XSKT Bạch thủ BDI Cầu BDI

Xổ số Bình Định XSBDI 30 ngày

1. Xổ số Bình Định ngày 11/10 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSBDI 11/10

ĐẦU ĐUÔI
G8 02 0 2, 3
G7

640

1 0, 7, 7
G6

5745 4760 0042

2
G5

1610

3 1, 7
G4

76288 23531 11045
04389 71103 43849 66117

4 0,2,4,5,5,9
5
G3

80437 62144

6 0
G2

35917

7 7
G1

35577

8 8, 9
ĐB 409799 9 9
KQ Niêm yết: BDI-11-10.jpgXSBDI 30 ngày
Đầy đủ
2 số
3 số

2. XSBDI ngày 04/10 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSBDI 04/10

ĐẦU ĐUÔI
G8 77 0 3,4,4,5,7,9
G7

238

1 4
G6

5234 5209 0023

2 3, 9
G5

3238

3 4, 8, 8
G4

83003 60355 78297
28362 36162 08305 44604

4 7
5 5
G3

51329 54504

6 2, 2
G2

40907

7 7
G1

11014

8
ĐB 570047 9 7
KQ Niêm yết: BDI-4-10.jpgIn vé dò XSBDI
Đầy đủ
2 số
3 số

4. KQXS Bình Định ngày 20/09 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSBDI 20/09

ĐẦU ĐUÔI
G8 13 0 5, 6
G7

954

1 0, 3
G6

3471 1775 7885

2
G5

2805

3 8
G4

39255 39038 69777
37173 80910 22255 22406

4 4
5 4, 5, 5
G3

85785 81879

6
G2

96144

7 1,3,5,7,9,9
G1

85192

8 5, 5
ĐB 692579 9 2
KQ Niêm yết: BDI-20-9.jpgIn vé dò XSBDI
Đầy đủ
2 số
3 số

5. KQXS Bình Định ngày 13/09 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSBDI 13/09

ĐẦU ĐUÔI
G8 51 0 3, 5, 6, 9
G7

454

1 8
G6

6455 0406 1118

2 2, 7
G5

1082

3 3
G4

48603 54250 06809
55222 94927 00378 06383

4
5 0, 1, 4, 5
G3

83575 18005

6
G2

29033

7 5, 7, 8
G1

79385

8 2, 3, 5
ĐB 466377 9
KQ Niêm yết: BDI-13-9.jpgIn vé dò XSBDI
Đầy đủ
2 số
3 số

6. KQXS Bình Định ngày 06/09 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSBDI 06/09

ĐẦU ĐUÔI
G8 45 0 7, 9
G7

285

1
G6

4560 3407 6039

2 2, 5, 6, 9
G5

1325

3 2, 9
G4

71481 51626 26566
76122 09684 19294 52632

4 5
5
G3

41229 30273

6 0, 2, 6
G2

08096

7 3
G1

06162

8 1, 4, 5
ĐB 781709 9 4, 6
KQ Niêm yết: BDI-6-9.jpgIn vé dò XSBDI
Đầy đủ
2 số
3 số

7. KQXS Bình Định ngày 30/08 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSBDI 30/08

ĐẦU ĐUÔI
G8 54 0 6, 8
G7

782

1 0, 5, 7
G6

7506 3929 9315

2 5, 9
G5

2225

3 6, 6
G4

29798 43075 30336
90708 14869 50586 55210

4
5 4
G3

78071 15036

6 5, 9
G2

00565

7 1, 5
G1

07185

8 2, 5, 6
ĐB 886017 9 8
KQ Niêm yết: BDI-30-8.jpgIn vé dò XSBDI
Đầy đủ
2 số
3 số

8. KQXS Bình Định ngày 23/08 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSBDI 23/08

ĐẦU ĐUÔI
G8 28 0 4, 5, 8, 8
G7

044

1
G6

1365 4069 1020

2 0, 7, 8
G5

1243

3 3
G4

30342 46604 28462
04985 87508 41405 54627

4 2, 3, 4, 4
5 7
G3

02144 39698

6 2, 5, 9
G2

23157

7
G1

55908

8 5
ĐB 806833 9 8
KQ Niêm yết: BDI-23-8.jpgIn vé dò XSBDI
Đầy đủ
2 số
3 số

9. KQXS Bình Định ngày 16/08 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSBDI 16/08

ĐẦU ĐUÔI
G8 80 0 4
G7

558

1 1, 2
G6

1711 3543 1980

2 7
G5

9527

3
G4

64491 98560 67312
11994 98451 04550 00863

4 3
5 0, 1, 8
G3

82863 53562

6 0, 2, 3, 3
G2

23486

7
G1

49104

8 0, 0, 6
ĐB 270498 9 1, 4, 8
KQ Niêm yết: BDI-16-8.jpgIn vé dò XSBDI
Đầy đủ
2 số
3 số

10. KQXS Bình Định ngày 09/08 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSBDI 09/08

ĐẦU ĐUÔI
G8 12 0 7
G7

463

1 2
G6

8723 1807 6176

2 3, 8
G5

9790

3 2, 9
G4

55289 42390 76732
67480 54939 80851 16059

4
5 1, 9, 9
G3

33328 00467

6 3, 3, 7
G2

49963

7 6, 8
G1

84459

8 0, 9
ĐB 232178 9 0, 0
KQ Niêm yết: BDI-9-8.jpgIn vé dò XSBDI
Đầy đủ
2 số
3 số

11. KQXS Bình Định ngày 02/08 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSBDI 02/08

ĐẦU ĐUÔI
G8 59 0 9
G7

493

1 1, 1, 4
G6

4667 2011 6054

2 2
G5

0511

3 4, 8, 9
G4

41547 69722 39839
55209 29314 84134 83255

4 7
5 4, 5, 8, 9
G3

13238 86283

6 0, 7
G2

78658

7 0
G1

86470

8 3
ĐB 868160 9 3
KQ Niêm yết: BDI-2-8.jpgIn vé dò XSBDI
Đầy đủ
2 số
3 số

12. KQXS Bình Định ngày 26/07 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSBDI 26/07

ĐẦU ĐUÔI
G8 34 0 5, 6, 6
G7

030

1 2, 6
G6

1506 1877 9506

2 4
G5

8390

3 0, 4
G4

60116 40371 14124
97805 33666 08398 92098

4
5 6
G3

00584 42856

6 6
G2

23698

7 1, 3, 7
G1

30712

8 4
ĐB 021073 9 0, 8, 8, 8
KQ Niêm yết: BDI-26-7.jpgIn vé dò XSBDI
Đầy đủ
2 số
3 số

13. KQXS Bình Định ngày 19/07 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSBDI 19/07

ĐẦU ĐUÔI
G8 34 0 3, 9
G7

075

1 1, 3
G6

4048 1337 4911

2 7, 8
G5

3209

3 1, 4, 7
G4

56556 22941 64756
18786 17913 40328 54531

4 1, 8
5 6, 6
G3

08103 39778

6 5
G2

42927

7 1, 5, 8
G1

91271

8 6
ĐB 809065 9
KQ Niêm yết: BDI-19-7.jpgIn vé dò XSBDI
Đầy đủ
2 số
3 số

14. KQXS Bình Định ngày 12/07 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSBDI 12/07

ĐẦU ĐUÔI
G8 33 0 4
G7

356

1 0
G6

0238 0625 8781

2 0, 5, 5
G5

8461

3 3, 8
G4

71067 03420 39399
40961 35347 68925 54510

4 7
5 6
G3

80204 20163

6 1, 1, 3, 7
G2

08784

7 6
G1

24894

8 1, 4
ĐB 212776 9 4, 9
KQ Niêm yết: BDI-12-7.jpgIn vé dò XSBDI
Đầy đủ
2 số
3 số

15. KQXS Bình Định ngày 05/07 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSBDI 05/07

ĐẦU ĐUÔI
G8 12 0 0, 0, 5, 8
G7

305

1 2, 8
G6

1008 6673 7971

2 4, 5
G5

3625

3 2, 5
G4

24395 13547 07018
03500 72335 61032 63884

4 7
5
G3

71673 58868

6 8
G2

30670

7 0, 1, 3, 3
G1

51324

8 4
ĐB 963900 9 5
KQ Niêm yết: BDI-5-7.jpgIn vé dò XSBDI
Đầy đủ
2 số
3 số

16. KQXS Bình Định ngày 28/06 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSBDI 28/06

ĐẦU ĐUÔI
G8 15 0 0, 3, 9
G7

426

1 5
G6

7924 0784 8437

2 4, 6, 7, 8
G5

7703

3 0, 3, 7
G4

82795 40427 15328
44609 33646 48071 23900

4 4, 6
5 2
G3

07130 11252

6
G2

26744

7 1
G1

72289

8 4, 9
ĐB 196833 9 5
KQ Niêm yết: BDI-28-6.jpgIn vé dò XSBDI
Đầy đủ
2 số
3 số

17. KQXS Bình Định ngày 21/06 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSBDI 21/06

ĐẦU ĐUÔI
G8 69 0 6
G7

557

1 2
G6

2998 1999 4962

2 9
G5

4060

3 4
G4

35751 66260 18612
90392 74144 58162 66692

4 4
5 1, 7, 8
G3

11534 26658

6 0, 0, 2, 2, 9
G2

99806

7
G1

76929

8
ĐB 384090 9 0, 2, 2, 8, 9
KQ Niêm yết: BDI-21-6.jpgIn vé dò XSBDI
Đầy đủ
2 số
3 số

18. KQXS Bình Định ngày 14/06 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSBDI 14/06

ĐẦU ĐUÔI
G8 07 0 7
G7

395

1 3
G6

6535 6839 8144

2 9
G5

6199

3 5, 5, 9
G4

46493 61235 92340
02084 98887 34643 16047

4 0, 3, 4, 7
5 2
G3

26829 30913

6
G2

60452

7
G1

61296

8 4, 7
ĐB 857694 9 3, 4, 5, 6, 9
KQ Niêm yết: BDI-14-6.jpgIn vé dò XSBDI
Đầy đủ
2 số
3 số

19. KQXS Bình Định ngày 07/06 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSBDI 07/06

ĐẦU ĐUÔI
G8 91 0
G7

831

1 0, 0
G6

2137 6230 4825

2 5
G5

1156

3 0, 1, 1, 2, 7
G4

97946 06910 61731
69889 29410 98840 37432

4 0, 4, 6, 8
5 6
G3

57948 60644

6 9
G2

56786

7 3
G1

86069

8 6, 9
ĐB 990473 9 1
KQ Niêm yết: BDI-7-6.jpgIn vé dò XSBDI
Đầy đủ
2 số
3 số

20. KQXS Bình Định ngày 31/05 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSBDI 31/05

ĐẦU ĐUÔI
G8 54 0 0, 2, 7
G7

800

1
G6

9129 9182 5160

2 4, 9
G5

1824

3 9
G4

74567 59102 52090
30407 88688 47579 50660

4 3
5 4, 4
G3

44563 57839

6 0, 0, 2, 3, 7
G2

54743

7 9
G1

86754

8 2, 8
ĐB 583362 9 0
KQ Niêm yết: BDI-31-5.jpgIn vé dò XSBDI
Đầy đủ
2 số
3 số

21. KQXS Bình Định ngày 24/05 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSBDI 24/05

ĐẦU ĐUÔI
G8 17 0 5, 9
G7

412

1 2, 3, 7
G6

1067 1209 7946

2 0, 2
G5

7590

3
G4

40773 03367 65013
24305 07420 12652 99364

4 6, 7
5 2, 7
G3

49657 96947

6 4, 7, 7
G2

31388

7 3, 8
G1

60878

8 8
ĐB 657422 9 0
KQ Niêm yết: BDI-24-5.jpgIn vé dò XSBDI
Đầy đủ
2 số
3 số

22. KQXS Bình Định ngày 17/05 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSBDI 17/05

ĐẦU ĐUÔI
G8 88 0 7, 9
G7

969

1 9
G6

4207 9877 7330

2 0, 4
G5

8554

3 0, 4
G4

97373 63319 97334
00392 94048 44441 15047

4 1, 5, 7, 8
5 4
G3

11409 20720

6 9
G2

60545

7 3, 7
G1

58481

8 1, 8
ĐB 646624 9 2
KQ Niêm yết: BDI-17-5.jpgIn vé dò XSBDI
Đầy đủ
2 số
3 số

23. KQXS Bình Định ngày 10/05 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSBDI 10/05

ĐẦU ĐUÔI
G8 43 0 1, 3
G7

482

1 7
G6

9077 7659 2237

2 3
G5

2944

3 2, 5, 7
G4

16735 88803 69943
39601 60449 51123 07854

4 3,3,4,6,6,9
5 4, 5, 9
G3

13632 85846

6
G2

20355

7 7
G1

84746

8 2
ĐB 845617 9
KQ Niêm yết: BDI-10-5.jpgIn vé dò XSBDI
Đầy đủ
2 số
3 số

24. KQXS Bình Định ngày 03/05 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSBDI 03/05

ĐẦU ĐUÔI
G8 18 0
G7

035

1 0, 8
G6

5761 1363 0284

2 0, 5
G5

4210

3 1, 3, 5
G4

27251 79720 85742
11368 05859 65364 97542

4 1, 2, 2, 5
5 1, 9
G3

48345 53925

6 1, 3, 4, 8
G2

96241

7
G1

74131

8 4
ĐB 203333 9
KQ Niêm yết: BDI-3-5.jpgIn vé dò XSBDI
Đầy đủ
2 số
3 số

25. KQXS Bình Định ngày 26/04 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSBDI 26/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 22 0 6, 9
G7

288

1 3, 4
G6

5050 6914 6321

2 1, 2, 7, 8
G5

1728

3 3
G4

64033 68751 27180
17627 18656 01098 45779

4
5 0, 1, 6
G3

51509 24906

6 7
G2

04267

7 9
G1

68293

8 0, 8
ĐB 659813 9 3, 8
KQ Niêm yết: BDI-26-4.jpgIn vé dò XSBDI
Đầy đủ
2 số
3 số

26. KQXS Bình Định ngày 19/04 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSBDI 19/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 84 0 3, 4, 9
G7

418

1 1, 8
G6

6847 9089 9803

2 2, 8
G5

5887

3 5, 6
G4

37004 47811 29522
71435 71672 26136 07043

4 3, 7
5 1
G3

06609 66228

6
G2

18790

7 2
G1

67381

8 1, 4, 7, 9
ĐB 408151 9 0
KQ Niêm yết: BDI-19-4.jpgIn vé dò XSBDI
Đầy đủ
2 số
3 số

27. KQXS Bình Định ngày 12/04 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSBDI 12/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 69 0 0, 2, 3, 4, 8
G7

303

1
G6

4187 8069 3400

2 5
G5

5976

3 1
G4

85274 74204 20690
31760 09502 84031 52525

4 2
5
G3

02575 05160

6 0, 0, 9, 9
G2

51391

7 4, 5, 6
G1

50542

8 7
ĐB 683008 9 0, 1
KQ Niêm yết: BDI-12-4.jpgIn vé dò XSBDI
Đầy đủ
2 số
3 số

28. KQXS Bình Định ngày 05/04 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSBDI 05/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 62 0 0
G7

979

1 2, 6
G6

1368 3816 9600

2
G5

5284

3
G4

04071 90482 28289
31057 46750 91982 30675

4
5 0, 4, 5, 7
G3

16054 75581

6 2, 4, 8
G2

55864

7 1, 5, 9
G1

20055

8 1, 2, 2, 4, 9
ĐB 267112 9
KQ Niêm yết: BDI-5-4.jpgIn vé dò XSBDI
Đầy đủ
2 số
3 số

29. KQXS Bình Định ngày 29/03 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSBDI 29/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 59 0 2, 3, 5
G7

296

1 6, 8, 9
G6

8018 9903 5978

2 5, 5, 9
G5

4529

3
G4

97780 29525 59702
18625 48762 53651 22519

4
5 1, 9
G3

60816 89684

6 2
G2

88280

7 8
G1

59793

8 0, 0, 4
ĐB 038805 9 3, 6
KQ Niêm yết: BDI-29-3.jpgIn vé dò XSBDI
Đầy đủ
2 số
3 số

30. KQXS Bình Định ngày 22/03 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSBDI 22/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 02 0 2, 3
G7

783

1 3, 6, 6, 7
G6

0533 9168 5880

2 6
G5

4217

3 3, 9
G4

95786 29253 42265
88616 24926 49703 31070

4
5 3, 3
G3

80539 80491

6 5, 8
G2

79953

7 0
G1

93216

8 0, 3, 6
ĐB 317213 9 1
KQ Niêm yết: BDI-22-3.jpgIn vé dò XSBDI
Đầy đủ
2 số
3 số
Hiện thêm kết quả

Về XSBDI 30 ngày liên tiếp

XSBDI 30 ngày hay KQXSBDI 30 ngày liên tiếp là 30 kết quả xổ số Bình Định của 30 lần quay gần đây nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Bình Định

Tiện ích hay về xổ số

KQXS hôm qua (Chủ Nhật, 14/10)

KQXS BÌNH ĐỊNH THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Đang tải dữ liệu...