XSKT Bạch thủ Soi CẦU
Hôm nay:
Hôm qua:
Đóng

XỔ SỐ MAX 3D 30 ngày

Xem thêm:
XSMAX3D 10 ngày   30 ngày   90 ngày   100 ngày   200 ngày
 

1. Xổ số Max 3D ngày 26/09 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00515MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 31
796 167Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 102
707 426
891 533
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 84
214 827
208 596
167 736
Giải ba
10tr: 3
Giải tư (KK)
100K: 158
712 991
955 748
126 859
391 360
Giải tư (KK)
5tr: 3

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 90

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 495

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 5,007
XS Max 3D 30 ngày

2. XS Max 3D ngày 23/09 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00514MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 45
775 309Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 68
918 647
096 241
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 85
024 277
305 567
876 047
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 141
674 491
211 575
371 070
898 331
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 18

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 343

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,124
XS Max 3D 90 ngày

Tin XS điện toán

3. KQXS Max 3D ngày 21/09 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00513MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 21
543 948Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 64
445 894
729 771
Giải nhì
40tr: 2
Giải ba
210K: 51
604 160
597 909
300 865
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 126
361 165
027 079
847 668
421 300
Giải tư (KK)
5tr: 8

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 46

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 317

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,138
XS Max 3D 100 ngày

4. XS 3D và 3D+ ngày 19/09 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00512MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 48
828 131Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 56
815 503
625 480
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 136
972 512
313 917
214 955
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 248
586 186
886 158
363 165
479 098
Giải tư (KK)
5tr: 3

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 41

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 483

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,789
XS Max 3D 10 ngày

5. XS Max 3D ngày 16/09 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00511MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 76
048 122Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 61
119 743
902 190
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 121
170 957
769 734
367 173
Giải ba
10tr: 6
Giải tư (KK)
100K: 109
570 590
245 273
469 700
460 945
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 48

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 343

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,298
XS Max 3D 200 ngày

6. XS Max 3D ngày 14/09 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00510MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 36
779 007Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 49
481 495
923 859
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 97
623 985
356 641
140 239
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 118
677 933
478 266
910 673
977 930
Giải tư (KK)
5tr: 7

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 42

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 524

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,123

7. XS Max 3D ngày 12/09 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00509MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 49
188 832Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 90
693 330
280 463
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 269
291 653
390 314
848 129
Giải ba
10tr: 8
Giải tư (KK)
100K: 198
799 550
378 480
910 536
750 673
Giải tư (KK)
5tr: 3

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 46

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 585

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,942

8. XS Max 3D ngày 09/09 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00508MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 21
262 171Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 186
191 667
525 807
Giải nhì
40tr: 2
Giải ba
210K: 83
866 864
762 173
557 145
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 97
254 947
248 828
404 865
924 521
Giải tư (KK)
5tr: 3

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 31

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 422

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,027

9. XS Max 3D ngày 07/09 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00507MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 15
708 730Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 55
088 850
887 015
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 68
300 396
049 734
150 075
Giải ba
10tr: 4
Giải tư (KK)
100K: 141
746 099
936 714
337 502
716 409
Giải tư (KK)
5tr: 6

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 32

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 315

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,051

10. XS Max 3D ngày 05/09 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00506MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 31
576 896Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 76
722 792
961 433
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 135
542 296
314 281
557 197
Giải ba
10tr: 3
Giải tư (KK)
100K: 137
720 024
515 073
384 128
051 822
Giải tư (KK)
5tr: 7

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 27

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 480

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,603

11. XS Max 3D ngày 02/09 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00505MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 20
854 691Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 49
412 686
400 304
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 93
389 866
973 223
335 944
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 115
839 509
607 765
724 972
954 604
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 29

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 317

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,058

12. XS Max 3D ngày 31/08 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00504MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 36
546 272Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 85
824 455
441 403
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 138
576 346
204 358
163 058
Giải ba
10tr: 22
Giải tư (KK)
100K: 134
208 239
966 895
072 749
916 432
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 46

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 338

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,089

13. XS Max 3D ngày 29/08 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00503MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 69
079 316Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 76
104 975
392 130
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 113
031 643
170 528
978 787
Giải ba
10tr: 3
Giải tư (KK)
100K: 177
597 618
545 000
616 100
322 344
Giải tư (KK)
5tr: 7

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 53

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 506

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,459

14. XS Max 3D ngày 26/08 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00502MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 44
588 673Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 69
310 797
766 053
Giải nhì
40tr: 2
Giải ba
210K: 79
029 416
685 340
859 588
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 157
567 748
006 037
141 089
852 024
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 24

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 329

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,160

15. XS Max 3D ngày 24/08 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00501MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 30
574 480Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 108
639 157
534 410
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 98
379 538
806 085
017 318
Giải ba
10tr: 6
Giải tư (KK)
100K: 121
619 873
733 029
799 206
790 211
Giải tư (KK)
5tr: 3

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 44

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 380

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,631

16. XS Max 3D ngày 22/08 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00500MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 41
408 236Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 98
369 750
783 475
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 140
699 610
863 841
437 777
Giải ba
10tr: 3
Giải tư (KK)
100K: 191
871 545
019 146
510 125
455 373
Giải tư (KK)
5tr: 11

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 50

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 564

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 5,236

17. XS Max 3D ngày 19/08 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00499MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 13
708 310Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 79
743 093
273 457
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 117
305 370
374 691
749 462
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100K: 224
937 553
083 219
705 329
517 974
Giải tư (KK)
5tr: 7

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 43

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 299

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,241

18. XS Max 3D ngày 17/08 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00498MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 34
451 154Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 67
975 738
082 237
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 81
762 106
540 442
553 470
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100K: 175
764 220
551 018
619 629
915 086
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 47

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 358

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,204

19. XS Max 3D ngày 15/08 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00497MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 42
753 037Đặc biệt
1tỷ: 1
Giải nhì
350K: 63
943 556
643 152
Giải nhì
40tr: 3
Giải ba
210K: 125
196 931
375 267
463 566
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 129
095 863
329 871
649 498
391 817
Giải tư (KK)
5tr: 44

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 89

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 577

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,622

20. XS Max 3D ngày 12/08 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00496MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 52
449 280Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 85
774 411
128 641
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 76
710 680
183 144
160 114
Giải ba
10tr: 32
Giải tư (KK)
100K: 119
253 451
945 682
401 694
324 350
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 69

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 352

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,862

21. XS Max 3D ngày 10/08 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00495MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 24
034 401Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 110
542 577
472 613
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 120
219 346
416 456
387 606
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 146
435 558
915 525
595 807
494 319
Giải tư (KK)
5tr: 6

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 31

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 282

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,433

22. XS Max 3D ngày 08/08 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00494MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 39
881 019Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 57
142 925
748 563
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 207
389 812
919 087
779 579
Giải ba
10tr: 8
Giải tư (KK)
100K: 225
495 215
947 480
968 387
560 322
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 72

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 355

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,003

23. XS Max 3D ngày 05/08 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00493MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 26
428 425Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 102
858 317
615 738
Giải nhì
40tr: 2
Giải ba
210K: 125
461 977
039 632
983 172
Giải ba
10tr: 6
Giải tư (KK)
100K: 136
006 463
884 137
245 300
017 005
Giải tư (KK)
5tr: 3

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 30

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 481

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,443

24. XS Max 3D ngày 03/08 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00492MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 58
776 061Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 69
550 380
787 608
Giải nhì
40tr: 2
Giải ba
210K: 103
831 033
691 613
185 520
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 153
304 962
126 171
914 691
380 258
Giải tư (KK)
5tr: 8

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 37

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 273

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,425

25. XS Max 3D ngày 01/08 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00491MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 35
975 958Đặc biệt
1tỷ: 1
Giải nhì
350K: 70
633 676
686 265
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 134
628 099
766 550
236 448
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 180
359 190
458 112
270 152
251 662
Giải tư (KK)
5tr: 13

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 45

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 457

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 5,274

26. XS Max 3D ngày 29/07 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00490MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 15
673 905Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 79
902 315
515 501
Giải nhì
40tr: 3
Giải ba
210K: 134
390 610
916 909
694 180
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 166
894 970
102 645
525 868
911 397
Giải tư (KK)
5tr: 6

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 33

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 251

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,341

27. XS Max 3D ngày 27/07 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00489MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 38
294 653Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 53
329 822
920 694
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 97
101 725
804 025
430 323
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 199
005 368
799 300
246 743
525 734
Giải tư (KK)
5tr: 8

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 28

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 410

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,373

28. XS Max 3D ngày 25/07 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00488MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 53
063 263Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 423
708 092
099 306
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 102
920 689
146 383
849 067
Giải ba
10tr: 3
Giải tư (KK)
100K: 151
156 692
601 863
894 583
807 344
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 41

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 560

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,346

29. XS Max 3D ngày 22/07 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00487MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 53
462 249Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 81
047 628
046 997
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 76
120 995
422 291
674 954
Giải ba
10tr: 26
Giải tư (KK)
100K: 184
201 316
336 420
035 496
205 706
Giải tư (KK)
5tr: 3

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 95

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 332

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,531

30. XS Max 3D ngày 20/07 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00486MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 24
253 050Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 40
959 646
050 640
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 109
098 308
729 831
938 761
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 261
458 343
143 798
604 733
739 592
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 24

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 477

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,086
Hiện thêm kết quả

Về XSMAX3D 30 ngày liên tiếp

XSMAX3D 30 ngày hay KQXSMAX3D 30 ngày liên tiếp là 30 kết quả xổ số Max 3D của 30 lần quay gần đây nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Max 3D

Tiện ích hay về xổ số

XS hôm qua (Thứ Hai, 26/09)

KQXS MAX 3D THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789