XSKT Bạch thủ TTH Cầu TTH
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

Xổ số Thừa Thiên Huế XSTTH 30 ngày

Xem thêm:
XSTTH 10 ngày   30 ngày   90 ngày   100 ngày   200 ngày
 

1. XS Thừa Thiên Huế ngày 18/09 (Thứ Hai)

XSMT> Thứ 2> XSTTH 18/09ĐẦUĐUÔI
G82707
G7

126

10, 8
G6

4985 6976 9871

20, 6, 7
G5

9685

3
G4

09296 87407 04384
90542 29756 81818 35182

42
55, 6, 8
G3

32955 70010

6
G2

78620

71, 1, 6
G1

16671

82, 4, 5, 5
ĐB61255896
XSTTH 18-9 XSTTH 30 ngày
Đầy đủ
2 số
3 số

2. XSTTH ngày 17/09 (Chủ Nhật)

XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 17/09ĐẦUĐUÔI
G80404, 9
G7

336

1
G6

3633 2647 5948

21, 8, 9
G5

5009

33, 4, 6
G4

07393 11521 80577
39484 00465 20487 87592

47, 8
53
G3

54129 21534

65
G2

67953

71, 7
G1

50028

84, 7
ĐB02567192, 3
XSTTH 17-9 XSTTH 90 ngày
Đầy đủ
2 số
3 số

Tin tức XSTTH

 

3. KQXSTTH ngày 11/09 (Thứ Hai)

XSMT> Thứ 2> XSTTH 11/09ĐẦUĐUÔI
G8280
G7

878

13
G6

3596 7058 5620

20,1,5,5,8,9
G5

6025

30
G4

05283 03330 50893
39629 41448 08813 26260

48
58
G3

49291 89394

60
G2

57621

78
G1

98481

81, 3
ĐB12012591, 3, 4, 6
XSTTH 11-9 XSTTH 100 ngày
Đầy đủ
2 số
3 số

4. KQXS Thừa Thiên Huế ngày 10/09 (Chủ Nhật)

XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 10/09ĐẦUĐUÔI
G87804, 4, 6
G7

787

1
G6

7106 9428 0892

24, 8, 9
G5

7363

36
G4

31304 52824 90054
04672 89829 82643 96567

43
54, 8
G3

41258 55604

63, 5, 7
G2

29176

72, 6, 8
G1

77165

87
ĐB32103692
XSTTH 10-9 XSTTH 200 ngày
Đầy đủ
2 số
3 số

5. KQXS Thừa Thiên Huế ngày 04/09 (Thứ Hai)

XSMT> Thứ 2> XSTTH 04/09ĐẦUĐUÔI
G82204, 7
G7

889

14
G6

9707 3762 2979

22, 7
G5

2714

34, 9
G4

51466 73690 54740
58876 53751 63304 36686

40
51
G3

28427 20934

62, 6
G2

88379

73, 6, 9, 9
G1

14739

86, 9
ĐB50727390
XSTTH 4-9 XSTTH 300 ngày
Đầy đủ
2 số
3 số

6. KQXS Thừa Thiên Huế ngày 03/09 (Chủ Nhật)

XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 03/09ĐẦUĐUÔI
G83800, 4
G7

280

13, 6
G6

9871 9191 3367

25
G5

0113

38
G4

68725 94983 42477
67568 01400 01869 98504

46, 7
5
G3

30046 43116

67, 7, 8, 9
G2

51247

71, 5, 7
G1

96867

80, 3
ĐB55527591
XSTTH 3-9 XSTTH 10 ngày
Đầy đủ
2 số
3 số

7. KQXS Thừa Thiên Huế ngày 28/08 (Thứ Hai)

XSMT> Thứ 2> XSTTH 28/08ĐẦUĐUÔI
G82700, 6
G7

391

1
G6

4160 2650 7433

25, 5, 7
G5

0865

33
G4

09797 19375 55425
19851 49083 52093 59006

41
50, 1
G3

24600 02792

60, 5
G2

55770

70, 5
G1

35241

83
ĐB46482591, 2, 3, 7
XSTTH 28-8 XSTTH 20 ngày
Đầy đủ
2 số
3 số

8. KQXS Thừa Thiên Huế ngày 27/08 (Chủ Nhật)

XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 27/08ĐẦUĐUÔI
G8530
G7

557

13, 5, 7, 8
G6

4961 7786 4653

2
G5

8517

30, 1
G4

71464 25130 82654
17418 47870 48893 27480

4
53, 3, 4, 7
G3

62813 17981

61, 4
G2

53231

70, 5
G1

67515

80, 1, 6
ĐB84207593
XSTTH 27-8 XSTTH 40 ngày
Đầy đủ
2 số
3 số

9. KQXS Thừa Thiên Huế ngày 21/08 (Thứ Hai)

XSMT> Thứ 2> XSTTH 21/08ĐẦUĐUÔI
G88702, 4, 9
G7

037

17, 8, 8
G6

0418 7218 3524

24, 4, 4
G5

2217

37
G4

28397 11624 99375
92909 47559 62402 41204

4
56, 9
G3

58980 31972

6
G2

85071

71, 2, 5
G1

97256

80, 7
ĐB40512497
XSTTH 21-8 XSTTH 50 ngày
Đầy đủ
2 số
3 số

10. KQXS Thừa Thiên Huế ngày 20/08 (Chủ Nhật)

XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 20/08ĐẦUĐUÔI
G88302, 6, 7, 7
G7

376

11
G6

4620 8207 5589

20, 1, 9
G5

1007

31, 1, 2
G4

05031 93329 75021
59832 00497 57094 07902

4
5
G3

58606 42461

61
G2

43731

76
G1

05699

83, 9
ĐB99631194, 7, 9
XSTTH 20-8 XSTTH 60 ngày
Đầy đủ
2 số
3 số

11. KQXS Thừa Thiên Huế ngày 14/08 (Thứ Hai)

XSMT> Thứ 2> XSTTH 14/08ĐẦUĐUÔI
G80404, 7
G7

616

14, 6
G6

2655 6658 1572

22
G5

4936

30, 6, 6
G4

73068 79684 36730
57807 92480 66736 99645

45
55, 8
G3

13088 83922

68
G2

51181

72
G1

91314

80, 1, 2, 4, 8
ĐB3783829
XSTTH 14-8 XSTTH 500 ngày
Đầy đủ
2 số
3 số

12. KQXS Thừa Thiên Huế ngày 13/08 (Chủ Nhật)

XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 13/08ĐẦUĐUÔI
G85200
G7

876

11, 5, 9
G6

6273 0556 0100

26, 9
G5

3629

35, 7
G4

86590 88635 85915
19111 01764 64119 52537

4
52, 6
G3

78783 00226

64, 8
G2

42676

73, 6, 6
G1

11968

81, 3
ĐB30148190
XSTTH 13-8 XSTTH 1 ngày
Đầy đủ
2 số
3 số

13. KQXS Thừa Thiên Huế ngày 07/08 (Thứ Hai)

XSMT> Thứ 2> XSTTH 07/08ĐẦUĐUÔI
G85500, 3
G7

267

10, 2, 9
G6

3045 0781 7498

23
G5

1462

3
G4

05723 38768 01244
44219 32898 10847 62812

42, 4, 5, 7
55
G3

47210 70400

62, 7, 8
G2

55542

74
G1

15503

81
ĐB93007498, 8
XSTTH 7-8 XSTTH 2 ngày
Đầy đủ
2 số
3 số

14. KQXS Thừa Thiên Huế ngày 06/08 (Chủ Nhật)

XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 06/08ĐẦUĐUÔI
G88402, 6, 7
G7

424

13
G6

2607 6065 5506

23, 4
G5

9884

31
G4

58467 94031 41802
09574 06161 41813 69990

44, 8, 9
5
G3

21723 64748

61, 5, 7
G2

53544

74
G1

69184

84, 4, 4
ĐB65944990
XSTTH 6-8 XSTTH 3 ngày
Đầy đủ
2 số
3 số

15. KQXS Thừa Thiên Huế ngày 31/07 (Thứ Hai)

XSMT> Thứ 2> XSTTH 31/07ĐẦUĐUÔI
G85607
G7

558

15, 6
G6

1778 2416 0584

22
G5

5669

36
G4

39060 12607 26836
37622 25943 39967 10578

43
52, 6, 8
G3

07252 90098

60, 0, 7, 9
G2

62615

71, 8, 8
G1

01760

84
ĐB02877198
XSTTH 31-7 XSTTH 4 ngày
Đầy đủ
2 số
3 số

16. KQXS Thừa Thiên Huế ngày 30/07 (Chủ Nhật)

XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 30/07ĐẦUĐUÔI
G8640
G7

540

14
G6

0443 2065 3331

29
G5

9664

31
G4

56859 91568 43351
85969 53294 56556 91870

40, 3, 4
51, 1, 6, 9
G3

12029 61598

64, 4, 5, 8, 9
G2

45251

70
G1

93914

8
ĐB25064494, 8
XSTTH 30-7 XSTTH 5 ngày
Đầy đủ
2 số
3 số

17. KQXS Thừa Thiên Huế ngày 24/07 (Thứ Hai)

XSMT> Thứ 2> XSTTH 24/07ĐẦUĐUÔI
G89100, 5
G7

805

10
G6

2289 1979 7974

29
G5

3664

30, 8
G4

10100 02347 58430
01675 91668 61210 89545

45, 7
5
G3

00472 14829

64, 8, 9
G2

14580

72, 4, 5, 9
G1

25269

80, 9
ĐB30243891
XSTTH 24-7 XSTTH 6 ngày
Đầy đủ
2 số
3 số

18. KQXS Thừa Thiên Huế ngày 23/07 (Chủ Nhật)

XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 23/07ĐẦUĐUÔI
G86907
G7

696

1
G6

5348 9640 4756

22
G5

9053

35
G4

88222 82648 04565
61284 58142 59635 84151

40, 2, 8, 8
51, 3, 6, 8
G3

80807 63282

65, 9
G2

43574

74
G1

17989

82, 4, 9
ĐB16055896
XSTTH 23-7 XSTTH 7 ngày
Đầy đủ
2 số
3 số

19. KQXS Thừa Thiên Huế ngày 17/07 (Thứ Hai)

XSMT> Thứ 2> XSTTH 17/07ĐẦUĐUÔI
G87303, 6, 9
G7

906

12, 3, 7, 9
G6

6709 6490 1613

2
G5

3203

35
G4

97819 15612 62484
66576 46081 09945 56252

40, 5
51, 2
G3

90935 47751

6
G2

16117

73, 6
G1

97740

81, 4, 7
ĐB33118790
XSTTH 17-7 Lô-tô XSTTH
Đầy đủ
2 số
3 số

20. KQXS Thừa Thiên Huế ngày 16/07 (Chủ Nhật)

In vé dò XSMB
XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 16/07ĐẦUĐUÔI
G80400, 0, 0, 1, 4
G7

183

13, 6, 9
G6

8336 6387 5816

26
G5

2801

35, 6
G4

59100 45600 41119
43400 01350 01147 25585

47
50
G3

25413 80835

62, 7
G2

95667

7
G1

35562

83, 5, 7
ĐB3553269
Đầy đủ
2 số
3 số

21. KQXS Thừa Thiên Huế ngày 10/07 (Thứ Hai)

In vé dò XSMB
XSMT> Thứ 2> XSTTH 10/07ĐẦUĐUÔI
G83800, 8
G7

212

10, 2, 8, 9
G6

6525 8476 7742

25, 5
G5

8068

38
G4

27725 41110 16240
25083 74960 21619 86718

40, 2, 4
5
G3

30998 80508

60, 8
G2

67894

76
G1

76800

83
ĐB88764494, 8
Đầy đủ
2 số
3 số

22. KQXS Thừa Thiên Huế ngày 09/07 (Chủ Nhật)

In vé dò XSMB
XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 09/07ĐẦUĐUÔI
G83805
G7

727

10, 3, 6
G6

7810 8861 2139

27, 8
G5

0389

37, 8, 9
G4

49940 53716 90967
76672 21942 98837 10785

40, 0, 2, 6
5
G3

51246 65805

61, 7
G2

04628

72
G1

77813

85, 9
ĐB5743409
Đầy đủ
2 số
3 số

23. KQXS Thừa Thiên Huế ngày 03/07 (Thứ Hai)

In vé dò XSMB
XSMT> Thứ 2> XSTTH 03/07ĐẦUĐUÔI
G87300, 2, 3
G7

302

10, 1
G6

9126 0665 3827

26, 7
G5

5303

31, 4
G4

03360 53167 33834
58441 86490 68731 76711

41, 5
5
G3

45645 27193

60, 3, 5, 7
G2

78563

73
G1

22000

8
ĐB75571090, 3
Đầy đủ
2 số
3 số

24. KQXS Thừa Thiên Huế ngày 02/07 (Chủ Nhật)

In vé dò XSMB
XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 02/07ĐẦUĐUÔI
G86301, 4, 4
G7

858

17
G6

2159 4704 6273

22
G5

4334

34
G4

65801 30617 71245
79973 37246 46697 29576

45, 6
58, 9
G3

68604 68380

63
G2

70898

73, 3, 6
G1

88699

80
ĐB55392297, 8, 9
Đầy đủ
2 số
3 số

25. KQXS Thừa Thiên Huế ngày 26/06 (Thứ Hai)

In vé dò XSMB
XSMT> Thứ 2> XSTTH 26/06ĐẦUĐUÔI
G83505, 6, 7
G7

781

10, 4, 5, 8
G6

5715 4042 2947

20, 1
G5

1714

32, 5
G4

22718 18110 43106
34256 80545 66507 46420

42, 5, 7
56, 8
G3

43558 10732

6
G2

54621

74
G1

08974

81
ĐB9123059
Đầy đủ
2 số
3 số

26. KQXS Thừa Thiên Huế ngày 25/06 (Chủ Nhật)

In vé dò XSMB
XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 25/06ĐẦUĐUÔI
G87009, 9
G7

813

13, 3, 3
G6

8661 7326 2895

20, 6
G5

0360

33
G4

06796 80333 92213
88656 57470 56213 65309

47
56
G3

48820 55009

60, 1
G2

92295

70, 0
G1

44797

8
ĐB67514795, 5, 6, 7
Đầy đủ
2 số
3 số

27. KQXS Thừa Thiên Huế ngày 19/06 (Thứ Hai)

In vé dò XSMB
XSMT> Thứ 2> XSTTH 19/06ĐẦUĐUÔI
G86802, 5
G7

061

15, 5
G6

7276 1620 3802

20
G5

9453

3
G4

90065 19196 35897
92990 96863 11463 52005

4
53, 9
G3

37915 88115

61, 3, 3, 5, 8
G2

84699

75, 6
G1

54575

8
ĐB94355990, 6, 7, 9
Đầy đủ
2 số
3 số

28. KQXS Thừa Thiên Huế ngày 18/06 (Chủ Nhật)

In vé dò XSMB
XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 18/06ĐẦUĐUÔI
G84006, 7, 7
G7

376

1
G6

6407 0744 7281

20, 8, 9
G5

8920

38, 8
G4

86254 44570 58106
48169 38897 67038 63828

40, 4
54
G3

31129 72898

67, 9
G2

49467

70, 6
G1

34138

81
ĐB68970797, 8
Đầy đủ
2 số
3 số

29. KQXS Thừa Thiên Huế ngày 12/06 (Thứ Hai)

In vé dò XSMB
XSMT> Thứ 2> XSTTH 12/06ĐẦUĐUÔI
G81704, 7
G7

695

13, 4, 5, 7
G6

3107 6365 6147

29
G5

6055

32, 4, 9
G4

52139 54632 67277
11215 76613 82496 08034

47
55, 8
G3

67958 17864

64, 5
G2

49404

77
G1

56429

8
ĐB78551495, 6
Đầy đủ
2 số
3 số

30. KQXS Thừa Thiên Huế ngày 11/06 (Chủ Nhật)

In vé dò XSMB
XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 11/06ĐẦUĐUÔI
G84003
G7

629

17, 7
G6

1567 5569 7754

26, 8, 9
G5

8851

33
G4

95571 76973 42626
20528 84246 70572 75717

40, 2, 6
51, 4, 9
G3

80917 19103

67, 9
G2

32659

71, 2, 3
G1

25542

8
ĐB0839339
Đầy đủ
2 số
3 số
Hiện thêm kết quả

Về XSTTH 30 ngày liên tiếp

XSTTH 30 ngày hay KQXSTTH 30 ngày liên tiếp là 30 kết quả xổ số Thừa Thiên Huế của 30 lần quay gần đây nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Thừa Thiên Huế

Tiện ích hay về xổ số

XS hôm qua (Thứ Sáu, 22/09)

KQXS THỪA THIÊN HUẾ THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678