XSKT Bạch thủ T.kê CẦU

XỔ SỐ POWER 6/55 30 ngày

Jackpot Power 6/55 hiện tại: 271,952,211,000 vnđ

1. Xổ số Power 6/55 ngày 23/01 (Thứ Ba)

Kết quả03 10 15 23 41 53
Số JP235
Thống kê người trúng giải ngày 23/01
Kỳ mở thưởng: #00076
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0271,952,211,000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,762,454,350
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus2640,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,542500,000
G.3ball plusball plusball plus32,81150,000

2. XS Mega power 6/55 ngày 20/01 (Thứ Bảy)

Kết quả02 07 15 16 41 45
Số JP219
Thống kê người trúng giải ngày 20/01
Kỳ mở thưởng: #00075
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0262,085,240,100
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,666,124,250
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus3240,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,544500,000
G.3ball plusball plusball plus33,29250,000

Tin tức xổ số Power 6/55

3. KQXS Power ngày 18/01 (Thứ Năm)

Kết quả12 24 28 30 36 39
Số JP215
Thống kê người trúng giải ngày 18/01
Kỳ mở thưởng: #00074
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0256,090,121,850
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue15,912,489,850
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus2840,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,608500,000
G.3ball plusball plusball plus33,11850,000

4. XSPOWER ngày 16/01 (Thứ Ba)

Kết quả06 27 33 41 42 49
Số JP222
Thống kê người trúng giải ngày 16/01
Kỳ mở thưởng: #00073
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0247,416,944,250
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,948,803,450
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus2440,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,466500,000
G.3ball plusball plusball plus32,12350,000

5. XS Mega power 6/55 ngày 13/01 (Thứ Bảy)

Kết quả03 21 25 26 51 55
Số JP237
Thống kê người trúng giải ngày 13/01
Kỳ mở thưởng: #00072
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0236,891,603,100
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,779,321,100
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus2340,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,281500,000
G.3ball plusball plusball plus28,54250,000

6. XS Mega power 6/55 ngày 11/01 (Thứ Năm)

Kết quả04 07 30 35 37 45
Số JP201
Thống kê người trúng giải ngày 11/01
Kỳ mở thưởng: #00071
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0229,877,713,200
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue13,679,272,900
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus2540,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus2,065500,000
G.3ball plusball plusball plus35,74350,000

7. XS Mega power 6/55 ngày 09/01 (Thứ Ba)

Kết quả18 25 28 46 50 51
Số JP215
Thống kê người trúng giải ngày 09/01
Kỳ mở thưởng: #00070
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0223,764,257,100
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue22,409,951,450
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus3040,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,592500,000
G.3ball plusball plusball plus32,01650,000

8. XS Mega power 6/55 ngày 06/01 (Thứ Bảy)

Kết quả04 11 24 35 41 45
Số JP217
Thống kê người trúng giải ngày 06/01
Kỳ mở thưởng: #00069
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0213,511,359,900
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,680,692,100
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1340,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,266500,000
G.3ball plusball plusball plus28,04050,000

9. XS Mega power 6/55 ngày 04/01 (Thứ Năm)

Kết quả01 07 31 35 46 55
Số JP251
Thống kê người trúng giải ngày 04/01
Kỳ mở thưởng: #00068
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0207,385,131,000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue31,541,505,584
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1440,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus965500,000
G.3ball plusball plusball plus24,54850,000

10. XS Mega power 6/55 ngày 02/01 (Thứ Ba)

Kết quả04 07 08 34 37 47
Số JP224
Thống kê người trúng giải ngày 02/01
Kỳ mở thưởng: #00067
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0198,519,424,050
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,639,438,200
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus2540,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,487500,000
G.3ball plusball plusball plus29,89350,000

11. XS Mega power 6/55 ngày 30/12 (Thứ Bảy)

Kết quả08 09 36 37 39 50
Số JP207
Thống kê người trúng giải ngày 30/12
Kỳ mở thưởng: #00066
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0192,764,480,250
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue32,857,439,750
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1940,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,154500,000
G.3ball plusball plusball plus27,11850,000

12. XS Mega power 6/55 ngày 28/12 (Thứ Năm)

Kết quả07 18 26 29 31 35
Số JP234
Thống kê người trúng giải ngày 28/12
Kỳ mở thưởng: #00065
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0185,756,375,100
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue07,793,640,900
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1440,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,181500,000
G.3ball plusball plusball plus22,73050,000

13. XS Mega power 6/55 ngày 26/12 (Thứ Ba)

Kết quả07 11 13 18 26 42
Số JP249
Thống kê người trúng giải ngày 26/12
Kỳ mở thưởng: #00064
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0179,085,637,200
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue07,052,447,800
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1840,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,164500,000
G.3ball plusball plusball plus23,37850,000

14. XS Mega power 6/55 ngày 23/12 (Thứ Bảy)

Kết quả07 08 09 13 28 44
Số JP212
Thống kê người trúng giải ngày 23/12
Kỳ mở thưởng: #00063
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0172,865,880,750
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue06,361,363,750
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1940,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,240500,000
G.3ball plusball plusball plus23,49250,000

15. XS Mega power 6/55 ngày 21/12 (Thứ Năm)

Kết quả22 23 27 35 37 46
Số JP219
Thống kê người trúng giải ngày 21/12
Kỳ mở thưởng: #00062
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0167,473,255,350
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue05,762,183,150
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1440,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus870500,000
G.3ball plusball plusball plus18,73650,000

16. XS Mega power 6/55 ngày 19/12 (Thứ Ba)

Kết quả02 03 20 25 38 44
Số JP212
Thống kê người trúng giải ngày 19/12
Kỳ mở thưởng: #00061
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0161,744,780,550
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue05,125,685,950
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1740,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,069500,000
G.3ball plusball plusball plus22,49650,000

17. XS Mega power 6/55 ngày 16/12 (Thứ Bảy)

Kết quả05 23 37 41 43 53
Số JP225
Thống kê người trúng giải ngày 16/12
Kỳ mở thưởng: #00060
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0155,267,929,650
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,406,035,850
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus2440,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus966500,000
G.3ball plusball plusball plus19,43950,000

18. XS Mega power 6/55 ngày 14/12 (Thứ Năm)

Kết quả11 12 22 28 46 50
Số JP207
Thống kê người trúng giải ngày 14/12
Kỳ mở thưởng: #00059
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0150,431,996,550
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,868,709,950
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus840,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus835500,000
G.3ball plusball plusball plus17,53350,000

19. XS Mega power 6/55 ngày 12/12 (Thứ Ba)

Kết quả06 07 08 21 32 39
Số JP227
Thống kê người trúng giải ngày 12/12
Kỳ mở thưởng: #00058
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0145,563,767,850
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,327,795,650
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1340,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus837500,000
G.3ball plusball plusball plus18,79250,000

20. XS Mega power 6/55 ngày 09/12 (Thứ Bảy)

Kết quả05 34 35 42 49 52
Số JP221
Thống kê người trúng giải ngày 09/12
Kỳ mở thưởng: #00057
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0142,613,607,000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue13,293,227,850
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1040,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus689500,000
G.3ball plusball plusball plus14,80150,000

21. XS Mega power 6/55 ngày 07/12 (Thứ Năm)

Kết quả03 14 26 35 44 54
Số JP225
Thống kê người trúng giải ngày 07/12
Kỳ mở thưởng: #00056
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0139,974,556,350
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue14,751,773,250
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus2240,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus942500,000
G.3ball plusball plusball plus16,76750,000

22. XS Mega power 6/55 ngày 05/12 (Thứ Ba)

Kết quả27 38 40 42 46 55
Số JP205
Thống kê người trúng giải ngày 05/12
Kỳ mở thưởng: #00055
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0135,897,635,550
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,298,782,050
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1040,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus607500,000
G.3ball plusball plusball plus15,05450,000

23. XS Mega power 6/55 ngày 02/12 (Thứ Bảy)

Kết quả09 37 45 50 53 54
Số JP240
Thống kê người trúng giải ngày 02/12
Kỳ mở thưởng: #00054
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0130,389,001,500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,686,711,600
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus740,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus696500,000
G.3ball plusball plusball plus15,27150,000

24. XS Mega power 6/55 ngày 30/11 (Thứ Năm)

Kết quả05 13 26 37 53 55
Số JP228
Thống kê người trúng giải ngày 30/11
Kỳ mở thưởng: #00053
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0126,430,993,200
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,246,932,900
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1240,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus757500,000
G.3ball plusball plusball plus14,70650,000

25. XS Mega power 6/55 ngày 28/11 (Thứ Ba)

Kết quả02 19 39 49 51 53
Số JP220
Thống kê người trúng giải ngày 28/11
Kỳ mở thưởng: #00052
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0124,208,597,100
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue21,846,275,500
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1640,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus873500,000
G.3ball plusball plusball plus16,31850,000

26. XS Mega power 6/55 ngày 25/11 (Thứ Bảy)

Kết quả02 09 16 46 52 55
Số JP250
Thống kê người trúng giải ngày 25/11
Kỳ mở thưởng: #00051
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0120,250,718,850
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,252,786,750
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1040,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus551500,000
G.3ball plusball plusball plus13,19950,000

27. XS Mega power 6/55 ngày 23/11 (Thứ Năm)

Kết quả01 02 03 18 25 50
Số JP214
Thống kê người trúng giải ngày 23/11
Kỳ mở thưởng: #00050
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0117,975,638,100
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue13,674,925,400
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus740,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus609500,000
G.3ball plusball plusball plus13,22550,000

28. XS Mega power 6/55 ngày 21/11 (Thứ Ba)

Kết quả05 08 23 37 38 54
Số JP255
Thống kê người trúng giải ngày 21/11
Kỳ mở thưởng: #00049
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0114,313,083,150
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,267,974,850
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus840,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus727500,000
G.3ball plusball plusball plus16,16650,000

29. XS Mega power 6/55 ngày 18/11 (Thứ Bảy)

Kết quả11 12 26 42 50 54
Số JP217
Thống kê người trúng giải ngày 18/11
Kỳ mở thưởng: #00048
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0111,901,309,500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue13,621,198,450
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus840,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus583500,000
G.3ball plusball plusball plus12,63850,000

30. XS Mega power 6/55 ngày 16/11 (Thứ Năm)

Kết quả01 16 22 25 47 48
Số JP221
Thống kê người trúng giải ngày 16/11
Kỳ mở thưởng: #00047
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0108,584,968,350
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,252,716,100
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus740,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus497500,000
G.3ball plusball plusball plus11,52950,000
Hiện thêm kết quả

Về XSPOWER 30 ngày liên tiếp

XSPOWER 30 ngày hay KQXSPOWER 30 ngày liên tiếp là 30 kết quả xổ số Power 6/55 của 30 lần quay gần đây nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Power 6/55

Tiện ích hay về xổ số

KQXS hôm qua (Thứ Ba, 23/01)

KQXS POWER 6/55 THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Đang tải dữ liệu...