XSKT Bạch thủ DNO Cầu DNO

Xổ số Đắc Nông XSDNO 30 ngày

1. Xổ số Đắc Nông ngày 21/04 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSDNO 21/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 62 0 1
G7

669

1
G6

4120 4087 5290

2 0, 0
G5

6086

3 0, 0, 6
G4

56230 46567 75199
52349 65554 84061 17036

4 9
5 4
G3

57630 07389

6 1, 2, 7, 9
G2

87501

7
G1

34092

8 6, 7, 9
ĐB 333320 9 0, 2, 9
KQ Niêm yết: DNO-21-4.jpgXSDNO 30 ngày
Đầy đủ
2 số
3 số

2. XSDNO ngày 14/04 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSDNO 14/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 89 0
G7

697

1 1, 1, 4, 5
G6

9139 5911 1291

2 4, 6
G5

7763

3 7, 9
G4

12578 04891 53015
55124 65511 87971 87726

4 6
5
G3

81570 18146

6 3
G2

90237

7 0, 1, 8
G1

73214

8 6, 9
ĐB 753586 9 1, 1, 7
KQ Niêm yết: DNO-14-4.jpgIn vé dò XSDNO
Đầy đủ
2 số
3 số

Tin tức xổ số Đắc Nông

 

3. KQXSDNO ngày 07/04 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSDNO 07/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 22 0
G7

916

1 6
G6

4821 8874 0799

2 1, 2, 4, 5, 6
G5

2344

3 0, 8
G4

43967 05038 62658
99695 44160 75150 63626

4 4
5 0, 8
G3

63394 79824

6 0, 7
G2

76825

7 4
G1

71298

8
ĐB 667930 9 4, 5, 8, 9
KQ Niêm yết: DNO-7-4.jpgLô-tô XSDNO
Đầy đủ
2 số
3 số

4. KQXS Đắc Nông ngày 31/03 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSDNO 31/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 39 0
G7

564

1 3
G6

8136 4137 8875

2 5, 6, 7
G5

8025

3 3, 6, 7, 9
G4

75213 23099 55558
88127 98026 21167 46772

4
5 8
G3

39364 85988

6 1, 4, 4, 7
G2

06090

7 2, 5
G1

20361

8 8
ĐB 257133 9 0, 9
KQ Niêm yết: DNO-31-3.jpgIn vé dò XSDNO
Đầy đủ
2 số
3 số

5. KQXS Đắc Nông ngày 24/03 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSDNO 24/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 00 0 0, 2, 3, 9
G7

522

1 1
G6

0398 2409 9188

2 2, 3, 7
G5

0702

3 2, 3, 4, 7
G4

58037 41923 33227
49742 31665 27654 45234

4 2
5 4
G3

90803 41811

6 4, 5
G2

44433

7
G1

49432

8 8
ĐB 723164 9 8
KQ Niêm yết: DNO-24-3.jpgIn vé dò XSDNO
Đầy đủ
2 số
3 số

6. KQXS Đắc Nông ngày 17/03 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSDNO 17/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 02 0 2, 5, 7, 7, 9
G7

607

1 2, 4, 8
G6

2618 7814 2395

2 8
G5

9930

3 0
G4

11946 70207 27028
40709 42843 80955 30976

4 3, 6
5 0, 5
G3

58376 56912

6
G2

34805

7 2, 6, 6
G1

69550

8
ĐB 777872 9 5
KQ Niêm yết: DNO-17-3.jpgIn vé dò XSDNO
Đầy đủ
2 số
3 số

7. KQXS Đắc Nông ngày 10/03 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSDNO 10/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 25 0 4, 7
G7

907

1 1
G6

9331 4595 9662

2 5, 7
G5

5070

3 1, 3
G4

16549 64704 31186
72851 43627 47179 40442

4 0, 2, 9
5 1, 7, 8
G3

55411 34840

6 2
G2

28358

7 0, 9
G1

61657

8 6
ĐB 762433 9 5
KQ Niêm yết: DNO-10-3.jpgIn vé dò XSDNO
Đầy đủ
2 số
3 số

8. KQXS Đắc Nông ngày 03/03 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSDNO 03/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 66 0
G7

677

1
G6

6237 6390 4053

2 7
G5

0051

3 7, 7
G4

05859 50665 16527
44442 51063 56037 07157

4 2, 5
5 1, 3, 3, 7, 9
G3

33374 21866

6 3, 5, 6, 6
G2

57170

7 0, 4, 7
G1

93545

8
ĐB 853253 9 0
KQ Niêm yết: DNO-3-3.jpgIn vé dò XSDNO
Đầy đủ
2 số
3 số

9. KQXS Đắc Nông ngày 24/02 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSDNO 24/02

ĐẦU ĐUÔI
G8 16 0 8, 9
G7

109

1 5, 6, 8
G6

4395 1250 3754

2 4, 8
G5

6728

3 1, 1, 9
G4

41969 16877 07031
10418 55239 07331 94385

4
5 0, 4, 5
G3

16615 05124

6 9
G2

97355

7 1, 7
G1

53008

8 5
ĐB 857871 9 5
KQ Niêm yết: DNO-24-2.jpgIn vé dò XSDNO
Đầy đủ
2 số
3 số

10. KQXS Đắc Nông ngày 17/02 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSDNO 17/02

ĐẦU ĐUÔI
G8 96 0
G7

671

1 5, 6, 8
G6

6652 3980 2650

2 1, 1
G5

5621

3
G4

07450 22667 65316
57264 44515 66888 19265

4 8
5 0, 0, 2
G3

52718 80248

6 4, 5, 7
G2

04021

7 1, 9
G1

62379

8 0, 5, 8
ĐB 620285 9 6
KQ Niêm yết: DNO-17-2.jpgIn vé dò XSDNO
Đầy đủ
2 số
3 số

11. KQXS Đắc Nông ngày 10/02 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSDNO 10/02

ĐẦU ĐUÔI
G8 06 0 2, 6, 8
G7

408

1 1
G6

3665 2728 0846

2 8
G5

0774

3 2, 7, 8, 9
G4

96602 41675 54993
33111 03632 13852 66972

4 6
5 2
G3

39637 46287

6 5, 7
G2

56267

7 2, 4, 5
G1

56838

8 7
ĐB 371139 9 3
KQ Niêm yết: DNO-10-2.jpgIn vé dò XSDNO
Đầy đủ
2 số
3 số

12. KQXS Đắc Nông ngày 03/02 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSDNO 03/02

ĐẦU ĐUÔI
G8 59 0 0, 9
G7

259

1 0, 0, 9
G6

9510 4910 3293

2
G5

6809

3 1, 9
G4

96163 37040 21819
76072 68700 63248 34239

4 0, 0, 1, 8
5 9, 9
G3

45289 60640

6 3, 4
G2

09131

7 2
G1

12764

8 9
ĐB 647341 9 3
KQ Niêm yết: DNO-3-2.jpgIn vé dò XSDNO
Đầy đủ
2 số
3 số

13. KQXS Đắc Nông ngày 27/01 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSDNO 27/01

ĐẦU ĐUÔI
G8 67 0
G7

485

1 1, 3, 9
G6

1152 0797 1175

2 5, 5
G5

1513

3 8, 9
G4

80025 27611 96538
78091 68025 81770 47686

4
5 0, 2
G3

69619 16069

6 7, 9
G2

84150

7 0, 5
G1

07596

8 5, 6
ĐB 962139 9 1, 6, 7
KQ Niêm yết: DNO-27-1.jpgIn vé dò XSDNO
Đầy đủ
2 số
3 số

14. KQXS Đắc Nông ngày 20/01 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSDNO 20/01

ĐẦU ĐUÔI
G8 79 0 0, 3, 6
G7

199

1 2, 8, 8, 8
G6

1200 1918 3118

2 3
G5

1737

3 7
G4

42618 26471 97991
03623 05651 62106 68897

4
5 1
G3

42466 76112

6 6
G2

46503

7 1, 9
G1

01486

8 6
ĐB 369692 9 1, 2, 7, 9
KQ Niêm yết: DNO-20-1.jpgIn vé dò XSDNO
Đầy đủ
2 số
3 số

15. KQXS Đắc Nông ngày 13/01 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSDNO 13/01

ĐẦU ĐUÔI
G8 26 0 0, 3
G7

661

1 4
G6

9103 6156 6279

2 6
G5

8400

3 3, 8
G4

38171 78449 23473
30655 47248 30938 36414

4 7, 8, 9
5 5, 6
G3

50875 08047

6 1
G2

81474

7 1,1,3,4,5,9
G1

97971

8
ĐB 330533 9
KQ Niêm yết: DNO-13-1.jpgIn vé dò XSDNO
Đầy đủ
2 số
3 số

16. KQXS Đắc Nông ngày 06/01 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSDNO 06/01

ĐẦU ĐUÔI
G8 52 0 3, 4, 6
G7

499

1 2
G6

1596 6012 8524

2 4
G5

8504

3 3, 9
G4

08839 12660 34433
32957 25868 98187 14206

4 2, 9
5 2, 5, 7
G3

59049 96487

6 0, 8
G2

84355

7
G1

01342

8 7, 7
ĐB 109803 9 6, 9
KQ Niêm yết: DNO-6-1.jpgIn vé dò XSDNO
Đầy đủ
2 số
3 số

17. KQXS Đắc Nông ngày 30/12 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSDNO 30/12

ĐẦU ĐUÔI
G8 09 0 9
G7

855

1 0, 4, 9
G6

4734 0557 4480

2 6
G5

8748

3 2, 4, 8
G4

88038 95110 09298
42173 92619 02532 83781

4 8
5 5, 7
G3

38587 08988

6
G2

53992

7 3
G1

88614

8 0, 1, 7, 8
ĐB 024926 9 2, 8
KQ Niêm yết: DNO-30-12.jpgIn vé dò XSDNO
Đầy đủ
2 số
3 số

18. KQXS Đắc Nông ngày 23/12 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSDNO 23/12

ĐẦU ĐUÔI
G8 58 0 1, 2, 4, 8
G7

608

1 5
G6

0952 0756 6824

2 4
G5

9839

3 0, 9
G4

28194 60654 22967
65266 65741 63904 50930

4 1, 7
5 1, 2, 4, 6, 8
G3

11002 45001

6 6, 7
G2

99047

7
G1

43415

8
ĐB 409051 9 4
KQ Niêm yết: DNO-23-12.jpgIn vé dò XSDNO
Đầy đủ
2 số
3 số

19. KQXS Đắc Nông ngày 16/12 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSDNO 16/12

ĐẦU ĐUÔI
G8 36 0 1
G7

215

1 5
G6

8134 7348 6027

2 7, 8, 8
G5

0297

3 1, 4, 6, 8
G4

94367 68655 11556
94290 56738 78201 30731

4 8
5 5, 6
G3

56928 01128

6 7
G2

94595

7 6
G1

65176

8
ĐB 059190 9 0, 0, 5, 7
KQ Niêm yết: DNO-16-12.jpgIn vé dò XSDNO
Đầy đủ
2 số
3 số

20. KQXS Đắc Nông ngày 09/12 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSDNO 09/12

ĐẦU ĐUÔI
G8 05 0 3, 5, 7
G7

703

1 0, 3
G6

7026 8972 0749

2 1, 6
G5

3341

3 7
G4

68121 91961 26760
17864 29437 30863 90307

4 1, 9
5
G3

17010 10013

6 0, 1, 3, 4
G2

21584

7 2
G1

90687

8 4, 7, 9
ĐB 598689 9
KQ Niêm yết: DNO-9-12.jpgIn vé dò XSDNO
Đầy đủ
2 số
3 số

21. KQXS Đắc Nông ngày 02/12 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSDNO 02/12

ĐẦU ĐUÔI
G8 34 0
G7

318

1 0, 8
G6

8077 4561 3930

2 1
G5

3333

3 0, 3, 4
G4

96785 00410 89396
28741 67282 37149 21444

4 1, 4, 9
5 6
G3

16873 81621

6 1
G2

46194

7 3, 3, 7
G1

91273

8 2, 5
ĐB 407956 9 4, 6
KQ Niêm yết: DNO-2-12.jpgIn vé dò XSDNO
Đầy đủ
2 số
3 số

22. KQXS Đắc Nông ngày 25/11 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSDNO 25/11

ĐẦU ĐUÔI
G8 24 0 6, 6, 7, 7, 9
G7

407

1
G6

6525 7379 5495

2 4, 5
G5

8631

3 1
G4

64651 28309 07550
05659 07281 27207 32097

4 9
5 0, 1, 9
G3

99406 66977

6
G2

05996

7 7, 9
G1

70406

8 1
ĐB 572949 9 5, 6, 7
KQ Niêm yết: DNO-25-11.jpgIn vé dò XSDNO
Đầy đủ
2 số
3 số

23. KQXS Đắc Nông ngày 18/11 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSDNO 18/11

ĐẦU ĐUÔI
G8 74 0
G7

055

1 3
G6

0931 7631 8833

2 1, 6
G5

5860

3 1, 1, 3, 6
G4

15913 65345 38081
33036 74221 89359 06176

4 5, 5, 8, 9
5 5, 9
G3

27748 99245

6 0
G2

23849

7 4, 6, 8
G1

07326

8 1
ĐB 231678 9
KQ Niêm yết: DNO-18-11.jpgIn vé dò XSDNO
Đầy đủ
2 số
3 số

24. KQXS Đắc Nông ngày 11/11 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSDNO 11/11

ĐẦU ĐUÔI
G8 30 0
G7

432

1 0, 3
G6

7491 9765 3746

2
G5

2310

3 0, 1, 2
G4

23457 36843 92593
48531 91074 27451 08897

4 2, 3, 6
5 1, 7
G3

31984 81394

6 5
G2

39013

7 2, 4
G1

33742

8 4
ĐB 548272 9 1, 3, 4, 7
KQ Niêm yết: DNO-11-11.jpgIn vé dò XSDNO
Đầy đủ
2 số
3 số

25. KQXS Đắc Nông ngày 04/11 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSDNO 04/11

ĐẦU ĐUÔI
G8 23 0 1, 6, 9
G7

906

1 1, 6, 9
G6

2141 6701 0838

2 3, 8
G5

2539

3 8, 8, 9
G4

48087 42738 69528
66142 53740 61509 50319

4 0, 1, 2
5
G3

41585 39611

6
G2

66416

7
G1

43492

8 5, 7
ĐB 746498 9 2, 8
KQ Niêm yết: DNO-4-11.jpgIn vé dò XSDNO
Đầy đủ
2 số
3 số

26. KQXS Đắc Nông ngày 28/10 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSDNO 28/10

ĐẦU ĐUÔI
G8 37 0 2
G7

213

1 0, 3, 5, 6
G6

3951 5115 6638

2 5, 6
G5

5738

3 3, 6, 7, 8, 8
G4

45025 18787 72026
40979 14802 67036 45510

4
5 1, 7
G3

67180 42233

6
G2

28116

7 6, 9
G1

15457

8 0, 7
ĐB 259876 9
KQ Niêm yết: DNO-28-10.jpgIn vé dò XSDNO
Đầy đủ
2 số
3 số

27. KQXS Đắc Nông ngày 21/10 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSDNO 21/10

ĐẦU ĐUÔI
G8 70 0 6
G7

432

1 2, 4
G6

0387 5306 0345

2 2
G5

1758

3 0, 2, 4, 6
G4

47299 45434 09450
98614 19230 79622 40666

4 2, 5
5 0, 6, 8
G3

35863 22236

6 3, 6
G2

39856

7 0
G1

69542

8 7
ĐB 873712 9 9
KQ Niêm yết: DNO-21-10.jpgIn vé dò XSDNO
Đầy đủ
2 số
3 số

28. KQXS Đắc Nông ngày 14/10 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSDNO 14/10

ĐẦU ĐUÔI
G8 63 0 2
G7

397

1 5, 5, 7
G6

6740 8985 4848

2
G5

5741

3 7, 9
G4

52215 27556 59439
38197 91577 93948 06615

4 0, 1, 4, 8, 8
5 5, 6
G3

28937 28702

6 3
G2

99817

7 7
G1

84644

8 5
ĐB 921955 9 7, 7
KQ Niêm yết: DNO-14-10.jpgIn vé dò XSDNO
Đầy đủ
2 số
3 số

29. KQXS Đắc Nông ngày 07/10 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSDNO 07/10

ĐẦU ĐUÔI
G8 00 0 0, 2, 2, 8
G7

058

1 0, 7, 9
G6

3284 4278 9202

2 5
G5

3510

3
G4

47141 97919 44176
38117 75960 18383 26084

4 1, 9
5 8
G3

11294 93649

6 0
G2

31225

7 6, 8
G1

78808

8 3, 4, 4
ĐB 394902 9 4
KQ Niêm yết: DNO-7-10.jpgIn vé dò XSDNO
Đầy đủ
2 số
3 số

30. KQXS Đắc Nông ngày 30/09 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSDNO 30/09

ĐẦU ĐUÔI
G8 20 0 4
G7

281

1
G6

4629 3740 1747

2 0, 9
G5

0431

3 1, 3, 9
G4

15965 53398 32283
12133 17199 25975 93487

4 0, 2, 7
5
G3

97778 18104

6 5
G2

41639

7 5, 8
G1

99396

8 1, 3, 7
ĐB 154042 9 6, 8, 9
KQ Niêm yết: DNO-30-9.jpgIn vé dò XSDNO
Đầy đủ
2 số
3 số
Hiện thêm kết quả

Về XSDNO 30 ngày liên tiếp

XSDNO 30 ngày hay KQXSDNO 30 ngày liên tiếp là 30 kết quả xổ số Đắc Nông của 30 lần quay gần đây nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Đắc Nông

Tiện ích hay về xổ số

KQXS hôm qua (Thứ Năm, 26/04)

KQXS ĐẮC NÔNG THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Đang tải dữ liệu...