XSKT Bạch thủ KT Cầu XSKT

Xổ số Kon Tum XSKT 30 ngày

1. Xổ số Kon Tum ngày 22/04 Chủ Nhật

XSMT> Chủ Nhật> XSKT 22/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 86 0 1, 2, 4
G7

871

1 1
G6

6257 0495 8937

2
G5

3357

3 6, 7, 7
G4

36836 95001 37169
89467 37304 36575 00044

4 4, 6
5 7, 7
G3

70799 79502

6 7, 9
G2

92937

7 1, 5
G1

81511

8 6
ĐB 849946 9 5, 9
KQ Niêm yết: KT-22-4.jpgXSKT 30 ngày
Đầy đủ
2 số
3 số

2. XSKT ngày 15/04 Chủ Nhật

XSMT> Chủ Nhật> XSKT 15/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 47 0 1
G7

551

1 1, 2
G6

8791 9951 8401

2 0, 0, 2
G5

3955

3 5, 9
G4

43964 15639 46754
94680 29344 80311 16312

4 4, 7
5 1, 1, 4, 5
G3

43222 14320

6 4
G2

72135

7
G1

05320

8 0, 0
ĐB 670780 9 1
KQ Niêm yết: KT-15-4.jpgIn vé dò XSKT
Đầy đủ
2 số
3 số

Tin tức xổ số Kon Tum

 

3. KQXSKT ngày 08/04 Chủ Nhật

XSMT> Chủ Nhật> XSKT 08/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 60 0 3, 6, 6
G7

406

1 6
G6

5356 6536 1443

2 1, 1, 8
G5

6265

3 6
G4

17698 49106 79366
30657 25557 47586 64403

4 3
5 2, 6, 7, 7
G3

36552 74016

6 0, 5, 6
G2

67821

7
G1

41921

8 6
ĐB 210228 9 8
KQ Niêm yết: KT-8-4.jpgLô-tô XSKT
Đầy đủ
2 số
3 số

4. KQXS Kon Tum ngày 01/04 Chủ Nhật

XSMT> Chủ Nhật> XSKT 01/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 56 0 0
G7

114

1 4, 8
G6

4957 5797 7690

2 1, 6
G5

8094

3 6
G4

48855 77163 01344
84121 22536 28800 01462

4 4
5 5, 6, 7
G3

36618 78426

6 2, 3
G2

54572

7 2
G1

63499

8
ĐB 189393 9 0, 3, 4, 7, 9
KQ Niêm yết: KT-1-4.jpgIn vé dò XSKT
Đầy đủ
2 số
3 số

5. KQXS Kon Tum ngày 25/03 Chủ Nhật

XSMT> Chủ Nhật> XSKT 25/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 80 0
G7

270

1
G6

2864 2799 1999

2 0, 9
G5

7881

3 0, 2
G4

06532 59656 47182
65420 70129 80072 64730

4 4, 9
5 3, 6
G3

74360 70353

6 0, 4
G2

72577

7 0, 2, 7
G1

87244

8 0, 1, 2
ĐB 481949 9 9, 9
KQ Niêm yết: KT-25-3.jpgIn vé dò XSKT
Đầy đủ
2 số
3 số

6. KQXS Kon Tum ngày 18/03 Chủ Nhật

XSMT> Chủ Nhật> XSKT 18/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 48 0 7, 8
G7

266

1 1
G6

5574 2144 2807

2 0, 1
G5

1308

3 2
G4

95761 22011 57847
86832 33579 13067 78221

4 4, 7, 8
5
G3

82773 93882

6 1, 6, 7
G2

58585

7 3, 4, 7, 9
G1

70220

8 2, 5
ĐB 621377 9
KQ Niêm yết: KT-18-3.jpgIn vé dò XSKT
Đầy đủ
2 số
3 số

7. KQXS Kon Tum ngày 11/03 Chủ Nhật

XSMT> Chủ Nhật> XSKT 11/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 45 0 0, 4, 5
G7

038

1 4, 6, 9
G6

9880 6444 7714

2 8
G5

5783

3 3, 6, 8
G4

78528 94119 80005
14348 61004 84571 49888

4 4, 5, 8
5 3
G3

70553 62400

6
G2

05133

7 1
G1

20516

8 0, 3, 8
ĐB 841936 9
KQ Niêm yết: KT-11-3.jpgIn vé dò XSKT
Đầy đủ
2 số
3 số

8. KQXS Kon Tum ngày 04/03 Chủ Nhật

XSMT> Chủ Nhật> XSKT 04/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 96 0 4
G7

304

1 2, 7, 9
G6

1719 5873 4797

2 2, 3
G5

7657

3
G4

06140 21662 90458
19522 69223 74350 69477

4 0
5 0, 7, 8
G3

83317 11792

6 2
G2

94072

7 2, 3, 7
G1

12112

8 0
ĐB 110580 9 2, 6, 7
KQ Niêm yết: KT-4-3.jpgIn vé dò XSKT
Đầy đủ
2 số
3 số

9. KQXS Kon Tum ngày 25/02 Chủ Nhật

XSMT> Chủ Nhật> XSKT 25/02

ĐẦU ĐUÔI
G8 27 0 4, 7
G7

279

1 5, 7
G6

9804 3922 5264

2 2,3,4,6,7,7
G5

9132

3 2
G4

42126 89615 96140
96107 54180 44458 02623

4 0, 2
5 8
G3

08817 41780

6 4
G2

24842

7 9
G1

43824

8 0, 0
ĐB 495127 9
KQ Niêm yết: KT-25-2.jpgIn vé dò XSKT
Đầy đủ
2 số
3 số

10. KQXS Kon Tum ngày 18/02 Chủ Nhật

XSMT> Chủ Nhật> XSKT 18/02

ĐẦU ĐUÔI
G8 62 0 7
G7

279

1 4
G6

5652 0007 3764

2 0, 2, 9
G5

4622

3 7
G4

06787 80383 53429
10977 74020 78942 97537

4 2
5 2, 4
G3

34054 26179

6 2, 4, 6
G2

12189

7 7, 9, 9
G1

50666

8 3, 7, 9
ĐB 471914 9
KQ Niêm yết: KT-18-2.jpgIn vé dò XSKT
Đầy đủ
2 số
3 số

11. KQXS Kon Tum ngày 11/02 Chủ Nhật

XSMT> Chủ Nhật> XSKT 11/02

ĐẦU ĐUÔI
G8 56 0 8
G7

860

1 2, 5, 6
G6

2629 8308 4315

2 2, 2, 8, 9
G5

2222

3 0
G4

60522 26516 23472
86476 39812 69982 32087

4
5 1, 6
G3

37065 55151

6 0, 5, 8
G2

44330

7 2, 6
G1

28328

8 2, 7
ĐB 618268 9
KQ Niêm yết: KT-11-2.jpgIn vé dò XSKT
Đầy đủ
2 số
3 số

12. KQXS Kon Tum ngày 04/02 Chủ Nhật

XSMT> Chủ Nhật> XSKT 04/02

ĐẦU ĐUÔI
G8 09 0 9
G7

295

1 2
G6

3885 1431 7785

2 5, 7
G5

3132

3 1, 2
G4

43195 45954 58040
66712 04889 41057 16225

4 0, 4, 6
5 4, 7, 7
G3

97346 46727

6
G2

34357

7
G1

66244

8 5, 5, 9
ĐB 243296 9 5, 5, 6
KQ Niêm yết: KT-4-2.jpgIn vé dò XSKT
Đầy đủ
2 số
3 số

13. KQXS Kon Tum ngày 28/01 Chủ Nhật

XSMT> Chủ Nhật> XSKT 28/01

ĐẦU ĐUÔI
G8 91 0 3, 5
G7

463

1 0,1,1,2,3,9
G6

6447 9250 6111

2 6
G5

6436

3 6
G4

14111 82787 51212
30710 51903 73213 48805

4 7
5 0, 5
G3

54619 88455

6 3
G2

19991

7 9
G1

16126

8 7
ĐB 230779 9 1, 1
KQ Niêm yết: KT-28-1.jpgIn vé dò XSKT
Đầy đủ
2 số
3 số

14. KQXS Kon Tum ngày 21/01 Chủ Nhật

XSMT> Chủ Nhật> XSKT 21/01

ĐẦU ĐUÔI
G8 71 0 5
G7

805

1 1, 4, 8, 9
G6

4771 1814 7519

2 0, 4, 8
G5

5734

3 4
G4

94670 29024 95696
04490 32559 51389 35611

4
5 9
G3

45728 24464

6 4, 6
G2

86566

7 0, 1, 1
G1

50220

8 9
ĐB 597318 9 0, 6
KQ Niêm yết: KT-21-1.jpgIn vé dò XSKT
Đầy đủ
2 số
3 số

15. KQXS Kon Tum ngày 14/01 Chủ Nhật

XSMT> Chủ Nhật> XSKT 14/01

ĐẦU ĐUÔI
G8 28 0
G7

014

1 4
G6

1440 7235 7096

2 3, 8, 9
G5

4023

3 5, 6, 7
G4

13137 10099 56036
67656 71340 28029 49140

4 0, 0, 0, 7, 8
5 1, 6
G3

99848 22751

6 3
G2

06163

7
G1

29647

8
ĐB 797199 9 6, 9, 9
KQ Niêm yết: KT-14-1.jpgIn vé dò XSKT
Đầy đủ
2 số
3 số

16. KQXS Kon Tum ngày 07/01 Chủ Nhật

XSMT> Chủ Nhật> XSKT 07/01

ĐẦU ĐUÔI
G8 74 0
G7

254

1 4
G6

0914 2375 6873

2
G5

7550

3 2, 4
G4

17794 68480 12889
94876 92960 70332 59170

4
5 0,3,4,5,7,9
G3

64355 82757

6 0
G2

82753

7 0, 3, 4, 5, 6
G1

44134

8 0, 9
ĐB 524659 9 4
KQ Niêm yết: KT-7-1.jpgIn vé dò XSKT
Đầy đủ
2 số
3 số

17. KQXS Kon Tum ngày 31/12 Chủ Nhật

XSMT> Chủ Nhật> XSKT 31/12

ĐẦU ĐUÔI
G8 19 0
G7

029

1 1, 6, 9
G6

4979 6642 5728

2 8, 9
G5

8740

3
G4

59640 63916 17345
49464 57840 06411 10468

4 0, 0, 0, 2, 5
5 1
G3

09168 99664

6 4, 4, 8, 8, 8
G2

90297

7 9
G1

90168

8
ĐB 606951 9 7
KQ Niêm yết: KT-31-12.jpgIn vé dò XSKT
Đầy đủ
2 số
3 số

18. KQXS Kon Tum ngày 24/12 Chủ Nhật

XSMT> Chủ Nhật> XSKT 24/12

ĐẦU ĐUÔI
G8 72 0 9, 9
G7

117

1 7, 9
G6

8526 8758 2745

2 6, 6, 9
G5

3185

3
G4

85677 79609 06109
33080 26326 98860 19061

4 5, 6
5 8
G3

34646 95829

6 0, 1, 8
G2

86274

7 2, 4, 7
G1

85468

8 0, 5
ĐB 897119 9
KQ Niêm yết: KT-24-12.jpgIn vé dò XSKT
Đầy đủ
2 số
3 số

19. KQXS Kon Tum ngày 17/12 Chủ Nhật

XSMT> Chủ Nhật> XSKT 17/12

ĐẦU ĐUÔI
G8 14 0
G7

920

1 0, 1, 4
G6

8062 3271 2769

2 0, 3, 6, 7
G5

1410

3
G4

30887 22026 84511
36286 57927 28490 14460

4 5
5
G3

93588 32623

6 0, 2, 9
G2

93698

7 1
G1

25345

8 6, 7, 7, 8
ĐB 868187 9 0, 8
KQ Niêm yết: KT-17-12.jpgIn vé dò XSKT
Đầy đủ
2 số
3 số

20. KQXS Kon Tum ngày 10/12 Chủ Nhật

XSMT> Chủ Nhật> XSKT 10/12

ĐẦU ĐUÔI
G8 16 0
G7

920

1 6, 9
G6

0730 4722 1258

2 0, 2
G5

9487

3 0, 5
G4

80375 17419 08272
37784 78249 13848 88835

4 8, 9
5 0, 6, 8
G3

92098 11850

6
G2

77574

7 1, 2, 4, 5
G1

35871

8 4, 7
ĐB 186256 9 8
KQ Niêm yết: KT-10-12.jpgIn vé dò XSKT
Đầy đủ
2 số
3 số

21. KQXS Kon Tum ngày 03/12 Chủ Nhật

XSMT> Chủ Nhật> XSKT 03/12

ĐẦU ĐUÔI
G8 86 0
G7

731

1
G6

0334 3024 3373

2 4, 4
G5

7740

3 1, 4
G4

27477 21060 25765
39780 77181 03287 59743

4 0, 3
5
G3

19498 63467

6 0, 5, 7
G2

13299

7 1, 3, 7
G1

00871

8 0, 1, 6, 7
ĐB 347324 9 8, 9
KQ Niêm yết: KT-3-12.jpgIn vé dò XSKT
Đầy đủ
2 số
3 số

22. KQXS Kon Tum ngày 26/11 Chủ Nhật

XSMT> Chủ Nhật> XSKT 26/11

ĐẦU ĐUÔI
G8 99 0
G7

240

1 3, 4
G6

7698 9614 3149

2
G5

7243

3 3, 3, 7, 8
G4

12764 70887 87286
66337 14241 20133 11933

4 0, 1, 3, 9
5
G3

78538 69178

6 4
G2

72299

7 8
G1

92890

8 6, 7
ĐB 860513 9 0, 8, 9, 9
KQ Niêm yết: KT-26-11.jpgIn vé dò XSKT
Đầy đủ
2 số
3 số

23. KQXS Kon Tum ngày 19/11 Chủ Nhật

XSMT> Chủ Nhật> XSKT 19/11

ĐẦU ĐUÔI
G8 85 0 3, 8
G7

503

1 2
G6

5276 5594 7194

2
G5

3069

3
G4

97861 36371 58448
38183 14342 61485 19808

4 2, 4, 8
5
G3

91776 53812

6 1, 9
G2

70984

7 1, 6, 6
G1

17444

8 3, 4, 5, 5
ĐB 471495 9 4, 4, 5
KQ Niêm yết: KT-19-11.jpgIn vé dò XSKT
Đầy đủ
2 số
3 số

24. KQXS Kon Tum ngày 12/11 Chủ Nhật

XSMT> Chủ Nhật> XSKT 12/11

ĐẦU ĐUÔI
G8 03 0 3
G7

999

1 9, 9
G6

8344 7735 6561

2 0, 7, 8, 9
G5

8827

3 5, 7
G4

69953 63828 66459
11880 77919 30154 26573

4 4
5 3, 4, 9
G3

28829 70271

6 1
G2

56137

7 1, 3
G1

87820

8 0
ĐB 211319 9 9
XSKT 12-11 nhiều năm In vé dò XSKT
Đầy đủ
2 số
3 số

25. KQXS Kon Tum ngày 05/11 Chủ Nhật

XSMT> Chủ Nhật> XSKT 05/11

ĐẦU ĐUÔI
G8 46 0
G7

112

1 0, 2, 2, 7
G6

8910 9534 5199

2 1
G5

7535

3 1, 2, 3, 4, 5
G4

03117 76468 03589
54084 34964 83621 62933

4 6
5
G3

27131 82975

6 4, 8
G2

04812

7 5
G1

18582

8 2, 4, 9
ĐB 751332 9 9
KQ Niêm yết: KT-5-11.jpgIn vé dò XSKT
Đầy đủ
2 số
3 số

26. KQXS Kon Tum ngày 29/10 Chủ Nhật

XSMT> Chủ Nhật> XSKT 29/10

ĐẦU ĐUÔI
G8 19 0
G7

910

1 0, 0, 9
G6

9177 4482 7592

2
G5

3534

3 1, 3, 4, 7, 7
G4

76644 44033 93877
97037 93793 80956 40331

4 4
5 6, 9
G3

08710 86399

6
G2

03337

7 6, 7, 7
G1

67776

8 2
ĐB 192159 9 2, 3, 9
XSKT 29-10 nhiều năm In vé dò XSKT
Đầy đủ
2 số
3 số

27. KQXS Kon Tum ngày 22/10 Chủ Nhật

XSMT> Chủ Nhật> XSKT 22/10

ĐẦU ĐUÔI
G8 65 0 0, 6
G7

527

1 6, 7, 7
G6

3692 3122 1131

2 2, 6, 6, 7
G5

7975

3 1
G4

78317 69226 45899
04316 68473 74326 49606

4
5 3
G3

40317 28287

6 5
G2

64383

7 3, 5
G1

21100

8 3, 7
ĐB 616553 9 2, 9
XSKT 22-10 nhiều năm In vé dò XSKT
Đầy đủ
2 số
3 số

28. KQXS Kon Tum ngày 15/10 Chủ Nhật

XSMT> Chủ Nhật> XSKT 15/10

ĐẦU ĐUÔI
G8 37 0 2, 4
G7

277

1 3
G6

6302 0485 2733

2 2
G5

7113

3 1, 3, 7
G4

60657 35190 42079
45040 52470 87792 72931

4 0, 0
5 6, 7
G3

30556 17904

6
G2

69740

7 0, 7, 9
G1

23022

8 5, 8
ĐB 166488 9 0, 2
XSKT 15-10 nhiều năm In vé dò XSKT
Đầy đủ
2 số
3 số

29. KQXS Kon Tum ngày 08/10 Chủ Nhật

XSMT> Chủ Nhật> XSKT 08/10

ĐẦU ĐUÔI
G8 93 0 6, 8
G7

216

1 1, 6, 7, 8
G6

6118 2517 5598

2 0, 2, 2, 6
G5

3926

3 2
G4

76877 89606 76379
63543 48811 17522 91490

4 3
5
G3

18520 51396

6
G2

41332

7 7, 9
G1

26522

8
ĐB 713508 9 0, 3, 6, 8
XSKT 8-10 nhiều năm In vé dò XSKT
Đầy đủ
2 số
3 số

30. KQXS Kon Tum ngày 01/10 Chủ Nhật

XSMT> Chủ Nhật> XSKT 01/10

ĐẦU ĐUÔI
G8 50 0 6
G7

563

1 1
G6

0766 9929 0597

2 0, 1, 6, 7, 9
G5

2806

3 6
G4

73476 18536 09578
01911 45026 07920 52578

4 2
5 0
G3

58021 37194

6 3, 6
G2

29542

7 6, 8, 8
G1

56488

8 8
ĐB 089427 9 4, 7
XSKT 1-10 nhiều năm In vé dò XSKT
Đầy đủ
2 số
3 số
Hiện thêm kết quả

Về XSKT 30 ngày liên tiếp

XSKT 30 ngày hay KQXSKT 30 ngày liên tiếp là 30 kết quả xổ số Kon Tum của 30 lần quay gần đây nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Kon Tum

Tiện ích hay về xổ số

KQXS hôm qua (Thứ Ba, 24/04)

KQXS KON TUM THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Đang tải dữ liệu...