Kết quả XỔ SỐ LÂM ĐỒNG ngày 15/07 (Chủ Nhật)

XSMN> Chủ Nhật> XSDL 15/07

ĐẦU ĐUÔI
G8 92 0 3
G7

750

1 1, 7, 8
G6

9951 1617 8803

2 1
G5

9092

3 4
G4

49878 62921 08384
87048 29475 49752 95218

4 8
5 0, 1, 2
G3

92434 01611

6
G2

17484

7 5, 8
G1

17987

8 3, 4, 4, 7
ĐB 459083 9 2, 2
KQ Niêm yết: DL-15-7.jpgXSDL 30 ngày
Đầy đủ
2 số
3 số

Kết quả XỔ SỐ LÂM ĐỒNG ngày 08/07 (Chủ Nhật)

XSMN> Chủ Nhật> XSDL 08/07

ĐẦU ĐUÔI
G8 02 0 2, 5, 9
G7

761

1 1, 2
G6

4480 9212 5789

2 4, 7
G5

2580

3
G4

85927 46864 17011
66690 91983 25705 46009

4
5
G3

90699 88324

6 1, 4, 5
G2

54378

7 8
G1

40165

8 0, 0, 3, 8, 9
ĐB 439388 9 0, 9
KQ Niêm yết: DL-8-7.jpgIn vé dò XSDL
Đầy đủ
2 số
3 số

Kết quả XỔ SỐ LÂM ĐỒNG ngày 01/07 (Chủ Nhật)

XSMN> Chủ Nhật> XSDL 01/07

ĐẦU ĐUÔI
G8 37 0 9
G7

081

1 7, 7
G6

0881 4238 0009

2 6, 7, 8
G5

4984

3 2, 6, 7, 8
G4

73232 71526 04836
36652 91449 55958 53217

4 9
5 1, 2, 7, 8
G3

46128 68727

6
G2

77057

7
G1

50051

8 1, 1, 4
ĐB 458717 9
KQ Niêm yết: DL-1-7.jpgLô-tô XSDL
Đầy đủ
2 số
3 số

Kết quả XSLD (XSKT LD) ngày 24/06 (Chủ Nhật)

XSMN> Chủ Nhật> XSDL 24/06

ĐẦU ĐUÔI
G8 96 0 2
G7

702

1 0
G6

3923 0993 4659

2 3, 5, 6
G5

5583

3 7
G4

83951 00775 33637
10145 85585 73551 20293

4 5
5 1, 1, 9
G3

03226 92868

6 8
G2

01125

7 5
G1

95796

8 3, 5
ĐB 133610 9 3, 3, 6, 6
KQ Niêm yết: DL-24-6.jpgIn vé dò XSDL
Đầy đủ
2 số
3 số

Kết quả XSLD (XSKT LD) ngày 17/06 (Chủ Nhật)

XSMN> Chủ Nhật> XSDL 17/06

ĐẦU ĐUÔI
G8 95 0 4, 6, 6, 8
G7

779

1 4, 8
G6

9406 6714 7771

2
G5

0754

3 3
G4

34142 19008 02276
61550 83171 28484 00359

4 2
5 0, 4, 9
G3

08764 23033

6 4
G2

19004

7 1, 1, 6, 9
G1

48206

8 4
ĐB 230518 9 5
KQ Niêm yết: DL-17-6.jpgIn vé dò XSDL
Đầy đủ
2 số
3 số

Kết quả XSLD (XSKT LD) ngày 10/06 (Chủ Nhật)

XSMN> Chủ Nhật> XSDL 10/06

ĐẦU ĐUÔI
G8 90 0
G7

982

1 3
G6

5498 6793 1631

2 8
G5

2371

3 1, 5
G4

05599 21871 92088
84628 12897 13058 09035

4 6
5 1, 5, 8
G3

90446 85389

6
G2

90513

7 1, 1
G1

84951

8 2, 8, 9
ĐB 518355 9 0, 3, 7, 8, 9
KQ Niêm yết: DL-10-6.jpgIn vé dò XSDL
Đầy đủ
2 số
3 số