4

84808 94310 61935
65437 35742 44721 54742

4 2, 2, 5
5 6
G3

29700 29813

6
G2

10756

7
G1

29632

8 3
ĐB 738933 9 1, 9
KQ Niêm yết: BTH-18-1.jpgIn vé dò XSBTH
Đầy đủ
2 số
3 số

15. KQXS Bình Thuận ngày 11/01 Thứ Năm

XSMN> Thứ 5> XSBTH 11/01

ĐẦU ĐUÔI
G8 31 0 8
G7

120

1 6, 8
G6

6963 7946 9387

2 0
G5

7670

3 1, 3
G4

76465 55661 20782
71150 82018 47333 77808

4 6
5 0
G3

32863 20116

6 1, 3, 3, 3, 5
G2

73263

7 0
G1

45981

8 1, 2, 7, 7
ĐB 892087 9
KQ Niêm yết: BTH-11-1.jpgIn vé dò XSBTH
Đầy đủ
2 số
3 số

16. KQXS Bình Thuận ngày 04/01 Thứ Năm

XSMN> Thứ 5> XSBTH 04/01

ĐẦU ĐUÔI
G8 23 0 0,2,3,4,5,8
G7

199

1 9
G6

3504 3108 9173

2 3, 3, 5
G5

6980

3
G4

36498 85305 06181
96719 04602 63103 16825

4
5 7
G3

31572 60157

6 2
G2

99223

7 2, 3
G1

84262

8 0, 1
ĐB 895400 9 8, 9
KQ Niêm yết: BTH-4-1.jpgIn vé dò XSBTH
Đầy đủ
2 số
3 số

17. KQXS Bình Thuận ngày 28/12 Thứ Năm

XSMN> Thứ 5> XSBTH 28/12

ĐẦU ĐUÔI
G8 08 0 2, 8, 8
G7

950

1 0, 5
G6

7186 2020 7102

2 0, 8
G5

3792

3 1, 2
G4

73731 43632 25015
05480 89787 06263 12108

4 9
5 0
G3

74710 01728

6 3, 3
G2

37249

7
G1

46484

8 0, 4, 6, 7
ĐB 715963 9 2
KQ Niêm yết: BTH-28-12.jpgIn vé dò XSBTH
Đầy đủ
2 số
3 số

18. KQXS Bình Thuận ngày 21/12 Thứ Năm

XSMN> Thứ 5> XSBTH 21/12

ĐẦU ĐUÔI
G8 00 0 0, 1, 6
G7

097

1 2, 7
G6

8259 6717 9689

2
G5

0412

3 0, 3, 4
G4

04530 03106 99099
64301 33556 63297 69746

4 6
5 6, 9
G3

41795 54934

6
G2

27289

7
G1

68433

8 9, 9
ĐB 851296 9 5, 6, 7, 7, 9
KQ Niêm yết: BTH-21-12.jpgIn vé dò XSBTH
Đầy đủ
2 số
3 số

19. KQXS Bình Thuận ngày 14/12 Thứ Năm

XSMN> Thứ 5> XSBTH 14/12

ĐẦU ĐUÔI
G8 84 0 8
G7

745

1 1, 1, 6, 9
G6

0316 5522 3411

2 2, 3
G5

6982

3 3, 4
G4

62762 65271 53134
97419 00808 14562 59242

4 2, 4, 5
5
G3

12565 10944

6 2, 2, 5
G2

37911

7 1
G1

00133

8 2, 4
ĐB 628023 9
KQ Niêm yết: BTH-14-12.jpgIn vé dò XSBTH
Đầy đủ
2 số
3 số

20. KQXS Bình Thuận ngày 07/12 Thứ Năm

XSMN> Thứ 5> XSBTH 07/12

ĐẦU ĐUÔI
G8 03 0 1, 3, 8
G7

160

1 3
G6

4644 6563 2967

2 7
G5

2946

3 5
G4

27691 92459 12164
48576 65041 69494 85127

4 1, 4, 6
5 9
G3

60862 19735

6 0, 2, 3, 4, 7
G2

44501

7 6
G1

16108

8
ĐB 428713 9 1, 4
KQ Niêm yết: BTH-7-12.jpgIn vé dò XSBTH
Đầy đủ
2 số
3 số

21. KQXS Bình Thuận ngày 30/11 Thứ Năm

XSMN> Thứ 5> XSBTH 30/11

ĐẦU ĐUÔI
G8 65 0 0, 8
G7

083

1
G6

0175 4975 0085

2 7
G5

9682

3
G4

01499 84986 72890
07677 78876 16527 60956

4
5 0, 6
G3

53782 55408

6 5
G2

89994

7 5, 5, 6, 7
G1

68000

8 2, 2, 3, 5, 6
ĐB 088050 9 0, 4, 9
KQ Niêm yết: BTH-30-11.jpgIn vé dò XSBTH
Đầy đủ
2 số
3 số

22. KQXS Bình Thuận ngày 23/11 Thứ Năm

XSMN> Thứ 5> XSBTH 23/11

ĐẦU ĐUÔI
G8 42 0
G7

183

1 0, 3, 4, 5
G6

7532 5469 1880

2
G5

5564

3 2, 8, 8
G4

37362 35068 95715
75410 47614 88261 61138

4 2, 4
5 0
G3

41544 74050

6 1, 2, 4, 8, 9
G2

30687

7
G1

13538

8 0, 3, 7
ĐB 173113 9
KQ Niêm yết: BTH-23-11.jpgIn vé dò XSBTH
Đầy đủ
2 số
3 số

23. KQXS Bình Thuận ngày 16/11 Thứ Năm

XSMN> Thứ 5> XSBTH 16/11

ĐẦU ĐUÔI
G8 89 0
G7

534

1 0
G6

4528 0335 6520

2 0, 0, 8
G5

4269

3 2, 4, 5, 8, 9
G4

16038 57258 68053
72039 79898 97432 29382

4
5 3, 8
G3

38279 55520

6 0, 9
G2

13079

7 9, 9
G1

31710

8 2, 9
ĐB 153860 9 8
KQ Niêm yết: BTH-16-11.jpgIn vé dò XSBTH
Đầy đủ
2 số
3 số

24. KQXS Bình Thuận ngày 09/11 Thứ Năm

XSMN> Thứ 5> XSBTH 09/11

ĐẦU ĐUÔI
G8 53 0 8
G7

567

1 3, 5, 7, 7
G6

6627 9523 8499

2 3, 7
G5

6431

3 1, 5, 8
G4

28284 49873 08670
53417 19235 17538 64113

4 9
5 3
G3

12217 36815

6 2, 7
G2

95862

7 0, 3
G1

24408

8 4
ĐB 266049 9 9
KQ Niêm yết: BTH-9-11.jpgIn vé dò XSBTH
Đầy đủ
2 số
3 số

25. KQXS Bình Thuận ngày 02/11 Thứ Năm

XSMN> Thứ 5> XSBTH 02/11

ĐẦU ĐUÔI
G8 59 0 1, 4
G7

778

1 5, 5
G6

4015 0029 4515

2 9
G5

6430

3 0, 3
G4

30350 43991 24749
91889 12101 96340 28169

4 0, 9
5 0, 4, 9
G3

79092 04104

6 9
G2

28454

7 8
G1

53633

8 9
ĐB 408498 9 1, 2, 8
KQ Niêm yết: BTH-2-11.jpgIn vé dò XSBTH
Đầy đủ
2 số
3 số

26. KQXS Bình Thuận ngày 26/10 Thứ Năm

XSMN> Thứ 5> XSBTH 26/10

ĐẦU ĐUÔI
G8 37 0
G7

673

1 4
G6

5491 8546 2691

2 0, 6
G5

7338

3 7, 8
G4

69154 71647 66069
28183 99026 05914 83920

4 2, 4, 5, 6, 7
5 4, 6, 9
G3

82042 60545

6 9
G2

31344

7 3
G1

97856

8 3
ĐB 706759 9 1, 1
KQ Niêm yết: BTH-26-10.jpgIn vé dò XSBTH
Đầy đủ
2 số
3 số

27. KQXS Bình Thuận ngày 19/10 Thứ Năm

XSMN> Thứ 5> XSBTH 19/10

ĐẦU ĐUÔI
G8 58 0 7
G7

380

1 5
G6

8936 4049 3881

2 5, 6, 8, 8
G5

5239

3 6, 7, 9
G4

66907 03228 67626
56637 20353 13628 34879

4 6, 9
5 3, 8
G3

89115 08946

6
G2

48925

7 9
G1

91895

8 0, 1, 1
ĐB 064481 9 5
KQ Niêm yết: BTH-19-10.jpgIn vé dò XSBTH
Đầy đủ
2 số
3 số

28. KQXS Bình Thuận ngày 12/10 Thứ Năm

XSMN> Thứ 5> XSBTH 12/10

ĐẦU ĐUÔI
G8 12 0 3, 9
G7

060

1 2, 3, 9
G6

3219 1051 9909

2 7, 7
G5

7573

3 8
G4

75398 30027 98945
90883 07138 17040 00403

4 0, 5
5 1
G3

03299 37513

6 0
G2

79082

7 3, 8
G1

44427

8 2, 3
ĐB 898178 9 8, 9
KQ Niêm yết: BTH-12-10.jpgIn vé dò XSBTH
Đầy đủ
2 số
3 số

29. KQXS Bình Thuận ngày 05/10 Thứ Năm

XSMN> Thứ 5> XSBTH 05/10

ĐẦU ĐUÔI
G8 49 0 2, 5, 6
G7

430

1
G6

6179 0705 5529

2 1, 7, 8, 9
G5

8282

3 0
G4

74083 08380 34821
51456 87075 98647 34127

4 7, 7, 9
5 6
G3

27747 71002

6
G2

16306

7 5, 9
G1

73328

8 0, 2, 3
ĐB 307490 9 0
KQ Niêm yết: BTH-5-10.jpgIn vé dò XSBTH
Đầy đủ
2 số
3 số

30. KQXS Bình Thuận ngày 28/09 Thứ Năm

XSMN> Thứ 5> XSBTH 28/09

ĐẦU ĐUÔI
G8 10 0 4, 5
G7

780

1 0, 1
G6

7705 1829 7011

2 2, 9
G5

0064

3 0, 7
G4

33322 37179 87367
52430 67652 63377 91952

4
5 2, 2, 6
G3

43556 71837

6 4, 5, 7
G2

01404

7 7, 9
G1

56783

8 0, 3
ĐB 989165 9
KQ Niêm yết: BTH-28-9.jpgIn vé dò XSBTH
Đầy đủ
2 số
3 số
Hiện thêm kết quả

Về XSBTH 30 ngày liên tiếp

XSBTH 30 ngày hay KQXSBTH 30 ngày liên tiếp là 30 kết quả xổ số Bình Thuận của 30 lần quay gần đây nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Bình Thuận

Tiện ích hay về xổ số

KQXS hôm qua (Thứ Ba, 24/04)

KQXS BÌNH THUẬN THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Đang tải dữ liệu...