XSKT Bạch thủ Soi CẦU
Xem thêm:
XSMAX3D 10 ngày   30 ngày   90 ngày   100 ngày   200 ngày
 

1. Xổ số Max 3D ngày 30/03 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00147MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 58
146 350Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 65
869 527
161 756
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 143
390 275
574 346
724 707
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100K: 205
021 456
935 207
185 591
933 103
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 27

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 308

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,644

2. XS Max 3D ngày 27/03 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00146MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 78
983 357Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 90
256 531
746 058
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 107
193 677
860 521
377 139
Giải ba
10tr: 3
Giải tư (KK)
100K: 162
739 687
017 667
378 178
886 253
Giải tư (KK)
5tr: 0

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 29

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 309

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,248

Tin tức xổ số Max 3D

3. KQXS Max 3D ngày 25/03 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00145MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 26
246 729Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 68
580 282
613 779
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 91
321 950
292 245
408 473
Giải ba
10tr: 4
Giải tư (KK)
100K: 143
538 625
250 583
071 860
427 975
Giải tư (KK)
5tr: 1

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 21

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 197

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,097

4. XS 3D và 3D+ ngày 23/03 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00144MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 57
648 918Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 81
467 073
636 124
Giải nhì
40tr: 3
Giải ba
210K: 109
526 603
762 503
029 833
Giải ba
10tr: 5
Giải tư (KK)
100K: 179
367 628
447 960
186 170
569 003
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 30

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 301

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,724

5. XS Max 3D ngày 20/03 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00143MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 23
788 096Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 74
186 530
267 256
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 113
839 423
450 852
965 391
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100K: 189
325 199
639 052
615 185
071 294
Giải tư (KK)
5tr: 6

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 16

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 275

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,537

6. XS Max 3D ngày 18/03 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00142MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 43
743 482Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 106
832 082
833 990
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 122
239 714
845 960
861 760
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 140
741 035
164 745
960 067
749 400
Giải tư (KK)
5tr: 0

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 11

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 201

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 1,819

7. XS Max 3D ngày 16/03 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00141MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 68
678 981Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 71
159 875
899 425
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 234
682 076
988 154
417 791
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 232
705 573
323 984
779 392
006 881
Giải tư (KK)
5tr: 0

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 16

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 400

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,707

8. XS Max 3D ngày 13/03 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00140MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 32
509 028Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 61
726 246
451 058
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 159
933 299
456 212
300 628
Giải ba
10tr: 4
Giải tư (KK)
100K: 218
370 093
054 239
368 134
254 963
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 17

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 147

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,333

9. XS Max 3D ngày 11/03 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00139MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 23
347 930Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 84
328 865
679 095
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 158
370 542
047 208
191 101
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 148
309 997
296 851
097 380
565 046
Giải tư (KK)
5tr: 1

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 34

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 220

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,176

10. XS Max 3D ngày 09/03 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00138MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 78
145 109Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 81
924 677
064 390
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 239
943 022
498 197
306 313
Giải ba
10tr: 3
Giải tư (KK)
100K: 115
638 843
021 445
596 084
757 003
Giải tư (KK)
5tr: 0

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 15

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 325

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,251

11. XS Max 3D ngày 06/03 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00137MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 52
197 736Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 65
784 798
914 638
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 131
475 714
288 025
599 619
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100K: 162
449 810
790 568
150 741
384 428
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 16

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 230

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,031

12. XS Max 3D ngày 04/03 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00136MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 15
940 204Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 55
086 610
327 230
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 114
283 855
200 878
369 986
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 132
933 874
645 027
436 425
193 261
Giải tư (KK)
5tr: 0

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 12

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 168

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,000

13. XS Max 3D ngày 02/03 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00135MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 37
323 895Đặc biệt
1tỷ: 2
Giải nhì
350K: 111
787 062
745 864
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 99
549 796
948 660
307 776
Giải ba
10tr: 4
Giải tư (KK)
100K: 194
370 893
322 965
068 446
289 470
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 25

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 348

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,485

14. XS Max 3D ngày 28/02 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00134MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 21
512 626Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 79
761 866
357 855
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 107
564 855
571 957
163 741
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 153
610 199
014 625
670 572
288 497
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 12

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 260

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,061

15. XS Max 3D ngày 26/02 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00133MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 22
054 157Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 60
046 041
236 152
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 134
575 485
406 764
556 802
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100K: 188
430 341
738 790
750 839
182 367
Giải tư (KK)
5tr: 1

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 28

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 186

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,132

16. XS Max 3D ngày 24/02 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00132MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 49
081 350Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 121
560 458
068 250
Giải nhì
40tr: 4
Giải ba
210K: 146
573 460
652 170
636 912
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 202
646 072
769 071
757 376
412 198
Giải tư (KK)
5tr: 3

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 24

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 294

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,784

17. XS Max 3D ngày 21/02 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00131MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 43
361 281Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 97
715 795
509 691
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 74
290 985
946 542
366 993
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100K: 126
025 489
983 851
022 799
400 567
Giải tư (KK)
5tr: 1

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 12

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 250

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 1,862

18. XS Max 3D ngày 19/02 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00130MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 48
325 957Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 56
497 877
083 158
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 120
471 011
684 026
460 951
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 139
082 819
962 760
381 313
551 542
Giải tư (KK)
5tr: 1

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 11

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 303

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 1,930

19. XS Max 3D ngày 17/02 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00129MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 59
539 259Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 69
720 870
190 019
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 116
144 103
356 236
849 016
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 220
059 293
390 755
102 397
666 423
Giải tư (KK)
5tr: 0

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 16

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 444

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,991

20. XS Max 3D ngày 14/02 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00128MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 36
551 579Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 42
685 806
896 960
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 166
113 433
459 217
947 040
Giải ba
10tr: 6
Giải tư (KK)
100K: 136
637 689
847 849
464 433
171 754
Giải tư (KK)
5tr: 0

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 27

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 323

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,167

21. XS Max 3D ngày 12/02 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00127MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 30
163 546Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 68
048 681
839 939
Giải nhì
40tr: 2
Giải ba
210K: 175
816 316
133 672
473 646
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 195
640 973
963 717
584 772
626 963
Giải tư (KK)
5tr: 1

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 28

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 197

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,430

22. XS Max 3D ngày 10/02 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00126MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 51
023 862Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 63
563 687
570 922
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 169
914 982
329 149
250 250
Giải ba
10tr: 18
Giải tư (KK)
100K: 177
043 721
322 938
408 521
585 882
Giải tư (KK)
5tr: 6

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 55

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 358

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,823

23. XS Max 3D ngày 07/02 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00125MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 21
824 521Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 76
354 291
853 215
Giải nhì
40tr: 2
Giải ba
210K: 102
256 019
016 510
291 524
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100K: 188
379 180
967 062
338 947
199 206
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 22

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 198

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,408

24. XS Max 3D ngày 05/02 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00124MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 37
341 057Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 55
080 906
124 489
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 140
545 439
329 409
466 099
Giải ba
10tr: 3
Giải tư (KK)
100K: 155
243 270
623 804
616 365
088 813
Giải tư (KK)
5tr: 3

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 24

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 148

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,237

25. XS Max 3D ngày 03/02 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00123MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 57
518 309Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 142
511 091
501 487
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 242
720 517
339 759
350 634
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 213
481 200
149 556
811 866
964 696
Giải tư (KK)
5tr: 5

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 42

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 392

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,613

26. XS Max 3D ngày 31/01 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00122MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 92
965 868Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 139
278 058
252 647
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 139
362 527
147 075
541 001
Giải ba
10tr: 6
Giải tư (KK)
100K: 233
888 725
825 509
595 844
092 062
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 41

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 312

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,770

27. XS Max 3D ngày 29/01 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00121MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 33
321 522Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 82
541 432
652 238
Giải nhì
40tr: 20
Giải ba
210K: 85
287 351
527 344
885 934
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 206
162 354
894 566
593 572
759 280
Giải tư (KK)
5tr: 1

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 29

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 172

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 1,622

28. XS Max 3D ngày 27/01 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00120MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 36
325 026Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 111
958 271
873 522
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 227
691 529
506 275
390 020
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 154
809 924
759 383
495 760
108 937
Giải tư (KK)
5tr: 6

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 26

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 294

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,518

29. XS Max 3D ngày 22/01 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00119MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 40
305 384Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 54
320 920
903 394
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 135
025 056
519 117
861 462
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100K: 238
161 282
158 518
527 368
676 979
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 15

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 275

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,299

30. XS Max 3D ngày 20/01 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00118MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 50
241 623Đặc biệt
1tỷ: 2
Giải nhì
350K: 149
714 645
832 300
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 156
630 510
947 791
311 180
Giải ba
10tr: 3
Giải tư (KK)
100K: 206
801 518
526 336
160 714
647 217
Giải tư (KK)
5tr: 5

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 44

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 488

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,374
Hiện thêm kết quả

Về XSMAX3D 30 ngày liên tiếp

XSMAX3D 30 ngày hay KQXSMAX3D 30 ngày liên tiếp là 30 kết quả xổ số Max 3D của 30 lần quay gần đây nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Max 3D

Tiện ích hay về xổ số

XS hôm qua (Thứ Tư, 01/04)

KQXS MAX 3D THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Đang tải dữ liệu...