XSKT Bạch thủ Soi CẦU
Hôm nay:
Hôm qua:
Đóng

XỔ SỐ MAX 3D 30 ngày

Xem thêm:
XSMAX3D 10 ngày   30 ngày   90 ngày   100 ngày   200 ngày
 

1. Xổ số Max 3D ngày 12/05 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00311MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 68
321 349Đặc biệt
1tỷ: 1
Giải nhì
350K: 56
573 060
966 133
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 92
804 562
661 787
903 617
Giải ba
10tr: 6
Giải tư (KK)
100K: 138
962 281
256 127
322 863
068 610
Giải tư (KK)
5tr: 8

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 34

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 472

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,689
XS Max 3D 30 ngày

2. XS Max 3D ngày 10/05 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00310MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 26
584 934Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 75
496 835
875 293
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 132
866 418
393 512
718 197
Giải ba
10tr: 5
Giải tư (KK)
100K: 151
005 914
037 386
419 192
404 919
Giải tư (KK)
5tr: 7

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 45

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 369

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,874
XS Max 3D 90 ngày

Tin XS điện toán

3. KQXS Max 3D ngày 07/05 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00309MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 31
105 487Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 84
151 081
975 719
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 231
485 216
868 145
737 505
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 175
117 073
381 032
166 684
239 524
Giải tư (KK)
5tr: 0

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 39

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 271

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,578
XS Max 3D 100 ngày

4. XS 3D và 3D+ ngày 05/05 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00308MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 52
939 719Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 95
317 371
492 267
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 128
857 910
867 856
392 892
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 158
204 539
792 303
484 209
557 063
Giải tư (KK)
5tr: 7

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 27

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 354

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,187
XS Max 3D 10 ngày

5. XS Max 3D ngày 03/05 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00307MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 32
872 096Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 147
731 646
111 222
Giải nhì
40tr: 6
Giải ba
210K: 130
025 587
407 161
558 268
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 316
079 179
918 485
306 860
210 551
Giải tư (KK)
5tr: 3

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 42

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 335

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,142
XS Max 3D 200 ngày

6. XS Max 3D ngày 30/04 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00306MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 17
380 919Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 74
263 039
556 562
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 180
810 287
123 368
771 450
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 186
622 721
830 987
237 536
350 546
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 22

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 285

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,062

7. XS Max 3D ngày 28/04 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00305MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 54
320 752Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 109
751 683
120 721
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 130
524 613
267 369
307 449
Giải ba
10tr: 9
Giải tư (KK)
100K: 151
593 021
684 562
784 784
056 347
Giải tư (KK)
5tr: 6

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 56

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 357

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,112

8. XS Max 3D ngày 26/04 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00304MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 47
337 470Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 60
803 822
990 945
Giải nhì
40tr: 4
Giải ba
210K: 97
800 105
649 706
849 463
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 548
615 726
886 641
474 393
261 326
Giải tư (KK)
5tr: 25

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 64

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 366

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,670

9. XS Max 3D ngày 23/04 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00303MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 43
993 890Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 81
444 551
868 604
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 156
227 258
078 412
969 137
Giải ba
10tr: 8
Giải tư (KK)
100K: 162
675 818
396 013
234 182
570 539
Giải tư (KK)
5tr: 1

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 26

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 275

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,224

10. XS Max 3D ngày 21/04 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00302MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 35
532 419Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 117
247 375
499 321
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 90
007 958
510 265
376 047
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 135
196 224
515 832
596 940
847 720
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 28

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 396

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,944

11. XS Max 3D ngày 19/04 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00301MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 55
990 222Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 103
023 411
797 884
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 175
730 225
867 017
231 457
Giải ba
10tr: 16
Giải tư (KK)
100K: 253
145 548
367 835
228 704
051 690
Giải tư (KK)
5tr: 0

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 55

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 393

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,011

12. XS Max 3D ngày 16/04 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00300MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 31
052 683Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 181
506 707
853 226
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 125
441 450
569 891
159 877
Giải ba
10tr: 4
Giải tư (KK)
100K: 138
880 625
515 520
574 086
195 636
Giải tư (KK)
5tr: 12

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 34

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 337

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,963

13. XS Max 3D ngày 14/04 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00299MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 19
654 993Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 97
070 378
803 281
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 108
715 395
241 720
654 827
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 119
734 007
091 849
430 029
301 111
Giải tư (KK)
5tr: 1

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 17

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 249

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,192

14. XS Max 3D ngày 12/04 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00298MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 31
702 591Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 111
679 636
743 853
Giải nhì
40tr: 5
Giải ba
210K: 199
551 211
786 668
012 977
Giải ba
10tr: 17
Giải tư (KK)
100K: 211
398 797
937 877
459 441
004 709
Giải tư (KK)
5tr: 1

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 60

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 374

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,876

15. XS Max 3D ngày 09/04 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00297MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 34
068 458Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 119
003 210
387 195
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 198
302 671
770 141
259 542
Giải ba
10tr: 5
Giải tư (KK)
100K: 214
012 906
832 984
252 425
214 786
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 24

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 331

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,246

16. XS Max 3D ngày 07/04 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00296MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 58
364 247Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 61
380 311
187 405
Giải nhì
40tr: 4
Giải ba
210K: 103
968 125
979 706
000 450
Giải ba
10tr: 6
Giải tư (KK)
100K: 171
423 612
378 857
935 283
644 474
Giải tư (KK)
5tr: 9

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 54

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 432

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,519

17. XS Max 3D ngày 05/04 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00295MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 80
540 135Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 58
610 460
190 641
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 111
843 611
898 918
450 043
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 335
275 276
394 763
013 743
035 222
Giải tư (KK)
5tr: 3

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 44

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 632

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,110

18. XS Max 3D ngày 02/04 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00294MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 28
523 582Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 105
513 315
508 586
Giải nhì
40tr: 20
Giải ba
210K: 95
381 836
349 281
837 968
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100K: 159
511 582
885 131
727 223
936 295
Giải tư (KK)
5tr: 7

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 60

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 441

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,352

19. XS Max 3D ngày 31/03 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00293MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 24
596 694Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 97
694 954
368 055
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 86
861 054
941 872
878 702
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100K: 180
856 412
301 813
003 887
438 596
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 28

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 412

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,933

20. XS Max 3D ngày 29/03 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00292MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 23
175 075Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 56
881 705
008 290
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 170
578 317
023 210
508 432
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 414
200 389
193 874
681 166
363 925
Giải tư (KK)
5tr: 11

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 47

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 478

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,390

21. XS Max 3D ngày 26/03 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00291MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 59
652 320Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 80
439 467
076 394
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 79
189 248
712 107
150 812
Giải ba
10tr: 6
Giải tư (KK)
100K: 171
181 170
865 283
754 043
687 627
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 32

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 429

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,166

22. XS Max 3D ngày 24/03 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00290MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 38
796 101Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 71
074 452
592 675
Giải nhì
40tr: 2
Giải ba
210K: 90
399 886
410 294
689 425
Giải ba
10tr: 3
Giải tư (KK)
100K: 222
441 489
381 538
371 555
083 055
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 29

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 350

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,885

23. XS Max 3D ngày 22/03 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00289MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 40
408 930Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 109
219 437
923 585
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 144
484 263
917 883
337 769
Giải ba
10tr: 7
Giải tư (KK)
100K: 141
645 665
186 932
086 457
051 630
Giải tư (KK)
5tr: 10

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 55

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 319

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,236

24. XS Max 3D ngày 19/03 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00288MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 52
486 130Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 66
910 094
039 617
Giải nhì
40tr: 4
Giải ba
210K: 137
091 828
537 617
892 952
Giải ba
10tr: 3
Giải tư (KK)
100K: 173
344 336
072 012
813 024
983 786
Giải tư (KK)
5tr: 0

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 56

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 366

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,955

25. XS Max 3D ngày 17/03 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00287MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 98
715 732Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 89
247 380
280 911
Giải nhì
40tr: 2
Giải ba
210K: 89
625 048
968 297
248 670
Giải ba
10tr: 3
Giải tư (KK)
100K: 158
067 826
431 865
558 947
043 712
Giải tư (KK)
5tr: 1

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 33

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 501

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,395

26. XS Max 3D ngày 15/03 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00286MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 35
677 449Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 88
508 573
160 502
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 172
693 979
340 122
102 273
Giải ba
10tr: 3
Giải tư (KK)
100K: 178
425 636
856 386
484 520
618 414
Giải tư (KK)
5tr: 14

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 54

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 378

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,330

27. XS Max 3D ngày 12/03 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00285MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 23
527 409Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 99
737 335
991 598
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 101
931 000
506 883
069 767
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 132
514 336
970 318
238 068
871 882
Giải tư (KK)
5tr: 1

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 30

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 319

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,784

28. XS Max 3D ngày 10/03 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00284MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 24
706 826Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 71
511 883
937 067
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 130
831 123
725 456
929 754
Giải ba
10tr: 13
Giải tư (KK)
100K: 142
884 814
850 258
804 099
510 350
Giải tư (KK)
5tr: 3

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 29

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 206

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,069

29. XS Max 3D ngày 08/03 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00283MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 47
255 162Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 86
284 177
594 050
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 134
437 967
611 574
415 819
Giải ba
10tr: 3
Giải tư (KK)
100K: 162
509 372
662 805
669 086
376 281
Giải tư (KK)
5tr: 6

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 38

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 546

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,851

30. XS Max 3D ngày 05/03 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00282MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 39
617 030Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 59
497 287
844 095
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 157
450 229
901 168
862 019
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100K: 159
073 036
117 780
718 363
412 095
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 30

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 334

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,030
Hiện thêm kết quả

Về XSMAX3D 30 ngày liên tiếp

XSMAX3D 30 ngày hay KQXSMAX3D 30 ngày liên tiếp là 30 kết quả xổ số Max 3D của 30 lần quay gần đây nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Max 3D

Tiện ích hay về xổ số

XS hôm qua (Thứ Tư, 12/05)

KQXS MAX 3D THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456