XSKT Bạch thủ T.kê CẦU

XỔ SỐ POWER 6/55 30 ngày

Jackpot Power 6/55 hiện tại: 31,562,051,700 vnđ

1. Xổ số Power 6/55 ngày 23/06 (Thứ Bảy)

Kết quả06 08 13 23 46 55
Số JP201
Thống kê người trúng giải ngày 23/06
Kỳ mở thưởng: #00140
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus031,562,051,700
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,783,449,750
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus240,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus397500,000
G.3ball plusball plusball plus9,09750,000

2. XS Mega power 6/55 ngày 21/06 (Thứ Năm)

Kết quả02 08 19 23 25 33
Số JP232
Thống kê người trúng giải ngày 21/06
Kỳ mở thưởng: #00139
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus144,151,049,200
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,609,888,450
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1040,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus655500,000
G.3ball plusball plusball plus12,56450,000

Tin tức xổ số Power 6/55

3. KQXS Power ngày 19/06 (Thứ Ba)

Kết quả16 17 31 37 41 52
Số JP234
Thống kê người trúng giải ngày 19/06
Kỳ mở thưởng: #00138
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus042,685,218,300
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,447,018,350
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus440,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus522500,000
G.3ball plusball plusball plus11,31950,000

4. XSPOWER ngày 16/06 (Thứ Bảy)

Kết quả14 15 21 30 44 47
Số JP248
Thống kê người trúng giải ngày 16/06
Kỳ mở thưởng: #00137
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus040,558,167,300
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,210,679,350
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus440,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus531500,000
G.3ball plusball plusball plus10,29950,000

5. XS Mega power 6/55 ngày 14/06 (Thứ Năm)

Kết quả03 15 32 45 48 54
Số JP255
Thống kê người trúng giải ngày 14/06
Kỳ mở thưởng: #00136
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus038,662,053,150
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue14,150,397,100
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus540,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus497500,000
G.3ball plusball plusball plus10,99650,000

6. XS Mega power 6/55 ngày 12/06 (Thứ Ba)

Kết quả04 13 23 27 29 35
Số JP214
Thống kê người trúng giải ngày 12/06
Kỳ mở thưởng: #00135
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus036,793,704,900
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,942,802,850
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1340,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus722500,000
G.3ball plusball plusball plus14,21350,000

7. XS Mega power 6/55 ngày 09/06 (Thứ Bảy)

Kết quả09 23 25 39 52 53
Số JP238
Thống kê người trúng giải ngày 09/06
Kỳ mở thưởng: #00134
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus035,057,037,900
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,749,839,850
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus740,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus616500,000
G.3ball plusball plusball plus12,45250,000

8. XS Mega power 6/55 ngày 07/06 (Thứ Năm)

Kết quả11 16 18 26 46 47
Số JP242
Thống kê người trúng giải ngày 07/06
Kỳ mở thưởng: #00133
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus033,451,356,000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,571,430,750
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus440,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus449500,000
G.3ball plusball plusball plus9,96550,000

9. XS Mega power 6/55 ngày 05/06 (Thứ Ba)

Kết quả11 21 26 32 51 52
Số JP205
Thống kê người trúng giải ngày 05/06
Kỳ mở thưởng: #00132
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus031,656,701,100
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,372,024,650
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1240,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus586500,000
G.3ball plusball plusball plus11,62050,000

10. XS Mega power 6/55 ngày 02/06 (Thứ Bảy)

Kết quả05 07 17 22 32 33
Số JP206
Thống kê người trúng giải ngày 02/06
Kỳ mở thưởng: #00131
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus140,421,556,750
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,187,946,750
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus840,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus503500,000
G.3ball plusball plusball plus11,16750,000

11. XS Mega power 6/55 ngày 31/05 (Thứ Năm)

Kết quả03 15 18 25 26 29
Số JP219
Thống kê người trúng giải ngày 31/05
Kỳ mở thưởng: #00130
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus038,730,036,000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue13,772,192,400
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus840,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus742500,000
G.3ball plusball plusball plus13,20850,000

12. XS Mega power 6/55 ngày 29/05 (Thứ Ba)

Kết quả09 13 17 18 46 50
Số JP226
Thống kê người trúng giải ngày 29/05
Kỳ mở thưởng: #00129
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus037,041,107,700
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,584,533,700
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1340,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus694500,000
G.3ball plusball plusball plus14,09250,000

13. XS Mega power 6/55 ngày 26/05 (Thứ Bảy)

Kết quả07 12 28 31 40 44
Số JP215
Thống kê người trúng giải ngày 26/05
Kỳ mở thưởng: #00128
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus035,144,050,350
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,373,749,550
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus640,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus567500,000
G.3ball plusball plusball plus11,74850,000

14. XS Mega power 6/55 ngày 24/05 (Thứ Năm)

Kết quả24 25 26 29 36 48
Số JP240
Thống kê người trúng giải ngày 24/05
Kỳ mở thưởng: #00127
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus033,284,469,900
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,167,129,500
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1240,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus634500,000
G.3ball plusball plusball plus12,33050,000

15. XS Mega power 6/55 ngày 22/05 (Thứ Ba)

Kết quả04 05 08 17 35 47
Số JP239
Thống kê người trúng giải ngày 22/05
Kỳ mở thưởng: #00126
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus031,780,304,400
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue13,647,009,800
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1140,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus610500,000
G.3ball plusball plusball plus14,01750,000

16. XS Mega power 6/55 ngày 19/05 (Thứ Bảy)

Kết quả33 35 45 52 53 55
Số JP225
Thống kê người trúng giải ngày 19/05
Kỳ mở thưởng: #00125
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus142,114,151,200
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,449,198,200
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus840,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus598500,000
G.3ball plusball plusball plus11,62250,000

17. XS Mega power 6/55 ngày 17/05 (Thứ Năm)

Kết quả13 31 38 45 53 55
Số JP246
Thống kê người trúng giải ngày 17/05
Kỳ mở thưởng: #00124
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus040,161,824,400
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,232,273,000
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus440,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus479500,000
G.3ball plusball plusball plus11,02550,000

18. XS Mega power 6/55 ngày 15/05 (Thứ Ba)

Kết quả03 06 29 37 44 49
Số JP224
Thống kê người trúng giải ngày 15/05
Kỳ mở thưởng: #00123
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus038,071,367,400
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue14,330,115,250
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus840,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus640500,000
G.3ball plusball plusball plus13,70750,000

19. XS Mega power 6/55 ngày 12/05 (Thứ Bảy)

Kết quả01 09 26 38 54 55
Số JP251
Thống kê người trúng giải ngày 12/05
Kỳ mở thưởng: #00122
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus035,643,065,250
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,060,303,900
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus740,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus555500,000
G.3ball plusball plusball plus13,04150,000

20. XS Mega power 6/55 ngày 10/05 (Thứ Năm)

Kết quả02 06 08 34 39 43
Số JP211
Thống kê người trúng giải ngày 10/05
Kỳ mở thưởng: #00121
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus033,632,951,700
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,836,957,950
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus740,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus571500,000
G.3ball plusball plusball plus12,78050,000

21. XS Mega power 6/55 ngày 08/05 (Thứ Ba)

Kết quả03 16 23 24 38 42
Số JP248
Thống kê người trúng giải ngày 08/05
Kỳ mở thưởng: #00120
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus031,688,034,150
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,620,856,000
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1440,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus728500,000
G.3ball plusball plusball plus13,63350,000

22. XS Mega power 6/55 ngày 05/05 (Thứ Bảy)

Kết quả16 32 33 37 40 48
Số JP215
Thống kê người trúng giải ngày 05/05
Kỳ mở thưởng: #00119
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus1303,899,669,850
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,433,296,650
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus640,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus878500,000
G.3ball plusball plusball plus18,11550,000

23. XS Mega power 6/55 ngày 03/05 (Thứ Năm)

Kết quả23 27 33 37 39 49
Số JP244
Thống kê người trúng giải ngày 03/05
Kỳ mở thưởng: #00118
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0300,000,000,000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue136,846,222,000
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1440,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,130500,000
G.3ball plusball plusball plus23,29750,000

24. XS Mega power 6/55 ngày 01/05 (Thứ Ba)

Kết quả01 07 20 23 25 38
Số JP214
Thống kê người trúng giải ngày 01/05
Kỳ mở thưởng: #00117
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0323,711,172,750
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue05,634,574,750
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1540,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus995500,000
G.3ball plusball plusball plus22,52750,000

25. XS Mega power 6/55 ngày 28/04 (Thứ Bảy)

Kết quả12 19 22 29 32 46
Số JP225
Thống kê người trúng giải ngày 28/04
Kỳ mở thưởng: #00116
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0317,750,310,300
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,972,256,700
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus2040,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus936500,000
G.3ball plusball plusball plus20,79450,000

26. XS Mega power 6/55 ngày 26/04 (Thứ Năm)

Kết quả23 26 29 31 36 54
Số JP255
Thống kê người trúng giải ngày 26/04
Kỳ mở thưởng: #00115
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0311,383,703,550
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,264,855,950
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1540,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus941500,000
G.3ball plusball plusball plus19,91550,000

27. XS Mega power 6/55 ngày 24/04 (Thứ Ba)

Kết quả17 18 24 40 41 46
Số JP206
Thống kê người trúng giải ngày 24/04
Kỳ mở thưởng: #00114
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0305,150,984,400
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,572,331,600
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1140,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus967500,000
G.3ball plusball plusball plus20,91650,000

28. XS Mega power 6/55 ngày 21/04 (Thứ Bảy)

Kết quả16 18 41 43 46 55
Số JP235
Thống kê người trúng giải ngày 21/04
Kỳ mở thưởng: #00113
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0300,000,000,000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue17,716,697,000
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1040,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus871500,000
G.3ball plusball plusball plus19,48250,000

29. XS Mega power 6/55 ngày 19/04 (Thứ Năm)

Kết quả04 17 19 35 49 55
Số JP209
Thống kê người trúng giải ngày 19/04
Kỳ mở thưởng: #00112
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0300,000,000,000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue17,032,403,500
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1140,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,157500,000
G.3ball plusball plusball plus23,63250,000

30. XS Mega power 6/55 ngày 17/04 (Thứ Ba)

Kết quả02 10 26 27 31 38
Số JP239
Thống kê người trúng giải ngày 17/04
Kỳ mở thưởng: #00111
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0300,000,000,000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue166,969,623,500
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus2440,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,269500,000
G.3ball plusball plusball plus27,41850,000
Hiện thêm kết quả

Về XSPOWER 30 ngày liên tiếp

XSPOWER 30 ngày hay KQXSPOWER 30 ngày liên tiếp là 30 kết quả xổ số Power 6/55 của 30 lần quay gần đây nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Power 6/55

Tiện ích hay về xổ số

KQXS hôm qua (Thứ Bảy, 23/06)

KQXS POWER 6/55 THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
Đang tải dữ liệu...