XSKT Bạch thủ TTH Cầu TTH

Xổ số Thừa Thiên Huế XSTTH 30 ngày

1. XS Thừa Thiên Huế ngày 16/07 Thứ Hai

XSMT> Thứ 2> XSTTH 16/07

ĐẦU ĐUÔI
G8 47 0
G7

956

1 4, 9
G6

8043 8867 6182

2 2
G5

8097

3 0, 7, 7
G4

57537 42637 45768
27430 19269 90243 85022

4 3, 3, 7
5 6
G3

92769 11414

6 7, 8, 9, 9, 9
G2

82494

7
G1

20369

8 2
ĐB 151219 9 4, 7
KQ Niêm yết: TTH-16-7.jpgXSTTH 30 ngày
Đầy đủ
2 số
3 số

2. XSTTH ngày 09/07 Thứ Hai

XSMT> Thứ 2> XSTTH 09/07

ĐẦU ĐUÔI
G8 82 0 3
G7

116

1 2, 6
G6

4583 3847 9769

2 2, 8
G5

5174

3 5
G4

36855 13176 18903
23587 11643 73198 78486

4 3, 3, 7
5 5
G3

16812 73728

6 9
G2

04543

7 4, 6
G1

70135

8 2, 3, 6, 7
ĐB 711522 9 8
KQ Niêm yết: TTH-9-7.jpgIn vé dò XSTTH
Đầy đủ
2 số
3 số

Tin tức xổ số Thừa Thiên Huế

 

3. KQXSTTH ngày 02/07 Thứ Hai

XSMT> Thứ 2> XSTTH 02/07

ĐẦU ĐUÔI
G8 17 0 3, 3
G7

067

1 4, 7
G6

1280 0548 6851

2 5
G5

0166

3 4, 5
G4

40350 57203 42114
33257 76067 58334 22649

4 8, 9
5 0, 1, 7
G3

69303 13175

6 6, 7, 7
G2

21283

7 5
G1

58635

8 0, 3
ĐB 862425 9
KQ Niêm yết: TTH-2-7.jpgLô-tô XSTTH
Đầy đủ
2 số
3 số

4. KQXS Thừa Thiên Huế ngày 25/06 Thứ Hai

XSMT> Thứ 2> XSTTH 25/06

ĐẦU ĐUÔI
G8 78 0 1, 4, 4, 6
G7

118

1 0, 8, 8
G6

4357 0518 4134

2
G5

6601

3 2, 4
G4

62688 84881 36106
37143 10853 11932 59304

4 0, 3
5 3, 3, 7
G3

45953 63764

6 4
G2

46740

7 8
G1

52604

8 1, 8
ĐB 784510 9
KQ Niêm yết: TTH-25-6.jpgIn vé dò XSTTH
Đầy đủ
2 số
3 số

5. KQXS Thừa Thiên Huế ngày 18/06 Thứ Hai

XSMT> Thứ 2> XSTTH 18/06

ĐẦU ĐUÔI
G8 33 0 2, 8
G7

680

1 6
G6

1274 5386 5693

2 3
G5

9537

3 3, 4, 7, 9
G4

82939 85544 43134
37096 41687 34208 28416

4 0, 3, 4
5
G3

32740 56623

6 1
G2

46061

7 4
G1

95302

8 0, 6, 7
ĐB 622943 9 3, 6
KQ Niêm yết: TTH-18-6.jpgIn vé dò XSTTH
Đầy đủ
2 số
3 số

6. KQXS Thừa Thiên Huế ngày 11/06 Thứ Hai

XSMT> Thứ 2> XSTTH 11/06

ĐẦU ĐUÔI
G8 93 0 0, 0, 3, 5
G7

392

1
G6

5061 7900 6051

2 7
G5

0403

3 2, 6
G4

35187 33883 94888
67390 53805 68876 21336

4
5 1
G3

75927 12400

6 1, 6
G2

77832

7 6
G1

06466

8 3, 7, 8
ĐB 721396 9 0, 2, 3, 6
KQ Niêm yết: TTH-11-6.jpgIn vé dò XSTTH
Đầy đủ
2 số
3 số

7. KQXS Thừa Thiên Huế ngày 04/06 Thứ Hai

XSMT> Thứ 2> XSTTH 04/06

ĐẦU ĐUÔI
G8 79 0 1, 1
G7

637

1 5, 5
G6

8815 5555 9995

2
G5

9936

3 2,6,6,6,7,8,9
G4

57239 06632 04776
88053 48565 42901 09601

4
5 3, 5
G3

67338 29615

6 5, 8
G2

19636

7 6, 9
G1

05368

8
ĐB 891936 9 5
KQ Niêm yết: TTH-4-6.jpgIn vé dò XSTTH
Đầy đủ
2 số
3 số

8. KQXS Thừa Thiên Huế ngày 28/05 Thứ Hai

XSMT> Thứ 2> XSTTH 28/05

ĐẦU ĐUÔI
G8 72 0 9, 9
G7

290

1
G6

9695 2209 1124

2 4, 6
G5

1494

3 6
G4

35826 12877 75078
65799 82351 22509 32891

4 2
5 1, 2, 3
G3

32872 71653

6
G2

71252

7 2, 2, 7, 8
G1

42242

8
ĐB 729136 9 0, 1, 4, 5, 9
KQ Niêm yết: TTH-28-5.jpgIn vé dò XSTTH
Đầy đủ
2 số
3 số

9. KQXS Thừa Thiên Huế ngày 21/05 Thứ Hai

XSMT> Thứ 2> XSTTH 21/05

ĐẦU ĐUÔI
G8 33 0 2, 7
G7

913

1 1, 3, 5, 6
G6

2750 9424 4916

2 4
G5

6997

3 3, 6
G4

97802 65815 97190
51011 41340 21976 82154

4 0
5 0, 4
G3

44166 71061

6 1, 2, 6
G2

93336

7 6
G1

59607

8
ĐB 941862 9 0, 7
KQ Niêm yết: TTH-21-5.jpgIn vé dò XSTTH
Đầy đủ
2 số
3 số

10. KQXS Thừa Thiên Huế ngày 14/05 Thứ Hai

XSMT> Thứ 2> XSTTH 14/05

ĐẦU ĐUÔI
G8 53 0 0, 1
G7

741

1 0, 2, 6, 8
G6

0630 2424 5600

2 3, 4, 4, 6
G5

5652

3 0, 4
G4

10618 81151 77310
55126 24834 45559 36947

4 1, 7
5 1, 2, 3, 9
G3

97016 66412

6
G2

10423

7
G1

64424

8
ĐB 028901 9
KQ Niêm yết: TTH-14-5.jpgIn vé dò XSTTH
Đầy đủ
2 số
3 số

11. KQXS Thừa Thiên Huế ngày 07/05 Thứ Hai

XSMT> Thứ 2> XSTTH 07/05

ĐẦU ĐUÔI
G8 49 0 5
G7

967

1 2, 3, 5, 8, 9
G6

4784 7019 8236

2 1, 5, 8
G5

6713

3 6, 6
G4

26721 26725 64372
40228 32554 15275 36736

4 9
5 4, 8
G3

04115 40418

6 7
G2

37212

7 2, 5
G1

77258

8 4
ĐB 771005 9
KQ Niêm yết: TTH-7-5.jpgIn vé dò XSTTH
Đầy đủ
2 số
3 số

12. KQXS Thừa Thiên Huế ngày 30/04 Thứ Hai

XSMT> Thứ 2> XSTTH 30/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 73 0 2, 3
G7

302

1 6, 6, 6, 9
G6

3516 7519 9516

2 3, 9
G5

3391

3 0, 8
G4

98830 81194 25656
50761 77861 98957 28029

4
5 4, 6, 7
G3

54523 99238

6 1, 1
G2

62254

7 3
G1

28616

8
ĐB 035503 9 1, 4
KQ Niêm yết: TTH-30-4.jpgIn vé dò XSTTH
Đầy đủ
2 số
3 số

13. KQXS Thừa Thiên Huế ngày 23/04 Thứ Hai

XSMT> Thứ 2> XSTTH 23/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 28 0 1, 6
G7

053

1
G6

5668 0545 8101

2 4, 5, 8
G5

3887

3
G4

61361 13098 16325
31468 93024 59953 80867

4 5
5 3, 3, 3
G3

49886 31253

6 0, 1, 7, 8, 8
G2

80660

7 4
G1

49006

8 6, 7
ĐB 788174 9 8
KQ Niêm yết: TTH-23-4.jpgIn vé dò XSTTH
Đầy đủ
2 số
3 số

14. KQXS Thừa Thiên Huế ngày 16/04 Thứ Hai

XSMT> Thứ 2> XSTTH 16/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 91 0
G7

797

1 1, 4
G6

6653 6865 7540

2 8
G5

3974

3 7, 7
G4

62268 24914 19311
09737 76271 12165 99047

4 0, 7
5 3
G3

48266 76028

6 5, 5, 6, 8
G2

68037

7 1, 4
G1

48786

8 6
ĐB 330998 9 1, 7, 8
KQ Niêm yết: TTH-16-4.jpgIn vé dò XSTTH
Đầy đủ
2 số
3 số

15. KQXS Thừa Thiên Huế ngày 09/04 Thứ Hai

XSMT> Thứ 2> XSTTH 09/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 63 0 1, 2, 7, 8, 9
G7

037

1
G6

8484 1366 4520

2 0
G5

2907

3 5, 6, 7, 8
G4

29156 91438 37248
71501 28036 06657 63235

4 8
5 0, 6, 7
G3

21850 74608

6 3, 6
G2

44979

7 9
G1

52209

8 4
ĐB 615602 9
KQ Niêm yết: TTH-9-4.jpgIn vé dò XSTTH
Đầy đủ
2 số
3 số

16. KQXS Thừa Thiên Huế ngày 02/04 Thứ Hai

XSMT> Thứ 2> XSTTH 02/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 83 0 0
G7

798

1 0, 2
G6

4212 8258 7226

2 1, 6, 9
G5

9093

3 3, 5, 6
G4

33529 74436 86188
91800 27835 69893 44051

4 4
5 1, 8
G3

95321 12744

6
G2

22833

7 0
G1

82670

8 3, 8
ĐB 676810 9 3, 3, 8
KQ Niêm yết: TTH-2-4.jpgIn vé dò XSTTH
Đầy đủ
2 số
3 số

17. KQXS Thừa Thiên Huế ngày 26/03 Thứ Hai

XSMT> Thứ 2> XSTTH 26/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 40 0 3, 5, 6
G7

784

1
G6

5327 6528 5737

2 3, 7, 8
G5

7023

3 7
G4

63303 48306 92951
07379 56577 68405 71166

4 0
5 1, 6, 9, 9
G3

24559 08261

6 1, 6
G2

66959

7 7, 9
G1

07256

8 4, 9
ĐB 826089 9
KQ Niêm yết: TTH-26-3.jpgIn vé dò XSTTH
Đầy đủ
2 số
3 số

18. KQXS Thừa Thiên Huế ngày 19/03 Thứ Hai

XSMT> Thứ 2> XSTTH 19/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 16 0 1
G7

162

1 6
G6

2258 3590 9430

2 5
G5

1951

3 0, 5, 9
G4

95961 58561 27545
22001 37839 59942 62769

4 2, 5
5 1, 8
G3

79135 98663

6 1, 1, 2, 3, 9
G2

67489

7
G1

44225

8 9
ĐB 586993 9 0, 3
KQ Niêm yết: TTH-19-3.jpgIn vé dò XSTTH
Đầy đủ
2 số
3 số

19. KQXS Thừa Thiên Huế ngày 12/03 Thứ Hai

XSMT> Thứ 2> XSTTH 12/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 33 0 2, 4, 7
G7

442

1 1, 4
G6

1963 0431 3573

2 0, 8
G5

5402

3 1, 3
G4

05704 57573 63214
79811 28407 48170 95384

4 2, 8
5
G3

13248 29128

6 3
G2

11385

7 0, 3, 3
G1

48120

8 4, 5, 6
ĐB 414686 9
KQ Niêm yết: TTH-12-3.jpgIn vé dò XSTTH
Đầy đủ
2 số
3 số

20. KQXS Thừa Thiên Huế ngày 05/03 Thứ Hai

XSMT> Thứ 2> XSTTH 05/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 01 0 0, 1
G7

983

1 1, 9
G6

6278 0542 3674

2 4
G5

6900

3 2
G4

14442 98611 08291
01044 62424 58868 69245

4 2, 2, 4, 5
5
G3

63381 59232

6 8
G2

15193

7 4, 8
G1

84583

8 1, 3, 3
ĐB 956319 9 1, 3
KQ Niêm yết: TTH-5-3.jpgIn vé dò XSTTH
Đầy đủ
2 số
3 số

21. KQXS Thừa Thiên Huế ngày 26/02 Thứ Hai

XSMT> Thứ 2> XSTTH 26/02

ĐẦU ĐUÔI
G8 90 0
G7

393

1 7, 8
G6

2117 2547 1256

2 3, 8
G5

1230

3 0, 8
G4

50823 66645 22686
76570 37565 74138 98718

4 2, 5, 7
5 6
G3

64583 69142

6 5
G2

00528

7 0, 3, 6
G1

04973

8 3, 6
ĐB 233776 9 0, 3
KQ Niêm yết: TTH-26-2.jpgIn vé dò XSTTH
Đầy đủ
2 số
3 số

22. KQXS Thừa Thiên Huế ngày 19/02 Thứ Hai

XSMT> Thứ 2> XSTTH 19/02

ĐẦU ĐUÔI
G8 15 0 1
G7

782

1 5
G6

2160 4552 8972

2 9
G5

8554

3 0, 6
G4

27401 42356 56189
72196 21936 57690 93496

4
5 2, 2, 4, 6
G3

01677 33199

6 0
G2

16652

7 2, 7
G1

86429

8 2, 9
ĐB 450730 9 0, 6, 6, 9
KQ Niêm yết: TTH-19-2.jpgIn vé dò XSTTH
Đầy đủ
2 số
3 số

23. KQXS Thừa Thiên Huế ngày 12/02 Thứ Hai

XSMT> Thứ 2> XSTTH 12/02

ĐẦU ĐUÔI
G8 32 0 1, 8
G7

101

1 7
G6

8117 2308 3593

2
G5

4648

3 1, 1, 2
G4

53731 15790 04949
73431 32078 23245 46865

4 4, 5, 8, 9
5 8
G3

93758 79275

6 5
G2

01678

7 5, 5, 8, 8
G1

07844

8
ĐB 548775 9 0, 3
KQ Niêm yết: TTH-12-2.jpgIn vé dò XSTTH
Đầy đủ
2 số
3 số

24. KQXS Thừa Thiên Huế ngày 05/02 Thứ Hai

XSMT> Thứ 2> XSTTH 05/02

ĐẦU ĐUÔI
G8 66 0 4
G7

887

1 5
G6

0804 7295 4439

2 5
G5

6467

3 2, 3, 5, 9
G4

03635 30533 24125
01515 27873 51677 95758

4
5 8
G3

41375 10995

6 6, 7, 7
G2

68467

7 3, 5, 7
G1

45582

8 2, 7
ĐB 040132 9 5, 5
KQ Niêm yết: TTH-5-2.jpgIn vé dò XSTTH
Đầy đủ
2 số
3 số

25. KQXS Thừa Thiên Huế ngày 29/01 Thứ Hai

XSMT> Thứ 2> XSTTH 29/01

ĐẦU ĐUÔI
G8 65 0 3, 8, 8
G7

238

1
G6

6829 6447 4468

2 2, 9
G5

7040

3 8
G4

56582 81365 52222
14003 83273 06255 44776

4 0, 2, 4, 7
5 5, 6
G3

49744 12808

6 5, 5, 8
G2

84842

7 3, 6
G1

98808

8 2
ĐB 593556 9
KQ Niêm yết: TTH-29-1.jpgIn vé dò XSTTH
Đầy đủ
2 số
3 số

26. KQXS Thừa Thiên Huế ngày 22/01 Thứ Hai

XSMT> Thứ 2> XSTTH 22/01

ĐẦU ĐUÔI
G8 13 0 2
G7

966

1 3, 8
G6

6344 0154 7978

2 2
G5

3502

3 7, 8
G4

10783 69392 14645
32294 34741 40888 24322

4 1, 4, 5, 5, 5
5 4
G3

37418 68037

6 6
G2

82445

7 8
G1

83345

8 3, 8
ĐB 914038 9 2, 4
KQ Niêm yết: TTH-22-1.jpgIn vé dò XSTTH
Đầy đủ
2 số
3 số

27. KQXS Thừa Thiên Huế ngày 15/01 Thứ Hai

XSMT> Thứ 2> XSTTH 15/01

ĐẦU ĐUÔI
G8 96 0
G7

233

1 5, 9
G6

6665 8238 4760

2 6, 8
G5

0019

3 0, 3, 8
G4

40126 02395 52284
42928 97863 56130 47692

4 7
5
G3

05347 91995

6 0, 3, 5
G2

47071

7 1
G1

69194

8 4
ĐB 646015 9 2, 4, 5, 5, 6
KQ Niêm yết: TTH-15-1.jpgIn vé dò XSTTH
Đầy đủ
2 số
3 số

28. KQXS Thừa Thiên Huế ngày 08/01 Thứ Hai

XSMT> Thứ 2> XSTTH 08/01

ĐẦU ĐUÔI
G8 79 0 7, 9
G7

515

1 2, 5
G6

2756 7893 5194

2 1, 1
G5

5772

3 1, 5
G4

68570 74082 97599
99935 44321 13231 19212

4
5 6
G3

41284 93607

6
G2

96221

7 0, 2, 9
G1

61495

8 2, 4
ĐB 031309 9 3, 4, 5, 9
KQ Niêm yết: TTH-8-1.jpgIn vé dò XSTTH
Đầy đủ
2 số
3 số

29. KQXS Thừa Thiên Huế ngày 01/01 Thứ Hai

XSMT> Thứ 2> XSTTH 01/01

ĐẦU ĐUÔI
G8 56 0 6
G7

650

1 8
G6

4899 8637 7426

2 6
G5

2618

3 7, 9
G4

44466 18660 66790
69906 08460 98760 79984

4
5 0, 6
G3

21992 72977

6 0, 0, 0, 6
G2

12588

7 7
G1

77239

8 1, 4, 8
ĐB 394881 9 0, 2, 9
KQ Niêm yết: TTH-1-1.jpgIn vé dò XSTTH
Đầy đủ
2 số
3 số

30. KQXS Thừa Thiên Huế ngày 25/12 Thứ Hai

XSMT> Thứ 2> XSTTH 25/12

ĐẦU ĐUÔI
G8 47 0 7
G7

047

1 0, 6, 8
G6

6853 3461 9974

2 3
G5

3161

3 7, 9
G4

81823 54789 62839
16481 85818 42777 91295

4 7, 7
5 3, 5
G3

88507 19655

6 1, 1
G2

07937

7 4, 7
G1

39616

8 1, 9
ĐB 450610 9 5
KQ Niêm yết: TTH-25-12.jpgIn vé dò XSTTH
Đầy đủ
2 số
3 số
Hiện thêm kết quả

Về XSTTH 30 ngày liên tiếp

XSTTH 30 ngày hay KQXSTTH 30 ngày liên tiếp là 30 kết quả xổ số Thừa Thiên Huế của 30 lần quay gần đây nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Thừa Thiên Huế

Tiện ích hay về xổ số

KQXS hôm qua (Chủ Nhật, 22/07)

KQXS THỪA THIÊN HUẾ THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Đang tải dữ liệu...