XSKT Bạch thủ Soi CẦU
Hôm nay:
Hôm qua:
Đóng

XỔ SỐ MAX 3D 10 ngày

Xem thêm:
XSMAX3D 10 ngày   30 ngày   90 ngày   100 ngày   200 ngày
 

1. Xổ số Max 3D ngày 25/05 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00161MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 64
973 378Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 107
622 536
358 271
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 194
213 742
276 527
981 090
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 213
328 882
075 116
712 225
267 984
Giải tư (KK)
5tr: 5

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 57

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 569

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,879
XS Max 3D 30 ngày

2. XS Max 3D ngày 22/05 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00160MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 32
291 376Đặc biệt
1tỷ: 1
Giải nhì
350K: 53
614 458
760 587
Giải nhì
40tr: 5
Giải ba
210K: 152
792 866
068 155
138 455
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 152
262 748
006 572
412 881
794 732
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 23

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 217

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,315
XS Max 3D 90 ngày

Tin XS điện toán

3. KQXS Max 3D ngày 20/05 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00159MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 61
124 457Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 70
694 221
663 591
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 193
506 469
150 295
793 049
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100K: 140
584 574
296 613
003 634
159 565
Giải tư (KK)
5tr: 8

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 15

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 255

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,034
XS Max 3D 100 ngày

4. XS 3D và 3D+ ngày 18/05 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00158MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 61
123 044Đặc biệt
1tỷ: 20
Giải nhì
350K: 90
612 548
497 963
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 114
032 255
010 985
977 298
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 169
612 079
490 609
786 477
799 428
Giải tư (KK)
5tr: 1

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 44

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 428

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,661
XS Max 3D 10 ngày

5. XS Max 3D ngày 15/05 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00157MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 35
826 771Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 70
838 976
489 696
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 94
580 786
180 902
764 876
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100K: 166
826 133
416 762
504 665
406 635
Giải tư (KK)
5tr: 1

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 6

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 178

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 1,797
XS Max 3D 200 ngày

6. XS Max 3D ngày 13/05 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00156MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 34
353 204Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 94
191 607
127 268
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 222
313 090
856 118
969 477
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 153
550 009
060 884
205 245
835 073
Giải tư (KK)
5tr: 7

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 29

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 245

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,030

7. XS Max 3D ngày 11/05 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00155MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 109
032 346Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 74
722 616
214 420
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 143
323 330
087 978
878 459
Giải ba
10tr: 3
Giải tư (KK)
100K: 150
441 388
685 105
445 419
920 361
Giải tư (KK)
5tr: 0

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 32

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 339

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,428

8. XS Max 3D ngày 08/05 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00154MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 20
273 377Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 62
566 846
543 972
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 110
341 315
564 474
188 596
Giải ba
10tr: 11
Giải tư (KK)
100K: 90
835 927
400 955
728 438
027 026
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 45

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 185

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 1,959

9. XS Max 3D ngày 06/05 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00153MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 26
519 093Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 72
322 414
051 343
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 67
895 220
338 834
603 706
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 121
710 072
653 976
974 170
489 545
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 33

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 222

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 1,744

10. XS Max 3D ngày 04/05 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00152MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 68
640 138Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 47
791 171
701 060
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 110
276 623
030 825
756 825
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100K: 187
217 240
725 073
638 284
697 331
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 15

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 297

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,423
Hiện thêm kết quả

Về XSMAX3D 10 ngày liên tiếp

XSMAX3D 10 ngày hay KQXSMAX3D 10 ngày liên tiếp là 10 kết quả xổ số Max 3D của 10 lần quay gần đây nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Max 3D

Tiện ích hay về xổ số

XS hôm qua (Chủ Nhật, 24/05)

KQXS MAX 3D THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567