XSKT Bạch thủ Soi CẦU
Hôm nay:
Hôm qua:
Đóng

XỔ SỐ MAX 3D PRO 30 ngày

Xem thêm:
XSMAX3DPRO 10 ngày   30 ngày   90 ngày   100 ngày   200 ngày
 

1. Xổ số Max 3D Pro ngày 01/12 (Thứ Năm)

GiảiKỳ MT: #00190Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
367 3581
G. phụ ĐB
400tr
358 3670
Giải nhất
30tr
306 547
169 964
0
Giải nhì
10tr
761 906
152 961
220 880
6
Giải ba
4tr
708 096
080 944
642 682
654 834
1
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

27
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

636
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

3,958
XS Max 3D Pro 30 ngày

2. XS Max 3D Pro ngày 29/11 (Thứ Ba)

GiảiKỳ MT: #00189Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
193 0990
G. phụ ĐB
400tr
099 1930
Giải nhất
30tr
658 244
798 985
1
Giải nhì
10tr
839 785
119 638
958 355
1
Giải ba
4tr
598 557
378 736
436 856
033 917
4
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

61
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

470
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,963
XS Max 3D Pro 90 ngày

Tin XS điện toán

3. KQXS Max 3D Pro ngày 26/11 (Thứ Bảy)

GiảiKỳ MT: #00188Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
599 4570
G. phụ ĐB
400tr
457 5990
Giải nhất
30tr
868 265
516 507
1
Giải nhì
10tr
705 076
904 531
792 921
0
Giải ba
4tr
882 201
908 267
356 206
300 651
13
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

41
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

413
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,021
XS Max 3D Pro 100 ngày

4. XS 3D PRO ngày 24/11 (Thứ Năm)

GiảiKỳ MT: #00187Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
866 6250
G. phụ ĐB
400tr
625 8662
Giải nhất
30tr
765 927
652 855
0
Giải nhì
10tr
328 372
767 297
157 363
6
Giải ba
4tr
931 340
846 227
273 883
986 822
8
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

42
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

659
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,501
XS Max 3D Pro 10 ngày

5. XS Max 3D Pro ngày 22/11 (Thứ Ba)

GiảiKỳ MT: #00186Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
165 9230
G. phụ ĐB
400tr
923 1650
Giải nhất
30tr
009 828
840 785
0
Giải nhì
10tr
508 182
866 356
738 276
1
Giải ba
4tr
635 866
606 366
683 050
175 199
10
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

42
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

475
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,436
XS Max 3D Pro 200 ngày

6. XS Max 3D Pro ngày 19/11 (Thứ Bảy)

GiảiKỳ MT: #00185Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
213 2960
G. phụ ĐB
400tr
296 2130
Giải nhất
30tr
076 856
130 898
5
Giải nhì
10tr
911 871
732 399
954 042
4
Giải ba
4tr
682 565
368 999
084 283
165 152
27
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

56
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

484
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,746

7. XS Max 3D Pro ngày 17/11 (Thứ Năm)

GiảiKỳ MT: #00184Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
216 8060
G. phụ ĐB
400tr
806 2160
Giải nhất
30tr
247 846
734 174
0
Giải nhì
10tr
730 893
312 717
507 519
5
Giải ba
4tr
680 027
087 509
985 299
108 033
1
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

58
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

543
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,839

8. XS Max 3D Pro ngày 15/11 (Thứ Ba)

GiảiKỳ MT: #00183Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
684 3880
G. phụ ĐB
400tr
388 6840
Giải nhất
30tr
199 182
687 790
1
Giải nhì
10tr
327 528
966 350
307 103
5
Giải ba
4tr
010 806
484 130
753 265
241 815
5
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

37
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

457
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,590

9. XS Max 3D Pro ngày 12/11 (Thứ Bảy)

GiảiKỳ MT: #00182Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
719 2820
G. phụ ĐB
400tr
282 7190
Giải nhất
30tr
694 605
571 304
0
Giải nhì
10tr
121 161
727 208
718 895
8
Giải ba
4tr
491 443
385 335
702 609
841 550
4
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

60
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

486
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,341

10. XS Max 3D Pro ngày 10/11 (Thứ Năm)

GiảiKỳ MT: #00181Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
187 3790
G. phụ ĐB
400tr
379 1870
Giải nhất
30tr
180 508
982 725
3
Giải nhì
10tr
255 153
791 754
373 759
2
Giải ba
4tr
258 173
947 164
093 303
119 992
14
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

74
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

667
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,697

11. XS Max 3D Pro ngày 08/11 (Thứ Ba)

GiảiKỳ MT: #00180Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
497 7530
G. phụ ĐB
400tr
753 4971
Giải nhất
30tr
423 047
784 375
1
Giải nhì
10tr
149 454
240 550
598 543
1
Giải ba
4tr
306 086
459 023
821 539
305 073
3
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

41
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

481
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,370

12. XS Max 3D Pro ngày 05/11 (Thứ Bảy)

GiảiKỳ MT: #00179Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
637 7660
G. phụ ĐB
400tr
766 6370
Giải nhất
30tr
620 864
480 342
3
Giải nhì
10tr
891 558
068 118
818 945
0
Giải ba
4tr
479 077
440 746
041 174
258 442
3
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

40
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

529
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,342

13. XS Max 3D Pro ngày 03/11 (Thứ Năm)

GiảiKỳ MT: #00178Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
769 8290
G. phụ ĐB
400tr
829 7690
Giải nhất
30tr
029 529
367 709
2
Giải nhì
10tr
731 450
141 150
861 590
2
Giải ba
4tr
488 089
793 566
112 114
873 220
7
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

40
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

414
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,294

14. XS Max 3D Pro ngày 01/11 (Thứ Ba)

GiảiKỳ MT: #00177Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
990 7320
G. phụ ĐB
400tr
732 9900
Giải nhất
30tr
124 005
566 126
0
Giải nhì
10tr
978 733
862 354
681 412
4
Giải ba
4tr
192 870
098 894
598 894
290 957
5
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

47
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

466
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,123

15. XS Max 3D Pro ngày 29/10 (Thứ Bảy)

GiảiKỳ MT: #00176Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
785 9820
G. phụ ĐB
400tr
982 7850
Giải nhất
30tr
527 779
529 469
0
Giải nhì
10tr
475 191
293 701
266 214
0
Giải ba
4tr
301 392
570 278
630 798
341 911
4
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

41
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

503
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,787

16. XS Max 3D Pro ngày 27/10 (Thứ Năm)

GiảiKỳ MT: #00175Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
593 0350
G. phụ ĐB
400tr
035 5930
Giải nhất
30tr
278 767
619 053
0
Giải nhì
10tr
792 217
171 820
183 871
7
Giải ba
4tr
256 980
977 624
257 415
262 785
6
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

37
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

419
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,459

17. XS Max 3D Pro ngày 25/10 (Thứ Ba)

GiảiKỳ MT: #00174Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
769 7000
G. phụ ĐB
400tr
700 7690
Giải nhất
30tr
277 387
575 963
0
Giải nhì
10tr
712 328
446 106
185 342
8
Giải ba
4tr
726 624
636 894
493 033
297 466
6
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

60
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

405
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,437

18. XS Max 3D Pro ngày 22/10 (Thứ Bảy)

GiảiKỳ MT: #00173Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
790 3890
G. phụ ĐB
400tr
389 7900
Giải nhất
30tr
346 791
653 746
0
Giải nhì
10tr
008 398
873 061
234 281
5
Giải ba
4tr
683 958
966 014
028 996
887 624
9
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

37
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

456
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,460

19. XS Max 3D Pro ngày 20/10 (Thứ Năm)

GiảiKỳ MT: #00172Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
551 1020
G. phụ ĐB
400tr
102 5510
Giải nhất
30tr
017 646
775 008
3
Giải nhì
10tr
678 699
146 984
781 288
2
Giải ba
4tr
476 404
119 647
697 919
534 235
9
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

50
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

478
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,451

20. XS Max 3D Pro ngày 18/10 (Thứ Ba)

GiảiKỳ MT: #00171Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
734 1550
G. phụ ĐB
400tr
155 7340
Giải nhất
30tr
465 195
267 506
0
Giải nhì
10tr
023 162
692 531
507 368
6
Giải ba
4tr
422 890
147 315
405 269
019 920
7
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

61
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

616
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

5,079

21. XS Max 3D Pro ngày 15/10 (Thứ Bảy)

GiảiKỳ MT: #00170Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
462 6930
G. phụ ĐB
400tr
693 4620
Giải nhất
30tr
771 750
270 268
3
Giải nhì
10tr
196 241
217 505
720 435
5
Giải ba
4tr
556 050
555 620
913 329
327 804
4
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

41
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

486
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,713

22. XS Max 3D Pro ngày 13/10 (Thứ Năm)

GiảiKỳ MT: #00169Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
243 8020
G. phụ ĐB
400tr
802 2430
Giải nhất
30tr
205 520
045 513
4
Giải nhì
10tr
496 644
150 272
241 821
8
Giải ba
4tr
254 401
049 178
481 196
082 423
2
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

43
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

439
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,909

23. XS Max 3D Pro ngày 11/10 (Thứ Ba)

GiảiKỳ MT: #00168Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
689 3200
G. phụ ĐB
400tr
320 6890
Giải nhất
30tr
808 374
202 117
2
Giải nhì
10tr
922 909
213 272
092 570
5
Giải ba
4tr
634 712
943 529
777 641
065 752
11
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

74
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

532
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

5,176

24. XS Max 3D Pro ngày 08/10 (Thứ Bảy)

GiảiKỳ MT: #00167Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
110 1980
G. phụ ĐB
400tr
198 1100
Giải nhất
30tr
608 716
049 613
0
Giải nhì
10tr
395 723
197 895
038 564
2
Giải ba
4tr
728 133
216 472
827 011
201 108
9
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

47
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

692
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,737

25. XS Max 3D Pro ngày 06/10 (Thứ Năm)

GiảiKỳ MT: #00166Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
772 3470
G. phụ ĐB
400tr
347 7720
Giải nhất
30tr
726 864
017 697
3
Giải nhì
10tr
861 087
033 389
087 626
0
Giải ba
4tr
693 840
999 944
427 105
057 143
4
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

35
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

501
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,493

26. XS Max 3D Pro ngày 04/10 (Thứ Ba)

GiảiKỳ MT: #00165Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
295 6960
G. phụ ĐB
400tr
696 2950
Giải nhất
30tr
319 961
383 236
2
Giải nhì
10tr
110 894
523 117
540 688
4
Giải ba
4tr
191 639
067 360
638 445
507 449
9
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

58
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

480
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,965

27. XS Max 3D Pro ngày 01/10 (Thứ Bảy)

GiảiKỳ MT: #00164Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
120 1121
G. phụ ĐB
400tr
112 1201
Giải nhất
30tr
986 595
185 910
1
Giải nhì
10tr
689 612
003 571
024 731
0
Giải ba
4tr
417 225
740 665
562 364
832 187
0
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

38
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

685
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,095

28. XS Max 3D Pro ngày 29/09 (Thứ Năm)

GiảiKỳ MT: #00163Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
350 9990
G. phụ ĐB
400tr
999 3500
Giải nhất
30tr
821 207
920 524
0
Giải nhì
10tr
580 403
348 879
184 499
7
Giải ba
4tr
711 509
878 706
587 981
375 490
7
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

33
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

522
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,023

29. XS Max 3D Pro ngày 27/09 (Thứ Ba)

GiảiKỳ MT: #00162Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
826 7162
G. phụ ĐB
400tr
716 8262
Giải nhất
30tr
925 634
695 446
1
Giải nhì
10tr
380 688
038 245
244 270
8
Giải ba
4tr
356 005
595 706
907 396
108 804
4
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

37
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

386
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,105

30. XS Max 3D Pro ngày 24/09 (Thứ Bảy)

GiảiKỳ MT: #00161Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
458 1910
G. phụ ĐB
400tr
191 4580
Giải nhất
30tr
605 300
592 112
0
Giải nhì
10tr
229 923
694 985
116 274
4
Giải ba
4tr
940 339
221 909
392 453
052 494
4
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

53
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

549
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,263
Hiện thêm kết quả

Về XSMAX3DPRO 30 ngày liên tiếp

XSMAX3DPRO 30 ngày hay KQXSMAX3DPRO 30 ngày liên tiếp là 30 kết quả xổ số Max 3D Pro của 30 lần quay gần đây nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Max 3D Pro

Tiện ích hay về xổ số

XS hôm qua (Thứ Năm, 01/12)

KQXS MAX 3D PRO THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678