XSKT Bạch thủ T.kê CẦU

XỔ SỐ POWER 6/55 30 ngày

Jackpot Power 6/55 hiện tại: 305,150,984,400 vnđ

1. Xổ số Power 6/55 ngày 24/04 (Thứ Ba)

Kết quả17 18 24 40 41 46
Số JP206
Thống kê người trúng giải ngày 24/04
Kỳ mở thưởng: #00114
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0305,150,984,400
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,572,331,600
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1140,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus967500,000
G.3ball plusball plusball plus20,91650,000

2. XS Mega power 6/55 ngày 21/04 (Thứ Bảy)

Kết quả16 18 41 43 46 55
Số JP235
Thống kê người trúng giải ngày 21/04
Kỳ mở thưởng: #00113
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0300,000,000,000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue17,716,697,000
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1040,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus871500,000
G.3ball plusball plusball plus19,48250,000

Tin tức xổ số Power 6/55

3. KQXS Power ngày 19/04 (Thứ Năm)

Kết quả04 17 19 35 49 55
Số JP209
Thống kê người trúng giải ngày 19/04
Kỳ mở thưởng: #00112
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0300,000,000,000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue17,032,403,500
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1140,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,157500,000
G.3ball plusball plusball plus23,63250,000

4. XSPOWER ngày 17/04 (Thứ Ba)

Kết quả02 10 26 27 31 38
Số JP239
Thống kê người trúng giải ngày 17/04
Kỳ mở thưởng: #00111
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0300,000,000,000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue166,969,623,500
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus2440,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,269500,000
G.3ball plusball plusball plus27,41850,000

5. XS Mega power 6/55 ngày 14/04 (Thứ Bảy)

Kết quả02 10 14 26 45 54
Số JP220
Thống kê người trúng giải ngày 14/04
Kỳ mở thưởng: #00110
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0348,542,745,600
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue08,393,638,400
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus3040,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,482500,000
G.3ball plusball plusball plus28,80250,000

6. XS Mega power 6/55 ngày 12/04 (Thứ Năm)

Kết quả04 29 35 37 42 54
Số JP219
Thống kê người trúng giải ngày 12/04
Kỳ mở thưởng: #00109
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0341,100,719,850
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue07,566,746,650
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus2240,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,363500,000
G.3ball plusball plusball plus27,06050,000

7. XS Mega power 6/55 ngày 10/04 (Thứ Ba)

Kết quả01 22 25 31 36 48
Số JP241
Thống kê người trúng giải ngày 10/04
Kỳ mở thưởng: #00108
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0333,842,446,200
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue06,760,271,800
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1140,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,118500,000
G.3ball plusball plusball plus25,78750,000

8. XS Mega power 6/55 ngày 07/04 (Thứ Bảy)

Kết quả12 24 33 34 36 53
Số JP205
Thống kê người trúng giải ngày 07/04
Kỳ mở thưởng: #00107
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0324,541,622,100
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue05,726,846,900
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus2640,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,511500,000
G.3ball plusball plusball plus27,20550,000

9. XS Mega power 6/55 ngày 05/04 (Thứ Năm)

Kết quả07 09 17 25 31 32
Số JP206
Thống kê người trúng giải ngày 05/04
Kỳ mở thưởng: #00106
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0317,878,643,550
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,986,515,950
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1840,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,365500,000
G.3ball plusball plusball plus26,93750,000

10. XS Mega power 6/55 ngày 03/04 (Thứ Ba)

Kết quả20 21 39 42 51 53
Số JP201
Thống kê người trúng giải ngày 03/04
Kỳ mở thưởng: #00105
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0311,346,404,850
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,260,711,650
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus2140,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,030500,000
G.3ball plusball plusball plus22,47750,000

11. XS Mega power 6/55 ngày 31/03 (Thứ Bảy)

Kết quả03 07 31 43 51 53
Số JP226
Thống kê người trúng giải ngày 31/03
Kỳ mở thưởng: #00104
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0303,276,464,400
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,364,051,600
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus2740,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,395500,000
G.3ball plusball plusball plus25,72550,000

12. XS Mega power 6/55 ngày 29/03 (Thứ Năm)

Kết quả05 27 35 39 46 52
Số JP231
Thống kê người trúng giải ngày 29/03
Kỳ mở thưởng: #00103
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0300,000,000,000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue17,207,922,000
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus2040,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,173500,000
G.3ball plusball plusball plus24,29750,000

13. XS Mega power 6/55 ngày 27/03 (Thứ Ba)

Kết quả09 13 14 15 54 55
Số JP222
Thống kê người trúng giải ngày 27/03
Kỳ mở thưởng: #00102
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0300,000,000,000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue125,040,212,000
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus2740,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,219500,000
G.3ball plusball plusball plus25,93750,000

14. XS Mega power 6/55 ngày 24/03 (Thứ Bảy)

Kết quả01 30 38 45 48 50
Số JP212
Thống kê người trúng giải ngày 24/03
Kỳ mở thưởng: #00101
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0311,943,369,900
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,327,041,100
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1640,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus918500,000
G.3ball plusball plusball plus21,03150,000

15. XS Mega power 6/55 ngày 22/03 (Thứ Năm)

Kết quả01 08 24 33 34 41
Số JP220
Thống kê người trúng giải ngày 22/03
Kỳ mở thưởng: #00100
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0304,515,142,950
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,501,682,550
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1440,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,030500,000
G.3ball plusball plusball plus22,90050,000

16. XS Mega power 6/55 ngày 20/03 (Thứ Ba)

Kết quả11 40 43 46 49 55
Số JP237
Thống kê người trúng giải ngày 20/03
Kỳ mở thưởng: #00099
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0300,000,000,000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue218,688,715,000
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1540,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,000500,000
G.3ball plusball plusball plus23,90550,000

17. XS Mega power 6/55 ngày 17/03 (Thứ Bảy)

Kết quả03 14 28 35 50 52
Số JP229
Thống kê người trúng giải ngày 17/03
Kỳ mở thưởng: #00098
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0321,738,459,600
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue05,415,384,400
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus3540,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,179500,000
G.3ball plusball plusball plus26,34950,000

18. XS Mega power 6/55 ngày 15/03 (Thứ Năm)

Kết quả15 20 23 28 39 49
Số JP219
Thống kê người trúng giải ngày 15/03
Kỳ mở thưởng: #00097
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0314,502,409,200
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,611,378,800
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1040,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,307500,000
G.3ball plusball plusball plus27,63250,000

19. XS Mega power 6/55 ngày 13/03 (Thứ Ba)

Kết quả01 02 17 46 47 49
Số JP244
Thống kê người trúng giải ngày 13/03
Kỳ mở thưởng: #00096
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0306,583,901,400
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,731,544,600
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1840,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,221500,000
G.3ball plusball plusball plus25,52350,000

20. XS Mega power 6/55 ngày 10/03 (Thứ Bảy)

Kết quả09 20 27 31 48 49
Số JP242
Thống kê người trúng giải ngày 10/03
Kỳ mở thưởng: #00095
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0300,000,000,000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue170,013,824,500
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus2140,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,242500,000
G.3ball plusball plusball plus28,28450,000

21. XS Mega power 6/55 ngày 08/03 (Thứ Năm)

Kết quả14 17 18 23 41 52
Số JP240
Thống kê người trúng giải ngày 08/03
Kỳ mở thưởng: #00094
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0350,981,591,250
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue08,664,621,250
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus2240,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,319500,000
G.3ball plusball plusball plus28,81450,000

22. XS Mega power 6/55 ngày 06/03 (Thứ Ba)

Kết quả02 06 13 22 40 48
Số JP212
Thống kê người trúng giải ngày 06/03
Kỳ mở thưởng: #00093
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0342,197,962,500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue07,688,662,500
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1740,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,627500,000
G.3ball plusball plusball plus33,43950,000

23. XS Mega power 6/55 ngày 03/03 (Thứ Bảy)

Kết quả04 10 32 37 47 52
Số JP249
Thống kê người trúng giải ngày 03/03
Kỳ mở thưởng: #00092
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0332,230,461,150
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue06,581,162,350
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus2940,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,182500,000
G.3ball plusball plusball plus25,64850,000

24. XS Mega power 6/55 ngày 01/03 (Thứ Năm)

Kết quả04 05 07 17 20 38
Số JP209
Thống kê người trúng giải ngày 01/03
Kỳ mở thưởng: #00091
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0323,797,375,200
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue05,644,152,800
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus3340,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,570500,000
G.3ball plusball plusball plus32,80250,000

25. XS Mega power 6/55 ngày 27/02 (Thứ Ba)

Kết quả08 16 23 28 44 49
Số JP245
Thống kê người trúng giải ngày 27/02
Kỳ mở thưởng: #00090
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0315,871,733,550
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,763,525,950
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus2240,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,733500,000
G.3ball plusball plusball plus34,74750,000

26. XS Mega power 6/55 ngày 24/02 (Thứ Bảy)

Kết quả05 07 24 32 45 49
Số JP201
Thống kê người trúng giải ngày 24/02
Kỳ mở thưởng: #00089
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0305,600,910,600
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,622,323,400
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus2140,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,361500,000
G.3ball plusball plusball plus30,27050,000

27. XS Mega power 6/55 ngày 22/02 (Thứ Năm)

Kết quả11 14 32 36 42 48
Số JP220
Thống kê người trúng giải ngày 22/02
Kỳ mở thưởng: #00088
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0300,000,000,000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue140,973,178,500
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus2140,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,544500,000
G.3ball plusball plusball plus30,45350,000

28. XS Mega power 6/55 ngày 20/02 (Thứ Ba)

Kết quả01 02 21 24 50 52
Số JP233
Thống kê người trúng giải ngày 20/02
Kỳ mở thưởng: #00087
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0324,942,454,200
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue05,771,383,800
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1640,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,138500,000
G.3ball plusball plusball plus25,74150,000

29. XS Mega power 6/55 ngày 17/02 (Thứ Bảy)

Kết quả16 22 28 29 35 43
Số JP245
Thống kê người trúng giải ngày 17/02
Kỳ mở thưởng: #00086
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0316,828,524,450
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,869,836,050
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus3340,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,519500,000
G.3ball plusball plusball plus29,77250,000

30. XS Mega power 6/55 ngày 13/02 (Thứ Ba)

Kết quả09 25 26 30 42 54
Số JP219
Thống kê người trúng giải ngày 13/02
Kỳ mở thưởng: #00085
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0307,948,444,500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,883,160,500
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus2440,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,637500,000
G.3ball plusball plusball plus33,89650,000
Hiện thêm kết quả

Về XSPOWER 30 ngày liên tiếp

XSPOWER 30 ngày hay KQXSPOWER 30 ngày liên tiếp là 30 kết quả xổ số Power 6/55 của 30 lần quay gần đây nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Power 6/55

Tiện ích hay về xổ số

KQXS hôm qua (Thứ Ba, 24/04)

KQXS POWER 6/55 THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Đang tải dữ liệu...