Kết quả XỔ SỐ ĐẮC NÔNG ngày 18/08 (Thứ Bảy)

XSMT> Thứ 7> XSDNO 18/08

ĐẦU ĐUÔI
G8 53 0 7
G7

651

1 3, 7, 7
G6

3421 9766 0117

2 1, 4
G5

9907

3 3
G4

42992 86417 04175
43492 60024 19713 89471

4
5 1, 3, 5, 7
G3

94255 94157

6 6
G2

60233

7 0, 1, 5
G1

17270

8
ĐB 235493 9 2, 2, 3
KQ Niêm yết: DNO-18-8.jpgXSDNO 30 ngày
Đầy đủ
2 số
3 số

Kết quả XỔ SỐ ĐẮC NÔNG ngày 11/08 (Thứ Bảy)

XSMT> Thứ 7> XSDNO 11/08

ĐẦU ĐUÔI
G8 13 0 0, 1, 6, 8
G7

397

1 3
G6

4601 6971 6783

2 0, 3, 4
G5

3958

3
G4

08798 67792 67787
15206 71723 28062 17450

4 7
5 0, 8
G3

81024 89120

6 2
G2

27608

7 1
G1

27600

8 3, 7
ĐB 172847 9 2, 7, 8
KQ Niêm yết: DNO-11-8.jpgIn vé dò XSDNO
Đầy đủ
2 số
3 số

Kết quả XỔ SỐ ĐẮC NÔNG ngày 04/08 (Thứ Bảy)

XSMT> Thứ 7> XSDNO 04/08

ĐẦU ĐUÔI
G8 17 0
G7

139

1 1, 5, 7
G6

7811 4981 3234

2
G5

6130

3 0, 4, 7, 9
G4

01069 70798 42440
97015 50461 35694 83659

4 0
5 9
G3

54595 68069

6 1, 2, 9, 9
G2

96862

7 6
G1

72637

8 1
ĐB 936776 9 4, 5, 8
KQ Niêm yết: DNO-4-8.jpgLô-tô XSDNO
Đầy đủ
2 số
3 số

Kết quả XSDNO (XSKT DNO) ngày 28/07 (Thứ Bảy)

XSMT> Thứ 7> XSDNO 28/07

ĐẦU ĐUÔI
G8 36 0
G7

439

1 1, 6
G6

4165 4090 6946

2 0, 3
G5

7516

3 0, 6, 9
G4

51376 78381 88320
20173 24423 92546 69390

4 6, 6
5
G3

97291 54564

6 4, 5
G2

89197

7 3, 6
G1

59811

8 1
ĐB 102430 9 0, 0, 1, 7
KQ Niêm yết: DNO-28-7.jpgIn vé dò XSDNO
Đầy đủ
2 số
3 số

Kết quả XSDNO (XSKT DNO) ngày 21/07 (Thứ Bảy)

XSMT> Thứ 7> XSDNO 21/07

ĐẦU ĐUÔI
G8 47 0 6
G7

088

1 4
G6

0724 5263 5084

2 4
G5

2463

3 3, 4, 7
G4

80693 08637 24834
35414 60384 46606 91481

4 7
5 3
G3

67053 46368

6 3, 3, 8
G2

44733

7
G1

70496

8 1, 4, 4, 8
ĐB 089197 9 3, 6, 7
KQ Niêm yết: DNO-21-7.jpgIn vé dò XSDNO
Đầy đủ
2 số
3 số

Kết quả XSDNO (XSKT DNO) ngày 14/07 (Thứ Bảy)

XSMT> Thứ 7> XSDNO 14/07

ĐẦU ĐUÔI
G8 38 0 0, 7, 9
G7

041

1
G6

7687 8898 8088

2 4, 5
G5

0400

3 4, 7, 7, 8
G4

90979 24245 58107
19437 94334 04074 10642

4 1, 2, 5
5
G3

39325 78437

6 7
G2

10824

7 4, 9
G1

43767

8 7, 8
ĐB 103109 9 8
KQ Niêm yết: DNO-14-7.jpgIn vé dò XSDNO
Đầy đủ
2 số
3 số