XSKT Bạch thủ HG Cầu XSHG

Xổ số Hậu Giang XSHG 30 ngày

1. Xổ số Hậu Giang ngày 21/04 Thứ Bảy

XSMN> Thứ 7> XSHG 21/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 24 0 0
G7

049

1 6, 6, 9
G6

4120 8116 1400

2 0, 4
G5

3174

3 1, 7
G4

27731 50319 11446
22179 51489 05049 21237

4 6, 7, 9, 9
5
G3

22062 65247

6 2
G2

29316

7 4, 9
G1

41088

8 8, 9
ĐB 127297 9 7
KQ Niêm yết: HG-21-4.jpgXSHG 30 ngày
Đầy đủ
2 số
3 số

2. XSHG ngày 14/04 Thứ Bảy

XSMN> Thứ 7> XSHG 14/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 63 0 3, 8
G7

313

1 3, 5, 7
G6

0495 5403 1384

2 5, 8
G5

0464

3 3, 7
G4

03815 62561 72528
21476 46258 33037 80125

4
5 0, 8
G3

43177 47950

6 1, 3, 4
G2

18908

7 6, 7
G1

34133

8 4
ĐB 761317 9 5
KQ Niêm yết: HG-14-4.jpgIn vé dò XSHG
Đầy đủ
2 số
3 số

Tin tức xổ số Hậu Giang

 

3. KQXSHG ngày 07/04 Thứ Bảy

XSMN> Thứ 7> XSHG 07/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 30 0
G7

916

1 0,2,6,6,8,9
G6

1868 1246 5612

2
G5

8780

3 0
G4

78775 23410 46264
53266 63390 85856 87380

4 6
5 6
G3

56718 32519

6 2, 4, 6, 8
G2

39189

7 5
G1

46316

8 0, 0, 9
ĐB 531762 9 0
KQ Niêm yết: HG-7-4.jpgLô-tô XSHG
Đầy đủ
2 số
3 số

4. KQXS Hậu Giang ngày 31/03 Thứ Bảy

XSMN> Thứ 7> XSHG 31/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 01 0 1, 2, 5, 6
G7

705

1 9
G6

4990 6739 4094

2 2
G5

2722

3 9
G4

22257 50619 48970
59802 56094 32248 25441

4 1, 5, 8
5 7
G3

36377 32506

6 2
G2

60445

7 0, 7
G1

15162

8 3
ĐB 647683 9 0, 4, 4
KQ Niêm yết: HG-31-3.jpgIn vé dò XSHG
Đầy đủ
2 số
3 số

5. KQXS Hậu Giang ngày 24/03 Thứ Bảy

XSMN> Thứ 7> XSHG 24/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 18 0
G7

226

1 2, 7, 8, 8, 9
G6

2881 1197 6579

2 0, 6, 6, 9
G5

1829

3 7
G4

05595 60419 75620
32126 47218 81953 50870

4
5 3
G3

27465 52086

6 5
G2

73037

7 0, 9
G1

15517

8 1, 6
ĐB 128612 9 5, 7
KQ Niêm yết: HG-24-3.jpgIn vé dò XSHG
Đầy đủ
2 số
3 số

6. KQXS Hậu Giang ngày 17/03 Thứ Bảy

XSMN> Thứ 7> XSHG 17/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 48 0 8, 9
G7

868

1
G6

8698 6889 9986

2 0
G5

3757

3 6
G4

80364 67220 35675
63963 43896 33166 58036

4 7, 8
5 7
G3

94981 93547

6 3, 4, 6, 8, 8
G2

73409

7 5
G1

56608

8 1, 6, 9
ĐB 066068 9 6, 8
KQ Niêm yết: HG-17-3.jpgIn vé dò XSHG
Đầy đủ
2 số
3 số

7. KQXS Hậu Giang ngày 10/03 Thứ Bảy

XSMN> Thứ 7> XSHG 10/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 91 0 1, 6, 6
G7

906

1 7, 8, 8, 9
G6

4238 3117 8019

2 6
G5

4147

3 5, 8
G4

91780 03101 43975
87146 40818 46226 71585

4 6, 7
5
G3

61735 79460

6 0, 7
G2

30418

7 5
G1

44906

8 0, 5
ĐB 435467 9 1
KQ Niêm yết: HG-10-3.jpgIn vé dò XSHG
Đầy đủ
2 số
3 số

8. KQXS Hậu Giang ngày 03/03 Thứ Bảy

XSMN> Thứ 7> XSHG 03/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 76 0
G7

843

1 5, 8, 9
G6

8680 0393 4042

2
G5

8686

3 0, 3, 8, 9
G4

40463 09294 45540
93139 19938 53133 04015

4 0, 2, 3, 3
5
G3

44518 59530

6 3, 8
G2

33943

7 6
G1

58619

8 0, 6
ĐB 538468 9 3, 4
KQ Niêm yết: HG-3-3.jpgIn vé dò XSHG
Đầy đủ
2 số
3 số

9. KQXS Hậu Giang ngày 24/02 Thứ Bảy

XSMN> Thứ 7> XSHG 24/02

ĐẦU ĐUÔI
G8 51 0
G7

791

1 2, 3, 4, 5, 5
G6

4112 6414 0083

2
G5

1190

3 9
G4

19213 84447 94092
01746 27259 51797 39315

4 6, 6, 7, 8
5 1, 9
G3

90515 95539

6 5
G2

85148

7
G1

79346

8 3
ĐB 800565 9 0, 1, 2, 7
KQ Niêm yết: HG-24-2.jpgIn vé dò XSHG
Đầy đủ
2 số
3 số

10. KQXS Hậu Giang ngày 17/02 Thứ Bảy

XSMN> Thứ 7> XSHG 17/02

ĐẦU ĐUÔI
G8 31 0 0, 0, 1, 9
G7

839

1 7, 7
G6

8420 5400 4900

2 0, 8
G5

8742

3 0, 1, 8, 8, 9
G4

23353 59042 63583
23530 23028 16917 77501

4 2, 2
5 3
G3

90109 71084

6
G2

20938

7
G1

12817

8 3, 4
ĐB 879038 9
KQ Niêm yết: HG-17-2.jpgIn vé dò XSHG
Đầy đủ
2 số
3 số

11. KQXS Hậu Giang ngày 10/02 Thứ Bảy

XSMN> Thứ 7> XSHG 10/02

ĐẦU ĐUÔI
G8 76 0
G7

070

1 0, 9
G6

4340 4636 4194

2 2, 4
G5

2169

3 4, 6
G4

04590 99150 76554
45474 79467 37524 49534

4 0
5 0, 4, 7
G3

50157 64922

6 7, 9
G2

90875

7 0, 4, 5, 6
G1

73410

8
ĐB 086719 9 0, 4
KQ Niêm yết: HG-10-2.jpgIn vé dò XSHG
Đầy đủ
2 số
3 số

12. KQXS Hậu Giang ngày 03/02 Thứ Bảy

XSMN> Thứ 7> XSHG 03/02

ĐẦU ĐUÔI
G8 06 0 2, 6, 9
G7

582

1 2
G6

3902 4299 7751

2
G5

7248

3 3
G4

10959 89396 52241
42543 60989 04194 50009

4 1, 3, 8
5 1, 9
G3

74133 14399

6 5
G2

92312

7
G1

47065

8 2, 4, 9
ĐB 737084 9 4, 6, 9, 9
KQ Niêm yết: HG-3-2.jpgIn vé dò XSHG
Đầy đủ
2 số
3 số

13. KQXS Hậu Giang ngày 27/01 Thứ Bảy

XSMN> Thứ 7> XSHG 27/01

ĐẦU ĐUÔI
G8 97 0 1, 1, 9
G7

593

1 8
G6

0366 6154 3297

2 6
G5

8426

3 4
G4

37118 20340 41753
04740 58490 77372 81401

4 0, 0
5 3, 4
G3

36188 83834

6 3, 6
G2

60501

7 2
G1

38109

8 8
ĐB 178363 9 0, 3, 7, 7
KQ Niêm yết: HG-27-1.jpgIn vé dò XSHG
Đầy đủ
2 số
3 số

14. KQXS Hậu Giang ngày 20/01 Thứ Bảy

XSMN> Thứ 7> XSHG 20/01

ĐẦU ĐUÔI
G8 96 0 2
G7

287

1 1, 4
G6

5911 6202 0031

2
G5

6445

3 1, 6
G4

09336 18467 75971
97572 66091 00414 03183

4 1, 3, 5
5 0
G3

37343 55750

6 7
G2

72283

7 1, 2
G1

20389

8 3, 3, 7, 9
ĐB 122741 9 1, 6
KQ Niêm yết: HG-20-1.jpgIn vé dò XSHG
Đầy đủ
2 số
3 số

15. KQXS Hậu Giang ngày 13/01 Thứ Bảy

XSMN> Thứ 7> XSHG 13/01

ĐẦU ĐUÔI
G8 80 0 4
G7

921

1 0, 0, 1, 3
G6

2911 1879 0673

2 0, 1, 3, 3
G5

5520

3
G4

39223 89410 70564
26623 02890 81651 97341

4 1
5 1
G3

10004 99713

6 4
G2

74410

7 3, 3, 9
G1

73199

8 0
ĐB 452573 9 0, 9
KQ Niêm yết: HG-13-1.jpgIn vé dò XSHG
Đầy đủ
2 số
3 số

16. KQXS Hậu Giang ngày 06/01 Thứ Bảy

XSMN> Thứ 7> XSHG 06/01

ĐẦU ĐUÔI
G8 80 0 2
G7

589

1 2, 6
G6

8873 4961 3855

2 2
G5

2316

3 7
G4

27343 63776 55558
37195 30802 17137 80087

4 0, 3
5 5, 8
G3

32468 22340

6 1, 8
G2

54612

7 3, 6
G1

71322

8 0, 1, 7, 9
ĐB 613081 9 5
KQ Niêm yết: HG-6-1.jpgIn vé dò XSHG
Đầy đủ
2 số
3 số

17. KQXS Hậu Giang ngày 30/12 Thứ Bảy

XSMN> Thứ 7> XSHG 30/12

ĐẦU ĐUÔI
G8 02 0 2,2,3,4,4,5,8,8
G7

072

1
G6

5103 2605 3604

2
G5

4636

3 0, 6
G4

00065 49277 57708
45930 38508 45004 74480

4
5 0, 6
G3

19888 61550

6 5, 7
G2

79656

7 2, 7
G1

01467

8 0, 8
ĐB 817602 9
KQ Niêm yết: HG-30-12.jpgIn vé dò XSHG
Đầy đủ
2 số
3 số

18. KQXS Hậu Giang ngày 23/12 Thứ Bảy

XSMN> Thứ 7> XSHG 23/12

ĐẦU ĐUÔI
G8 59 0 5, 8, 8
G7

808

1 3
G6

3030 3326 3829

2 6, 9
G5

9670

3 0
G4

25313 75808 93070
59184 84269 50675 97180

4 9
5 0, 9, 9
G3

03850 95959

6 9
G2

04786

7 0, 0, 5
G1

68005

8 0, 4, 6
ĐB 402449 9
KQ Niêm yết: HG-23-12.jpgIn vé dò XSHG
Đầy đủ
2 số
3 số

19. KQXS Hậu Giang ngày 16/12 Thứ Bảy

XSMN> Thứ 7> XSHG 16/12

ĐẦU ĐUÔI
G8 64 0 2
G7

259

1 4, 5
G6

3372 8277 3550

2 7
G5

3740

3
G4

59414 24827 67481
78891 77215 08480 00382

4 0, 1
5 0, 9
G3

69741 72102

6 1, 4
G2

14461

7 2, 7
G1

33281

8 0, 1, 1, 2, 7
ĐB 664187 9 1
KQ Niêm yết: HG-16-12.jpgIn vé dò XSHG
Đầy đủ
2 số
3 số

20. KQXS Hậu Giang ngày 09/12 Thứ Bảy

XSMN> Thứ 7> XSHG 09/12

ĐẦU ĐUÔI
G8 57 0 4, 5
G7

575

1 6
G6

9673 7879 2864

2
G5

4073

3 1, 2
G4

18964 85264 48976
51104 38367 04305 64240

4 0, 2
5 7
G3

54142 01769

6 4, 4, 4, 7, 9
G2

25316

7 3, 3, 5, 6, 9
G1

14832

8
ĐB 760731 9
KQ Niêm yết: HG-9-12.jpgIn vé dò XSHG
Đầy đủ
2 số
3 số

21. KQXS Hậu Giang ngày 02/12 Thứ Bảy

XSMN> Thứ 7> XSHG 02/12

ĐẦU ĐUÔI
G8 35 0 4, 7
G7

004

1
G6

2851 0220 8634

2 0, 0, 9
G5

7483

3 2, 4, 5, 5, 9
G4

81935 34539 23232
50929 80063 09095 84273

4 3
5 1, 8
G3

82258 41843

6 3
G2

42074

7 3, 4
G1

54207

8 3
ĐB 456820 9 5
KQ Niêm yết: HG-2-12.jpgIn vé dò XSHG
Đầy đủ
2 số
3 số

22. KQXS Hậu Giang ngày 25/11 Thứ Bảy

XSMN> Thứ 7> XSHG 25/11

ĐẦU ĐUÔI
G8 66 0 1, 5, 5
G7

001

1 1, 4, 4, 6
G6

5752 2805 3874

2 0, 8
G5

8014

3 0
G4

12620 16774 88470
94405 60330 11014 74011

4
5 2, 4, 4, 6
G3

48754 00056

6 6
G2

11654

7 0, 4, 4
G1

13616

8
ĐB 657228 9
KQ Niêm yết: HG-25-11.jpgIn vé dò XSHG
Đầy đủ
2 số
3 số

23. KQXS Hậu Giang ngày 18/11 Thứ Bảy

XSMN> Thứ 7> XSHG 18/11

ĐẦU ĐUÔI
G8 71 0 0, 1, 3
G7

999

1 6, 8
G6

1803 0440 4244

2
G5

4101

3 2, 5
G4

36066 68883 59616
04692 16735 43288 39018

4 0, 4
5
G3

28797 92100

6 6
G2

02832

7 1, 9
G1

49279

8 3, 8
ĐB 284799 9 2, 7, 9, 9
KQ Niêm yết: HG-18-11.jpgIn vé dò XSHG
Đầy đủ
2 số
3 số

24. KQXS Hậu Giang ngày 11/11 Thứ Bảy

XSMN> Thứ 7> XSHG 11/11

ĐẦU ĐUÔI
G8 70 0 0, 0, 5
G7

785

1 1, 5, 7
G6

6405 3476 9484

2 1, 3, 7
G5

1200

3 0
G4

27330 85200 22590
38411 40497 28123 83527

4 9
5
G3

22249 72215

6
G2

77321

7 0, 6
G1

00617

8 4, 5, 5
ĐB 712585 9 0, 7
KQ Niêm yết: HG-11-11.jpgIn vé dò XSHG
Đầy đủ
2 số
3 số

25. KQXS Hậu Giang ngày 04/11 Thứ Bảy

XSMN> Thứ 7> XSHG 04/11

ĐẦU ĐUÔI
G8 86 0 0, 3, 4
G7

658

1 1, 2
G6

5943 4090 5912

2
G5

8703

3
G4

63585 81153 23198
11764 27004 08165 22211

4 3
5 3, 8
G3

44500 17892

6 2, 4, 5, 8
G2

71368

7 9
G1

08379

8 5, 6
ĐB 102962 9 0, 2, 8
KQ Niêm yết: HG-4-11.jpgIn vé dò XSHG
Đầy đủ
2 số
3 số

26. KQXS Hậu Giang ngày 28/10 Thứ Bảy

XSMN> Thứ 7> XSHG 28/10

ĐẦU ĐUÔI
G8 63 0 3, 7
G7

818

1 1, 2, 7, 8
G6

3721 5888 3903

2 0, 1
G5

9407

3 3, 9
G4

98811 60417 26878
35159 49739 30157 84650

4
5 0, 7, 9
G3

32586 66433

6 2, 3
G2

47562

7 8
G1

66620

8 6, 8
ĐB 561412 9
KQ Niêm yết: HG-28-10.jpgIn vé dò XSHG
Đầy đủ
2 số
3 số

27. KQXS Hậu Giang ngày 21/10 Thứ Bảy

XSMN> Thứ 7> XSHG 21/10

ĐẦU ĐUÔI
G8 30 0 9
G7

324

1 4
G6

4748 0840 3683

2 4, 7
G5

8709

3 0, 2
G4

48597 60345 27353
58452 67432 53450 05843

4 0, 3, 5, 8
5 0, 2, 3, 6, 8
G3

71158 05175

6
G2

41856

7 5
G1

92327

8 3
ĐB 473714 9 7
KQ Niêm yết: HG-21-10.jpgIn vé dò XSHG
Đầy đủ
2 số
3 số

28. KQXS Hậu Giang ngày 14/10 Thứ Bảy

XSMN> Thứ 7> XSHG 14/10

ĐẦU ĐUÔI
G8 17 0 3, 6
G7

667

1 7
G6

0672 0697 7083

2
G5

1093

3 3, 6
G4

81743 04547 24236
62306 90283 56003 24949

4 3, 7, 9
5 2
G3

52752 66588

6 7
G2

87489

7 2
G1

01295

8 3, 3, 8, 9
ĐB 959133 9 3, 5, 7
KQ Niêm yết: HG-14-10.jpgIn vé dò XSHG
Đầy đủ
2 số
3 số

29. KQXS Hậu Giang ngày 07/10 Thứ Bảy

XSMN> Thứ 7> XSHG 07/10

ĐẦU ĐUÔI
G8 04 0 4, 5
G7

212

1 2, 9
G6

0477 4035 9846

2 2, 3
G5

6863

3 5
G4

85886 44089 88105
30022 66481 08550 69419

4 6
5 0
G3

45782 97593

6 3
G2

48223

7 7
G1

14191

8 0, 1, 2, 6, 9
ĐB 036080 9 1, 3
KQ Niêm yết: HG-7-10.jpgIn vé dò XSHG
Đầy đủ
2 số
3 số

30. KQXS Hậu Giang ngày 30/09 Thứ Bảy

XSMN> Thứ 7> XSHG 30/09

ĐẦU ĐUÔI
G8 02 0 2
G7

327

1 6
G6

9347 1937 4456

2 1, 7
G5

9742

3 5, 5, 7
G4

08576 74077 45816
12421 73271 89877 13379

4 2, 7
5 6
G3

24075 05135

6
G2

74675

7 1,5,5,6,7,7,9
G1

88135

8 5
ĐB 404785 9
KQ Niêm yết: HG-30-9.jpgIn vé dò XSHG
Đầy đủ
2 số
3 số
Hiện thêm kết quả

Về XSHG 30 ngày liên tiếp

XSHG 30 ngày hay KQXSHG 30 ngày liên tiếp là 30 kết quả xổ số Hậu Giang của 30 lần quay gần đây nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Hậu Giang

Tiện ích hay về xổ số

KQXS hôm qua (Thứ Tư, 25/04)

KQXS HẬU GIANG THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Đang tải dữ liệu...