THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ MIỀN BẮC



Mở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ MIỀN BẮC



  Ngày
\
Cặp số
22
-
7
23
-
7
24
-
7
25
-
7
26
-
7
27
-
7
28
-
7
29
-
7
30
-
7
31
-
7
1
-
8
2
-
8
3
-
8
4
-
8
5
-
8
6
-
8
7
-
8
8
-
8
9
-
8
10
-
8
11
-
8
12
-
8
13
-
8
14
-
8
15
-
8
16
-
8
17
-
8
18
-
8
19
-
8
20
-
8
21
-
8
Tổng
00 1 2 1   1   1   1               1                             8
01           1                     2                     1       4
02     1 1     1   2       2     1         1   1 3               13
03             1   1         1     1   1         1   1 2         9
04         1   2 1 1 1   2 1 1 1 2 1           1         1       16
05   1       1   1     1   1 1 1 1 1 1 1 1                 1 1   14
06 1 1 1                     1           1   1           1       7
07         1             1 1     1 1     1   2 1 1     1         11
08             1     1 1 1     1         1 1 1 1 1       1       11
09     1     1               1 2                     1 1 2       9
10             1   1                   1 1             1         5
11                   1 1 1                 1         1   1       6
12     1   1 1     1       1   1     1         1     1     1   1 11
13 1       1                             1         1       1     5
14 1                 1     1           1         1         1     6
15       1     1   1                 1                       1 1 6
16 1             1 2 1     2               1       1 1 1     1   12
17 1   1               1 1   1 1     1 2     1         1       1 12
18 1       2   1         1             1     1   1   1 1         10
19       1   1   1                   1           1       1   2 2 10
20 1     1           1 1                           1         1   6
21   1               1   1     3       1               2         9
22           1     2   1 1   1         1   1           1         9
23         1         1   1     1   1   1 1                       7
24 2       1   2         1         1     1                     1 9
25 1     1                   1                 1           1   1 6
26                     2       1   1                       1     5
27         1     1         1         1 1 1     1           1 1   9
28           1   2   3                       1           1       8
29   1     1 1           1   1       1       2                 1 9
30     1                   1       1   1     2   1         1 2   10
31                     1 2   1     1     2   1   1 1         1   11
32         1   1   1             1 1       1       1 1         1 9
33               1   1   1     1 1     1             1         1 8
34           1 1         2       1   1       1     1       1 1   10
35 1 1   1               1     1 1         1           1       1 9
36 1     1           1 2                             1           6
37           1         1       1 1                   1   1   1   7
38         1 1       1                 1       1 1         1     7
39         1 1             1 2       1                 1         7
40   1   1       1           1                       1     2     7
41   1 1                 1                 2 1     1           1 8
42                             2             1 1   1       1     6
43   1     1 1     1                   1     1     1             7
44 1                   1   2         1     1     1     1       1 9
45             1     1   1 1     1   1   1     1             1   9
46                                 1 1 1           1 1 1     1   7
47   1 1             1           2                   1           6
48 1   2         1       1 2           1 1         1         1   11
49   1                   1                     1 1 2           1 7
50         1                   1     1   1           1   1       6
51   1                                   1                       2
52 2                   1           1     1   1 1   1             8
53     1         1 2 1             2 1                           8
54     1 1 1                         1 1   2     2 1   1         11
55           1     1       1           1   1     1           1   7
56   1       1               1       1     1       1             6
57   1       1             1         1       1                   5
58   1       1       1                 1   1                 1   6
59                                 1 1     1           1         4
60   1   1       1                         1     1     1         6
61   1   2   1 1   1 1                   1 1 1                   10
62             1 3     1 1     1 1   1   1   1   1   1           13
63     1 1   1         1                       1   1       1   1 8
64   1 1   1                       1     1       1       1   2 1 10
65             1             1   2               1 2   1         8
66                         1 3 1 1               1           1   8
67     1 1                                     1 1     1   1   1 7
68     1       1 1       1       3                 1 1           9
69     1                 1           1     1   1     1       1 1 8
70 1               1 1               1     2 1 1 1       2   1   12
71 1 1   1   1   1   1     1 1       1 1 1 1       1   1         14
72 1   3 2         1     1   1           1           1 1   1     13
73           1   2     1           1                             5
74   1     1   1       1       1       1 1 1         2   1 1 1 1 14
75                                       1 1     1           1   4
76   1   1                   1         1               1         5
77       1 1           1     1               1 1                 6
78               1 1         2   1       1           1           7
79 1                 1         1 1         2           1 1     3 11
80       1                   1 1   2   1           1             7
81         1   1 1 1 1                         1     1   2       9
82       1   1   1   1                         1                 5
83 1       1     2     1         1 1     1                     2 10
84           1               1         1           1   1 1     1 7
85 1           2 1 1   1           1         1     1 1   1 1     12
86 1 1           1             1 1   1         1     1           8
87     2                   1               1   1     1     1 1   8
88     1               1             1 1                         4
89   2     1 1 1       2       1       1 1               1       11
90 1     1   1 1         1                   1 1   1     1       9
91 1   1 1         1       1             1           1     1     8
92 1       1 1   1     2   1 1     1 1           1 1   2     2 1 17
93   1     1 1 1   1           1     2         1 1         1     11
94       1           1 1         1 1           1         1 2   1 10
95       2                                                 1     3
96             1   2               1         1 1                 6
97         1   1           1     1                 1       2     7
98   1 1             2         1               1         3 1     10
99     1 1 1               2     1           2 1     1   1       11


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
tin moiĐả bại Thái Lan, U19 VN vào chung kết  tin moiBi hài cử nhân giấu bằng, xin làm công nhân để... lấy tiền chạy biên chế  tin moiSỐC với cái tên cực dài có một không hai ở Việt Nam  tin moiNhững vụ chia tay đòi quà đình đám cư dân mạng  tin moiCảnh giác: Dàn cảnh va chạm giao thông để cướp của  tin moiHai phó giám đốc sở Bình Phước đánh nhau phải nhập viện  tin moiChoáng với các Teen thích quan hệ tập thể  tin moiVa chạm với cảnh sát cơ động một thanh niên tử vong  tin moiSát thủ tuổi teen ra tay tàn độc lĩnh án 18 năm tù  tin moi12 phát hiện về phụ nữ bạn đã biết chưa? 
loading
Đang tải dữ liệu...