Kết quả XỔ SỐ THỪA THIÊN HUẾ ngày 13/08 (Thứ Hai)

XSMT> Thứ 2> XSTTH 13/08

ĐẦU ĐUÔI
G8 51 0 0, 3, 7
G7

378

1 1
G6

1400 3360 5811

2 7, 8
G5

1695

3
G4

53469 87427 03468
61252 86855 40007 43787

4
5 1, 2, 2, 5, 6
G3

53228 30703

6 0, 4, 8, 9
G2

42556

7 8
G1

11764

8 7
ĐB 608452 9 5
KQ Niêm yết: TTH-13-8.jpgXSTTH 30 ngày
Đầy đủ
2 số
3 số

Kết quả XỔ SỐ THỪA THIÊN HUẾ ngày 06/08 (Thứ Hai)

XSMT> Thứ 2> XSTTH 06/08

ĐẦU ĐUÔI
G8 72 0
G7

061

1 0
G6

3566 0823 9963

2 3, 5
G5

5131

3 0, 1
G4

35640 19877 98688
40230 23661 20894 76610

4 0
5
G3

94482 86525

6 1, 1, 3, 6, 6
G2

81784

7 2, 7
G1

88482

8 2, 2, 4, 8
ĐB 601466 9 4
KQ Niêm yết: TTH-6-8.jpgIn vé dò XSTTH
Đầy đủ
2 số
3 số

Kết quả XỔ SỐ THỪA THIÊN HUẾ ngày 30/07 (Thứ Hai)

XSMT> Thứ 2> XSTTH 30/07

ĐẦU ĐUÔI
G8 47 0 5
G7

147

1 3, 6
G6

7566 7216 7471

2 5
G5

4855

3 0
G4

11955 08030 69856
80347 85190 45825 27987

4 7, 7, 7
5 5, 5, 6
G3

70213 62863

6 3, 6
G2

27794

7 1
G1

62905

8 7
ĐB 269191 9 0, 1, 4
KQ Niêm yết: TTH-30-7.jpgLô-tô XSTTH
Đầy đủ
2 số
3 số

Kết quả XSTTH (XSKT TTH) ngày 23/07 (Thứ Hai)

XSMT> Thứ 2> XSTTH 23/07

ĐẦU ĐUÔI
G8 47 0 3, 4, 4
G7

233

1 4, 6
G6

0404 9888 4132

2 7
G5

9342

3 2, 3, 8, 9
G4

60727 17143 07165
92850 05816 06939 35762

4 2, 3, 7
5 0
G3

66238 40914

6 2, 5
G2

59403

7
G1

22704

8 8
ĐB 626397 9 7
KQ Niêm yết: TTH-23-7.jpgIn vé dò XSTTH
Đầy đủ
2 số
3 số

Kết quả XSTTH (XSKT TTH) ngày 16/07 (Thứ Hai)

XSMT> Thứ 2> XSTTH 16/07

ĐẦU ĐUÔI
G8 47 0
G7

956

1 4, 9
G6

8043 8867 6182

2 2
G5

8097

3 0, 7, 7
G4

57537 42637 45768
27430 19269 90243 85022

4 3, 3, 7
5 6
G3

92769 11414

6 7, 8, 9, 9, 9
G2

82494

7
G1

20369

8 2
ĐB 151219 9 4, 7
KQ Niêm yết: TTH-16-7.jpgIn vé dò XSTTH
Đầy đủ
2 số
3 số

Kết quả XSTTH (XSKT TTH) ngày 09/07 (Thứ Hai)

XSMT> Thứ 2> XSTTH 09/07

ĐẦU ĐUÔI
G8 82 0 3
G7

116

1 2, 6
G6

4583 3847 9769

2 2, 8
G5

5174

3 5
G4

36855 13176 18903
23587 11643 73198 78486

4 3, 3, 7
5 5
G3

16812 73728

6 9
G2

04543

7 4, 6
G1

70135

8 2, 3, 6, 7
ĐB 711522 9 8
KQ Niêm yết: TTH-9-7.jpgIn vé dò XSTTH
Đầy đủ
2 số
3 số