XSKT Bạch thủ TTH Cầu TTH

Xổ số Thừa Thiên Huế XSTTH 30 ngày

1. XS Thừa Thiên Huế ngày 19/02 Thứ Hai

XSMT> Thứ 2> XSTTH 19/02

ĐẦU ĐUÔI
G8 15 0 1
G7

782

1 5
G6

2160 4552 8972

2 9
G5

8554

3 0, 6
G4

27401 42356 56189
72196 21936 57690 93496

4
5 2, 2, 4, 6
G3

01677 33199

6 0
G2

16652

7 2, 7
G1

86429

8 2, 9
ĐB 450730 9 0, 6, 6, 9
KQ Niêm yết: TTH-19-2.jpgXSTTH 30 ngày
Đầy đủ
2 số
3 số

2. XSTTH ngày 12/02 Thứ Hai

XSMT> Thứ 2> XSTTH 12/02

ĐẦU ĐUÔI
G8 32 0 1, 8
G7

101

1 7
G6

8117 2308 3593

2
G5

4648

3 1, 1, 2
G4

53731 15790 04949
73431 32078 23245 46865

4 4, 5, 8, 9
5 8
G3

93758 79275

6 5
G2

01678

7 5, 5, 8, 8
G1

07844

8
ĐB 548775 9 0, 3
KQ Niêm yết: TTH-12-2.jpgIn vé dò XSTTH
Đầy đủ
2 số
3 số

Tin tức xổ số Thừa Thiên Huế

 

3. KQXSTTH ngày 05/02 Thứ Hai

XSMT> Thứ 2> XSTTH 05/02

ĐẦU ĐUÔI
G8 66 0 4
G7

887

1 5
G6

0804 7295 4439

2 5
G5

6467

3 2, 3, 5, 9
G4

03635 30533 24125
01515 27873 51677 95758

4
5 8
G3

41375 10995

6 6, 7, 7
G2

68467

7 3, 5, 7
G1

45582

8 2, 7
ĐB 040132 9 5, 5
KQ Niêm yết: TTH-5-2.jpgLô-tô XSTTH
Đầy đủ
2 số
3 số

4. KQXS Thừa Thiên Huế ngày 29/01 Thứ Hai

XSMT> Thứ 2> XSTTH 29/01

ĐẦU ĐUÔI
G8 65 0 3, 8, 8
G7

238

1
G6

6829 6447 4468

2 2, 9
G5

7040

3 8
G4

56582 81365 52222
14003 83273 06255 44776

4 0, 2, 4, 7
5 5, 6
G3

49744 12808

6 5, 5, 8
G2

84842

7 3, 6
G1

98808

8 2
ĐB 593556 9
KQ Niêm yết: TTH-29-1.jpgIn vé dò XSTTH
Đầy đủ
2 số
3 số

5. KQXS Thừa Thiên Huế ngày 22/01 Thứ Hai

XSMT> Thứ 2> XSTTH 22/01

ĐẦU ĐUÔI
G8 13 0 2
G7

966

1 3, 8
G6

6344 0154 7978

2 2
G5

3502

3 7, 8
G4

10783 69392 14645
32294 34741 40888 24322

4 1, 4, 5, 5, 5
5 4
G3

37418 68037

6 6
G2

82445

7 8
G1

83345

8 3, 8
ĐB 914038 9 2, 4
KQ Niêm yết: TTH-22-1.jpgIn vé dò XSTTH
Đầy đủ
2 số
3 số

6. KQXS Thừa Thiên Huế ngày 15/01 Thứ Hai

XSMT> Thứ 2> XSTTH 15/01

ĐẦU ĐUÔI
G8 96 0
G7

233

1 5, 9
G6

6665 8238 4760

2 6, 8
G5

0019

3 0, 3, 8
G4

40126 02395 52284
42928 97863 56130 47692

4 7
5
G3

05347 91995

6 0, 3, 5
G2

47071

7 1
G1

69194

8 4
ĐB 646015 9 2, 4, 5, 5, 6
KQ Niêm yết: TTH-15-1.jpgIn vé dò XSTTH
Đầy đủ
2 số
3 số

7. KQXS Thừa Thiên Huế ngày 08/01 Thứ Hai

XSMT> Thứ 2> XSTTH 08/01

ĐẦU ĐUÔI
G8 79 0 7, 9
G7

515

1 2, 5
G6

2756 7893 5194

2 1, 1
G5

5772

3 1, 5
G4

68570 74082 97599
99935 44321 13231 19212

4
5 6
G3

41284 93607

6
G2

96221

7 0, 2, 9
G1

61495

8 2, 4
ĐB 031309 9 3, 4, 5, 9
KQ Niêm yết: TTH-8-1.jpgIn vé dò XSTTH
Đầy đủ
2 số
3 số

8. KQXS Thừa Thiên Huế ngày 01/01 Thứ Hai

XSMT> Thứ 2> XSTTH 01/01

ĐẦU ĐUÔI
G8 56 0 6
G7

650

1 8
G6

4899 8637 7426

2 6
G5

2618

3 7, 9
G4

44466 18660 66790
69906 08460 98760 79984

4
5 0, 6
G3

21992 72977

6 0, 0, 0, 6
G2

12588

7 7
G1

77239

8 1, 4, 8
ĐB 394881 9 0, 2, 9
KQ Niêm yết: TTH-1-1.jpgIn vé dò XSTTH
Đầy đủ
2 số
3 số

9. KQXS Thừa Thiên Huế ngày 25/12 Thứ Hai

XSMT> Thứ 2> XSTTH 25/12

ĐẦU ĐUÔI
G8 47 0 7
G7

047

1 0, 6, 8
G6

6853 3461 9974

2 3
G5

3161

3 7, 9
G4

81823 54789 62839
16481 85818 42777 91295

4 7, 7
5 3, 5
G3

88507 19655

6 1, 1
G2

07937

7 4, 7
G1

39616

8 1, 9
ĐB 450610 9 5
KQ Niêm yết: TTH-25-12.jpgIn vé dò XSTTH
Đầy đủ
2 số
3 số

10. KQXS Thừa Thiên Huế ngày 18/12 Thứ Hai

XSMT> Thứ 2> XSTTH 18/12

ĐẦU ĐUÔI
G8 68 0 1, 5, 7
G7

544

1 1, 3
G6

4057 2130 6862

2 1, 2
G5

2805

3 0, 0
G4

22397 56495 58666
55611 08521 02048 34913

4 4, 8
5 3, 7
G3

04822 76730

6 2, 6, 8
G2

79201

7
G1

62253

8
ĐB 145607 9 5, 7
KQ Niêm yết: TTH-18-12.jpgIn vé dò XSTTH
Đầy đủ
2 số
3 số

11. KQXS Thừa Thiên Huế ngày 11/12 Thứ Hai

XSMT> Thứ 2> XSTTH 11/12

ĐẦU ĐUÔI
G8 22 0 0, 0, 6
G7

200

1
G6

1522 8100 2225

2 1, 2, 2, 5, 9
G5

4770

3 3, 5, 8, 9
G4

52629 26135 33745
51306 04233 30789 67321

4 2, 5
5
G3

14538 16439

6
G2

20170

7 0, 0, 2
G1

74142

8 9
ĐB 932072 9
KQ Niêm yết: TTH-11-12.jpgIn vé dò XSTTH
Đầy đủ
2 số
3 số

12. KQXS Thừa Thiên Huế ngày 04/12 Thứ Hai

XSMT> Thứ 2> XSTTH 04/12

ĐẦU ĐUÔI
G8 34 0 5
G7

015

1 5, 6, 7
G6

4117 7088 7444

2 2, 5, 9
G5

5598

3 4, 8
G4

49138 93056 77243
11756 01764 93229 39205

4 3, 4, 9
5 6, 6
G3

72622 53495

6 4
G2

58716

7
G1

45325

8 8
ĐB 281649 9 5, 8
KQ Niêm yết: TTH-4-12.jpgIn vé dò XSTTH
Đầy đủ
2 số
3 số

13. KQXS Thừa Thiên Huế ngày 27/11 Thứ Hai

XSMT> Thứ 2> XSTTH 27/11

ĐẦU ĐUÔI
G8 66 0 2
G7

951

1 6
G6

7921 7164 2679

2 1, 9
G5

4679

3 3, 7
G4

23433 90261 84057
01646 07602 64929 83278

4 1, 6
5 1, 7
G3

18468 77741

6 1, 4, 6, 8
G2

54286

7 8, 9, 9
G1

01816

8 6
ĐB 303037 9
KQ Niêm yết: TTH-27-11.jpgIn vé dò XSTTH
Đầy đủ
2 số
3 số

14. KQXS Thừa Thiên Huế ngày 20/11 Thứ Hai

XSMT> Thứ 2> XSTTH 20/11

ĐẦU ĐUÔI
G8 52 0 6, 6
G7

767

1 3, 6
G6

5554 7558 6823

2 0, 3
G5

2206

3
G4

32113 90767 04966
78179 78740 71720 99577

4 0, 1, 4
5 2, 4, 8
G3

28916 80644

6 6, 7, 7
G2

03672

7 2, 7, 9
G1

33706

8
ĐB 884641 9
KQ Niêm yết: TTH-20-11.jpgIn vé dò XSTTH
Đầy đủ
2 số
3 số

15. KQXS Thừa Thiên Huế ngày 13/11 Thứ Hai

XSMT> Thứ 2> XSTTH 13/11

ĐẦU ĐUÔI
G8 95 0 3, 9
G7

896

1 8
G6

1575 6026 3109

2 6, 9
G5

1982

3 3, 6
G4

40833 98080 30403
90240 54650 68518 17429

4 0, 6
5 0, 8
G3

52475 44236

6
G2

50258

7 5, 5
G1

25946

8 0, 2
ĐB 242294 9 4, 5, 6
KQ Niêm yết: TTH-13-11.jpgIn vé dò XSTTH
Đầy đủ
2 số
3 số

16. KQXS Thừa Thiên Huế ngày 06/11 Thứ Hai

XSMT> Thứ 2> XSTTH 06/11

ĐẦU ĐUÔI
G8 53 0 0, 3, 5
G7

200

1 0, 2, 8, 9, 9
G6

7619 9638 3512

2 0
G5

2181

3 2, 8
G4

10405 13103 47975
12583 21692 84532 34019

4
5 3
G3

59763 45318

6 3
G2

43571

7 1, 5
G1

27320

8 1, 3
ĐB 879010 9 2
KQ Niêm yết: TTH-6-11.jpgIn vé dò XSTTH
Đầy đủ
2 số
3 số

17. KQXS Thừa Thiên Huế ngày 30/10 Thứ Hai

XSMT> Thứ 2> XSTTH 30/10

ĐẦU ĐUÔI
G8 93 0 1
G7

246

1 3, 4, 7
G6

2917 0867 5732

2 7
G5

8592

3 1, 2
G4

72214 21013 75575
45527 62749 79252 38062

4 6, 9
5 2, 8
G3

83984 92884

6 2, 7
G2

20601

7 5
G1

15758

8 4, 4
ĐB 278331 9 2, 3
KQ Niêm yết: TTH-30-10.jpgIn vé dò XSTTH
Đầy đủ
2 số
3 số

18. KQXS Thừa Thiên Huế ngày 23/10 Thứ Hai

XSMT> Thứ 2> XSTTH 23/10

ĐẦU ĐUÔI
G8 10 0 0, 2, 7
G7

700

1 0, 7, 9
G6

2607 4421 5089

2 1, 5
G5

9269

3 6
G4

95919 94666 62782
16695 12625 95636 57888

4
5 0
G3

38250 75717

6 6, 9, 9
G2

25769

7 4
G1

61602

8 2, 8, 9
ĐB 953874 9 5
KQ Niêm yết: TTH-23-10.jpgIn vé dò XSTTH
Đầy đủ
2 số
3 số

19. KQXS Thừa Thiên Huế ngày 16/10 Thứ Hai

XSMT> Thứ 2> XSTTH 16/10

ĐẦU ĐUÔI
G8 11 0 1, 1, 6
G7

628

1 1, 2
G6

8344 7212 8356

2 8
G5

4191

3 2, 7
G4

51706 32598 46532
30883 32846 43593 27937

4 4, 6
5 6
G3

59193 45501

6
G2

72188

7
G1

33701

8 2, 3, 8
ĐB 365682 9 1, 3, 3, 8
KQ Niêm yết: TTH-16-10.jpgIn vé dò XSTTH
Đầy đủ
2 số
3 số

20. KQXS Thừa Thiên Huế ngày 09/10 Thứ Hai

XSMT> Thứ 2> XSTTH 09/10

ĐẦU ĐUÔI
G8 71 0 9
G7

743

1
G6

2173 5189 9480

2 0, 8
G5

4658

3
G4

42691 22064 84042
77591 22909 38256 27542

4 2, 2, 3
5 6, 8
G3

63181 99420

6 1, 4
G2

46361

7 1, 3
G1

77528

8 0, 0, 1, 9
ĐB 675180 9 1, 1
KQ Niêm yết: TTH-9-10.jpgIn vé dò XSTTH
Đầy đủ
2 số
3 số

21. KQXS Thừa Thiên Huế ngày 02/10 Thứ Hai

XSMT> Thứ 2> XSTTH 02/10

ĐẦU ĐUÔI
G8 45 0 7
G7

840

1 2, 3
G6

9882 1407 1184

2 3, 8
G5

3558

3
G4

30144 41182 37170
78665 52213 71923 83645

4 0, 4, 5, 5, 8
5 8, 8
G3

53699 55412

6 5
G2

39848

7 0
G1

69028

8 2, 2, 4
ĐB 280358 9 9
KQ Niêm yết: TTH-2-10.jpgIn vé dò XSTTH
Đầy đủ
2 số
3 số

22. KQXS Thừa Thiên Huế ngày 25/09 Thứ Hai

XSMT> Thứ 2> XSTTH 25/09

ĐẦU ĐUÔI
G8 53 0 3
G7

624

1 2, 3, 9
G6

0755 6713 5057

2 4, 6
G5

0919

3
G4

07752 09826 56268
95349 57074 31812 67888

4 9
5 0, 2, 3, 5, 7
G3

06250 25776

6 8
G2

06803

7 4, 6
G1

15081

8 1, 2, 8
ĐB 700482 9
KQ Niêm yết: TTH-25-9.jpgIn vé dò XSTTH
Đầy đủ
2 số
3 số

23. KQXS Thừa Thiên Huế ngày 18/09 Thứ Hai

XSMT> Thứ 2> XSTTH 18/09

ĐẦU ĐUÔI
G8 67 0 4
G7

204

1 2, 9
G6

6545 7823 3062

2 3, 4
G5

7066

3 9
G4

35839 62152 54165
63671 50682 36262 21419

4 5
5 1, 2, 3
G3

12453 77524

6 2, 2, 5, 6, 7
G2

56477

7 1, 7
G1

32251

8 2
ĐB 728912 9
KQ Niêm yết: TTH-18-9.jpgIn vé dò XSTTH
Đầy đủ
2 số
3 số

24. KQXS Thừa Thiên Huế ngày 11/09 Thứ Hai

XSMT> Thứ 2> XSTTH 11/09

ĐẦU ĐUÔI
G8 33 0
G7

042

1 0, 3
G6

7425 1229 1090

2 3, 5, 5, 6, 9
G5

0926

3 3, 4, 7, 7, 8
G4

26123 36984 61777
58813 77888 37138 43325

4 2
5
G3

18534 21237

6
G2

50337

7 7
G1

69687

8 4, 7, 8
ĐB 239110 9 0
XSTTH 11-9 nhiều năm In vé dò XSTTH
Đầy đủ
2 số
3 số

25. KQXS Thừa Thiên Huế ngày 04/09 Thứ Hai

XSMT> Thứ 2> XSTTH 04/09

ĐẦU ĐUÔI
G8 68 0 9
G7

693

1 1, 2
G6

5649 1786 1411

2 1, 3, 9
G5

2195

3 8
G4

72981 90888 85248
84987 96721 56387 36512

4 8, 9
5
G3

27060 92809

6 0, 8
G2

02923

7
G1

30238

8 1, 6, 7, 7, 8
ĐB 112929 9 3, 5
XSTTH 4-9 nhiều năm In vé dò XSTTH
Đầy đủ
2 số
3 số

26. KQXS Thừa Thiên Huế ngày 28/08 Thứ Hai

XSMT> Thứ 2> XSTTH 28/08

ĐẦU ĐUÔI
G8 68 0 0
G7

162

1 3
G6

8437 9235 1193

2
G5

1097

3 5, 5, 5, 7
G4

87900 70150 37958
94096 65067 35813 43580

4
5 0, 8
G3

10035 00897

6 2, 7, 8
G2

66378

7 0, 8
G1

56970

8 0
ĐB 060635 9 3, 6, 7, 7
XSTTH 28-8 nhiều năm In vé dò XSTTH
Đầy đủ
2 số
3 số

27. KQXS Thừa Thiên Huế ngày 21/08 Thứ Hai

XSMT> Thứ 2> XSTTH 21/08

ĐẦU ĐUÔI
G8 51 0 4, 6, 8
G7

604

1
G6

9941 5506 8536

2 1
G5

0996

3 0, 6
G4

64489 44367 82372
83070 16521 52630 09740

4 0, 1, 2, 6
5 1
G3

96673 25342

6 7, 8
G2

37268

7 0, 2, 3
G1

74746

8 9
ĐB 343208 9 6
XSTTH 21-8 nhiều năm In vé dò XSTTH
Đầy đủ
2 số
3 số

28. KQXS Thừa Thiên Huế ngày 14/08 Thứ Hai

XSMT> Thứ 2> XSTTH 14/08

ĐẦU ĐUÔI
G8 46 0 5, 7, 9
G7

621

1 0, 0
G6

6026 9909 5834

2 1, 4, 6
G5

5080

3 4, 7
G4

72354 05657 22205
37824 62048 07010 87507

4 6, 8, 9
5 4, 6, 7
G3

47049 09410

6
G2

23037

7 3
G1

00256

8 0
ĐB 077873 9
XSTTH 14-8 nhiều năm In vé dò XSTTH
Đầy đủ
2 số
3 số

29. KQXS Thừa Thiên Huế ngày 07/08 Thứ Hai

XSMT> Thứ 2> XSTTH 07/08

ĐẦU ĐUÔI
G8 14 0 6, 7
G7

813

1 3, 4, 6, 9
G6

7116 5269 8168

2 0
G5

2175

3 5
G4

89520 44169 41206
63447 00535 81459 05849

4 7, 8, 9
5 0, 9
G3

61719 05448

6 8, 9, 9
G2

91307

7 5, 8
G1

55678

8
ĐB 296550 9
XSTTH 7-8 nhiều năm In vé dò XSTTH
Đầy đủ
2 số
3 số

30. KQXS Thừa Thiên Huế ngày 31/07 Thứ Hai

XSMT> Thứ 2> XSTTH 31/07

ĐẦU ĐUÔI
G8 65 0 4, 9
G7

641

1 4, 5
G6

4728 6582 8249

2 7, 8
G5

4614

3 9
G4

94604 25592 36663
78539 88315 94045 07279

4 1, 5, 5, 9
5 4
G3

32054 02809

6 3, 5
G2

32398

7 9
G1

97327

8 2
ĐB 297745 9 2, 8
XSTTH 31-7 nhiều năm In vé dò XSTTH
Đầy đủ
2 số
3 số
Hiện thêm kết quả

Về XSTTH 30 ngày liên tiếp

XSTTH 30 ngày hay KQXSTTH 30 ngày liên tiếp là 30 kết quả xổ số Thừa Thiên Huế của 30 lần quay gần đây nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Thừa Thiên Huế

Tiện ích hay về xổ số

KQXS hôm qua (Thứ Sáu, 23/02)

KQXS THỪA THIÊN HUẾ THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Đang tải dữ liệu...