XSKT Bạch thủ BTH Cầu BTH

Xổ số Bình Thuận XSBTH 30 ngày

1. Xổ số Bình Thuận ngày 12/07 Thứ Năm

XSMN> Thứ 5> XSBTH 12/07

ĐẦU ĐUÔI
G8 41 0 1, 1, 2, 9
G7

124

1
G6

0362 5624 3039

2 4, 4, 6
G5

4326

3 0, 4, 9
G4

50301 77684 04530
79201 07234 01492 82309

4 1, 1
5
G3

41941 24481

6 2, 5
G2

82077

7 7
G1

01465

8 1, 4
ĐB 985502 9 2
KQ Niêm yết: BTH-12-7.jpgXSBTH 30 ngày
Đầy đủ
2 số
3 số

2. XSBTH ngày 05/07 Thứ Năm

XSMN> Thứ 5> XSBTH 05/07

ĐẦU ĐUÔI
G8 28 0
G7

495

1 5
G6

1397 0223 0368

2 3, 8
G5

5633

3 1, 2, 3, 6, 8
G4

99932 97770 01631
58569 82815 15538 50136

4
5
G3

03877 19789

6 8, 9
G2

92188

7 0, 7, 8
G1

00778

8 8, 9
ĐB 868692 9 2, 5, 7
KQ Niêm yết: BTH-5-7.jpgIn vé dò XSBTH
Đầy đủ
2 số
3 số

4. KQXS Bình Thuận ngày 21/06 Thứ Năm

XSMN> Thứ 5> XSBTH 21/06

ĐẦU ĐUÔI
G8 09 0 3, 9
G7

193

1 0, 2, 7, 8, 8
G6

7103 9018 2933

2 7
G5

6354

3 3
G4

70772 59099 95412
57010 62464 05786 08498

4
5 3, 4
G3

35918 51998

6 4
G2

88117

7 2
G1

39227

8 6
ĐB 380453 9 3, 8, 8, 9
KQ Niêm yết: BTH-21-6.jpgIn vé dò XSBTH
Đầy đủ
2 số
3 số

5. KQXS Bình Thuận ngày 14/06 Thứ Năm

XSMN> Thứ 5> XSBTH 14/06

ĐẦU ĐUÔI
G8 17 0 0, 7, 8
G7

079

1 7
G6

5478 8255 7655

2 5
G5

0325

3 5, 8
G4

03738 95657 67471
54535 26443 46872 86008

4 3
5 5, 5, 7
G3

44660 86107

6 0, 6
G2

72500

7 1, 2, 2, 8, 9
G1

56172

8
ĐB 327266 9
KQ Niêm yết: BTH-14-6.jpgIn vé dò XSBTH
Đầy đủ
2 số
3 số

6. KQXS Bình Thuận ngày 07/06 Thứ Năm

XSMN> Thứ 5> XSBTH 07/06

ĐẦU ĐUÔI
G8 42 0
G7

479

1
G6

8633 3180 2675

2 9
G5

8054

3 1, 3
G4

56329 82563 38265
76090 91496 65772 96384

4 2, 7
5 4
G3

79331 12264

6 3, 4, 5
G2

38647

7 2, 5, 9
G1

95488

8 0, 4, 8
ĐB 805996 9 0, 6, 6
KQ Niêm yết: BTH-7-6.jpgIn vé dò XSBTH
Đầy đủ
2 số
3 số

7. KQXS Bình Thuận ngày 31/05 Thứ Năm

XSMN> Thứ 5> XSBTH 31/05

ĐẦU ĐUÔI
G8 57 0 7
G7

624

1 2, 3, 5, 8
G6

4455 2678 5538

2 4, 6
G5

0213

3 8
G4

07407 18818 59298
51893 65671 83749 79326

4 0, 9
5 5, 7
G3

40815 98590

6 6
G2

77840

7 1, 8
G1

47166

8
ĐB 251312 9 0, 3, 8
KQ Niêm yết: BTH-31-5.jpgIn vé dò XSBTH
Đầy đủ
2 số
3 số

8. KQXS Bình Thuận ngày 24/05 Thứ Năm

XSMN> Thứ 5> XSBTH 24/05

ĐẦU ĐUÔI
G8 71 0 0, 1
G7

100

1 3, 6, 8
G6

4348 9392 3964

2 0, 6, 9
G5

6157

3
G4

88682 49218 45941
16929 34583 57601 15960

4 1, 8
5 7
G3

85513 05662

6 0, 2, 4
G2

72926

7 1
G1

35416

8 2, 3
ĐB 158020 9 2
KQ Niêm yết: BTH-24-5.jpgIn vé dò XSBTH
Đầy đủ
2 số
3 số

9. KQXS Bình Thuận ngày 17/05 Thứ Năm

XSMN> Thứ 5> XSBTH 17/05

ĐẦU ĐUÔI
G8 57 0 3
G7

153

1 0, 1, 8, 9
G6

2010 6583 1173

2 7, 7
G5

0059

3 7
G4

49118 93962 39111
43927 64837 42950 92552

4
5 0, 2, 3, 7, 9
G3

33427 15263

6 2, 3
G2

11703

7 3
G1

39283

8 3, 3
ĐB 641919 9
KQ Niêm yết: BTH-17-5.jpgIn vé dò XSBTH
Đầy đủ
2 số
3 số

10. KQXS Bình Thuận ngày 10/05 Thứ Năm

XSMN> Thứ 5> XSBTH 10/05

ĐẦU ĐUÔI
G8 65 0 1, 9
G7

418

1 2, 8
G6

0312 9128 3209

2 6, 8
G5

1971

3 1, 4
G4

47031 34801 63126
75945 39134 06160 57141

4 1, 5
5 1, 8
G3

75258 12882

6 0, 5
G2

38951

7 1
G1

29188

8 2, 8
ĐB 172096 9 6
KQ Niêm yết: BTH-10-5.jpgIn vé dò XSBTH
Đầy đủ
2 số
3 số

11. KQXS Bình Thuận ngày 03/05 Thứ Năm

XSMN> Thứ 5> XSBTH 03/05

ĐẦU ĐUÔI
G8 27 0 0
G7

663

1 5
G6

3645 3468 2176

2 0, 7
G5

7737

3 0, 7
G4

62771 04263 36750
69320 62382 73465 65376

4 3, 5
5 0
G3

59577 32743

6 3, 3, 5, 8
G2

52100

7 1, 6, 6, 7
G1

47715

8 2
ĐB 824830 9
KQ Niêm yết: BTH-3-5.jpgIn vé dò XSBTH
Đầy đủ
2 số
3 số

12. KQXS Bình Thuận ngày 26/04 Thứ Năm

XSMN> Thứ 5> XSBTH 26/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 94 0 1, 7
G7

078

1 1
G6

5977 1401 4489

2 2, 4
G5

4981

3 0
G4

48465 83764 26663
70622 24211 78567 24599

4
5 9
G3

39659 95481

6 3, 4, 5, 7
G2

62224

7 7, 8
G1

61930

8 1, 1, 9
ĐB 757007 9 4, 9
KQ Niêm yết: BTH-26-4.jpgIn vé dò XSBTH
Đầy đủ
2 số
3 số

13. KQXS Bình Thuận ngày 19/04 Thứ Năm

XSMN> Thứ 5> XSBTH 19/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 09 0 4, 5, 6, 8, 9
G7

746

1 2
G6

3688 0204 4278

2
G5

8433

3 3, 6, 7
G4

19537 77608 43906
78858 18812 64146 77036

4 6, 6, 9
5 8
G3

71749 40393

6
G2

73784

7 8
G1

62986

8 4, 6, 8
ĐB 596705 9 3
KQ Niêm yết: BTH-19-4.jpgIn vé dò XSBTH
Đầy đủ
2 số
3 số

14. KQXS Bình Thuận ngày 12/04 Thứ Năm

XSMN> Thứ 5> XSBTH 12/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 25 0 5
G7

572

1 1, 4
G6

2286 4433 9420

2 0, 5
G5

0869

3 1, 3, 5
G4

13031 61545 88895
09911 14314 17457 11705

4 5
5 7, 7
G3

03995 98257

6 6, 9
G2

78166

7 2
G1

61782

8 2, 6
ĐB 787835 9 5, 5
KQ Niêm yết: BTH-12-4.jpgIn vé dò XSBTH
Đầy đủ
2 số
3 số

15. KQXS Bình Thuận ngày 05/04 Thứ Năm

XSMN> Thứ 5> XSBTH 05/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 01 0 1, 5, 6, 8
G7

733

1 3
G6

3105 8613 6625

2 5
G5

7652

3 0, 3
G4

87054 85308 45081
55963 04596 77375 70630

4 5, 8
5 2, 4
G3

97845 60306

6 3
G2

87148

7 5
G1

07587

8 1, 7
ĐB 659494 9 4, 6
KQ Niêm yết: BTH-5-4.jpgIn vé dò XSBTH
Đầy đủ
2 số
3 số

16. KQXS Bình Thuận ngày 29/03 Thứ Năm

XSMN> Thứ 5> XSBTH 29/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 15 0 4, 7
G7

927

1 0, 4, 5
G6

6394 2955 8366

2 7
G5

5610

3
G4

42807 58298 12181
81290 77342 33076 83997

4 1, 2
5 5
G3

63362 03614

6 2, 4, 6
G2

13741

7 6
G1

98104

8 1
ĐB 887564 9 0, 4, 7, 8
KQ Niêm yết: BTH-29-3.jpgIn vé dò XSBTH
Đầy đủ
2 số
3 số

17. KQXS Bình Thuận ngày 22/03 Thứ Năm

XSMN> Thứ 5> XSBTH 22/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 80 0 4, 9
G7

569

1 8
G6

6504 3426 1265

2 5, 6
G5

3581

3
G4

83341 79918 00025
08353 63055 60309 33276

4 1, 2
5 2, 3, 5, 7
G3

26874 23372

6 5, 9
G2

87942

7 2, 4, 6
G1

97557

8 0, 1
ĐB 703352 9
KQ Niêm yết: BTH-22-3.jpgIn vé dò XSBTH
Đầy đủ
2 số
3 số

18. KQXS Bình Thuận ngày 15/03 Thứ Năm

XSMN> Thứ 5> XSBTH 15/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 17 0 0, 2, 6, 6
G7

833

1 3, 4, 7
G6

4176 0191 1172

2 9
G5

0800

3 3, 8
G4

63038 78176 68106
57714 01702 91872 23892

4
5 6
G3

30529 66313

6
G2

43856

7 2, 2, 6, 6
G1

36606

8 9
ĐB 569889 9 1, 2
KQ Niêm yết: BTH-15-3.jpgIn vé dò XSBTH
Đầy đủ
2 số
3 số

19. KQXS Bình Thuận ngày 08/03 Thứ Năm

XSMN> Thứ 5> XSBTH 08/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 19 0 7, 8
G7

685

1 1, 7, 9
G6

1307 4428 5408

2 3, 6, 8
G5

4639

3 0, 2, 6, 9
G4

37668 32123 26736
68230 74381 82117 64286

4
5
G3

49911 51426

6 2, 8
G2

49932

7 8
G1

98778

8 1, 5, 6
ĐB 941262 9
KQ Niêm yết: BTH-8-3.jpgIn vé dò XSBTH
Đầy đủ
2 số
3 số

20. KQXS Bình Thuận ngày 01/03 Thứ Năm

XSMN> Thứ 5> XSBTH 01/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 35 0 3, 3, 7, 8
G7

860

1 7, 9
G6

3547 1661 9607

2 3, 6
G5

2088

3 5
G4

51003 20208 63317
68023 16797 08779 62163

4 7
5
G3

11203 31226

6 0, 1, 3
G2

06686

7 9
G1

47595

8 6, 8
ĐB 091919 9 5, 7
KQ Niêm yết: BTH-1-3.jpgIn vé dò XSBTH
Đầy đủ
2 số
3 số

21. KQXS Bình Thuận ngày 22/02 Thứ Năm

XSMN> Thứ 5> XSBTH 22/02

ĐẦU ĐUÔI
G8 53 0 2, 4
G7

691

1 0, 1, 2
G6

9543 0067 4757

2 0, 2, 3
G5

9770

3 6, 8
G4

71923 39288 76720
30111 25736 62090 11602

4 3
5 3, 7
G3

08538 17022

6 7
G2

92004

7 0
G1

02510

8 8
ĐB 878112 9 0, 1
KQ Niêm yết: BTH-22-2.jpgIn vé dò XSBTH
Đầy đủ
2 số
3 số

22. KQXS Bình Thuận ngày 15/02 Thứ Năm

XSMN> Thứ 5> XSBTH 15/02

ĐẦU ĐUÔI
G8 12 0 1, 2, 5, 5, 9
G7

890

1 2
G6

8905 5501 4923

2 3
G5

7109

3 8
G4

71096 00705 92598
83742 34502 71962 81046

4 2, 6
5 5
G3

60598 47362

6 2, 2
G2

53183

7
G1

67038

8 3
ĐB 472855 9 0, 6, 8, 8
KQ Niêm yết: BTH-15-2.jpgIn vé dò XSBTH
Đầy đủ
2 số
3 số

23. KQXS Bình Thuận ngày 08/02 Thứ Năm

XSMN> Thứ 5> XSBTH 08/02

ĐẦU ĐUÔI
G8 95 0 4, 8
G7

882

1 0,1,1,4,8,9
G6

3668 2042 4531

2 5
G5

2910

3 1
G4

21014 06219 95925
71911 60447 62682 51608

4 2, 7
5 2
G3

20152 74711

6 8
G2

92818

7
G1

07704

8 2, 2
ĐB 786590 9 0, 5
KQ Niêm yết: BTH-8-2.jpgIn vé dò XSBTH
Đầy đủ
2 số
3 số

24. KQXS Bình Thuận ngày 01/02 Thứ Năm

XSMN> Thứ 5> XSBTH 01/02

ĐẦU ĐUÔI
G8 54 0 8
G7

387

1 9
G6

9029 5579 5524

2 4, 4, 6, 9
G5

6680

3 7, 8
G4

39626 52908 52048
29044 17063 44924 34640

4 0, 4, 8
5 4, 6
G3

80238 02990

6 3
G2

87937

7 9
G1

29156

8 0, 7
ĐB 481619 9 0
KQ Niêm yết: BTH-1-2.jpgIn vé dò XSBTH
Đầy đủ
2 số
3 số

25. KQXS Bình Thuận ngày 25/01 Thứ Năm

XSMN> Thứ 5> XSBTH 25/01

ĐẦU ĐUÔI
G8 16 0 2, 5
G7

552

1 2, 6
G6

1902 4677 9740

2 7
G5

5105

3 1, 3
G4

84812 03276 34131
01198 16272 30533 65849

4 0, 9
5 2
G3

41978 93373

6
G2

82984

7 2, 3, 6, 7, 8
G1

56327

8 4
ĐB 880399 9 8, 9
KQ Niêm yết: BTH-25-1.jpgIn vé dò XSBTH
Đầy đủ
2 số
3 số

26. KQXS Bình Thuận ngày 18/01 Thứ Năm

XSMN> Thứ 5> XSBTH 18/01

ĐẦU ĐUÔI
G8 17 0 0, 8
G7

199

1 0, 3, 7, 8
G6

4418 3191 6283

2 1
G5

7445

3 2, 3, 5, 7
G4

84808 94310 61935
65437 35742 44721 54742

4 2, 2, 5
5 6
G3

29700 29813

6
G2

10756

7
G1

29632

8 3
ĐB 738933 9 1, 9
KQ Niêm yết: BTH-18-1.jpgIn vé dò XSBTH
Đầy đủ
2 số
3 số

27. KQXS Bình Thuận ngày 11/01 Thứ Năm

XSMN> Thứ 5> XSBTH 11/01

ĐẦU ĐUÔI
G8 31 0 8
G7

120

1 6, 8
G6

6963 7946 9387

2 0
G5

7670

3 1, 3
G4

76465 55661 20782
71150 82018 47333 77808

4 6
5 0
G3

32863 20116

6 1, 3, 3, 3, 5
G2

73263

7 0
G1

45981

8 1, 2, 7, 7
ĐB 892087 9
KQ Niêm yết: BTH-11-1.jpgIn vé dò XSBTH
Đầy đủ
2 số
3 số

28. KQXS Bình Thuận ngày 04/01 Thứ Năm

XSMN> Thứ 5> XSBTH 04/01

ĐẦU ĐUÔI
G8 23 0 0,2,3,4,5,8
G7

199

1 9
G6

3504 3108 9173

2 3, 3, 5
G5

6980

3
G4

36498 85305 06181
96719 04602 63103 16825

4
5 7
G3

31572 60157

6 2
G2

99223

7 2, 3
G1

84262

8 0, 1
ĐB 895400 9 8, 9
KQ Niêm yết: BTH-4-1.jpgIn vé dò XSBTH
Đầy đủ
2 số
3 số

29. KQXS Bình Thuận ngày 28/12 Thứ Năm

XSMN> Thứ 5> XSBTH 28/12

ĐẦU ĐUÔI
G8 08 0 2, 8, 8
G7

950

1 0, 5
G6

7186 2020 7102

2 0, 8
G5

3792

3 1, 2
G4

73731 43632 25015
05480 89787 06263 12108

4 9
5 0
G3

74710 01728

6 3, 3
G2

37249

7
G1

46484

8 0, 4, 6, 7
ĐB 715963 9 2
KQ Niêm yết: BTH-28-12.jpgIn vé dò XSBTH
Đầy đủ
2 số
3 số

30. KQXS Bình Thuận ngày 21/12 Thứ Năm

XSMN> Thứ 5> XSBTH 21/12

ĐẦU ĐUÔI
G8 00 0 0, 1, 6
G7

097

1 2, 7
G6

8259 6717 9689

2
G5

0412

3 0, 3, 4
G4

04530 03106 99099
64301 33556 63297 69746

4 6
5 6, 9
G3

41795 54934

6
G2

27289

7
G1

68433

8 9, 9
ĐB 851296 9 5, 6, 7, 7, 9
KQ Niêm yết: BTH-21-12.jpgIn vé dò XSBTH
Đầy đủ
2 số
3 số
Hiện thêm kết quả

Về XSBTH 30 ngày liên tiếp

XSBTH 30 ngày hay KQXSBTH 30 ngày liên tiếp là 30 kết quả xổ số Bình Thuận của 30 lần quay gần đây nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Bình Thuận

Tiện ích hay về xổ số

KQXS hôm qua (Thứ Tư, 18/07)

KQXS BÌNH THUẬN THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Đang tải dữ liệu...