XSKT Bạch thủ TTH Cầu TTH

Xổ số Thừa Thiên Huế XSTTH 30 ngày

1. XS Thừa Thiên Huế ngày 23/04 Thứ Hai

XSMT> Thứ 2> XSTTH 23/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 28 0 1, 6
G7

053

1
G6

5668 0545 8101

2 4, 5, 8
G5

3887

3
G4

61361 13098 16325
31468 93024 59953 80867

4 5
5 3, 3, 3
G3

49886 31253

6 0, 1, 7, 8, 8
G2

80660

7 4
G1

49006

8 6, 7
ĐB 788174 9 8
KQ Niêm yết: TTH-23-4.jpgXSTTH 30 ngày
Đầy đủ
2 số
3 số

2. XSTTH ngày 16/04 Thứ Hai

XSMT> Thứ 2> XSTTH 16/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 91 0
G7

797

1 1, 4
G6

6653 6865 7540

2 8
G5

3974

3 7, 7
G4

62268 24914 19311
09737 76271 12165 99047

4 0, 7
5 3
G3

48266 76028

6 5, 5, 6, 8
G2

68037

7 1, 4
G1

48786

8 6
ĐB 330998 9 1, 7, 8
KQ Niêm yết: TTH-16-4.jpgIn vé dò XSTTH
Đầy đủ
2 số
3 số

Tin tức xổ số Thừa Thiên Huế

 

3. KQXSTTH ngày 09/04 Thứ Hai

XSMT> Thứ 2> XSTTH 09/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 63 0 1, 2, 7, 8, 9
G7

037

1
G6

8484 1366 4520

2 0
G5

2907

3 5, 6, 7, 8
G4

29156 91438 37248
71501 28036 06657 63235

4 8
5 0, 6, 7
G3

21850 74608

6 3, 6
G2

44979

7 9
G1

52209

8 4
ĐB 615602 9
KQ Niêm yết: TTH-9-4.jpgLô-tô XSTTH
Đầy đủ
2 số
3 số

4. KQXS Thừa Thiên Huế ngày 02/04 Thứ Hai

XSMT> Thứ 2> XSTTH 02/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 83 0 0
G7

798

1 0, 2
G6

4212 8258 7226

2 1, 6, 9
G5

9093

3 3, 5, 6
G4

33529 74436 86188
91800 27835 69893 44051

4 4
5 1, 8
G3

95321 12744

6
G2

22833

7 0
G1

82670

8 3, 8
ĐB 676810 9 3, 3, 8
KQ Niêm yết: TTH-2-4.jpgIn vé dò XSTTH
Đầy đủ
2 số
3 số

5. KQXS Thừa Thiên Huế ngày 26/03 Thứ Hai

XSMT> Thứ 2> XSTTH 26/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 40 0 3, 5, 6
G7

784

1
G6

5327 6528 5737

2 3, 7, 8
G5

7023

3 7
G4

63303 48306 92951
07379 56577 68405 71166

4 0
5 1, 6, 9, 9
G3

24559 08261

6 1, 6
G2

66959

7 7, 9
G1

07256

8 4, 9
ĐB 826089 9
KQ Niêm yết: TTH-26-3.jpgIn vé dò XSTTH
Đầy đủ
2 số
3 số

6. KQXS Thừa Thiên Huế ngày 19/03 Thứ Hai

XSMT> Thứ 2> XSTTH 19/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 16 0 1
G7

162

1 6
G6

2258 3590 9430

2 5
G5

1951

3 0, 5, 9
G4

95961 58561 27545
22001 37839 59942 62769

4 2, 5
5 1, 8
G3

79135 98663

6 1, 1, 2, 3, 9
G2

67489

7
G1

44225

8 9
ĐB 586993 9 0, 3
KQ Niêm yết: TTH-19-3.jpgIn vé dò XSTTH
Đầy đủ
2 số
3 số

7. KQXS Thừa Thiên Huế ngày 12/03 Thứ Hai

XSMT> Thứ 2> XSTTH 12/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 33 0 2, 4, 7
G7

442

1 1, 4
G6

1963 0431 3573

2 0, 8
G5

5402

3 1, 3
G4

05704 57573 63214
79811 28407 48170 95384

4 2, 8
5
G3

13248 29128

6 3
G2

11385

7 0, 3, 3
G1

48120

8 4, 5, 6
ĐB 414686 9
KQ Niêm yết: TTH-12-3.jpgIn vé dò XSTTH
Đầy đủ
2 số
3 số

8. KQXS Thừa Thiên Huế ngày 05/03 Thứ Hai

XSMT> Thứ 2> XSTTH 05/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 01 0 0, 1
G7

983

1 1, 9
G6

6278 0542 3674

2 4
G5

6900

3 2
G4

14442 98611 08291
01044 62424 58868 69245

4 2, 2, 4, 5
5
G3

63381 59232

6 8
G2

15193

7 4, 8
G1

84583

8 1, 3, 3
ĐB 956319 9 1, 3
KQ Niêm yết: TTH-5-3.jpgIn vé dò XSTTH
Đầy đủ
2 số
3 số

9. KQXS Thừa Thiên Huế ngày 26/02 Thứ Hai

XSMT> Thứ 2> XSTTH 26/02

ĐẦU ĐUÔI
G8 90 0
G7

393

1 7, 8
G6

2117 2547 1256

2 3, 8
G5

1230

3 0, 8
G4

50823 66645 22686
76570 37565 74138 98718

4 2, 5, 7
5 6
G3

64583 69142

6 5
G2

00528

7 0, 3, 6
G1

04973

8 3, 6
ĐB 233776 9 0, 3
KQ Niêm yết: TTH-26-2.jpgIn vé dò XSTTH
Đầy đủ
2 số
3 số

10. KQXS Thừa Thiên Huế ngày 19/02 Thứ Hai

XSMT> Thứ 2> XSTTH 19/02

ĐẦU ĐUÔI
G8 15 0 1
G7

782

1 5
G6

2160 4552 8972

2 9
G5

8554

3 0, 6
G4

27401 42356 56189
72196 21936 57690 93496

4
5 2, 2, 4, 6
G3

01677 33199

6 0
G2

16652

7 2, 7
G1

86429

8 2, 9
ĐB 450730 9 0, 6, 6, 9
KQ Niêm yết: TTH-19-2.jpgIn vé dò XSTTH
Đầy đủ
2 số
3 số

11. KQXS Thừa Thiên Huế ngày 12/02 Thứ Hai

XSMT> Thứ 2> XSTTH 12/02

ĐẦU ĐUÔI
G8 32 0 1, 8
G7

101

1 7
G6

8117 2308 3593

2
G5

4648

3 1, 1, 2
G4

53731 15790 04949
73431 32078 23245 46865

4 4, 5, 8, 9
5 8
G3

93758 79275

6 5
G2

01678

7 5, 5, 8, 8
G1

07844

8
ĐB 548775 9 0, 3
KQ Niêm yết: TTH-12-2.jpgIn vé dò XSTTH
Đầy đủ
2 số
3 số

12. KQXS Thừa Thiên Huế ngày 05/02 Thứ Hai

XSMT> Thứ 2> XSTTH 05/02

ĐẦU ĐUÔI
G8 66 0 4
G7

887

1 5
G6

0804 7295 4439

2 5
G5

6467

3 2, 3, 5, 9
G4

03635 30533 24125
01515 27873 51677 95758

4
5 8
G3

41375 10995

6 6, 7, 7
G2

68467

7 3, 5, 7
G1

45582

8 2, 7
ĐB 040132 9 5, 5
KQ Niêm yết: TTH-5-2.jpgIn vé dò XSTTH
Đầy đủ
2 số
3 số

13. KQXS Thừa Thiên Huế ngày 29/01 Thứ Hai

XSMT> Thứ 2> XSTTH 29/01

ĐẦU ĐUÔI
G8 65 0 3, 8, 8
G7

238

1
G6

6829 6447 4468

2 2, 9
G5

7040

3 8
G4

56582 81365 52222
14003 83273 06255 44776

4 0, 2, 4, 7
5 5, 6
G3

49744 12808

6 5, 5, 8
G2

84842

7 3, 6
G1

98808

8 2
ĐB 593556 9
KQ Niêm yết: TTH-29-1.jpgIn vé dò XSTTH
Đầy đủ
2 số
3 số

14. KQXS Thừa Thiên Huế ngày 22/01 Thứ Hai

XSMT> Thứ 2> XSTTH 22/01

ĐẦU ĐUÔI
G8 13 0 2
G7

966

1 3, 8
G6

6344 0154 7978

2 2
G5

3502

3 7, 8
G4

10783 69392 14645
32294 34741 40888 24322

4 1, 4, 5, 5, 5
5 4
G3

37418 68037

6 6
G2

82445

7 8
G1

83345

8 3, 8
ĐB 914038 9 2, 4
KQ Niêm yết: TTH-22-1.jpgIn vé dò XSTTH
Đầy đủ
2 số
3 số

15. KQXS Thừa Thiên Huế ngày 15/01 Thứ Hai

XSMT> Thứ 2> XSTTH 15/01

ĐẦU ĐUÔI
G8 96 0
G7

233

1 5, 9
G6

6665 8238 4760

2 6, 8
G5

0019

3 0, 3, 8
G4

40126 02395 52284
42928 97863 56130 47692

4 7
5
G3

05347 91995

6 0, 3, 5
G2

47071

7 1
G1

69194

8 4
ĐB 646015 9 2, 4, 5, 5, 6
KQ Niêm yết: TTH-15-1.jpgIn vé dò XSTTH
Đầy đủ
2 số
3 số

16. KQXS Thừa Thiên Huế ngày 08/01 Thứ Hai

XSMT> Thứ 2> XSTTH 08/01

ĐẦU ĐUÔI
G8 79 0 7, 9
G7

515

1 2, 5
G6

2756 7893 5194

2 1, 1
G5

5772

3 1, 5
G4

68570 74082 97599
99935 44321 13231 19212

4
5 6
G3

41284 93607

6
G2

96221

7 0, 2, 9
G1

61495

8 2, 4
ĐB 031309 9 3, 4, 5, 9
KQ Niêm yết: TTH-8-1.jpgIn vé dò XSTTH
Đầy đủ
2 số
3 số

17. KQXS Thừa Thiên Huế ngày 01/01 Thứ Hai

XSMT> Thứ 2> XSTTH 01/01

ĐẦU ĐUÔI
G8 56 0 6
G7

650

1 8
G6

4899 8637 7426

2 6
G5

2618

3 7, 9
G4

44466 18660 66790
69906 08460 98760 79984

4
5 0, 6
G3

21992 72977

6 0, 0, 0, 6
G2

12588

7 7
G1

77239

8 1, 4, 8
ĐB 394881 9 0, 2, 9
KQ Niêm yết: TTH-1-1.jpgIn vé dò XSTTH
Đầy đủ
2 số
3 số

18. KQXS Thừa Thiên Huế ngày 25/12 Thứ Hai

XSMT> Thứ 2> XSTTH 25/12

ĐẦU ĐUÔI
G8 47 0 7
G7

047

1 0, 6, 8
G6

6853 3461 9974

2 3
G5

3161

3 7, 9
G4

81823 54789 62839
16481 85818 42777 91295

4 7, 7
5 3, 5
G3

88507 19655

6 1, 1
G2

07937

7 4, 7
G1

39616

8 1, 9
ĐB 450610 9 5
KQ Niêm yết: TTH-25-12.jpgIn vé dò XSTTH
Đầy đủ
2 số
3 số

19. KQXS Thừa Thiên Huế ngày 18/12 Thứ Hai

XSMT> Thứ 2> XSTTH 18/12

ĐẦU ĐUÔI
G8 68 0 1, 5, 7
G7

544

1 1, 3
G6

4057 2130 6862

2 1, 2
G5

2805

3 0, 0
G4

22397 56495 58666
55611 08521 02048 34913

4 4, 8
5 3, 7
G3

04822 76730

6 2, 6, 8
G2

79201

7
G1

62253

8
ĐB 145607 9 5, 7
KQ Niêm yết: TTH-18-12.jpgIn vé dò XSTTH
Đầy đủ
2 số
3 số

20. KQXS Thừa Thiên Huế ngày 11/12 Thứ Hai

XSMT> Thứ 2> XSTTH 11/12

ĐẦU ĐUÔI
G8 22 0 0, 0, 6
G7

200

1
G6

1522 8100 2225

2 1, 2, 2, 5, 9
G5

4770

3 3, 5, 8, 9
G4

52629 26135 33745
51306 04233 30789 67321

4 2, 5
5
G3

14538 16439

6
G2

20170

7 0, 0, 2
G1

74142

8 9
ĐB 932072 9
KQ Niêm yết: TTH-11-12.jpgIn vé dò XSTTH
Đầy đủ
2 số
3 số

21. KQXS Thừa Thiên Huế ngày 04/12 Thứ Hai

XSMT> Thứ 2> XSTTH 04/12

ĐẦU ĐUÔI
G8 34 0 5
G7

015

1 5, 6, 7
G6

4117 7088 7444

2 2, 5, 9
G5

5598

3 4, 8
G4

49138 93056 77243
11756 01764 93229 39205

4 3, 4, 9
5 6, 6
G3

72622 53495

6 4
G2

58716

7
G1

45325

8 8
ĐB 281649 9 5, 8
KQ Niêm yết: TTH-4-12.jpgIn vé dò XSTTH
Đầy đủ
2 số
3 số

22. KQXS Thừa Thiên Huế ngày 27/11 Thứ Hai

XSMT> Thứ 2> XSTTH 27/11

ĐẦU ĐUÔI
G8 66 0 2
G7

951

1 6
G6

7921 7164 2679

2 1, 9
G5

4679

3 3, 7
G4

23433 90261 84057
01646 07602 64929 83278

4 1, 6
5 1, 7
G3

18468 77741

6 1, 4, 6, 8
G2

54286

7 8, 9, 9
G1

01816

8 6
ĐB 303037 9
KQ Niêm yết: TTH-27-11.jpgIn vé dò XSTTH
Đầy đủ
2 số
3 số

23. KQXS Thừa Thiên Huế ngày 20/11 Thứ Hai

XSMT> Thứ 2> XSTTH 20/11

ĐẦU ĐUÔI
G8 52 0 6, 6
G7

767

1 3, 6
G6

5554 7558 6823

2 0, 3
G5

2206

3
G4

32113 90767 04966
78179 78740 71720 99577

4 0, 1, 4
5 2, 4, 8
G3

28916 80644

6 6, 7, 7
G2

03672

7 2, 7, 9
G1

33706

8
ĐB 884641 9
KQ Niêm yết: TTH-20-11.jpgIn vé dò XSTTH
Đầy đủ
2 số
3 số

24. KQXS Thừa Thiên Huế ngày 13/11 Thứ Hai

XSMT> Thứ 2> XSTTH 13/11

ĐẦU ĐUÔI
G8 95 0 3, 9
G7

896

1 8
G6

1575 6026 3109

2 6, 9
G5

1982

3 3, 6
G4

40833 98080 30403
90240 54650 68518 17429

4 0, 6
5 0, 8
G3

52475 44236

6
G2

50258

7 5, 5
G1

25946

8 0, 2
ĐB 242294 9 4, 5, 6
KQ Niêm yết: TTH-13-11.jpgIn vé dò XSTTH
Đầy đủ
2 số
3 số

25. KQXS Thừa Thiên Huế ngày 06/11 Thứ Hai

XSMT> Thứ 2> XSTTH 06/11

ĐẦU ĐUÔI
G8 53 0 0, 3, 5
G7

200

1 0, 2, 8, 9, 9
G6

7619 9638 3512

2 0
G5

2181

3 2, 8
G4

10405 13103 47975
12583 21692 84532 34019

4
5 3
G3

59763 45318

6 3
G2

43571

7 1, 5
G1

27320

8 1, 3
ĐB 879010 9 2
KQ Niêm yết: TTH-6-11.jpgIn vé dò XSTTH
Đầy đủ
2 số
3 số

26. KQXS Thừa Thiên Huế ngày 30/10 Thứ Hai

XSMT> Thứ 2> XSTTH 30/10

ĐẦU ĐUÔI
G8 93 0 1
G7

246

1 3, 4, 7
G6

2917 0867 5732

2 7
G5

8592

3 1, 2
G4

72214 21013 75575
45527 62749 79252 38062

4 6, 9
5 2, 8
G3

83984 92884

6 2, 7
G2

20601

7 5
G1

15758

8 4, 4
ĐB 278331 9 2, 3
KQ Niêm yết: TTH-30-10.jpgIn vé dò XSTTH
Đầy đủ
2 số
3 số

27. KQXS Thừa Thiên Huế ngày 23/10 Thứ Hai

XSMT> Thứ 2> XSTTH 23/10

ĐẦU ĐUÔI
G8 10 0 0, 2, 7
G7

700

1 0, 7, 9
G6

2607 4421 5089

2 1, 5
G5

9269

3 6
G4

95919 94666 62782
16695 12625 95636 57888

4
5 0
G3

38250 75717

6 6, 9, 9
G2

25769

7 4
G1

61602

8 2, 8, 9
ĐB 953874 9 5
KQ Niêm yết: TTH-23-10.jpgIn vé dò XSTTH
Đầy đủ
2 số
3 số

28. KQXS Thừa Thiên Huế ngày 16/10 Thứ Hai

XSMT> Thứ 2> XSTTH 16/10

ĐẦU ĐUÔI
G8 11 0 1, 1, 6
G7

628

1 1, 2
G6

8344 7212 8356

2 8
G5

4191

3 2, 7
G4

51706 32598 46532
30883 32846 43593 27937

4 4, 6
5 6
G3

59193 45501

6
G2

72188

7
G1

33701

8 2, 3, 8
ĐB 365682 9 1, 3, 3, 8
KQ Niêm yết: TTH-16-10.jpgIn vé dò XSTTH
Đầy đủ
2 số
3 số

29. KQXS Thừa Thiên Huế ngày 09/10 Thứ Hai

XSMT> Thứ 2> XSTTH 09/10

ĐẦU ĐUÔI
G8 71 0 9
G7

743

1
G6

2173 5189 9480

2 0, 8
G5

4658

3
G4

42691 22064 84042
77591 22909 38256 27542

4 2, 2, 3
5 6, 8
G3

63181 99420

6 1, 4
G2

46361

7 1, 3
G1

77528

8 0, 0, 1, 9
ĐB 675180 9 1, 1
KQ Niêm yết: TTH-9-10.jpgIn vé dò XSTTH
Đầy đủ
2 số
3 số

30. KQXS Thừa Thiên Huế ngày 02/10 Thứ Hai

XSMT> Thứ 2> XSTTH 02/10

ĐẦU ĐUÔI
G8 45 0 7
G7

840

1 2, 3
G6

9882 1407 1184

2 3, 8
G5

3558

3
G4

30144 41182 37170
78665 52213 71923 83645

4 0, 4, 5, 5, 8
5 8, 8
G3

53699 55412

6 5
G2

39848

7 0
G1

69028

8 2, 2, 4
ĐB 280358 9 9
KQ Niêm yết: TTH-2-10.jpgIn vé dò XSTTH
Đầy đủ
2 số
3 số
Hiện thêm kết quả

Về XSTTH 30 ngày liên tiếp

XSTTH 30 ngày hay KQXSTTH 30 ngày liên tiếp là 30 kết quả xổ số Thừa Thiên Huế của 30 lần quay gần đây nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Thừa Thiên Huế

Tiện ích hay về xổ số

KQXS hôm qua (Thứ Năm, 26/04)

KQXS THỪA THIÊN HUẾ THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Đang tải dữ liệu...