XSKT Bạch thủ Soi CẦU
Hôm nay:
Hôm qua:
Đóng

XỔ SỐ MAX 3D PRO 30 ngày

Xem thêm:
XSMAX3DPRO 10 ngày   30 ngày   90 ngày   100 ngày   200 ngày
 

1. Xổ số Max 3D Pro ngày 23/09 (Thứ Bảy)

GiảiKỳ MT: #00316Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
276 623-
G. phụ ĐB
400tr
623 276-
Giải nhất
30tr
419 598
365 551
-
Giải nhì
10tr
310 701
329 986
570 351
-
Giải ba
4tr
569 006
646 084
373 132
356 385
-
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

-
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

-
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

-
XS Max 3D Pro 30 ngày

2. XS Max 3D Pro ngày 21/09 (Thứ Năm)

GiảiKỳ MT: #00315Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
216 145-
G. phụ ĐB
400tr
145 216-
Giải nhất
30tr
881 992
026 968
-
Giải nhì
10tr
863 418
758 008
754 901
-
Giải ba
4tr
523 346
903 201
704 543
805 091
-
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

-
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

-
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

-
XS Max 3D Pro 90 ngày

Tin XS điện toán

3. KQXS Max 3D Pro ngày 19/09 (Thứ Ba)

GiảiKỳ MT: #00314Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
408 5351
G. phụ ĐB
400tr
535 4080
Giải nhất
30tr
770 675
831 097
1
Giải nhì
10tr
802 965
890 776
239 585
2
Giải ba
4tr
759 497
769 282
741 907
827 334
9
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

34
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

372
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

3,786
XS Max 3D Pro 100 ngày

4. XS 3D PRO ngày 16/09 (Thứ Bảy)

GiảiKỳ MT: #00313Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
955 6460
G. phụ ĐB
400tr
646 9551
Giải nhất
30tr
720 422
088 216
1
Giải nhì
10tr
089 102
884 868
885 812
2
Giải ba
4tr
086 597
407 480
733 662
500 442
10
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

72
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

396
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

3,798
XS Max 3D Pro 10 ngày

5. XS Max 3D Pro ngày 14/09 (Thứ Năm)

GiảiKỳ MT: #00312Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
853 4660
G. phụ ĐB
400tr
466 8530
Giải nhất
30tr
712 599
854 688
0
Giải nhì
10tr
942 505
741 816
805 466
2
Giải ba
4tr
439 434
573 711
965 674
242 260
2
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

30
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

415
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

3,630
XS Max 3D Pro 200 ngày

6. XS Max 3D Pro ngày 12/09 (Thứ Ba)

GiảiKỳ MT: #00311Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
716 3040
G. phụ ĐB
400tr
304 7160
Giải nhất
30tr
149 190
573 047
3
Giải nhì
10tr
722 977
303 655
194 791
2
Giải ba
4tr
722 634
272 429
291 144
416 979
14
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

75
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

458
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

5,163

7. XS Max 3D Pro ngày 09/09 (Thứ Bảy)

GiảiKỳ MT: #00310Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
547 5350
G. phụ ĐB
400tr
535 5470
Giải nhất
30tr
908 107
620 579
0
Giải nhì
10tr
202 424
537 571
809 611
7
Giải ba
4tr
813 990
019 078
708 986
159 734
6
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

45
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

406
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

3,881

8. XS Max 3D Pro ngày 07/09 (Thứ Năm)

GiảiKỳ MT: #00309Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
091 4350
G. phụ ĐB
400tr
435 0910
Giải nhất
30tr
316 276
362 761
0
Giải nhì
10tr
454 417
337 904
215 500
1
Giải ba
4tr
300 110
349 279
363 246
792 944
5
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

26
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

486
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

3,905

9. XS Max 3D Pro ngày 05/09 (Thứ Ba)

GiảiKỳ MT: #00308Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
245 3561
G. phụ ĐB
400tr
356 2450
Giải nhất
30tr
936 297
306 237
1
Giải nhì
10tr
702 686
285 429
451 304
3
Giải ba
4tr
193 570
312 446
267 932
220 852
2
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

38
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

421
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,022

10. XS Max 3D Pro ngày 02/09 (Thứ Bảy)

GiảiKỳ MT: #00307Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
320 8040
G. phụ ĐB
400tr
804 3200
Giải nhất
30tr
668 675
023 110
3
Giải nhì
10tr
116 022
257 657
520 119
2
Giải ba
4tr
733 529
168 513
099 587
906 363
5
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

40
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

305
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,035

11. XS Max 3D Pro ngày 31/08 (Thứ Năm)

GiảiKỳ MT: #00306Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
491 8020
G. phụ ĐB
400tr
802 4910
Giải nhất
30tr
806 298
258 849
0
Giải nhì
10tr
599 914
728 539
265 961
0
Giải ba
4tr
706 322
429 106
074 421
219 026
6
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

36
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

309
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

3,357

12. XS Max 3D Pro ngày 29/08 (Thứ Ba)

GiảiKỳ MT: #00305Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
882 6361
G. phụ ĐB
400tr
636 8820
Giải nhất
30tr
655 293
194 097
1
Giải nhì
10tr
739 315
617 419
333 300
1
Giải ba
4tr
664 090
673 367
235 475
754 536
23
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

61
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

520
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,346

13. XS Max 3D Pro ngày 26/08 (Thứ Bảy)

GiảiKỳ MT: #00304Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
246 1780
G. phụ ĐB
400tr
178 2460
Giải nhất
30tr
530 276
488 361
5
Giải nhì
10tr
794 832
954 007
463 202
2
Giải ba
4tr
324 591
032 837
084 889
794 361
4
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

28
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

408
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

3,326

14. XS Max 3D Pro ngày 24/08 (Thứ Năm)

GiảiKỳ MT: #00303Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
396 4070
G. phụ ĐB
400tr
407 3960
Giải nhất
30tr
875 815
568 312
1
Giải nhì
10tr
098 117
824 248
353 120
12
Giải ba
4tr
977 915
783 577
799 135
552 133
19
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

87
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

443
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,870

15. XS Max 3D Pro ngày 22/08 (Thứ Ba)

GiảiKỳ MT: #00302Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
151 0880
G. phụ ĐB
400tr
088 1510
Giải nhất
30tr
553 492
286 404
0
Giải nhì
10tr
679 185
016 099
364 796
22
Giải ba
4tr
061 080
573 746
923 436
008 740
10
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

59
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

427
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,159

16. XS Max 3D Pro ngày 19/08 (Thứ Bảy)

GiảiKỳ MT: #00301Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
955 9920
G. phụ ĐB
400tr
992 9550
Giải nhất
30tr
245 502
111 914
0
Giải nhì
10tr
756 794
850 776
231 543
3
Giải ba
4tr
326 974
017 190
036 036
376 143
7
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

27
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

471
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,037

17. XS Max 3D Pro ngày 17/08 (Thứ Năm)

GiảiKỳ MT: #00300Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
780 3750
G. phụ ĐB
400tr
375 7800
Giải nhất
30tr
931 251
615 423
1
Giải nhì
10tr
018 254
057 421
587 883
0
Giải ba
4tr
994 645
819 298
628 435
601 684
2
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

25
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

494
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

3,889

18. XS Max 3D Pro ngày 15/08 (Thứ Ba)

GiảiKỳ MT: #00299Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
281 3380
G. phụ ĐB
400tr
338 2810
Giải nhất
30tr
190 549
830 654
1
Giải nhì
10tr
569 457
918 421
601 451
3
Giải ba
4tr
294 421
559 273
363 953
197 026
4
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

65
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

532
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,130

19. XS Max 3D Pro ngày 12/08 (Thứ Bảy)

GiảiKỳ MT: #00298Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
199 2030
G. phụ ĐB
400tr
203 1991
Giải nhất
30tr
135 687
430 420
0
Giải nhì
10tr
439 074
948 853
179 602
0
Giải ba
4tr
583 856
158 835
754 901
688 345
8
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

48
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

430
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,004

20. XS Max 3D Pro ngày 10/08 (Thứ Năm)

GiảiKỳ MT: #00297Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
674 3030
G. phụ ĐB
400tr
303 6740
Giải nhất
30tr
401 164
251 429
1
Giải nhì
10tr
033 082
071 259
329 093
4
Giải ba
4tr
338 225
595 696
861 206
621 368
9
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

44
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

411
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,250

21. XS Max 3D Pro ngày 08/08 (Thứ Ba)

GiảiKỳ MT: #00296Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
393 5890
G. phụ ĐB
400tr
589 3930
Giải nhất
30tr
773 574
650 685
1
Giải nhì
10tr
585 362
551 488
572 103
3
Giải ba
4tr
380 703
222 470
903 282
248 922
5
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

48
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

605
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

3,941

22. XS Max 3D Pro ngày 05/08 (Thứ Bảy)

GiảiKỳ MT: #00295Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
756 7490
G. phụ ĐB
400tr
749 7560
Giải nhất
30tr
454 940
920 352
2
Giải nhì
10tr
676 688
694 122
340 607
1
Giải ba
4tr
191 565
502 231
251 266
456 522
4
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

31
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

466
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,078

23. XS Max 3D Pro ngày 03/08 (Thứ Năm)

GiảiKỳ MT: #00294Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
250 3870
G. phụ ĐB
400tr
387 2500
Giải nhất
30tr
542 059
457 416
1
Giải nhì
10tr
482 220
174 427
740 409
3
Giải ba
4tr
347 250
743 385
836 827
453 398
8
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

41
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

510
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,069

24. XS Max 3D Pro ngày 01/08 (Thứ Ba)

GiảiKỳ MT: #00293Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
321 8540
G. phụ ĐB
400tr
854 3210
Giải nhất
30tr
938 470
388 728
2
Giải nhì
10tr
732 302
865 346
093 307
3
Giải ba
4tr
458 057
880 778
830 048
917 834
4
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

22
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

490
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

3,777

25. XS Max 3D Pro ngày 29/07 (Thứ Bảy)

GiảiKỳ MT: #00292Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
332 8720
G. phụ ĐB
400tr
872 3320
Giải nhất
30tr
536 912
134 716
0
Giải nhì
10tr
875 118
439 295
848 241
13
Giải ba
4tr
924 722
593 027
299 701
452 769
5
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

39
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

442
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

3,779

26. XS Max 3D Pro ngày 27/07 (Thứ Năm)

GiảiKỳ MT: #00291Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
166 4840
G. phụ ĐB
400tr
484 1660
Giải nhất
30tr
985 071
653 185
0
Giải nhì
10tr
049 357
290 635
151 119
9
Giải ba
4tr
649 304
415 650
280 216
992 551
0
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

33
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

395
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

3,909

27. XS Max 3D Pro ngày 25/07 (Thứ Ba)

GiảiKỳ MT: #00290Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
346 2850
G. phụ ĐB
400tr
285 3460
Giải nhất
30tr
861 647
742 161
0
Giải nhì
10tr
955 254
804 229
819 197
2
Giải ba
4tr
126 459
533 959
854 146
826 554
8
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

47
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

486
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

3,591

28. XS Max 3D Pro ngày 22/07 (Thứ Bảy)

GiảiKỳ MT: #00289Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
262 9481
G. phụ ĐB
400tr
948 2620
Giải nhất
30tr
587 676
864 564
1
Giải nhì
10tr
819 158
448 747
546 789
0
Giải ba
4tr
062 984
802 658
363 995
496 015
5
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

57
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

392
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

3,960

29. XS Max 3D Pro ngày 20/07 (Thứ Năm)

GiảiKỳ MT: #00288Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
935 1070
G. phụ ĐB
400tr
107 9350
Giải nhất
30tr
655 914
324 984
0
Giải nhì
10tr
625 189
359 956
828 417
1
Giải ba
4tr
995 973
156 774
785 881
310 997
8
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

44
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

385
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,042

30. XS Max 3D Pro ngày 18/07 (Thứ Ba)

GiảiKỳ MT: #00287Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
000 5240
G. phụ ĐB
400tr
524 0000
Giải nhất
30tr
997 315
262 076
3
Giải nhì
10tr
004 077
633 679
324 195
1
Giải ba
4tr
114 280
419 341
406 720
095 124
7
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

40
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

357
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,277
Hiện thêm kết quả

Về XSMAX3DPRO 30 ngày liên tiếp

XSMAX3DPRO 30 ngày hay KQXSMAX3DPRO 30 ngày liên tiếp là 30 kết quả xổ số Max 3D Pro của 30 lần quay gần đây nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Max 3D Pro

Tiện ích hay về xổ số

XS hôm qua (Thứ Sáu, 22/09)

KQXS MAX 3D PRO THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678