XSKT Bạch thủ Soi CẦU
Hôm nay:
Hôm qua:
Đóng

XỔ SỐ MAX 3D PRO 30 ngày

Xem thêm:
XSMAX3DPRO 10 ngày   30 ngày   90 ngày   100 ngày   200 ngày
 

1. Xổ số Max 3D Pro ngày 05/07 (Thứ Ba)

GiảiKỳ MT: #00126Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
814 1570
G. phụ ĐB
400tr
157 8140
Giải nhất
30tr
346 929
720 865
0
Giải nhì
10tr
398 775
492 134
722 643
1
Giải ba
4tr
928 502
942 584
454 864
836 949
5
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

39
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

424
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

3,855
XS Max 3D Pro 30 ngày

2. XS Max 3D Pro ngày 02/07 (Thứ Bảy)

GiảiKỳ MT: #00125Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
352 4850
G. phụ ĐB
400tr
485 3523
Giải nhất
30tr
943 282
249 727
3
Giải nhì
10tr
832 356
897 334
091 291
3
Giải ba
4tr
503 335
168 837
751 121
794 791
10
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

38
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

445
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,005
XS Max 3D Pro 90 ngày

Tin XS điện toán

3. KQXS Max 3D Pro ngày 30/06 (Thứ Năm)

GiảiKỳ MT: #00124Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
354 0320
G. phụ ĐB
400tr
032 3540
Giải nhất
30tr
659 176
065 683
1
Giải nhì
10tr
640 319
554 505
465 173
4
Giải ba
4tr
659 254
166 257
709 070
695 200
6
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

49
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

540
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

3,772
XS Max 3D Pro 100 ngày

4. XS 3D PRO ngày 28/06 (Thứ Ba)

GiảiKỳ MT: #00123Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
139 5940
G. phụ ĐB
400tr
594 1390
Giải nhất
30tr
889 772
354 018
1
Giải nhì
10tr
587 792
692 187
756 437
3
Giải ba
4tr
185 330
397 129
008 692
073 229
4
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

56
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

609
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,113
XS Max 3D Pro 10 ngày

5. XS Max 3D Pro ngày 25/06 (Thứ Bảy)

GiảiKỳ MT: #00122Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
280 0810
G. phụ ĐB
400tr
081 2800
Giải nhất
30tr
533 038
741 879
2
Giải nhì
10tr
201 481
145 175
694 979
16
Giải ba
4tr
006 509
417 625
388 079
218 178
6
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

57
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

402
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,452
XS Max 3D Pro 200 ngày

6. XS Max 3D Pro ngày 23/06 (Thứ Năm)

GiảiKỳ MT: #00121Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
955 2690
G. phụ ĐB
400tr
269 9550
Giải nhất
30tr
939 970
772 627
0
Giải nhì
10tr
421 346
743 682
843 835
7
Giải ba
4tr
392 451
498 950
123 334
251 196
8
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

46
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

523
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,053

7. XS Max 3D Pro ngày 21/06 (Thứ Ba)

GiảiKỳ MT: #00120Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
324 8710
G. phụ ĐB
400tr
871 3240
Giải nhất
30tr
607 806
590 081
1
Giải nhì
10tr
598 602
531 216
104 318
1
Giải ba
4tr
989 545
266 613
323 364
021 964
11
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

45
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

461
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,204

8. XS Max 3D Pro ngày 18/06 (Thứ Bảy)

GiảiKỳ MT: #00119Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
374 0300
G. phụ ĐB
400tr
030 3740
Giải nhất
30tr
023 062
910 868
6
Giải nhì
10tr
725 430
683 474
397 249
2
Giải ba
4tr
307 828
246 902
712 331
998 987
6
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

36
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

474
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,422

9. XS Max 3D Pro ngày 16/06 (Thứ Năm)

GiảiKỳ MT: #00118Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
707 7580
G. phụ ĐB
400tr
758 7070
Giải nhất
30tr
135 583
135 514
0
Giải nhì
10tr
165 746
410 110
306 732
4
Giải ba
4tr
757 863
328 899
327 416
558 834
11
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

37
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

446
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,348

10. XS Max 3D Pro ngày 14/06 (Thứ Ba)

GiảiKỳ MT: #00117Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
536 6390
G. phụ ĐB
400tr
639 5360
Giải nhất
30tr
609 464
899 724
0
Giải nhì
10tr
537 689
561 753
031 417
2
Giải ba
4tr
392 932
146 889
615 818
802 769
5
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

43
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

620
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,171

11. XS Max 3D Pro ngày 11/06 (Thứ Bảy)

GiảiKỳ MT: #00116Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
026 5910
G. phụ ĐB
400tr
591 0260
Giải nhất
30tr
658 954
750 647
2
Giải nhì
10tr
608 294
599 121
212 834
11
Giải ba
4tr
980 021
869 027
117 897
894 970
6
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

46
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

427
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,045

12. XS Max 3D Pro ngày 09/06 (Thứ Năm)

GiảiKỳ MT: #00115Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
162 0221
G. phụ ĐB
400tr
022 1620
Giải nhất
30tr
217 218
529 083
1
Giải nhì
10tr
330 815
750 888
537 589
2
Giải ba
4tr
007 538
149 210
739 588
561 761
10
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

55
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

640
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,522

13. XS Max 3D Pro ngày 07/06 (Thứ Ba)

GiảiKỳ MT: #00114Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
785 8610
G. phụ ĐB
400tr
861 7850
Giải nhất
30tr
945 022
546 153
0
Giải nhì
10tr
125 569
632 244
950 552
4
Giải ba
4tr
205 052
449 705
638 697
694 185
5
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

79
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

428
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,239

14. XS Max 3D Pro ngày 04/06 (Thứ Bảy)

GiảiKỳ MT: #00113Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
591 7270
G. phụ ĐB
400tr
727 5910
Giải nhất
30tr
542 463
562 080
1
Giải nhì
10tr
582 877
384 760
177 049
2
Giải ba
4tr
331 891
919 694
727 667
032 159
5
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

46
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

436
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

3,929

15. XS Max 3D Pro ngày 02/06 (Thứ Năm)

GiảiKỳ MT: #00112Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
666 7280
G. phụ ĐB
400tr
728 6660
Giải nhất
30tr
813 696
629 493
1
Giải nhì
10tr
550 281
827 166
854 452
1
Giải ba
4tr
224 468
495 047
531 981
967 518
6
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

44
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

474
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,170

16. XS Max 3D Pro ngày 31/05 (Thứ Ba)

GiảiKỳ MT: #00111Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
933 9770
G. phụ ĐB
400tr
977 9330
Giải nhất
30tr
789 834
048 300
2
Giải nhì
10tr
053 327
423 909
090 392
2
Giải ba
4tr
671 728
182 223
260 857
674 023
3
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

46
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

550
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

3,970

17. XS Max 3D Pro ngày 28/05 (Thứ Bảy)

GiảiKỳ MT: #00110Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
141 3450
G. phụ ĐB
400tr
345 1410
Giải nhất
30tr
953 198
982 437
0
Giải nhì
10tr
738 433
689 738
898 992
1
Giải ba
4tr
583 080
771 962
907 660
667 444
5
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

26
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

459
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

3,802

18. XS Max 3D Pro ngày 26/05 (Thứ Năm)

GiảiKỳ MT: #00109Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
779 2860
G. phụ ĐB
400tr
286 7790
Giải nhất
30tr
711 356
030 080
0
Giải nhì
10tr
728 381
969 849
695 141
4
Giải ba
4tr
077 869
297 885
339 937
323 542
2
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

62
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

659
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,165

19. XS Max 3D Pro ngày 24/05 (Thứ Ba)

GiảiKỳ MT: #00108Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
548 8000
G. phụ ĐB
400tr
800 5481
Giải nhất
30tr
701 222
667 736
2
Giải nhì
10tr
988 433
867 148
099 468
1
Giải ba
4tr
948 860
183 456
829 155
582 531
6
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

42
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

341
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,483

20. XS Max 3D Pro ngày 21/05 (Thứ Bảy)

GiảiKỳ MT: #00107Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
584 0580
G. phụ ĐB
400tr
058 5840
Giải nhất
30tr
605 998
570 159
0
Giải nhì
10tr
356 380
950 646
994 566
4
Giải ba
4tr
131 946
832 278
615 413
420 388
4
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

51
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

350
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,155

21. XS Max 3D Pro ngày 19/05 (Thứ Năm)

GiảiKỳ MT: #00106Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
110 7720
G. phụ ĐB
400tr
772 1100
Giải nhất
30tr
166 033
625 178
0
Giải nhì
10tr
762 404
458 037
790 759
1
Giải ba
4tr
801 168
086 856
275 601
619 548
11
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

43
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

513
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,091

22. XS Max 3D Pro ngày 17/05 (Thứ Ba)

GiảiKỳ MT: #00105Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
291 4810
G. phụ ĐB
400tr
481 2910
Giải nhất
30tr
907 398
140 037
0
Giải nhì
10tr
340 934
408 959
298 235
4
Giải ba
4tr
285 828
489 720
841 673
326 105
10
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

43
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

458
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

3,894

23. XS Max 3D Pro ngày 14/05 (Thứ Bảy)

GiảiKỳ MT: #00104Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
928 5810
G. phụ ĐB
400tr
581 9280
Giải nhất
30tr
604 601
572 616
0
Giải nhì
10tr
249 696
780 778
755 530
7
Giải ba
4tr
515 752
449 380
016 760
878 160
4
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

50
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

359
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,037

24. XS Max 3D Pro ngày 12/05 (Thứ Năm)

GiảiKỳ MT: #00103Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
932 4030
G. phụ ĐB
400tr
403 9320
Giải nhất
30tr
904 205
976 378
4
Giải nhì
10tr
281 630
786 639
387 385
4
Giải ba
4tr
440 858
500 136
223 046
406 258
6
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

62
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

382
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,501

25. XS Max 3D Pro ngày 10/05 (Thứ Ba)

GiảiKỳ MT: #00102Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
222 1941
G. phụ ĐB
400tr
194 2220
Giải nhất
30tr
740 523
332 519
2
Giải nhì
10tr
702 362
099 805
177 218
4
Giải ba
4tr
240 241
505 603
604 801
262 138
9
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

37
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

474
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,088

26. XS Max 3D Pro ngày 07/05 (Thứ Bảy)

GiảiKỳ MT: #00101Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
495 2380
G. phụ ĐB
400tr
238 4950
Giải nhất
30tr
442 751
050 114
2
Giải nhì
10tr
542 734
447 730
882 397
8
Giải ba
4tr
600 666
976 323
858 305
543 537
3
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

52
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

501
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,447

27. XS Max 3D Pro ngày 05/05 (Thứ Năm)

GiảiKỳ MT: #00100Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
734 4710
G. phụ ĐB
400tr
471 7341
Giải nhất
30tr
031 163
256 565
4
Giải nhì
10tr
600 258
714 649
729 946
2
Giải ba
4tr
109 381
037 882
624 538
221 569
5
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

41
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

419
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,174

28. XS Max 3D Pro ngày 03/05 (Thứ Ba)

GiảiKỳ MT: #00099Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
163 6810
G. phụ ĐB
400tr
681 1630
Giải nhất
30tr
705 560
232 296
1
Giải nhì
10tr
133 517
539 050
654 191
3
Giải ba
4tr
555 306
213 473
858 840
779 458
4
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

100
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

451
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,473

29. XS Max 3D Pro ngày 30/04 (Thứ Bảy)

GiảiKỳ MT: #00098Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
837 2960
G. phụ ĐB
400tr
296 8370
Giải nhất
30tr
755 477
821 454
0
Giải nhì
10tr
357 014
122 052
588 053
0
Giải ba
4tr
133 881
960 388
370 788
664 753
1
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

46
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

365
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

3,876

30. XS Max 3D Pro ngày 28/04 (Thứ Năm)

GiảiKỳ MT: #00097Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
452 5430
G. phụ ĐB
400tr
543 4520
Giải nhất
30tr
468 202
783 456
1
Giải nhì
10tr
901 528
473 304
232 357
20
Giải ba
4tr
544 086
057 026
534 637
994 246
8
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

90
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

448
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

5,020
Hiện thêm kết quả

Về XSMAX3DPRO 30 ngày liên tiếp

XSMAX3DPRO 30 ngày hay KQXSMAX3DPRO 30 ngày liên tiếp là 30 kết quả xổ số Max 3D Pro của 30 lần quay gần đây nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Max 3D Pro

Tiện ích hay về xổ số

XS hôm qua (Thứ Ba, 05/07)

KQXS MAX 3D PRO THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567