XSKT Bạch thủ Soi CẦU
Hôm nay:
Hôm qua:
Đóng

XỔ SỐ MAX 3D 30 ngày

Xem thêm:
XSMAX3D 10 ngày   30 ngày   90 ngày   100 ngày   200 ngày
 

1. Xổ số Max 3D ngày 03/07 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00178MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 46
998 144Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 65
457 984
859 226
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 135
960 458
486 022
654 138
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100K: 246
807 206
854 164
478 681
573 358
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 42

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 340

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,279
XS Max 3D 30 ngày

2. XS Max 3D ngày 01/07 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00177MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 143
867 468Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 72
058 839
975 104
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 185
084 432
359 396
777 646
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100K: 179
227 839
293 582
080 553
281 429
Giải tư (KK)
5tr: 3

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 22

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 416

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,903
XS Max 3D 90 ngày

Tin XS điện toán

3. KQXS Max 3D ngày 29/06 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00176MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 35
524 190Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 102
418 239
670 332
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 145
332 499
907 852
637 934
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 182
744 809
416 450
630 117
682 519
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 30

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 378

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,446
XS Max 3D 100 ngày

4. XS 3D và 3D+ ngày 26/06 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00175MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 23
394 684Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 99
041 331
707 084
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 190
112 589
742 323
689 028
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 331
035 745
487 460
201 439
833 916
Giải tư (KK)
5tr: 9

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 49

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 326

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,935
XS Max 3D 10 ngày

5. XS Max 3D ngày 24/06 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00174MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 61
956 510Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 153
589 375
377 379
Giải nhì
40tr: 7
Giải ba
210K: 204
556 742
431 765
304 925
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 149
026 835
637 004
088 794
499 848
Giải tư (KK)
5tr: 3

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 31

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 378

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,042
XS Max 3D 200 ngày

6. XS Max 3D ngày 22/06 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00173MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 47
289 875Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 77
036 207
551 898
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 163
286 849
871 670
235 827
Giải ba
10tr: 7
Giải tư (KK)
100K: 432
456 019
782 245
540 764
429 157
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 45

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 454

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,989

7. XS Max 3D ngày 19/06 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00172MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 37
852 212Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 94
324 610
085 246
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 220
784 252
022 391
889 889
Giải ba
10tr: 4
Giải tư (KK)
100K: 149
445 370
129 596
857 673
704 943
Giải tư (KK)
5tr: 3

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 32

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 366

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,668

8. XS Max 3D ngày 17/06 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00171MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 56
141 258Đặc biệt
1tỷ: 1
Giải nhì
350K: 50
448 545
842 839
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 97
920 530
743 249
099 983
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 194
576 156
374 435
048 902
547 186
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 25

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 488

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,653

9. XS Max 3D ngày 15/06 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00170MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 39
281 308Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 86
989 154
171 582
Giải nhì
40tr: 4
Giải ba
210K: 121
299 444
711 274
154 523
Giải ba
10tr: 8
Giải tư (KK)
100K: 239
589 027
868 575
604 752
664 633
Giải tư (KK)
5tr: 5

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 60

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 394

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,089

10. XS Max 3D ngày 12/06 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00169MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 76
928 235Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 77
455 051
348 934
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 91
896 895
100 586
565 587
Giải ba
10tr: 4
Giải tư (KK)
100K: 223
708 706
348 493
511 419
026 198
Giải tư (KK)
5tr: 5

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 21

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 340

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,602

11. XS Max 3D ngày 10/06 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00168MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 46
614 631Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 65
634 094
684 477
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 102
376 321
906 437
900 104
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 151
604 133
820 340
644 034
666 599
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 17

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 257

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,418

12. XS Max 3D ngày 08/06 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00167MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 75
056 256Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 80
676 080
529 083
Giải nhì
40tr: 3
Giải ba
210K: 112
920 671
169 401
504 731
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100K: 146
356 683
426 845
048 838
205 203
Giải tư (KK)
5tr: 15

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 30

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 564

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,334

13. XS Max 3D ngày 05/06 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00166MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 56
736 228Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 122
595 535
378 865
Giải nhì
40tr: 10
Giải ba
210K: 135
338 949
857 097
686 697
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 175
089 284
073 225
917 450
692 722
Giải tư (KK)
5tr: 1

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 32

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 390

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,957

14. XS Max 3D ngày 03/06 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00165MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 35
251 537Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 82
446 400
246 109
Giải nhì
40tr: 2
Giải ba
210K: 89
057 043
946 243
751 216
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100K: 175
833 276
364 158
228 533
203 142
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 32

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 347

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,808

15. XS Max 3D ngày 01/06 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00164MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 28
604 192Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 77
118 099
601 081
Giải nhì
40tr: 4
Giải ba
210K: 149
695 095
153 631
973 077
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 171
380 035
547 656
815 390
205 819
Giải tư (KK)
5tr: 1

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 17

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 348

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,716

16. XS Max 3D ngày 29/05 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00163MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 58
678 731Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 82
812 963
745 919
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 141
891 202
054 462
814 855
Giải ba
10tr: 6
Giải tư (KK)
100K: 172
837 018
255 425
243 094
118 053
Giải tư (KK)
5tr: 6

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 34

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 490

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,863

17. XS Max 3D ngày 27/05 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00162MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 25
579 785Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 125
583 668
522 518
Giải nhì
40tr: 2
Giải ba
210K: 118
469 213
876 220
804 328
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 178
926 234
247 078
405 391
698 475
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 30

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 344

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,014

18. XS Max 3D ngày 25/05 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00161MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 64
973 378Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 107
622 536
358 271
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 194
213 742
276 527
981 090
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 213
328 882
075 116
712 225
267 984
Giải tư (KK)
5tr: 5

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 57

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 569

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,879

19. XS Max 3D ngày 22/05 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00160MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 32
291 376Đặc biệt
1tỷ: 1
Giải nhì
350K: 53
614 458
760 587
Giải nhì
40tr: 5
Giải ba
210K: 152
792 866
068 155
138 455
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 152
262 748
006 572
412 881
794 732
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 23

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 217

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,315

20. XS Max 3D ngày 20/05 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00159MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 61
124 457Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 70
694 221
663 591
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 193
506 469
150 295
793 049
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100K: 140
584 574
296 613
003 634
159 565
Giải tư (KK)
5tr: 8

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 15

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 255

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,034

21. XS Max 3D ngày 18/05 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00158MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 61
123 044Đặc biệt
1tỷ: 20
Giải nhì
350K: 90
612 548
497 963
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 114
032 255
010 985
977 298
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 169
612 079
490 609
786 477
799 428
Giải tư (KK)
5tr: 1

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 44

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 428

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,661

22. XS Max 3D ngày 15/05 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00157MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 35
826 771Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 70
838 976
489 696
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 94
580 786
180 902
764 876
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100K: 166
826 133
416 762
504 665
406 635
Giải tư (KK)
5tr: 1

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 6

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 178

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 1,797

23. XS Max 3D ngày 13/05 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00156MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 34
353 204Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 94
191 607
127 268
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 222
313 090
856 118
969 477
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 153
550 009
060 884
205 245
835 073
Giải tư (KK)
5tr: 7

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 29

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 245

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,030

24. XS Max 3D ngày 11/05 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00155MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 109
032 346Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 74
722 616
214 420
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 143
323 330
087 978
878 459
Giải ba
10tr: 3
Giải tư (KK)
100K: 150
441 388
685 105
445 419
920 361
Giải tư (KK)
5tr: 0

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 32

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 339

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,428

25. XS Max 3D ngày 08/05 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00154MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 20
273 377Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 62
566 846
543 972
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 110
341 315
564 474
188 596
Giải ba
10tr: 11
Giải tư (KK)
100K: 90
835 927
400 955
728 438
027 026
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 45

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 185

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 1,959

26. XS Max 3D ngày 06/05 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00153MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 26
519 093Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 72
322 414
051 343
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 67
895 220
338 834
603 706
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 121
710 072
653 976
974 170
489 545
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 33

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 222

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 1,744

27. XS Max 3D ngày 04/05 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00152MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 68
640 138Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 47
791 171
701 060
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 110
276 623
030 825
756 825
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100K: 187
217 240
725 073
638 284
697 331
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 15

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 297

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,423

28. XS Max 3D ngày 01/05 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00151MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 16
176 928Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 58
843 370
625 703
Giải nhì
40tr: 10
Giải ba
210K: 141
569 324
121 930
854 867
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 123
153 816
421 700
070 939
331 085
Giải tư (KK)
5tr: 8

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 43

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 178

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 1,700

29. XS Max 3D ngày 29/04 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00150MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 23
484 835Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 36
740 004
089 187
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 91
908 256
835 430
494 905
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100K: 124
087 590
643 552
932 980
528 650
Giải tư (KK)
5tr: 24

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 33

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 134

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 1,632

30. XS Max 3D ngày 27/04 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00149MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 35
069 122Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 68
002 142
545 724
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 107
769 221
459 291
773 073
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 91
890 434
849 203
738 038
094 401
Giải tư (KK)
5tr: 6

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 31

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 329

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,305
Hiện thêm kết quả

Về XSMAX3D 30 ngày liên tiếp

XSMAX3D 30 ngày hay KQXSMAX3D 30 ngày liên tiếp là 30 kết quả xổ số Max 3D của 30 lần quay gần đây nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Max 3D

Tiện ích hay về xổ số

XS hôm qua (Thứ Năm, 02/07)

KQXS MAX 3D THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789