Kết quả XỔ SỐ BÌNH ĐỊNH ngày 12/07 (Thứ Năm)

XSMT> Thứ 5> XSBDI 12/07

ĐẦU ĐUÔI
G8 33 0 4
G7

356

1 0
G6

0238 0625 8781

2 0, 5, 5
G5

8461

3 3, 8
G4

71067 03420 39399
40961 35347 68925 54510

4 7
5 6
G3

80204 20163

6 1, 1, 3, 7
G2

08784

7 6
G1

24894

8 1, 4
ĐB 212776 9 4, 9
KQ Niêm yết: BDI-12-7.jpgXSBDI 30 ngày
Đầy đủ
2 số
3 số

Kết quả XỔ SỐ BÌNH ĐỊNH ngày 05/07 (Thứ Năm)

XSMT> Thứ 5> XSBDI 05/07

ĐẦU ĐUÔI
G8 12 0 0, 0, 5, 8
G7

305

1 2, 8
G6

1008 6673 7971

2 4, 5
G5

3625

3 2, 5
G4

24395 13547 07018
03500 72335 61032 63884

4 7
5
G3

71673 58868

6 8
G2

30670

7 0, 1, 3, 3
G1

51324

8 4
ĐB 963900 9 5
KQ Niêm yết: BDI-5-7.jpgIn vé dò XSBDI
Đầy đủ
2 số
3 số

Kết quả XỔ SỐ BÌNH ĐỊNH ngày 28/06 (Thứ Năm)

XSMT> Thứ 5> XSBDI 28/06

ĐẦU ĐUÔI
G8 15 0 0, 3, 9
G7

426

1 5
G6

7924 0784 8437

2 4, 6, 7, 8
G5

7703

3 0, 3, 7
G4

82795 40427 15328
44609 33646 48071 23900

4 4, 6
5 2
G3

07130 11252

6
G2

26744

7 1
G1

72289

8 4, 9
ĐB 196833 9 5
KQ Niêm yết: BDI-28-6.jpgLô-tô XSBDI
Đầy đủ
2 số
3 số

Kết quả XSBDI (XSKT BDI) ngày 21/06 (Thứ Năm)

XSMT> Thứ 5> XSBDI 21/06

ĐẦU ĐUÔI
G8 69 0 6
G7

557

1 2
G6

2998 1999 4962

2 9
G5

4060

3 4
G4

35751 66260 18612
90392 74144 58162 66692

4 4
5 1, 7, 8
G3

11534 26658

6 0, 0, 2, 2, 9
G2

99806

7
G1

76929

8
ĐB 384090 9 0, 2, 2, 8, 9
KQ Niêm yết: BDI-21-6.jpgIn vé dò XSBDI
Đầy đủ
2 số
3 số

Kết quả XSBDI (XSKT BDI) ngày 14/06 (Thứ Năm)

XSMT> Thứ 5> XSBDI 14/06

ĐẦU ĐUÔI
G8 07 0 7
G7

395

1 3
G6

6535 6839 8144

2 9
G5

6199

3 5, 5, 9
G4

46493 61235 92340
02084 98887 34643 16047

4 0, 3, 4, 7
5 2
G3

26829 30913

6
G2

60452

7
G1

61296

8 4, 7
ĐB 857694 9 3, 4, 5, 6, 9
KQ Niêm yết: BDI-14-6.jpgIn vé dò XSBDI
Đầy đủ
2 số
3 số

Kết quả XSBDI (XSKT BDI) ngày 07/06 (Thứ Năm)

XSMT> Thứ 5> XSBDI 07/06

ĐẦU ĐUÔI
G8 91 0
G7

831

1 0, 0
G6

2137 6230 4825

2 5
G5

1156

3 0, 1, 1, 2, 7
G4

97946 06910 61731
69889 29410 98840 37432

4 0, 4, 6, 8
5 6
G3

57948 60644

6 9
G2

56786

7 3
G1

86069

8 6, 9
ĐB 990473 9 1
KQ Niêm yết: BDI-7-6.jpgIn vé dò XSBDI
Đầy đủ
2 số
3 số