XSKT Bạch thủ T.kê CẦU

XỔ SỐ MEGA 6/45 30 ngày

Jackpot Mega 6/45 hiện tại: 26,951,035,500 vnđ

1. Xổ số Mega 6/45 ngày 20/04 (Thứ Sáu)

Kết quả06 09 14 30 33 42
Thống kê người trúng giải ngày 20/04
Kỳ mở thưởng: #00273
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball026,951,035,500
G.1ballballballballball2510,000,000
G.2ballballballball1,587300,000
G.3ballballball25,97430,000

2. XS Mega 6/45 ngày 18/04 (Thứ Tư)

Kết quả06 16 28 29 39 44
Thống kê người trúng giải ngày 18/04
Kỳ mở thưởng: #00272
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball024,283,540,000
G.1ballballballballball2810,000,000
G.2ballballballball1,778300,000
G.3ballballball27,76930,000

Tin tức xổ số Mega 6/45

3. KQXS Mega ngày 15/04 (Chủ Nhật)

Kết quả03 09 13 20 30 34
Thống kê người trúng giải ngày 15/04
Kỳ mở thưởng: #00271
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball021,625,367,000
G.1ballballballballball3810,000,000
G.2ballballballball1,419300,000
G.3ballballball24,61830,000

4. XSMEGA ngày 13/04 (Thứ Sáu)

Kết quả11 22 24 33 38 43
Thống kê người trúng giải ngày 13/04
Kỳ mở thưởng: #00270
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball019,208,849,500
G.1ballballballballball2710,000,000
G.2ballballballball1,537300,000
G.3ballballball24,20230,000

5. XS Mega 6/45 ngày 11/04 (Thứ Tư)

Kết quả07 20 23 25 26 39
Thống kê người trúng giải ngày 11/04
Kỳ mở thưởng: #00269
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball016,698,808,500
G.1ballballballballball2010,000,000
G.2ballballballball1,382300,000
G.3ballballball25,13230,000

6. XS Mega 6/45 ngày 08/04 (Chủ Nhật)

Kết quả02 05 11 16 30 34
Thống kê người trúng giải ngày 08/04
Kỳ mở thưởng: #00268
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball014,181,136,500
G.1ballballballballball2410,000,000
G.2ballballballball1,131300,000
G.3ballballball20,80230,000

7. XS Mega 6/45 ngày 06/04 (Thứ Sáu)

Kết quả01 07 08 09 36 40
Thống kê người trúng giải ngày 06/04
Kỳ mở thưởng: #00267
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball118,950,624,000
G.1ballballballballball3310,000,000
G.2ballballballball1,660300,000
G.3ballballball26,35030,000

8. XS Mega 6/45 ngày 04/04 (Thứ Tư)

Kết quả02 03 06 16 41 44
Thống kê người trúng giải ngày 04/04
Kỳ mở thưởng: #00266
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball016,610,316,000
G.1ballballballballball2410,000,000
G.2ballballballball1,396300,000
G.3ballballball25,01830,000

9. XS Mega 6/45 ngày 01/04 (Chủ Nhật)

Kết quả04 12 24 33 39 43
Thống kê người trúng giải ngày 01/04
Kỳ mở thưởng: #00265
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball014,023,275,500
G.1ballballballballball3110,000,000
G.2ballballballball1,466300,000
G.3ballballball22,37530,000

10. XS Mega 6/45 ngày 30/03 (Thứ Sáu)

Kết quả07 11 18 28 34 43
Thống kê người trúng giải ngày 30/03
Kỳ mở thưởng: #00264
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball147,232,044,000
G.1ballballballballball3810,000,000
G.2ballballballball2,081300,000
G.3ballballball33,82130,000

11. XS Mega 6/45 ngày 28/03 (Thứ Tư)

Kết quả12 18 31 34 35 42
Thống kê người trúng giải ngày 28/03
Kỳ mở thưởng: #00263
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball041,045,491,000
G.1ballballballballball4410,000,000
G.2ballballballball1,805300,000
G.3ballballball29,77130,000

12. XS Mega 6/45 ngày 25/03 (Chủ Nhật)

Kết quả04 10 13 22 38 42
Thống kê người trúng giải ngày 25/03
Kỳ mở thưởng: #00262
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball035,146,443,000
G.1ballballballballball3010,000,000
G.2ballballballball1,582300,000
G.3ballballball26,10130,000

13. XS Mega 6/45 ngày 23/03 (Thứ Sáu)

Kết quả03 06 12 22 26 35
Thống kê người trúng giải ngày 23/03
Kỳ mở thưởng: #00261
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball029,771,262,500
G.1ballballballballball4510,000,000
G.2ballballballball1,907300,000
G.3ballballball29,73230,000

14. XS Mega 6/45 ngày 21/03 (Thứ Tư)

Kết quả06 19 38 40 41 44
Thống kê người trúng giải ngày 21/03
Kỳ mở thưởng: #00260
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball024,925,558,000
G.1ballballballballball3810,000,000
G.2ballballballball1,716300,000
G.3ballballball28,34130,000

15. XS Mega 6/45 ngày 18/03 (Chủ Nhật)

Kết quả14 21 24 28 31 40
Thống kê người trúng giải ngày 18/03
Kỳ mở thưởng: #00259
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball022,126,590,500
G.1ballballballballball2810,000,000
G.2ballballballball1,441300,000
G.3ballballball23,46830,000

16. XS Mega 6/45 ngày 16/03 (Thứ Sáu)

Kết quả06 08 13 17 20 34
Thống kê người trúng giải ngày 16/03
Kỳ mở thưởng: #00258
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball019,364,868,500
G.1ballballballballball3210,000,000
G.2ballballballball1,650300,000
G.3ballballball26,55530,000

17. XS Mega 6/45 ngày 14/03 (Thứ Tư)

Kết quả12 21 23 27 31 34
Thống kê người trúng giải ngày 14/03
Kỳ mở thưởng: #00257
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball016,816,618,000
G.1ballballballballball3310,000,000
G.2ballballballball1,559300,000
G.3ballballball25,65530,000

18. XS Mega 6/45 ngày 11/03 (Chủ Nhật)

Kết quả01 14 19 26 41 42
Thống kê người trúng giải ngày 11/03
Kỳ mở thưởng: #00256
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball014,198,696,000
G.1ballballballballball3310,000,000
G.2ballballballball1,414300,000
G.3ballballball22,74930,000

19. XS Mega 6/45 ngày 09/03 (Thứ Sáu)

Kết quả05 10 13 19 25 44
Thống kê người trúng giải ngày 09/03
Kỳ mở thưởng: #00255
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball163,703,129,500
G.1ballballballballball5110,000,000
G.2ballballballball2,552300,000
G.3ballballball40,56130,000

20. XS Mega 6/45 ngày 07/03 (Thứ Tư)

Kết quả08 19 25 31 37 40
Thống kê người trúng giải ngày 07/03
Kỳ mở thưởng: #00254
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball057,077,335,000
G.1ballballballballball7510,000,000
G.2ballballballball2,364300,000
G.3ballballball36,37530,000

21. XS Mega 6/45 ngày 04/03 (Chủ Nhật)

Kết quả04 11 19 25 32 40
Thống kê người trúng giải ngày 04/03
Kỳ mở thưởng: #00253
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball050,300,808,000
G.1ballballballballball5310,000,000
G.2ballballballball2,318300,000
G.3ballballball35,61430,000

22. XS Mega 6/45 ngày 02/03 (Thứ Sáu)

Kết quả03 07 15 27 41 45
Thống kê người trúng giải ngày 02/03
Kỳ mở thưởng: #00252
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball044,207,793,500
G.1ballballballballball7910,000,000
G.2ballballballball2,809300,000
G.3ballballball40,90030,000

23. XS Mega 6/45 ngày 28/02 (Thứ Tư)

Kết quả17 19 21 23 36 40
Thống kê người trúng giải ngày 28/02
Kỳ mở thưởng: #00251
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball038,734,509,500
G.1ballballballballball4410,000,000
G.2ballballballball2,042300,000
G.3ballballball33,82130,000

24. XS Mega 6/45 ngày 25/02 (Chủ Nhật)

Kết quả08 10 12 29 30 42
Thống kê người trúng giải ngày 25/02
Kỳ mở thưởng: #00250
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball031,977,072,000
G.1ballballballballball6410,000,000
G.2ballballballball2,145300,000
G.3ballballball36,41430,000

25. XS Mega 6/45 ngày 23/02 (Thứ Sáu)

Kết quả05 16 19 23 29 37
Thống kê người trúng giải ngày 23/02
Kỳ mở thưởng: #00249
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball025,996,836,500
G.1ballballballballball5810,000,000
G.2ballballballball2,070300,000
G.3ballballball33,24530,000

26. XS Mega 6/45 ngày 21/02 (Thứ Tư)

Kết quả18 23 24 26 29 33
Thống kê người trúng giải ngày 21/02
Kỳ mở thưởng: #00248
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball022,715,192,500
G.1ballballballballball3510,000,000
G.2ballballballball1,698300,000
G.3ballballball31,57230,000

27. XS Mega 6/45 ngày 18/02 (Chủ Nhật)

Kết quả01 05 14 16 36 38
Thống kê người trúng giải ngày 18/02
Kỳ mở thưởng: #00247
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball019,454,641,500
G.1ballballballballball2710,000,000
G.2ballballballball1,464300,000
G.3ballballball22,92730,000

28. XS Mega 6/45 ngày 14/02 (Thứ Tư)

Kết quả12 31 32 34 35 43
Thống kê người trúng giải ngày 14/02
Kỳ mở thưởng: #00246
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball017,174,625,000
G.1ballballballballball3610,000,000
G.2ballballballball1,472300,000
G.3ballballball26,27730,000

29. XS Mega 6/45 ngày 11/02 (Chủ Nhật)

Kết quả05 19 27 32 41 45
Thống kê người trúng giải ngày 11/02
Kỳ mở thưởng: #00245
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball014,235,832,500
G.1ballballballballball3910,000,000
G.2ballballballball1,957300,000
G.3ballballball28,31230,000

30. XS Mega 6/45 ngày 09/02 (Thứ Sáu)

Kết quả02 10 14 19 23 37
Thống kê người trúng giải ngày 09/02
Kỳ mở thưởng: #00244
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball48,003,782,125
G.1ballballballballball5210,000,000
G.2ballballballball2,359300,000
G.3ballballball35,70530,000
Hiện thêm kết quả

Về XSMEGA645 30 ngày liên tiếp

XSMEGA645 30 ngày hay KQXSMEGA645 30 ngày liên tiếp là 30 kết quả xổ số Mega 6/45 của 30 lần quay gần đây nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Mega 6/45

Tiện ích hay về xổ số

KQXS hôm qua (Thứ Sáu, 20/04)

KQXS MEGA 6/45 THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Đang tải dữ liệu...