XSKT Bạch thủ Soi CẦU
Hôm nay:
Hôm qua:
Đóng

XỔ SỐ MAX 3D PRO 100 ngày

Xem thêm:
XSMAX3DPRO 10 ngày   30 ngày   90 ngày   100 ngày   200 ngày
 

1. Xổ số Max 3D Pro ngày 26/09 (Thứ Ba)

GiảiKỳ MT: #00317Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
349 3340
G. phụ ĐB
400tr
334 3490
Giải nhất
30tr
654 636
956 281
1
Giải nhì
10tr
204 663
345 424
467 976
9
Giải ba
4tr
162 596
330 304
106 344
814 473
4
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

49
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

451
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

3,998
XS Max 3D Pro 30 ngày

2. XS Max 3D Pro ngày 23/09 (Thứ Bảy)

GiảiKỳ MT: #00316Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
276 6230
G. phụ ĐB
400tr
623 2760
Giải nhất
30tr
419 598
365 551
3
Giải nhì
10tr
310 701
329 986
570 351
2
Giải ba
4tr
569 006
646 084
373 132
356 385
7
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

35
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

453
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,444
XS Max 3D Pro 90 ngày

Tin XS điện toán

3. KQXS Max 3D Pro ngày 21/09 (Thứ Năm)

GiảiKỳ MT: #00315Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
216 145-
G. phụ ĐB
400tr
145 216-
Giải nhất
30tr
881 992
026 968
-
Giải nhì
10tr
863 418
758 008
754 901
-
Giải ba
4tr
523 346
903 201
704 543
805 091
-
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

-
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

-
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

-
XS Max 3D Pro 100 ngày

4. XS 3D PRO ngày 19/09 (Thứ Ba)

GiảiKỳ MT: #00314Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
408 5351
G. phụ ĐB
400tr
535 4080
Giải nhất
30tr
770 675
831 097
1
Giải nhì
10tr
802 965
890 776
239 585
2
Giải ba
4tr
759 497
769 282
741 907
827 334
9
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

34
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

372
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

3,786
XS Max 3D Pro 10 ngày

5. XS Max 3D Pro ngày 16/09 (Thứ Bảy)

GiảiKỳ MT: #00313Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
955 6460
G. phụ ĐB
400tr
646 9551
Giải nhất
30tr
720 422
088 216
1
Giải nhì
10tr
089 102
884 868
885 812
2
Giải ba
4tr
086 597
407 480
733 662
500 442
10
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

72
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

396
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

3,798
XS Max 3D Pro 200 ngày

6. XS Max 3D Pro ngày 14/09 (Thứ Năm)

GiảiKỳ MT: #00312Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
853 4660
G. phụ ĐB
400tr
466 8530
Giải nhất
30tr
712 599
854 688
0
Giải nhì
10tr
942 505
741 816
805 466
2
Giải ba
4tr
439 434
573 711
965 674
242 260
2
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

30
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

415
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

3,630

7. XS Max 3D Pro ngày 12/09 (Thứ Ba)

GiảiKỳ MT: #00311Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
716 3040
G. phụ ĐB
400tr
304 7160
Giải nhất
30tr
149 190
573 047
3
Giải nhì
10tr
722 977
303 655
194 791
2
Giải ba
4tr
722 634
272 429
291 144
416 979
14
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

75
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

458
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

5,163

8. XS Max 3D Pro ngày 09/09 (Thứ Bảy)

GiảiKỳ MT: #00310Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
547 5350
G. phụ ĐB
400tr
535 5470
Giải nhất
30tr
908 107
620 579
0
Giải nhì
10tr
202 424
537 571
809 611
7
Giải ba
4tr
813 990
019 078
708 986
159 734
6
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

45
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

406
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

3,881

9. XS Max 3D Pro ngày 07/09 (Thứ Năm)

GiảiKỳ MT: #00309Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
091 4350
G. phụ ĐB
400tr
435 0910
Giải nhất
30tr
316 276
362 761
0
Giải nhì
10tr
454 417
337 904
215 500
1
Giải ba
4tr
300 110
349 279
363 246
792 944
5
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

26
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

486
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

3,905

10. XS Max 3D Pro ngày 05/09 (Thứ Ba)

GiảiKỳ MT: #00308Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
245 3561
G. phụ ĐB
400tr
356 2450
Giải nhất
30tr
936 297
306 237
1
Giải nhì
10tr
702 686
285 429
451 304
3
Giải ba
4tr
193 570
312 446
267 932
220 852
2
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

38
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

421
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,022

11. XS Max 3D Pro ngày 02/09 (Thứ Bảy)

GiảiKỳ MT: #00307Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
320 8040
G. phụ ĐB
400tr
804 3200
Giải nhất
30tr
668 675
023 110
3
Giải nhì
10tr
116 022
257 657
520 119
2
Giải ba
4tr
733 529
168 513
099 587
906 363
5
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

40
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

305
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,035

12. XS Max 3D Pro ngày 31/08 (Thứ Năm)

GiảiKỳ MT: #00306Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
491 8020
G. phụ ĐB
400tr
802 4910
Giải nhất
30tr
806 298
258 849
0
Giải nhì
10tr
599 914
728 539
265 961
0
Giải ba
4tr
706 322
429 106
074 421
219 026
6
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

36
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

309
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

3,357

13. XS Max 3D Pro ngày 29/08 (Thứ Ba)

GiảiKỳ MT: #00305Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
882 6361
G. phụ ĐB
400tr
636 8820
Giải nhất
30tr
655 293
194 097
1
Giải nhì
10tr
739 315
617 419
333 300
1
Giải ba
4tr
664 090
673 367
235 475
754 536
23
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

61
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

520
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,346
14. 246 15. 396 16. 151 17. 955 18. 780 19. 281 20. 199 21. 674 22. 393 23. 756 24. 250 25. 321 26. 332 27. 166 28. 346 29. 262 30. 935 31. 000 32. 010 33. 139 34. 220 35. 008 36. 174 37. 065 38. 112 39. 717 40. 107 41. 335 42. 099 43. 629 44. 364 45. 232 46. 621 47. 194 48. 488 49. 211 50. 384 51. 358 52. 492 53. 702 54. 116 55. 556 56. 150 57. 979 58. 110 59. 953 60. 195 61. 370 62. 185 63. 595 64. 406 65. 142 66. 284 67. 993 68. 665 69. 795 70. 951 71. 790 72. 696 73. 742 74. 022 75. 049 76. 961 77. 791 78. 634 79. 760 80. 256 81. 296 82. 237 83. 278 84. 161 85. 883 86. 291 87. 333 88. 587 89. 432 90. 367 91. 600 92. 698 93. 550 94. 279 95. 468 96. 965 97. 015 98. 372 99. 743 100. 823 101. 793

Về XSMAX3DPRO 100 ngày liên tiếp

XSMAX3DPRO 100 ngày hay KQXSMAX3DPRO 100 ngày liên tiếp là 100 kết quả xổ số Max 3D Pro của 100 lần quay gần đây nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Max 3D Pro

Tiện ích hay về xổ số

XS hôm qua (Thứ Hai, 25/09)

KQXS MAX 3D PRO THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678