XSKT Bạch thủ VL Cầu XSVL

Xổ số Vĩnh Long XSVL 30 ngày

1. Xổ số Vĩnh Long ngày 20/04 Thứ Sáu

XSMN> Thứ 6> XSVL 20/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 09 0 0, 3, 5, 7, 9
G7

783

1 1, 3, 8
G6

5741 1613 4103

2 1
G5

4364

3
G4

25184 35411 65994
49700 07258 33521 21505

4 1
5 7, 8
G3

99818 09407

6 4
G2

74694

7
G1

53683

8 3, 3, 4
ĐB 100457 9 4, 4
KQ Niêm yết: VL-20-4.jpgXSVL 30 ngày
Đầy đủ
2 số
3 số

2. XSVL ngày 13/04 Thứ Sáu

XSMN> Thứ 6> XSVL 13/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 17 0 7, 7
G7

034

1 0, 3, 7, 7
G6

3668 1107 4655

2 9
G5

7110

3 4
G4

43707 85013 24655
40317 44191 47164 60361

4 8
5 5, 5, 6, 8
G3

34756 91077

6 1, 4, 8
G2

55658

7 7
G1

93248

8
ĐB 090529 9 1
KQ Niêm yết: VL-13-4.jpgIn vé dò XSVL
Đầy đủ
2 số
3 số

Tin tức xổ số Vĩnh Long

 

3. KQXSVL ngày 06/04 Thứ Sáu

XSMN> Thứ 6> XSVL 06/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 45 0 8
G7

271

1
G6

4495 1440 9798

2 0, 3, 5
G5

2067

3 6
G4

37340 10936 59845
99254 16968 13520 97786

4 0, 0, 1, 5, 5
5 4
G3

05923 55741

6 7, 8
G2

23308

7 1
G1

92583

8 3, 6
ĐB 671325 9 5, 8
KQ Niêm yết: VL-6-4.jpgLô-tô XSVL
Đầy đủ
2 số
3 số

4. KQXS Vĩnh Long ngày 30/03 Thứ Sáu

XSMN> Thứ 6> XSVL 30/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 53 0 4
G7

304

1 2, 3, 6
G6

9028 3816 0464

2 8, 9
G5

4313

3 2, 6
G4

75297 13993 78212
61974 47791 12232 59195

4 7
5 3, 9
G3

35336 35129

6 4
G2

84970

7 0, 4
G1

84259

8
ĐB 741047 9 1, 3, 5, 7
KQ Niêm yết: VL-30-3.jpgIn vé dò XSVL
Đầy đủ
2 số
3 số

5. KQXS Vĩnh Long ngày 23/03 Thứ Sáu

XSMN> Thứ 6> XSVL 23/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 94 0 2
G7

602

1
G6

1353 6983 3264

2 9, 9
G5

9537

3 7
G4

81854 91683 02972
68099 33178 70529 26583

4 1
5 3, 4, 9
G3

85041 91359

6 4, 6
G2

17429

7 2, 8
G1

20166

8 3, 3, 3
ĐB 107495 9 4, 5, 9
KQ Niêm yết: VL-23-3.jpgIn vé dò XSVL
Đầy đủ
2 số
3 số

6. KQXS Vĩnh Long ngày 16/03 Thứ Sáu

XSMN> Thứ 6> XSVL 16/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 02 0 2, 3, 7
G7

786

1 5
G6

1296 7907 9093

2 6, 8
G5

0926

3 1, 4, 7
G4

30756 13228 71531
11385 71282 96750 35534

4
5 0, 3, 6
G3

45153 12737

6
G2

82615

7
G1

87403

8 2, 4, 5, 6
ĐB 450684 9 3, 6
KQ Niêm yết: VL-16-3.jpgIn vé dò XSVL
Đầy đủ
2 số
3 số

7. KQXS Vĩnh Long ngày 09/03 Thứ Sáu

XSMN> Thứ 6> XSVL 09/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 03 0 1, 3, 8
G7

663

1 7
G6

4190 7125 0183

2 4, 5
G5

4351

3 2
G4

06993 81891 58163
15801 39808 89940 53569

4 0, 0
5 1
G3

43717 75640

6 3, 3, 9
G2

24432

7
G1

34399

8 3
ĐB 771324 9 0, 1, 3, 9
KQ Niêm yết: VL-9-3.jpgIn vé dò XSVL
Đầy đủ
2 số
3 số

8. KQXS Vĩnh Long ngày 02/03 Thứ Sáu

XSMN> Thứ 6> XSVL 02/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 33 0 7
G7

683

1 0
G6

8252 9994 6937

2 2, 3, 4
G5

3398

3 3, 7
G4

15707 62791 24266
21924 96961 67463 68322

4 2
5 2, 4
G3

19523 49442

6 1, 3, 6
G2

39378

7 8
G1

48510

8 3
ĐB 712654 9 1, 4, 8
KQ Niêm yết: VL-2-3.jpgIn vé dò XSVL
Đầy đủ
2 số
3 số

9. KQXS Vĩnh Long ngày 23/02 Thứ Sáu

XSMN> Thứ 6> XSVL 23/02

ĐẦU ĐUÔI
G8 94 0 0
G7

726

1 5, 5, 8
G6

9862 1142 0400

2 5, 6
G5

4636

3 6
G4

44767 39743 97215
20453 51818 87975 26390

4 2, 3, 5
5 3
G3

90467 78815

6 2, 7, 7
G2

98745

7 5, 7
G1

82825

8
ĐB 129277 9 0, 4
KQ Niêm yết: VL-23-2.jpgIn vé dò XSVL
Đầy đủ
2 số
3 số

10. KQXS Vĩnh Long ngày 16/02 Thứ Sáu

XSMN> Thứ 6> XSVL 16/02

ĐẦU ĐUÔI
G8 07 0 0, 7
G7

647

1
G6

5943 9325 1785

2 5, 7, 7
G5

9100

3 1, 8
G4

97085 60827 30931
83076 81265 90671 93598

4 3, 7
5 4
G3

24454 95477

6 5
G2

02697

7 1, 6, 7
G1

81027

8 5, 5
ĐB 999138 9 7, 8
KQ Niêm yết: VL-16-2.jpgIn vé dò XSVL
Đầy đủ
2 số
3 số

11. KQXS Vĩnh Long ngày 09/02 Thứ Sáu

XSMN> Thứ 6> XSVL 09/02

ĐẦU ĐUÔI
G8 90 0 2, 9
G7

117

1 2, 7, 9, 9
G6

2219 2471 0131

2 2
G5

1012

3 1
G4

57581 15065 69663
21056 83275 75222 59694

4
5 6
G3

48393 08019

6 3, 5
G2

59702

7 1, 5, 5
G1

07209

8 1
ĐB 323775 9 0, 3, 4
KQ Niêm yết: VL-9-2.jpgIn vé dò XSVL
Đầy đủ
2 số
3 số

12. KQXS Vĩnh Long ngày 02/02 Thứ Sáu

XSMN> Thứ 6> XSVL 02/02

ĐẦU ĐUÔI
G8 13 0 1, 2
G7

360

1 3, 6, 7
G6

3701 1626 0198

2 5, 6
G5

7664

3 0, 2
G4

47965 83317 55230
77786 12491 75825 86487

4 4
5
G3

22516 14281

6 0, 4, 5
G2

69144

7
G1

63902

8 1, 6, 7
ĐB 460932 9 1, 8
KQ Niêm yết: VL-2-2.jpgIn vé dò XSVL
Đầy đủ
2 số
3 số

13. KQXS Vĩnh Long ngày 26/01 Thứ Sáu

XSMN> Thứ 6> XSVL 26/01

ĐẦU ĐUÔI
G8 09 0 5, 9
G7

696

1 1
G6

6752 5905 1873

2 1, 3, 4, 9
G5

5133

3 1, 3
G4

63623 00378 85145
33667 90121 64854 20711

4 5
5 2, 4, 5
G3

93331 93129

6 7
G2

46024

7 3, 8
G1

12996

8
ĐB 619355 9 6, 6
KQ Niêm yết: VL-26-1.jpgIn vé dò XSVL
Đầy đủ
2 số
3 số

14. KQXS Vĩnh Long ngày 19/01 Thứ Sáu

XSMN> Thứ 6> XSVL 19/01

ĐẦU ĐUÔI
G8 87 0 3
G7

560

1 4
G6

7636 8751 7797

2 0, 2, 5, 7
G5

0514

3 5, 6, 8
G4

11022 68657 64838
88242 17570 35203 98325

4 2
5 1, 7
G3

78475 01820

6 0
G2

74827

7 0, 5
G1

63635

8 7
ĐB 223090 9 0, 7
KQ Niêm yết: VL-19-1.jpgIn vé dò XSVL
Đầy đủ
2 số
3 số

15. KQXS Vĩnh Long ngày 12/01 Thứ Sáu

XSMN> Thứ 6> XSVL 12/01

ĐẦU ĐUÔI
G8 74 0 0
G7

700

1 3, 6, 7, 8
G6

1939 1813 5736

2 9
G5

4671

3 2, 6, 9
G4

51476 26053 46318
06132 99055 54590 13029

4 0, 7
5 2, 3, 5
G3

35017 13540

6
G2

32752

7 1, 4, 6
G1

05347

8
ĐB 344216 9 0
KQ Niêm yết: VL-12-1.jpgIn vé dò XSVL
Đầy đủ
2 số
3 số

16. KQXS Vĩnh Long ngày 05/01 Thứ Sáu

XSMN> Thứ 6> XSVL 05/01

ĐẦU ĐUÔI
G8 17 0 2, 9, 9
G7

261

1 4, 7
G6

7202 8755 3356

2
G5

4965

3
G4

42214 66250 33288
67076 19266 42691 11968

4
5 0, 5, 6
G3

31609 69998

6 1, 5, 6, 8
G2

10670

7 0, 6
G1

78009

8 8
ĐB 018198 9 1, 8, 8
KQ Niêm yết: VL-5-1.jpgIn vé dò XSVL
Đầy đủ
2 số
3 số

17. KQXS Vĩnh Long ngày 29/12 Thứ Sáu

XSMN> Thứ 6> XSVL 29/12

ĐẦU ĐUÔI
G8 36 0 8
G7

313

1 3
G6

8608 9883 6422

2 2, 6
G5

1630

3 0, 0, 5, 6, 6
G4

10266 63030 16036
16888 07935 00458 64245

4 5
5 8
G3

04763 92626

6 3, 6
G2

47870

7 0, 0
G1

83170

8 3, 8
ĐB 619390 9 0
KQ Niêm yết: VL-29-12.jpgIn vé dò XSVL
Đầy đủ
2 số
3 số

18. KQXS Vĩnh Long ngày 22/12 Thứ Sáu

XSMN> Thứ 6> XSVL 22/12

ĐẦU ĐUÔI
G8 69 0 0, 5, 6
G7

979

1
G6

7476 5729 1990

2 5, 8, 9
G5

8205

3 0, 4, 8
G4

83057 96828 19641
29465 94134 08081 42138

4 1
5 5, 7
G3

98306 02325

6 5, 9
G2

95730

7 6, 9
G1

33755

8 1
ĐB 926400 9 0
KQ Niêm yết: VL-22-12.jpgIn vé dò XSVL
Đầy đủ
2 số
3 số

19. KQXS Vĩnh Long ngày 15/12 Thứ Sáu

XSMN> Thứ 6> XSVL 15/12

ĐẦU ĐUÔI
G8 10 0 1, 9
G7

189

1 0, 6, 7, 9
G6

2216 3691 7741

2 4
G5

1447

3 3
G4

92761 99367 73833
97709 97141 59701 87824

4 1, 1, 7
5
G3

92487 30961

6 1, 1, 7
G2

42094

7
G1

47519

8 7, 9
ĐB 849517 9 1, 4
KQ Niêm yết: VL-15-12.jpgIn vé dò XSVL
Đầy đủ
2 số
3 số

20. KQXS Vĩnh Long ngày 08/12 Thứ Sáu

XSMN> Thứ 6> XSVL 08/12

ĐẦU ĐUÔI
G8 08 0 0, 8, 9
G7

138

1 0, 4, 9
G6

6509 4135 8610

2 3
G5

6097

3 5, 8
G4

06514 71954 29319
60552 96023 10800 64957

4 6
5 2, 4, 7
G3

85346 99076

6 0, 4
G2

50764

7 6
G1

55960

8 8
ĐB 856288 9 7
KQ Niêm yết: VL-8-12.jpgIn vé dò XSVL
Đầy đủ
2 số
3 số

21. KQXS Vĩnh Long ngày 01/12 Thứ Sáu

XSMN> Thứ 6> XSVL 01/12

ĐẦU ĐUÔI
G8 73 0 5
G7

764

1
G6

4244 1205 2099

2
G5

8198

3
G4

72084 20342 33964
13077 98049 14096 24397

4 2, 4, 9
5 5
G3

19587 00755

6 4, 4, 4, 5
G2

69965

7 3, 7
G1

83664

8 4, 7
ĐB 215595 9 5, 6, 7, 8, 9
KQ Niêm yết: VL-1-12.jpgIn vé dò XSVL
Đầy đủ
2 số
3 số

22. KQXS Vĩnh Long ngày 24/11 Thứ Sáu

XSMN> Thứ 6> XSVL 24/11

ĐẦU ĐUÔI
G8 29 0
G7

984

1 7, 8
G6

2162 8168 4779

2 9
G5

3918

3 0, 0, 3
G4

61365 77030 56295
89691 80853 60730 71876

4
5 3
G3

98290 29466

6 2, 5, 6, 8
G2

54794

7 6, 9
G1

47433

8 4
ĐB 911717 9 0, 1, 4, 5
KQ Niêm yết: VL-24-11.jpgIn vé dò XSVL
Đầy đủ
2 số
3 số

23. KQXS Vĩnh Long ngày 17/11 Thứ Sáu

XSMN> Thứ 6> XSVL 17/11

ĐẦU ĐUÔI
G8 02 0 2
G7

284

1 1, 4
G6

3086 7582 2760

2 2
G5

6245

3 1, 5, 7
G4

26631 69493 06961
59722 60771 21756 03214

4 5
5 6
G3

21279 09990

6 0, 1
G2

94737

7 1, 9
G1

28411

8 2, 4, 6
ĐB 646735 9 0, 3
KQ Niêm yết: VL-17-11.jpgIn vé dò XSVL
Đầy đủ
2 số
3 số

24. KQXS Vĩnh Long ngày 10/11 Thứ Sáu

XSMN> Thứ 6> XSVL 10/11

ĐẦU ĐUÔI
G8 33 0 4
G7

870

1
G6

1946 7604 4143

2 9
G5

7573

3 3
G4

08529 42941 90097
27242 08551 01758 82994

4 1, 2, 3, 6, 6
5 1, 2, 8
G3

55346 54996

6
G2

10252

7 0, 3, 6
G1

10684

8 4
ĐB 365676 9 4, 6, 7
KQ Niêm yết: VL-10-11.jpgIn vé dò XSVL
Đầy đủ
2 số
3 số

25. KQXS Vĩnh Long ngày 03/11 Thứ Sáu

XSMN> Thứ 6> XSVL 03/11

ĐẦU ĐUÔI
G8 64 0
G7

132

1 1, 2, 7
G6

3158 7312 1039

2 1
G5

8435

3 2, 2, 3, 5, 9
G4

70083 35311 65683
55675 17732 96967 58998

4
5 8
G3

50872 36333

6 4, 6, 7
G2

02717

7 2, 5
G1

44721

8 3, 3
ĐB 506266 9 8
KQ Niêm yết: VL-3-11.jpgIn vé dò XSVL
Đầy đủ
2 số
3 số

26. KQXS Vĩnh Long ngày 27/10 Thứ Sáu

XSMN> Thứ 6> XSVL 27/10

ĐẦU ĐUÔI
G8 93 0 9
G7

338

1 2, 6
G6

6527 7930 5829

2 3, 5, 7, 9
G5

0216

3 0, 2, 8
G4

84040 40961 32296
10612 23178 70809 66768

4 0
5 0
G3

91560 48423

6 0, 1, 8
G2

58925

7 8
G1

11432

8
ĐB 313550 9 3, 6
KQ Niêm yết: VL-27-10.jpgIn vé dò XSVL
Đầy đủ
2 số
3 số

27. KQXS Vĩnh Long ngày 20/10 Thứ Sáu

XSMN> Thứ 6> XSVL 20/10

ĐẦU ĐUÔI
G8 55 0 0, 2, 5, 9
G7

309

1 8
G6

8918 3437 0144

2 2
G5

1273

3 5, 6, 7
G4

25287 64102 80505
41178 55658 33436 37722

4 4
5 5, 8, 9
G3

73535 04287

6
G2

13000

7 3, 8
G1

34659

8 7, 7, 9
ĐB 937989 9
KQ Niêm yết: VL-20-10.jpgIn vé dò XSVL
Đầy đủ
2 số
3 số

28. KQXS Vĩnh Long ngày 13/10 Thứ Sáu

XSMN> Thứ 6> XSVL 13/10

ĐẦU ĐUÔI
G8 65 0 7
G7

938

1 2, 3, 8
G6

3889 9366 2312

2 7, 8, 8
G5

2958

3 8
G4

32497 62187 31428
65128 16957 91118 81427

4
5 1, 7, 8, 9
G3

52013 72359

6 5, 6
G2

31485

7
G1

77507

8 5, 7, 9
ĐB 701051 9 7
KQ Niêm yết: VL-13-10.jpgIn vé dò XSVL
Đầy đủ
2 số
3 số

29. KQXS Vĩnh Long ngày 06/10 Thứ Sáu

XSMN> Thứ 6> XSVL 06/10

ĐẦU ĐUÔI
G8 29 0
G7

395

1
G6

5330 8627 6066

2 7, 9, 9
G5

6078

3 0, 6
G4

74129 75277 34580
18980 95576 62056 70349

4 9
5 3, 6
G3

81184 66753

6 6
G2

56236

7 6, 7, 8, 8
G1

38378

8 0, 0, 4, 7
ĐB 791587 9 5
KQ Niêm yết: VL-6-10.jpgIn vé dò XSVL
Đầy đủ
2 số
3 số

30. KQXS Vĩnh Long ngày 29/09 Thứ Sáu

XSMN> Thứ 6> XSVL 29/09

ĐẦU ĐUÔI
G8 77 0
G7

886

1 8, 9
G6

7041 0635 6561

2 0, 0, 4, 9
G5

8537

3 5, 7
G4

20066 88344 07820
34919 45362 61718 93024

4 1, 4
5
G3

12195 48629

6 1, 2, 6, 6
G2

23766

7 7
G1

68694

8 6
ĐB 275720 9 4, 5
KQ Niêm yết: VL-29-9.jpgIn vé dò XSVL
Đầy đủ
2 số
3 số
Hiện thêm kết quả

Về XSVL 30 ngày liên tiếp

XSVL 30 ngày hay KQXSVL 30 ngày liên tiếp là 30 kết quả xổ số Vĩnh Long của 30 lần quay gần đây nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Vĩnh Long

Tiện ích hay về xổ số

KQXS hôm qua (Thứ Ba, 24/04)

KQXS VĨNH LONG THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Đang tải dữ liệu...