XSKT Bạch thủ Soi CẦU
Hôm nay:
Hôm qua:
Đóng

XỔ SỐ MAX 3D PRO 30 ngày

Xem thêm:
XSMAX3DPRO 30 ngày   90 ngày   100 ngày   200 ngày 10 ngày
 

1. Xổ số Max 3D Pro ngày 13/07 (Thứ Bảy)

GiảiKỳ MT: #00441Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
744 8010
G. phụ ĐB
400tr
801 7440
Giải nhất
30tr
420 054
771 455
0
Giải nhì
10tr
535 056
681 130
305 112
6
Giải ba
4tr
043 557
817 115
540 173
398 281
4
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

33
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

433
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,805
XS Max 3D Pro 30 ngày

2. XS Max 3D Pro ngày 11/07 (Thứ Năm)

GiảiKỳ MT: #00440Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
412 1710
G. phụ ĐB
400tr
171 4120
Giải nhất
30tr
688 954
294 084
1
Giải nhì
10tr
914 631
253 308
468 244
3
Giải ba
4tr
967 557
823 190
832 444
450 940
9
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

46
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

707
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,793
XS Max 3D Pro 90 ngày

Tin XS điện toán

3. KQXS Max 3D Pro ngày 09/07 (Thứ Ba)

GiảiKỳ MT: #00439Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
722 0420
G. phụ ĐB
400tr
042 7220
Giải nhất
30tr
134 223
558 822
4
Giải nhì
10tr
151 833
371 252
251 522
8
Giải ba
4tr
170 260
212 286
766 951
637 251
9
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

71
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

521
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

5,675
XS Max 3D Pro 100 ngày

4. XS 3D PRO ngày 06/07 (Thứ Bảy)

GiảiKỳ MT: #00438Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
396 0570
G. phụ ĐB
400tr
057 3960
Giải nhất
30tr
116 103
359 793
1
Giải nhì
10tr
438 145
645 997
590 358
4
Giải ba
4tr
170 038
616 211
434 737
570 860
11
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

49
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

500
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

5,226
XS Max 3D Pro 200 ngày

5. XS Max 3D Pro ngày 04/07 (Thứ Năm)

GiảiKỳ MT: #00437Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
492 9740
G. phụ ĐB
400tr
974 4920
Giải nhất
30tr
759 429
280 627
0
Giải nhì
10tr
770 043
714 542
941 503
2
Giải ba
4tr
979 277
356 013
828 129
816 691
6
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

34
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

528
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,795
XS Max 3D Pro 10 ngày

6. XS Max 3D Pro ngày 02/07 (Thứ Ba)

GiảiKỳ MT: #00436Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
073 8520
G. phụ ĐB
400tr
852 0730
Giải nhất
30tr
825 423
308 820
0
Giải nhì
10tr
002 784
430 445
193 030
3
Giải ba
4tr
280 757
126 999
771 276
064 436
6
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

38
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

533
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

5,038

7. XS Max 3D Pro ngày 29/06 (Thứ Bảy)

GiảiKỳ MT: #00435Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
620 3550
G. phụ ĐB
400tr
355 6200
Giải nhất
30tr
656 861
863 144
0
Giải nhì
10tr
607 030
412 450
769 580
4
Giải ba
4tr
604 693
386 216
302 271
568 872
13
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

67
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

562
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

5,153

8. XS Max 3D Pro ngày 27/06 (Thứ Năm)

GiảiKỳ MT: #00434Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
200 1200
G. phụ ĐB
400tr
120 2000
Giải nhất
30tr
247 118
237 342
5
Giải nhì
10tr
317 159
523 393
409 207
3
Giải ba
4tr
070 216
648 162
154 351
549 424
6
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

33
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

567
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

5,442

9. XS Max 3D Pro ngày 25/06 (Thứ Ba)

GiảiKỳ MT: #00433Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
396 2150
G. phụ ĐB
400tr
215 3961
Giải nhất
30tr
641 820
735 729
1
Giải nhì
10tr
058 180
443 738
936 251
4
Giải ba
4tr
160 156
003 858
812 302
166 123
10
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

46
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

749
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

5,108

10. XS Max 3D Pro ngày 22/06 (Thứ Bảy)

GiảiKỳ MT: #00432Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
960 5370
G. phụ ĐB
400tr
537 9600
Giải nhất
30tr
981 309
338 112
0
Giải nhì
10tr
572 489
313 946
155 117
8
Giải ba
4tr
768 881
827 592
279 123
446 076
5
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

53
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

367
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

5,349

11. XS Max 3D Pro ngày 20/06 (Thứ Năm)

GiảiKỳ MT: #00431Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
624 8580
G. phụ ĐB
400tr
858 6240
Giải nhất
30tr
757 520
871 651
0
Giải nhì
10tr
383 123
616 348
297 306
3
Giải ba
4tr
115 354
207 540
505 155
660 264
6
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

44
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

556
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

5,327

12. XS Max 3D Pro ngày 18/06 (Thứ Ba)

GiảiKỳ MT: #00430Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
544 9440
G. phụ ĐB
400tr
944 5441
Giải nhất
30tr
206 696
753 549
3
Giải nhì
10tr
065 156
814 999
065 143
3
Giải ba
4tr
265 027
402 261
513 543
283 278
2
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

50
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

444
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

5,281

13. XS Max 3D Pro ngày 15/06 (Thứ Bảy)

GiảiKỳ MT: #00429Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
635 0810
G. phụ ĐB
400tr
081 6350
Giải nhất
30tr
008 741
351 640
1
Giải nhì
10tr
953 728
538 850
177 105
7
Giải ba
4tr
500 821
578 783
048 642
632 707
15
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

49
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

554
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,949

14. XS Max 3D Pro ngày 13/06 (Thứ Năm)

GiảiKỳ MT: #00428Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
932 4560
G. phụ ĐB
400tr
456 9320
Giải nhất
30tr
548 662
208 558
1
Giải nhì
10tr
743 464
837 829
207 925
4
Giải ba
4tr
986 113
783 645
842 197
782 917
2
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

58
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

484
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

5,061

15. XS Max 3D Pro ngày 11/06 (Thứ Ba)

GiảiKỳ MT: #00427Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
771 6770
G. phụ ĐB
400tr
677 7710
Giải nhất
30tr
433 780
664 718
0
Giải nhì
10tr
416 986
123 716
218 220
12
Giải ba
4tr
015 212
301 547
577 555
166 211
10
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

98
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

556
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

5,851

16. XS Max 3D Pro ngày 08/06 (Thứ Bảy)

GiảiKỳ MT: #00426Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
136 1535
G. phụ ĐB
400tr
153 1361
Giải nhất
30tr
991 418
409 474
1
Giải nhì
10tr
567 850
761 965
558 820
2
Giải ba
4tr
270 948
619 761
174 726
606 215
6
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

69
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

763
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,630

17. XS Max 3D Pro ngày 06/06 (Thứ Năm)

GiảiKỳ MT: #00425Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
412 0671
G. phụ ĐB
400tr
067 4120
Giải nhất
30tr
769 978
451 534
1
Giải nhì
10tr
685 712
879 199
914 591
2
Giải ba
4tr
163 285
670 985
409 422
192 641
5
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

60
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

462
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

5,348

18. XS Max 3D Pro ngày 04/06 (Thứ Ba)

GiảiKỳ MT: #00424Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
962 7460
G. phụ ĐB
400tr
746 9620
Giải nhất
30tr
396 725
629 412
0
Giải nhì
10tr
789 208
483 895
611 473
2
Giải ba
4tr
256 869
927 146
380 620
510 756
2
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

50
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

502
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

5,228

19. XS Max 3D Pro ngày 01/06 (Thứ Bảy)

GiảiKỳ MT: #00423Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
657 0970
G. phụ ĐB
400tr
097 6570
Giải nhất
30tr
376 177
121 555
0
Giải nhì
10tr
156 113
102 211
715 629
8
Giải ba
4tr
952 976
288 461
568 932
789 399
27
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

74
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

463
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

6,241

20. XS Max 3D Pro ngày 30/05 (Thứ Năm)

GiảiKỳ MT: #00422Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
479 3720
G. phụ ĐB
400tr
372 4791
Giải nhất
30tr
517 809
163 624
2
Giải nhì
10tr
161 880
695 616
381 585
10
Giải ba
4tr
703 500
777 075
045 576
749 246
6
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

60
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

769
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,682

21. XS Max 3D Pro ngày 28/05 (Thứ Ba)

GiảiKỳ MT: #00421Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
343 2290
G. phụ ĐB
400tr
229 3430
Giải nhất
30tr
258 218
479 835
14
Giải nhì
10tr
426 018
238 899
964 521
5
Giải ba
4tr
220 318
632 953
416 541
388 204
14
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

67
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

703
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

5,844

22. XS Max 3D Pro ngày 25/05 (Thứ Bảy)

GiảiKỳ MT: #00420Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
371 2390
G. phụ ĐB
400tr
239 3710
Giải nhất
30tr
270 633
859 723
0
Giải nhì
10tr
070 392
525 784
621 024
5
Giải ba
4tr
437 934
699 041
464 657
518 090
4
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

35
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

407
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

3,564

23. XS Max 3D Pro ngày 23/05 (Thứ Năm)

GiảiKỳ MT: #00419Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
728 3870
G. phụ ĐB
400tr
387 7280
Giải nhất
30tr
343 403
791 356
0
Giải nhì
10tr
176 856
098 351
245 399
4
Giải ba
4tr
446 014
839 935
631 353
970 238
6
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

52
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

624
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

5,120

24. XS Max 3D Pro ngày 21/05 (Thứ Ba)

GiảiKỳ MT: #00418Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
159 0240
G. phụ ĐB
400tr
024 1590
Giải nhất
30tr
533 200
464 637
1
Giải nhì
10tr
816 943
113 777
600 624
0
Giải ba
4tr
116 977
700 963
731 367
216 434
11
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

61
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

704
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

5,681

25. XS Max 3D Pro ngày 18/05 (Thứ Bảy)

GiảiKỳ MT: #00417Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
837 3310
G. phụ ĐB
400tr
331 8370
Giải nhất
30tr
138 416
422 735
1
Giải nhì
10tr
382 896
979 359
593 845
2
Giải ba
4tr
012 045
372 082
894 860
075 736
5
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

40
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

505
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,887

26. XS Max 3D Pro ngày 16/05 (Thứ Năm)

GiảiKỳ MT: #00416Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
307 6960
G. phụ ĐB
400tr
696 3070
Giải nhất
30tr
140 536
036 320
4
Giải nhì
10tr
029 297
014 587
690 635
4
Giải ba
4tr
723 480
947 226
973 891
743 588
15
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

56
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

560
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,752

27. XS Max 3D Pro ngày 14/05 (Thứ Ba)

GiảiKỳ MT: #00415Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
350 0521
G. phụ ĐB
400tr
052 3500
Giải nhất
30tr
556 659
500 103
3
Giải nhì
10tr
929 654
055 666
492 840
9
Giải ba
4tr
925 656
962 049
253 292
704 915
8
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

51
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

572
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

5,110

28. XS Max 3D Pro ngày 11/05 (Thứ Bảy)

GiảiKỳ MT: #00414Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
407 4731
G. phụ ĐB
400tr
473 4070
Giải nhất
30tr
726 627
024 275
10
Giải nhì
10tr
654 132
172 200
337 833
30
Giải ba
4tr
422 523
380 635
269 965
722 047
16
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

107
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

511
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

5,449

29. XS Max 3D Pro ngày 09/05 (Thứ Năm)

GiảiKỳ MT: #00413Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
708 3180
G. phụ ĐB
400tr
318 7080
Giải nhất
30tr
829 129
658 303
3
Giải nhì
10tr
948 779
654 305
979 562
7
Giải ba
4tr
444 065
544 502
769 387
019 623
4
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

44
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

416
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

5,167

30. XS Max 3D Pro ngày 07/05 (Thứ Ba)

GiảiKỳ MT: #00412Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
037 2950
G. phụ ĐB
400tr
295 0370
Giải nhất
30tr
544 604
470 815
0
Giải nhì
10tr
623 398
762 274
480 956
4
Giải ba
4tr
521 927
076 293
408 584
002 202
3
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

35
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

505
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,708
Hiện thêm kết quả

Về XSMAX3DPRO 30 ngày liên tiếp

XSMAX3DPRO 30 ngày hay KQXSMAX3DPRO 30 ngày liên tiếp là 30 kết quả xổ số Max 3D Pro của 30 lần quay gần đây nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Max 3D Pro

Tiện ích hay về xổ số

XS hôm qua (Chủ Nhật, 14/07)

KQXS MAX 3D PRO THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
567891011