THỐNG KÊ KQXS XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP
 
 

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ GIA LAIMở thưởng hôm nay:


Tỉnh/TP khác:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ GIA LAI  Ngày
\
Cặp số
17
-
1
24
-
1
31
-
1
7
-
2
14
-
2
21
-
2
28
-
2
7
-
3
14
-
3
21
-
3
28
-
3
4
-
4
11
-
4
18
-
4
25
-
4
2
-
5
9
-
5
16
-
5
23
-
5
30
-
5
6
-
6
13
-
6
20
-
6
27
-
6
4
-
7
11
-
7
18
-
7
25
-
7
1
-
8
8
-
8
15
-
8
Tổng
00       1 1       1                       1       2     1 1     8
01               1 1             2   1       1                   6
02   1                               2   1         1         1   6
03                                             1   1     1       3
04     2 1                     1 1         1                   1 7
05                 1 2                     1                     4
06                           1   1       1         1             4
07       1   1                                           1   1   4
08             1       1 1     1   1         1             1 2 1 10
09                     1 1         1       1               1   1 6
10     1                     1     1               1         1   5
11         1   1                         1                   1   4
12 1 1 1         1                 1     1 1     1               8
13                                         1         1           2
14 1 1         1 1                       1 2   1 1   1           10
15               2             1           1     1 1         1   7
16               1 1   2           1 1                 1 1       8
17   1             1           2   1                             5
18   1   1     1     1                   1             1         6
19   1   1             1               1         2               6
20 2                                             1         1     4
21                     1             1           1               3
22   1         1       1               1       1         1       6
23     1                       1                                 2
24 1               1 1       1               1                   5
25   1                   1 1                         1         1 5
26             1               1   1                             3
27                                             1             1 1 3
28 2   1 1 2   1         1     1         1                       10
29       1                                   1                 1 3
30                 1 1   1 1         1                 1       1 7
31       1 1                   1   1 1       2         1 2 1     11
32             1                           1     1     1   1     5
33 1             1 1 1       1     1             1   1     1     9
34                     1           1   1     1               1   5
35                                 1                         1   2
36             2             1         1                         4
37 1       1               2   1             1   1           1   8
38                                             1                 1
39     1                         2     1                         4
40                   1                 1                     1   3
41   2       1           1 1       1     1         2             9
42 1           1     1   1       1           1       1           7
43           1         1               1 1         1 1           6
44 1       1     1                                               3
45                                 1         1                   2
46         1                         1                 1         3
47   1       2         1     1                 1                 6
48               1           1 1 1                         1   1 6
49   1                                         1               1 3
50 1                     1 1                                   1 4
51           1     3 1                       1         1     1   8
52       1       1         1 1                                   4
53         1                                       1             2
54                         2     1             1       1         5
55           1     1         2           2                       6
56             1           1                   1                 3
57 1                         1                           1 1   2 6
58         1 1               1         2                         5
59 1         1   1     1 1     1 1             1       1         9
60           1     1   1                                         3
61                     1               1                   1     3
62 1     2 1 2             1                       1             8
63           1         2                       2 1               6
64     2   1         2                   1   1         2         9
65   1                             1 1   2                       5
66           1     1     1   1         1   1         1   1       8
67         1   1 1 1       1                   1                 6
68                 1                 1               1           3
69     2             1             1 2       1 1             1   9
70                                 1             1               2
71   1 1 1                           1             1           1 6
72             1           1                     1       2       5
73                               1           1   1   2   1 1     7
74   1 1             1                           1 1             5
75               1                     1   1       1     1 1   1 7
76                 1         1                     1     1 1     5
77       2     1         1 1   2     1                 1         9
78                         1     1       1                       3
79         1                       1                   1         3
80       2     1     1       1   1   1             2 1   1   1   12
81                     1 1   1   1           1 1               1 7
82         1                           1       1             1   4
83           1           1                 1           1         4
84     1                   1               1   1                 4
85 1                                                 1     1     3
86     1           1 1                     1 1                   5
87       1 1 1                   1           1           1     1 7
88 1                     2                   1             1   1 6
89       1                   2 1     1   1       1           1   8
90           1   1                 1   1 1 1   1       1         8
91     1     1                         1             2           5
92                   1     1     1   1                     3     7
93   1               1   1           1               1           5
94   1 1   1         1           1     1                     1   7
95         1     2       2     1       1   1                     8
96 1           1       1       1                 1   1 1 1       8
97   1         1               1         1 1         1 1       1 8
98     1         1     1         1                   1           5
99               1         1           1         1     1 1       6


 
Copyright (C) xskt.com.vn 2011
tin moiTai nạn tàu hỏa thảm khốc ở Ấn Độ, 21 người chết  tin moiPhát hiện xác đàn ông bị buộc vào bao gạch thả trôi sông  tin moiBé trai bị ném ra ngoài đường do nhiễm virus Ebola  tin moiNghe nhân tình xúi giục đánh chết con lĩnh án 20 năm tù  tin moiVa chạm với cảnh sát cơ động một thanh niên tử vong  tin moiNhững kiểu quảng cáo siêu hài hước  tin moiHai máy bay chiến đấu đâm nhau 4 người mất tích.  tin moiTai nạn tàu hỏa thảm khốc ở Ấn Độ, 21 người chết.  tin moiHành khách bị tài xế và phụ xe đánh toạc đầu  tin moiPhiến quân Hồi giáo chặt đầu nhà báo Mỹ 
loading
Đang tải dữ liệu...