XSKT Bạch thủ T.kê CẦU

XỔ SỐ MAX 4D 30 ngày

1. Xổ số Max 4D ngày 23/01 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 23/01

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00184 A 8540
G1 3434 B 9607
G2

8132 8540

C 8132
G3

9607 9543 7367

D 3434
KK1

434

E 9543
KK2

34

G 7367
Thống kê người trúng giải ngày 23/01
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.181,500 lần15,000,000đ
G.27650 lần6,500,000đ
G.38300 lần3,000,000đ
KK176100 lần1,000,000đ
KK251310 lần100,000đ

2. XS Max 4D ngày 20/01 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 20/01

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00183 A 8383
G1 8383 B 6026
G2

6026 6840

C 9828
G3

9828 6426 6542

D 6840
KK1

383

E 6426
KK2

83

G 6542
Thống kê người trúng giải ngày 20/01
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.29650 lần6,500,000đ
G.316300 lần3,000,000đ
KK186100 lần1,000,000đ
KK259010 lần100,000đ

Tin tức xổ số Max 4D

3. KQXS Max 4D ngày 18/01 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 18/01

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00182 A 8095
G1 6843 B 2369
G2

0967 8095

C 9715
G3

2369 9715 8429

D 6843
KK1

843

E 8429
KK2

43

G 0967
Thống kê người trúng giải ngày 18/01
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.215650 lần6,500,000đ
G.328300 lần3,000,000đ
KK136100 lần1,000,000đ
KK269310 lần100,000đ

4. XS 4D ngày 16/01 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 16/01

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00181 A 6289
G1 5565 B 5565
G2

6289 6552

C 6246
G3

6246 7159 6721

D 7159
KK1

565

E 6721
KK2

65

G 6552
Thống kê người trúng giải ngày 16/01
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.121,500 lần15,000,000đ
G.213650 lần6,500,000đ
G.319300 lần3,000,000đ
KK175100 lần1,000,000đ
KK288010 lần100,000đ

5. XS Max 4D ngày 13/01 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 13/01

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00180 A 3785
G1 4422 B 4056
G2

3688 0220

C 7986
G3

3785 4056 7986

D 0220
KK1

422

E 3688
KK2

22

G 4422
Thống kê người trúng giải ngày 13/01
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.161,500 lần15,000,000đ
G.213650 lần6,500,000đ
G.316300 lần3,000,000đ
KK157100 lần1,000,000đ
KK275010 lần100,000đ

6. XS Max 4D ngày 11/01 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 11/01

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00179 A 8858
G1 8465 B 8465
G2

6824 4368

C 4368
G3

8858 8151 2895

D 8151
KK1

465

E 2895
KK2

65

G 6824
Thống kê người trúng giải ngày 11/01
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.287650 lần6,500,000đ
G.39300 lần3,000,000đ
KK147100 lần1,000,000đ
KK259410 lần100,000đ

7. XS Max 4D ngày 09/01 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 09/01

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00178 A 5401
G1 1841 B 0303
G2

5571 9728

C 3401
G3

5401 0303 3401

D 1841
KK1

841

E 9728
KK2

41

G 5571
Thống kê người trúng giải ngày 09/01
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1121,500 lần15,000,000đ
G.217650 lần6,500,000đ
G.316300 lần3,000,000đ
KK149100 lần1,000,000đ
KK264810 lần100,000đ

8. XS Max 4D ngày 06/01 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 06/01

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00177 A 7381
G1 5096 B 5096
G2

4005 8596

C 8596
G3

7381 2446 4796

D 2446
KK1

096

E 4796
KK2

96

G 4005
Thống kê người trúng giải ngày 06/01
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.29650 lần6,500,000đ
G.325300 lần3,000,000đ
KK138100 lần1,000,000đ
KK257310 lần100,000đ

9. XS Max 4D ngày 04/01 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 04/01

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00176 A 1195
G1 1195 B 2579
G2

1216 2019

C 1217
G3

2579 1217 3813

D 2019
KK1

195

E 3813
KK2

95

G 1216
Thống kê người trúng giải ngày 04/01
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.161,500 lần15,000,000đ
G.218650 lần6,500,000đ
G.334300 lần3,000,000đ
KK168100 lần1,000,000đ
KK244110 lần100,000đ

10. XS Max 4D ngày 02/01 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 02/01

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00175 A 4109
G1 8104 B 7315
G2

4109 2029

C 2029
G3

7315 1444 1585

D 1444
KK1

104

E 8104
KK2

04

G 1585
Thống kê người trúng giải ngày 02/01
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.221650 lần6,500,000đ
G.326300 lần3,000,000đ
KK149100 lần1,000,000đ
KK258010 lần100,000đ

11. XS Max 4D ngày 30/12 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 30/12

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00174 A 8136
G1 1690 B 7267
G2

7267 2122

C 1361
G3

8136 1361 3115

D 3115
KK1

690

E 1690
KK2

90

G 2122
Thống kê người trúng giải ngày 30/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.141,500 lần15,000,000đ
G.29650 lần6,500,000đ
G.345300 lần3,000,000đ
KK160100 lần1,000,000đ
KK21,01010 lần100,000đ

12. XS Max 4D ngày 28/12 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 28/12

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00173 A 4565
G1 6138 B 0046
G2

0046 7830

C 5920
G3

4565 5920 5518

D 7830
KK1

138

E 6138
KK2

38

G 5518
Thống kê người trúng giải ngày 28/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.141,500 lần15,000,000đ
G.29650 lần6,500,000đ
G.345300 lần3,000,000đ
KK160100 lần1,000,000đ
KK21,01010 lần100,000đ

13. XS Max 4D ngày 26/12 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 26/12

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00172 A 2534
G1 6051 B 6051
G2

2534 0906

C 2965
G3

2965 2150 1254

D 2150
KK1

051

E 1254
KK2

51

G 0906
Thống kê người trúng giải ngày 26/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.220650 lần6,500,000đ
G.333300 lần3,000,000đ
KK145100 lần1,000,000đ
KK284410 lần100,000đ

14. XS Max 4D ngày 23/12 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 23/12

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00171 A 3044
G1 2101 B 2101
G2

6645 1917

C 8141
G3

3044 8141 5110

D 6645
KK1

101

E 5110
KK2

01

G 1917
Thống kê người trúng giải ngày 23/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.26650 lần6,500,000đ
G.34300 lần3,000,000đ
KK162100 lần1,000,000đ
KK243610 lần100,000đ

15. XS Max 4D ngày 21/12 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 21/12

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00170 A 8531
G1 3279 B 4302
G2

8531 4302

C 3279
G3

5069 5763 5539

D 5069
KK1

279

E 5763
KK2

79

G 5539
Thống kê người trúng giải ngày 21/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.181,500 lần15,000,000đ
G.29650 lần6,500,000đ
G.346300 lần3,000,000đ
KK1112100 lần1,000,000đ
KK21,33110 lần100,000đ

16. XS Max 4D ngày 19/12 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 19/12

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00169 A 1189
G1 0166 B 8217
G2

1189 3718

C 3718
G3

8217 1537 9539

D 0166
KK1

166

E 1537
KK2

66

G 9539
Thống kê người trúng giải ngày 19/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1201,500 lần15,000,000đ
G.215650 lần6,500,000đ
G.318300 lần3,000,000đ
KK142100 lần1,000,000đ
KK284110 lần100,000đ

17. XS Max 4D ngày 16/12 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 16/12

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00168 A 2280
G1 2280 B 0680
G2

5172 2826

C 9473
G3

0680 9473 8703

D 5172
KK1

280

E 8703
KK2

80

G 2826
Thống kê người trúng giải ngày 16/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.216650 lần6,500,000đ
G.315300 lần3,000,000đ
KK150100 lần1,000,000đ
KK245610 lần100,000đ

18. XS Max 4D ngày 14/12 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 14/12

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00167 A 7735
G1 6557 B 3455
G2

3455 5617

C 9803
G3

7735 9803 0321

D 0321
KK1

557

E 5617
KK2

57

G 6557
Thống kê người trúng giải ngày 14/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1221,500 lần15,000,000đ
G.241650 lần6,500,000đ
G.38300 lần3,000,000đ
KK1188100 lần1,000,000đ
KK287810 lần100,000đ

19. XS Max 4D ngày 12/12 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 12/12

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00166 A 6157
G1 8586 B 4699
G2

9971 7689

C 8586
G3

6157 4699 9393

D 9393
KK1

586

E 9971
KK2

86

G 7689
Thống kê người trúng giải ngày 12/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.161,500 lần15,000,000đ
G.227650 lần6,500,000đ
G.313300 lần3,000,000đ
KK165100 lần1,000,000đ
KK263510 lần100,000đ

20. XS Max 4D ngày 09/12 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 09/12

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00165 A 4687
G1 4687 B 0239
G2

5091 4466

C 5091
G3

0239 6514 4450

D 6514
KK1

687

E 4450
KK2

87

G 4466
Thống kê người trúng giải ngày 09/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.220650 lần6,500,000đ
G.321300 lần3,000,000đ
KK172100 lần1,000,000đ
KK256610 lần100,000đ

21. XS Max 4D ngày 07/12 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 07/12

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00164 A 2926
G1 2926 B 5380
G2

6666 3530

C 6666
G3

5380 0356 8264

D 3530
KK1

926

E 0356
KK2

26

G 8264
Thống kê người trúng giải ngày 07/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.171,500 lần15,000,000đ
G.213650 lần6,500,000đ
G.332300 lần3,000,000đ
KK129100 lần1,000,000đ
KK253010 lần100,000đ

22. XS Max 4D ngày 05/12 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 05/12

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00163 A 3095
G1 3095 B 9081
G2

2455 8708

C 7865
G3

9081 7865 9911

D 9911
KK1

095

E 2455
KK2

95

G 8708
Thống kê người trúng giải ngày 05/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.151,500 lần15,000,000đ
G.2115650 lần6,500,000đ
G.324300 lần3,000,000đ
KK136100 lần1,000,000đ
KK260010 lần100,000đ

23. XS Max 4D ngày 02/12 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 02/12

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00162 A 0009
G1 4738 B 4738
G2

7867 0009

C 0945
G3

0945 3794 3310

D 7867
KK1

738

E 3794
KK2

38

G 3310
Thống kê người trúng giải ngày 02/12
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1241,500 lần15,000,000đ
G.26650 lần6,500,000đ
G.325300 lần3,000,000đ
KK172100 lần1,000,000đ
KK281210 lần100,000đ

24. XS Max 4D ngày 30/11 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 30/11

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00161 A 2189
G1 7270 B 1117
G2

2189 2697

C 5742
G3

1117 5742 1172

D 2697
KK1

270

E 7270
KK2

70

G 1172
Thống kê người trúng giải ngày 30/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.215650 lần6,500,000đ
G.322300 lần3,000,000đ
KK138100 lần1,000,000đ
KK259610 lần100,000đ

25. XS Max 4D ngày 28/11 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 28/11

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00160 A 1319
G1 5190 B 0093
G2

1025 6328

C 6328
G3

1319 0093 1585

D 5190
KK1

190

E 1585
KK2

90

G 1025
Thống kê người trúng giải ngày 28/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.151,500 lần15,000,000đ
G.212650 lần6,500,000đ
G.321300 lần3,000,000đ
KK151100 lần1,000,000đ
KK21,02010 lần100,000đ

26. XS Max 4D ngày 25/11 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 25/11

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00159 A 4466
G1 9356 B 3277
G2

3277 4813

C 9356
G3

4466 5549 6466

D 5549
KK1

356

E 6466
KK2

56

G 4813
Thống kê người trúng giải ngày 25/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.131,500 lần15,000,000đ
G.212650 lần6,500,000đ
G.319300 lần3,000,000đ
KK169100 lần1,000,000đ
KK257110 lần100,000đ

27. XS Max 4D ngày 23/11 (Thứ Năm)

Xs Max 4D> ngày 23/11

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00158 A 1947
G1 5591 B 8676
G2

3488 1947

C 3600
G3

8676 3600 5640

D 5640
KK1

591

E 3488
KK2

91

G 5591
Thống kê người trúng giải ngày 23/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.1121,500 lần15,000,000đ
G.216650 lần6,500,000đ
G.35300 lần3,000,000đ
KK150100 lần1,000,000đ
KK245610 lần100,000đ

28. XS Max 4D ngày 21/11 (Thứ Ba)

Xs Max 4D> ngày 21/11

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00157 A 8186
G1 1692 B 0897
G2

4067 8186

C 4067
G3

0897 6634 0414

D 1692
KK1

692

E 6634
KK2

92

G 0414
Thống kê người trúng giải ngày 21/11
GiảiSố người trúngTrị giá giải
(X) vé mua
Vé 10K
G.111,500 lần15,000,000đ
G.221650 lần6,500,000đ
G.323300 lần3,000,000đ
KK126100 lần1,000,000đ
KK255710 lần100,000đ

29. XS Max 4D ngày 18/11 (Thứ Bảy)

Xs Max 4D> ngày 18/11

BỘ SỐ
Kỳ mở thưởng: #00156 A 1622
G1 3801 B 5155
G2

6392 5573

C 5573
G3

1622 5155 2817

D 2817
KK1

801

E 6392
KK2

01

G 3801

Về XSMAX4D 30 ngày liên tiếp

XSMAX4D 30 ngày hay KQXSMAX4D 30 ngày liên tiếp là 30 kết quả xổ số Max 4D của 30 lần quay gần đây nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Max 4D

Tiện ích hay về xổ số

KQXS hôm qua (Thứ Ba, 23/01)

KQXS MAX 4D THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Đang tải dữ liệu...