XSKT Bạch thủ DT Cầu XSDT

Xổ số Đồng Tháp XSDT 30 ngày

1. Xổ số Đồng Tháp ngày 16/07 Thứ Hai

XSMN> Thứ 2> XSDT 16/07

ĐẦU ĐUÔI
G8 09 0 8, 9
G7

276

1
G6

9853 8868 2508

2 5
G5

5298

3
G4

83945 03472 11694
75272 75468 72160 76442

4 1, 2, 5
5 0, 2, 3
G3

41841 22050

6 0, 8, 8
G2

32092

7 2, 2, 6
G1

60052

8
ĐB 460725 9 2, 4, 8
KQ Niêm yết: DT-16-7.jpgXSDT 30 ngày
Đầy đủ
2 số
3 số

2. XSDT ngày 09/07 Thứ Hai

XSMN> Thứ 2> XSDT 09/07

ĐẦU ĐUÔI
G8 88 0 0, 1, 2, 7
G7

135

1
G6

3829 0974 0207

2 0, 9
G5

5181

3 5, 6, 8
G4

67520 41036 26744
36851 45601 57791 48853

4 4
5 1, 3
G3

29338 54881

6
G2

06271

7 1, 4
G1

09300

8 1, 1, 8
ĐB 589902 9 1
KQ Niêm yết: DT-9-7.jpgIn vé dò XSDT
Đầy đủ
2 số
3 số

Tin tức xổ số Đồng Tháp

 

3. KQXSDT ngày 02/07 Thứ Hai

XSMN> Thứ 2> XSDT 02/07

ĐẦU ĐUÔI
G8 64 0 5
G7

716

1 1, 6
G6

1328 2074 2084

2 8
G5

8031

3 1
G4

77611 47552 45678
80098 51197 10292 54870

4
5 2, 6, 8
G3

23805 80756

6 4
G2

45358

7 0, 4, 5, 8
G1

54675

8 4
ĐB 801893 9 2, 3, 7, 8
KQ Niêm yết: DT-2-7.jpgLô-tô XSDT
Đầy đủ
2 số
3 số

4. KQXS Đồng Tháp ngày 25/06 Thứ Hai

XSMN> Thứ 2> XSDT 25/06

ĐẦU ĐUÔI
G8 82 0 3, 8
G7

563

1 0, 7
G6

5908 9267 1839

2
G5

8592

3 4, 9
G4

34057 62010 88955
40566 08341 69703 60280

4 1
5 5, 7
G3

18317 35534

6 3, 3, 6, 7
G2

27363

7 3, 3
G1

06873

8 0, 2
ĐB 582473 9 2
KQ Niêm yết: DT-25-6.jpgIn vé dò XSDT
Đầy đủ
2 số
3 số

5. KQXS Đồng Tháp ngày 18/06 Thứ Hai

XSMN> Thứ 2> XSDT 18/06

ĐẦU ĐUÔI
G8 15 0 2, 3, 6, 8
G7

703

1 5
G6

1108 2189 3927

2 0, 7, 8
G5

0238

3 0, 8
G4

22897 64552 06595
93759 42366 53202 29546

4 6
5 2, 9
G3

14720 33264

6 4, 6
G2

82606

7
G1

29928

8 9
ĐB 391630 9 5, 7
KQ Niêm yết: DT-18-6.jpgIn vé dò XSDT
Đầy đủ
2 số
3 số

6. KQXS Đồng Tháp ngày 11/06 Thứ Hai

XSMN> Thứ 2> XSDT 11/06

ĐẦU ĐUÔI
G8 51 0 1, 4
G7

701

1 5, 5
G6

5735 5480 0562

2 2, 7
G5

3478

3 5
G4

37352 19847 73440
55315 31242 93904 25892

4 0, 2, 7
5 1, 2
G3

30227 41015

6 2
G2

18922

7 3, 6, 8
G1

86473

8 0
ĐB 936076 9 2
KQ Niêm yết: DT-11-6.jpgIn vé dò XSDT
Đầy đủ
2 số
3 số

7. KQXS Đồng Tháp ngày 04/06 Thứ Hai

XSMN> Thứ 2> XSDT 04/06

ĐẦU ĐUÔI
G8 17 0 7, 8
G7

044

1 3, 3, 7, 7
G6

4182 3178 2689

2
G5

0908

3
G4

77863 60643 42862
08694 73817 70607 52784

4 3, 4
5
G3

44886 57692

6 2, 3
G2

82613

7 8, 9
G1

16313

8 2, 4, 6, 9
ĐB 848879 9 2, 4
KQ Niêm yết: DT-4-6.jpgIn vé dò XSDT
Đầy đủ
2 số
3 số

8. KQXS Đồng Tháp ngày 28/05 Thứ Hai

XSMN> Thứ 2> XSDT 28/05

ĐẦU ĐUÔI
G8 06 0 5, 6
G7

010

1 0, 0, 5, 8
G6

8554 4610 1248

2
G5

5738

3 0, 3, 6, 8, 8
G4

24533 91760 24754
00018 67076 21264 50605

4 6, 8
5 4, 4
G3

70136 66315

6 0, 4
G2

76430

7 6
G1

59646

8
ĐB 344338 9
KQ Niêm yết: DT-28-5.jpgIn vé dò XSDT
Đầy đủ
2 số
3 số

9. KQXS Đồng Tháp ngày 21/05 Thứ Hai

XSMN> Thứ 2> XSDT 21/05

ĐẦU ĐUÔI
G8 04 0 0, 4
G7

919

1 8, 9
G6

2265 8000 2095

2 1, 1
G5

5631

3 1, 5, 9
G4

49618 15768 54250
93495 65639 81435 68721

4
5 0, 1, 2, 2
G3

60252 26651

6 5, 8
G2

80621

7
G1

79590

8
ĐB 955252 9 0, 5, 5
KQ Niêm yết: DT-21-5.jpgIn vé dò XSDT
Đầy đủ
2 số
3 số

10. KQXS Đồng Tháp ngày 14/05 Thứ Hai

XSMN> Thứ 2> XSDT 14/05

ĐẦU ĐUÔI
G8 83 0 4, 7
G7

687

1 0, 4
G6

8322 7707 0439

2 2
G5

4953

3 9, 9
G4

56354 90245 87152
08383 70004 21246 44655

4 5, 6, 6
5 2, 3, 4, 5
G3

90339 33914

6 9
G2

63369

7
G1

20810

8 3, 3, 7
ĐB 681146 9
KQ Niêm yết: DT-14-5.jpgIn vé dò XSDT
Đầy đủ
2 số
3 số

11. KQXS Đồng Tháp ngày 07/05 Thứ Hai

XSMN> Thứ 2> XSDT 07/05

ĐẦU ĐUÔI
G8 80 0 4
G7

504

1
G6

5777 8074 8228

2 8
G5

0699

3 6
G4

29682 28851 07260
91185 51636 94494 65145

4 5, 7
5 1
G3

28169 32168

6 0, 8, 9
G2

55596

7 4, 7
G1

05483

8 0, 2, 3, 5
ĐB 493447 9 4, 6, 9
KQ Niêm yết: DT-7-5.jpgIn vé dò XSDT
Đầy đủ
2 số
3 số

12. KQXS Đồng Tháp ngày 30/04 Thứ Hai

XSMN> Thứ 2> XSDT 30/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 07 0 0,0,3,4,5,7,9
G7

904

1 4, 4, 9
G6

4730 2703 6319

2 3, 5
G5

8905

3 0, 0, 4
G4

62900 81514 08630
26947 37090 36085 77034

4 7
5
G3

05000 87609

6
G2

16723

7
G1

75014

8 5
ĐB 322525 9 0
KQ Niêm yết: DT-30-4.jpgIn vé dò XSDT
Đầy đủ
2 số
3 số

13. KQXS Đồng Tháp ngày 23/04 Thứ Hai

XSMN> Thứ 2> XSDT 23/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 81 0 7
G7

196

1
G6

1399 9941 5771

2 6
G5

7339

3 9
G4

13248 85552 83093
81356 31271 89570 74626

4 1, 4, 8
5 2, 6, 7
G3

69757 69744

6 4
G2

12676

7 0, 1, 1, 6
G1

46464

8 1
ĐB 139707 9 3, 6, 9
KQ Niêm yết: DT-23-4.jpgIn vé dò XSDT
Đầy đủ
2 số
3 số

14. KQXS Đồng Tháp ngày 16/04 Thứ Hai

XSMN> Thứ 2> XSDT 16/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 16 0 4
G7

375

1 6
G6

5836 4139 4431

2 9
G5

4532

3 1, 1, 2, 6, 9
G4

75170 85851 16391
77568 53529 60461 41354

4
5 1, 4, 8
G3

76758 33284

6 1, 8
G2

93373

7 0, 3, 5
G1

44404

8 4
ĐB 832831 9 1
KQ Niêm yết: DT-16-4.jpgIn vé dò XSDT
Đầy đủ
2 số
3 số

15. KQXS Đồng Tháp ngày 09/04 Thứ Hai

XSMN> Thứ 2> XSDT 09/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 80 0
G7

972

1 2, 3, 4, 5
G6

3644 8154 5085

2 6
G5

0912

3 9
G4

33989 61126 26162
01315 64388 72114 58347

4 4, 7
5 4
G3

15439 65168

6 2, 8, 8, 9
G2

02213

7 2
G1

45068

8 0, 5, 8, 9
ĐB 054169 9
KQ Niêm yết: DT-9-4.jpgIn vé dò XSDT
Đầy đủ
2 số
3 số

16. KQXS Đồng Tháp ngày 02/04 Thứ Hai

XSMN> Thứ 2> XSDT 02/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 47 0
G7

479

1 1
G6

7477 1623 3693

2 3, 4, 8
G5

2041

3 8, 8
G4

81324 01247 58789
70754 82888 60638 70348

4 1, 7, 7, 8
5 4
G3

14378 63628

6
G2

46111

7 7, 8, 9
G1

17938

8 7, 8, 9
ĐB 267687 9 3
KQ Niêm yết: DT-2-4.jpgIn vé dò XSDT
Đầy đủ
2 số
3 số

17. KQXS Đồng Tháp ngày 26/03 Thứ Hai

XSMN> Thứ 2> XSDT 26/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 80 0 4, 5
G7

667

1 2
G6

7646 2104 4874

2 8
G5

3854

3 0, 5
G4

45778 93812 04493
46235 64928 49966 96386

4 4, 6
5 4
G3

41793 42370

6 6, 7
G2

31605

7 0, 4, 8
G1

54044

8 0, 6
ĐB 003530 9 3, 3
KQ Niêm yết: DT-26-3.jpgIn vé dò XSDT
Đầy đủ
2 số
3 số

18. KQXS Đồng Tháp ngày 19/03 Thứ Hai

XSMN> Thứ 2> XSDT 19/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 24 0 2, 2, 7
G7

802

1 6
G6

3268 7378 1607

2 0, 2, 4
G5

7552

3
G4

45116 43378 38556
13142 69751 39046 51220

4 2, 4, 4, 6
5 1, 2, 6
G3

67444 39044

6 8
G2

29922

7 1, 8, 8
G1

08802

8
ĐB 759671 9
KQ Niêm yết: DT-19-3.jpgIn vé dò XSDT
Đầy đủ
2 số
3 số

19. KQXS Đồng Tháp ngày 12/03 Thứ Hai

XSMN> Thứ 2> XSDT 12/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 75 0 4, 5, 7, 8
G7

174

1 5
G6

1179 8908 9822

2 2, 4
G5

4249

3 6, 6
G4

25124 22704 24040
77765 49836 37546 39907

4 0, 6, 9
5
G3

49390 53936

6 1, 5
G2

23505

7 4, 5, 9
G1

30361

8
ĐB 223515 9 0
KQ Niêm yết: DT-12-3.jpgIn vé dò XSDT
Đầy đủ
2 số
3 số

20. KQXS Đồng Tháp ngày 05/03 Thứ Hai

XSMN> Thứ 2> XSDT 05/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 37 0
G7

796

1 2, 7, 8
G6

6294 1312 5991

2
G5

1980

3 3, 4, 7
G4

34134 04933 88498
62055 67751 29666 24151

4 4
5 1, 1, 5
G3

42417 89518

6 5, 6
G2

78844

7
G1

21380

8 0, 0
ĐB 751065 9 1, 4, 6, 8
KQ Niêm yết: DT-5-3.jpgIn vé dò XSDT
Đầy đủ
2 số
3 số

21. KQXS Đồng Tháp ngày 26/02 Thứ Hai

XSMN> Thứ 2> XSDT 26/02

ĐẦU ĐUÔI
G8 70 0 8, 9, 9
G7

012

1 2, 2, 3
G6

8208 7482 3596

2
G5

3009

3 3
G4

91972 66352 09813
90112 80582 72209 66933

4 8
5 2, 6, 6
G3

09156 81056

6 4
G2

00791

7 0, 2
G1

92464

8 2, 2
ĐB 970448 9 1, 6
KQ Niêm yết: DT-26-2.jpgIn vé dò XSDT
Đầy đủ
2 số
3 số

22. KQXS Đồng Tháp ngày 19/02 Thứ Hai

XSMN> Thứ 2> XSDT 19/02

ĐẦU ĐUÔI
G8 58 0
G7

752

1
G6

3047 7366 3788

2 5
G5

7557

3 0, 1, 4
G4

53140 33465 75778
57134 05377 52631 09849

4 0, 7, 9
5 2, 7, 8
G3

28878 20594

6 5, 6
G2

96325

7 7, 8, 8
G1

67583

8 3, 8
ĐB 143530 9 4
KQ Niêm yết: DT-19-2.jpgIn vé dò XSDT
Đầy đủ
2 số
3 số

23. KQXS Đồng Tháp ngày 12/02 Thứ Hai

XSMN> Thứ 2> XSDT 12/02

ĐẦU ĐUÔI
G8 62 0
G7

681

1 4, 4, 4, 6
G6

8551 3414 7185

2 4
G5

3751

3 9
G4

00424 94099 88342
99184 55870 79249 28962

4 2, 2, 9
5 1, 1
G3

65616 15314

6 2, 2
G2

74614

7 0
G1

32142

8 1, 4, 5
ĐB 640739 9 9
KQ Niêm yết: DT-12-2.jpgIn vé dò XSDT
Đầy đủ
2 số
3 số

24. KQXS Đồng Tháp ngày 05/02 Thứ Hai

XSMN> Thứ 2> XSDT 05/02

ĐẦU ĐUÔI
G8 30 0 1
G7

685

1 4
G6

0346 2514 3939

2
G5

7247

3 0,4,6,8,9,9
G4

90938 14466 35979
89895 42136 65168 06239

4 6, 7
5 4
G3

25854 22172

6 6, 8
G2

07277

7 2, 7, 9
G1

24601

8 5
ĐB 016834 9 5
KQ Niêm yết: DT-5-2.jpgIn vé dò XSDT
Đầy đủ
2 số
3 số

25. KQXS Đồng Tháp ngày 29/01 Thứ Hai

XSMN> Thứ 2> XSDT 29/01

ĐẦU ĐUÔI
G8 07 0 6, 7
G7

284

1 7, 8, 9
G6

4078 8419 6655

2 5, 9
G5

6517

3 3
G4

11733 16443 86418
44651 23279 44253 44529

4 3
5 1, 3, 5, 5
G3

25876 83375

6
G2

77555

7 5, 6, 8, 9
G1

94606

8 4
ĐB 261125 9
KQ Niêm yết: DT-29-1.jpgIn vé dò XSDT
Đầy đủ
2 số
3 số

26. KQXS Đồng Tháp ngày 22/01 Thứ Hai

XSMN> Thứ 2> XSDT 22/01

ĐẦU ĐUÔI
G8 90 0 4, 4
G7

904

1 2, 7
G6

4020 0948 4342

2 0, 0
G5

1417

3 8
G4

52204 50063 46620
63286 41881 67583 77964

4 2, 8
5 7
G3

46357 70638

6 0, 3, 4
G2

26312

7
G1

46860

8 1, 3, 6, 6
ĐB 309186 9 0
KQ Niêm yết: DT-22-1.jpgIn vé dò XSDT
Đầy đủ
2 số
3 số

27. KQXS Đồng Tháp ngày 15/01 Thứ Hai

XSMN> Thứ 2> XSDT 15/01

ĐẦU ĐUÔI
G8 86 0 2, 5
G7

602

1 2, 3, 5
G6

6513 9433 0781

2 3
G5

5293

3 3
G4

14597 65612 15491
76015 67405 81178 94379

4
5
G3

37123 02775

6
G2

22180

7 5, 8, 8, 9
G1

86598

8 0, 1, 6
ĐB 452578 9 1, 3, 7, 8
KQ Niêm yết: DT-15-1.jpgIn vé dò XSDT
Đầy đủ
2 số
3 số

28. KQXS Đồng Tháp ngày 08/01 Thứ Hai

XSMN> Thứ 2> XSDT 08/01

ĐẦU ĐUÔI
G8 79 0
G7

943

1 2
G6

6053 1686 1970

2 5, 7
G5

2525

3
G4

91627 10712 25386
05770 46786 97678 86649

4 3, 9
5 3
G3

43884 51865

6 5, 8, 9
G2

89779

7 0, 0, 8, 9, 9
G1

28469

8 4, 6, 6, 6
ĐB 494468 9
KQ Niêm yết: DT-8-1.jpgIn vé dò XSDT
Đầy đủ
2 số
3 số

29. KQXS Đồng Tháp ngày 01/01 Thứ Hai

XSMN> Thứ 2> XSDT 01/01

ĐẦU ĐUÔI
G8 58 0 2, 6, 8
G7

352

1 0, 2
G6

5212 8972 8762

2 4
G5

8492

3 0, 6, 9
G4

43924 34385 71978
35076 61670 39539 87208

4
5 2, 8
G3

52136 72430

6 2
G2

05610

7 0, 2, 6, 8
G1

68606

8 5
ĐB 622602 9 2
KQ Niêm yết: DT-1-1.jpgIn vé dò XSDT
Đầy đủ
2 số
3 số

30. KQXS Đồng Tháp ngày 25/12 Thứ Hai

XSMN> Thứ 2> XSDT 25/12

ĐẦU ĐUÔI
G8 54 0 0, 6, 6, 9
G7

106

1
G6

9821 1953 5621

2 1, 1
G5

5454

3 0
G4

83353 90094 01340
11090 22161 64106 25654

4 0
5 3, 3, 4, 4, 4
G3

77899 87909

6 1
G2

33390

7
G1

50730

8
ĐB 113100 9 0, 0, 4, 9
KQ Niêm yết: DT-25-12.jpgIn vé dò XSDT
Đầy đủ
2 số
3 số
Hiện thêm kết quả

Về XSDT 30 ngày liên tiếp

XSDT 30 ngày hay KQXSDT 30 ngày liên tiếp là 30 kết quả xổ số Đồng Tháp của 30 lần quay gần đây nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Đồng Tháp

Tiện ích hay về xổ số

KQXS hôm qua (Chủ Nhật, 22/07)

KQXS ĐỒNG THÁP THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Đang tải dữ liệu...