XSKT Bạch thủ Soi CẦU
Hôm nay:
Hôm qua:
Đóng

XỔ SỐ MAX 3D 30 ngày

Xem thêm:
XSMAX3D 10 ngày   30 ngày   90 ngày   100 ngày   200 ngày
 

1. Xổ số Max 3D ngày 27/11 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00241MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 39
939 257Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 85
556 051
159 380
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 101
491 710
845 132
227 124
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100K: 170
092 191
680 338
586 916
930 412
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 34

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 401

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,731
XS Max 3D 30 ngày

2. XS Max 3D ngày 25/11 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00240MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 47
697 438Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 93
768 033
890 452
Giải nhì
40tr: 3
Giải ba
210K: 88
903 520
822 462
659 309
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 173
221 156
057 967
223 964
136 349
Giải tư (KK)
5tr: 8

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 30

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 288

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,931
XS Max 3D 90 ngày

Tin XS điện toán

3. KQXS Max 3D ngày 23/11 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00239MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 32
277 557Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 119
412 961
921 211
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 129
085 492
647 157
487 866
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 193
839 091
807 664
096 384
297 132
Giải tư (KK)
5tr: 3

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 31

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 408

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,626
XS Max 3D 100 ngày

4. XS 3D và 3D+ ngày 20/11 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00238MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 34
268 488Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 68
301 781
316 913
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 108
752 043
995 976
470 169
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 146
207 642
780 154
967 533
048 941
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 29

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 363

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,453
XS Max 3D 10 ngày

5. XS Max 3D ngày 18/11 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00237MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 37
914 642Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 95
469 005
301 896
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 143
181 177
307 153
938 685
Giải ba
10tr: 7
Giải tư (KK)
100K: 154
154 276
841 269
806 499
189 905
Giải tư (KK)
5tr: 6

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 45

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 262

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,972
XS Max 3D 200 ngày

6. XS Max 3D ngày 16/11 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00236MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 33
571 615Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 90
984 695
144 151
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 115
800 012
404 103
467 948
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 257
546 064
068 213
686 855
307 628
Giải tư (KK)
5tr: 7

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 33

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 461

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,650

7. XS Max 3D ngày 13/11 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00235MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 30
355 413Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 83
331 754
741 821
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 127
598 342
692 373
430 341
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 118
032 705
693 706
600 936
385 906
Giải tư (KK)
5tr: 0

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 22

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 331

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,604

8. XS Max 3D ngày 11/11 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00234MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 21
708 157Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 89
565 525
666 248
Giải nhì
40tr: 2
Giải ba
210K: 156
605 451
425 165
793 043
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 158
010 094
676 012
863 049
417 592
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 23

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 305

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,871

9. XS Max 3D ngày 09/11 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00233MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 39
065 901Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 158
603 782
015 911
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 139
846 232
629 901
360 661
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100K: 193
027 913
611 423
618 027
153 022
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 43

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 375

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,941

10. XS Max 3D ngày 06/11 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00232MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 21
840 262Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 57
372 096
824 142
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 116
730 667
587 775
287 579
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 227
058 472
177 147
364 018
458 164
Giải tư (KK)
5tr: 3

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 38

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 309

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,256

11. XS Max 3D ngày 04/11 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00231MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 27
297 497Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 88
404 083
225 625
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 106
493 122
446 493
783 431
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100K: 150
832 695
572 385
372 774
726 996
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 32

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 373

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,980

12. XS Max 3D ngày 02/11 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00230MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 29
394 063Đặc biệt
1tỷ: 1
Giải nhì
350K: 100
612 935
089 857
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 119
625 332
692 925
410 432
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 231
109 638
295 058
336 838
369 985
Giải tư (KK)
5tr: 7

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 30

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 345

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,970

13. XS Max 3D ngày 30/10 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00229MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 26
050 820Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 29
807 520
796 845
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 81
221 728
706 708
426 754
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 1,241
886 644
875 606
543 733
470 725
Giải tư (KK)
5tr: 3

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 23

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 308

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,510

14. XS Max 3D ngày 28/10 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00228MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 23
695 061Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 65
618 923
879 178
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 130
628 452
557 645
958 565
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 230
792 897
256 206
383 845
631 427
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 19

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 376

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,140

15. XS Max 3D ngày 26/10 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00227MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 38
971 414Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 114
716 408
240 119
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 123
059 329
007 059
515 609
Giải ba
10tr: 6
Giải tư (KK)
100K: 230
390 477
211 793
948 776
333 786
Giải tư (KK)
5tr: 7

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 37

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 401

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,210

16. XS Max 3D ngày 23/10 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00226MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 39
902 079Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 63
351 190
309 499
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 167
451 426
079 339
396 623
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 149
909 357
022 712
470 876
460 429
Giải tư (KK)
5tr: 3

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 38

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 382

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,299

17. XS Max 3D ngày 21/10 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00225MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 70
797 579Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 63
650 608
334 431
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 131
825 487
616 533
057 015
Giải ba
10tr: 3
Giải tư (KK)
100K: 206
257 521
626 189
573 334
765 754
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 17

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 390

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,972

18. XS Max 3D ngày 19/10 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00224MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 65
962 091Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 146
876 603
138 321
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 95
509 413
834 790
130 029
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 185
689 499
333 194
262 208
589 296
Giải tư (KK)
5tr: 3

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 31

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 492

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,964

19. XS Max 3D ngày 16/10 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00223MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 28
402 573Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 103
627 744
622 799
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 221
361 777
588 381
856 129
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100K: 200
144 847
144 147
848 868
263 768
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 19

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 282

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,297

20. XS Max 3D ngày 14/10 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00222MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 45
668 415Đặc biệt
1tỷ: 5
Giải nhì
350K: 83
087 035
640 409
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 62
635 576
743 435
072 063
Giải ba
10tr: 21
Giải tư (KK)
100K: 190
843 179
945 105
147 476
759 637
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 45

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 375

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,662

21. XS Max 3D ngày 12/10 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00221MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 48
261 774Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 84
577 029
329 912
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 228
387 794
575 767
135 529
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 227
612 723
289 226
786 490
452 556
Giải tư (KK)
5tr: 12

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 34

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 269

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,033

22. XS Max 3D ngày 09/10 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00220MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 59
704 616Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 49
736 960
090 615
Giải nhì
40tr: 2
Giải ba
210K: 138
622 869
439 208
356 824
Giải ba
10tr: 5
Giải tư (KK)
100K: 251
980 255
714 310
321 773
121 910
Giải tư (KK)
5tr: 3

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 27

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 243

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,098

23. XS Max 3D ngày 07/10 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00219MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 25
954 598Đặc biệt
1tỷ: 1
Giải nhì
350K: 72
015 549
138 072
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 110
107 515
378 192
285 671
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100K: 110
912 195
298 904
241 178
725 799
Giải tư (KK)
5tr: 3

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 18

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 281

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,804

24. XS Max 3D ngày 05/10 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00218MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 45
966 964Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 80
241 595
293 293
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 146
132 856
746 674
703 464
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 241
277 330
692 982
225 779
966 818
Giải tư (KK)
5tr: 3

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 42

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 420

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,800

25. XS Max 3D ngày 02/10 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00217MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 29
696 955Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 52
075 041
191 943
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 136
681 368
801 854
184 523
Giải ba
10tr: 4
Giải tư (KK)
100K: 241
347 616
940 463
352 498
135 198
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 40

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 343

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,953

26. XS Max 3D ngày 30/09 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00216MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 80
745 066Đặc biệt
1tỷ: 1
Giải nhì
350K: 67
973 380
862 088
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 90
683 553
245 190
762 882
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 177
812 796
123 365
236 606
390 611
Giải tư (KK)
5tr: 6

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 24

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 240

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,884

27. XS Max 3D ngày 28/09 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00215MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 34
370 537Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 153
486 950
645 259
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 111
650 305
458 795
784 325
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 187
592 396
870 507
155 727
068 790
Giải tư (KK)
5tr: 0

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 18

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 471

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,181

28. XS Max 3D ngày 25/09 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00214MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 28
420 853Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 101
875 231
935 495
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 87
443 834
508 494
047 100
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100K: 258
890 507
189 867
220 971
058 516
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 26

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 277

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,591

29. XS Max 3D ngày 23/09 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00213MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 50
881 531Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 105
099 211
277 489
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 115
748 529
608 472
716 962
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 248
841 567
000 520
518 761
471 153
Giải tư (KK)
5tr: 0

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 23

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 339

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,941

30. XS Max 3D ngày 21/09 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00212MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 52
725 389Đặc biệt
1tỷ: 2
Giải nhì
350K: 86
542 810
993 537
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 220
022 270
734 050
499 608
Giải ba
10tr: 6
Giải tư (KK)
100K: 234
221 219
224 646
367 967
239 019
Giải tư (KK)
5tr: 12

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 59

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 570

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,429
Hiện thêm kết quả

Về XSMAX3D 30 ngày liên tiếp

XSMAX3D 30 ngày hay KQXSMAX3D 30 ngày liên tiếp là 30 kết quả xổ số Max 3D của 30 lần quay gần đây nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Max 3D

Tiện ích hay về xổ số

XS hôm qua (Thứ Sáu, 27/11)

KQXS MAX 3D THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456