XSKT Bạch thủ QNG Cầu QNG

Xổ số Quảng Ngãi XSQNG 30 ngày

1. Xổ số Quảng Ngãi ngày 14/04 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSQNG 14/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 38 0 6
G7

806

1 2, 2, 5
G6

3212 5128 1633

2 8, 8
G5

4033

3 0, 3, 3, 8
G4

39412 59815 74940
41228 78995 96547 06691

4 0, 7
5 1
G3

41482 46083

6
G2

00851

7
G1

47130

8 2, 3, 8
ĐB 089088 9 1, 5
KQ Niêm yết: QNG-14-4.jpgXSQNG 30 ngày
Đầy đủ
2 số
3 số

2. XSQNG ngày 07/04 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSQNG 07/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 14 0 9
G7

060

1 0, 4, 4, 6, 9
G6

8810 8288 3674

2 0, 1
G5

3440

3 1, 4
G4

65720 75416 41851
30719 35343 29634 21474

4 0, 3
5 1
G3

82366 24521

6 0, 6
G2

49014

7 4, 4
G1

32209

8 8
ĐB 345331 9
KQ Niêm yết: QNG-7-4.jpgIn vé dò XSQNG
Đầy đủ
2 số
3 số

Tin tức xổ số Quảng Ngãi

 

3. KQXSQNG ngày 31/03 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSQNG 31/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 29 0 0, 7
G7

500

1
G6

6648 9275 1995

2 0, 3, 5, 9
G5

1895

3 0, 0
G4

40847 28658 93271
77025 54491 05995 23207

4 1, 7, 8
5 8
G3

87130 36023

6
G2

44630

7 1, 5
G1

57420

8
ĐB 835741 9 1, 5, 5, 5
KQ Niêm yết: QNG-31-3.jpgLô-tô XSQNG
Đầy đủ
2 số
3 số

4. KQXS Quảng Ngãi ngày 24/03 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSQNG 24/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 14 0 3, 7
G7

778

1 1, 4
G6

4525 3537 1178

2 5, 7
G5

7707

3 7, 7
G4

73827 07878 47794
26754 83944 00251 90565

4 4
5 1, 4
G3

29003 88411

6 5, 7
G2

58837

7 8, 8, 8
G1

23983

8 3
ĐB 678267 9 4
KQ Niêm yết: QNG-24-3.jpgIn vé dò XSQNG
Đầy đủ
2 số
3 số

5. KQXS Quảng Ngãi ngày 17/03 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSQNG 17/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 16 0 0, 0, 3, 7
G7

900

1 6, 8
G6

8765 2448 5032

2 0, 4
G5

6018

3 0, 2, 2
G4

08803 63547 59830
54355 29520 69224 29000

4 7, 8, 9
5 5
G3

27032 78584

6 5
G2

88907

7
G1

79149

8 4
ĐB 809491 9 1
KQ Niêm yết: QNG-17-3.jpgIn vé dò XSQNG
Đầy đủ
2 số
3 số

6. KQXS Quảng Ngãi ngày 10/03 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSQNG 10/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 49 0 5, 7
G7

643

1 0
G6

0662 4507 4841

2 9
G5

3910

3 1, 3, 4, 7
G4

59733 17305 52829
32277 69131 93537 94592

4 1, 3, 4, 9
5 4
G3

43734 22480

6 2
G2

72244

7 7
G1

41454

8 0
ĐB 397991 9 1, 2
KQ Niêm yết: QNG-10-3.jpgIn vé dò XSQNG
Đầy đủ
2 số
3 số

7. KQXS Quảng Ngãi ngày 03/03 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSQNG 03/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 25 0 0
G7

935

1 5, 8, 9, 9
G6

2589 1315 5723

2 3, 5
G5

4800

3 5
G4

63985 18468 50018
18397 39219 83419 69140

4 0, 4
5 4
G3

55554 79460

6 0, 8
G2

23173

7 3
G1

74044

8 5, 9
ĐB 752590 9 0, 7
KQ Niêm yết: QNG-3-3.jpgIn vé dò XSQNG
Đầy đủ
2 số
3 số

8. KQXS Quảng Ngãi ngày 24/02 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSQNG 24/02

ĐẦU ĐUÔI
G8 61 0 0, 0, 2, 5
G7

442

1 3
G6

4741 8047 0920

2 0
G5

5638

3 1, 8
G4

24994 25579 42831
96400 76176 65713 97089

4 1, 2, 7
5
G3

93905 59181

6 1
G2

24794

7 6, 9
G1

85000

8 1, 9
ĐB 004902 9 4, 4
KQ Niêm yết: QNG-24-2.jpgIn vé dò XSQNG
Đầy đủ
2 số
3 số

9. KQXS Quảng Ngãi ngày 17/02 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSQNG 17/02

ĐẦU ĐUÔI
G8 32 0 0, 1, 4
G7

181

1 1, 3
G6

9964 7647 0613

2 2
G5

9101

3 2, 7, 9
G4

52522 24294 45611
03200 16139 26637 92080

4 7
5
G3

57796 60704

6 4
G2

43992

7
G1

92197

8 0, 1
ĐB 655790 9 0, 2, 4, 6, 7
KQ Niêm yết: QNG-17-2.jpgIn vé dò XSQNG
Đầy đủ
2 số
3 số

10. KQXS Quảng Ngãi ngày 10/02 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSQNG 10/02

ĐẦU ĐUÔI
G8 04 0 4
G7

583

1
G6

4871 6672 0394

2
G5

3055

3
G4

18144 47998 88840
40246 80997 90562 55490

4 0, 3, 4, 6
5 0, 5
G3

35250 69893

6 1, 2
G2

45561

7 1, 1, 2
G1

50571

8 3
ĐB 015943 9 0, 3, 4, 7, 8
KQ Niêm yết: QNG-10-2.jpgIn vé dò XSQNG
Đầy đủ
2 số
3 số

11. KQXS Quảng Ngãi ngày 03/02 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSQNG 03/02

ĐẦU ĐUÔI
G8 09 0 0, 3, 4, 6, 9
G7

637

1 2
G6

3580 0100 0583

2
G5

2145

3 7, 9
G4

43339 15712 58588
40291 82685 92746 38745

4 5, 5, 6
5
G3

94703 80460

6 0
G2

95804

7
G1

88406

8 0, 1, 3, 5, 8
ĐB 964081 9 1
KQ Niêm yết: QNG-3-2.jpgIn vé dò XSQNG
Đầy đủ
2 số
3 số

12. KQXS Quảng Ngãi ngày 27/01 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSQNG 27/01

ĐẦU ĐUÔI
G8 47 0 5
G7

405

1 9
G6

0719 3672 6585

2
G5

2265

3 0, 4
G4

06073 66730 19065
60649 72592 31734 79660

4 0, 7, 9
5 3
G3

89581 49365

6 0, 5, 5, 5
G2

64240

7 2, 2, 3
G1

42053

8 1, 5
ĐB 546972 9 2
KQ Niêm yết: QNG-27-1.jpgIn vé dò XSQNG
Đầy đủ
2 số
3 số

13. KQXS Quảng Ngãi ngày 20/01 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSQNG 20/01

ĐẦU ĐUÔI
G8 72 0
G7

376

1 6
G6

6132 6288 4265

2
G5

1634

3 0, 2, 4
G4

11795 00895 98548
62530 51540 63946 46572

4 0, 6, 8
5
G3

71091 67579

6 5
G2

79016

7 2, 2, 6, 9
G1

43385

8 5, 8
ĐB 111792 9 1, 2, 5, 5
KQ Niêm yết: QNG-20-1.jpgIn vé dò XSQNG
Đầy đủ
2 số
3 số

14. KQXS Quảng Ngãi ngày 13/01 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSQNG 13/01

ĐẦU ĐUÔI
G8 24 0 0
G7

671

1
G6

6842 5844 8020

2 0, 4, 5
G5

9746

3
G4

34888 30299 21725
46157 21584 72767 14066

4 2, 4, 6
5 7, 7
G3

02960 57893

6 0, 6, 7
G2

46157

7 1
G1

56200

8 1, 4, 8
ĐB 013081 9 3, 9
KQ Niêm yết: QNG-13-1.jpgIn vé dò XSQNG
Đầy đủ
2 số
3 số

15. KQXS Quảng Ngãi ngày 06/01 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSQNG 06/01

ĐẦU ĐUÔI
G8 56 0
G7

637

1 0, 5
G6

2744 7615 3226

2 0, 1, 6, 6
G5

8347

3 7
G4

96680 36120 78746
50847 68021 02864 66179

4 4, 6, 7, 7, 7
5 6
G3

15280 97996

6 4
G2

86726

7 9
G1

92147

8 0, 0
ĐB 596110 9 6
KQ Niêm yết: QNG-6-1.jpgIn vé dò XSQNG
Đầy đủ
2 số
3 số

16. KQXS Quảng Ngãi ngày 30/12 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSQNG 30/12

ĐẦU ĐUÔI
G8 99 0 2, 5, 5
G7

124

1 3
G6

7924 8245 9705

2 4, 4, 8
G5

8702

3 6
G4

52581 07705 43991
29947 30036 34474 38293

4 5, 7
5 5
G3

91755 34988

6
G2

11828

7 4
G1

99013

8 1, 4, 8
ĐB 797584 9 1, 3, 9
KQ Niêm yết: QNG-30-12.jpgIn vé dò XSQNG
Đầy đủ
2 số
3 số

17. KQXS Quảng Ngãi ngày 23/12 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSQNG 23/12

ĐẦU ĐUÔI
G8 13 0 5
G7

786

1 3, 9
G6

0099 2244 8099

2
G5

9063

3 4, 9
G4

90556 65274 41619
57740 67739 96605 60786

4 0, 4
5 6, 6
G3

29034 98187

6 3
G2

45795

7 4
G1

68656

8 6, 6, 6, 7
ĐB 391986 9 5, 9, 9
KQ Niêm yết: QNG-23-12.jpgIn vé dò XSQNG
Đầy đủ
2 số
3 số

18. KQXS Quảng Ngãi ngày 16/12 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSQNG 16/12

ĐẦU ĐUÔI
G8 65 0 3, 3, 7, 8, 9
G7

159

1 0, 9, 9
G6

5609 2208 7836

2 6
G5

1319

3 6, 7
G4

20349 76110 64403
13226 69888 08603 85340

4 0, 9
5 9
G3

15819 28673

6 5
G2

46285

7 3
G1

59237

8 5, 8
ĐB 417707 9
KQ Niêm yết: QNG-16-12.jpgIn vé dò XSQNG
Đầy đủ
2 số
3 số

19. KQXS Quảng Ngãi ngày 09/12 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSQNG 09/12

ĐẦU ĐUÔI
G8 18 0 4
G7

444

1 8
G6

1794 2340 1920

2 0, 2, 5, 5
G5

1193

3
G4

10584 98425 48275
10450 60722 41188 69299

4 0, 4
5 0
G3

13363 12970

6 3
G2

62125

7 0, 5, 6
G1

27076

8 4, 8
ĐB 820004 9 3, 4, 9
KQ Niêm yết: QNG-9-12.jpgIn vé dò XSQNG
Đầy đủ
2 số
3 số

20. KQXS Quảng Ngãi ngày 02/12 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSQNG 02/12

ĐẦU ĐUÔI
G8 71 0 0, 8
G7

508

1 1, 9
G6

4772 1619 5500

2 5, 5
G5

3887

3 2
G4

31925 06940 75457
35755 96595 76366 66211

4 0
5 5, 6, 7
G3

29232 35793

6 6
G2

57956

7 1, 2
G1

18798

8 7
ĐB 918025 9 3, 5, 8
XSQNG 2-12 nhiều năm In vé dò XSQNG
Đầy đủ
2 số
3 số

21. KQXS Quảng Ngãi ngày 25/11 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSQNG 25/11

ĐẦU ĐUÔI
G8 80 0 0, 1
G7

945

1
G6

9987 8551 4386

2
G5

3472

3 5, 8
G4

94976 91091 86935
34854 08138 53960 89201

4 2, 5
5 1, 1, 4
G3

61051 22187

6 0
G2

95442

7 2, 6
G1

50400

8 0, 6, 7, 7
ĐB 462193 9 1, 3
XSQNG 25-11 nhiều năm In vé dò XSQNG
Đầy đủ
2 số
3 số

22. KQXS Quảng Ngãi ngày 18/11 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSQNG 18/11

ĐẦU ĐUÔI
G8 30 0 5
G7

437

1 0, 6
G6

6469 4795 4250

2 7
G5

5864

3 0, 2, 7
G4

39752 51062 33063
89375 83765 83205 65310

4
5 0, 2
G3

56332 41916

6 1,2,3,4,5,9
G2

38461

7 5
G1

43827

8 7
ĐB 398487 9 5
XSQNG 18-11 nhiều năm In vé dò XSQNG
Đầy đủ
2 số
3 số

23. KQXS Quảng Ngãi ngày 11/11 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSQNG 11/11

ĐẦU ĐUÔI
G8 71 0 9
G7

277

1
G6

8381 4929 2295

2 9
G5

5709

3 5
G4

34543 75061 63464
06635 33853 00077 42769

4 2, 3, 6, 7
5 3
G3

45974 84647

6 1, 4, 9
G2

90546

7 1, 4, 5, 7, 7
G1

06475

8 1
ĐB 438842 9 5
XSQNG 11-11 nhiều năm In vé dò XSQNG
Đầy đủ
2 số
3 số

24. KQXS Quảng Ngãi ngày 04/11 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSQNG 04/11

ĐẦU ĐUÔI
G8 50 0
G7

929

1 1
G6

1229 0775 3456

2 9, 9
G5

8433

3 1, 3
G4

37743 74942 52474
69949 88545 57948 03331

4 2, 3, 5, 8, 9
5 0, 6
G3

97611 63997

6 1, 2
G2

45261

7 4, 5, 7
G1

14377

8
ĐB 528162 9 7
XSQNG 4-11 nhiều năm In vé dò XSQNG
Đầy đủ
2 số
3 số

25. KQXS Quảng Ngãi ngày 28/10 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSQNG 28/10

ĐẦU ĐUÔI
G8 53 0 1
G7

255

1 2, 6
G6

4185 8701 4643

2 1, 6
G5

6712

3
G4

63160 86226 85421
90440 81475 07770 44373

4 0, 3
5 3, 5
G3

06860 57961

6 0, 0, 1
G2

50316

7 0, 3, 5, 5, 9
G1

33275

8 5
ĐB 152079 9
XSQNG 28-10 nhiều năm In vé dò XSQNG
Đầy đủ
2 số
3 số

26. KQXS Quảng Ngãi ngày 21/10 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSQNG 21/10

ĐẦU ĐUÔI
G8 96 0 1, 4
G7

184

1 1, 1
G6

7004 7101 4941

2
G5

7272

3 0, 5, 8
G4

07165 99673 94659
70311 13735 80273 16011

4 1
5 3, 9
G3

25438 62670

6 5
G2

78430

7 0, 2, 2, 3, 3
G1

95253

8 4
ĐB 400872 9 6
XSQNG 21-10 nhiều năm In vé dò XSQNG
Đầy đủ
2 số
3 số

27. KQXS Quảng Ngãi ngày 14/10 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSQNG 14/10

ĐẦU ĐUÔI
G8 84 0 9, 9
G7

725

1 1
G6

7562 6179 7840

2 2, 5, 5
G5

8963

3 0, 5, 9
G4

68665 35111 08930
73539 43325 66622 31435

4 0
5 8
G3

44958 86009

6 2, 3, 5, 9
G2

45409

7 9
G1

60969

8 1, 4
ĐB 371781 9
XSQNG 14-10 nhiều năm In vé dò XSQNG
Đầy đủ
2 số
3 số

28. KQXS Quảng Ngãi ngày 07/10 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSQNG 07/10

ĐẦU ĐUÔI
G8 96 0
G7

762

1 0
G6

7558 8190 5386

2
G5

3075

3 2, 2, 7, 8
G4

04563 40332 56781
85010 07692 77237 53250

4
5 0, 7, 8
G3

41538 15157

6 2, 3, 9
G2

69294

7 5
G1

53632

8 1, 6
ĐB 996469 9 0, 2, 4, 6
XSQNG 7-10 nhiều năm In vé dò XSQNG
Đầy đủ
2 số
3 số

29. KQXS Quảng Ngãi ngày 30/09 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSQNG 30/09

ĐẦU ĐUÔI
G8 78 0 2
G7

602

1
G6

3463 6371 9431

2
G5

3342

3 1, 1, 6
G4

37475 17684 85190
69680 50854 92563 35188

4 2, 7
5 4
G3

90236 52584

6 2, 3, 3
G2

09762

7 1, 5, 8
G1

77247

8 0, 4, 4, 8
ĐB 849231 9 0
XSQNG 30-9 nhiều năm In vé dò XSQNG
Đầy đủ
2 số
3 số

30. KQXS Quảng Ngãi ngày 23/09 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSQNG 23/09

ĐẦU ĐUÔI
G8 57 0 2, 4, 4
G7

360

1 6
G6

2904 6363 2834

2 0, 2
G5

7902

3 4, 9
G4

96316 77339 71622
43552 04704 89320 25879

4 3, 7
5 1, 2, 7
G3

20547 31792

6 0, 3, 9
G2

40843

7 9
G1

27969

8
ĐB 733951 9 2
XSQNG 23-9 nhiều năm In vé dò XSQNG
Đầy đủ
2 số
3 số
Hiện thêm kết quả

Về XSQNG 30 ngày liên tiếp

XSQNG 30 ngày hay KQXSQNG 30 ngày liên tiếp là 30 kết quả xổ số Quảng Ngãi của 30 lần quay gần đây nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Quảng Ngãi

Tiện ích hay về xổ số

KQXS hôm qua (Thứ Năm, 19/04)

KQXS QUẢNG NGÃI THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Đang tải dữ liệu...