XSKT Bạch thủ Soi CẦU
Hôm nay:
Hôm qua:
Đóng

XỔ SỐ MAX 3D 30 ngày

Xem thêm:
XSMAX3D 10 ngày   30 ngày   90 ngày   100 ngày   200 ngày
 

1. Xổ số Max 3D ngày 17/04 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00757MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 29
273 124Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 44
317 333
298 812
Giải nhì
40tr: 2
Giải ba
210K: 78
644 636
420 510
307 709
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 86
914 571
612 278
441 796
128 234
Giải tư (KK)
5tr: 7

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 35

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 408

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,327
XS Max 3D 30 ngày

2. XS Max 3D ngày 15/04 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00756MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 93
157 349Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 75
832 311
228 735
Giải nhì
40tr: 5
Giải ba
210K: 111
650 867
963 236
487 513
Giải ba
10tr: 4
Giải tư (KK)
100K: 143
300 819
478 882
979 692
611 094
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 49

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 778

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 5,907
XS Max 3D 90 ngày

Tin XS điện toán

3. KQXS Max 3D ngày 12/04 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00755MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 141
720 217Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 118
573 379
612 338
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 92
264 144
114 025
465 932
Giải ba
10tr: 3
Giải tư (KK)
100K: 114
041 665
038 389
067 748
226 557
Giải tư (KK)
5tr: 5

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 32

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 516

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,883
XS Max 3D 100 ngày

4. XS 3D và 3D+ ngày 10/04 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00754MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 50
577 268Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 51
353 360
313 399
Giải nhì
40tr: 3
Giải ba
210K: 71
669 493
577 671
090 720
Giải ba
10tr: 3
Giải tư (KK)
100K: 141
626 240
729 972
531 445
921 216
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 76

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 469

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,598
XS Max 3D 10 ngày

5. XS Max 3D ngày 08/04 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00753MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 23
356 026Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 53
553 466
562 100
Giải nhì
40tr: 5
Giải ba
210K: 85
206 479
436 998
641 371
Giải ba
10tr: 3
Giải tư (KK)
100K: 158
093 484
673 820
117 149
111 888
Giải tư (KK)
5tr: 11

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 62

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 564

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 5,684
XS Max 3D 200 ngày

6. XS Max 3D ngày 05/04 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00752MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 49
677 048Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 66
734 538
040 803
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 42
493 844
085 850
556 432
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 96
723 115
538 007
418 992
060 202
Giải tư (KK)
5tr: 7

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 30

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 365

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,392

7. XS Max 3D ngày 03/04 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00751MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 19
572 807Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 50
459 252
285 085
Giải nhì
40tr: 2
Giải ba
210K: 103
507 222
125 363
829 739
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 101
970 130
362 808
599 150
825 070
Giải tư (KK)
5tr: 1

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 35

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 344

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,583

8. XS Max 3D ngày 01/04 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00750MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 55
572 211Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 26
914 900
845 854
Giải nhì
40tr: 2
Giải ba
210K: 68
346 081
560 199
991 016
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 77
314 280
317 717
076 340
462 708
Giải tư (KK)
5tr: 9

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 54

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 712

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,779

9. XS Max 3D ngày 29/03 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00749MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 10
021 859Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 72
971 420
088 572
Giải nhì
40tr: 2
Giải ba
210K: 229
450 371
362 973
171 032
Giải ba
10tr: 5
Giải tư (KK)
100K: 109
598 290
276 149
661 233
454 367
Giải tư (KK)
5tr: 3

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 29

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 340

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,369

10. XS Max 3D ngày 27/03 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00748MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 45
887 272Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 52
766 046
292 276
Giải nhì
40tr: 2
Giải ba
210K: 65
140 081
967 302
514 930
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100K: 78
910 704
797 728
824 866
256 696
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 28

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 535

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,093

11. XS Max 3D ngày 25/03 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00747MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 21
359 924Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 39
177 280
851 941
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 74
991 273
976 706
691 844
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 163
286 068
691 271
832 407
551 279
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 43

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 554

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,869

12. XS Max 3D ngày 22/03 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00746MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 33
415 783Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 44
400 139
075 401
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 99
356 791
888 386
669 470
Giải ba
10tr: 7
Giải tư (KK)
100K: 124
487 927
277 748
988 993
755 222
Giải tư (KK)
5tr: 5

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 26

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 344

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,658

13. XS Max 3D ngày 20/03 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00745MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 23
918 551Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 40
305 428
862 084
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 100
801 435
542 662
330 297
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100K: 172
354 827
420 356
463 800
817 390
Giải tư (KK)
5tr: 5

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 28

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 385

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,098

14. XS Max 3D ngày 18/03 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00744MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 94
189 011Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 66
603 177
486 517
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 130
668 658
020 611
570 735
Giải ba
10tr: 3
Giải tư (KK)
100K: 420
685 487
899 650
134 843
785 623
Giải tư (KK)
5tr: 7

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 55

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 854

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 6,054

15. XS Max 3D ngày 15/03 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00743MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 44
892 153Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 45
632 595
546 990
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 74
203 106
021 939
290 799
Giải ba
10tr: 6
Giải tư (KK)
100K: 99
316 355
830 677
528 445
395 593
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 25

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 477

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,483

16. XS Max 3D ngày 13/03 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00742MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 39
376 444Đặc biệt
1tỷ: 1
Giải nhì
350K: 60
408 533
174 330
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 69
629 480
846 856
962 094
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 130
157 568
737 795
556 861
735 136
Giải tư (KK)
5tr: 8

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 28

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 351

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,443

17. XS Max 3D ngày 11/03 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00741MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 22
323 457Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 74
959 237
736 094
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 108
973 795
165 957
119 556
Giải ba
10tr: 3
Giải tư (KK)
100K: 150
673 778
240 358
031 485
159 321
Giải tư (KK)
5tr: 7

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 48

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 653

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 5,299

18. XS Max 3D ngày 08/03 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00740MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 35
427 334Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 50
312 611
794 805
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 104
688 304
215 580
455 689
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 75
103 051
374 615
342 625
004 226
Giải tư (KK)
5tr: 3

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 38

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 374

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,363

19. XS Max 3D ngày 06/03 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00739MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 19
864 325Đặc biệt
1tỷ: 1
Giải nhì
350K: 32
846 892
827 091
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 107
410 813
413 696
559 076
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 109
683 906
335 750
079 223
713 663
Giải tư (KK)
5tr: 9

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 35

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 357

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,500

20. XS Max 3D ngày 04/03 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00738MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 34
264 759Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 218
074 514
644 603
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 100
827 698
038 664
671 984
Giải ba
10tr: 4
Giải tư (KK)
100K: 143
643 682
615 872
294 979
570 937
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 32

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 565

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 5,051

21. XS Max 3D ngày 01/03 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00737MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 30
689 686Đặc biệt
1tỷ: 5
Giải nhì
350K: 51
718 183
323 620
Giải nhì
40tr: 2
Giải ba
210K: 66
470 429
137 891
924 772
Giải ba
10tr: 6
Giải tư (KK)
100K: 89
934 086
689 052
866 660
096 201
Giải tư (KK)
5tr: 6

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 41

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 498

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,201

22. XS Max 3D ngày 28/02 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00736MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 16
902 630Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 42
294 466
054 310
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 145
369 975
284 793
269 203
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100K: 104
239 808
782 683
385 271
876 489
Giải tư (KK)
5tr: 5

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 27

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 306

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,527

23. XS Max 3D ngày 26/02 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00735MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 25
526 275Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 43
239 795
406 141
Giải nhì
40tr: 3
Giải ba
210K: 75
852 566
664 357
413 249
Giải ba
10tr: 7
Giải tư (KK)
100K: 113
390 707
766 374
646 342
131 363
Giải tư (KK)
5tr: 10

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 67

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 618

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 5,280

24. XS Max 3D ngày 23/02 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00734MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 17
928 870Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 53
757 567
541 718
Giải nhì
40tr: 4
Giải ba
210K: 71
256 167
824 097
400 574
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 64
088 475
925 599
930 383
970 607
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 24

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 279

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,211

25. XS Max 3D ngày 21/02 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00733MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 41
785 987Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 52
989 337
766 569
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 133
697 885
107 306
134 336
Giải ba
10tr: 3
Giải tư (KK)
100K: 133
475 612
410 172
155 093
135 388
Giải tư (KK)
5tr: 3

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 42

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 436

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,372

26. XS Max 3D ngày 19/02 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00732MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 29
659 370Đặc biệt
1tỷ: 2
Giải nhì
350K: 63
766 092
622 447
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 112
535 280
142 421
941 250
Giải ba
10tr: 3
Giải tư (KK)
100K: 315
033 799
713 379
832 606
238 425
Giải tư (KK)
5tr: 22

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 100

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 715

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 7,183

27. XS Max 3D ngày 16/02 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00731MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 32
415 036Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 43
902 783
851 122
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 67
676 880
780 819
972 881
Giải ba
10tr: 4
Giải tư (KK)
100K: 91
436 335
696 713
895 408
621 599
Giải tư (KK)
5tr: 6

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 38

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 363

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,299

28. XS Max 3D ngày 14/02 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00730MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 33
184 236Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 34
507 051
640 584
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 83
969 006
298 520
497 729
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 120
357 026
896 284
650 349
780 861
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 22

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 475

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,055

29. XS Max 3D ngày 12/02 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00729MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 90
358 312Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 52
143 469
453 114
Giải nhì
40tr: 4
Giải ba
210K: 142
391 839
543 226
761 563
Giải ba
10tr: 3
Giải tư (KK)
100K: 121
538 585
823 543
902 556
246 082
Giải tư (KK)
5tr: 6

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 92

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 821

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 5,527

30. XS Max 3D ngày 07/02 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00728MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 1
942 275Đặc biệt
1tỷ: 1
Giải nhì
350K: 1
421 878
407 321
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 2
968 938
506 653
291 605
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 3
927 075
152 114
848 070
328 105
Giải tư (KK)
5tr: 3

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 44

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 450

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,468
Hiện thêm kết quả

Về XSMAX3D 30 ngày liên tiếp

XSMAX3D 30 ngày hay KQXSMAX3D 30 ngày liên tiếp là 30 kết quả xổ số Max 3D của 30 lần quay gần đây nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Max 3D

Tiện ích hay về xổ số

XS hôm qua (Thứ Ba, 16/04)

KQXS MAX 3D THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
6789101112