XSKT Bạch thủ KH Cầu XSKH

Xổ số Khánh Hòa XSKH 30 ngày

1. Xổ số Khánh Hòa ngày 17/06 (Chủ Nhật)

XSMT> Chủ Nhật> XSKH 17/06

ĐẦU ĐUÔI
G8 51 0 0, 3
G7

703

1
G6

0953 8956 6277

2 4
G5

8140

3 4, 4, 5, 6
G4

62036 57749 29141
70924 18168 14565 32234

4 0, 1, 9
5 1, 3, 6
G3

33335 89360

6 0, 5, 8
G2

48034

7 7
G1

59088

8 8
ĐB 934400 9
KQ Niêm yết: KH-17-6.jpgXSKH 30 ngày
Đầy đủ
2 số
3 số

2. XSKH ngày 13/06 (Thứ Tư)

XSMT> Thứ 4> XSKH 13/06

ĐẦU ĐUÔI
G8 59 0 3, 4, 7, 9
G7

304

1 3, 3, 9
G6

0903 2813 0668

2 5
G5

0407

3 3
G4

79825 61233 83213
34474 52687 77509 10689

4
5 9
G3

68519 98865

6 5, 7, 8
G2

44789

7 4
G1

72397

8 7, 9, 9
ĐB 316267 9 7
KQ Niêm yết: KH-13-6.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

4. KQXS Khánh Hòa ngày 06/06 (Thứ Tư)

XSMT> Thứ 4> XSKH 06/06

ĐẦU ĐUÔI
G8 67 0 8
G7

708

1 1, 1, 3, 5
G6

6948 7222 7532

2 0,2,3,3,4,9
G5

4629

3 1, 2, 7
G4

03737 46113 61324
52195 79515 96723 05911

4 8
5
G3

49920 79931

6 7
G2

69623

7
G1

88711

8
ĐB 874191 9 1, 5
KQ Niêm yết: KH-6-6.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

5. KQXS Khánh Hòa ngày 03/06 (Chủ Nhật)

XSMT> Chủ Nhật> XSKH 03/06

ĐẦU ĐUÔI
G8 26 0 6, 7
G7

207

1 5, 9
G6

3539 8885 5122

2 2, 6
G5

7693

3 5, 5, 9
G4

92199 39866 37819
37135 83906 06548 15655

4 8
5 5
G3

83364 85382

6 4, 6
G2

51735

7
G1

41885

8 2, 5, 5
ĐB 982615 9 3, 9
KQ Niêm yết: KH-3-6.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

6. KQXS Khánh Hòa ngày 30/05 (Thứ Tư)

XSMT> Thứ 4> XSKH 30/05

ĐẦU ĐUÔI
G8 98 0 0, 4, 5
G7

397

1 0, 1, 8
G6

3395 5604 2700

2 5
G5

6611

3
G4

14677 86361 21118
65525 92884 19305 09110

4
5
G3

36095 95877

6 0, 1, 7
G2

76082

7 7, 7
G1

80767

8 2, 4
ĐB 569760 9 5, 5, 7, 8
KQ Niêm yết: KH-30-5.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

7. KQXS Khánh Hòa ngày 27/05 (Chủ Nhật)

XSMT> Chủ Nhật> XSKH 27/05

ĐẦU ĐUÔI
G8 84 0 1, 8
G7

189

1 8
G6

0508 0168 4301

2 2, 4, 9
G5

0918

3
G4

31922 36246 71574
74324 08270 36661 14529

4 1, 6
5 9
G3

35486 73641

6 1, 8
G2

94390

7 0, 4
G1

56187

8 4, 6, 7, 9
ĐB 858159 9 0
KQ Niêm yết: KH-27-5.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

8. KQXS Khánh Hòa ngày 23/05 (Thứ Tư)

XSMT> Thứ 4> XSKH 23/05

ĐẦU ĐUÔI
G8 62 0 9
G7

775

1 4, 9
G6

3033 2020 8559

2 0, 1, 1, 6, 7
G5

9027

3 3, 7
G4

16775 78774 64621
73057 41837 45921 08009

4
5 7, 9
G3

58526 19019

6 2
G2

99714

7 4, 5, 5
G1

47985

8 5, 5
ĐB 840585 9
KQ Niêm yết: KH-23-5.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

9. KQXS Khánh Hòa ngày 20/05 (Chủ Nhật)

XSMT> Chủ Nhật> XSKH 20/05

ĐẦU ĐUÔI
G8 39 0 3
G7

021

1 3
G6

7346 9877 0652

2 1, 9
G5

2736

3 6, 7, 9, 9
G4

60037 37243 38213
32260 88829 06394 66249

4 2, 3, 6, 9
5 2
G3

02742 87572

6 0, 7
G2

09139

7 2, 7
G1

08303

8
ĐB 093967 9 4
KQ Niêm yết: KH-20-5.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

10. KQXS Khánh Hòa ngày 16/05 (Thứ Tư)

XSMT> Thứ 4> XSKH 16/05

ĐẦU ĐUÔI
G8 12 0 4, 4, 8
G7

704

1 2
G6

3877 2908 0367

2 0, 1
G5

6404

3 1, 9
G4

16868 96070 07248
68943 70246 01621 57794

4 3, 6, 8
5
G3

58531 12039

6 7, 8
G2

35120

7 0, 5, 7
G1

95996

8
ĐB 001475 9 4, 6
KQ Niêm yết: KH-16-5.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

11. KQXS Khánh Hòa ngày 13/05 (Chủ Nhật)

XSMT> Chủ Nhật> XSKH 13/05

ĐẦU ĐUÔI
G8 21 0 0, 2, 5
G7

715

1 4, 5, 8
G6

2918 0188 2267

2 0, 1, 7
G5

5649

3
G4

20305 44814 99941
06220 29202 04776 02877

4 0, 1, 9, 9
5
G3

04049 06800

6 7
G2

50627

7 6, 7, 8
G1

87240

8 8
ĐB 912878 9
KQ Niêm yết: KH-13-5.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

12. KQXS Khánh Hòa ngày 09/05 (Thứ Tư)

XSMT> Thứ 4> XSKH 09/05

ĐẦU ĐUÔI
G8 30 0 4
G7

059

1 8
G6

0640 5580 6429

2 9
G5

2990

3 0, 2, 3
G4

96533 47018 87532
46852 62347 44991 01904

4 0, 1, 2, 6, 7
5 2, 9
G3

26841 97594

6
G2

90587

7
G1

30146

8 0, 7
ĐB 833942 9 0, 1, 4
KQ Niêm yết: KH-9-5.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

13. KQXS Khánh Hòa ngày 06/05 (Chủ Nhật)

XSMT> Chủ Nhật> XSKH 06/05

ĐẦU ĐUÔI
G8 53 0 5, 6
G7

614

1 2, 4, 8
G6

6147 4705 3628

2 8, 8
G5

0999

3 6
G4

49218 21848 31149
48147 27336 38180 81728

4 7, 7, 7, 8, 9
5 3, 5
G3

55006 68712

6
G2

46279

7 9
G1

69247

8 0
ĐB 179255 9 9
KQ Niêm yết: KH-6-5.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

14. KQXS Khánh Hòa ngày 02/05 (Thứ Tư)

XSMT> Thứ 4> XSKH 02/05

ĐẦU ĐUÔI
G8 56 0 4, 8, 8
G7

141

1 2, 8
G6

4423 8837 9640

2 3
G5

2808

3 2, 6, 7
G4

10580 23408 15762
71936 37112 28904 30118

4 0, 1
5 6
G3

41376 16869

6 2, 9
G2

59597

7 2, 6
G1

59632

8 0
ĐB 933772 9 7
KQ Niêm yết: KH-2-5.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

15. KQXS Khánh Hòa ngày 29/04 (Chủ Nhật)

XSMT> Chủ Nhật> XSKH 29/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 83 0 8
G7

753

1 3
G6

1413 6528 6350

2 4, 6, 8
G5

9852

3
G4

41926 92284 69650
51940 29224 77546 17165

4 0, 6, 7
5 0,0,2,3,5,9
G3

62882 07447

6 5
G2

53159

7
G1

18255

8 2, 3, 4
ĐB 751808 9
KQ Niêm yết: KH-29-4.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

16. KQXS Khánh Hòa ngày 25/04 (Thứ Tư)

XSMT> Thứ 4> XSKH 25/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 63 0
G7

139

1 3, 7
G6

7652 1982 1379

2 1, 2, 7
G5

2821

3 8, 9
G4

39638 06157 08796
31589 20972 84713 01865

4
5 2, 7
G3

83417 62622

6 1, 3, 5
G2

32727

7 2, 9
G1

99361

8 2, 9
ĐB 990697 9 6, 7
KQ Niêm yết: KH-25-4.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

17. KQXS Khánh Hòa ngày 22/04 (Chủ Nhật)

XSMT> Chủ Nhật> XSKH 22/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 97 0 4
G7

132

1 9
G6

6959 0368 0249

2
G5

1637

3 2, 6, 7
G4

24147 89373 50647
33095 82247 10348 15019

4 1,7,7,7,8,9
5 9
G3

95804 73587

6 8
G2

58941

7 3, 9
G1

83879

8 7
ĐB 688436 9 5, 7
KQ Niêm yết: KH-22-4.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

18. KQXS Khánh Hòa ngày 18/04 (Thứ Tư)

XSMT> Thứ 4> XSKH 18/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 12 0
G7

717

1 2, 7
G6

9124 4031 3159

2 4, 7
G5

9927

3 1, 2, 4
G4

65258 10289 11963
74434 39269 30055 46464

4
5 0, 1, 5, 8, 9
G3

94132 45470

6 3, 4, 9
G2

20351

7 0, 2
G1

22472

8 9
ĐB 269550 9
KQ Niêm yết: KH-18-4.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

19. KQXS Khánh Hòa ngày 15/04 (Chủ Nhật)

XSMT> Chủ Nhật> XSKH 15/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 59 0 8, 8
G7

308

1 4, 7, 7, 9
G6

8567 2966 2273

2
G5

3575

3 7, 8
G4

47494 89517 73593
35080 25967 97914 70308

4
5 0, 9
G3

57150 40217

6 6, 7, 7
G2

26319

7 3, 5
G1

09137

8 0
ĐB 567838 9 3, 4
KQ Niêm yết: KH-15-4.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

20. KQXS Khánh Hòa ngày 11/04 (Thứ Tư)

XSMT> Thứ 4> XSKH 11/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 34 0 3, 7
G7

797

1
G6

8095 6152 8989

2 2
G5

7962

3 4, 6
G4

27122 94103 40536
34597 18507 70151 63378

4 3
5 1, 2, 9
G3

09243 92363

6 2, 3
G2

14095

7 8
G1

75284

8 4, 9
ĐB 225459 9 5, 5, 7, 7
KQ Niêm yết: KH-11-4.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

21. KQXS Khánh Hòa ngày 08/04 (Chủ Nhật)

XSMT> Chủ Nhật> XSKH 08/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 83 0 1, 1
G7

158

1 5, 5, 5
G6

6391 5301 6685

2 9
G5

9215

3 8
G4

45846 41638 91991
35577 97929 09801 03091

4 6
5 0, 8
G3

40573 31415

6
G2

23115

7 3, 7
G1

52450

8 0, 3, 5
ĐB 452080 9 1, 1, 1
KQ Niêm yết: KH-8-4.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

22. KQXS Khánh Hòa ngày 04/04 (Thứ Tư)

XSMT> Thứ 4> XSKH 04/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 74 0 9
G7

167

1 1, 5, 9
G6

7947 5921 5611

2 1
G5

8563

3
G4

29667 39687 30572
84809 49719 55192 98993

4 7
5 5, 7
G3

76776 55655

6 3, 7, 7
G2

55857

7 2, 4, 6
G1

90815

8 7
ĐB 794097 9 2, 3, 7
KQ Niêm yết: KH-4-4.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

23. KQXS Khánh Hòa ngày 01/04 (Chủ Nhật)

XSMT> Chủ Nhật> XSKH 01/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 19 0
G7

579

1 7, 9
G6

8717 1832 9169

2 1
G5

5578

3 2, 3, 6, 8, 8
G4

96838 08363 86075
79436 87438 69033 50582

4
5 5
G3

13755 23367

6 3, 7, 9
G2

25590

7 5, 8, 9
G1

17480

8 0, 2
ĐB 463921 9 0
KQ Niêm yết: KH-1-4.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

24. KQXS Khánh Hòa ngày 28/03 (Thứ Tư)

XSMT> Thứ 4> XSKH 28/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 43 0 1, 9
G7

409

1 9
G6

8350 3720 4288

2 0, 4, 9
G5

8829

3 5
G4

50819 75401 43882
39942 29524 18441 10255

4 1, 2, 3, 9
5 0, 5
G3

58649 47176

6
G2

40835

7 6
G1

31080

8 0, 2, 8
ĐB 814191 9 1
KQ Niêm yết: KH-28-3.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

25. KQXS Khánh Hòa ngày 25/03 (Chủ Nhật)

XSMT> Chủ Nhật> XSKH 25/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 27 0 2
G7

549

1 2, 3, 7, 9
G6

1430 3624 0519

2 4, 4, 7
G5

4924

3 0
G4

35587 09617 18270
20746 05373 56848 51713

4 5, 6, 8, 9
5 1
G3

47751 53312

6 1
G2

15561

7 0, 3
G1

19902

8 7
ĐB 192545 9
KQ Niêm yết: KH-25-3.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

26. KQXS Khánh Hòa ngày 21/03 (Thứ Tư)

XSMT> Thứ 4> XSKH 21/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 60 0 0, 3, 9
G7

800

1
G6

5882 6426 5709

2 6, 6
G5

0197

3 8, 9, 9
G4

24157 12939 84590
71886 15486 31639 57891

4 2
5 7
G3

15526 43038

6 0
G2

84088

7
G1

92242

8 2, 6, 6, 8
ĐB 921003 9 0, 1, 7
KQ Niêm yết: KH-21-3.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

27. KQXS Khánh Hòa ngày 18/03 (Chủ Nhật)

XSMT> Chủ Nhật> XSKH 18/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 51 0 9
G7

652

1
G6

5677 1370 4974

2 9
G5

0954

3
G4

69878 40348 61967
86142 26429 10841 96856

4 1, 2, 8
5 1, 2, 4, 6, 6
G3

57709 43156

6 3, 7, 9
G2

34094

7 0, 4, 7, 8
G1

89869

8
ĐB 609663 9 4
KQ Niêm yết: KH-18-3.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

28. KQXS Khánh Hòa ngày 14/03 (Thứ Tư)

XSMT> Thứ 4> XSKH 14/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 07 0 1, 7
G7

651

1 8
G6

0821 9034 7822

2 1, 1, 2, 7
G5

8837

3 4, 7, 7
G4

11878 59227 68565
23648 05021 38775 58201

4 8
5 1, 8
G3

65486 32158

6 5
G2

49081

7 5, 8
G1

66337

8 1, 6
ĐB 310318 9
KQ Niêm yết: KH-14-3.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

29. KQXS Khánh Hòa ngày 11/03 (Chủ Nhật)

XSMT> Chủ Nhật> XSKH 11/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 36 0 5
G7

147

1 5
G6

7115 7889 4628

2 5, 5, 8
G5

1880

3 6
G4

52663 78725 90842
93259 73583 81386 47105

4 2, 3, 7
5 9, 9
G3

05559 01925

6 3, 5
G2

29165

7
G1

00190

8 0, 3, 6, 9
ĐB 270343 9 0
KQ Niêm yết: KH-11-3.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số

30. KQXS Khánh Hòa ngày 07/03 (Thứ Tư)

XSMT> Thứ 4> XSKH 07/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 86 0 5
G7

816

1 4, 6
G6

8455 7514 4475

2 4
G5

9848

3
G4

32624 99174 68261
15542 71151 80844 17370

4 0, 2, 4, 8
5 0, 1, 5
G3

46166 77950

6 1, 6
G2

81340

7 0, 4, 5
G1

50905

8 0, 6
ĐB 547380 9
KQ Niêm yết: KH-7-3.jpgIn vé dò XSKH
Đầy đủ
2 số
3 số
Hiện thêm kết quả

Về XSKH 30 ngày liên tiếp

XSKH 30 ngày hay KQXSKH 30 ngày liên tiếp là 30 kết quả xổ số Khánh Hòa của 30 lần quay gần đây nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Khánh Hòa

Tiện ích hay về xổ số

KQXS hôm qua (Chủ Nhật, 17/06)

KQXS KHÁNH HÒA THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
Đang tải dữ liệu...