XSKT Bạch thủ DL Cầu XSDL

Xổ số Đà Lạt XSDL 30 ngày

1. Xổ số Đà Lạt ngày 18/02 Chủ Nhật

XSMN> Chủ Nhật> XSDL 18/02

ĐẦU ĐUÔI
G8 67 0 1, 1, 4, 8
G7

125

1 5, 6, 7
G6

8069 4590 2297

2 5, 8
G5

8317

3 9
G4

86443 45201 92304
01816 63839 21928 44415

4 3, 3
5 3
G3

88943 55201

6 7, 9
G2

35808

7
G1

13353

8 6
ĐB 222786 9 0, 7
KQ Niêm yết: DL-18-2.jpgXSDL 30 ngày
Đầy đủ
2 số
3 số

2. XSDL ngày 11/02 Chủ Nhật

XSMN> Chủ Nhật> XSDL 11/02

ĐẦU ĐUÔI
G8 88 0 2, 4, 5
G7

852

1 6
G6

3759 3402 9705

2 2, 3
G5

8623

3
G4

21776 20963 21616
41304 82746 84922 23893

4 6
5 2, 6, 6, 9
G3

03956 31363

6 3, 3, 9
G2

52556

7 6
G1

22599

8 8
ĐB 830269 9 3, 9
KQ Niêm yết: DL-11-2.jpgIn vé dò XSDL
Đầy đủ
2 số
3 số

Tin tức xổ số Đà Lạt

 

3. XSLD ngày 04/02 Chủ Nhật

XSMN> Chủ Nhật> XSDL 04/02

ĐẦU ĐUÔI
G8 68 0 4, 9
G7

013

1 3, 7
G6

7664 2143 3485

2
G5

4569

3 3, 5
G4

60577 47794 58035
23709 67046 73342 37633

4 2, 3, 6
5 5
G3

54055 47077

6 4, 8, 9
G2

98104

7 7, 7, 8
G1

11478

8 5
ĐB 277117 9 4
KQ Niêm yết: DL-4-2.jpgLô-tô XSDL
Đầy đủ
2 số
3 số

4. KQXSDL ngày 28/01 Chủ Nhật

XSMN> Chủ Nhật> XSDL 28/01

ĐẦU ĐUÔI
G8 93 0
G7

282

1
G6

0926 5596 1942

2 6, 6, 9
G5

7230

3 0, 0, 5
G4

62957 28435 36547
57030 62572 52726 95447

4 1, 2, 7, 7, 8
5 5, 7
G3

62063 70629

6 3
G2

50741

7 2
G1

67755

8 2
ĐB 371248 9 3, 6
KQ Niêm yết: DL-28-1.jpgIn vé dò XSDL
Đầy đủ
2 số
3 số

5. KQXSDL ngày 21/01 Chủ Nhật

XSMN> Chủ Nhật> XSDL 21/01

ĐẦU ĐUÔI
G8 15 0 0, 3, 4, 6
G7

000

1 4, 5
G6

1398 1773 5103

2 2
G5

2240

3 9
G4

52306 64760 89122
46966 42556 07739 76061

4 0, 4
5 6
G3

87514 17244

6 0, 1, 6, 9
G2

63169

7 3
G1

81204

8
ĐB 263095 9 5, 8
KQ Niêm yết: DL-21-1.jpgIn vé dò XSDL
Đầy đủ
2 số
3 số

6. KQXSDL ngày 14/01 Chủ Nhật

XSMN> Chủ Nhật> XSDL 14/01

ĐẦU ĐUÔI
G8 75 0
G7

435

1 2, 7
G6

1175 4317 1153

2 3, 7
G5

2661

3 5
G4

32563 18191 99154
22290 84765 31243 91027

4 0, 3
5 3, 4
G3

17512 79192

6 1, 3, 5
G2

18640

7 0, 5, 5
G1

25623

8
ĐB 456470 9 0, 1, 2
KQ Niêm yết: DL-14-1.jpgIn vé dò XSDL
Đầy đủ
2 số
3 số

7. KQXSDL ngày 07/01 Chủ Nhật

XSMN> Chủ Nhật> XSDL 07/01

ĐẦU ĐUÔI
G8 18 0 6
G7

846

1 0, 3, 4, 8
G6

7090 7469 3932

2
G5

4643

3 2
G4

29683 05814 02813
05389 31985 55178 35471

4 3, 6
5
G3

67410 40679

6 4, 9
G2

98064

7 1, 8, 9
G1

31706

8 3, 5, 9
ĐB 663294 9 0, 4
KQ Niêm yết: DL-7-1.jpgIn vé dò XSDL
Đầy đủ
2 số
3 số

8. KQXSDL ngày 31/12 Chủ Nhật

XSMN> Chủ Nhật> XSDL 31/12

ĐẦU ĐUÔI
G8 07 0 7, 7, 8
G7

378

1 6
G6

7470 7693 1785

2 0, 7
G5

0008

3 7
G4

31451 99927 56316
32374 81774 14620 17494

4 6
5 1
G3

73794 84337

6
G2

26407

7 0, 4, 4, 8
G1

24446

8 1, 5
ĐB 244281 9 3, 4, 4
KQ Niêm yết: DL-31-12.jpgIn vé dò XSDL
Đầy đủ
2 số
3 số

9. KQXSDL ngày 24/12 Chủ Nhật

XSMN> Chủ Nhật> XSDL 24/12

ĐẦU ĐUÔI
G8 05 0 5, 8
G7

931

1 0, 7
G6

8042 8693 1908

2 7
G5

9363

3 1, 2
G4

09053 04753 16932
21410 30627 90451 02754

4 2
5 1, 3, 3, 4
G3

39092 43570

6 3
G2

53479

7 0, 9
G1

33997

8
ĐB 042717 9 2, 3, 7
KQ Niêm yết: DL-24-12.jpgIn vé dò XSDL
Đầy đủ
2 số
3 số

10. KQXSDL ngày 17/12 Chủ Nhật

XSMN> Chủ Nhật> XSDL 17/12

ĐẦU ĐUÔI
G8 29 0 4, 6
G7

961

1 1, 5
G6

9586 1836 0753

2 9
G5

5861

3 0, 6, 7
G4

49204 08655 14915
22766 09911 88206 41130

4 1
5 3, 5
G3

55237 97284

6 1, 1, 6
G2

38091

7 5
G1

39441

8 4, 6
ĐB 765075 9 1
KQ Niêm yết: DL-17-12.jpgIn vé dò XSDL
Đầy đủ
2 số
3 số

11. KQXSDL ngày 10/12 Chủ Nhật

XSMN> Chủ Nhật> XSDL 10/12

ĐẦU ĐUÔI
G8 69 0 5
G7

946

1
G6

3628 6448 9457

2 3, 6, 8
G5

2884

3 1, 2, 5
G4

82947 01405 64472
09732 19826 67235 67423

4 6, 7, 8
5 7
G3

74064 56175

6 4, 9
G2

62380

7 2, 5, 5
G1

97075

8 0, 4
ĐB 278631 9
KQ Niêm yết: DL-10-12.jpgIn vé dò XSDL
Đầy đủ
2 số
3 số

12. KQXSDL ngày 03/12 Chủ Nhật

XSMN> Chủ Nhật> XSDL 03/12

ĐẦU ĐUÔI
G8 76 0 3
G7

254

1 0, 5
G6

1290 4303 1966

2
G5

2533

3 0, 3
G4

27397 52182 54562
46044 48945 51792 87110

4 2, 4, 5
5 4
G3

31230 02915

6 2, 6, 6
G2

90966

7 0, 6
G1

03370

8 2
ĐB 645742 9 0, 2, 7
KQ Niêm yết: DL-3-12.jpgIn vé dò XSDL
Đầy đủ
2 số
3 số

13. KQXSDL ngày 26/11 Chủ Nhật

XSMN> Chủ Nhật> XSDL 26/11

ĐẦU ĐUÔI
G8 59 0 0, 0, 9
G7

416

1 6, 8
G6

2986 9165 8864

2 6
G5

4700

3 4
G4

96345 61926 32787
45642 59566 53418 29683

4 2, 5, 5
5 9
G3

10834 31500

6 3, 4, 5, 6
G2

24909

7
G1

09163

8 3, 6, 7
ĐB 306245 9
KQ Niêm yết: DL-26-11.jpgIn vé dò XSDL
Đầy đủ
2 số
3 số

14. KQXSDL ngày 19/11 Chủ Nhật

XSMN> Chủ Nhật> XSDL 19/11

ĐẦU ĐUÔI
G8 24 0 1
G7

492

1 4, 9
G6

7819 3667 2082

2 4, 9
G5

7976

3 0, 4
G4

97597 91887 33034
65673 35454 58730 54551

4 5
5 1, 4
G3

64345 51901

6 7
G2

03529

7 3, 4, 6
G1

50314

8 2, 7
ĐB 654274 9 2, 7
KQ Niêm yết: DL-19-11.jpgIn vé dò XSDL
Đầy đủ
2 số
3 số

15. KQXSDL ngày 12/11 Chủ Nhật

XSMN> Chủ Nhật> XSDL 12/11

ĐẦU ĐUÔI
G8 76 0 1, 4, 6, 9
G7

553

1
G6

2224 0509 8971

2 2, 4, 4, 7
G5

3033

3 3
G4

64804 89566 14891
83570 74027 55122 59706

4 6
5 1, 3
G3

97546 83751

6 6
G2

84701

7 0, 1, 6
G1

91890

8
ĐB 566724 9 0, 1
KQ Niêm yết: DL-12-11.jpgIn vé dò XSDL
Đầy đủ
2 số
3 số

16. KQXSDL ngày 05/11 Chủ Nhật

XSMN> Chủ Nhật> XSDL 05/11

ĐẦU ĐUÔI
G8 09 0 9, 9
G7

109

1 0, 6
G6

0068 1410 4455

2
G5

5857

3 1
G4

64678 96547 67249
37955 53780 61966 25516

4 7, 9
5 2,5,5,7,7,9
G3

55652 63963

6 3, 6, 8
G2

51457

7 8
G1

14431

8 0
ĐB 586659 9
KQ Niêm yết: DL-5-11.jpgIn vé dò XSDL
Đầy đủ
2 số
3 số

17. KQXSDL ngày 29/10 Chủ Nhật

XSMN> Chủ Nhật> XSDL 29/10

ĐẦU ĐUÔI
G8 08 0 8, 8
G7

749

1 6
G6

6949 3384 7635

2 3
G5

3687

3 3, 5, 9
G4

02779 40923 04608
46752 90157 52716 78686

4 9, 9
5 2, 4, 7, 9
G3

47754 42666

6 6
G2

50533

7 9
G1

98839

8 4, 6, 7
ĐB 990259 9
KQ Niêm yết: DL-29-10.jpgIn vé dò XSDL
Đầy đủ
2 số
3 số

18. KQXSDL ngày 22/10 Chủ Nhật

XSMN> Chủ Nhật> XSDL 22/10

ĐẦU ĐUÔI
G8 47 0 0, 1
G7

315

1 0, 5
G6

7310 1237 9639

2 0, 9
G5

9020

3 6, 7, 9, 9
G4

16148 96279 69943
16401 96080 79659 23939

4 3, 7, 8
5 9
G3

30936 16060

6 0
G2

57175

7 5, 9
G1

35229

8 0
ĐB 381000 9
KQ Niêm yết: DL-22-10.jpgIn vé dò XSDL
Đầy đủ
2 số
3 số

19. KQXSDL ngày 15/10 Chủ Nhật

XSMN> Chủ Nhật> XSDL 15/10

ĐẦU ĐUÔI
G8 15 0 8
G7

951

1 3, 5, 8
G6

6385 8162 4508

2
G5

9330

3 0, 2
G4

56055 21713 97297
37678 70218 78449 98032

4 9
5 1, 3, 5
G3

24753 08583

6 2, 2, 6
G2

88279

7 8, 9
G1

43366

8 3, 5
ĐB 048262 9 7
KQ Niêm yết: DL-15-10.jpgIn vé dò XSDL
Đầy đủ
2 số
3 số

20. KQXSDL ngày 08/10 Chủ Nhật

XSMN> Chủ Nhật> XSDL 08/10

ĐẦU ĐUÔI
G8 63 0 4
G7

381

1 1, 5
G6

8483 2585 2265

2 6
G5

9658

3 4
G4

69044 25426 20504
29989 71011 47215 96462

4 4
5 7, 8
G3

03565 46257

6 2, 3, 5, 5, 6
G2

67866

7 0
G1

45270

8 1, 3, 5, 9
ĐB 479834 9
KQ Niêm yết: DL-8-10.jpgIn vé dò XSDL
Đầy đủ
2 số
3 số

21. KQXSDL ngày 01/10 Chủ Nhật

XSMN> Chủ Nhật> XSDL 01/10

ĐẦU ĐUÔI
G8 07 0 0, 7
G7

851

1 1
G6

4269 5175 3573

2 9, 9
G5

7259

3 4
G4

05629 42834 75754
59293 11111 43174 58378

4
5 1, 3, 4, 9
G3

63670 58100

6 3, 9
G2

44829

7 0, 3, 4, 5, 8
G1

33253

8
ĐB 457163 9 3
KQ Niêm yết: DL-1-10.jpgIn vé dò XSDL
Đầy đủ
2 số
3 số

22. KQXSDL ngày 24/09 Chủ Nhật

XSMN> Chủ Nhật> XSDL 24/09

ĐẦU ĐUÔI
G8 16 0 2, 3
G7

333

1 2, 2, 3, 6, 7
G6

4303 9083 0876

2 0, 2, 3
G5

2023

3 3
G4

29917 82213 30466
30822 62697 88402 66920

4 3
5
G3

56512 54288

6 6
G2

02612

7 3, 6
G1

22373

8 3, 8
ĐB 119143 9 7
KQ Niêm yết: DL-24-9.jpgIn vé dò XSDL
Đầy đủ
2 số
3 số

23. KQXSDL ngày 17/09 Chủ Nhật

XSMN> Chủ Nhật> XSDL 17/09

ĐẦU ĐUÔI
G8 02 0 2, 2, 5, 9
G7

990

1 6
G6

5732 6753 5244

2 2, 6, 9
G5

0974

3 2, 3
G4

39297 53102 70422
81977 74948 80126 83216

4 4, 8
5 3
G3

18929 84473

6
G2

97309

7 3, 4, 7
G1

32433

8
ĐB 951605 9 0, 7
KQ Niêm yết: DL-17-9.jpgIn vé dò XSDL
Đầy đủ
2 số
3 số

24. KQXSDL ngày 10/09 Chủ Nhật

XSMN> Chủ Nhật> XSDL 10/09

ĐẦU ĐUÔI
G8 43 0 6
G7

706

1 0, 3, 5
G6

6971 5362 1997

2 1
G5

8977

3 2
G4

16610 33232 63515
24965 03182 62313 16040

4 0, 3
5
G3

98162 64692

6 2, 2, 5, 7
G2

51884

7 1, 7
G1

30767

8 2, 4
ĐB 087121 9 2, 7
XSDL 10-9 nhiều năm In vé dò XSDL
Đầy đủ
2 số
3 số

25. KQXSDL ngày 03/09 Chủ Nhật

XSMN> Chủ Nhật> XSDL 03/09

ĐẦU ĐUÔI
G8 70 0 9
G7

209

1
G6

3960 6889 8975

2
G5

8372

3
G4

07674 48259 27395
28775 19048 77541 46989

4 0, 1, 8
5 5, 9
G3

32274 67540

6 0
G2

69855

7 0,2,4,4,5,5
G1

10286

8 6, 9, 9
ĐB 691993 9 3, 5
XSDL 3-9 nhiều năm In vé dò XSDL
Đầy đủ
2 số
3 số

26. KQXSDL ngày 27/08 Chủ Nhật

XSMN> Chủ Nhật> XSDL 27/08

ĐẦU ĐUÔI
G8 84 0 2
G7

283

1 4
G6

5120 4596 0446

2 0, 2, 4, 6
G5

2976

3
G4

68776 53826 85394
18524 59514 67281 74545

4 5, 6
5
G3

87022 08790

6 0
G2

63491

7 6, 6
G1

37402

8 1, 3, 4
ĐB 149460 9 0, 1, 4, 6
XSDL 27-8 nhiều năm In vé dò XSDL
Đầy đủ
2 số
3 số

27. KQXSDL ngày 20/08 Chủ Nhật

XSMN> Chủ Nhật> XSDL 20/08

ĐẦU ĐUÔI
G8 84 0 1
G7

832

1 7
G6

8582 3517 0821

2 1
G5

0334

3 2, 4, 9
G4

21391 08501 50598
32462 39339 46059 16173

4 0
5 0, 9
G3

06660 87940

6 0, 1, 2, 2
G2

34850

7 3
G1

63261

8 2, 4
ĐB 979362 9 1, 8
XSDL 20-8 nhiều năm In vé dò XSDL
Đầy đủ
2 số
3 số

28. KQXSDL ngày 13/08 Chủ Nhật

XSMN> Chủ Nhật> XSDL 13/08

ĐẦU ĐUÔI
G8 92 0
G7

591

1 4, 7
G6

6714 9872 3962

2 4, 9
G5

3281

3
G4

53996 30884 64551
56698 84955 80487 54886

4
5 1, 5, 7
G3

42298 97324

6 2
G2

57357

7 2
G1

22429

8 1, 4, 6, 7
ĐB 706817 9 1, 2, 6, 8, 8
XSDL 13-8 nhiều năm In vé dò XSDL
Đầy đủ
2 số
3 số

29. KQXSDL ngày 06/08 Chủ Nhật

XSMN> Chủ Nhật> XSDL 06/08

ĐẦU ĐUÔI
G8 92 0 1, 6, 7
G7

847

1 5
G6

1791 6538 4201

2 3, 9
G5

0090

3 8
G4

41750 25974 73271
26429 95315 34398 82923

4 7
5 0, 2
G3

73852 61007

6 7
G2

26006

7 1, 4
G1

30067

8 2
ĐB 162582 9 0, 1, 2, 8
XSDL 6-8 nhiều năm In vé dò XSDL
Đầy đủ
2 số
3 số

30. KQXSDL ngày 30/07 Chủ Nhật

XSMN> Chủ Nhật> XSDL 30/07

ĐẦU ĐUÔI
G8 93 0 1, 9
G7

084

1
G6

3978 2363 1601

2
G5

4746

3 2, 5
G4

72732 22175 03174
07446 78579 21509 57883

4 3, 6, 6, 6
5
G3

55069 67746

6 3, 9
G2

70935

7 4, 5, 6, 8, 9
G1

68676

8 3, 4
ĐB 114643 9 3
XSDL 30-7 nhiều năm In vé dò XSDL
Đầy đủ
2 số
3 số
Hiện thêm kết quả

Về XSDL 30 ngày liên tiếp

XSDL 30 ngày hay KQXSDL 30 ngày liên tiếp là 30 kết quả xổ số Lâm Đồng của 30 lần quay gần đây nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Lâm Đồng

Tiện ích hay về xổ số

KQXS hôm qua (Thứ Sáu, 23/02)

KQXS LÂM ĐỒNG THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Đang tải dữ liệu...