Kết quả XỔ SỐ KON TUM ngày 15/07 (Chủ Nhật)

XSMT> Chủ Nhật> XSKT 15/07

ĐẦU ĐUÔI
G8 72 0 0, 6
G7

781

1 3, 6, 7, 7
G6

7075 2117 6116

2 8
G5

7100

3 0, 1, 9
G4

00839 73389 83813
00417 32106 75030 86895

4 7
5
G3

78572 17731

6
G2

64876

7 2, 2, 5, 6
G1

48447

8 1, 9
ĐB 844728 9 5
KQ Niêm yết: KT-15-7.jpgXSKT 30 ngày
Đầy đủ
2 số
3 số

Kết quả XỔ SỐ KON TUM ngày 08/07 (Chủ Nhật)

XSMT> Chủ Nhật> XSKT 08/07

ĐẦU ĐUÔI
G8 75 0 0, 9
G7

865

1 4, 7, 8
G6

3838 0900 2427

2 7
G5

2448

3 8
G4

68277 11749 45918
64314 36356 52054 91017

4 2, 8, 9
5 4, 4, 6
G3

05754 78679

6 5
G2

01109

7 5, 7, 9
G1

41042

8
ĐB 798496 9 6
KQ Niêm yết: KT-8-7.jpgIn vé dò XSKT
Đầy đủ
2 số
3 số

Kết quả XỔ SỐ KON TUM ngày 01/07 (Chủ Nhật)

XSMT> Chủ Nhật> XSKT 01/07

ĐẦU ĐUÔI
G8 15 0 5, 6
G7

240

1 0, 3, 5, 5, 8
G6

3426 3637 0444

2 5, 6
G5

9913

3 7
G4

58843 67441 52315
85006 47378 22154 35342

4 0,1,2,3,4,9
5 4
G3

23849 66305

6
G2

21218

7 8
G1

44010

8
ĐB 075025 9
KQ Niêm yết: KT-1-7.jpgLô-tô XSKT
Đầy đủ
2 số
3 số

Kết quả XSKT (XSKT KT) ngày 24/06 (Chủ Nhật)

XSMT> Chủ Nhật> XSKT 24/06

ĐẦU ĐUÔI
G8 37 0
G7

430

1 2
G6

5465 3522 4185

2 2, 7, 8
G5

8327

3 0, 7
G4

38478 90874 34689
46190 47842 82628 44912

4 1, 2, 4
5 1
G3

69444 86263

6 3, 5
G2

61141

7 4, 8
G1

23151

8 0, 5, 9
ĐB 058380 9 0
KQ Niêm yết: KT-24-6.jpgIn vé dò XSKT
Đầy đủ
2 số
3 số

Kết quả XSKT (XSKT KT) ngày 17/06 (Chủ Nhật)

XSMT> Chủ Nhật> XSKT 17/06

ĐẦU ĐUÔI
G8 91 0 0, 8
G7

981

1 8
G6

1398 2500 9870

2 0
G5

0670

3
G4

26318 59108 72782
13641 58690 44584 52054

4 1
5 4, 7
G3

44587 30987

6
G2

30957

7 0, 0
G1

07520

8 1,1,2,4,7,7
ĐB 844981 9 0, 1, 8
KQ Niêm yết: KT-17-6.jpgIn vé dò XSKT
Đầy đủ
2 số
3 số

Kết quả XSKT (XSKT KT) ngày 10/06 (Chủ Nhật)

XSMT> Chủ Nhật> XSKT 10/06

ĐẦU ĐUÔI
G8 04 0 4
G7

192

1 2, 5
G6

1533 7225 0454

2 5
G5

8636

3 3, 5, 6
G4

02815 00235 98970
43245 23647 33983 13212

4 5, 7
5 4
G3

42970 67690

6
G2

70674

7 0, 0, 4, 6
G1

75090

8 3
ĐB 504976 9 0, 0, 2
KQ Niêm yết: KT-10-6.jpgIn vé dò XSKT
Đầy đủ
2 số
3 số