XSKT Bạch thủ Soi CẦU
Hôm nay:
Hôm qua:
Đóng

XỔ SỐ MAX 3D 30 ngày

Xem thêm:
XSMAX3D 10 ngày   30 ngày   90 ngày   100 ngày   200 ngày
 

1. Xổ số Max 3D ngày 23/07 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00342MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 16
859 330Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 38
863 931
816 141
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 84
764 903
106 927
721 579
Giải ba
10tr: 3
Giải tư (KK)
100K: 77
803 058
250 128
969 653
152 416
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 29

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 171

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,221
XS Max 3D 30 ngày

2. XS Max 3D ngày 21/07 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00341MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 10
226 409Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 76
372 404
137 989
Giải nhì
40tr: 3
Giải ba
210K: 78
155 001
499 153
176 885
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 150
574 167
473 618
919 597
722 632
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 19

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 329

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,309
XS Max 3D 90 ngày

Tin XS điện toán

3. KQXS Max 3D ngày 19/07 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00340MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 65
157 466Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 86
891 653
686 578
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 78
165 994
911 260
657 215
Giải ba
10tr: 6
Giải tư (KK)
100K: 115
806 247
491 806
973 547
058 616
Giải tư (KK)
5tr: 5

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 29

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 435

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,103
XS Max 3D 100 ngày

4. XS 3D và 3D+ ngày 16/07 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00339MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 64
519 092Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 77
857 129
593 525
Giải nhì
40tr: 2
Giải ba
210K: 104
941 972
502 267
809 013
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100K: 139
004 227
474 986
919 986
214 074
Giải tư (KK)
5tr: 0

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 15

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 269

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,758
XS Max 3D 10 ngày

5. XS Max 3D ngày 14/07 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00338MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 50
178 539Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 35
876 030
530 498
Giải nhì
40tr: 3
Giải ba
210K: 603
166 702
215 217
677 224
Giải ba
10tr: 4
Giải tư (KK)
100K: 123
178 157
676 431
705 496
161 667
Giải tư (KK)
5tr: 8

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 41

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 323

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,812
XS Max 3D 200 ngày

6. XS Max 3D ngày 12/07 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00337MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 51
709 189Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 117
513 979
332 493
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 136
579 688
128 415
157 224
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 255
829 224
396 547
052 721
879 239
Giải tư (KK)
5tr: 11

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 66

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 483

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,453

7. XS Max 3D ngày 09/07 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00336MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 16
501 277Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 44
235 413
225 774
Giải nhì
40tr: 2
Giải ba
210K: 83
342 155
717 940
838 914
Giải ba
10tr: 3
Giải tư (KK)
100K: 142
661 752
255 586
391 496
896 259
Giải tư (KK)
5tr: 0

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 26

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 262

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,486

8. XS Max 3D ngày 07/07 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00335MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 25
921 449Đặc biệt
1tỷ: 1
Giải nhì
350K: 57
480 490
708 721
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 228
086 998
534 891
143 210
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 169
398 913
366 548
432 617
157 391
Giải tư (KK)
5tr: 3

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 21

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 243

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,882

9. XS Max 3D ngày 05/07 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00334MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 27
567 807Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 42
764 482
463 442
Giải nhì
40tr: 2
Giải ba
210K: 342
147 518
532 610
957 717
Giải ba
10tr: 4
Giải tư (KK)
100K: 213
636 625
574 618
252 414
003 914
Giải tư (KK)
5tr: 17

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 69

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 305

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,339

10. XS Max 3D ngày 02/07 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00333MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 58
111 453Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 59
416 423
076 675
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 123
931 633
826 849
933 331
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100K: 121
341 565
100 289
182 552
116 916
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 22

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 379

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,807

11. XS Max 3D ngày 30/06 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00332MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 36
499 134Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 56
802 986
509 289
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 568
375 649
857 206
815 465
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 236
776 347
976 382
021 941
719 807
Giải tư (KK)
5tr: 10

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 32

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 251

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,015

12. XS Max 3D ngày 28/06 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00331MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 40
750 352Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 92
576 517
036 370
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 83
402 176
606 670
630 889
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100K: 167
449 943
176 786
669 897
121 859
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 22

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 481

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,449

13. XS Max 3D ngày 25/06 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00330MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 27
548 546Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 131
384 672
596 256
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 134
296 131
198 731
359 121
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 108
808 578
006 997
321 640
788 402
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 17

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 272

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,430

14. XS Max 3D ngày 23/06 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00329MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 34
230 926Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 58
002 466
160 483
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 193
389 573
375 639
589 867
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 211
674 367
409 251
573 919
077 655
Giải tư (KK)
5tr: 3

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 36

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 307

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,144

15. XS Max 3D ngày 21/06 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00328MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 23
382 729Đặc biệt
1tỷ: 1
Giải nhì
350K: 170
112 308
752 547
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 219
766 528
332 676
043 197
Giải ba
10tr: 5
Giải tư (KK)
100K: 199
585 163
311 305
022 122
144 835
Giải tư (KK)
5tr: 9

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 37

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 403

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,035

16. XS Max 3D ngày 18/06 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00327MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 52
973 172Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 66
343 799
951 849
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 153
159 222
694 155
870 856
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 129
514 637
171 017
382 754
261 739
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 31

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 351

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,998

17. XS Max 3D ngày 16/06 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00326MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 42
340 533Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 79
865 968
010 491
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 149
323 125
572 033
626 546
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 281
037 577
155 775
456 491
179 699
Giải tư (KK)
5tr: 36

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 71

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 259

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,850

18. XS Max 3D ngày 14/06 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00325MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 21
446 617Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 112
039 888
754 228
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 117
039 936
104 462
748 081
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 295
839 602
506 114
770 776
361 217
Giải tư (KK)
5tr: 1

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 31

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 404

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,268

19. XS Max 3D ngày 11/06 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00324MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 34
071 441Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 37
580 580
058 627
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 107
507 396
390 130
366 564
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 254
855 278
841 139
662 211
126 751
Giải tư (KK)
5tr: 7

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 37

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 304

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,430

20. XS Max 3D ngày 09/06 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00323MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 29
366 086Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 61
786 323
098 480
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 102
843 734
632 827
439 926
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 199
529 424
196 455
888 133
933 973
Giải tư (KK)
5tr: 6

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 25

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 285

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,985

21. XS Max 3D ngày 07/06 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00322MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 59
114 751Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 203
745 606
181 926
Giải nhì
40tr: 2
Giải ba
210K: 150
891 319
222 391
329 953
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100K: 176
656 020
925 528
305 520
382 283
Giải tư (KK)
5tr: 12

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 43

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 519

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,202

22. XS Max 3D ngày 04/06 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00321MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 44
760 239Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 67
917 354
075 838
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 488
587 620
853 955
796 229
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100K: 113
404 984
799 759
443 037
411 158
Giải tư (KK)
5tr: 5

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 34

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 309

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,972

23. XS Max 3D ngày 02/06 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00320MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 53
104 555Đặc biệt
1tỷ: 1
Giải nhì
350K: 557
481 038
421 922
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 102
968 549
999 769
669 529
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 213
533 030
277 237
993 935
314 928
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 8

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 271

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,973

24. XS Max 3D ngày 31/05 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00319MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 50
678 743Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 36
664 443
734 903
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 95
454 700
610 746
790 278
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 173
485 513
531 732
793 087
909 304
Giải tư (KK)
5tr: 12

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 37

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 487

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,118

25. XS Max 3D ngày 28/05 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00318MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 37
101 040Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 164
720 248
242 461
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 75
530 336
082 060
037 696
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100K: 165
731 226
182 087
060 952
030 290
Giải tư (KK)
5tr: 5

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 23

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 356

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,994

26. XS Max 3D ngày 26/05 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00317MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 28
055 304Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 102
244 542
251 668
Giải nhì
40tr: 5
Giải ba
210K: 127
326 712
617 041
079 079
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 186
158 147
145 422
377 349
793 840
Giải tư (KK)
5tr: 6

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 36

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 360

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,371

27. XS Max 3D ngày 24/05 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00316MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 50
074 069Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 175
497 279
184 015
Giải nhì
40tr: 21
Giải ba
210K: 119
775 916
181 116
185 566
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100K: 626
937 462
329 637
760 228
889 103
Giải tư (KK)
5tr: 7

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 44

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 350

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,920

28. XS Max 3D ngày 21/05 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00315MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 41
621 161Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 58
391 968
654 858
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 199
644 075
052 072
619 192
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 122
886 428
431 850
570 403
970 821
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 23

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 479

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,890

29. XS Max 3D ngày 19/05 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00314MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 27
883 002Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 50
590 898
412 288
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 85
691 597
683 646
984 619
Giải ba
10tr: 4
Giải tư (KK)
100K: 225
932 099
702 306
950 340
265 028
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 20

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 311

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,783

30. XS Max 3D ngày 17/05 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00313MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 31
727 916Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 86
486 164
572 846
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 192
175 470
490 227
304 702
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 257
152 263
425 473
882 949
239 023
Giải tư (KK)
5tr: 7

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 68

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 280

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,234
Hiện thêm kết quả

Về XSMAX3D 30 ngày liên tiếp

XSMAX3D 30 ngày hay KQXSMAX3D 30 ngày liên tiếp là 30 kết quả xổ số Max 3D của 30 lần quay gần đây nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Max 3D

Tiện ích hay về xổ số

XS hôm qua (Chủ Nhật, 25/07)

KQXS MAX 3D THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678