XSKT Bạch thủ QNG Cầu QNG

Xổ số Quảng Ngãi XSQNG 30 ngày

1. Xổ số Quảng Ngãi ngày 20/01 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSQNG 20/01

ĐẦU ĐUÔI
G8 72 0
G7

376

1 6
G6

6132 6288 4265

2
G5

1634

3 0, 2, 4
G4

11795 00895 98548
62530 51540 63946 46572

4 0, 6, 8
5
G3

71091 67579

6 5
G2

79016

7 2, 2, 6, 9
G1

43385

8 5, 8
ĐB 111792 9 1, 2, 5, 5
KQ Niêm yết: QNG-20-1.jpgXSQNG 30 ngày
Đầy đủ
2 số
3 số

2. XSQNG ngày 13/01 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSQNG 13/01

ĐẦU ĐUÔI
G8 24 0 0
G7

671

1
G6

6842 5844 8020

2 0, 4, 5
G5

9746

3
G4

34888 30299 21725
46157 21584 72767 14066

4 2, 4, 6
5 7, 7
G3

02960 57893

6 0, 6, 7
G2

46157

7 1
G1

56200

8 1, 4, 8
ĐB 013081 9 3, 9
KQ Niêm yết: QNG-13-1.jpgIn vé dò XSQNG
Đầy đủ
2 số
3 số

4. KQXS Quảng Ngãi ngày 30/12 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSQNG 30/12

ĐẦU ĐUÔI
G8 99 0 2, 5, 5
G7

124

1 3
G6

7924 8245 9705

2 4, 4, 8
G5

8702

3 6
G4

52581 07705 43991
29947 30036 34474 38293

4 5, 7
5 5
G3

91755 34988

6
G2

11828

7 4
G1

99013

8 1, 4, 8
ĐB 797584 9 1, 3, 9
KQ Niêm yết: QNG-30-12.jpgIn vé dò XSQNG
Đầy đủ
2 số
3 số

5. KQXS Quảng Ngãi ngày 23/12 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSQNG 23/12

ĐẦU ĐUÔI
G8 13 0 5
G7

786

1 3, 9
G6

0099 2244 8099

2
G5

9063

3 4, 9
G4

90556 65274 41619
57740 67739 96605 60786

4 0, 4
5 6, 6
G3

29034 98187

6 3
G2

45795

7 4
G1

68656

8 6, 6, 6, 7
ĐB 391986 9 5, 9, 9
KQ Niêm yết: QNG-23-12.jpgIn vé dò XSQNG
Đầy đủ
2 số
3 số

6. KQXS Quảng Ngãi ngày 16/12 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSQNG 16/12

ĐẦU ĐUÔI
G8 65 0 3, 3, 7, 8, 9
G7

159

1 0, 9, 9
G6

5609 2208 7836

2 6
G5

1319

3 6, 7
G4

20349 76110 64403
13226 69888 08603 85340

4 0, 9
5 9
G3

15819 28673

6 5
G2

46285

7 3
G1

59237

8 5, 8
ĐB 417707 9
KQ Niêm yết: QNG-16-12.jpgIn vé dò XSQNG
Đầy đủ
2 số
3 số

7. KQXS Quảng Ngãi ngày 09/12 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSQNG 09/12

ĐẦU ĐUÔI
G8 18 0 4
G7

444

1 8
G6

1794 2340 1920

2 0, 2, 5, 5
G5

1193

3
G4

10584 98425 48275
10450 60722 41188 69299

4 0, 4
5 0
G3

13363 12970

6 3
G2

62125

7 0, 5, 6
G1

27076

8 4, 8
ĐB 820004 9 3, 4, 9
KQ Niêm yết: QNG-9-12.jpgIn vé dò XSQNG
Đầy đủ
2 số
3 số

8. KQXS Quảng Ngãi ngày 02/12 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSQNG 02/12

ĐẦU ĐUÔI
G8 71 0 0, 8
G7

508

1 1, 9
G6

4772 1619 5500

2 5, 5
G5

3887

3 2
G4

31925 06940 75457
35755 96595 76366 66211

4 0
5 5, 6, 7
G3

29232 35793

6 6
G2

57956

7 1, 2
G1

18798

8 7
ĐB 918025 9 3, 5, 8
XSQNG 2-12 nhiều năm In vé dò XSQNG
Đầy đủ
2 số
3 số

9. KQXS Quảng Ngãi ngày 25/11 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSQNG 25/11

ĐẦU ĐUÔI
G8 80 0 0, 1
G7

945

1
G6

9987 8551 4386

2
G5

3472

3 5, 8
G4

94976 91091 86935
34854 08138 53960 89201

4 2, 5
5 1, 1, 4
G3

61051 22187

6 0
G2

95442

7 2, 6
G1

50400

8 0, 6, 7, 7
ĐB 462193 9 1, 3
XSQNG 25-11 nhiều năm In vé dò XSQNG
Đầy đủ
2 số
3 số

10. KQXS Quảng Ngãi ngày 18/11 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSQNG 18/11

ĐẦU ĐUÔI
G8 30 0 5
G7

437

1 0, 6
G6

6469 4795 4250

2 7
G5

5864

3 0, 2, 7
G4

39752 51062 33063
89375 83765 83205 65310

4
5 0, 2
G3

56332 41916

6 1,2,3,4,5,9
G2

38461

7 5
G1

43827

8 7
ĐB 398487 9 5
XSQNG 18-11 nhiều năm In vé dò XSQNG
Đầy đủ
2 số
3 số

11. KQXS Quảng Ngãi ngày 11/11 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSQNG 11/11

ĐẦU ĐUÔI
G8 71 0 9
G7

277

1
G6

8381 4929 2295

2 9
G5

5709

3 5
G4

34543 75061 63464
06635 33853 00077 42769

4 2, 3, 6, 7
5 3
G3

45974 84647

6 1, 4, 9
G2

90546

7 1, 4, 5, 7, 7
G1

06475

8 1
ĐB 438842 9 5
XSQNG 11-11 nhiều năm In vé dò XSQNG
Đầy đủ
2 số
3 số

12. KQXS Quảng Ngãi ngày 04/11 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSQNG 04/11

ĐẦU ĐUÔI
G8 50 0
G7

929

1 1
G6

1229 0775 3456

2 9, 9
G5

8433

3 1, 3
G4

37743 74942 52474
69949 88545 57948 03331

4 2, 3, 5, 8, 9
5 0, 6
G3

97611 63997

6 1, 2
G2

45261

7 4, 5, 7
G1

14377

8
ĐB 528162 9 7
XSQNG 4-11 nhiều năm In vé dò XSQNG
Đầy đủ
2 số
3 số

13. KQXS Quảng Ngãi ngày 28/10 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSQNG 28/10

ĐẦU ĐUÔI
G8 53 0 1
G7

255

1 2, 6
G6

4185 8701 4643

2 1, 6
G5

6712

3
G4

63160 86226 85421
90440 81475 07770 44373

4 0, 3
5 3, 5
G3

06860 57961

6 0, 0, 1
G2

50316

7 0, 3, 5, 5, 9
G1

33275

8 5
ĐB 152079 9
XSQNG 28-10 nhiều năm In vé dò XSQNG
Đầy đủ
2 số
3 số

14. KQXS Quảng Ngãi ngày 21/10 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSQNG 21/10

ĐẦU ĐUÔI
G8 96 0 1, 4
G7

184

1 1, 1
G6

7004 7101 4941

2
G5

7272

3 0, 5, 8
G4

07165 99673 94659
70311 13735 80273 16011

4 1
5 3, 9
G3

25438 62670

6 5
G2

78430

7 0, 2, 2, 3, 3
G1

95253

8 4
ĐB 400872 9 6
XSQNG 21-10 nhiều năm In vé dò XSQNG
Đầy đủ
2 số
3 số

15. KQXS Quảng Ngãi ngày 14/10 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSQNG 14/10

ĐẦU ĐUÔI
G8 84 0 9, 9
G7

725

1 1
G6

7562 6179 7840

2 2, 5, 5
G5

8963

3 0, 5, 9
G4

68665 35111 08930
73539 43325 66622 31435

4 0
5 8
G3

44958 86009

6 2, 3, 5, 9
G2

45409

7 9
G1

60969

8 1, 4
ĐB 371781 9
XSQNG 14-10 nhiều năm In vé dò XSQNG
Đầy đủ
2 số
3 số

16. KQXS Quảng Ngãi ngày 07/10 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSQNG 07/10

ĐẦU ĐUÔI
G8 96 0
G7

762

1 0
G6

7558 8190 5386

2
G5

3075

3 2, 2, 7, 8
G4

04563 40332 56781
85010 07692 77237 53250

4
5 0, 7, 8
G3

41538 15157

6 2, 3, 9
G2

69294

7 5
G1

53632

8 1, 6
ĐB 996469 9 0, 2, 4, 6
XSQNG 7-10 nhiều năm In vé dò XSQNG
Đầy đủ
2 số
3 số

17. KQXS Quảng Ngãi ngày 30/09 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSQNG 30/09

ĐẦU ĐUÔI
G8 78 0 2
G7

602

1
G6

3463 6371 9431

2
G5

3342

3 1, 1, 6
G4

37475 17684 85190
69680 50854 92563 35188

4 2, 7
5 4
G3

90236 52584

6 2, 3, 3
G2

09762

7 1, 5, 8
G1

77247

8 0, 4, 4, 8
ĐB 849231 9 0
XSQNG 30-9 nhiều năm In vé dò XSQNG
Đầy đủ
2 số
3 số

18. KQXS Quảng Ngãi ngày 23/09 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSQNG 23/09

ĐẦU ĐUÔI
G8 57 0 2, 4, 4
G7

360

1 6
G6

2904 6363 2834

2 0, 2
G5

7902

3 4, 9
G4

96316 77339 71622
43552 04704 89320 25879

4 3, 7
5 1, 2, 7
G3

20547 31792

6 0, 3, 9
G2

40843

7 9
G1

27969

8
ĐB 733951 9 2
XSQNG 23-9 nhiều năm In vé dò XSQNG
Đầy đủ
2 số
3 số

19. KQXS Quảng Ngãi ngày 16/09 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSQNG 16/09

ĐẦU ĐUÔI
G8 55 0 2, 2
G7

110

1 0, 3, 6
G6

5826 6413 0302

2 2, 3, 5, 6, 6
G5

7423

3 1
G4

42175 06531 61626
37102 84289 91676 33360

4
5 5
G3

27116 44425

6 0
G2

66222

7 5, 6
G1

14888

8 6, 8, 9
ĐB 434486 9
XSQNG 16-9 nhiều năm In vé dò XSQNG
Đầy đủ
2 số
3 số

20. KQXS Quảng Ngãi ngày 09/09 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSQNG 09/09

ĐẦU ĐUÔI
G8 51 0 2
G7

723

1 2, 3, 5
G6

2115 7649 6293

2 1, 3, 4
G5

1647

3
G4

44873 50013 00095
86224 36002 61788 22997

4 2, 7, 9
5 1
G3

90021 26442

6 3, 9
G2

29863

7 3
G1

39469

8 8
ĐB 312912 9 3, 5, 7
XSQNG 9-9 nhiều năm In vé dò XSQNG
Đầy đủ
2 số
3 số

21. KQXS Quảng Ngãi ngày 02/09 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSQNG 02/09

ĐẦU ĐUÔI
G8 11 0 4, 6
G7

287

1 1, 1, 8
G6

6249 2283 2346

2 6
G5

2526

3
G4

76158 93718 54311
37885 07756 75542 68204

4 2, 2, 6, 9
5 6, 8
G3

84242 77592

6
G2

77280

7
G1

54594

8 0, 3, 5, 7
ĐB 399406 9 2, 4
XSQNG 2-9 nhiều năm In vé dò XSQNG
Đầy đủ
2 số
3 số

22. KQXS Quảng Ngãi ngày 26/08 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSQNG 26/08

ĐẦU ĐUÔI
G8 98 0 2
G7

548

1 3, 9
G6

4519 5187 5756

2 1
G5

1302

3 5
G4

35761 94353 46235
23977 53584 14582 58673

4 8
5 3, 5, 6
G3

19870 42013

6 1
G2

35994

7 0, 3, 7
G1

18455

8 2, 4, 7
ĐB 702821 9 4, 8
XSQNG 26-8 nhiều năm In vé dò XSQNG
Đầy đủ
2 số
3 số

23. KQXS Quảng Ngãi ngày 19/08 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSQNG 19/08

ĐẦU ĐUÔI
G8 23 0 4, 5, 5, 7, 8
G7

626

1 0, 4, 5, 9
G6

4510 4008 4286

2 1, 3, 6, 7, 9
G5

3682

3
G4

77415 04505 46314
13621 51805 98904 04329

4 6
5
G3

19381 70007

6
G2

40719

7
G1

46927

8 1, 2, 6
ĐB 382846 9
XSQNG 19-8 nhiều năm In vé dò XSQNG
Đầy đủ
2 số
3 số

24. KQXS Quảng Ngãi ngày 12/08 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSQNG 12/08

ĐẦU ĐUÔI
G8 13 0 3, 5, 6, 7
G7

305

1 3, 4, 7, 7, 9
G6

2482 7503 0617

2 7
G5

0148

3
G4

87146 83507 45527
77497 58491 50919 28217

4 6, 8
5
G3

24690 33106

6
G2

53589

7 1
G1

30971

8 2, 9
ĐB 959214 9 0, 1, 7
XSQNG 12-8 nhiều năm In vé dò XSQNG
Đầy đủ
2 số
3 số

25. KQXS Quảng Ngãi ngày 05/08 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSQNG 05/08

ĐẦU ĐUÔI
G8 17 0 4, 8
G7

816

1 1, 2, 6, 7
G6

2793 7334 6195

2
G5

8956

3 4
G4

73089 61299 15678
95566 03083 07512 56411

4
5 6
G3

47704 18785

6 6, 6, 7
G2

29808

7 8
G1

15767

8 3, 5, 9
ĐB 321966 9 3, 5, 9
XSQNG 5-8 nhiều năm In vé dò XSQNG
Đầy đủ
2 số
3 số

26. KQXS Quảng Ngãi ngày 29/07 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSQNG 29/07

ĐẦU ĐUÔI
G8 62 0 2, 7
G7

884

1 0, 0
G6

4964 9758 6710

2 7
G5

4773

3 3, 7
G4

93737 08302 44707
14052 43327 19169 64298

4
5 2, 8
G3

74497 37198

6 2, 4, 9
G2

26533

7 3, 4
G1

92610

8 4
ĐB 218874 9 7, 8, 8
XSQNG 29-7 nhiều năm In vé dò XSQNG
Đầy đủ
2 số
3 số

27. KQXS Quảng Ngãi ngày 22/07 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSQNG 22/07

ĐẦU ĐUÔI
G8 00 0 0, 3, 5, 8
G7

826

1 0
G6

3805 2276 2008

2 5, 6
G5

6860

3 3
G4

48299 44743 89351
43925 30410 61003 52459

4 3
5 1, 1, 5, 9
G3

24933 67395

6 0
G2

73755

7 6
G1

68151

8 0
ĐB 742480 9 5, 9
XSQNG 22-7 nhiều năm In vé dò XSQNG
Đầy đủ
2 số
3 số

28. KQXS Quảng Ngãi ngày 15/07 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSQNG 15/07

ĐẦU ĐUÔI
G8 84 0 1, 3, 9
G7

803

1
G6

2220 2887 1261

2 0, 4, 9, 9
G5

4163

3
G4

22641 67309 10074
95329 01401 36940 66998

4 0, 1, 3
5
G3

95792 20729

6 1, 3
G2

15324

7 4
G1

90290

8 4, 7
ĐB 326043 9 0, 2, 8
XSQNG 15-7 nhiều năm In vé dò XSQNG
Đầy đủ
2 số
3 số

29. KQXS Quảng Ngãi ngày 08/07 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSQNG 08/07

ĐẦU ĐUÔI
G8 96 0 2
G7

382

1 1, 8, 8
G6

5653 4624 5894

2 4
G5

6418

3 0, 9
G4

83544 11779 69039
17318 86486 72188 66030

4 4
5 1, 3
G3

70411 88751

6 6
G2

44598

7 9
G1

44866

8 2, 6, 8
ĐB 841102 9 4, 6, 8
XSQNG 8-7 nhiều năm In vé dò XSQNG
Đầy đủ
2 số
3 số

30. KQXS Quảng Ngãi ngày 01/07 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSQNG 01/07

ĐẦU ĐUÔI
G8 43 0 9
G7

566

1 4, 6
G6

8109 8673 2474

2 1, 3
G5

5291

3
G4

27460 44368 76841
43923 25453 19371 60714

4 1, 3
5 0, 3
G3

47516 19121

6 0, 6, 8
G2

76550

7 1, 3, 4
G1

55097

8 2
ĐB 747082 9 1, 7
XSQNG 1-7 nhiều năm In vé dò XSQNG
Đầy đủ
2 số
3 số
Hiện thêm kết quả

Về XSQNG 30 ngày liên tiếp

XSQNG 30 ngày hay KQXSQNG 30 ngày liên tiếp là 30 kết quả xổ số Quảng Ngãi của 30 lần quay gần đây nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Quảng Ngãi

Tiện ích hay về xổ số

KQXS hôm qua (Thứ Ba, 23/01)

KQXS QUẢNG NGÃI THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Đang tải dữ liệu...