XSKT Bạch thủ BDI Cầu BDI

Xổ số Bình Định XSBDI 30 ngày

1. Xổ số Bình Định ngày 13/12 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSBDI 13/12

ĐẦU ĐUÔI
G8 70 0 6
G7

324

1 0, 8
G6

8765 7357 5818

2 1, 4, 7
G5

5278

3 7
G4

09710 10165 13266
30806 23352 01195 04527

4
5 2, 7
G3

66592 83521

6 5, 5, 6
G2

97891

7 0, 8
G1

12437

8
ĐB 403096 9 1, 2, 5, 6
KQ Niêm yết: BDI-13-12.jpgXSBDI 30 ngày
Đầy đủ
2 số
3 số

2. XSBDI ngày 06/12 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSBDI 06/12

ĐẦU ĐUÔI
G8 68 0 3, 3
G7

746

1
G6

6324 7934 2997

2 1, 4, 4, 9
G5

9521

3 4, 5
G4

33724 42177 72435
55848 17229 60875 96103

4 6, 8
5
G3

31394 93067

6 1, 7, 8
G2

10161

7 3, 5, 7
G1

31203

8
ĐB 861273 9 4, 7
KQ Niêm yết: BDI-6-12.jpgIn vé dò XSBDI
Đầy đủ
2 số
3 số

Tin tức xổ số Bình Định

 

3. KQXSBDI ngày 29/11 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSBDI 29/11

ĐẦU ĐUÔI
G8 99 0 7
G7

980

1 1, 7, 7
G6

8044 9973 4870

2 7
G5

5411

3
G4

58317 26527 24860
02798 18607 53148 01986

4 4, 8
5 9
G3

55498 86259

6 0, 8
G2

42068

7 0, 3, 6
G1

10317

8 0, 6
ĐB 867076 9 8, 8, 9
KQ Niêm yết: BDI-29-11.jpgLô-tô XSBDI
Đầy đủ
2 số
3 số

4. KQXS Bình Định ngày 22/11 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSBDI 22/11

ĐẦU ĐUÔI
G8 62 0
G7

371

1 8
G6

1775 8965 2150

2 1, 1, 3
G5

4760

3 3, 8
G4

78038 59623 24272
88745 67418 09721 24660

4 5
5 0, 5
G3

52255 34075

6 0, 0, 2, 5
G2

65633

7 1, 2, 5, 5
G1

58985

8 5
ĐB 164521 9
KQ Niêm yết: BDI-22-11.jpgIn vé dò XSBDI
Đầy đủ
2 số
3 số

5. KQXS Bình Định ngày 15/11 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSBDI 15/11

ĐẦU ĐUÔI
G8 60 0 5
G7

062

1
G6

6055 9046 9389

2
G5

9549

3
G4

40043 93198 98671
56373 40865 95699 26405

4 3, 5, 6, 9
5 1, 5, 7
G3

63857 35351

6 0, 2, 5
G2

67076

7 1, 3, 6
G1

30598

8 9
ĐB 354745 9 8, 8, 9
KQ Niêm yết: BDI-15-11.jpgIn vé dò XSBDI
Đầy đủ
2 số
3 số

6. KQXS Bình Định ngày 08/11 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSBDI 08/11

ĐẦU ĐUÔI
G8 19 0 1, 3
G7

219

1 9, 9
G6

7020 1901 9685

2 0, 3, 7, 7
G5

1156

3
G4

89384 23685 56423
14987 76203 90165 09888

4 8
5 6
G3

24268 57264

6 4, 5, 8
G2

32348

7
G1

47827

8 4, 5, 5, 7, 8
ĐB 296527 9
KQ Niêm yết: BDI-8-11.jpgIn vé dò XSBDI
Đầy đủ
2 số
3 số

7. KQXS Bình Định ngày 01/11 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSBDI 01/11

ĐẦU ĐUÔI
G8 73 0 4, 6
G7

319

1 2, 2, 8, 8, 9
G6

3712 1122 4236

2 0, 2
G5

5755

3 2, 3, 6
G4

89018 42680 18520
16712 68518 22833 66796

4
5 5
G3

37132 14785

6
G2

16175

7 3, 5
G1

34504

8 0, 5
ĐB 592806 9 6
KQ Niêm yết: BDI-1-11.jpgIn vé dò XSBDI
Đầy đủ
2 số
3 số

8. KQXS Bình Định ngày 25/10 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSBDI 25/10

ĐẦU ĐUÔI
G8 51 0 0
G7

190

1 2, 7
G6

5639 5926 2924

2 4, 6
G5

8995

3 2, 9
G4

85432 28479 87212
90000 00370 29944 56150

4 4
5 0, 1
G3

18987 55898

6
G2

94017

7 0, 3, 9
G1

63699

8 7
ĐB 045673 9 0, 5, 8, 9
KQ Niêm yết: BDI-25-10.jpgIn vé dò XSBDI
Đầy đủ
2 số
3 số

9. KQXS Bình Định ngày 18/10 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSBDI 18/10

ĐẦU ĐUÔI
G8 74 0 1, 3, 3, 6
G7

233

1
G6

6947 5064 1003

2
G5

0057

3 3, 3, 9, 9
G4

46775 44006 23244
80985 20680 21054 13739

4 4, 5, 7
5 4, 7
G3

75003 18745

6 4
G2

23033

7 4, 5
G1

41739

8 0, 5
ĐB 411501 9
KQ Niêm yết: BDI-18-10.jpgIn vé dò XSBDI
Đầy đủ
2 số
3 số

10. KQXS Bình Định ngày 11/10 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSBDI 11/10

ĐẦU ĐUÔI
G8 02 0 2, 3
G7

640

1 0, 7, 7
G6

5745 4760 0042

2
G5

1610

3 1, 7
G4

76288 23531 11045
04389 71103 43849 66117

4 0,2,4,5,5,9
5
G3

80437 62144

6 0
G2

35917

7 7
G1

35577

8 8, 9
ĐB 409799 9 9
KQ Niêm yết: BDI-11-10.jpgIn vé dò XSBDI
Đầy đủ
2 số
3 số

11. KQXS Bình Định ngày 04/10 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSBDI 04/10

ĐẦU ĐUÔI
G8 77 0 3,4,4,5,7,9
G7

238

1 4
G6

5234 5209 0023

2 3, 9
G5

3238

3 4, 8, 8
G4

83003 60355 78297
28362 36162 08305 44604

4 7
5 5
G3

51329 54504

6 2, 2
G2

40907

7 7
G1

11014

8
ĐB 570047 9 7
KQ Niêm yết: BDI-4-10.jpgIn vé dò XSBDI
Đầy đủ
2 số
3 số

12. KQXS Bình Định ngày 27/09 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSBDI 27/09

ĐẦU ĐUÔI
G8 93 0
G7

669

1 7
G6

6776 7294 0293

2 9
G5

3667

3 2, 8
G4

17417 85593 74085
01176 29438 83186 09358

4 9
5 8
G3

26077 38032

6 7, 9
G2

10191

7 6, 6, 7
G1

64829

8 5, 6
ĐB 023749 9 1, 3, 3, 3, 4
KQ Niêm yết: BDI-27-9.jpgIn vé dò XSBDI
Đầy đủ
2 số
3 số

13. KQXS Bình Định ngày 20/09 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSBDI 20/09

ĐẦU ĐUÔI
G8 13 0 5, 6
G7

954

1 0, 3
G6

3471 1775 7885

2
G5

2805

3 8
G4

39255 39038 69777
37173 80910 22255 22406

4 4
5 4, 5, 5
G3

85785 81879

6
G2

96144

7 1,3,5,7,9,9
G1

85192

8 5, 5
ĐB 692579 9 2
KQ Niêm yết: BDI-20-9.jpgIn vé dò XSBDI
Đầy đủ
2 số
3 số

14. KQXS Bình Định ngày 13/09 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSBDI 13/09

ĐẦU ĐUÔI
G8 51 0 3, 5, 6, 9
G7

454

1 8
G6

6455 0406 1118

2 2, 7
G5

1082

3 3
G4

48603 54250 06809
55222 94927 00378 06383

4
5 0, 1, 4, 5
G3

83575 18005

6
G2

29033

7 5, 7, 8
G1

79385

8 2, 3, 5
ĐB 466377 9
KQ Niêm yết: BDI-13-9.jpgIn vé dò XSBDI
Đầy đủ
2 số
3 số

15. KQXS Bình Định ngày 06/09 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSBDI 06/09

ĐẦU ĐUÔI
G8 45 0 7, 9
G7

285

1
G6

4560 3407 6039

2 2, 5, 6, 9
G5

1325

3 2, 9
G4

71481 51626 26566
76122 09684 19294 52632

4 5
5
G3

41229 30273

6 0, 2, 6
G2

08096

7 3
G1

06162

8 1, 4, 5
ĐB 781709 9 4, 6
KQ Niêm yết: BDI-6-9.jpgIn vé dò XSBDI
Đầy đủ
2 số
3 số

16. KQXS Bình Định ngày 30/08 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSBDI 30/08

ĐẦU ĐUÔI
G8 54 0 6, 8
G7

782

1 0, 5, 7
G6

7506 3929 9315

2 5, 9
G5

2225

3 6, 6
G4

29798 43075 30336
90708 14869 50586 55210

4
5 4
G3

78071 15036

6 5, 9
G2

00565

7 1, 5
G1

07185

8 2, 5, 6
ĐB 886017 9 8
KQ Niêm yết: BDI-30-8.jpgIn vé dò XSBDI
Đầy đủ
2 số
3 số

17. KQXS Bình Định ngày 23/08 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSBDI 23/08

ĐẦU ĐUÔI
G8 28 0 4, 5, 8, 8
G7

044

1
G6

1365 4069 1020

2 0, 7, 8
G5

1243

3 3
G4

30342 46604 28462
04985 87508 41405 54627

4 2, 3, 4, 4
5 7
G3

02144 39698

6 2, 5, 9
G2

23157

7
G1

55908

8 5
ĐB 806833 9 8
KQ Niêm yết: BDI-23-8.jpgIn vé dò XSBDI
Đầy đủ
2 số
3 số

18. KQXS Bình Định ngày 16/08 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSBDI 16/08

ĐẦU ĐUÔI
G8 80 0 4
G7

558

1 1, 2
G6

1711 3543 1980

2 7
G5

9527

3
G4

64491 98560 67312
11994 98451 04550 00863

4 3
5 0, 1, 8
G3

82863 53562

6 0, 2, 3, 3
G2

23486

7
G1

49104

8 0, 0, 6
ĐB 270498 9 1, 4, 8
KQ Niêm yết: BDI-16-8.jpgIn vé dò XSBDI
Đầy đủ
2 số
3 số

19. KQXS Bình Định ngày 09/08 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSBDI 09/08

ĐẦU ĐUÔI
G8 12 0 7
G7

463

1 2
G6

8723 1807 6176

2 3, 8
G5

9790

3 2, 9
G4

55289 42390 76732
67480 54939 80851 16059

4
5 1, 9, 9
G3

33328 00467

6 3, 3, 7
G2

49963

7 6, 8
G1

84459

8 0, 9
ĐB 232178 9 0, 0
KQ Niêm yết: BDI-9-8.jpgIn vé dò XSBDI
Đầy đủ
2 số
3 số

20. KQXS Bình Định ngày 02/08 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSBDI 02/08

ĐẦU ĐUÔI
G8 59 0 9
G7

493

1 1, 1, 4
G6

4667 2011 6054

2 2
G5

0511

3 4, 8, 9
G4

41547 69722 39839
55209 29314 84134 83255

4 7
5 4, 5, 8, 9
G3

13238 86283

6 0, 7
G2

78658

7 0
G1

86470

8 3
ĐB 868160 9 3
KQ Niêm yết: BDI-2-8.jpgIn vé dò XSBDI
Đầy đủ
2 số
3 số

21. KQXS Bình Định ngày 26/07 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSBDI 26/07

ĐẦU ĐUÔI
G8 34 0 5, 6, 6
G7

030

1 2, 6
G6

1506 1877 9506

2 4
G5

8390

3 0, 4
G4

60116 40371 14124
97805 33666 08398 92098

4
5 6
G3

00584 42856

6 6
G2

23698

7 1, 3, 7
G1

30712

8 4
ĐB 021073 9 0, 8, 8, 8
KQ Niêm yết: BDI-26-7.jpgIn vé dò XSBDI
Đầy đủ
2 số
3 số

22. KQXS Bình Định ngày 19/07 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSBDI 19/07

ĐẦU ĐUÔI
G8 34 0 3, 9
G7

075

1 1, 3
G6

4048 1337 4911

2 7, 8
G5

3209

3 1, 4, 7
G4

56556 22941 64756
18786 17913 40328 54531

4 1, 8
5 6, 6
G3

08103 39778

6 5
G2

42927

7 1, 5, 8
G1

91271

8 6
ĐB 809065 9
KQ Niêm yết: BDI-19-7.jpgIn vé dò XSBDI
Đầy đủ
2 số
3 số

23. KQXS Bình Định ngày 12/07 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSBDI 12/07

ĐẦU ĐUÔI
G8 33 0 4
G7

356

1 0
G6

0238 0625 8781

2 0, 5, 5
G5

8461

3 3, 8
G4

71067 03420 39399
40961 35347 68925 54510

4 7
5 6
G3

80204 20163

6 1, 1, 3, 7
G2

08784

7 6
G1

24894

8 1, 4
ĐB 212776 9 4, 9
KQ Niêm yết: BDI-12-7.jpgIn vé dò XSBDI
Đầy đủ
2 số
3 số

24. KQXS Bình Định ngày 05/07 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSBDI 05/07

ĐẦU ĐUÔI
G8 12 0 0, 0, 5, 8
G7

305

1 2, 8
G6

1008 6673 7971

2 4, 5
G5

3625

3 2, 5
G4

24395 13547 07018
03500 72335 61032 63884

4 7
5
G3

71673 58868

6 8
G2

30670

7 0, 1, 3, 3
G1

51324

8 4
ĐB 963900 9 5
KQ Niêm yết: BDI-5-7.jpgIn vé dò XSBDI
Đầy đủ
2 số
3 số

25. KQXS Bình Định ngày 28/06 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSBDI 28/06

ĐẦU ĐUÔI
G8 15 0 0, 3, 9
G7

426

1 5
G6

7924 0784 8437

2 4, 6, 7, 8
G5

7703

3 0, 3, 7
G4

82795 40427 15328
44609 33646 48071 23900

4 4, 6
5 2
G3

07130 11252

6
G2

26744

7 1
G1

72289

8 4, 9
ĐB 196833 9 5
KQ Niêm yết: BDI-28-6.jpgIn vé dò XSBDI
Đầy đủ
2 số
3 số

26. KQXS Bình Định ngày 21/06 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSBDI 21/06

ĐẦU ĐUÔI
G8 69 0 6
G7

557

1 2
G6

2998 1999 4962

2 9
G5

4060

3 4
G4

35751 66260 18612
90392 74144 58162 66692

4 4
5 1, 7, 8
G3

11534 26658

6 0, 0, 2, 2, 9
G2

99806

7
G1

76929

8
ĐB 384090 9 0, 2, 2, 8, 9
KQ Niêm yết: BDI-21-6.jpgIn vé dò XSBDI
Đầy đủ
2 số
3 số

27. KQXS Bình Định ngày 14/06 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSBDI 14/06

ĐẦU ĐUÔI
G8 07 0 7
G7

395

1 3
G6

6535 6839 8144

2 9
G5

6199

3 5, 5, 9
G4

46493 61235 92340
02084 98887 34643 16047

4 0, 3, 4, 7
5 2
G3

26829 30913

6
G2

60452

7
G1

61296

8 4, 7
ĐB 857694 9 3, 4, 5, 6, 9
KQ Niêm yết: BDI-14-6.jpgIn vé dò XSBDI
Đầy đủ
2 số
3 số

28. KQXS Bình Định ngày 07/06 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSBDI 07/06

ĐẦU ĐUÔI
G8 91 0
G7

831

1 0, 0
G6

2137 6230 4825

2 5
G5

1156

3 0, 1, 1, 2, 7
G4

97946 06910 61731
69889 29410 98840 37432

4 0, 4, 6, 8
5 6
G3

57948 60644

6 9
G2

56786

7 3
G1

86069

8 6, 9
ĐB 990473 9 1
KQ Niêm yết: BDI-7-6.jpgIn vé dò XSBDI
Đầy đủ
2 số
3 số

29. KQXS Bình Định ngày 31/05 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSBDI 31/05

ĐẦU ĐUÔI
G8 54 0 0, 2, 7
G7

800

1
G6

9129 9182 5160

2 4, 9
G5

1824

3 9
G4

74567 59102 52090
30407 88688 47579 50660

4 3
5 4, 4
G3

44563 57839

6 0, 0, 2, 3, 7
G2

54743

7 9
G1

86754

8 2, 8
ĐB 583362 9 0
KQ Niêm yết: BDI-31-5.jpgIn vé dò XSBDI
Đầy đủ
2 số
3 số

30. KQXS Bình Định ngày 24/05 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSBDI 24/05

ĐẦU ĐUÔI
G8 17 0 5, 9
G7

412

1 2, 3, 7
G6

1067 1209 7946

2 0, 2
G5

7590

3
G4

40773 03367 65013
24305 07420 12652 99364

4 6, 7
5 2, 7
G3

49657 96947

6 4, 7, 7
G2

31388

7 3, 8
G1

60878

8 8
ĐB 657422 9 0
KQ Niêm yết: BDI-24-5.jpgIn vé dò XSBDI
Đầy đủ
2 số
3 số
Hiện thêm kết quả

Về XSBDI 30 ngày liên tiếp

XSBDI 30 ngày hay KQXSBDI 30 ngày liên tiếp là 30 kết quả xổ số Bình Định của 30 lần quay gần đây nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Bình Định

Tiện ích hay về xổ số

KQXS hôm qua (Chủ Nhật, 16/12)

KQXS BÌNH ĐỊNH THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Đang tải dữ liệu...