XSKT Bạch thủ BD Cầu XSBD

Xổ số Bình Dương XSBD 30 ngày

1. Xổ số Bình Dương ngày 13/07 Thứ Sáu

XSMN> Thứ 6> XSBD 13/07

ĐẦU ĐUÔI
G8 75 0 1, 9
G7

185

1 5, 7
G6

3341 4315 0909

2 2, 5
G5

2661

3 2, 5
G4

83501 50625 33917
03861 29722 59777 65593

4 0, 1
5
G3

01890 55440

6 1, 1, 3
G2

05432

7 5, 7
G1

60963

8 5
ĐB 734935 9 0, 3
KQ Niêm yết: BD-13-7.jpgXSBD 30 ngày
Đầy đủ
2 số
3 số

2. XSBD ngày 06/07 Thứ Sáu

XSMN> Thứ 6> XSBD 06/07

ĐẦU ĐUÔI
G8 30 0
G7

442

1 8, 9
G6

3092 9098 7545

2 5
G5

4943

3 0, 0, 9
G4

11547 84639 48025
63040 99819 36118 37396

4 0,2,3,5,7,9,9
5
G3

62230 53187

6
G2

71049

7 6
G1

37276

8 7
ĐB 162649 9 2, 6, 8
KQ Niêm yết: BD-6-7.jpgIn vé dò XSBD
Đầy đủ
2 số
3 số

4. KQXS Bình Dương ngày 22/06 Thứ Sáu

XSMN> Thứ 6> XSBD 22/06

ĐẦU ĐUÔI
G8 07 0 5, 7
G7

113

1 0, 2, 2, 3
G6

1430 6522 6861

2 2, 5
G5

8598

3 0, 2
G4

09966 51432 71868
04925 09887 19710 33312

4 0
5
G3

17205 06974

6 1, 6, 8
G2

02581

7 4
G1

13040

8 1, 7
ĐB 610812 9 8
KQ Niêm yết: BD-22-6.jpgIn vé dò XSBD
Đầy đủ
2 số
3 số

5. KQXS Bình Dương ngày 15/06 Thứ Sáu

XSMN> Thứ 6> XSBD 15/06

ĐẦU ĐUÔI
G8 13 0 2
G7

367

1 3, 9
G6

7798 3919 3947

2 1
G5

4378

3 7
G4

47892 80849 31337
10421 43560 36645 35702

4 5, 7, 8, 9
5 4
G3

28154 68480

6 0, 7
G2

13648

7 8
G1

13988

8 0, 0, 8
ĐB 805380 9 2, 8
KQ Niêm yết: BD-15-6.jpgIn vé dò XSBD
Đầy đủ
2 số
3 số

6. KQXS Bình Dương ngày 08/06 Thứ Sáu

XSMN> Thứ 6> XSBD 08/06

ĐẦU ĐUÔI
G8 76 0 3
G7

171

1
G6

9486 3480 8954

2 8
G5

5692

3 2, 7
G4

67177 44872 46228
01303 30241 42158 75385

4 0, 1, 6
5 4, 8
G3

88232 16589

6
G2

92037

7 1, 2, 6, 7
G1

85246

8 0, 5, 6, 9
ĐB 233040 9 2
KQ Niêm yết: BD-8-6.jpgIn vé dò XSBD
Đầy đủ
2 số
3 số

7. KQXS Bình Dương ngày 01/06 Thứ Sáu

XSMN> Thứ 6> XSBD 01/06

ĐẦU ĐUÔI
G8 54 0 0
G7

062

1 1
G6

9763 6327 6243

2 7
G5

0439

3 1, 3, 9
G4

46877 62831 70145
32833 13981 38257 63377

4 1, 3, 5, 5
5 4, 4, 7
G3

77611 73741

6 2, 3
G2

68900

7 7, 7
G1

98245

8 1
ĐB 570454 9
KQ Niêm yết: BD-1-6.jpgIn vé dò XSBD
Đầy đủ
2 số
3 số

8. KQXS Bình Dương ngày 25/05 Thứ Sáu

XSMN> Thứ 6> XSBD 25/05

ĐẦU ĐUÔI
G8 01 0 0, 1, 2, 5
G7

968

1
G6

7425 2535 0782

2 5
G5

6232

3 2, 5, 5
G4

69076 95402 96005
80486 54500 28140 65060

4 0, 4
5
G3

71574 29344

6 0, 0, 8
G2

20571

7 1, 4, 6
G1

03635

8 2, 6
ĐB 610660 9
KQ Niêm yết: BD-25-5.jpgIn vé dò XSBD
Đầy đủ
2 số
3 số

9. KQXS Bình Dương ngày 18/05 Thứ Sáu

XSMN> Thứ 6> XSBD 18/05

ĐẦU ĐUÔI
G8 45 0 1, 7, 7
G7

454

1 3
G6

9434 5294 7199

2 4
G5

6113

3 0, 1, 4, 7
G4

76230 15907 91024
16331 20848 39279 43377

4 5, 8
5 3, 4
G3

37186 13053

6
G2

97007

7 7, 9
G1

15801

8 6
ĐB 338337 9 4, 9
KQ Niêm yết: BD-18-5.jpgIn vé dò XSBD
Đầy đủ
2 số
3 số

10. KQXS Bình Dương ngày 11/05 Thứ Sáu

XSMN> Thứ 6> XSBD 11/05

ĐẦU ĐUÔI
G8 00 0 0, 2, 8
G7

581

1 4, 9
G6

9814 2826 3228

2 4, 6, 8
G5

1346

3
G4

55991 73399 79308
32271 61524 13497 99399

4 6
5
G3

52502 05619

6
G2

84193

7 1
G1

79797

8 1, 6
ĐB 027386 9 1,3,7,7,9,9
KQ Niêm yết: BD-11-5.jpgIn vé dò XSBD
Đầy đủ
2 số
3 số

11. KQXS Bình Dương ngày 04/05 Thứ Sáu

XSMN> Thứ 6> XSBD 04/05

ĐẦU ĐUÔI
G8 60 0 3, 6, 8
G7

452

1 9
G6

9257 7863 0383

2
G5

5972

3 3
G4

59619 27706 50746
14303 91998 28277 49387

4 6
5 2, 7
G3

20633 33908

6 0, 3, 8, 8
G2

79568

7 2, 7
G1

90491

8 3, 7
ĐB 885468 9 1, 8
KQ Niêm yết: BD-4-5.jpgIn vé dò XSBD
Đầy đủ
2 số
3 số

12. KQXS Bình Dương ngày 27/04 Thứ Sáu

XSMN> Thứ 6> XSBD 27/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 44 0 4
G7

904

1 1, 3, 8, 9
G6

8927 7361 6145

2 0, 7, 9
G5

9081

3 2, 3
G4

09913 74040 92287
65119 88533 09976 69518

4 0, 4, 5
5
G3

52232 69620

6 1
G2

88170

7 0, 6
G1

20229

8 1, 7
ĐB 583511 9
KQ Niêm yết: BD-27-4.jpgIn vé dò XSBD
Đầy đủ
2 số
3 số

13. KQXS Bình Dương ngày 20/04 Thứ Sáu

XSMN> Thứ 6> XSBD 20/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 57 0 6
G7

978

1 6
G6

9848 3959 2254

2 4, 7
G5

1716

3 5, 6, 6, 8
G4

47574 48064 40135
09338 12036 23024 19799

4 8
5 4, 7, 8, 9
G3

23206 59636

6 4
G2

92087

7 4, 8
G1

25058

8 7
ĐB 760227 9 9
KQ Niêm yết: BD-20-4.jpgIn vé dò XSBD
Đầy đủ
2 số
3 số

14. KQXS Bình Dương ngày 13/04 Thứ Sáu

XSMN> Thứ 6> XSBD 13/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 22 0 6, 8
G7

734

1 6
G6

1429 8116 4793

2 2, 4, 9, 9
G5

3306

3 4, 7
G4

01279 71629 29808
51224 19540 61772 75171

4 0, 6
5 7
G3

72046 81137

6
G2

82557

7 1, 2, 9, 9
G1

66379

8
ĐB 781491 9 1, 3
KQ Niêm yết: BD-13-4.jpgIn vé dò XSBD
Đầy đủ
2 số
3 số

15. KQXS Bình Dương ngày 06/04 Thứ Sáu

XSMN> Thứ 6> XSBD 06/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 37 0 6, 6, 7
G7

828

1
G6

6995 4645 8760

2 3, 8
G5

4794

3 6, 7
G4

88423 20391 44506
12958 76907 73270 63445

4 5, 5
5 6, 8, 9
G3

93456 83559

6 0, 2
G2

23906

7 0
G1

98436

8
ĐB 117462 9 1, 4, 5
KQ Niêm yết: BD-6-4.jpgIn vé dò XSBD
Đầy đủ
2 số
3 số

16. KQXS Bình Dương ngày 30/03 Thứ Sáu

XSMN> Thứ 6> XSBD 30/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 41 0 0, 2
G7

729

1 5
G6

7231 5474 3402

2 0, 2, 2, 8, 9
G5

5822

3 1, 5
G4

13415 92998 56020
91922 87500 31495 78535

4 0, 1, 1
5
G3

40328 76940

6
G2

56897

7 4
G1

29781

8 1
ĐB 869341 9 5, 7, 8
KQ Niêm yết: BD-30-3.jpgIn vé dò XSBD
Đầy đủ
2 số
3 số

17. KQXS Bình Dương ngày 23/03 Thứ Sáu

XSMN> Thứ 6> XSBD 23/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 33 0 2
G7

674

1 6, 7
G6

1529 3939 0617

2 5, 9, 9
G5

4989

3 0, 3, 9
G4

09855 83329 39602
14025 06869 81230 32416

4
5 5
G3

30882 34478

6 0, 1, 9
G2

37160

7 4, 8
G1

40661

8 2, 9
ĐB 528996 9 6
KQ Niêm yết: BD-23-3.jpgIn vé dò XSBD
Đầy đủ
2 số
3 số

18. KQXS Bình Dương ngày 16/03 Thứ Sáu

XSMN> Thứ 6> XSBD 16/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 45 0 0
G7

197

1 4, 4
G6

0573 2414 4014

2 5, 6
G5

3348

3 0
G4

82730 08400 98760
81463 47155 73325 89481

4 0, 5, 8
5 1, 5
G3

13251 31378

6 0, 3
G2

82940

7 3, 8, 8
G1

86278

8 1
ĐB 353726 9 7
KQ Niêm yết: BD-16-3.jpgIn vé dò XSBD
Đầy đủ
2 số
3 số

19. KQXS Bình Dương ngày 09/03 Thứ Sáu

XSMN> Thứ 6> XSBD 09/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 30 0 6, 8, 9
G7

394

1
G6

8709 5983 2408

2 0
G5

8241

3 0, 9
G4

92139 50952 14192
38946 36506 68980 51679

4 1, 2, 6
5 2
G3

60185 64996

6 6
G2

13620

7 9
G1

01766

8 0, 3, 5
ĐB 620242 9 2, 4, 6
KQ Niêm yết: BD-9-3.jpgIn vé dò XSBD
Đầy đủ
2 số
3 số

20. KQXS Bình Dương ngày 02/03 Thứ Sáu

XSMN> Thứ 6> XSBD 02/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 45 0 3
G7

376

1 6, 9
G6

1970 0946 5821

2 1, 6
G5

7955

3 9
G4

89158 44943 29039
90390 46571 90316 47203

4 3, 5, 6
5 4, 5, 8
G3

32882 31279

6
G2

23319

7 0, 1, 6, 9
G1

60726

8 2
ĐB 168554 9 0
KQ Niêm yết: BD-2-3.jpgIn vé dò XSBD
Đầy đủ
2 số
3 số

21. KQXS Bình Dương ngày 23/02 Thứ Sáu

XSMN> Thứ 6> XSBD 23/02

ĐẦU ĐUÔI
G8 60 0
G7

371

1 0, 5, 9
G6

4033 5719 4299

2
G5

7190

3 3, 4
G4

53556 38867 74359
13699 24315 30242 51510

4 2
5 6, 9
G3

09080 36434

6 0, 6, 7
G2

72466

7 1
G1

11887

8 0, 7
ĐB 262598 9 0, 8, 9, 9
KQ Niêm yết: BD-23-2.jpgIn vé dò XSBD
Đầy đủ
2 số
3 số

22. KQXS Bình Dương ngày 16/02 Thứ Sáu

XSMN> Thứ 6> XSBD 16/02

ĐẦU ĐUÔI
G8 95 0 0, 0
G7

832

1 3, 4
G6

2440 1481 9000

2
G5

7384

3 0, 2
G4

50495 98030 74813
69795 02290 82972 75246

4 0, 4, 6
5
G3

01881 98800

6
G2

84314

7 2
G1

45290

8 1, 1, 4
ĐB 343744 9 0, 0, 5, 5, 5
KQ Niêm yết: BD-16-2.jpgIn vé dò XSBD
Đầy đủ
2 số
3 số

23. KQXS Bình Dương ngày 09/02 Thứ Sáu

XSMN> Thứ 6> XSBD 09/02

ĐẦU ĐUÔI
G8 78 0 1, 7, 9
G7

526

1 2, 2, 8
G6

3707 6472 8618

2 6, 6, 8
G5

7912

3 4
G4

91177 34709 99534
24575 28201 61128 08352

4 1
5 2
G3

06726 78541

6 5
G2

30973

7 2, 3, 5, 7, 8
G1

24265

8
ĐB 374812 9
KQ Niêm yết: BD-9-2.jpgIn vé dò XSBD
Đầy đủ
2 số
3 số

24. KQXS Bình Dương ngày 02/02 Thứ Sáu

XSMN> Thứ 6> XSBD 02/02

ĐẦU ĐUÔI
G8 14 0 0
G7

476

1 4, 6
G6

3616 2747 0842

2 3
G5

4837

3 7, 8
G4

68360 29764 13464
13848 91299 44264 60600

4 2, 7, 8
5
G3

63338 76063

6 0,3,4,4,4,4,5
G2

30265

7 6
G1

19723

8
ĐB 725864 9 9
KQ Niêm yết: BD-2-2.jpgIn vé dò XSBD
Đầy đủ
2 số
3 số

25. KQXS Bình Dương ngày 26/01 Thứ Sáu

XSMN> Thứ 6> XSBD 26/01

ĐẦU ĐUÔI
G8 59 0 3, 5
G7

103

1 2
G6

9166 1282 4358

2 5, 8
G5

8612

3 2, 8
G4

54032 06244 42890
38540 59938 66825 07728

4 0, 2, 4, 8
5 8, 9
G3

56548 16905

6 6
G2

72189

7
G1

30342

8 2, 3, 9
ĐB 806483 9 0
KQ Niêm yết: BD-26-1.jpgIn vé dò XSBD
Đầy đủ
2 số
3 số

26. KQXS Bình Dương ngày 19/01 Thứ Sáu

XSMN> Thứ 6> XSBD 19/01

ĐẦU ĐUÔI
G8 93 0 2
G7

054

1 5, 8, 8
G6

9482 7057 9848

2 7, 7
G5

2827

3
G4

26298 96227 10585
07981 00218 44264 22715

4 8
5 0, 4, 7
G3

81486 77284

6 4
G2

11118

7
G1

38602

8 1, 2, 4, 5, 6
ĐB 054250 9 3, 8
KQ Niêm yết: BD-19-1.jpgIn vé dò XSBD
Đầy đủ
2 số
3 số

27. KQXS Bình Dương ngày 12/01 Thứ Sáu

XSMN> Thứ 6> XSBD 12/01

ĐẦU ĐUÔI
G8 31 0 2, 6
G7

512

1 2
G6

8245 3891 6325

2 5, 9
G5

7529

3 1, 6
G4

92157 12597 08506
14751 34902 65080 01373

4 5
5 1, 6, 7
G3

42736 96090

6 2
G2

43583

7 3
G1

86256

8 0, 3
ĐB 815462 9 0, 1, 7
KQ Niêm yết: BD-12-1.jpgIn vé dò XSBD
Đầy đủ
2 số
3 số

28. KQXS Bình Dương ngày 05/01 Thứ Sáu

XSMN> Thứ 6> XSBD 05/01

ĐẦU ĐUÔI
G8 75 0 3, 4, 6, 7
G7

927

1 1, 4
G6

2203 5036 8438

2 7
G5

5791

3 6, 8, 9
G4

26404 67372 04939
79990 54155 08311 17686

4
5 2, 5
G3

62807 56314

6
G2

93706

7 2, 5
G1

25952

8 5, 6
ĐB 769585 9 0, 1
KQ Niêm yết: BD-5-1.jpgIn vé dò XSBD
Đầy đủ
2 số
3 số

29. KQXS Bình Dương ngày 29/12 Thứ Sáu

XSMN> Thứ 6> XSBD 29/12

ĐẦU ĐUÔI
G8 99 0 1
G7

542

1 9
G6

3219 2087 6820

2 0, 1, 6
G5

4497

3 9, 9
G4

85691 83001 23721
90639 18549 60263 10755

4 2, 9
5 4, 5
G3

68154 58926

6 3
G2

04685

7
G1

67798

8 5, 7
ĐB 610539 9 1, 7, 8, 9
KQ Niêm yết: BD-29-12.jpgIn vé dò XSBD
Đầy đủ
2 số
3 số

30. KQXS Bình Dương ngày 22/12 Thứ Sáu

XSMN> Thứ 6> XSBD 22/12

ĐẦU ĐUÔI
G8 06 0 2, 6, 8, 9
G7

154

1 1
G6

3379 8647 5844

2
G5

6390

3 7
G4

46402 19780 35111
89965 02208 87092 58573

4 4, 7
5 4
G3

82837 13509

6 0, 2, 5
G2

59188

7 3, 9
G1

19962

8 0, 8
ĐB 789060 9 0, 2
KQ Niêm yết: BD-22-12.jpgIn vé dò XSBD
Đầy đủ
2 số
3 số
Hiện thêm kết quả

Về XSBD 30 ngày liên tiếp

XSBD 30 ngày hay KQXSBD 30 ngày liên tiếp là 30 kết quả xổ số Bình Dương của 30 lần quay gần đây nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Bình Dương

Tiện ích hay về xổ số

KQXS hôm qua (Thứ Tư, 18/07)

KQXS BÌNH DƯƠNG THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Đang tải dữ liệu...