XSKT Bạch thủ VL Cầu XSVL

Xổ số Vĩnh Long XSVL 30 ngày

1. Xổ số Vĩnh Long ngày 13/07 Thứ Sáu

XSMN> Thứ 6> XSVL 13/07

ĐẦU ĐUÔI
G8 89 0 3, 5
G7

958

1
G6

7982 6083 0233

2 1
G5

7340

3 2, 3, 3
G4

70705 57190 13732
98541 19933 97450 32403

4 0, 1
5 0, 1, 7, 8
G3

62157 42599

6
G2

45221

7
G1

21290

8 2, 3, 9
ĐB 185451 9 0, 0, 9
KQ Niêm yết: VL-13-7.jpgXSVL 30 ngày
Đầy đủ
2 số
3 số

2. XSVL ngày 06/07 Thứ Sáu

XSMN> Thứ 6> XSVL 06/07

ĐẦU ĐUÔI
G8 99 0 0, 6
G7

006

1 0, 0
G6

7078 6889 6010

2
G5

6900

3
G4

15591 54880 18879
90310 80263 91073 51748

4 8, 8
5
G3

91348 03565

6 3, 5
G2

27679

7 3, 8, 9, 9
G1

62980

8 0, 0, 2, 9
ĐB 022682 9 1, 9
KQ Niêm yết: VL-6-7.jpgIn vé dò XSVL
Đầy đủ
2 số
3 số

4. KQXS Vĩnh Long ngày 22/06 Thứ Sáu

XSMN> Thứ 6> XSVL 22/06

ĐẦU ĐUÔI
G8 76 0 2
G7

667

1 4, 5, 6
G6

5516 7834 8476

2 0
G5

9064

3 0, 4, 7
G4

41030 17515 50370
73720 21997 47658 07049

4 9
5 8
G3

42466 69814

6 4, 6, 7
G2

40802

7 0, 6, 6
G1

68337

8 7
ĐB 064887 9 7
KQ Niêm yết: VL-22-6.jpgIn vé dò XSVL
Đầy đủ
2 số
3 số

5. KQXS Vĩnh Long ngày 15/06 Thứ Sáu

XSMN> Thứ 6> XSVL 15/06

ĐẦU ĐUÔI
G8 70 0 0, 8
G7

951

1
G6

0757 0976 7786

2 0
G5

8855

3
G4

59259 75208 88320
06184 56449 76490 44700

4 9
5 0, 1, 5, 7, 9
G3

38789 57594

6
G2

55479

7 0, 6, 9
G1

78281

8 1, 4, 6, 9
ĐB 274750 9 0, 4
KQ Niêm yết: VL-15-6.jpgIn vé dò XSVL
Đầy đủ
2 số
3 số

6. KQXS Vĩnh Long ngày 08/06 Thứ Sáu

XSMN> Thứ 6> XSVL 08/06

ĐẦU ĐUÔI
G8 35 0 0
G7

145

1 2, 2, 8
G6

0137 7912 4821

2 0, 1, 1, 9
G5

3532

3 2, 5, 7
G4

44818 16042 78759
54441 93566 13177 08548

4 1, 2, 5, 8
5 9
G3

71029 96000

6 6
G2

07512

7 7
G1

72821

8
ĐB 352720 9
KQ Niêm yết: VL-8-6.jpgIn vé dò XSVL
Đầy đủ
2 số
3 số

7. KQXS Vĩnh Long ngày 01/06 Thứ Sáu

XSMN> Thứ 6> XSVL 01/06

ĐẦU ĐUÔI
G8 78 0
G7

433

1 0, 1, 7
G6

4396 6738 2011

2 1
G5

0376

3 2, 3, 8
G4

24710 04360 71091
40187 27942 04386 57998

4 2
5
G3

76521 22232

6 0
G2

29790

7 6, 8, 8
G1

52978

8 6, 7
ĐB 964617 9 0, 1, 6, 8
KQ Niêm yết: VL-1-6.jpgIn vé dò XSVL
Đầy đủ
2 số
3 số

8. KQXS Vĩnh Long ngày 25/05 Thứ Sáu

XSMN> Thứ 6> XSVL 25/05

ĐẦU ĐUÔI
G8 07 0 7
G7

750

1 7
G6

3780 7858 3640

2 8
G5

5939

3 9
G4

66763 80974 89550
80172 61695 95040 80192

4 0, 0
5 0, 0, 8
G3

11263 58077

6 3, 3
G2

10917

7 2, 4, 7
G1

94594

8 0
ĐB 934328 9 2, 4, 5
KQ Niêm yết: VL-25-5.jpgIn vé dò XSVL
Đầy đủ
2 số
3 số

9. KQXS Vĩnh Long ngày 18/05 Thứ Sáu

XSMN> Thứ 6> XSVL 18/05

ĐẦU ĐUÔI
G8 36 0
G7

165

1 7, 7, 9
G6

4776 4761 1075

2 7
G5

8955

3 2, 6
G4

33667 88817 12891
10869 53596 73419 43164

4
5 0, 5
G3

70861 88032

6 1,1,4,5,7,9
G2

94950

7 5, 6
G1

37427

8
ĐB 014217 9 1, 6
KQ Niêm yết: VL-18-5.jpgIn vé dò XSVL
Đầy đủ
2 số
3 số

10. KQXS Vĩnh Long ngày 11/05 Thứ Sáu

XSMN> Thứ 6> XSVL 11/05

ĐẦU ĐUÔI
G8 85 0
G7

033

1 2
G6

3620 1082 1862

2 0, 3, 8
G5

3696

3 3, 7, 9
G4

26075 88528 64495
11137 64648 67412 46023

4 7, 8
5 2, 4
G3

12039 44360

6 0, 2
G2

46047

7 5
G1

81352

8 2, 5
ĐB 895054 9 5, 6
KQ Niêm yết: VL-11-5.jpgIn vé dò XSVL
Đầy đủ
2 số
3 số

11. KQXS Vĩnh Long ngày 04/05 Thứ Sáu

XSMN> Thứ 6> XSVL 04/05

ĐẦU ĐUÔI
G8 84 0 0, 0, 1
G7

713

1 0, 3
G6

8785 3400 0110

2 5, 9
G5

9740

3 4
G4

82151 99334 34642
61157 96000 11589 23801

4 0, 2, 6
5 1, 7
G3

81525 22977

6
G2

69329

7 7
G1

25485

8 4, 5, 5, 9
ĐB 344846 9
KQ Niêm yết: VL-4-5.jpgIn vé dò XSVL
Đầy đủ
2 số
3 số

12. KQXS Vĩnh Long ngày 27/04 Thứ Sáu

XSMN> Thứ 6> XSVL 27/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 82 0 2, 2, 5, 6
G7

156

1 2, 3
G6

5426 1172 2413

2 6
G5

2045

3 9
G4

50502 97572 22202
35480 36306 06364 56239

4 4, 5
5 6, 6
G3

23956 61105

6 4
G2

72178

7 2, 2, 8
G1

56744

8 0, 2
ĐB 809812 9
KQ Niêm yết: VL-27-4.jpgIn vé dò XSVL
Đầy đủ
2 số
3 số

13. KQXS Vĩnh Long ngày 20/04 Thứ Sáu

XSMN> Thứ 6> XSVL 20/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 09 0 0, 3, 5, 7, 9
G7

783

1 1, 3, 8
G6

5741 1613 4103

2 1
G5

4364

3
G4

25184 35411 65994
49700 07258 33521 21505

4 1
5 7, 8
G3

99818 09407

6 4
G2

74694

7
G1

53683

8 3, 3, 4
ĐB 100457 9 4, 4
KQ Niêm yết: VL-20-4.jpgIn vé dò XSVL
Đầy đủ
2 số
3 số

14. KQXS Vĩnh Long ngày 13/04 Thứ Sáu

XSMN> Thứ 6> XSVL 13/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 17 0 7, 7
G7

034

1 0, 3, 7, 7
G6

3668 1107 4655

2 9
G5

7110

3 4
G4

43707 85013 24655
40317 44191 47164 60361

4 8
5 5, 5, 6, 8
G3

34756 91077

6 1, 4, 8
G2

55658

7 7
G1

93248

8
ĐB 090529 9 1
KQ Niêm yết: VL-13-4.jpgIn vé dò XSVL
Đầy đủ
2 số
3 số

15. KQXS Vĩnh Long ngày 06/04 Thứ Sáu

XSMN> Thứ 6> XSVL 06/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 45 0 8
G7

271

1
G6

4495 1440 9798

2 0, 3, 5
G5

2067

3 6
G4

37340 10936 59845
99254 16968 13520 97786

4 0, 0, 1, 5, 5
5 4
G3

05923 55741

6 7, 8
G2

23308

7 1
G1

92583

8 3, 6
ĐB 671325 9 5, 8
KQ Niêm yết: VL-6-4.jpgIn vé dò XSVL
Đầy đủ
2 số
3 số

16. KQXS Vĩnh Long ngày 30/03 Thứ Sáu

XSMN> Thứ 6> XSVL 30/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 53 0 4
G7

304

1 2, 3, 6
G6

9028 3816 0464

2 8, 9
G5

4313

3 2, 6
G4

75297 13993 78212
61974 47791 12232 59195

4 7
5 3, 9
G3

35336 35129

6 4
G2

84970

7 0, 4
G1

84259

8
ĐB 741047 9 1, 3, 5, 7
KQ Niêm yết: VL-30-3.jpgIn vé dò XSVL
Đầy đủ
2 số
3 số

17. KQXS Vĩnh Long ngày 23/03 Thứ Sáu

XSMN> Thứ 6> XSVL 23/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 94 0 2
G7

602

1
G6

1353 6983 3264

2 9, 9
G5

9537

3 7
G4

81854 91683 02972
68099 33178 70529 26583

4 1
5 3, 4, 9
G3

85041 91359

6 4, 6
G2

17429

7 2, 8
G1

20166

8 3, 3, 3
ĐB 107495 9 4, 5, 9
KQ Niêm yết: VL-23-3.jpgIn vé dò XSVL
Đầy đủ
2 số
3 số

18. KQXS Vĩnh Long ngày 16/03 Thứ Sáu

XSMN> Thứ 6> XSVL 16/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 02 0 2, 3, 7
G7

786

1 5
G6

1296 7907 9093

2 6, 8
G5

0926

3 1, 4, 7
G4

30756 13228 71531
11385 71282 96750 35534

4
5 0, 3, 6
G3

45153 12737

6
G2

82615

7
G1

87403

8 2, 4, 5, 6
ĐB 450684 9 3, 6
KQ Niêm yết: VL-16-3.jpgIn vé dò XSVL
Đầy đủ
2 số
3 số

19. KQXS Vĩnh Long ngày 09/03 Thứ Sáu

XSMN> Thứ 6> XSVL 09/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 03 0 1, 3, 8
G7

663

1 7
G6

4190 7125 0183

2 4, 5
G5

4351

3 2
G4

06993 81891 58163
15801 39808 89940 53569

4 0, 0
5 1
G3

43717 75640

6 3, 3, 9
G2

24432

7
G1

34399

8 3
ĐB 771324 9 0, 1, 3, 9
KQ Niêm yết: VL-9-3.jpgIn vé dò XSVL
Đầy đủ
2 số
3 số

20. KQXS Vĩnh Long ngày 02/03 Thứ Sáu

XSMN> Thứ 6> XSVL 02/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 33 0 7
G7

683

1 0
G6

8252 9994 6937

2 2, 3, 4
G5

3398

3 3, 7
G4

15707 62791 24266
21924 96961 67463 68322

4 2
5 2, 4
G3

19523 49442

6 1, 3, 6
G2

39378

7 8
G1

48510

8 3
ĐB 712654 9 1, 4, 8
KQ Niêm yết: VL-2-3.jpgIn vé dò XSVL
Đầy đủ
2 số
3 số

21. KQXS Vĩnh Long ngày 23/02 Thứ Sáu

XSMN> Thứ 6> XSVL 23/02

ĐẦU ĐUÔI
G8 94 0 0
G7

726

1 5, 5, 8
G6

9862 1142 0400

2 5, 6
G5

4636

3 6
G4

44767 39743 97215
20453 51818 87975 26390

4 2, 3, 5
5 3
G3

90467 78815

6 2, 7, 7
G2

98745

7 5, 7
G1

82825

8
ĐB 129277 9 0, 4
KQ Niêm yết: VL-23-2.jpgIn vé dò XSVL
Đầy đủ
2 số
3 số

22. KQXS Vĩnh Long ngày 16/02 Thứ Sáu

XSMN> Thứ 6> XSVL 16/02

ĐẦU ĐUÔI
G8 07 0 0, 7
G7

647

1
G6

5943 9325 1785

2 5, 7, 7
G5

9100

3 1, 8
G4

97085 60827 30931
83076 81265 90671 93598

4 3, 7
5 4
G3

24454 95477

6 5
G2

02697

7 1, 6, 7
G1

81027

8 5, 5
ĐB 999138 9 7, 8
KQ Niêm yết: VL-16-2.jpgIn vé dò XSVL
Đầy đủ
2 số
3 số

23. KQXS Vĩnh Long ngày 09/02 Thứ Sáu

XSMN> Thứ 6> XSVL 09/02

ĐẦU ĐUÔI
G8 90 0 2, 9
G7

117

1 2, 7, 9, 9
G6

2219 2471 0131

2 2
G5

1012

3 1
G4

57581 15065 69663
21056 83275 75222 59694

4
5 6
G3

48393 08019

6 3, 5
G2

59702

7 1, 5, 5
G1

07209

8 1
ĐB 323775 9 0, 3, 4
KQ Niêm yết: VL-9-2.jpgIn vé dò XSVL
Đầy đủ
2 số
3 số

24. KQXS Vĩnh Long ngày 02/02 Thứ Sáu

XSMN> Thứ 6> XSVL 02/02

ĐẦU ĐUÔI
G8 13 0 1, 2
G7

360

1 3, 6, 7
G6

3701 1626 0198

2 5, 6
G5

7664

3 0, 2
G4

47965 83317 55230
77786 12491 75825 86487

4 4
5
G3

22516 14281

6 0, 4, 5
G2

69144

7
G1

63902

8 1, 6, 7
ĐB 460932 9 1, 8
KQ Niêm yết: VL-2-2.jpgIn vé dò XSVL
Đầy đủ
2 số
3 số

25. KQXS Vĩnh Long ngày 26/01 Thứ Sáu

XSMN> Thứ 6> XSVL 26/01

ĐẦU ĐUÔI
G8 09 0 5, 9
G7

696

1 1
G6

6752 5905 1873

2 1, 3, 4, 9
G5

5133

3 1, 3
G4

63623 00378 85145
33667 90121 64854 20711

4 5
5 2, 4, 5
G3

93331 93129

6 7
G2

46024

7 3, 8
G1

12996

8
ĐB 619355 9 6, 6
KQ Niêm yết: VL-26-1.jpgIn vé dò XSVL
Đầy đủ
2 số
3 số

26. KQXS Vĩnh Long ngày 19/01 Thứ Sáu

XSMN> Thứ 6> XSVL 19/01

ĐẦU ĐUÔI
G8 87 0 3
G7

560

1 4
G6

7636 8751 7797

2 0, 2, 5, 7
G5

0514

3 5, 6, 8
G4

11022 68657 64838
88242 17570 35203 98325

4 2
5 1, 7
G3

78475 01820

6 0
G2

74827

7 0, 5
G1

63635

8 7
ĐB 223090 9 0, 7
KQ Niêm yết: VL-19-1.jpgIn vé dò XSVL
Đầy đủ
2 số
3 số

27. KQXS Vĩnh Long ngày 12/01 Thứ Sáu

XSMN> Thứ 6> XSVL 12/01

ĐẦU ĐUÔI
G8 74 0 0
G7

700

1 3, 6, 7, 8
G6

1939 1813 5736

2 9
G5

4671

3 2, 6, 9
G4

51476 26053 46318
06132 99055 54590 13029

4 0, 7
5 2, 3, 5
G3

35017 13540

6
G2

32752

7 1, 4, 6
G1

05347

8
ĐB 344216 9 0
KQ Niêm yết: VL-12-1.jpgIn vé dò XSVL
Đầy đủ
2 số
3 số

28. KQXS Vĩnh Long ngày 05/01 Thứ Sáu

XSMN> Thứ 6> XSVL 05/01

ĐẦU ĐUÔI
G8 17 0 2, 9, 9
G7

261

1 4, 7
G6

7202 8755 3356

2
G5

4965

3
G4

42214 66250 33288
67076 19266 42691 11968

4
5 0, 5, 6
G3

31609 69998

6 1, 5, 6, 8
G2

10670

7 0, 6
G1

78009

8 8
ĐB 018198 9 1, 8, 8
KQ Niêm yết: VL-5-1.jpgIn vé dò XSVL
Đầy đủ
2 số
3 số

29. KQXS Vĩnh Long ngày 29/12 Thứ Sáu

XSMN> Thứ 6> XSVL 29/12

ĐẦU ĐUÔI
G8 36 0 8
G7

313

1 3
G6

8608 9883 6422

2 2, 6
G5

1630

3 0, 0, 5, 6, 6
G4

10266 63030 16036
16888 07935 00458 64245

4 5
5 8
G3

04763 92626

6 3, 6
G2

47870

7 0, 0
G1

83170

8 3, 8
ĐB 619390 9 0
KQ Niêm yết: VL-29-12.jpgIn vé dò XSVL
Đầy đủ
2 số
3 số

30. KQXS Vĩnh Long ngày 22/12 Thứ Sáu

XSMN> Thứ 6> XSVL 22/12

ĐẦU ĐUÔI
G8 69 0 0, 5, 6
G7

979

1
G6

7476 5729 1990

2 5, 8, 9
G5

8205

3 0, 4, 8
G4

83057 96828 19641
29465 94134 08081 42138

4 1
5 5, 7
G3

98306 02325

6 5, 9
G2

95730

7 6, 9
G1

33755

8 1
ĐB 926400 9 0
KQ Niêm yết: VL-22-12.jpgIn vé dò XSVL
Đầy đủ
2 số
3 số
Hiện thêm kết quả

Về XSVL 30 ngày liên tiếp

XSVL 30 ngày hay KQXSVL 30 ngày liên tiếp là 30 kết quả xổ số Vĩnh Long của 30 lần quay gần đây nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Vĩnh Long

Tiện ích hay về xổ số

KQXS hôm qua (Thứ Năm, 19/07)

KQXS VĨNH LONG THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Đang tải dữ liệu...