XSKT Bạch thủ QT Cầu XSQT

Xổ số Quảng Trị XSQT 30 ngày

1. Xổ số Quảng Trị ngày 19/04 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSQT 19/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 88 0 5
G7

794

1 4, 7
G6

6414 9305 3766

2 8
G5

5893

3 5
G4

75952 12644 04517
77435 83886 65294 60085

4 4, 5
5 2
G3

78645 85128

6 6
G2

08392

7
G1

65284

8 4, 5, 6, 8, 9
ĐB 018189 9 2, 3, 4, 4
KQ Niêm yết: QT-19-4.jpgXSQT 30 ngày
Đầy đủ
2 số
3 số

2. XSQT ngày 12/04 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSQT 12/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 34 0 6, 8, 8
G7

810

1 0, 0, 1, 2, 7
G6

5071 7673 6411

2 1, 7
G5

7874

3 4, 4
G4

35810 65117 19127
16934 99212 54974 18708

4
5
G3

22292 14121

6
G2

93406

7 1, 3, 4, 4
G1

04085

8 5
ĐB 348708 9 2
KQ Niêm yết: QT-12-4.jpgIn vé dò XSQT
Đầy đủ
2 số
3 số

Tin tức xổ số Quảng Trị

 

3. KQXSQT ngày 05/04 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSQT 05/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 14 0 8, 9
G7

109

1 4, 8, 9, 9
G6

9898 5833 2479

2 0
G5

1718

3 0, 3, 7
G4

35030 64082 05666
41642 60096 56171 57819

4 2, 6
5
G3

31446 28619

6 6
G2

54320

7 1, 9
G1

23908

8 2
ĐB 733037 9 6, 8
KQ Niêm yết: QT-5-4.jpgLô-tô XSQT
Đầy đủ
2 số
3 số

4. KQXS Quảng Trị ngày 29/03 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSQT 29/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 26 0 3, 8
G7

927

1 5, 9
G6

5877 0619 6703

2 6, 7
G5

9735

3 5, 7, 7
G4

67892 10156 28537
75937 52359 24943 27463

4 3
5 6, 9
G3

82615 07487

6 2, 3
G2

58008

7 6, 7
G1

84876

8 7
ĐB 423462 9 2
KQ Niêm yết: QT-29-3.jpgIn vé dò XSQT
Đầy đủ
2 số
3 số

5. KQXS Quảng Trị ngày 22/03 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSQT 22/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 88 0 0
G7

458

1 7, 8
G6

0966 0867 7621

2 1, 2
G5

7030

3 0
G4

75186 18417 58797
42700 08266 56022 86248

4 8
5 5, 8
G3

29518 21979

6 1, 6, 6, 7
G2

95855

7 9
G1

45861

8 0, 6, 8
ĐB 249680 9 7
KQ Niêm yết: QT-22-3.jpgIn vé dò XSQT
Đầy đủ
2 số
3 số

6. KQXS Quảng Trị ngày 15/03 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSQT 15/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 08 0 1, 8
G7

697

1 2
G6

0147 4757 9332

2 0, 1
G5

2812

3 1, 2, 4
G4

70856 58121 25054
01068 78931 26475 29334

4 2, 7
5 4, 6, 7
G3

61598 35287

6 8
G2

61442

7 5
G1

40001

8 7
ĐB 280820 9 7, 8
KQ Niêm yết: QT-15-3.jpgIn vé dò XSQT
Đầy đủ
2 số
3 số

7. KQXS Quảng Trị ngày 08/03 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSQT 08/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 11 0 2, 6, 9
G7

828

1 1, 3
G6

4135 6050 8885

2 8
G5

0402

3 1, 5
G4

02409 91713 61506
77531 56971 36083 97587

4
5 0
G3

79591 65179

6
G2

46487

7 1, 1, 9
G1

62171

8 3, 5, 7, 7
ĐB 580292 9 1, 2
KQ Niêm yết: QT-8-3.jpgIn vé dò XSQT
Đầy đủ
2 số
3 số

8. KQXS Quảng Trị ngày 01/03 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSQT 01/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 22 0 0, 8
G7

839

1 0
G6

9254 6408 9495

2 2
G5

7300

3 9
G4

40051 96910 49882
35171 82768 78878 86382

4 2, 6
5 1, 4
G3

69746 56442

6 0, 4, 5, 8
G2

49960

7 1, 8
G1

97864

8 2, 2
ĐB 862765 9 5
KQ Niêm yết: QT-1-3.jpgIn vé dò XSQT
Đầy đủ
2 số
3 số

9. KQXS Quảng Trị ngày 22/02 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSQT 22/02

ĐẦU ĐUÔI
G8 83 0 0, 4, 9
G7

476

1
G6

1940 6400 0160

2 0, 3, 4
G5

7736

3 2, 6
G4

32709 31971 02804
79861 70549 00897 90296

4 0, 9
5
G3

59424 50932

6 0, 1
G2

58220

7 1, 6
G1

66623

8 2, 3
ĐB 939882 9 6, 7
KQ Niêm yết: QT-22-2.jpgIn vé dò XSQT
Đầy đủ
2 số
3 số

10. KQXS Quảng Trị ngày 15/02 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSQT 15/02

ĐẦU ĐUÔI
G8 43 0 6
G7

986

1 7
G6

4272 9330 4593

2 5
G5

1249

3 0, 6
G4

78792 51292 47706
33236 32117 28741 45451

4 1, 3, 9, 9
5 1, 1
G3

35425 96881

6
G2

12951

7 2
G1

96290

8 1, 6
ĐB 542849 9 0, 2, 2, 3
KQ Niêm yết: QT-15-2.jpgIn vé dò XSQT
Đầy đủ
2 số
3 số

11. KQXS Quảng Trị ngày 08/02 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSQT 08/02

ĐẦU ĐUÔI
G8 19 0 0, 5
G7

461

1 1, 3, 7, 9
G6

8060 7094 4360

2 0
G5

6320

3
G4

06117 70500 41111
88541 39796 48172 54013

4 1, 1, 1, 7
5
G3

19041 08305

6 0, 0, 1
G2

27547

7 1, 2
G1

38141

8
ĐB 576171 9 4, 6
KQ Niêm yết: QT-8-2.jpgIn vé dò XSQT
Đầy đủ
2 số
3 số

12. KQXS Quảng Trị ngày 01/02 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSQT 01/02

ĐẦU ĐUÔI
G8 10 0 1
G7

901

1 0, 0, 8
G6

9923 5335 7229

2 3, 3, 9
G5

4546

3 4, 5, 5
G4

46934 98596 21555
65599 79985 69552 05289

4 6
5 2, 5
G3

42867 49935

6 7
G2

13323

7
G1

91718

8 5, 9
ĐB 884210 9 6, 9
KQ Niêm yết: QT-1-2.jpgIn vé dò XSQT
Đầy đủ
2 số
3 số

13. KQXS Quảng Trị ngày 25/01 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSQT 25/01

ĐẦU ĐUÔI
G8 01 0 1, 1
G7

283

1 3, 6
G6

8813 2201 1585

2 2, 7
G5

1096

3 4
G4

17989 99395 82022
19794 48727 10074 72886

4
5
G3

55772 57116

6
G2

89795

7 2, 4
G1

27534

8 3, 5, 6, 8, 9
ĐB 166988 9 4, 5, 5, 6
KQ Niêm yết: QT-25-1.jpgIn vé dò XSQT
Đầy đủ
2 số
3 số

14. KQXS Quảng Trị ngày 18/01 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSQT 18/01

ĐẦU ĐUÔI
G8 84 0 5
G7

810

1 0, 6, 8
G6

2693 9627 8257

2 2, 7, 7
G5

0168

3 0, 2
G4

01830 49297 28127
31116 46364 44518 23605

4
5 7
G3

46894 81597

6 0, 4, 8
G2

18960

7
G1

07232

8 4
ĐB 717522 9 3, 4, 7, 7
KQ Niêm yết: QT-18-1.jpgIn vé dò XSQT
Đầy đủ
2 số
3 số

15. KQXS Quảng Trị ngày 11/01 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSQT 11/01

ĐẦU ĐUÔI
G8 90 0 4, 4
G7

926

1 2
G6

4550 6484 7604

2 6
G5

6878

3 3, 7
G4

13240 62391 16304
38457 32368 07412 75465

4 0
5 0, 7
G3

85784 01773

6 1, 5, 8
G2

01637

7 3, 8
G1

22033

8 4, 4
ĐB 188861 9 0, 1
KQ Niêm yết: QT-11-1.jpgIn vé dò XSQT
Đầy đủ
2 số
3 số

16. KQXS Quảng Trị ngày 04/01 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSQT 04/01

ĐẦU ĐUÔI
G8 17 0 0
G7

467

1 7
G6

4323 1759 0038

2 0, 3, 4, 9
G5

4273

3 7, 8
G4

11956 54697 81676
57620 58900 74229 74137

4 6
5 0, 6, 9
G3

51950 92381

6 7
G2

49224

7 3, 6
G1

63546

8 1
ĐB 843493 9 3, 7
KQ Niêm yết: QT-4-1.jpgIn vé dò XSQT
Đầy đủ
2 số
3 số

17. KQXS Quảng Trị ngày 28/12 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSQT 28/12

ĐẦU ĐUÔI
G8 96 0
G7

578

1 0, 9
G6

2768 4058 3610

2 0, 3, 7, 8
G5

9523

3
G4

01628 13620 74748
41490 31185 24288 61340

4 0, 8
5 8
G3

08360 53419

6 0, 1, 8
G2

79527

7 5, 8
G1

64175

8 5, 8
ĐB 343161 9 0, 6
KQ Niêm yết: QT-28-12.jpgIn vé dò XSQT
Đầy đủ
2 số
3 số

18. KQXS Quảng Trị ngày 21/12 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSQT 21/12

ĐẦU ĐUÔI
G8 84 0 0, 3
G7

949

1 8
G6

0680 2390 6398

2 5
G5

7918

3 6
G4

52725 71976 16980
01652 43700 96349 65003

4 0, 9, 9
5 2, 5
G3

54960 97755

6 0, 3
G2

34336

7 6
G1

96340

8 0, 0, 4
ĐB 312863 9 0, 8
KQ Niêm yết: QT-21-12.jpgIn vé dò XSQT
Đầy đủ
2 số
3 số

19. KQXS Quảng Trị ngày 14/12 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSQT 14/12

ĐẦU ĐUÔI
G8 74 0 1, 4
G7

872

1 3
G6

3495 3222 6648

2 1, 2, 5
G5

0804

3 2
G4

51278 76025 31741
11921 81450 53101 52798

4 1, 8
5 0
G3

45592 07276

6
G2

24513

7 2, 2, 4, 6, 8
G1

60372

8
ĐB 750032 9 2, 5, 8
KQ Niêm yết: QT-14-12.jpgIn vé dò XSQT
Đầy đủ
2 số
3 số

20. KQXS Quảng Trị ngày 07/12 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSQT 07/12

ĐẦU ĐUÔI
G8 48 0 5
G7

514

1 4, 4
G6

9867 1351 9805

2 1, 8, 9, 9
G5

1441

3
G4

62429 72214 89743
00681 04640 53966 76529

4 0,1,3,5,7,8
5 1
G3

27283 96047

6 6, 7
G2

83921

7
G1

02045

8 1, 3
ĐB 505728 9
KQ Niêm yết: QT-7-12.jpgIn vé dò XSQT
Đầy đủ
2 số
3 số

21. KQXS Quảng Trị ngày 30/11 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSQT 30/11

ĐẦU ĐUÔI
G8 52 0 3, 5, 7
G7

798

1 2, 2
G6

0359 3151 3712

2 0
G5

0555

3 9
G4

57746 83590 79050
20149 85687 80803 42520

4 6, 9
5 0, 1, 2, 5, 9
G3

75212 28039

6
G2

88274

7 4
G1

41705

8 7
ĐB 167307 9 0, 8
KQ Niêm yết: QT-30-11.jpgIn vé dò XSQT
Đầy đủ
2 số
3 số

22. KQXS Quảng Trị ngày 23/11 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSQT 23/11

ĐẦU ĐUÔI
G8 19 0 3, 5
G7

481

1 3, 9, 9
G6

1619 3013 1833

2
G5

4458

3 2, 3, 5
G4

23678 72635 14856
56903 46799 83305 53170

4 5
5 6, 8, 8
G3

43258 82677

6 9
G2

31832

7 0, 7, 8
G1

97045

8 1
ĐB 976769 9 9
KQ Niêm yết: QT-23-11.jpgIn vé dò XSQT
Đầy đủ
2 số
3 số

23. KQXS Quảng Trị ngày 16/11 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSQT 16/11

ĐẦU ĐUÔI
G8 58 0 0, 1, 9
G7

156

1 5
G6

8333 0359 8923

2 3, 6
G5

8669

3 2, 3, 7
G4

53286 98426 20268
20300 30543 63409 00232

4 3
5 6, 8, 9
G3

97737 59115

6 8, 8, 9, 9
G2

85001

7
G1

04868

8 6
ĐB 548369 9
KQ Niêm yết: QT-16-11.jpgIn vé dò XSQT
Đầy đủ
2 số
3 số

24. KQXS Quảng Trị ngày 09/11 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSQT 09/11

ĐẦU ĐUÔI
G8 40 0 0, 6, 6, 8
G7

534

1 1, 5
G6

0273 5423 1273

2 2, 3
G5

5522

3 4
G4

59453 33664 43311
28699 16296 25700 77597

4 0
5 3
G3

95108 30115

6 4
G2

68688

7 3, 3
G1

63906

8 8
ĐB 381106 9 6, 7, 9
KQ Niêm yết: QT-9-11.jpgIn vé dò XSQT
Đầy đủ
2 số
3 số

25. KQXS Quảng Trị ngày 02/11 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSQT 02/11

ĐẦU ĐUÔI
G8 53 0 7
G7

260

1 3, 9
G6

6030 6333 3536

2 4, 7
G5

8572

3 0, 3, 6
G4

41019 00313 18764
75953 79107 26894 25927

4 8
5 3, 3
G3

66199 60924

6 0, 4, 5
G2

46648

7 2
G1

33365

8
ĐB 834694 9 4, 4, 9
KQ Niêm yết: QT-2-11.jpgIn vé dò XSQT
Đầy đủ
2 số
3 số

26. KQXS Quảng Trị ngày 26/10 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSQT 26/10

ĐẦU ĐUÔI
G8 26 0 2
G7

002

1 3, 3, 5, 5, 9
G6

3644 2370 3719

2 4, 4, 6, 7
G5

2251

3 1
G4

10380 12382 60315
89327 26713 78313 11862

4 4
5 0, 1
G3

33124 81950

6 2
G2

51615

7 0
G1

10131

8 0, 2
ĐB 254624 9
KQ Niêm yết: QT-26-10.jpgIn vé dò XSQT
Đầy đủ
2 số
3 số

27. KQXS Quảng Trị ngày 19/10 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSQT 19/10

ĐẦU ĐUÔI
G8 17 0 4
G7

499

1 1, 4, 7
G6

7450 5066 2714

2
G5

9053

3 3, 6, 7
G4

76436 37986 12737
16696 25461 00733 28954

4
5 0, 3, 4
G3

41091 86611

6 0, 1, 6, 8
G2

10268

7
G1

73804

8 6
ĐB 054460 9 1, 6, 9
KQ Niêm yết: QT-19-10.jpgIn vé dò XSQT
Đầy đủ
2 số
3 số

28. KQXS Quảng Trị ngày 12/10 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSQT 12/10

ĐẦU ĐUÔI
G8 53 0
G7

321

1
G6

8595 4483 9641

2 1
G5

8765

3 1, 6
G4

42042 62931 33063
85736 52593 83380 59948

4 1, 2, 3, 8
5 3, 4, 8
G3

30743 85077

6 3, 5, 7
G2

29654

7 7
G1

09358

8 0, 3
ĐB 945267 9 3, 5
KQ Niêm yết: QT-12-10.jpgIn vé dò XSQT
Đầy đủ
2 số
3 số

29. KQXS Quảng Trị ngày 05/10 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSQT 05/10

ĐẦU ĐUÔI
G8 26 0 6, 7
G7

516

1 5, 6, 9
G6

5019 6027 7146

2 5, 6, 7, 7, 8
G5

9606

3
G4

52877 84125 71128
05940 59427 28488 57270

4 0, 0, 6
5
G3

21698 28715

6
G2

33773

7 0, 3, 7
G1

82307

8 8
ĐB 936340 9 8
KQ Niêm yết: QT-5-10.jpgIn vé dò XSQT
Đầy đủ
2 số
3 số

30. KQXS Quảng Trị ngày 28/09 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSQT 28/09

ĐẦU ĐUÔI
G8 19 0 0, 7
G7

207

1 9
G6

8634 4968 9843

2
G5

6496

3 4, 7
G4

54872 09737 39697
40465 51662 40549 19773

4 3, 3, 9
5 4
G3

53800 20054

6 2, 3, 5, 8
G2

52698

7 2, 3
G1

58663

8
ĐB 033743 9 6, 7, 8
KQ Niêm yết: QT-28-9.jpgIn vé dò XSQT
Đầy đủ
2 số
3 số
Hiện thêm kết quả

Về XSQT 30 ngày liên tiếp

XSQT 30 ngày hay KQXSQT 30 ngày liên tiếp là 30 kết quả xổ số Quảng Trị của 30 lần quay gần đây nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Quảng Trị

Tiện ích hay về xổ số

KQXS hôm qua (Thứ Sáu, 20/04)

KQXS QUẢNG TRỊ THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Đang tải dữ liệu...