XSKT Bạch thủ T.kê CẦU

XỔ SỐ MEGA 6/45 30 ngày

Jackpot Mega 6/45 hiện tại: 37,468,041,000 vnđ

1. Xổ số Mega 6/45 ngày 20/06 (Thứ Tư)

Kết quả02 18 22 30 32 43
Thống kê người trúng giải ngày 20/06
Kỳ mở thưởng: #00299
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball037,468,041,000
G.1ballballballballball2710,000,000
G.2ballballballball1,303300,000
G.3ballballball20,34230,000

2. XS Mega 6/45 ngày 17/06 (Chủ Nhật)

Kết quả03 05 06 07 34 40
Thống kê người trúng giải ngày 17/06
Kỳ mở thưởng: #00298
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball033,489,990,000
G.1ballballballballball1010,000,000
G.2ballballballball1,082300,000
G.3ballballball19,84130,000

Tin tức xổ số Mega 6/45

3. KQXS Mega ngày 15/06 (Thứ Sáu)

Kết quả08 11 13 23 24 28
Thống kê người trúng giải ngày 15/06
Kỳ mở thưởng: #00297
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball029,482,556,000
G.1ballballballballball3210,000,000
G.2ballballballball1,285300,000
G.3ballballball22,04430,000

4. XSMEGA ngày 13/06 (Thứ Tư)

Kết quả02 04 17 24 31 40
Thống kê người trúng giải ngày 13/06
Kỳ mở thưởng: #00296
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball027,102,742,000
G.1ballballballballball1910,000,000
G.2ballballballball1,182300,000
G.3ballballball19,73630,000

5. XS Mega 6/45 ngày 10/06 (Chủ Nhật)

Kết quả22 25 35 36 38 39
Thống kê người trúng giải ngày 10/06
Kỳ mở thưởng: #00294
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball024,921,544,500
G.1ballballballballball2710,000,000
G.2ballballballball1,288300,000
G.3ballballball20,93330,000

6. XS Mega 6/45 ngày 08/06 (Thứ Sáu)

Kết quả04 13 32 35 40 42
Thống kê người trúng giải ngày 08/06
Kỳ mở thưởng: #00294
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball023,018,484,500
G.1ballballballballball2510,000,000
G.2ballballballball1,218300,000
G.3ballballball20,22430,000

7. XS Mega 6/45 ngày 06/06 (Thứ Tư)

Kết quả06 20 22 26 43 44
Thống kê người trúng giải ngày 06/06
Kỳ mở thưởng: #00293
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball021,075,967,500
G.1ballballballballball2410,000,000
G.2ballballballball1,184300,000
G.3ballballball19,08930,000

8. XS Mega 6/45 ngày 03/06 (Chủ Nhật)

Kết quả18 20 24 40 42 45
Thống kê người trúng giải ngày 03/06
Kỳ mở thưởng: #00292
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball019,111,078,500
G.1ballballballballball2710,000,000
G.2ballballballball1,190300,000
G.3ballballball18,43630,000

9. XS Mega 6/45 ngày 01/06 (Thứ Sáu)

Kết quả06 14 19 38 43 44
Thống kê người trúng giải ngày 01/06
Kỳ mở thưởng: #00291
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball017,365,309,000
G.1ballballballballball2910,000,000
G.2ballballballball1,105300,000
G.3ballballball18,23030,000

10. XS Mega 6/45 ngày 30/05 (Thứ Tư)

Kết quả02 17 19 27 31 36
Thống kê người trúng giải ngày 30/05
Kỳ mở thưởng: #00290
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball015,627,431,500
G.1ballballballballball1510,000,000
G.2ballballballball1,085300,000
G.3ballballball18,43330,000

11. XS Mega 6/45 ngày 27/05 (Chủ Nhật)

Kết quả05 09 17 18 19 22
Thống kê người trúng giải ngày 27/05
Kỳ mở thưởng: #00289
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball013,683,452,000
G.1ballballballballball1210,000,000
G.2ballballballball1,160300,000
G.3ballballball18,53530,000

12. XS Mega 6/45 ngày 25/05 (Thứ Sáu)

Kết quả05 14 22 26 29 39
Thống kê người trúng giải ngày 25/05
Kỳ mở thưởng: #00288
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball121,696,294,500
G.1ballballballballball2910,000,000
G.2ballballballball1,259300,000
G.3ballballball21,64630,000

13. XS Mega 6/45 ngày 23/05 (Thứ Tư)

Kết quả13 16 25 34 37 41
Thống kê người trúng giải ngày 23/05
Kỳ mở thưởng: #00287
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball019,682,837,500
G.1ballballballballball3310,000,000
G.2ballballballball1,368300,000
G.3ballballball21,39830,000

14. XS Mega 6/45 ngày 20/05 (Chủ Nhật)

Kết quả18 19 25 26 29 39
Thống kê người trúng giải ngày 20/05
Kỳ mở thưởng: #00286
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball017,623,253,000
G.1ballballballballball2510,000,000
G.2ballballballball1,252300,000
G.3ballballball20,80330,000

15. XS Mega 6/45 ngày 18/05 (Thứ Sáu)

Kết quả03 18 24 29 30 35
Thống kê người trúng giải ngày 18/05
Kỳ mở thưởng: #00285
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball015,871,546,000
G.1ballballballballball2010,000,000
G.2ballballballball1,043300,000
G.3ballballball18,22130,000

16. XS Mega 6/45 ngày 16/05 (Thứ Tư)

Kết quả10 21 23 25 35 38
Thống kê người trúng giải ngày 16/05
Kỳ mở thưởng: #00284
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball013,942,069,000
G.1ballballballballball2110,000,000
G.2ballballballball1,094300,000
G.3ballballball18,59530,000

17. XS Mega 6/45 ngày 13/05 (Chủ Nhật)

Kết quả06 11 16 18 27 41
Thống kê người trúng giải ngày 13/05
Kỳ mở thưởng: #00283
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball124,928,178,500
G.1ballballballballball1810,000,000
G.2ballballballball1,355300,000
G.3ballballball23,28530,000

18. XS Mega 6/45 ngày 11/05 (Thứ Sáu)

Kết quả10 11 26 29 33 38
Thống kê người trúng giải ngày 11/05
Kỳ mở thưởng: #00282
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball022,525,075,500
G.1ballballballballball3910,000,000
G.2ballballballball1,571300,000
G.3ballballball24,69830,000

19. XS Mega 6/45 ngày 09/05 (Thứ Tư)

Kết quả09 15 20 30 31 33
Thống kê người trúng giải ngày 09/05
Kỳ mở thưởng: #00281
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball020,418,869,500
G.1ballballballballball2910,000,000
G.2ballballballball1,334300,000
G.3ballballball22,06830,000

20. XS Mega 6/45 ngày 06/05 (Chủ Nhật)

Kết quả11 26 28 34 36 37
Thống kê người trúng giải ngày 06/05
Kỳ mở thưởng: #00280
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball018,190,592,000
G.1ballballballballball1710,000,000
G.2ballballballball1,141300,000
G.3ballballball19,89630,000

21. XS Mega 6/45 ngày 04/05 (Thứ Sáu)

Kết quả09 18 25 26 27 29
Thống kê người trúng giải ngày 04/05
Kỳ mở thưởng: #00279
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball016,001,414,000
G.1ballballballballball2010,000,000
G.2ballballballball1,365300,000
G.3ballballball22,41130,000

22. XS Mega 6/45 ngày 02/05 (Thứ Tư)

Kết quả10 11 22 29 37 40
Thống kê người trúng giải ngày 02/05
Kỳ mở thưởng: #00278
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball013,991,781,000
G.1ballballballballball2210,000,000
G.2ballballballball1,186300,000
G.3ballballball18,56330,000

23. XS Mega 6/45 ngày 29/04 (Chủ Nhật)

Kết quả03 10 22 23 25 43
Thống kê người trúng giải ngày 29/04
Kỳ mở thưởng: #00277
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball143,167,500,500
G.1ballballballballball4010,000,000
G.2ballballballball1,567300,000
G.3ballballball26,03030,000

24. XS Mega 6/45 ngày 27/04 (Thứ Sáu)

Kết quả10 20 24 27 28 29
Thống kê người trúng giải ngày 27/04
Kỳ mở thưởng: #00276
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball038,250,538,000
G.1ballballballballball3110,000,000
G.2ballballballball1,444300,000
G.3ballballball25,99830,000

25. XS Mega 6/45 ngày 25/04 (Thứ Tư)

Kết quả04 15 17 23 29 43
Thống kê người trúng giải ngày 25/04
Kỳ mở thưởng: #00275
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball032,795,426,500
G.1ballballballballball3910,000,000
G.2ballballballball1,731300,000
G.3ballballball28,85930,000

26. XS Mega 6/45 ngày 22/04 (Chủ Nhật)

Kết quả06 07 22 32 36 39
Thống kê người trúng giải ngày 22/04
Kỳ mở thưởng: #00274
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball029,520,435,500
G.1ballballballballball3510,000,000
G.2ballballballball1,642300,000
G.3ballballball27,34730,000

27. XS Mega 6/45 ngày 20/04 (Thứ Sáu)

Kết quả06 09 14 30 33 42
Thống kê người trúng giải ngày 20/04
Kỳ mở thưởng: #00273
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball026,951,035,500
G.1ballballballballball2510,000,000
G.2ballballballball1,587300,000
G.3ballballball25,97430,000

28. XS Mega 6/45 ngày 18/04 (Thứ Tư)

Kết quả06 16 28 29 39 44
Thống kê người trúng giải ngày 18/04
Kỳ mở thưởng: #00272
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball024,283,540,000
G.1ballballballballball2810,000,000
G.2ballballballball1,778300,000
G.3ballballball27,76930,000

29. XS Mega 6/45 ngày 15/04 (Chủ Nhật)

Kết quả03 09 13 20 30 34
Thống kê người trúng giải ngày 15/04
Kỳ mở thưởng: #00271
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball021,625,367,000
G.1ballballballballball3810,000,000
G.2ballballballball1,419300,000
G.3ballballball24,61830,000

30. XS Mega 6/45 ngày 13/04 (Thứ Sáu)

Kết quả11 22 24 33 38 43
Thống kê người trúng giải ngày 13/04
Kỳ mở thưởng: #00270
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball019,208,849,500
G.1ballballballballball2710,000,000
G.2ballballballball1,537300,000
G.3ballballball24,20230,000
Hiện thêm kết quả

Về XSMEGA645 30 ngày liên tiếp

XSMEGA645 30 ngày hay KQXSMEGA645 30 ngày liên tiếp là 30 kết quả xổ số Mega 6/45 của 30 lần quay gần đây nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Mega 6/45

Tiện ích hay về xổ số

KQXS hôm qua (Thứ Năm, 21/06)

KQXS MEGA 6/45 THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
Đang tải dữ liệu...