XSKT Bạch thủ Soi CẦU
Hôm nay:
Hôm qua:
Đóng

XỔ SỐ MAX 3D 30 ngày

Xem thêm:
XSMAX3D 10 ngày   30 ngày   90 ngày   100 ngày   200 ngày
 

1. Xổ số Max 3D ngày 22/09 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00669MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 18
748 205Đặc biệt
1tỷ: 1
Giải nhì
350K: 58
144 352
988 083
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 71
638 856
953 447
527 510
Giải ba
10tr: 13
Giải tư (KK)
100K: 96
415 266
781 251
937 549
727 563
Giải tư (KK)
5tr: 3

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 35

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 251

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,991
XS Max 3D 30 ngày

2. XS Max 3D ngày 20/09 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00668MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 34
749 728Đặc biệt
1tỷ: 1
Giải nhì
350K: 44
129 815
512 887
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 113
912 455
880 107
913 773
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 65
576 780
189 005
504 447
946 780
Giải tư (KK)
5tr: 8

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 17

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 349

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,603
XS Max 3D 90 ngày

Tin XS điện toán

3. KQXS Max 3D ngày 18/09 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00667MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 32
590 110Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 42
432 247
146 716
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 62
987 123
185 934
576 730
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100K: 160
652 170
387 980
811 663
251 160
Giải tư (KK)
5tr: 0

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 18

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 601

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,188
XS Max 3D 100 ngày

4. XS 3D và 3D+ ngày 15/09 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00666MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 39
183 305Đặc biệt
1tỷ: 1
Giải nhì
350K: 68
615 355
503 190
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 65
261 235
374 507
090 509
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100K: 106
607 083
379 418
859 475
090 858
Giải tư (KK)
5tr: 0

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 27

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 321

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,132
XS Max 3D 10 ngày

5. XS Max 3D ngày 13/09 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00665MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 20
647 719Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 38
765 576
025 855
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 75
339 413
530 738
985 967
Giải ba
10tr: 8
Giải tư (KK)
100K: 109
722 362
295 436
153 638
579 987
Giải tư (KK)
5tr: 7

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 36

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 257

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,126
XS Max 3D 200 ngày

6. XS Max 3D ngày 11/09 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00664MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 11
980 614Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 38
902 059
202 304
Giải nhì
40tr: 2
Giải ba
210K: 81
926 971
671 388
575 467
Giải ba
10tr: 6
Giải tư (KK)
100K: 230
887 428
655 253
204 604
588 398
Giải tư (KK)
5tr: 3

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 51

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 330

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,158

7. XS Max 3D ngày 08/09 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00663MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 24
621 002Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 49
928 600
734 844
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 81
908 762
591 479
125 696
Giải ba
10tr: 6
Giải tư (KK)
100K: 57
921 934
085 420
359 530
084 736
Giải tư (KK)
5tr: 1

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 24

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 329

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,664

8. XS Max 3D ngày 06/09 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00662MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 10
042 980Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 21
448 429
058 908
Giải nhì
40tr: 3
Giải ba
210K: 78
492 280
282 522
088 900
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 121
305 727
373 277
742 818
466 951
Giải tư (KK)
5tr: 28

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 43

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 227

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,922

9. XS Max 3D ngày 04/09 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00661MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 33
011 125Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 93
359 588
064 022
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 95
317 231
588 284
715 620
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 205
122 219
167 970
336 247
837 472
Giải tư (KK)
5tr: 17

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 83

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 458

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,198

10. XS Max 3D ngày 01/09 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00660MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 7
155 035Đặc biệt
1tỷ: 1
Giải nhì
350K: 39
167 832
562 338
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 56
843 709
487 258
153 190
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 64
784 063
505 903
870 684
564 747
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 13

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 287

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,626

11. XS Max 3D ngày 30/08 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00659MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 23
732 164Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 80
939 138
661 535
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 148
149 461
508 417
821 239
Giải ba
10tr: 11
Giải tư (KK)
100K: 70
562 623
752 455
503 800
509 550
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 36

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 342

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,002

12. XS Max 3D ngày 28/08 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00658MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 21
038 910Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 73
428 111
330 937
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 108
568 229
652 819
872 595
Giải ba
10tr: 3
Giải tư (KK)
100K: 192
132 560
997 706
756 187
081 391
Giải tư (KK)
5tr: 1

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 33

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 372

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,417

13. XS Max 3D ngày 25/08 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00657MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 41
207 574Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 78
941 473
149 810
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 194
799 217
800 979
067 090
Giải ba
10tr: 16
Giải tư (KK)
100K: 208
993 337
990 195
914 568
128 382
Giải tư (KK)
5tr: 1

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 31

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 299

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,197

14. XS Max 3D ngày 23/08 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00656MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 21
565 931Đặc biệt
1tỷ: 1
Giải nhì
350K: 74
550 380
828 969
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 164
632 389
944 349
772 976
Giải ba
10tr: 4
Giải tư (KK)
100K: 151
914 255
490 455
845 560
776 086
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 22

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 306

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,702

15. XS Max 3D ngày 21/08 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00655MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 47
475 758Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 119
727 858
734 140
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 253
833 655
554 770
849 165
Giải ba
10tr: 24
Giải tư (KK)
100K: 228
394 023
866 002
243 133
115 458
Giải tư (KK)
5tr: 5

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 62

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 530

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,297

16. XS Max 3D ngày 18/08 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00654MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 89
776 168Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 90
212 706
799 390
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 120
668 658
056 158
382 662
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 105
275 307
800 429
200 433
266 728
Giải tư (KK)
5tr: 6

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 25

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 507

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,140

17. XS Max 3D ngày 16/08 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00653MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 41
998 865Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 123
352 679
912 375
Giải nhì
40tr: 2
Giải ba
210K: 112
832 176
765 784
156 268
Giải ba
10tr: 5
Giải tư (KK)
100K: 166
458 087
275 512
875 500
024 323
Giải tư (KK)
5tr: 11

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 55

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 333

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,687

18. XS Max 3D ngày 14/08 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00652MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 38
857 863Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 71
889 229
975 156
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 339
765 772
921 672
449 086
Giải ba
10tr: 8
Giải tư (KK)
100K: 223
552 016
183 827
219 682
022 273
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 50

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 484

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,530

19. XS Max 3D ngày 11/08 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00651MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 26
883 746Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 96
274 064
899 568
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 89
341 897
326 982
772 201
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 179
001 424
121 998
368 647
456 930
Giải tư (KK)
5tr: 0

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 27

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 272

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,937

20. XS Max 3D ngày 09/08 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00650MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 23
310 308Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 93
677 724
205 768
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 89
566 882
040 646
057 066
Giải ba
10tr: 4
Giải tư (KK)
100K: 116
017 343
691 174
497 962
565 212
Giải tư (KK)
5tr: 3

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 30

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 299

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,599

21. XS Max 3D ngày 07/08 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00649MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 47
966 485Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 68
831 108
527 507
Giải nhì
40tr: 2
Giải ba
210K: 105
482 493
423 293
479 503
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 157
733 537
571 018
346 672
449 690
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 43

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 481

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,127

22. XS Max 3D ngày 04/08 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00648MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 49
168 528Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 43
630 393
086 230
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 84
921 744
834 200
800 648
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 123
217 283
452 522
512 261
584 780
Giải tư (KK)
5tr: 8

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 42

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 507

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,945

23. XS Max 3D ngày 02/08 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00647MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 20
227 573Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 123
618 570
337 329
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 102
332 428
834 622
195 906
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100K: 195
052 557
061 678
671 489
990 797
Giải tư (KK)
5tr: 11

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 31

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 294

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,906

24. XS Max 3D ngày 31/07 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00646MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 21
262 840Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 89
685 691
369 510
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 159
234 376
213 706
890 757
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 133
261 142
719 609
784 832
564 024
Giải tư (KK)
5tr: 5

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 29

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 372

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,146

25. XS Max 3D ngày 28/07 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00645MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 25
152 682Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 77
616 175
834 723
Giải nhì
40tr: 3
Giải ba
210K: 69
984 178
600 881
492 943
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 90
196 204
959 854
504 770
703 573
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 24

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 306

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,609

26. XS Max 3D ngày 26/07 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00644MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 33
461 775Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 56
531 455
163 865
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 163
962 404
701 734
765 738
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 95
513 713
430 046
196 548
073 615
Giải tư (KK)
5tr: 0

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 19

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 265

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,284

27. XS Max 3D ngày 24/07 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00643MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 46
036 285Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 72
226 503
778 321
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 82
608 288
388 770
658 515
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 471
815 369
568 947
457 252
252 789
Giải tư (KK)
5tr: 26

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 55

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 504

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,688

28. XS Max 3D ngày 21/07 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00642MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 56
376 994Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 102
553 278
633 944
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 144
743 552
383 913
920 723
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100K: 128
085 111
608 080
311 790
134 892
Giải tư (KK)
5tr: 7

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 29

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 269

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,777

29. XS Max 3D ngày 19/07 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00641MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 44
484 781Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 72
200 505
961 812
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 95
589 430
812 755
826 785
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 152
228 426
262 809
369 487
997 287
Giải tư (KK)
5tr: 6

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 52

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 308

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,911

30. XS Max 3D ngày 17/07 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00640MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 26
921 040Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 95
129 641
555 856
Giải nhì
40tr: 5
Giải ba
210K: 141
199 628
556 233
032 991
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 129
203 510
703 416
465 090
334 166
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 37

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 403

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,752
Hiện thêm kết quả

Về XSMAX3D 30 ngày liên tiếp

XSMAX3D 30 ngày hay KQXSMAX3D 30 ngày liên tiếp là 30 kết quả xổ số Max 3D của 30 lần quay gần đây nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Max 3D

Tiện ích hay về xổ số

XS hôm qua (Thứ Sáu, 22/09)

KQXS MAX 3D THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678