XSKT Bạch thủ Soi CẦU
Hôm nay:
Hôm qua:
Đóng

XỔ SỐ MAX 3D 30 ngày

Xem thêm:
XSMAX3D 10 ngày   30 ngày   90 ngày   100 ngày   200 ngày
 

1. Xổ số Max 3D ngày 27/05 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00463MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 28
307 568Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 45
966 770
172 406
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 99
126 628
344 100
003 374
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100K: 84
041 824
942 765
081 581
040 991
Giải tư (KK)
5tr: 1

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 25

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 425

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,992
XS Max 3D 30 ngày

2. XS Max 3D ngày 25/05 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00462MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 30
941 594Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 60
625 803
788 679
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 85
720 157
094 113
501 448
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 120
607 742
379 225
163 773
784 110
Giải tư (KK)
5tr: 3

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 41

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 263

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,017
XS Max 3D 90 ngày

Tin XS điện toán

3. KQXS Max 3D ngày 23/05 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00461MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 27
644 079Đặc biệt
1tỷ: 1
Giải nhì
350K: 68
874 199
515 745
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 104
550 998
188 732
541 881
Giải ba
10tr: 3
Giải tư (KK)
100K: 141
147 616
714 796
928 244
541 930
Giải tư (KK)
5tr: 6

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 49

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 452

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,141
XS Max 3D 100 ngày

4. XS 3D và 3D+ ngày 20/05 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00460MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 55
624 724Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 75
106 019
421 714
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 95
236 859
301 961
636 677
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 209
137 785
695 574
134 400
292 563
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 28

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 287

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,113
XS Max 3D 10 ngày

5. XS Max 3D ngày 18/05 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00459MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 33
944 167Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 59
903 870
970 779
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 106
242 346
610 023
455 884
Giải ba
10tr: 3
Giải tư (KK)
100K: 190
006 695
018 695
434 284
032 752
Giải tư (KK)
5tr: 1

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 34

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 354

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,995
XS Max 3D 200 ngày

6. XS Max 3D ngày 16/05 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00458MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 59
299 174Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 79
809 797
158 941
Giải nhì
40tr: 6
Giải ba
210K: 138
340 684
866 978
874 476
Giải ba
10tr: 4
Giải tư (KK)
100K: 131
311 681
053 081
167 461
956 787
Giải tư (KK)
5tr: 5

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 41

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 437

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,184

7. XS Max 3D ngày 13/05 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00457MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 40
838 832Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 69
654 428
162 146
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 224
686 061
883 432
139 126
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 145
815 758
334 711
510 417
616 202
Giải tư (KK)
5tr: 3

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 46

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 427

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,331

8. XS Max 3D ngày 11/05 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00456MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 28
961 929Đặc biệt
1tỷ: 1
Giải nhì
350K: 39
405 217
730 898
Giải nhì
40tr: 2
Giải ba
210K: 66
705 865
251 629
704 787
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 302
849 655
253 347
931 328
732 840
Giải tư (KK)
5tr: 1

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 27

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 302

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,932

9. XS Max 3D ngày 09/05 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00455MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 56
519 557Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 99
377 905
345 947
Giải nhì
40tr: 2
Giải ba
210K: 180
671 335
425 811
533 530
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 179
181 600
743 463
618 720
202 743
Giải tư (KK)
5tr: 1

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 26

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 487

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,446

10. XS Max 3D ngày 06/05 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00454MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 14
759 209Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 69
491 386
443 352
Giải nhì
40tr: 2
Giải ba
210K: 106
261 856
656 474
279 393
Giải ba
10tr: 3
Giải tư (KK)
100K: 222
068 360
566 124
433 565
841 065
Giải tư (KK)
5tr: 7

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 38

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 345

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,441

11. XS Max 3D ngày 04/05 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00453MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 28
514 848Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 77
963 474
287 795
Giải nhì
40tr: 3
Giải ba
210K: 84
489 054
512 765
279 362
Giải ba
10tr: 4
Giải tư (KK)
100K: 211
454 728
994 752
273 547
654 617
Giải tư (KK)
5tr: 10

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 32

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 218

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,087

12. XS Max 3D ngày 02/05 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00452MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 31
324 859Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 96
674 177
337 174
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 75
581 125
397 660
669 605
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 296
553 252
409 677
973 977
173 855
Giải tư (KK)
5tr: 12

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 40

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 434

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,179

13. XS Max 3D ngày 29/04 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00451MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 40
617 377Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 56
041 995
258 614
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 66
322 031
480 802
417 768
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 130
256 057
351 370
972 242
479 108
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 26

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 325

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,144

14. XS Max 3D ngày 27/04 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00450MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 46
145 303Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 77
021 771
587 013
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 75
538 322
507 985
516 371
Giải ba
10tr: 6
Giải tư (KK)
100K: 90
049 868
375 204
000 984
850 080
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 31

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 383

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,885

15. XS Max 3D ngày 25/04 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00449MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 32
741 681Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 73
583 187
463 121
Giải nhì
40tr: 2
Giải ba
210K: 134
172 165
033 390
330 836
Giải ba
10tr: 7
Giải tư (KK)
100K: 144
059 380
055 804
533 811
435 865
Giải tư (KK)
5tr: 7

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 64

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 459

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,362

16. XS Max 3D ngày 22/04 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00448MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 41
751 486Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 56
881 505
332 620
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 113
078 520
020 469
141 645
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100K: 208
519 496
315 239
124 579
859 189
Giải tư (KK)
5tr: 8

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 23

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 274

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,937

17. XS Max 3D ngày 20/04 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00447MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 24
267 008Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 48
291 915
835 189
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 177
919 024
259 655
742 214
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 144
065 582
630 947
241 564
663 001
Giải tư (KK)
5tr: 6

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 22

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 289

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,970

18. XS Max 3D ngày 18/04 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00446MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 42
138 249Đặc biệt
1tỷ: 1
Giải nhì
350K: 48
640 104
605 825
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 209
177 604
816 976
898 477
Giải ba
10tr: 3
Giải tư (KK)
100K: 244
790 937
833 742
781 458
871 110
Giải tư (KK)
5tr: 13

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 36

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 642

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,996

19. XS Max 3D ngày 15/04 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00445MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 18
070 033Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 139
542 778
225 215
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 103
395 742
061 728
066 032
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 161
257 247
995 194
273 619
027 048
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 28

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 338

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,213

20. XS Max 3D ngày 13/04 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00444MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 22
140 832Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 152
811 241
800 720
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 118
175 414
607 444
446 736
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100K: 185
313 054
571 647
899 702
667 833
Giải tư (KK)
5tr: 16

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 42

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 301

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,269

21. XS Max 3D ngày 11/04 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00443MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 28
447 216Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 104
047 590
302 883
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 177
382 978
253 700
697 006
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 165
903 122
599 915
354 940
415 000
Giải tư (KK)
5tr: 1

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 22

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 580

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,047

22. XS Max 3D ngày 08/04 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00442MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 17
387 413Đặc biệt
1tỷ: 1
Giải nhì
350K: 56
879 275
732 309
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 73
309 134
475 200
204 280
Giải ba
10tr: 3
Giải tư (KK)
100K: 169
272 466
032 272
772 653
243 107
Giải tư (KK)
5tr: 17

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 51

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 311

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,352

23. XS Max 3D ngày 06/04 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00441MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 29
962 735Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 125
366 814
476 150
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 160
588 601
940 234
188 568
Giải ba
10tr: 3
Giải tư (KK)
100K: 398
043 154
893 597
183 260
246 174
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 31

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 395

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,162

24. XS Max 3D ngày 04/04 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00440MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 57
225 144Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 190
110 946
847 334
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 100
781 781
095 742
449 687
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 112
907 976
826 542
249 645
727 793
Giải tư (KK)
5tr: 5

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 35

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 647

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,169

25. XS Max 3D ngày 01/04 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00439MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 51
427 880Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 96
132 532
792 597
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 302
253 714
211 837
440 875
Giải ba
10tr: 3
Giải tư (KK)
100K: 311
061 466
864 641
135 992
615 233
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 23

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 444

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,387

26. XS Max 3D ngày 30/03 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00438MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 26
455 224Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 57
062 605
860 763
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 115
150 012
872 159
927 246
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100K: 209
967 154
266 751
304 475
328 235
Giải tư (KK)
5tr: 3

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 27

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 347

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,207

27. XS Max 3D ngày 28/03 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00437MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 82
246 261Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 110
712 034
530 200
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 169
734 045
802 925
676 980
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 177
559 190
453 914
690 766
515 215
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 21

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 524

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,144

28. XS Max 3D ngày 25/03 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00436MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 33
621 377Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 60
255 029
474 664
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 99
492 582
942 938
164 201
Giải ba
10tr: 3
Giải tư (KK)
100K: 134
233 822
976 881
469 171
099 512
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 28

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 444

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,093

29. XS Max 3D ngày 23/03 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00435MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 19
040 144Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 115
152 713
021 287
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 125
778 207
685 011
657 047
Giải ba
10tr: 4
Giải tư (KK)
100K: 141
271 257
128 115
530 120
177 964
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 24

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 313

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,303

30. XS Max 3D ngày 21/03 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00434MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 49
863 713Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 71
963 816
880 040
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 96
815 094
582 093
601 758
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100K: 190
267 360
171 119
886 585
422 390
Giải tư (KK)
5tr: 7

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 56

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 385

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,625
Hiện thêm kết quả

Về XSMAX3D 30 ngày liên tiếp

XSMAX3D 30 ngày hay KQXSMAX3D 30 ngày liên tiếp là 30 kết quả xổ số Max 3D của 30 lần quay gần đây nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Max 3D

Tiện ích hay về xổ số

XS hôm qua (Thứ Tư, 25/05)

KQXS MAX 3D THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345