XSKT Bạch thủ T.kê CẦU

XỔ SỐ MEGA 6/45 30 ngày

Jackpot Mega 6/45 hiện tại: 60,521,055,500 vnđ

1. Xổ số Mega 6/45 ngày 21/01 (Chủ Nhật)

Kết quả01 10 11 24 32 37
Thống kê người trúng giải ngày 21/01
Kỳ mở thưởng: #00236
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball060,521,055,500
G.1ballballballballball5310,000,000
G.2ballballballball2,274300,000
G.3ballballball37,87930,000

2. XS Mega 6/45 ngày 19/01 (Thứ Sáu)

Kết quả02 04 27 28 31 36
Thống kê người trúng giải ngày 19/01
Kỳ mở thưởng: #00235
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball053,253,948,000
G.1ballballballballball4210,000,000
G.2ballballballball1,884300,000
G.3ballballball33,98830,000

Tin tức xổ số Mega 6/45

3. KQXS Mega ngày 17/01 (Thứ Tư)

Kết quả09 10 12 22 27 41
Thống kê người trúng giải ngày 17/01
Kỳ mở thưởng: #00234
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball046,117,073,000
G.1ballballballballball4810,000,000
G.2ballballballball2,257300,000
G.3ballballball38,46330,000

4. XSMEGA ngày 14/01 (Chủ Nhật)

Kết quả01 06 10 29 32 41
Thống kê người trúng giải ngày 14/01
Kỳ mở thưởng: #00233
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball038,977,908,000
G.1ballballballballball3610,000,000
G.2ballballballball1,955300,000
G.3ballballball33,07930,000

5. XS Mega 6/45 ngày 12/01 (Thứ Sáu)

Kết quả04 08 17 23 27 34
Thống kê người trúng giải ngày 12/01
Kỳ mở thưởng: #00232
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball032,458,724,000
G.1ballballballballball6710,000,000
G.2ballballballball2,349300,000
G.3ballballball34,69530,000

6. XS Mega 6/45 ngày 10/01 (Thứ Tư)

Kết quả06 18 21 22 37 45
Thống kê người trúng giải ngày 10/01
Kỳ mở thưởng: #00231
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball026,791,424,500
G.1ballballballballball3510,000,000
G.2ballballballball1,956300,000
G.3ballballball31,89730,000

7. XS Mega 6/45 ngày 07/01 (Chủ Nhật)

Kết quả04 06 11 13 24 31
Thống kê người trúng giải ngày 07/01
Kỳ mở thưởng: #00229
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball022,694,481,500
G.1ballballballballball5210,000,000
G.2ballballballball2,028300,000
G.3ballballball30,87930,000

8. XS Mega 6/45 ngày 05/01 (Thứ Sáu)

Kết quả19 30 34 38 42 44
Thống kê người trúng giải ngày 05/01
Kỳ mở thưởng: #00229
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball020,050,529,500
G.1ballballballballball2010,000,000
G.2ballballballball1,348300,000
G.3ballballball24,69930,000

9. XS Mega 6/45 ngày 03/01 (Thứ Tư)

Kết quả08 14 19 30 33 35
Thống kê người trúng giải ngày 03/01
Kỳ mở thưởng: #00228
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball017,039,845,000
G.1ballballballballball2910,000,000
G.2ballballballball1,617300,000
G.3ballballball26,10030,000

10. XS Mega 6/45 ngày 31/12 (Chủ Nhật)

Kết quả03 13 14 26 30 34
Thống kê người trúng giải ngày 31/12
Kỳ mở thưởng: #00227
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball014,360,960,500
G.1ballballballballball3110,000,000
G.2ballballballball1,308300,000
G.3ballballball22,32530,000

11. XS Mega 6/45 ngày 29/12 (Thứ Sáu)

Kết quả02 08 17 20 29 39
Thống kê người trúng giải ngày 29/12
Kỳ mở thưởng: #00226
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball1105,541,617,500
G.1ballballballballball10110,000,000
G.2ballballballball3,651300,000
G.3ballballball55,82230,000

12. XS Mega 6/45 ngày 27/12 (Thứ Tư)

Kết quả09 13 19 21 27 30
Thống kê người trúng giải ngày 27/12
Kỳ mở thưởng: #00225
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball096,904,849,000
G.1ballballballballball5910,000,000
G.2ballballballball3,089300,000
G.3ballballball47,67730,000

13. XS Mega 6/45 ngày 24/12 (Chủ Nhật)

Kết quả01 05 09 14 30 31
Thống kê người trúng giải ngày 24/12
Kỳ mở thưởng: #00224
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball088,529,570,000
G.1ballballballballball6610,000,000
G.2ballballballball2,370300,000
G.3ballballball42,31730,000

14. XS Mega 6/45 ngày 22/12 (Thứ Sáu)

Kết quả09 13 17 22 26 33
Thống kê người trúng giải ngày 22/12
Kỳ mở thưởng: #00223
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball080,604,750,500
G.1ballballballballball6310,000,000
G.2ballballballball2,609300,000
G.3ballballball44,28930,000

15. XS Mega 6/45 ngày 20/12 (Thứ Tư)

Kết quả03 08 25 37 40 42
Thống kê người trúng giải ngày 20/12
Kỳ mở thưởng: #00222
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball073,379,042,500
G.1ballballballballball5610,000,000
G.2ballballballball2,676300,000
G.3ballballball42,97530,000

16. XS Mega 6/45 ngày 17/12 (Chủ Nhật)

Kết quả04 07 16 27 40 41
Thống kê người trúng giải ngày 17/12
Kỳ mở thưởng: #00221
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball065,963,106,000
G.1ballballballballball3510,000,000
G.2ballballballball2,323300,000
G.3ballballball37,79930,000

17. XS Mega 6/45 ngày 15/12 (Thứ Sáu)

Kết quả13 14 17 24 28 43
Thống kê người trúng giải ngày 15/12
Kỳ mở thưởng: #00220
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball058,946,980,500
G.1ballballballballball3410,000,000
G.2ballballballball1,964300,000
G.3ballballball34,96530,000

18. XS Mega 6/45 ngày 13/12 (Thứ Tư)

Kết quả04 07 19 24 32 38
Thống kê người trúng giải ngày 13/12
Kỳ mở thưởng: #00219
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball052,263,301,500
G.1ballballballballball5310,000,000
G.2ballballballball2,271300,000
G.3ballballball36,23130,000

19. XS Mega 6/45 ngày 10/12 (Chủ Nhật)

Kết quả27 36 39 43 44 45
Thống kê người trúng giải ngày 10/12
Kỳ mở thưởng: #00218
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball046,141,752,000
G.1ballballballballball6010,000,000
G.2ballballballball1,921300,000
G.3ballballball31,53030,000

20. XS Mega 6/45 ngày 08/12 (Thứ Sáu)

Kết quả02 11 15 32 40 44
Thống kê người trúng giải ngày 08/12
Kỳ mở thưởng: #00217
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball040,544,388,500
G.1ballballballballball3110,000,000
G.2ballballballball1,961300,000
G.3ballballball29,87930,000

21. XS Mega 6/45 ngày 06/12 (Thứ Tư)

Kết quả03 07 29 31 34 43
Thống kê người trúng giải ngày 06/12
Kỳ mở thưởng: #00216
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball035,307,952,000
G.1ballballballballball4710,000,000
G.2ballballballball1,874300,000
G.3ballballball29,10830,000

22. XS Mega 6/45 ngày 03/12 (Chủ Nhật)

Kết quả08 09 15 18 27 30
Thống kê người trúng giải ngày 03/12
Kỳ mở thưởng: #00215
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball030,094,115,000
G.1ballballballballball4310,000,000
G.2ballballballball1,761300,000
G.3ballballball29,02430,000

23. XS Mega 6/45 ngày 01/12 (Thứ Sáu)

Kết quả10 19 30 35 39 45
Thống kê người trúng giải ngày 01/12
Kỳ mở thưởng: #00214
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball027,156,006,000
G.1ballballballballball3110,000,000
G.2ballballballball1,578300,000
G.3ballballball25,35730,000

24. XS Mega 6/45 ngày 29/11 (Thứ Tư)

Kết quả19 23 26 37 38 41
Thống kê người trúng giải ngày 29/11
Kỳ mở thưởng: #00213
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball024,686,239,000
G.1ballballballballball2510,000,000
G.2ballballballball1,497300,000
G.3ballballball25,93730,000

25. XS Mega 6/45 ngày 26/11 (Chủ Nhật)

Kết quả04 12 17 19 23 34
Thống kê người trúng giải ngày 26/11
Kỳ mở thưởng: #00212
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball022,050,287,500
G.1ballballballballball2810,000,000
G.2ballballballball1,597300,000
G.3ballballball25,27530,000

26. XS Mega 6/45 ngày 24/11 (Thứ Sáu)

Kết quả14 24 32 34 36 45
Thống kê người trúng giải ngày 24/11
Kỳ mở thưởng: #00211
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball019,851,922,000
G.1ballballballballball3210,000,000
G.2ballballballball1,294300,000
G.3ballballball21,78330,000

27. XS Mega 6/45 ngày 22/11 (Thứ Tư)

Kết quả05 06 09 23 27 35
Thống kê người trúng giải ngày 22/11
Kỳ mở thưởng: #00210
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball017,737,324,500
G.1ballballballballball3910,000,000
G.2ballballballball1,864300,000
G.3ballballball27,74930,000

28. XS Mega 6/45 ngày 19/11 (Chủ Nhật)

Kết quả14 20 30 33 41 43
Thống kê người trúng giải ngày 19/11
Kỳ mở thưởng: #00209
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball015,922,069,000
G.1ballballballballball1510,000,000
G.2ballballballball935300,000
G.3ballballball16,51230,000

29. XS Mega 6/45 ngày 17/11 (Thứ Sáu)

Kết quả11 13 18 19 31 45
Thống kê người trúng giải ngày 17/11
Kỳ mở thưởng: #00208
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball013,915,237,000
G.1ballballballballball1710,000,000
G.2ballballballball1,068300,000
G.3ballballball18,58730,000

30. XS Mega 6/45 ngày 15/11 (Thứ Tư)

Kết quả01 09 15 27 33 43
Thống kê người trúng giải ngày 15/11
Kỳ mở thưởng: #00207
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball120,031,482,500
G.1ballballballballball4210,000,000
G.2ballballballball2,024300,000
G.3ballballball27,60130,000
Hiện thêm kết quả

Về XSMEGA645 30 ngày liên tiếp

XSMEGA645 30 ngày hay KQXSMEGA645 30 ngày liên tiếp là 30 kết quả xổ số Mega 6/45 của 30 lần quay gần đây nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Mega 6/45

Tiện ích hay về xổ số

KQXS hôm qua (Thứ Ba, 23/01)

KQXS MEGA 6/45 THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Đang tải dữ liệu...