Kết quả XỔ SỐ KIÊN GIANG ngày 19/08 (Chủ Nhật)

XSMN> Chủ Nhật> XSKG 19/08

ĐẦU ĐUÔI
G8 61 0 0, 6, 7, 8
G7

300

1 3, 6, 6
G6

4097 8564 0851

2 1, 3, 5
G5

6916

3
G4

20813 09423 37750
89825 95221 27207 70916

4 0
5 0, 1
G3

74340 21568

6 1, 4, 8, 9
G2

11369

7
G1

42206

8
ĐB 400908 9 7
KQ Niêm yết: KG-19-8.jpgXSKG 30 ngày
Đầy đủ
2 số
3 số

Kết quả XỔ SỐ KIÊN GIANG ngày 12/08 (Chủ Nhật)

XSMN> Chủ Nhật> XSKG 12/08

ĐẦU ĐUÔI
G8 05 0 4, 5
G7

577

1
G6

4271 7399 4046

2 8
G5

9428

3 6
G4

71361 28804 09154
79679 85272 57995 38171

4 1, 6
5 4
G3

69741 96636

6 1
G2

12071

7 1,1,1,2,7,9
G1

69291

8 4
ĐB 032684 9 1, 5, 9
KQ Niêm yết: KG-12-8.jpgIn vé dò XSKG
Đầy đủ
2 số
3 số

Kết quả XỔ SỐ KIÊN GIANG ngày 05/08 (Chủ Nhật)

XSMN> Chủ Nhật> XSKG 05/08

ĐẦU ĐUÔI
G8 15 0 6, 8
G7

881

1 5
G6

8931 1236 3768

2 4, 7
G5

5143

3 1, 4, 6
G4

05848 24154 97827
48806 51824 86272 44051

4 3, 8
5 1, 4, 6
G3

54834 31508

6 8
G2

76256

7 2
G1

87791

8 1, 9
ĐB 693789 9 1
KQ Niêm yết: KG-5-8.jpgLô-tô XSKG
Đầy đủ
2 số
3 số

Kết quả XSKG (XSKT KG) ngày 29/07 (Chủ Nhật)

XSMN> Chủ Nhật> XSKG 29/07

ĐẦU ĐUÔI
G8 00 0 0, 5, 5
G7

777

1 8, 9
G6

2464 3553 7374

2 3
G5

6319

3
G4

63285 72373 93023
76743 17053 52218 24276

4 2, 3
5 3, 3, 4
G3

13342 68805

6 4
G2

65078

7 3, 4, 6, 7, 8
G1

72005

8 5
ĐB 993654 9
KQ Niêm yết: KG-29-7.jpgIn vé dò XSKG
Đầy đủ
2 số
3 số

Kết quả XSKG (XSKT KG) ngày 22/07 (Chủ Nhật)

XSMN> Chủ Nhật> XSKG 22/07

ĐẦU ĐUÔI
G8 75 0 6
G7

885

1
G6

6884 7606 5123

2 3, 6, 6
G5

9384

3 1, 6
G4

34631 15050 57858
36841 18226 00486 96826

4 1, 6
5 0, 8
G3

36246 09478

6
G2

18978

7 5, 8, 8
G1

99796

8 4, 4, 5, 6
ĐB 615936 9 6
KQ Niêm yết: KG-22-7.jpgIn vé dò XSKG
Đầy đủ
2 số
3 số

Kết quả XSKG (XSKT KG) ngày 15/07 (Chủ Nhật)

XSMN> Chủ Nhật> XSKG 15/07

ĐẦU ĐUÔI
G8 38 0 0
G7

442

1 3, 4
G6

7427 6868 7014

2 1, 7, 8
G5

6595

3 6, 8
G4

69221 57836 43361
37781 60600 29465 53068

4 2, 2, 8
5
G3

15628 71048

6 1, 5, 8, 8
G2

31542

7 1
G1

77213

8 1
ĐB 936971 9 5
KQ Niêm yết: KG-15-7.jpgIn vé dò XSKG
Đầy đủ
2 số
3 số