Kết quả XỔ SỐ QUẢNG NGÃI ngày 14/07 (Thứ Bảy)

XSMT> Thứ 7> XSQNG 14/07

ĐẦU ĐUÔI
G8 91 0
G7

057

1 5, 6
G6

8997 2529 9858

2 1, 7, 9
G5

8921

3 0, 2, 5, 5
G4

46556 76280 38616
07735 07556 82735 30930

4
5 5, 6, 6, 7, 8
G3

13127 24355

6
G2

00293

7
G1

17115

8 0
ĐB 491032 9 1, 3, 7
KQ Niêm yết: QNG-14-7.jpgXSQNG 30 ngày
Đầy đủ
2 số
3 số

Kết quả XỔ SỐ QUẢNG NGÃI ngày 07/07 (Thứ Bảy)

XSMT> Thứ 7> XSQNG 07/07

ĐẦU ĐUÔI
G8 16 0
G7

287

1 6, 6, 8
G6

7196 4886 0644

2 0, 1, 5
G5

0921

3 6
G4

94420 84916 19154
56684 23646 66263 52925

4 4, 6
5 4
G3

55966 08236

6 1, 3, 6
G2

13261

7 5
G1

11118

8 4, 6, 7
ĐB 735175 9 6
KQ Niêm yết: QNG-7-7.jpgIn vé dò XSQNG
Đầy đủ
2 số
3 số

Kết quả XỔ SỐ QUẢNG NGÃI ngày 30/06 (Thứ Bảy)

XSMT> Thứ 7> XSQNG 30/06

ĐẦU ĐUÔI
G8 05 0 3, 5
G7

193

1
G6

7892 8881 2759

2 0, 3
G5

9997

3 5, 9
G4

16464 75352 20669
08480 56335 24367 44023

4
5 2, 9
G3

89492 78920

6 4, 7, 9
G2

95503

7
G1

98239

8 0, 1, 3
ĐB 949883 9 2, 2, 3, 7
KQ Niêm yết: QNG-30-6.jpgLô-tô XSQNG
Đầy đủ
2 số
3 số

Kết quả XSQNG (XSKT QNG) ngày 23/06 (Thứ Bảy)

XSMT> Thứ 7> XSQNG 23/06

ĐẦU ĐUÔI
G8 82 0 8
G7

539

1
G6

7732 7866 9821

2 1, 9
G5

8871

3 0, 2, 6, 9
G4

52129 61030 77943
99836 64663 30108 96951

4 0, 3
5 1
G3

71390 15762

6 2, 3, 3, 6
G2

11840

7 1
G1

05663

8 2
ĐB 715299 9 0, 9
KQ Niêm yết: QNG-23-6.jpgIn vé dò XSQNG
Đầy đủ
2 số
3 số

Kết quả XSQNG (XSKT QNG) ngày 16/06 (Thứ Bảy)

XSMT> Thứ 7> XSQNG 16/06

ĐẦU ĐUÔI
G8 57 0 2, 4, 8, 8
G7

329

1 6
G6

2267 6833 0879

2 5, 9
G5

5008

3 3, 6, 7
G4

23525 25104 53136
71171 35902 55316 81146

4 6
5 7, 9
G3

30173 00289

6 7
G2

69108

7 1, 3, 9
G1

00337

8 9
ĐB 413459 9
KQ Niêm yết: QNG-16-6.jpgIn vé dò XSQNG
Đầy đủ
2 số
3 số

Kết quả XSQNG (XSKT QNG) ngày 09/06 (Thứ Bảy)

XSMT> Thứ 7> XSQNG 09/06

ĐẦU ĐUÔI
G8 73 0 7, 8
G7

007

1 8
G6

4455 6869 5068

2 6
G5

1008

3 0, 6
G4

46987 01218 55845
34830 56553 91951 76064

4 4, 5
5 1, 3, 5, 7
G3

86957 18426

6 4, 8, 9
G2

74436

7 3
G1

99795

8 7
ĐB 998744 9 5
KQ Niêm yết: QNG-9-6.jpgIn vé dò XSQNG
Đầy đủ
2 số
3 số