XSKT Bạch thủ BTH Cầu BTH

Xổ số Bình Thuận XSBTH 30 ngày

1. Xổ số Bình Thuận ngày 15/11 Thứ Năm

XSMN> Thứ 5> XSBTH 15/11

ĐẦU ĐUÔI
G8 94 0
G7

366

1 8
G6

5324 0186 2832

2 4, 4, 5, 7
G5

2595

3 1, 2, 5, 6
G4

43569 52436 49727
96124 43935 11382 60590

4
5 3, 7
G3

47153 28257

6 6, 9
G2

17525

7
G1

37731

8 2, 6
ĐB 647718 9 0, 4, 5
KQ Niêm yết: BTH-15-11.jpgXSBTH 30 ngày
Đầy đủ
2 số
3 số

2. XSBTH ngày 08/11 Thứ Năm

XSMN> Thứ 5> XSBTH 08/11

ĐẦU ĐUÔI
G8 73 0 3, 4
G7

451

1 5, 7
G6

0891 3093 2572

2
G5

3304

3
G4

94492 80541 01292
75051 05087 29603 14843

4 1, 3, 6, 6
5 1, 1
G3

91746 61265

6 5
G2

58646

7 2, 3
G1

94317

8 7
ĐB 663615 9 1, 2, 2, 3
KQ Niêm yết: BTH-8-11.jpgIn vé dò XSBTH
Đầy đủ
2 số
3 số

4. KQXS Bình Thuận ngày 25/10 Thứ Năm

XSMN> Thứ 5> XSBTH 25/10

ĐẦU ĐUÔI
G8 30 0 0, 9
G7

800

1 4
G6

4848 0930 5878

2 5, 6
G5

6976

3 0, 0, 3
G4

62926 54548 24189
60625 90909 08282 37914

4 3, 8, 8
5
G3

08133 60164

6 4, 5, 9
G2

68143

7 6, 8
G1

27969

8 2, 9
ĐB 326565 9
KQ Niêm yết: BTH-25-10.jpgIn vé dò XSBTH
Đầy đủ
2 số
3 số

5. KQXS Bình Thuận ngày 18/10 Thứ Năm

XSMN> Thứ 5> XSBTH 18/10

ĐẦU ĐUÔI
G8 87 0 5
G7

051

1 3, 8
G6

1042 0652 0922

2 2
G5

1518

3 0, 4
G4

10534 77492 43895
45030 09313 01641 17344

4 0, 1, 2, 4
5 1, 2
G3

98997 77740

6 4
G2

96764

7
G1

51505

8 0, 7
ĐB 344180 9 2, 5, 7
KQ Niêm yết: BTH-18-10.jpgIn vé dò XSBTH
Đầy đủ
2 số
3 số

6. KQXS Bình Thuận ngày 11/10 Thứ Năm

XSMN> Thứ 5> XSBTH 11/10

ĐẦU ĐUÔI
G8 07 0 7, 7, 7
G7

313

1 3
G6

8926 5350 5280

2 1, 6, 9
G5

2262

3 5
G4

10777 84973 30907
31198 62035 20521 31495

4
5 0
G3

35807 53129

6 1, 2, 4
G2

87564

7 3, 7
G1

79161

8 0, 5
ĐB 637685 9 5, 8
KQ Niêm yết: BTH-11-10.jpgIn vé dò XSBTH
Đầy đủ
2 số
3 số

7. KQXS Bình Thuận ngày 04/10 Thứ Năm

XSMN> Thứ 5> XSBTH 04/10

ĐẦU ĐUÔI
G8 29 0 0, 3
G7

400

1 9
G6

6970 0679 7603

2 1, 3, 6, 9
G5

4733

3 2, 3
G4

72899 39691 18921
52975 36246 03419 47494

4 6
5 5
G3

63523 97332

6
G2

76298

7 0, 5, 9
G1

00355

8
ĐB 008026 9 1, 4, 8, 9
KQ Niêm yết: BTH-4-10.jpgIn vé dò XSBTH
Đầy đủ
2 số
3 số

8. KQXS Bình Thuận ngày 27/09 Thứ Năm

XSMN> Thứ 5> XSBTH 27/09

ĐẦU ĐUÔI
G8 79 0 0, 3, 7, 9
G7

400

1 4, 8
G6

6862 9214 7838

2 3, 4, 8, 9
G5

6183

3 8
G4

73695 56718 81496
06645 00029 09328 44109

4 5
5
G3

93374 81024

6 2
G2

48407

7 4, 9
G1

34723

8 3
ĐB 906503 9 5, 6
KQ Niêm yết: BTH-27-9.jpgIn vé dò XSBTH
Đầy đủ
2 số
3 số

9. KQXS Bình Thuận ngày 20/09 Thứ Năm

XSMN> Thứ 5> XSBTH 20/09

ĐẦU ĐUÔI
G8 99 0 0
G7

922

1 5
G6

4545 7941 8998

2 2, 4, 8
G5

5765

3 5
G4

75500 82453 73579
80148 84315 56393 72124

4 1, 5, 8
5 3, 5
G3

74035 04728

6 5
G2

95380

7 9
G1

01196

8 0
ĐB 207155 9 3, 6, 8, 9
KQ Niêm yết: BTH-20-9.jpgIn vé dò XSBTH
Đầy đủ
2 số
3 số

10. KQXS Bình Thuận ngày 13/09 Thứ Năm

XSMN> Thứ 5> XSBTH 13/09

ĐẦU ĐUÔI
G8 36 0 4
G7

092

1 9, 9
G6

6162 1341 1399

2 3, 4, 7
G5

3819

3 6, 8
G4

80824 34338 58504
36619 63980 30427 42623

4 1, 2, 4, 6, 7
5
G3

04344 16742

6 2
G2

26746

7 2
G1

58147

8 0
ĐB 449972 9 2, 9
KQ Niêm yết: BTH-13-9.jpgIn vé dò XSBTH
Đầy đủ
2 số
3 số

11. KQXS Bình Thuận ngày 06/09 Thứ Năm

XSMN> Thứ 5> XSBTH 06/09

ĐẦU ĐUÔI
G8 81 0 2, 8
G7

518

1 8
G6

2976 1265 8442

2 4
G5

4024

3 2
G4

01302 99232 89791
78908 87369 37647 55760

4 2, 7
5 3
G3

49597 50068

6 0,4,5,6,8,9
G2

24966

7 6
G1

05364

8 1
ĐB 765853 9 1, 7
KQ Niêm yết: BTH-6-9.jpgIn vé dò XSBTH
Đầy đủ
2 số
3 số

12. KQXS Bình Thuận ngày 30/08 Thứ Năm

XSMN> Thứ 5> XSBTH 30/08

ĐẦU ĐUÔI
G8 23 0 5
G7

037

1 5, 7
G6

9421 4505 7742

2 1, 3, 7
G5

3899

3 3, 5, 7
G4

11917 62435 29551
24560 28827 51452 95245

4 2, 5, 5, 9
5 1, 2
G3

28033 34549

6 0, 2
G2

50315

7
G1

43845

8
ĐB 624962 9 9
KQ Niêm yết: BTH-30-8.jpgIn vé dò XSBTH
Đầy đủ
2 số
3 số

13. KQXS Bình Thuận ngày 23/08 Thứ Năm

XSMN> Thứ 5> XSBTH 23/08

ĐẦU ĐUÔI
G8 24 0 4, 5, 6, 7
G7

552

1 1, 2
G6

9611 8793 5832

2 0, 2, 4, 8
G5

2530

3 0, 2, 4
G4

80022 44976 17383
00106 42505 20807 76134

4
5 2
G3

56504 35512

6
G2

23928

7 4, 6
G1

18220

8 3
ĐB 820274 9 3
KQ Niêm yết: BTH-23-8.jpgIn vé dò XSBTH
Đầy đủ
2 số
3 số

14. KQXS Bình Thuận ngày 16/08 Thứ Năm

XSMN> Thứ 5> XSBTH 16/08

ĐẦU ĐUÔI
G8 45 0 0, 2
G7

602

1 4
G6

1549 7646 5169

2 1
G5

6014

3 1, 6, 6
G4

60194 55349 79547
95262 38857 38521 96100

4 5, 6, 7, 9, 9
5 7
G3

20997 81531

6 2, 9
G2

71436

7 7
G1

38377

8
ĐB 498836 9 4, 7
KQ Niêm yết: BTH-16-8.jpgIn vé dò XSBTH
Đầy đủ
2 số
3 số

15. KQXS Bình Thuận ngày 09/08 Thứ Năm

XSMN> Thứ 5> XSBTH 09/08

ĐẦU ĐUÔI
G8 14 0 1
G7

720

1 4, 7, 7
G6

1285 8372 0721

2 0, 1
G5

0046

3 0, 6, 6
G4

06930 06668 25550
19850 08701 12536 07136

4 6, 6
5 0, 0, 3
G3

58817 32353

6 4, 8
G2

45464

7 2
G1

65017

8 5
ĐB 724746 9
KQ Niêm yết: BTH-9-8.jpgIn vé dò XSBTH
Đầy đủ
2 số
3 số

16. KQXS Bình Thuận ngày 02/08 Thứ Năm

XSMN> Thứ 5> XSBTH 02/08

ĐẦU ĐUÔI
G8 04 0 4
G7

179

1 3
G6

6899 1824 9469

2 4, 7
G5

9527

3 1
G4

61960 18461 19441
01665 64669 55031 26986

4 1
5 6, 9
G3

03213 85956

6 0,1,5,8,9,9
G2

93368

7 9
G1

73181

8 1, 6
ĐB 955959 9 9
KQ Niêm yết: BTH-2-8.jpgIn vé dò XSBTH
Đầy đủ
2 số
3 số

17. KQXS Bình Thuận ngày 26/07 Thứ Năm

XSMN> Thứ 5> XSBTH 26/07

ĐẦU ĐUÔI
G8 78 0 2, 5
G7

230

1 8
G6

9457 0822 4918

2 2, 5, 5
G5

3405

3 0
G4

68570 10625 73425
64878 79767 90154 66854

4 7, 9
5 1, 4, 4, 7
G3

50651 08347

6 7
G2

93802

7 0, 8, 8
G1

41384

8 4
ĐB 679849 9
KQ Niêm yết: BTH-26-7.jpgIn vé dò XSBTH
Đầy đủ
2 số
3 số

18. KQXS Bình Thuận ngày 19/07 Thứ Năm

XSMN> Thứ 5> XSBTH 19/07

ĐẦU ĐUÔI
G8 16 0 6, 8
G7

912

1 2, 6, 7
G6

0633 5628 0217

2 0, 8
G5

2366

3 2, 3
G4

63820 44591 84532
17478 49754 55785 08508

4
5 4
G3

37396 85306

6 6
G2

89671

7 1, 8
G1

09684

8 4, 5
ĐB 719794 9 1, 4, 6
KQ Niêm yết: BTH-19-7.jpgIn vé dò XSBTH
Đầy đủ
2 số
3 số

19. KQXS Bình Thuận ngày 12/07 Thứ Năm

XSMN> Thứ 5> XSBTH 12/07

ĐẦU ĐUÔI
G8 41 0 1, 1, 2, 9
G7

124

1
G6

0362 5624 3039

2 4, 4, 6
G5

4326

3 0, 4, 9
G4

50301 77684 04530
79201 07234 01492 82309

4 1, 1
5
G3

41941 24481

6 2, 5
G2

82077

7 7
G1

01465

8 1, 4
ĐB 985502 9 2
KQ Niêm yết: BTH-12-7.jpgIn vé dò XSBTH
Đầy đủ
2 số
3 số

20. KQXS Bình Thuận ngày 05/07 Thứ Năm

XSMN> Thứ 5> XSBTH 05/07

ĐẦU ĐUÔI
G8 28 0
G7

495

1 5
G6

1397 0223 0368

2 3, 8
G5

5633

3 1, 2, 3, 6, 8
G4

99932 97770 01631
58569 82815 15538 50136

4
5
G3

03877 19789

6 8, 9
G2

92188

7 0, 7, 8
G1

00778

8 8, 9
ĐB 868692 9 2, 5, 7
KQ Niêm yết: BTH-5-7.jpgIn vé dò XSBTH
Đầy đủ
2 số
3 số

21. KQXS Bình Thuận ngày 28/06 Thứ Năm

XSMN> Thứ 5> XSBTH 28/06

ĐẦU ĐUÔI
G8 68 0 1, 1, 5
G7

101

1 2
G6

9022 3897 3361

2 1, 2, 9, 9
G5

4605

3
G4

20846 32821 13585
28067 95949 64912 00553

4 0, 6, 9
5 3
G3

84375 84740

6 1, 7, 8
G2

35201

7 5
G1

07829

8 5
ĐB 792529 9 7
KQ Niêm yết: BTH-28-6.jpgIn vé dò XSBTH
Đầy đủ
2 số
3 số

22. KQXS Bình Thuận ngày 21/06 Thứ Năm

XSMN> Thứ 5> XSBTH 21/06

ĐẦU ĐUÔI
G8 09 0 3, 9
G7

193

1 0, 2, 7, 8, 8
G6

7103 9018 2933

2 7
G5

6354

3 3
G4

70772 59099 95412
57010 62464 05786 08498

4
5 3, 4
G3

35918 51998

6 4
G2

88117

7 2
G1

39227

8 6
ĐB 380453 9 3, 8, 8, 9
KQ Niêm yết: BTH-21-6.jpgIn vé dò XSBTH
Đầy đủ
2 số
3 số

23. KQXS Bình Thuận ngày 14/06 Thứ Năm

XSMN> Thứ 5> XSBTH 14/06

ĐẦU ĐUÔI
G8 17 0 0, 7, 8
G7

079

1 7
G6

5478 8255 7655

2 5
G5

0325

3 5, 8
G4

03738 95657 67471
54535 26443 46872 86008

4 3
5 5, 5, 7
G3

44660 86107

6 0, 6
G2

72500

7 1, 2, 2, 8, 9
G1

56172

8
ĐB 327266 9
KQ Niêm yết: BTH-14-6.jpgIn vé dò XSBTH
Đầy đủ
2 số
3 số

24. KQXS Bình Thuận ngày 07/06 Thứ Năm

XSMN> Thứ 5> XSBTH 07/06

ĐẦU ĐUÔI
G8 42 0
G7

479

1
G6

8633 3180 2675

2 9
G5

8054

3 1, 3
G4

56329 82563 38265
76090 91496 65772 96384

4 2, 7
5 4
G3

79331 12264

6 3, 4, 5
G2

38647

7 2, 5, 9
G1

95488

8 0, 4, 8
ĐB 805996 9 0, 6, 6
KQ Niêm yết: BTH-7-6.jpgIn vé dò XSBTH
Đầy đủ
2 số
3 số

25. KQXS Bình Thuận ngày 31/05 Thứ Năm

XSMN> Thứ 5> XSBTH 31/05

ĐẦU ĐUÔI
G8 57 0 7
G7

624

1 2, 3, 5, 8
G6

4455 2678 5538

2 4, 6
G5

0213

3 8
G4

07407 18818 59298
51893 65671 83749 79326

4 0, 9
5 5, 7
G3

40815 98590

6 6
G2

77840

7 1, 8
G1

47166

8
ĐB 251312 9 0, 3, 8
KQ Niêm yết: BTH-31-5.jpgIn vé dò XSBTH
Đầy đủ
2 số
3 số

26. KQXS Bình Thuận ngày 24/05 Thứ Năm

XSMN> Thứ 5> XSBTH 24/05

ĐẦU ĐUÔI
G8 71 0 0, 1
G7

100

1 3, 6, 8
G6

4348 9392 3964

2 0, 6, 9
G5

6157

3
G4

88682 49218 45941
16929 34583 57601 15960

4 1, 8
5 7
G3

85513 05662

6 0, 2, 4
G2

72926

7 1
G1

35416

8 2, 3
ĐB 158020 9 2
KQ Niêm yết: BTH-24-5.jpgIn vé dò XSBTH
Đầy đủ
2 số
3 số

27. KQXS Bình Thuận ngày 17/05 Thứ Năm

XSMN> Thứ 5> XSBTH 17/05

ĐẦU ĐUÔI
G8 57 0 3
G7

153

1 0, 1, 8, 9
G6

2010 6583 1173

2 7, 7
G5

0059

3 7
G4

49118 93962 39111
43927 64837 42950 92552

4
5 0, 2, 3, 7, 9
G3

33427 15263

6 2, 3
G2

11703

7 3
G1

39283

8 3, 3
ĐB 641919 9
KQ Niêm yết: BTH-17-5.jpgIn vé dò XSBTH
Đầy đủ
2 số
3 số

28. KQXS Bình Thuận ngày 10/05 Thứ Năm

XSMN> Thứ 5> XSBTH 10/05

ĐẦU ĐUÔI
G8 65 0 1, 9
G7

418

1 2, 8
G6

0312 9128 3209

2 6, 8
G5

1971

3 1, 4
G4

47031 34801 63126
75945 39134 06160 57141

4 1, 5
5 1, 8
G3

75258 12882

6 0, 5
G2

38951

7 1
G1

29188

8 2, 8
ĐB 172096 9 6
KQ Niêm yết: BTH-10-5.jpgIn vé dò XSBTH
Đầy đủ
2 số
3 số

29. KQXS Bình Thuận ngày 03/05 Thứ Năm

XSMN> Thứ 5> XSBTH 03/05

ĐẦU ĐUÔI
G8 27 0 0
G7

663

1 5
G6

3645 3468 2176

2 0, 7
G5

7737

3 0, 7
G4

62771 04263 36750
69320 62382 73465 65376

4 3, 5
5 0
G3

59577 32743

6 3, 3, 5, 8
G2

52100

7 1, 6, 6, 7
G1

47715

8 2
ĐB 824830 9
KQ Niêm yết: BTH-3-5.jpgIn vé dò XSBTH
Đầy đủ
2 số
3 số

30. KQXS Bình Thuận ngày 26/04 Thứ Năm

XSMN> Thứ 5> XSBTH 26/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 94 0 1, 7
G7

078

1 1
G6

5977 1401 4489

2 2, 4
G5

4981

3 0
G4

48465 83764 26663
70622 24211 78567 24599

4
5 9
G3

39659 95481

6 3, 4, 5, 7
G2

62224

7 7, 8
G1

61930

8 1, 1, 9
ĐB 757007 9 4, 9
KQ Niêm yết: BTH-26-4.jpgIn vé dò XSBTH
Đầy đủ
2 số
3 số
Hiện thêm kết quả

Về XSBTH 30 ngày liên tiếp

XSBTH 30 ngày hay KQXSBTH 30 ngày liên tiếp là 30 kết quả xổ số Bình Thuận của 30 lần quay gần đây nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Bình Thuận

Tiện ích hay về xổ số

KQXS hôm qua (Thứ Bảy, 17/11)

KQXS BÌNH THUẬN THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Đang tải dữ liệu...