XSKT Bạch thủ Soi CẦU
Hôm nay:
Hôm qua:
Đóng

XỔ SỐ MAX 3D 30 ngày

Xem thêm:
XSMAX3D 10 ngày   30 ngày   90 ngày   100 ngày   200 ngày
 

1. Xổ số Max 3D ngày 21/09 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00212MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 52
725 389Đặc biệt
1tỷ: 2
Giải nhì
350K: 86
542 810
993 537
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 220
022 270
734 050
499 608
Giải ba
10tr: 6
Giải tư (KK)
100K: 234
221 219
224 646
367 967
239 019
Giải tư (KK)
5tr: 12

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 59

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 570

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,429
XS Max 3D 30 ngày

2. XS Max 3D ngày 18/09 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00211MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 17
760 809Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 116
789 436
295 569
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 152
570 380
896 379
971 780
Giải ba
10tr: 3
Giải tư (KK)
100K: 221
330 148
814 153
751 757
208 856
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 31

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 326

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,222
XS Max 3D 90 ngày

Tin XS điện toán

3. KQXS Max 3D ngày 16/09 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00210MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 30
376 030Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 71
251 782
571 820
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 104
069 436
565 976
693 435
Giải ba
10tr: 5
Giải tư (KK)
100K: 174
501 496
439 303
571 711
451 919
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 77

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 432

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,882
XS Max 3D 100 ngày

4. XS 3D và 3D+ ngày 14/09 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00209MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 58
210 182Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 112
999 123
621 021
Giải nhì
40tr: 7
Giải ba
210K: 205
338 209
747 839
659 108
Giải ba
10tr: 5
Giải tư (KK)
100K: 180
238 954
441 027
192 318
780 944
Giải tư (KK)
5tr: 11

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 56

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 453

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,717
XS Max 3D 10 ngày

5. XS Max 3D ngày 11/09 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00208MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 63
679 067Đặc biệt
1tỷ: 2
Giải nhì
350K: 72
553 115
506 525
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 228
537 947
572 686
993 479
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 188
327 372
310 262
622 516
279 059
Giải tư (KK)
5tr: 10

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 44

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 396

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,178
XS Max 3D 200 ngày

6. XS Max 3D ngày 09/09 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00207MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 48
769 879Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 117
497 808
001 583
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 81
783 662
487 140
874 154
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100K: 184
668 098
049 178
161 628
483 327
Giải tư (KK)
5tr: 3

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 32

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 296

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,707

7. XS Max 3D ngày 07/09 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00206MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 35
562 120Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 131
842 647
461 680
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 127
604 927
923 442
312 238
Giải ba
10tr: 10
Giải tư (KK)
100K: 233
146 303
061 168
885 972
867 183
Giải tư (KK)
5tr: 5

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 29

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 426

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,717

8. XS Max 3D ngày 04/09 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00205MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 62
449 531Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 210
322 321
351 502
Giải nhì
40tr: 2
Giải ba
210K: 79
434 709
031 049
134 772
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 150
000 511
975 604
062 036
692 630
Giải tư (KK)
5tr: 5

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 47

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 302

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,942

9. XS Max 3D ngày 02/09 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00204MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 61
988 944Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 50
331 480
430 180
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 110
615 070
362 532
066 284
Giải ba
10tr: 3
Giải tư (KK)
100K: 140
437 048
649 481
945 493
965 377
Giải tư (KK)
5tr: 3

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 28

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 238

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,582

10. XS Max 3D ngày 31/08 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00203MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 23
155 938Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 110
027 879
457 439
Giải nhì
40tr: 2
Giải ba
210K: 114
276 326
228 210
449 664
Giải ba
10tr: 4
Giải tư (KK)
100K: 146
502 097
882 581
776 807
844 284
Giải tư (KK)
5tr: 1

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 38

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 344

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,639

11. XS Max 3D ngày 28/08 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00202MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 59
023 498Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 56
794 101
615 183
Giải nhì
40tr: 3
Giải ba
210K: 112
212 520
248 870
075 940
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100K: 210
422 509
437 860
821 149
567 425
Giải tư (KK)
5tr: 0

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 21

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 259

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,319

12. XS Max 3D ngày 26/08 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00201MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 37
337 802Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 70
519 267
292 216
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 101
721 599
660 172
528 244
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 178
017 188
377 810
761 530
762 447
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 25

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 226

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,759

13. XS Max 3D ngày 24/08 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00200MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 106
387 534Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 74
986 598
382 909
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 190
944 127
080 362
045 734
Giải ba
10tr: 5
Giải tư (KK)
100K: 260
069 003
414 383
489 694
117 301
Giải tư (KK)
5tr: 17

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 64

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 538

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,517

14. XS Max 3D ngày 21/08 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00199MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 41
815 349Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 74
144 698
540 587
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 90
446 827
565 298
287 627
Giải ba
10tr: 3
Giải tư (KK)
100K: 208
342 639
365 102
384 348
372 037
Giải tư (KK)
5tr: 17

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 55

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 297

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,090

15. XS Max 3D ngày 19/08 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00198MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 67
165 338Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 59
887 001
387 313
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 162
646 913
962 476
197 137
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100K: 171
309 653
895 910
928 387
665 236
Giải tư (KK)
5tr: 0

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 39

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 566

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,280

16. XS Max 3D ngày 17/08 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00197MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 61
450 539Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 80
997 648
923 550
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 161
756 121
179 033
170 451
Giải ba
10tr: 13
Giải tư (KK)
100K: 187
949 491
834 937
513 361
752 441
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 44

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 408

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,817

17. XS Max 3D ngày 14/08 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00196MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 31
542 026Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 42
554 897
185 650
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 104
665 240
329 681
868 889
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 173
184 920
149 337
053 174
889 500
Giải tư (KK)
5tr: 1

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 47

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 308

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,060

18. XS Max 3D ngày 12/08 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00195MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 28
510 754Đặc biệt
1tỷ: 2
Giải nhì
350K: 120
281 024
074 249
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 117
983 059
277 063
651 527
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 206
559 718
313 674
002 908
823 391
Giải tư (KK)
5tr: 3

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 16

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 376

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,777

19. XS Max 3D ngày 10/08 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00194MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 26
956 806Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 84
126 660
131 240
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 149
721 488
887 021
014 606
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100K: 202
310 759
917 553
481 054
398 246
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 15

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 258

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,204

20. XS Max 3D ngày 07/08 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00193MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 27
434 762Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 114
115 357
207 522
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 116
768 521
301 401
209 453
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100K: 262
774 613
156 588
411 792
282 789
Giải tư (KK)
5tr: 5

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 32

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 275

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,140

21. XS Max 3D ngày 05/08 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00192MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 31
419 002Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 48
010 680
596 776
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 102
209 348
036 646
913 958
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100K: 207
399 362
190 260
766 811
351 379
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 18

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 270

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,706

22. XS Max 3D ngày 03/08 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00191MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 43
467 523Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 245
437 348
706 817
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 158
243 071
797 721
776 751
Giải ba
10tr: 4
Giải tư (KK)
100K: 257
462 911
585 173
359 023
524 084
Giải tư (KK)
5tr: 11

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 45

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 520

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,757

23. XS Max 3D ngày 31/07 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00190MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 70
648 862Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 69
490 472
920 974
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 98
526 289
641 017
517 141
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 257
292 516
256 434
320 180
666 106
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 40

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 242

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,090

24. XS Max 3D ngày 29/07 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00189MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 37
611 395Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 64
214 122
743 071
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 100
750 071
098 764
079 572
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 176
959 134
157 145
611 670
793 963
Giải tư (KK)
5tr: 5

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 58

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 237

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,636

25. XS Max 3D ngày 27/07 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00188MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 35
299 933Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 86
657 868
833 595
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 173
794 783
292 283
994 169
Giải ba
10tr: 5
Giải tư (KK)
100K: 163
333 905
913 821
317 789
663 216
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 26

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 351

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,829

26. XS Max 3D ngày 24/07 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00187MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 64
477 370Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 55
998 319
413 064
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 175
782 197
879 920
568 368
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100K: 175
710 434
030 001
091 012
179 855
Giải tư (KK)
5tr: 0

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 43

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 389

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,959

27. XS Max 3D ngày 22/07 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00186MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 50
270 052Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 95
266 941
477 963
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 157
560 386
974 213
346 775
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 267
222 705
268 908
286 612
210 223
Giải tư (KK)
5tr: 25

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 50

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 321

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,479

28. XS Max 3D ngày 20/07 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00185MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 66
376 452Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 117
384 026
723 456
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 150
908 881
823 685
908 650
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 238
972 183
589 835
367 822
022 375
Giải tư (KK)
5tr: 8

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 59

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 445

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,150

29. XS Max 3D ngày 17/07 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00184MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 34
994 207Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 74
371 543
918 013
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 98
612 560
986 405
606 350
Giải ba
10tr: 3
Giải tư (KK)
100K: 194
141 581
303 832
301 773
350 132
Giải tư (KK)
5tr: 8

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 28

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 420

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,692

30. XS Max 3D ngày 15/07 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00183MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 40
792 922Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 47
971 335
608 278
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 119
720 577
769 328
046 303
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 147
392 461
973 875
477 427
072 656
Giải tư (KK)
5tr: 1

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 13

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 255

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,764
Hiện thêm kết quả

Về XSMAX3D 30 ngày liên tiếp

XSMAX3D 30 ngày hay KQXSMAX3D 30 ngày liên tiếp là 30 kết quả xổ số Max 3D của 30 lần quay gần đây nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Max 3D

Tiện ích hay về xổ số

XS hôm qua (Chủ Nhật, 20/09)

KQXS MAX 3D THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011