Kết quả XỔ SỐ TIỀN GIANG ngày 15/07 (Chủ Nhật)

XSMN> Chủ Nhật> XSTG 15/07

ĐẦU ĐUÔI
G8 55 0 4, 8
G7

252

1 1, 4
G6

3430 8353 5953

2 2
G5

2004

3 0, 3, 3
G4

73266 47377 12533
88008 93274 03122 87511

4
5 2, 3, 3, 5
G3

70893 58483

6 6
G2

44933

7 4, 7
G1

39614

8 3, 6
ĐB 562286 9 3
KQ Niêm yết: TG-15-7.jpgXSTG 30 ngày
Đầy đủ
2 số
3 số

Kết quả XỔ SỐ TIỀN GIANG ngày 08/07 (Chủ Nhật)

XSMN> Chủ Nhật> XSTG 08/07

ĐẦU ĐUÔI
G8 63 0 2, 5
G7

432

1 2
G6

3439 3393 4628

2 6, 8, 9
G5

6771

3 2, 9
G4

39505 10460 91344
08191 90926 03478 38565

4 4
5
G3

90083 22729

6 0, 3, 5
G2

01696

7 1, 8
G1

54602

8 3
ĐB 864312 9 1, 3, 6
KQ Niêm yết: TG-8-7.jpgIn vé dò XSTG
Đầy đủ
2 số
3 số

Kết quả XỔ SỐ TIỀN GIANG ngày 01/07 (Chủ Nhật)

XSMN> Chủ Nhật> XSTG 01/07

ĐẦU ĐUÔI
G8 42 0 4, 5
G7

768

1 7, 8, 8
G6

6839 7018 4975

2
G5

7104

3 1, 9
G4

01290 77831 53905
45893 16161 89246 23971

4 2, 6, 8
5 8
G3

22785 56217

6 1, 8
G2

17158

7 1, 5
G1

55948

8 5
ĐB 613118 9 0, 3
KQ Niêm yết: TG-1-7.jpgLô-tô XSTG
Đầy đủ
2 số
3 số

Kết quả XSTG (XSKT TG) ngày 24/06 (Chủ Nhật)

XSMN> Chủ Nhật> XSTG 24/06

ĐẦU ĐUÔI
G8 09 0 1, 9
G7

938

1 1, 8, 9
G6

2511 0651 3979

2 4
G5

2591

3 0, 1, 1, 5, 8
G4

38835 86294 33030
86619 82143 34744 29924

4 3, 4
5 1
G3

19118 20401

6
G2

22831

7 9
G1

06831

8 4
ĐB 428584 9 1, 4
KQ Niêm yết: TG-24-6.jpgIn vé dò XSTG
Đầy đủ
2 số
3 số

Kết quả XSTG (XSKT TG) ngày 17/06 (Chủ Nhật)

XSMN> Chủ Nhật> XSTG 17/06

ĐẦU ĐUÔI
G8 45 0 0
G7

300

1 5, 6, 7
G6

7578 5736 4715

2 1, 3, 4
G5

4872

3 2, 6
G4

96743 25688 84255
48124 87221 28548 07316

4 3, 5, 6, 8
5 5
G3

30432 62046

6 9
G2

91023

7 2, 8
G1

43917

8 8
ĐB 665869 9
KQ Niêm yết: TG-17-6.jpgIn vé dò XSTG
Đầy đủ
2 số
3 số

Kết quả XSTG (XSKT TG) ngày 10/06 (Chủ Nhật)

XSMN> Chủ Nhật> XSTG 10/06

ĐẦU ĐUÔI
G8 64 0 1, 3, 6
G7

185

1 1, 5
G6

8196 7201 3397

2
G5

2503

3 0, 6, 8, 8
G4

00891 43430 61736
06538 09011 32106 61293

4
5 3
G3

35376 24081

6 4
G2

12038

7 6
G1

93153

8 1, 5
ĐB 587315 9 1, 3, 6, 7
KQ Niêm yết: TG-10-6.jpgIn vé dò XSTG
Đầy đủ
2 số
3 số