Kết quả XỔ SỐ BÌNH THUẬN ngày 12/07 (Thứ Năm)

XSMN> Thứ 5> XSBTH 12/07

ĐẦU ĐUÔI
G8 41 0 1, 1, 2, 9
G7

124

1
G6

0362 5624 3039

2 4, 4, 6
G5

4326

3 0, 4, 9
G4

50301 77684 04530
79201 07234 01492 82309

4 1, 1
5
G3

41941 24481

6 2, 5
G2

82077

7 7
G1

01465

8 1, 4
ĐB 985502 9 2
KQ Niêm yết: BTH-12-7.jpgXSBTH 30 ngày
Đầy đủ
2 số
3 số

Kết quả XỔ SỐ BÌNH THUẬN ngày 05/07 (Thứ Năm)

XSMN> Thứ 5> XSBTH 05/07

ĐẦU ĐUÔI
G8 28 0
G7

495

1 5
G6

1397 0223 0368

2 3, 8
G5

5633

3 1, 2, 3, 6, 8
G4

99932 97770 01631
58569 82815 15538 50136

4
5
G3

03877 19789

6 8, 9
G2

92188

7 0, 7, 8
G1

00778

8 8, 9
ĐB 868692 9 2, 5, 7
KQ Niêm yết: BTH-5-7.jpgIn vé dò XSBTH
Đầy đủ
2 số
3 số

Kết quả XỔ SỐ BÌNH THUẬN ngày 28/06 (Thứ Năm)

XSMN> Thứ 5> XSBTH 28/06

ĐẦU ĐUÔI
G8 68 0 1, 1, 5
G7

101

1 2
G6

9022 3897 3361

2 1, 2, 9, 9
G5

4605

3
G4

20846 32821 13585
28067 95949 64912 00553

4 0, 6, 9
5 3
G3

84375 84740

6 1, 7, 8
G2

35201

7 5
G1

07829

8 5
ĐB 792529 9 7
KQ Niêm yết: BTH-28-6.jpgLô-tô XSBTH
Đầy đủ
2 số
3 số

Kết quả XSBTH (XSKT BTH) ngày 21/06 (Thứ Năm)

XSMN> Thứ 5> XSBTH 21/06

ĐẦU ĐUÔI
G8 09 0 3, 9
G7

193

1 0, 2, 7, 8, 8
G6

7103 9018 2933

2 7
G5

6354

3 3
G4

70772 59099 95412
57010 62464 05786 08498

4
5 3, 4
G3

35918 51998

6 4
G2

88117

7 2
G1

39227

8 6
ĐB 380453 9 3, 8, 8, 9
KQ Niêm yết: BTH-21-6.jpgIn vé dò XSBTH
Đầy đủ
2 số
3 số

Kết quả XSBTH (XSKT BTH) ngày 14/06 (Thứ Năm)

XSMN> Thứ 5> XSBTH 14/06

ĐẦU ĐUÔI
G8 17 0 0, 7, 8
G7

079

1 7
G6

5478 8255 7655

2 5
G5

0325

3 5, 8
G4

03738 95657 67471
54535 26443 46872 86008

4 3
5 5, 5, 7
G3

44660 86107

6 0, 6
G2

72500

7 1, 2, 2, 8, 9
G1

56172

8
ĐB 327266 9
KQ Niêm yết: BTH-14-6.jpgIn vé dò XSBTH
Đầy đủ
2 số
3 số

Kết quả XSBTH (XSKT BTH) ngày 07/06 (Thứ Năm)

XSMN> Thứ 5> XSBTH 07/06

ĐẦU ĐUÔI
G8 42 0
G7

479

1
G6

8633 3180 2675

2 9
G5

8054

3 1, 3
G4

56329 82563 38265
76090 91496 65772 96384

4 2, 7
5 4
G3

79331 12264

6 3, 4, 5
G2

38647

7 2, 5, 9
G1

95488

8 0, 4, 8
ĐB 805996 9 0, 6, 6
KQ Niêm yết: BTH-7-6.jpgIn vé dò XSBTH
Đầy đủ
2 số
3 số