XSKT Bạch thủ Soi CẦU
Hôm nay:
Hôm qua:
Đóng

XỔ SỐ MAX 3D PRO 30 ngày

Xem thêm:
XSMAX3DPRO 10 ngày   30 ngày   90 ngày   100 ngày   200 ngày
 

1. Xổ số Max 3D Pro ngày 05/03 (Thứ Ba)

GiảiKỳ MT: #00385Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
201 3180
G. phụ ĐB
400tr
318 2010
Giải nhất
30tr
144 290
438 679
3
Giải nhì
10tr
811 035
679 884
754 547
9
Giải ba
4tr
335 554
769 056
124 594
316 773
5
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

55
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

498
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

5,466
XS Max 3D Pro 30 ngày

2. XS Max 3D Pro ngày 02/03 (Thứ Bảy)

GiảiKỳ MT: #00384Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
419 7190
G. phụ ĐB
400tr
719 4190
Giải nhất
30tr
149 100
017 105
0
Giải nhì
10tr
183 431
595 771
159 560
2
Giải ba
4tr
481 449
224 630
141 634
680 832
7
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

38
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

626
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,539
XS Max 3D Pro 90 ngày

Tin XS điện toán

3. KQXS Max 3D Pro ngày 29/02 (Thứ Năm)

GiảiKỳ MT: #00383Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
061 2370
G. phụ ĐB
400tr
237 0610
Giải nhất
30tr
954 841
949 701
1
Giải nhì
10tr
642 626
212 974
599 027
1
Giải ba
4tr
708 989
650 411
421 283
154 644
9
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

43
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

464
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,569
XS Max 3D Pro 100 ngày

4. XS 3D PRO ngày 27/02 (Thứ Ba)

GiảiKỳ MT: #00382Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
080 5950
G. phụ ĐB
400tr
595 0800
Giải nhất
30tr
589 056
513 745
1
Giải nhì
10tr
318 638
680 129
421 574
2
Giải ba
4tr
284 079
978 393
100 789
872 255
7
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

40
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

563
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

5,302
XS Max 3D Pro 10 ngày

5. XS Max 3D Pro ngày 24/02 (Thứ Bảy)

GiảiKỳ MT: #00381Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
762 2620
G. phụ ĐB
400tr
262 7620
Giải nhất
30tr
495 197
905 282
1
Giải nhì
10tr
238 919
561 434
822 304
3
Giải ba
4tr
025 185
949 521
836 890
724 835
13
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

43
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

613
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,658
XS Max 3D Pro 200 ngày

6. XS Max 3D Pro ngày 22/02 (Thứ Năm)

GiảiKỳ MT: #00380Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
188 6240
G. phụ ĐB
400tr
624 1881
Giải nhất
30tr
668 227
644 497
2
Giải nhì
10tr
157 434
519 130
282 849
5
Giải ba
4tr
812 641
571 660
386 213
091 539
9
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

73
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

603
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

5,974

7. XS Max 3D Pro ngày 20/02 (Thứ Ba)

GiảiKỳ MT: #00379Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
983 0090
G. phụ ĐB
400tr
009 9830
Giải nhất
30tr
074 759
897 875
0
Giải nhì
10tr
850 267
329 418
461 649
0
Giải ba
4tr
733 849
799 350
663 195
826 091
7
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

39
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

567
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

5,152

8. XS Max 3D Pro ngày 17/02 (Thứ Bảy)

GiảiKỳ MT: #00378Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
494 8290
G. phụ ĐB
400tr
829 4940
Giải nhất
30tr
394 562
457 226
5
Giải nhì
10tr
699 295
494 230
417 611
7
Giải ba
4tr
332 242
292 501
889 548
117 025
4
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

52
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

469
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

5,111

9. XS Max 3D Pro ngày 15/02 (Thứ Năm)

GiảiKỳ MT: #00377Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
826 1390
G. phụ ĐB
400tr
139 8260
Giải nhất
30tr
647 839
248 669
1
Giải nhì
10tr
003 580
677 898
480 415
1
Giải ba
4tr
159 480
338 769
734 553
500 558
4
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

39
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

790
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,820

10. XS Max 3D Pro ngày 13/02 (Thứ Ba)

GiảiKỳ MT: #00376Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
081 2310
G. phụ ĐB
400tr
231 0810
Giải nhất
30tr
702 694
343 964
1
Giải nhì
10tr
143 935
712 600
557 311
10
Giải ba
4tr
362 334
529 756
052 242
193 147
5
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

68
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

590
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

5,259

11. XS Max 3D Pro ngày 08/02 (Thứ Năm)

GiảiKỳ MT: #00375Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
953 8030
G. phụ ĐB
400tr
803 9530
Giải nhất
30tr
053 062
505 687
3
Giải nhì
10tr
164 053
250 546
561 506
4
Giải ba
4tr
150 245
549 048
942 007
847 849
7
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

46
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

487
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

5,099

12. XS Max 3D Pro ngày 06/02 (Thứ Ba)

GiảiKỳ MT: #00374Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
867 1100
G. phụ ĐB
400tr
110 8670
Giải nhất
30tr
134 634
120 622
3
Giải nhì
10tr
741 221
797 520
757 821
4
Giải ba
4tr
693 014
018 910
418 171
322 587
6
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

63
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

825
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

5,828

13. XS Max 3D Pro ngày 03/02 (Thứ Bảy)

GiảiKỳ MT: #00373Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
394 7870
G. phụ ĐB
400tr
787 3940
Giải nhất
30tr
353 335
751 170
1
Giải nhì
10tr
262 280
519 806
030 029
2
Giải ba
4tr
297 251
485 060
202 921
758 765
6
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

42
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

563
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

5,255

14. XS Max 3D Pro ngày 01/02 (Thứ Năm)

GiảiKỳ MT: #00372Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
812 3880
G. phụ ĐB
400tr
388 8120
Giải nhất
30tr
054 719
255 673
0
Giải nhì
10tr
723 653
891 184
068 281
12
Giải ba
4tr
228 257
645 170
122 827
072 657
8
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

48
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

679
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

5,542

15. XS Max 3D Pro ngày 30/01 (Thứ Ba)

GiảiKỳ MT: #00371Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
339 0190
G. phụ ĐB
400tr
019 3390
Giải nhất
30tr
034 294
932 702
1
Giải nhì
10tr
864 443
419 992
035 330
3
Giải ba
4tr
416 705
128 138
603 193
942 859
5
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

31
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

825
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,760

16. XS Max 3D Pro ngày 27/01 (Thứ Bảy)

GiảiKỳ MT: #00370Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
985 8490
G. phụ ĐB
400tr
849 9850
Giải nhất
30tr
058 655
280 271
1
Giải nhì
10tr
501 521
922 454
684 739
3
Giải ba
4tr
590 961
405 355
000 197
530 044
4
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

40
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

470
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,932

17. XS Max 3D Pro ngày 25/01 (Thứ Năm)

GiảiKỳ MT: #00369Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
557 4720
G. phụ ĐB
400tr
472 5570
Giải nhất
30tr
462 533
441 089
0
Giải nhì
10tr
402 445
273 083
957 101
0
Giải ba
4tr
716 917
723 227
106 321
270 419
6
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

45
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

584
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,503

18. XS Max 3D Pro ngày 23/01 (Thứ Ba)

GiảiKỳ MT: #00368Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
578 7880
G. phụ ĐB
400tr
788 5780
Giải nhất
30tr
017 181
727 760
0
Giải nhì
10tr
607 217
453 841
549 194
1
Giải ba
4tr
159 681
890 619
604 598
377 511
8
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

49
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

618
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

5,004

19. XS Max 3D Pro ngày 20/01 (Thứ Bảy)

GiảiKỳ MT: #00367Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
061 2050
G. phụ ĐB
400tr
205 0610
Giải nhất
30tr
233 093
482 298
2
Giải nhì
10tr
354 551
831 730
809 246
3
Giải ba
4tr
898 876
879 500
360 449
315 996
11
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

57
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

513
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

5,078

20. XS Max 3D Pro ngày 18/01 (Thứ Năm)

GiảiKỳ MT: #00366Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
504 3400
G. phụ ĐB
400tr
340 5040
Giải nhất
30tr
666 119
850 917
1
Giải nhì
10tr
932 816
956 554
916 414
3
Giải ba
4tr
158 832
757 126
830 072
908 992
16
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

40
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

463
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,947

21. XS Max 3D Pro ngày 16/01 (Thứ Ba)

GiảiKỳ MT: #00365Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
109 3341
G. phụ ĐB
400tr
334 1090
Giải nhất
30tr
263 290
349 726
2
Giải nhì
10tr
801 782
740 404
907 089
1
Giải ba
4tr
628 731
508 833
850 092
165 506
4
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

28
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

702
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,247

22. XS Max 3D Pro ngày 13/01 (Thứ Bảy)

GiảiKỳ MT: #00364Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
668 6261
G. phụ ĐB
400tr
626 6681
Giải nhất
30tr
806 463
473 979
0
Giải nhì
10tr
617 335
021 229
858 352
11
Giải ba
4tr
131 987
605 355
590 742
199 480
6
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

65
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

852
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

5,785

23. XS Max 3D Pro ngày 11/01 (Thứ Năm)

GiảiKỳ MT: #00363Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
644 2960
G. phụ ĐB
400tr
296 6440
Giải nhất
30tr
754 577
377 297
2
Giải nhì
10tr
169 351
568 726
386 477
6
Giải ba
4tr
557 869
461 082
951 547
789 278
10
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

51
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

656
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

6,030

24. XS Max 3D Pro ngày 09/01 (Thứ Ba)

GiảiKỳ MT: #00362Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
563 9330
G. phụ ĐB
400tr
933 5630
Giải nhất
30tr
761 477
387 273
5
Giải nhì
10tr
747 705
937 774
086 169
5
Giải ba
4tr
263 376
390 941
963 751
649 140
8
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

62
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

473
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

5,009

25. XS Max 3D Pro ngày 06/01 (Thứ Bảy)

GiảiKỳ MT: #00361Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
307 5280
G. phụ ĐB
400tr
528 3070
Giải nhất
30tr
043 665
015 559
2
Giải nhì
10tr
578 761
660 931
315 655
2
Giải ba
4tr
540 085
157 338
758 052
227 040
2
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

64
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

540
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,769

26. XS Max 3D Pro ngày 04/01 (Thứ Năm)

GiảiKỳ MT: #00360Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
438 1800
G. phụ ĐB
400tr
180 4380
Giải nhất
30tr
258 260
212 601
2
Giải nhì
10tr
104 502
740 104
773 753
2
Giải ba
4tr
169 103
771 265
288 835
937 535
5
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

39
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

658
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,855

27. XS Max 3D Pro ngày 02/01 (Thứ Ba)

GiảiKỳ MT: #00359Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
496 8910
G. phụ ĐB
400tr
891 4960
Giải nhất
30tr
558 006
897 380
0
Giải nhì
10tr
988 959
856 959
776 068
12
Giải ba
4tr
451 761
218 808
348 300
786 747
7
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

48
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

446
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

5,082

28. XS Max 3D Pro ngày 30/12 (Thứ Bảy)

GiảiKỳ MT: #00358Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
359 0660
G. phụ ĐB
400tr
066 3590
Giải nhất
30tr
752 940
326 805
0
Giải nhì
10tr
814 767
250 363
972 878
4
Giải ba
4tr
156 735
103 550
279 898
962 254
3
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

48
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

495
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

5,294

29. XS Max 3D Pro ngày 28/12 (Thứ Năm)

GiảiKỳ MT: #00357Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
997 7751
G. phụ ĐB
400tr
775 9971
Giải nhất
30tr
291 164
785 097
0
Giải nhì
10tr
213 881
138 698
260 815
0
Giải ba
4tr
363 208
228 272
898 141
842 736
6
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

73
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

614
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

5,418

30. XS Max 3D Pro ngày 26/12 (Thứ Ba)

GiảiKỳ MT: #00356Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
032 9610
G. phụ ĐB
400tr
961 0320
Giải nhất
30tr
536 280
217 876
5
Giải nhì
10tr
886 752
010 594
832 685
4
Giải ba
4tr
941 876
806 237
404 663
623 035
2
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

47
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

490
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

5,247
Hiện thêm kết quả

Về XSMAX3DPRO 30 ngày liên tiếp

XSMAX3DPRO 30 ngày hay KQXSMAX3DPRO 30 ngày liên tiếp là 30 kết quả xổ số Max 3D Pro của 30 lần quay gần đây nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Max 3D Pro

Tiện ích hay về xổ số

XS hôm qua (Thứ Hai, 04/03)

KQXS MAX 3D PRO THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
26272829123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567