XSKT Bạch thủ KH Cầu XSKH

Xổ số Khánh Hòa XSKH 30 ngày

1. Xổ số Khánh Hòa ngày 17/01 (Thứ Tư)

XSMT> Thứ 4> XSKH 17/01

ĐẦU ĐUÔI
G8 53 0 2, 4, 5
G7

983

1 0, 0, 2
G6

6139 6997 8968

2 1
G5

4757

3 7, 9
G4

42704 32292 30451
84110 97275 91537 58212

4
5 1, 3, 7
G3

50610 56088

6 8
G2

16521

7 5
G1

55605

8 3, 8
ĐB 665102 9 2, 7
KQ Niêm yết: KH-17-1.jpgXSKH 30 ngày
Đầy đủ
2 số
3 số

3. KQXSKH ngày 10/01 (Thứ Tư)

XSMT> Thứ 4> XSKH 10/01

ĐẦU ĐUÔI
G8 19 0 1, 4, 9
G7

220

1 8, 8, 9
G6

2718 0091 8701

2 0, 5, 7, 8, 9
G5

9628

3 2, 3
G4

36153 22529 79473
94325 10427 10275 99204

4
5 3
G3

96009 92732

6
G2

33633

7 3, 5
G1

54399

8
ĐB 558518 9 1, 9
KQ Niêm yết: KH-10-1.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

4. KQXS Khánh Hòa ngày 07/01 (Chủ Nhật)

XSMT> Chủ Nhật> XSKH 07/01

ĐẦU ĐUÔI
G8 60 0 4, 8, 8
G7

908

1 1, 2
G6

4233 2385 4670

2 4, 6
G5

1889

3 1, 3
G4

81651 70456 66412
83895 56004 46331 92050

4
5 0, 1, 6, 9
G3

15559 87726

6 0
G2

66724

7 0
G1

76011

8 5, 9
ĐB 633608 9 5
KQ Niêm yết: KH-7-1.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

5. KQXS Khánh Hòa ngày 03/01 (Thứ Tư)

XSMT> Thứ 4> XSKH 03/01

ĐẦU ĐUÔI
G8 87 0
G7

172

1
G6

2727 9699 2359

2 7
G5

7852

3 9
G4

98457 68448 60052
01871 92256 60174 73758

4 4, 5, 8
5 2,2,6,7,8,8,9
G3

37558 37139

6 5
G2

71844

7 1, 2, 4
G1

50145

8 7
ĐB 964265 9 9
KQ Niêm yết: KH-3-1.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

6. KQXS Khánh Hòa ngày 31/12 (Chủ Nhật)

XSMT> Chủ Nhật> XSKH 31/12

ĐẦU ĐUÔI
G8 03 0 1, 3
G7

213

1 3, 8
G6

2180 4854 7718

2 1, 2, 2
G5

9392

3 3, 5
G4

03021 92058 53322
57885 46522 79774 77901

4 9
5 4, 8
G3

94449 06433

6 4
G2

36286

7 4
G1

28335

8 0, 5, 6
ĐB 694064 9 2
KQ Niêm yết: KH-31-12.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

7. KQXS Khánh Hòa ngày 27/12 (Thứ Tư)

XSMT> Thứ 4> XSKH 27/12

ĐẦU ĐUÔI
G8 96 0 4, 5, 5, 8
G7

230

1 3, 6
G6

3908 1605 1932

2 3, 5, 8, 8
G5

5328

3 0, 2
G4

72713 62128 18004
77986 89860 40243 83305

4 0, 3
5
G3

65425 92540

6 0, 1
G2

79516

7
G1

95661

8 6
ĐB 289723 9 6
KQ Niêm yết: KH-27-12.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

8. KQXS Khánh Hòa ngày 24/12 (Chủ Nhật)

XSMT> Chủ Nhật> XSKH 24/12

ĐẦU ĐUÔI
G8 29 0
G7

785

1 5, 6
G6

6736 5216 1572

2 0, 3, 9
G5

3423

3 2, 3, 6
G4

04951 02215 80485
46132 60920 31598 16433

4
5 1, 4
G3

68963 38354

6 3
G2

30677

7 0, 2, 7
G1

69870

8 5, 5, 7
ĐB 997287 9 8
KQ Niêm yết: KH-24-12.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

9. KQXS Khánh Hòa ngày 20/12 (Thứ Tư)

XSMT> Thứ 4> XSKH 20/12

ĐẦU ĐUÔI
G8 18 0
G7

841

1 1, 8, 8
G6

8658 7561 7692

2 8
G5

5460

3 0, 6
G4

15855 30330 16111
56897 94218 68965 34281

4 1, 6
5 5, 8
G3

47067 14846

6 0, 1, 5, 7
G2

59836

7
G1

80228

8 1
ĐB 825594 9 2, 4, 7
KQ Niêm yết: KH-20-12.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

10. KQXS Khánh Hòa ngày 17/12 (Chủ Nhật)

XSMT> Chủ Nhật> XSKH 17/12

ĐẦU ĐUÔI
G8 62 0 2, 5, 7
G7

531

1 7, 8
G6

4217 1592 1331

2 0, 2, 9
G5

0507

3 1, 1
G4

14651 18945 84582
68529 01305 71320 39193

4 5
5 1
G3

50571 47987

6 2
G2

40018

7 1
G1

66422

8 2, 7
ĐB 062302 9 2, 3
KQ Niêm yết: KH-17-12.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

11. KQXS Khánh Hòa ngày 13/12 (Thứ Tư)

XSMT> Thứ 4> XSKH 13/12

ĐẦU ĐUÔI
G8 42 0
G7

563

1 0, 2, 3, 3, 5
G6

1110 9730 6177

2 4
G5

6861

3 0, 1, 9
G4

95686 75213 68539
92212 00913 79840 31392

4 0, 2, 9
5
G3

35449 64924

6 1, 3
G2

86315

7 7
G1

82590

8 6
ĐB 999031 9 0, 2
KQ Niêm yết: KH-13-12.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

12. KQXS Khánh Hòa ngày 10/12 (Chủ Nhật)

XSMT> Chủ Nhật> XSKH 10/12

ĐẦU ĐUÔI
G8 91 0 0
G7

337

1 0, 1
G6

5692 9900 9598

2
G5

8976

3 5, 7
G4

31172 63860 61465
61390 62358 89411 02210

4 9
5 8
G3

67335 66179

6 0, 5
G2

14380

7 2, 6, 9
G1

99749

8 0
ĐB 855795 9 0, 1, 2, 5, 8
KQ Niêm yết: KH-10-12.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

13. KQXS Khánh Hòa ngày 06/12 (Thứ Tư)

XSMT> Thứ 4> XSKH 06/12

ĐẦU ĐUÔI
G8 47 0 1, 7
G7

039

1
G6

5481 2586 2052

2 1, 7
G5

1473

3 5, 9
G4

48544 55763 42753
44507 94235 35994 30821

4 4, 7, 8
5 2, 3
G3

72170 06327

6 3
G2

51301

7 0, 3, 4
G1

84548

8 1, 6
ĐB 472774 9 4
KQ Niêm yết: KH-6-12.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

14. KQXS Khánh Hòa ngày 03/12 (Chủ Nhật)

XSMT> Chủ Nhật> XSKH 03/12

ĐẦU ĐUÔI
G8 59 0
G7

798

1 0, 0, 3
G6

2210 2072 2551

2 4
G5

9558

3
G4

35567 88413 34724
20057 04371 20210 82973

4
5 1, 7, 8, 8, 9
G3

51660 65058

6 0, 2, 7
G2

39286

7 1, 2, 3
G1

27862

8 6, 9
ĐB 339589 9 8
KQ Niêm yết: KH-3-12.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

15. KQXS Khánh Hòa ngày 29/11 (Thứ Tư)

XSMT> Thứ 4> XSKH 29/11

ĐẦU ĐUÔI
G8 06 0 6, 6
G7

085

1 4, 5, 9
G6

7599 5330 4319

2 9
G5

7580

3 0
G4

54854 48367 96615
74042 06472 27314 16406

4 2
5 4
G3

60692 55174

6 4, 7
G2

37829

7 0, 2, 4
G1

05770

8 0, 5
ĐB 812464 9 2, 9
KQ Niêm yết: KH-29-11.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

16. KQXS Khánh Hòa ngày 26/11 (Chủ Nhật)

XSMT> Chủ Nhật> XSKH 26/11

ĐẦU ĐUÔI
G8 88 0 0, 9
G7

717

1 1, 6, 7
G6

0323 8216 3531

2 2, 3, 3
G5

5593

3 1
G4

53674 50382 03599
10751 44953 45809 19500

4
5 1, 3
G3

40897 24223

6
G2

16322

7 4, 9
G1

27511

8 2, 8
ĐB 222279 9 3, 7, 9
KQ Niêm yết: KH-26-11.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

17. KQXS Khánh Hòa ngày 22/11 (Thứ Tư)

XSMT> Thứ 4> XSKH 22/11

ĐẦU ĐUÔI
G8 46 0 1, 3
G7

599

1 4, 9
G6

4778 3719 7224

2 4, 4
G5

2757

3 5
G4

94301 78345 51814
38550 03055 00003 46835

4 5, 6, 9
5 0, 1, 5, 7
G3

35524 54582

6 0
G2

65660

7 8
G1

41051

8 2
ĐB 690149 9 9
KQ Niêm yết: KH-22-11.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

18. KQXS Khánh Hòa ngày 19/11 (Chủ Nhật)

XSMT> Chủ Nhật> XSKH 19/11

ĐẦU ĐUÔI
G8 11 0 5
G7

466

1 1, 2, 5
G6

3096 1605 3078

2 5
G5

6372

3
G4

42312 33025 34995
67375 86645 51350 16366

4 5, 5, 8
5 0
G3

48792 48378

6 6, 6
G2

37615

7 2, 5, 8, 8
G1

64445

8
ĐB 557848 9 2, 5, 6
KQ Niêm yết: KH-19-11.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

19. KQXS Khánh Hòa ngày 15/11 (Thứ Tư)

XSMT> Thứ 4> XSKH 15/11

ĐẦU ĐUÔI
G8 77 0
G7

665

1 1, 4, 8
G6

5624 8860 7471

2 4, 6, 6
G5

0485

3
G4

85211 37087 22826
06246 71149 70218 10714

4 1, 6, 9
5
G3

77226 50441

6 0, 5
G2

79675

7 1, 5, 7
G1

38699

8 0, 5, 7
ĐB 876480 9 9
KQ Niêm yết: KH-15-11.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

20. KQXS Khánh Hòa ngày 12/11 (Chủ Nhật)

XSMT> Chủ Nhật> XSKH 12/11

ĐẦU ĐUÔI
G8 84 0
G7

199

1 5
G6

3057 0766 5437

2
G5

4737

3 7, 7, 8
G4

39484 41890 16542
77538 78761 54145 65515

4 2, 3, 5, 6, 9
5 7
G3

01849 74482

6 1, 6
G2

59146

7
G1

17083

8 2, 3, 4, 4
ĐB 394543 9 0, 9
KQ Niêm yết: KH-12-11.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

21. KQXS Khánh Hòa ngày 08/11 (Thứ Tư)

XSMT> Thứ 4> XSKH 08/11

ĐẦU ĐUÔI
G8 40 0
G7

560

1 0, 3
G6

4137 4896 7137

2 2
G5

3871

3 1, 7, 7
G4

58131 27210 01950
64157 86344 29383 76958

4 0, 4
5 0, 7, 8
G3

96274 54868

6 0, 8
G2

18922

7 1, 4
G1

66313

8 3, 3
ĐB 624283 9 6
KQ Niêm yết: KH-8-11.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

22. KQXS Khánh Hòa ngày 05/11 (Chủ Nhật)

XSMT> Chủ Nhật> XSKH 05/11

ĐẦU ĐUÔI
G8 56 0 3, 3, 6
G7

662

1 5, 8
G6

5839 5329 6503

2 9
G5

6306

3 9, 9
G4

91315 74047 93695
57274 42703 08086 63459

4 1, 7
5 6, 9
G3

02341 39199

6 2
G2

84039

7 4
G1

65818

8 6
ĐB 597697 9 5, 7, 9
KQ Niêm yết: KH-5-11.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

23. KQXS Khánh Hòa ngày 01/11 (Thứ Tư)

XSMT> Thứ 4> XSKH 01/11

ĐẦU ĐUÔI
G8 62 0 0, 1
G7

926

1 3, 4
G6

0089 3969 4614

2 0, 6
G5

3481

3
G4

25094 09420 33870
62363 16313 40177 67700

4
5
G3

04992 10396

6 2, 3, 9
G2

22799

7 0, 7
G1

38101

8 0, 1, 9
ĐB 857880 9 2, 4, 6, 9
KQ Niêm yết: KH-1-11.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

24. KQXS Khánh Hòa ngày 29/10 (Chủ Nhật)

XSMT> Chủ Nhật> XSKH 29/10

ĐẦU ĐUÔI
G8 64 0 1, 4, 6, 6
G7

851

1
G6

2097 1557 7606

2 4
G5

6206

3 3
G4

36154 85956 53233
22401 69449 97595 58197

4 9
5 1, 4, 6, 7
G3

10924 39604

6 4
G2

11099

7
G1

46894

8
ĐB 555199 9 4,5,7,7,9,9
KQ Niêm yết: KH-29-10.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

25. KQXS Khánh Hòa ngày 25/10 (Thứ Tư)

XSMT> Thứ 4> XSKH 25/10

ĐẦU ĐUÔI
G8 30 0 1, 4, 6, 8, 8
G7

124

1
G6

8526 5362 9488

2 3, 4, 6
G5

4130

3 0, 0, 0
G4

50668 69704 93908
10623 77444 07606 26201

4 4
5 6
G3

43099 00256

6 2, 8
G2

19030

7
G1

52208

8 8
ĐB 582898 9 8, 9
KQ Niêm yết: KH-25-10.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

26. KQXS Khánh Hòa ngày 22/10 (Chủ Nhật)

XSMT> Chủ Nhật> XSKH 22/10

ĐẦU ĐUÔI
G8 91 0 2
G7

919

1 2, 2, 5, 9, 9
G6

4269 2938 7612

2 2, 4, 7
G5

7631

3 1, 2, 8
G4

29159 06469 28224
34760 02919 81427 66332

4
5 9, 9
G3

40422 21002

6 0, 9, 9
G2

01359

7
G1

40412

8
ĐB 186115 9 1
KQ Niêm yết: KH-22-10.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

27. KQXS Khánh Hòa ngày 18/10 (Thứ Tư)

XSMT> Thứ 4> XSKH 18/10

ĐẦU ĐUÔI
G8 40 0 7
G7

480

1 0, 9
G6

9384 3980 2473

2 9
G5

9953

3 3, 4
G4

39357 90980 39810
22499 82519 22633 14371

4 0
5 3, 7
G3

08163 98007

6 3
G2

06680

7 1, 3
G1

10634

8 0, 0, 0, 0, 4
ĐB 950529 9 9
KQ Niêm yết: KH-18-10.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

28. KQXS Khánh Hòa ngày 15/10 (Chủ Nhật)

XSMT> Chủ Nhật> XSKH 15/10

ĐẦU ĐUÔI
G8 38 0 3
G7

303

1 6, 7
G6

6920 9136 1264

2 0, 0, 1, 4
G5

8424

3 6, 8
G4

37052 12245 24247
80217 12099 00268 92420

4 5, 7
5 2
G3

48377 08567

6 4, 7, 8
G2

54221

7 3, 7
G1

22773

8
ĐB 008216 9 9
KQ Niêm yết: KH-15-10.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

29. KQXS Khánh Hòa ngày 11/10 (Thứ Tư)

XSMT> Thứ 4> XSKH 11/10

ĐẦU ĐUÔI
G8 78 0 8
G7

786

1
G6

1987 1339 2923

2 3, 4, 8
G5

6565

3 9
G4

69865 85608 00358
22799 52524 68680 78457

4
5 7, 8
G3

63028 60296

6 5, 5, 6
G2

74166

7 3, 8
G1

65473

8 0, 2, 6, 7
ĐB 104182 9 6, 9
KQ Niêm yết: KH-11-10.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

30. KQXS Khánh Hòa ngày 08/10 (Chủ Nhật)

XSMT> Chủ Nhật> XSKH 08/10

ĐẦU ĐUÔI
G8 95 0 2, 5, 9
G7

539

1 3, 4, 5, 9
G6

6837 1819 9391

2 7
G5

1502

3 5, 7, 9
G4

15409 62913 56279
01941 92715 75874 58948

4 1, 8
5
G3

55014 38527

6
G2

00784

7 4, 9
G1

99405

8 4
ĐB 238235 9 1, 5
KQ Niêm yết: KH-8-10.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số
Hiện thêm kết quả

Về XSKH 30 ngày liên tiếp

XSKH 30 ngày hay KQXSKH 30 ngày liên tiếp là 30 kết quả xổ số Khánh Hòa của 30 lần quay gần đây nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Khánh Hòa

Tiện ích hay về xổ số

KQXS hôm qua (Thứ Bảy, 20/01)

KQXS KHÁNH HÒA THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Đang tải dữ liệu...