XSKT Bạch thủ Soi CẦU
Hôm nay:
Hôm qua:
Đóng

XỔ SỐ MAX 3D 30 ngày

Xem thêm:
XSMAX3D 10 ngày   30 ngày   90 ngày   100 ngày   200 ngày
 

1. Xổ số Max 3D ngày 26/02 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00279MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 62
817 472Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 91
014 873
991 724
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 155
262 434
348 223
157 851
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 232
543 739
560 468
165 878
453 153
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 31

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 269

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,928
XS Max 3D 30 ngày

2. XS Max 3D ngày 24/02 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00278MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 56
197 794Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 69
836 471
575 607
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 110
393 557
360 781
942 076
Giải ba
10tr: 9
Giải tư (KK)
100K: 128
156 015
648 664
871 436
550 733
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 38

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 453

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,997
XS Max 3D 90 ngày

Tin XS điện toán

3. KQXS Max 3D ngày 22/02 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00277MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 38
805 163Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 125
768 786
770 143
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 162
568 234
827 854
857 354
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 253
847 532
424 561
799 559
214 021
Giải tư (KK)
5tr: 6

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 30

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 439

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,233
XS Max 3D 100 ngày

4. XS 3D và 3D+ ngày 19/02 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00276MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 54
252 285Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 112
572 033
668 559
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 141
295 584
084 841
525 647
Giải ba
10tr: 3
Giải tư (KK)
100K: 170
332 451
473 115
813 705
191 005
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 19

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 378

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,256
XS Max 3D 10 ngày

5. XS Max 3D ngày 17/02 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00275MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 68
865 250Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 60
512 004
845 115
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 237
776 159
639 289
052 942
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 177
583 523
501 676
848 525
852 993
Giải tư (KK)
5tr: 0

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 21

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 416

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,649
XS Max 3D 200 ngày

6. XS Max 3D ngày 15/02 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00274MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 29
095 166Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 94
269 559
878 538
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 161
482 021
627 652
507 829
Giải ba
10tr: 3
Giải tư (KK)
100K: 210
223 192
641 594
317 441
309 398
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 52

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 376

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,235

7. XS Max 3D ngày 10/02 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00273MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 34
664 446Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 51
933 482
740 224
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 172
706 160
222 979
854 168
Giải ba
10tr: 3
Giải tư (KK)
100K: 222
741 910
039 845
353 647
245 962
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 31

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 237

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,931

8. XS Max 3D ngày 08/02 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00272MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 80
052 682Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 123
610 959
737 453
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 72
936 822
432 570
396 893
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100K: 273
254 377
942 679
935 711
658 548
Giải tư (KK)
5tr: 1

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 30

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 494

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,322

9. XS Max 3D ngày 05/02 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00271MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 20
226 491Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 81
163 713
127 516
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 93
811 446
966 719
205 201
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 233
924 139
386 347
637 421
526 900
Giải tư (KK)
5tr: 1

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 12

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 325

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,189

10. XS Max 3D ngày 03/02 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00270MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 13
862 869Đặc biệt
1tỷ: 1
Giải nhì
350K: 132
458 662
135 018
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 133
391 946
223 788
491 058
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 255
306 661
528 705
770 318
067 916
Giải tư (KK)
5tr: 33

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 57

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 363

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,085

11. XS Max 3D ngày 01/02 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00269MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 69
126 109Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 147
618 551
173 392
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 110
359 728
216 026
096 149
Giải ba
10tr: 4
Giải tư (KK)
100K: 161
817 679
118 786
156 301
546 088
Giải tư (KK)
5tr: 27

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 52

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 533

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,355

12. XS Max 3D ngày 29/01 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00268MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 25
273 198Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 63
713 900
373 491
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 121
841 794
715 945
962 299
Giải ba
10tr: 3
Giải tư (KK)
100K: 167
812 147
857 366
117 733
163 651
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 23

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 373

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,155

13. XS Max 3D ngày 27/01 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00267MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 42
037 159Đặc biệt
1tỷ: 1
Giải nhì
350K: 143
407 146
568 539
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 105
525 896
240 750
101 600
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 130
659 726
237 821
060 827
289 030
Giải tư (KK)
5tr: 3

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 24

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 356

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,703

14. XS Max 3D ngày 25/01 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00266MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 35
892 989Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 87
212 240
511 777
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 154
880 717
172 149
716 984
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 198
255 644
904 450
056 158
624 406
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 29

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 322

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,090

15. XS Max 3D ngày 22/01 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00265MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 45
747 385Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 80
716 586
212 932
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 213
842 396
886 376
681 215
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100K: 188
732 892
964 742
601 329
532 326
Giải tư (KK)
5tr: 1

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 26

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 339

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,690

16. XS Max 3D ngày 20/01 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00264MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 31
070 990Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 92
979 533
718 984
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 211
359 369
746 918
123 824
Giải ba
10tr: 3
Giải tư (KK)
100K: 204
909 778
019 014
000 982
434 213
Giải tư (KK)
5tr: 5

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 29

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 263

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,408

17. XS Max 3D ngày 18/01 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00263MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 47
517 800Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 130
294 134
107 286
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 140
084 324
402 857
444 250
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 186
153 300
814 005
371 740
946 629
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 28

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 401

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,017

18. XS Max 3D ngày 15/01 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00262MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 54
677 624Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 119
651 595
933 790
Giải nhì
40tr: 2
Giải ba
210K: 90
366 494
611 530
027 854
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 181
257 530
624 210
269 695
701 287
Giải tư (KK)
5tr: 5

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 47

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 264

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,202

19. XS Max 3D ngày 13/01 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00261MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 45
289 734Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 131
972 438
906 088
Giải nhì
40tr: 5
Giải ba
210K: 77
570 094
836 653
483 680
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 222
913 766
019 018
505 057
982 980
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 29

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 387

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,239

20. XS Max 3D ngày 11/01 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00260MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 96
160 868Đặc biệt
1tỷ: 1
Giải nhì
350K: 102
282 560
263 721
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 165
321 373
412 697
147 311
Giải ba
10tr: 4
Giải tư (KK)
100K: 181
278 960
229 593
082 319
657 042
Giải tư (KK)
5tr: 6

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 50

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 582

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,178

21. XS Max 3D ngày 08/01 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00259MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 25
841 631Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 62
740 450
940 993
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 100
557 838
241 340
441 765
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100K: 136
806 296
249 835
056 589
397 912
Giải tư (KK)
5tr: 8

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 25

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 292

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,107

22. XS Max 3D ngày 06/01 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00258MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 29
193 427Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 87
513 602
294 261
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 69
221 591
571 503
878 070
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 155
792 878
696 313
421 239
648 736
Giải tư (KK)
5tr: 6

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 22

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 298

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,081

23. XS Max 3D ngày 04/01 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00257MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 48
730 130Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 70
064 643
297 083
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 150
358 587
337 893
912 493
Giải ba
10tr: 6
Giải tư (KK)
100K: 185
661 219
252 145
374 688
748 525
Giải tư (KK)
5tr: 11

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 60

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 459

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,238

24. XS Max 3D ngày 01/01 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00256MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 22
200 794Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 107
403 006
933 371
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 120
853 249
389 113
834 861
Giải ba
10tr: 5
Giải tư (KK)
100K: 207
001 640
721 423
028 980
732 818
Giải tư (KK)
5tr: 3

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 20

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 212

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,472

25. XS Max 3D ngày 30/12 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00255MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 22
276 377Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 109
230 568
378 661
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 128
021 552
300 798
612 291
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 170
105 610
867 296
435 846
159 382
Giải tư (KK)
5tr: 8

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 37

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 303

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,941

26. XS Max 3D ngày 28/12 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00254MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 42
654 689Đặc biệt
1tỷ: 2
Giải nhì
350K: 90
179 791
194 758
Giải nhì
40tr: 5
Giải ba
210K: 124
710 624
799 719
420 095
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 210
790 000
309 333
039 191
220 389
Giải tư (KK)
5tr: 5

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 49

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 456

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,986

27. XS Max 3D ngày 25/12 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00253MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 16
030 722Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 50
476 230
821 547
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 82
923 584
041 917
886 535
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100K: 266
619 156
387 408
667 220
852 521
Giải tư (KK)
5tr: 6

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 22

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 269

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,773

28. XS Max 3D ngày 23/12 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00252MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 33
739 995Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 88
289 043
534 419
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 114
976 015
026 809
746 236
Giải ba
10tr: 3
Giải tư (KK)
100K: 168
157 317
242 690
738 980
523 506
Giải tư (KK)
5tr: 7

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 36

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 373

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,738

29. XS Max 3D ngày 21/12 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00251MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 18
420 581Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 139
908 079
036 321
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 142
607 180
087 256
208 621
Giải ba
10tr: 4
Giải tư (KK)
100K: 265
904 033
785 890
145 990
088 807
Giải tư (KK)
5tr: 6

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 26

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 333

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,727

30. XS Max 3D ngày 18/12 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00250MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 65
467 496Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 57
117 799
285 378
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 151
651 877
950 385
265 147
Giải ba
10tr: 4
Giải tư (KK)
100K: 180
212 104
610 245
391 315
531 135
Giải tư (KK)
5tr: 7

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 29

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 299

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,278
Hiện thêm kết quả

Về XSMAX3D 30 ngày liên tiếp

XSMAX3D 30 ngày hay KQXSMAX3D 30 ngày liên tiếp là 30 kết quả xổ số Max 3D của 30 lần quay gần đây nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Max 3D

Tiện ích hay về xổ số

XS hôm qua (Thứ Sáu, 26/02)

KQXS MAX 3D THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
1234567
891011121314