THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ ĐÀ NẴNGMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ ĐÀ NẴNG  Ngày
\
Cặp số
7
-
5
10
-
5
14
-
5
17
-
5
21
-
5
24
-
5
28
-
5
31
-
5
4
-
6
7
-
6
11
-
6
14
-
6
18
-
6
21
-
6
25
-
6
28
-
6
2
-
7
5
-
7
9
-
7
12
-
7
16
-
7
19
-
7
23
-
7
26
-
7
30
-
7
2
-
8
6
-
8
9
-
8
13
-
8
16
-
8
20
-
8
Tổng
00 1           2     1 1 1   1 1                 1               9
01                   1           1 1       1     2               6
02         1     1                                     1         3
03                             1   1                 1           3
04   1                   1                 1   1           1     5
05   1                     1                       1       1 1   5
06                 1 2       1 1     1             1   1         8
07                             1   1       1   1                 4
08                     2           1                             3
09 1 1                 1 1 1 1           1                     1 8
10         1               1   1 1 1                 2     1     8
11             1       2               2     1           1       7
12     2                                   1           1         4
13 2                                   1               1     1 1 6
14   1                           1                         1 1   4
15                       1   1       1       1 1             1 2 8
16 1   1 1             1   2 1       1                 1         9
17           1           1 1 1       1 1               1         7
18     1   2                                       1             4
19 2   1   1       1                       1             1 1     8
20                       1   1             3             1     1 7
21               2                                               2
22     1         2     1       1 1   1             1   1         9
23   1     1   1             1 1   1             1           1   8
24             1   1 1                 1 1       1               6
25                                 1       1 1           2       5
26                       1 1   1       1   1                     5
27       1   1     1     1                                 1     5
28       1                                                       1
29   1         1 1     1 1         2           1         1       9
30                         1             1   1       1           4
31                     2                 1     1           1   1 6
32   1             1                     1       3 1             7
33 1               1         1       1                         1 5
34         1 2                     1 1 1                         6
35       1   1             1         1       1 1                 6
36                       1               1       1         2     5
37 1           1     1               1           1               5
38     1                                       1 1               3
39                 2       1               1   1   1             6
40           1 1             1   1                             1 5
41                     1                 1                 2     4
42     1     1       1       1   1             1     1 1 1   1   10
43   1       1       1 1       2                     1           7
44               1   1     1               1   1     1 1 1       8
45 1     1                                 1   2                 5
46       1                       1     1 1                 1     5
47   1 1             1         1 1     1   1 1                   8
48   1         1       1     1 1               1 1             1 8
49   1     1   1         1                                       4
50   1       1           1           1             1 2           7
51     1     2                   1     1                         5
52                 1               1 1     1         1 1       1 7
53 2               1         1 2                                 6
54           1   1 1                     1                 1 1   6
55         1         1     1                     1   1           5
56                       1                       1   1           3
57                 1 1         1           1   1       1     1   7
58 1   2                           1 1 1 1       1   1   1     1 11
59               1         1       1 1   1   1         1         7
60     1     1       1 1     1   1     1                         7
61               1                                               1
62           1         1               1           1   1         5
63   1         1                   1 1       1     1         1   7
64                                           1 1       1     1   4
65         1 1                                     1     1   2   6
66       1                         1                   1 1   1   5
67         1   1     1                       2     1   1         7
68     1 1     1                                           1 1   5
69                               1                 1             2
70               1             1 2           1   1               6
71   1     1     1               1         1       1             6
72   1         1     1     1       1     1                     1 7
73           1     1     1                 1                     4
74                                                             1 1
75         2     1 1                         1       1   2       8
76       1           1 1           1         1     1             6
77     1 1                       1                               3
78   1   1   1     1   1                                         5
79             1         1                         1       1     4
80       1       1                                         1     3
81       1           1       1       1                           4
82                                   1                       1   2
83 1 1             1       1   1     1             2 1           9
84 1     1       2                             1                 5
85 1                       1                             2 1     5
86 1     1       1                                       1       4
87               1       1           1 1 1                     1 6
88                             1       1       1         1   1 1 6
89       1     1   1             1                               4
90         1                     1                     1     1 1 5
91         1                 1           1         1   1   1     6
92   1 2 1               1   2                   1               8
93         1         1                 1     1 1                 5
94                                           1                   1
95             1                   1   1                         3
96     1                         1       2   1   1   1   1     1 9
97         1             1 1                         1         1 5
98 1         1             1           1     1       1           6
99       1     1   1                     2                   1   6


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
tin moiAnh ruột đâm em trai để cướp  tin moiNữ sinh nhảy lầu rơi đúng cụ già đang hóng mát  tin moiNam thanh niên bị đâm gục giữa phố Hà Nội  tin moiPhát hiện thi thể nghi là thiếu nữ mất tính bí ẩn 3 tuần trước  tin moiThi công chức: Tiến sỹ tốt nghiệp ở châu Âu cũng...trượt  tin moiGiết rồi hiếp thi thể nữ công nhân lĩnh án tử hình  tin moiChoáng với các Teen thích quan hệ tập thể  tin moiBỗng dưng nhận được 4 tỷ đồng  tin moiXe cứu thương tông xe tải, 3 người tử vong  tin moiCẩn trọng khi ăn bánh trung thu 
loading
Đang tải dữ liệu...