XSKT Bạch thủ T.kê CẦU

XỔ SỐ MAX 4D 30 ngày

1. Xổ số Max 4D ngày 21/06 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 21/06

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00247 A 9973
G1 7357 B 2392
G2

2392 7076

C 7357
G3

9973 2447 0077

D 2447
KK1

357

E 0077
KK2

57

G 7076
Thống kê người trúng giải ngày 21/06
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.210650 lần6,500,000đ
G.328300 lần3,000,000đ
KK1119100 lần1,000,000đ
KK265110 lần100,000đ

2. XS Max 4D ngày 19/06 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 19/06

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00246 A 3141
G1 7058 B 7790
G2

3141 7790

C 9598
G3

9598 8261 3259

D 7058
KK1

058

E 8261
KK2

58

G 3259
Thống kê người trúng giải ngày 19/06
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.26650 lần6,500,000đ
G.312300 lần3,000,000đ
KK169100 lần1,000,000đ
KK272810 lần100,000đ

Tin tức xổ số Max 4D

3. KQXS Max 4D ngày 16/06 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 16/06

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00245 A 0266
G1 9640 B 7223
G2

7223 7083

C 9640
G3

0266 9130 3122

D 7083
KK1

640

E 9130
KK2

40

G 3122
Thống kê người trúng giải ngày 16/06
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.101,500 lần15,000,000đ
G.27650 lần6,500,000đ
G.321300 lần3,000,000đ
KK136100 lần1,000,000đ
KK278310 lần100,000đ

4. XS 4D ngày 14/06 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 14/06

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00244 A 1095
G1 7155 B 0434
G2

5783 1095

C 5290
G3

0434 5290 8727

D 7155
KK1

155

E 8727
KK2

55

G 5783
Thống kê người trúng giải ngày 14/06
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.213650 lần6,500,000đ
G.314300 lần3,000,000đ
KK1128100 lần1,000,000đ
KK21,00510 lần100,000đ

5. XS Max 4D ngày 12/06 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 12/06

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00242 A 7968
G1 8400 B 5790
G2

6110 6337

C 6110
G3

7968 5790 4143

D 6337
KK1

400

E 4143
KK2

00

G 8400
Thống kê người trúng giải ngày 12/06
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.23650 lần6,500,000đ
G.343300 lần3,000,000đ
KK127100 lần1,000,000đ
KK284710 lần100,000đ

6. XS Max 4D ngày 09/06 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 09/06

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00241 A 7207
G1 0260 B 8056
G2

2250 3645

C 3645
G3

7207 8056 5722

D 2250
KK1

260

E 0260
KK2

60

G 5722
Thống kê người trúng giải ngày 09/06
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.161,500 lần15,000,000đ
G.233650 lần6,500,000đ
G.347300 lần3,000,000đ
KK119100 lần1,000,000đ
KK251110 lần100,000đ

7. XS Max 4D ngày 07/06 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 07/06

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00241 A 4139
G1 6238 B 6238
G2

4619 3132

C 4619
G3

4139 1882 7814

D 3132
KK1

238

E 1882
KK2

38

G 7814
Thống kê người trúng giải ngày 07/06
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.161,500 lần15,000,000đ
G.29650 lần6,500,000đ
G.36300 lần3,000,000đ
KK150100 lần1,000,000đ
KK281410 lần100,000đ

8. XS Max 4D ngày 05/06 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 05/06

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00240 A 0012
G1 4070 B 5188
G2

0203 5188

C 4070
G3

0012 8176 1681

D 0203
KK1

070

E 8176
KK2

70

G 1681
Thống kê người trúng giải ngày 05/06
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1521,500 lần15,000,000đ
G.210650 lần6,500,000đ
G.39300 lần3,000,000đ
KK170100 lần1,000,000đ
KK251710 lần100,000đ

9. XS Max 4D ngày 02/06 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 02/06

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00239 A 1006
G1 1742 B 9363
G2

9363 9525

C 6936
G3

1006 6936 8573

D 9525
KK1

742

E 1742
KK2

42

G 8573
Thống kê người trúng giải ngày 02/06
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.28650 lần6,500,000đ
G.315300 lần3,000,000đ
KK195100 lần1,000,000đ
KK240710 lần100,000đ

10. XS Max 4D ngày 31/05 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 31/05

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00238 A 7373
G1 3100 B 2853
G2

5259 7373

C 1491
G3

2853 1491 6213

D 6213
KK1

100

E 3100
KK2

00

G 5259
Thống kê người trúng giải ngày 31/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.191,500 lần15,000,000đ
G.225650 lần6,500,000đ
G.312300 lần3,000,000đ
KK165100 lần1,000,000đ
KK296710 lần100,000đ

11. XS Max 4D ngày 29/05 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 29/05

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00237 A 0066
G1 6074 B 6318
G2

0066 9594

C 6892
G3

6318 6892 0540

D 0540
KK1

074

E 9594
KK2

74

G 6074
Thống kê người trúng giải ngày 29/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.27650 lần6,500,000đ
G.310300 lần3,000,000đ
KK118100 lần1,000,000đ
KK254610 lần100,000đ

12. XS Max 4D ngày 26/05 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 26/05

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00236 A 7904
G1 6654 B 2828
G2

7904 6291

C 8484
G3

2828 8484 6403

D 6654
KK1

654

E 6403
KK2

54

G 6291
Thống kê người trúng giải ngày 26/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.161,500 lần15,000,000đ
G.214650 lần6,500,000đ
G.311300 lần3,000,000đ
KK141100 lần1,000,000đ
KK264010 lần100,000đ

13. XS Max 4D ngày 24/05 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 24/05

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00235 A 2158
G1 3694 B 6978
G2

6978 6527

C 6527
G3

2158 6743 5014

D 6743
KK1

694

E 5014
KK2

94

G 3694
Thống kê người trúng giải ngày 24/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.212650 lần6,500,000đ
G.316300 lần3,000,000đ
KK111100 lần1,000,000đ
KK257710 lần100,000đ

14. XS Max 4D ngày 22/05 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 22/05

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00234 A 1494
G1 1331 B 8057
G2

8466 8057

C 8466
G3

1494 4374 2586

D 4374
KK1

331

E 2586
KK2

31

G 1331
Thống kê người trúng giải ngày 22/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1401,500 lần15,000,000đ
G.214650 lần6,500,000đ
G.327300 lần3,000,000đ
KK197100 lần1,000,000đ
KK253610 lần100,000đ

15. XS Max 4D ngày 19/05 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 19/05

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00233 A 0911
G1 2142 B 1733
G2

1733 9766

C 9766
G3

0911 0190 3434

D 0190
KK1

142

E 3434
KK2

42

G 2142
Thống kê người trúng giải ngày 19/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.214650 lần6,500,000đ
G.364300 lần3,000,000đ
KK132100 lần1,000,000đ
KK263610 lần100,000đ

16. XS Max 4D ngày 17/05 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 17/05

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00232 A 6872
G1 7452 B 7452
G2

6872 9228

C 3445
G3

3445 5329 7464

D 9228
KK1

452

E 5329
KK2

52

G 7464
Thống kê người trúng giải ngày 17/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1101,500 lần15,000,000đ
G.212650 lần6,500,000đ
G.310300 lần3,000,000đ
KK161100 lần1,000,000đ
KK297710 lần100,000đ

17. XS Max 4D ngày 15/05 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 15/05

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00231 A 3109
G1 2130 B 4881
G2

6300 9201

C 2130
G3

3109 4881 0000

D 0000
KK1

130

E 6300
KK2

30

G 9201
Thống kê người trúng giải ngày 15/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1151,500 lần15,000,000đ
G.28650 lần6,500,000đ
G.372300 lần3,000,000đ
KK1130100 lần1,000,000đ
KK261710 lần100,000đ

18. XS Max 4D ngày 12/05 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 12/05

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00230 A 5415
G1 6576 B 6576
G2

9518 7721

C 9518
G3

5415 1096 5137

D 1096
KK1

576

E 5137
KK2

76

G 7721
Thống kê người trúng giải ngày 12/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.151,500 lần15,000,000đ
G.22650 lần6,500,000đ
G.313300 lần3,000,000đ
KK152100 lần1,000,000đ
KK257510 lần100,000đ

19. XS Max 4D ngày 10/05 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 10/05

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00229 A 5179
G1 1526 B 0781
G2

6486 2689

C 8264
G3

5179 0781 8264

D 1526
KK1

526

E 6486
KK2

26

G 2689
Thống kê người trúng giải ngày 10/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.161,500 lần15,000,000đ
G.27650 lần6,500,000đ
G.322300 lần3,000,000đ
KK152100 lần1,000,000đ
KK263310 lần100,000đ

20. XS Max 4D ngày 08/05 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 08/05

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00228 A 5406
G1 5406 B 8489
G2

3331 8488

C 8488
G3

8489 3437 2770

D 3437
KK1

406

E 3331
KK2

06

G 2770
Thống kê người trúng giải ngày 08/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.25650 lần6,500,000đ
G.35300 lần3,000,000đ
KK122100 lần1,000,000đ
KK265610 lần100,000đ

21. XS Max 4D ngày 05/05 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 05/05

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00227 A 7868
G1 7443 B 8792
G2

5141 8792

C 8339
G3

7868 8339 4426

D 5141
KK1

443

E 4426
KK2

43

G 7443
Thống kê người trúng giải ngày 05/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.227650 lần6,500,000đ
G.311300 lần3,000,000đ
KK143100 lần1,000,000đ
KK254210 lần100,000đ

22. XS Max 4D ngày 03/05 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 03/05

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00226 A 0422
G1 4554 B 0327
G2

0327 9402

C 8418
G3

0422 8418 7404

D 9402
KK1

554

E 4554
KK2

54

G 7404
Thống kê người trúng giải ngày 03/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1311,500 lần15,000,000đ
G.214650 lần6,500,000đ
G.324300 lần3,000,000đ
KK134100 lần1,000,000đ
KK262410 lần100,000đ

23. XS Max 4D ngày 01/05 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 01/05

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00225 A 5931
G1 5849 B 6382
G2

0091 0601

C 8503
G3

5931 6382 8503

D 5849
KK1

849

E 0601
KK2

49

G 0091
Thống kê người trúng giải ngày 01/05
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.27650 lần6,500,000đ
G.315300 lần3,000,000đ
KK149100 lần1,000,000đ
KK258910 lần100,000đ

24. XS Max 4D ngày 28/04 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 28/04

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00224 A 2498
G1 2498 B 2086
G2

3237 2799

C 1886
G3

2086 1886 1834

D 1834
KK1

498

E 3237
KK2

98

G 2799
Thống kê người trúng giải ngày 28/04
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1241,500 lần15,000,000đ
G.214650 lần6,500,000đ
G.318300 lần3,000,000đ
KK129100 lần1,000,000đ
KK241110 lần100,000đ

25. XS Max 4D ngày 26/04 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 26/04

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00223 A 6866
G1 7541 B 7541
G2

6866 0293

C 9622
G3

9622 0470 6705

D 0293
KK1

541

E 0470
KK2

41

G 6705
Thống kê người trúng giải ngày 26/04
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.161,500 lần15,000,000đ
G.27650 lần6,500,000đ
G.321300 lần3,000,000đ
KK136100 lần1,000,000đ
KK257010 lần100,000đ

26. XS Max 4D ngày 24/04 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 24/04

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00222 A 8202
G1 6254 B 6254
G2

6414 8202

C 6734
G3

6734 6319 3929

D 6319
KK1

254

E 6414
KK2

54

G 3929
Thống kê người trúng giải ngày 24/04
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1271,500 lần15,000,000đ
G.24650 lần6,500,000đ
G.338300 lần3,000,000đ
KK152100 lần1,000,000đ
KK265810 lần100,000đ

27. XS Max 4D ngày 21/04 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 21/04

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00221 A 3055
G1 9904 B 2121
G2

0399 2626

C 0399
G3

3055 2121 9942

D 2626
KK1

904

E 9942
KK2

04

G 9904
Thống kê người trúng giải ngày 21/04
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.141,500 lần15,000,000đ
G.222650 lần6,500,000đ
G.318300 lần3,000,000đ
KK172100 lần1,000,000đ
KK270710 lần100,000đ

28. XS Max 4D ngày 19/04 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 19/04

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00220 A 7465
G1 4015 B 9718
G2

2839 9718

C 4459
G3

7465 4459 5667

D 5667
KK1

015

E 4015
KK2

15

G 2839
Thống kê người trúng giải ngày 19/04
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.216650 lần6,500,000đ
G.310300 lần3,000,000đ
KK161100 lần1,000,000đ
KK278010 lần100,000đ

29. XS Max 4D ngày 17/04 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 17/04

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00219 A 3706
G1 1122 B 7809
G2

4851 1787

C 4919
G3

3706 7809 4919

D 1787
KK1

122

E 1122
KK2

22

G 4851

Về XSMAX4D 30 ngày liên tiếp

XSMAX4D 30 ngày hay KQXSMAX4D 30 ngày liên tiếp là 30 kết quả xổ số Max 4D của 30 lần quay gần đây nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Max 4D

Tiện ích hay về xổ số

KQXS hôm qua (Thứ Năm, 21/06)

KQXS MAX 4D THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
Đang tải dữ liệu...