XSKT Bạch thủ DNO Cầu DNO

Xổ số Đắc Nông XSDNO 30 ngày

1. Xổ số Đắc Nông ngày 20/01 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSDNO 20/01

ĐẦU ĐUÔI
G8 79 0 0, 3, 6
G7

199

1 2, 8, 8, 8
G6

1200 1918 3118

2 3
G5

1737

3 7
G4

42618 26471 97991
03623 05651 62106 68897

4
5 1
G3

42466 76112

6 6
G2

46503

7 1, 9
G1

01486

8 6
ĐB 369692 9 1, 2, 7, 9
KQ Niêm yết: DNO-20-1.jpgXSDNO 30 ngày
Đầy đủ
2 số
3 số

2. XSDNO ngày 13/01 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSDNO 13/01

ĐẦU ĐUÔI
G8 26 0 0, 3
G7

661

1 4
G6

9103 6156 6279

2 6
G5

8400

3 3, 8
G4

38171 78449 23473
30655 47248 30938 36414

4 7, 8, 9
5 5, 6
G3

50875 08047

6 1
G2

81474

7 1,1,3,4,5,9
G1

97971

8
ĐB 330533 9
KQ Niêm yết: DNO-13-1.jpgIn vé dò XSDNO
Đầy đủ
2 số
3 số

4. KQXS Đắc Nông ngày 30/12 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSDNO 30/12

ĐẦU ĐUÔI
G8 09 0 9
G7

855

1 0, 4, 9
G6

4734 0557 4480

2 6
G5

8748

3 2, 4, 8
G4

88038 95110 09298
42173 92619 02532 83781

4 8
5 5, 7
G3

38587 08988

6
G2

53992

7 3
G1

88614

8 0, 1, 7, 8
ĐB 024926 9 2, 8
KQ Niêm yết: DNO-30-12.jpgIn vé dò XSDNO
Đầy đủ
2 số
3 số

5. KQXS Đắc Nông ngày 23/12 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSDNO 23/12

ĐẦU ĐUÔI
G8 58 0 1, 2, 4, 8
G7

608

1 5
G6

0952 0756 6824

2 4
G5

9839

3 0, 9
G4

28194 60654 22967
65266 65741 63904 50930

4 1, 7
5 1, 2, 4, 6, 8
G3

11002 45001

6 6, 7
G2

99047

7
G1

43415

8
ĐB 409051 9 4
KQ Niêm yết: DNO-23-12.jpgIn vé dò XSDNO
Đầy đủ
2 số
3 số

6. KQXS Đắc Nông ngày 16/12 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSDNO 16/12

ĐẦU ĐUÔI
G8 36 0 1
G7

215

1 5
G6

8134 7348 6027

2 7, 8, 8
G5

0297

3 1, 4, 6, 8
G4

94367 68655 11556
94290 56738 78201 30731

4 8
5 5, 6
G3

56928 01128

6 7
G2

94595

7 6
G1

65176

8
ĐB 059190 9 0, 0, 5, 7
KQ Niêm yết: DNO-16-12.jpgIn vé dò XSDNO
Đầy đủ
2 số
3 số

7. KQXS Đắc Nông ngày 09/12 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSDNO 09/12

ĐẦU ĐUÔI
G8 05 0 3, 5, 7
G7

703

1 0, 3
G6

7026 8972 0749

2 1, 6
G5

3341

3 7
G4

68121 91961 26760
17864 29437 30863 90307

4 1, 9
5
G3

17010 10013

6 0, 1, 3, 4
G2

21584

7 2
G1

90687

8 4, 7, 9
ĐB 598689 9
KQ Niêm yết: DNO-9-12.jpgIn vé dò XSDNO
Đầy đủ
2 số
3 số

8. KQXS Đắc Nông ngày 02/12 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSDNO 02/12

ĐẦU ĐUÔI
G8 34 0
G7

318

1 0, 8
G6

8077 4561 3930

2 1
G5

3333

3 0, 3, 4
G4

96785 00410 89396
28741 67282 37149 21444

4 1, 4, 9
5 6
G3

16873 81621

6 1
G2

46194

7 3, 3, 7
G1

91273

8 2, 5
ĐB 407956 9 4, 6
KQ Niêm yết: DNO-2-12.jpgIn vé dò XSDNO
Đầy đủ
2 số
3 số

9. KQXS Đắc Nông ngày 25/11 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSDNO 25/11

ĐẦU ĐUÔI
G8 24 0 6, 6, 7, 7, 9
G7

407

1
G6

6525 7379 5495

2 4, 5
G5

8631

3 1
G4

64651 28309 07550
05659 07281 27207 32097

4 9
5 0, 1, 9
G3

99406 66977

6
G2

05996

7 7, 9
G1

70406

8 1
ĐB 572949 9 5, 6, 7
KQ Niêm yết: DNO-25-11.jpgIn vé dò XSDNO
Đầy đủ
2 số
3 số

10. KQXS Đắc Nông ngày 18/11 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSDNO 18/11

ĐẦU ĐUÔI
G8 74 0
G7

055

1 3
G6

0931 7631 8833

2 1, 6
G5

5860

3 1, 1, 3, 6
G4

15913 65345 38081
33036 74221 89359 06176

4 5, 5, 8, 9
5 5, 9
G3

27748 99245

6 0
G2

23849

7 4, 6, 8
G1

07326

8 1
ĐB 231678 9
KQ Niêm yết: DNO-18-11.jpgIn vé dò XSDNO
Đầy đủ
2 số
3 số

11. KQXS Đắc Nông ngày 11/11 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSDNO 11/11

ĐẦU ĐUÔI
G8 30 0
G7

432

1 0, 3
G6

7491 9765 3746

2
G5

2310

3 0, 1, 2
G4

23457 36843 92593
48531 91074 27451 08897

4 2, 3, 6
5 1, 7
G3

31984 81394

6 5
G2

39013

7 2, 4
G1

33742

8 4
ĐB 548272 9 1, 3, 4, 7
KQ Niêm yết: DNO-11-11.jpgIn vé dò XSDNO
Đầy đủ
2 số
3 số

12. KQXS Đắc Nông ngày 04/11 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSDNO 04/11

ĐẦU ĐUÔI
G8 23 0 1, 6, 9
G7

906

1 1, 6, 9
G6

2141 6701 0838

2 3, 8
G5

2539

3 8, 8, 9
G4

48087 42738 69528
66142 53740 61509 50319

4 0, 1, 2
5
G3

41585 39611

6
G2

66416

7
G1

43492

8 5, 7
ĐB 746498 9 2, 8
KQ Niêm yết: DNO-4-11.jpgIn vé dò XSDNO
Đầy đủ
2 số
3 số

13. KQXS Đắc Nông ngày 28/10 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSDNO 28/10

ĐẦU ĐUÔI
G8 37 0 2
G7

213

1 0, 3, 5, 6
G6

3951 5115 6638

2 5, 6
G5

5738

3 3, 6, 7, 8, 8
G4

45025 18787 72026
40979 14802 67036 45510

4
5 1, 7
G3

67180 42233

6
G2

28116

7 6, 9
G1

15457

8 0, 7
ĐB 259876 9
KQ Niêm yết: DNO-28-10.jpgIn vé dò XSDNO
Đầy đủ
2 số
3 số

14. KQXS Đắc Nông ngày 21/10 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSDNO 21/10

ĐẦU ĐUÔI
G8 70 0 6
G7

432

1 2, 4
G6

0387 5306 0345

2 2
G5

1758

3 0, 2, 4, 6
G4

47299 45434 09450
98614 19230 79622 40666

4 2, 5
5 0, 6, 8
G3

35863 22236

6 3, 6
G2

39856

7 0
G1

69542

8 7
ĐB 873712 9 9
KQ Niêm yết: DNO-21-10.jpgIn vé dò XSDNO
Đầy đủ
2 số
3 số

15. KQXS Đắc Nông ngày 14/10 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSDNO 14/10

ĐẦU ĐUÔI
G8 63 0 2
G7

397

1 5, 5, 7
G6

6740 8985 4848

2
G5

5741

3 7, 9
G4

52215 27556 59439
38197 91577 93948 06615

4 0, 1, 4, 8, 8
5 5, 6
G3

28937 28702

6 3
G2

99817

7 7
G1

84644

8 5
ĐB 921955 9 7, 7
KQ Niêm yết: DNO-14-10.jpgIn vé dò XSDNO
Đầy đủ
2 số
3 số

16. KQXS Đắc Nông ngày 07/10 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSDNO 07/10

ĐẦU ĐUÔI
G8 00 0 0, 2, 2, 8
G7

058

1 0, 7, 9
G6

3284 4278 9202

2 5
G5

3510

3
G4

47141 97919 44176
38117 75960 18383 26084

4 1, 9
5 8
G3

11294 93649

6 0
G2

31225

7 6, 8
G1

78808

8 3, 4, 4
ĐB 394902 9 4
KQ Niêm yết: DNO-7-10.jpgIn vé dò XSDNO
Đầy đủ
2 số
3 số

17. KQXS Đắc Nông ngày 30/09 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSDNO 30/09

ĐẦU ĐUÔI
G8 20 0 4
G7

281

1
G6

4629 3740 1747

2 0, 9
G5

0431

3 1, 3, 9
G4

15965 53398 32283
12133 17199 25975 93487

4 0, 2, 7
5
G3

97778 18104

6 5
G2

41639

7 5, 8
G1

99396

8 1, 3, 7
ĐB 154042 9 6, 8, 9
KQ Niêm yết: DNO-30-9.jpgIn vé dò XSDNO
Đầy đủ
2 số
3 số

18. KQXS Đắc Nông ngày 23/09 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSDNO 23/09

ĐẦU ĐUÔI
G8 12 0
G7

720

1 2, 7
G6

0146 7535 6142

2 0, 1, 4
G5

5194

3 0,3,5,6,7,7
G4

67793 88024 53517
69521 81637 15036 49689

4 2, 6
5
G3

29272 98637

6
G2

02733

7 2
G1

25492

8 9
ĐB 815230 9 2, 3, 4
KQ Niêm yết: DNO-23-9.jpgIn vé dò XSDNO
Đầy đủ
2 số
3 số

19. KQXS Đắc Nông ngày 16/09 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSDNO 16/09

ĐẦU ĐUÔI
G8 09 0 1, 4, 5, 9
G7

904

1 1, 4, 5
G6

3967 3757 5501

2 6, 9
G5

6126

3 7
G4

23115 58311 89505
16393 03496 58577 87937

4 0
5 2, 7
G3

84652 35029

6 0, 7
G2

12440

7 7
G1

81314

8
ĐB 604960 9 3, 6
KQ Niêm yết: DNO-16-9.jpgIn vé dò XSDNO
Đầy đủ
2 số
3 số

20. KQXS Đắc Nông ngày 09/09 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSDNO 09/09

ĐẦU ĐUÔI
G8 06 0 6, 6
G7

757

1 2
G6

1498 7044 3547

2
G5

6741

3 3
G4

62946 73812 43350
29154 47588 92933 07206

4 1,4,6,6,7,8
5 0, 4, 7
G3

06348 49946

6
G2

36195

7 3, 5
G1

03073

8 8
ĐB 690575 9 5, 8
XSDNO 9-9 nhiều năm In vé dò XSDNO
Đầy đủ
2 số
3 số

21. KQXS Đắc Nông ngày 02/09 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSDNO 02/09

ĐẦU ĐUÔI
G8 38 0 0, 9
G7

632

1 9
G6

2760 8799 9188

2 2
G5

1509

3 2, 6, 8
G4

11164 43386 84222
08519 06054 16565 16100

4 3
5 4, 8
G3

76036 13996

6 0, 4, 5
G2

66758

7 4
G1

21743

8 6, 8
ĐB 810274 9 6, 9
XSDNO 2-9 nhiều năm In vé dò XSDNO
Đầy đủ
2 số
3 số

22. KQXS Đắc Nông ngày 26/08 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSDNO 26/08

ĐẦU ĐUÔI
G8 94 0 4
G7

229

1 3
G6

4637 0979 8423

2 3, 6, 9
G5

7383

3 4, 7
G4

22134 38657 41264
63088 00753 61783 84448

4 8
5 3, 7
G3

20313 17004

6 4, 5, 6
G2

50765

7 9
G1

92026

8 3, 3, 8
ĐB 811766 9 4
XSDNO 26-8 nhiều năm In vé dò XSDNO
Đầy đủ
2 số
3 số

23. KQXS Đắc Nông ngày 19/08 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSDNO 19/08

ĐẦU ĐUÔI
G8 20 0 6
G7

692

1 5
G6

1515 2375 0533

2 0, 9
G5

3829

3 0, 3, 5
G4

35859 62766 66777
85176 05162 84630 09335

4
5 9
G3

39406 48383

6 2, 6
G2

02873

7 3, 5, 6, 7, 9
G1

44987

8 3, 7
ĐB 437079 9 2
XSDNO 19-8 nhiều năm In vé dò XSDNO
Đầy đủ
2 số
3 số

24. KQXS Đắc Nông ngày 12/08 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSDNO 12/08

ĐẦU ĐUÔI
G8 71 0 1, 4
G7

743

1 7
G6

0471 2720 9262

2 0, 4, 8
G5

0787

3 8
G4

37101 82524 11195
77317 40141 01428 76593

4 1, 3
5
G3

35904 73968

6 2, 2, 8
G2

91589

7 1, 1
G1

32438

8 7, 9
ĐB 390662 9 3, 5
XSDNO 12-8 nhiều năm In vé dò XSDNO
Đầy đủ
2 số
3 số

25. KQXS Đắc Nông ngày 05/08 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSDNO 05/08

ĐẦU ĐUÔI
G8 11 0 2
G7

054

1 1
G6

1553 4142 2025

2 5, 5, 8
G5

3173

3 0
G4

17391 91098 90730
78285 48228 78192 21858

4 2, 9
5 3, 4, 8
G3

52876 99402

6 6
G2

38225

7 3, 6
G1

49349

8 5
ĐB 142466 9 1, 2, 8
XSDNO 5-8 nhiều năm In vé dò XSDNO
Đầy đủ
2 số
3 số

26. KQXS Đắc Nông ngày 29/07 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSDNO 29/07

ĐẦU ĐUÔI
G8 77 0 0, 1, 5
G7

389

1 1
G6

4794 8611 6505

2 2
G5

8787

3
G4

24188 72880 52500
39564 04159 05622 42285

4 8
5 9
G3

12248 20001

6 0, 3, 4
G2

39471

7 1, 7
G1

93663

8 0, 5, 7, 8, 9
ĐB 082160 9 4
XSDNO 29-7 nhiều năm In vé dò XSDNO
Đầy đủ
2 số
3 số

27. KQXS Đắc Nông ngày 22/07 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSDNO 22/07

ĐẦU ĐUÔI
G8 89 0 8
G7

233

1 5
G6

6956 7569 6765

2 7, 7
G5

9331

3 1, 1, 3
G4

52927 65078 28768
63027 39515 99408 68185

4
5 0, 1, 6
G3

53490 41082

6 5, 8, 9
G2

69931

7 8
G1

25351

8 2, 5, 9
ĐB 164150 9 0
XSDNO 22-7 nhiều năm In vé dò XSDNO
Đầy đủ
2 số
3 số

28. KQXS Đắc Nông ngày 15/07 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSDNO 15/07

ĐẦU ĐUÔI
G8 35 0
G7

253

1 4, 7
G6

3074 9965 1651

2 1, 7
G5

9569

3 5, 9
G4

80076 28827 68339
06290 58040 33198 53121

4 0
5 1, 3
G3

34817 85780

6 0, 5, 5, 9
G2

69814

7 4, 6
G1

32965

8 0
ĐB 310860 9 0, 8
XSDNO 15-7 nhiều năm In vé dò XSDNO
Đầy đủ
2 số
3 số

29. KQXS Đắc Nông ngày 08/07 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSDNO 08/07

ĐẦU ĐUÔI
G8 49 0 1, 6, 6
G7

371

1 0, 2
G6

3569 4006 4687

2
G5

7648

3 0, 5, 5
G4

67512 78510 65947
00101 56106 79630 79098

4 7, 8, 9
5
G3

23862 60935

6 2, 7, 9
G2

85835

7 1
G1

37881

8 1, 7
ĐB 404867 9 8
XSDNO 8-7 nhiều năm In vé dò XSDNO
Đầy đủ
2 số
3 số

30. KQXS Đắc Nông ngày 01/07 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSDNO 01/07

ĐẦU ĐUÔI
G8 26 0
G7

091

1 8
G6

5137 5124 4831

2 4, 4, 6
G5

2994

3 0, 1, 5, 7, 8
G4

82580 71699 22738
22557 80218 20724 96249

4 9
5 3, 7
G3

56153 80530

6
G2

07699

7 5
G1

98975

8 0
ĐB 535935 9 1, 4, 9, 9
XSDNO 1-7 nhiều năm In vé dò XSDNO
Đầy đủ
2 số
3 số
Hiện thêm kết quả

Về XSDNO 30 ngày liên tiếp

XSDNO 30 ngày hay KQXSDNO 30 ngày liên tiếp là 30 kết quả xổ số Đắc Nông của 30 lần quay gần đây nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Đắc Nông

Tiện ích hay về xổ số

KQXS hôm qua (Thứ Ba, 23/01)

KQXS ĐẮC NÔNG THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Đang tải dữ liệu...