XSKT Bạch thủ BDI Cầu BDI

Xổ số Bình Định XSBDI 30 ngày

1. Xổ số Bình Định ngày 16/08 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSBDI 16/08

ĐẦU ĐUÔI
G8 80 0 4
G7

558

1 1, 2
G6

1711 3543 1980

2 7
G5

9527

3
G4

64491 98560 67312
11994 98451 04550 00863

4 3
5 0, 1, 8
G3

82863 53562

6 0, 2, 3, 3
G2

23486

7
G1

49104

8 0, 0, 6
ĐB 270498 9 1, 4, 8
KQ Niêm yết: BDI-16-8.jpgXSBDI 30 ngày
Đầy đủ
2 số
3 số

2. XSBDI ngày 09/08 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSBDI 09/08

ĐẦU ĐUÔI
G8 12 0 7
G7

463

1 2
G6

8723 1807 6176

2 3, 8
G5

9790

3 2, 9
G4

55289 42390 76732
67480 54939 80851 16059

4
5 1, 9, 9
G3

33328 00467

6 3, 3, 7
G2

49963

7 6, 8
G1

84459

8 0, 9
ĐB 232178 9 0, 0
KQ Niêm yết: BDI-9-8.jpgIn vé dò XSBDI
Đầy đủ
2 số
3 số

4. KQXS Bình Định ngày 26/07 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSBDI 26/07

ĐẦU ĐUÔI
G8 34 0 5, 6, 6
G7

030

1 2, 6
G6

1506 1877 9506

2 4
G5

8390

3 0, 4
G4

60116 40371 14124
97805 33666 08398 92098

4
5 6
G3

00584 42856

6 6
G2

23698

7 1, 3, 7
G1

30712

8 4
ĐB 021073 9 0, 8, 8, 8
KQ Niêm yết: BDI-26-7.jpgIn vé dò XSBDI
Đầy đủ
2 số
3 số

5. KQXS Bình Định ngày 19/07 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSBDI 19/07

ĐẦU ĐUÔI
G8 34 0 3, 9
G7

075

1 1, 3
G6

4048 1337 4911

2 7, 8
G5

3209

3 1, 4, 7
G4

56556 22941 64756
18786 17913 40328 54531

4 1, 8
5 6, 6
G3

08103 39778

6 5
G2

42927

7 1, 5, 8
G1

91271

8 6
ĐB 809065 9
KQ Niêm yết: BDI-19-7.jpgIn vé dò XSBDI
Đầy đủ
2 số
3 số

6. KQXS Bình Định ngày 12/07 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSBDI 12/07

ĐẦU ĐUÔI
G8 33 0 4
G7

356

1 0
G6

0238 0625 8781

2 0, 5, 5
G5

8461

3 3, 8
G4

71067 03420 39399
40961 35347 68925 54510

4 7
5 6
G3

80204 20163

6 1, 1, 3, 7
G2

08784

7 6
G1

24894

8 1, 4
ĐB 212776 9 4, 9
KQ Niêm yết: BDI-12-7.jpgIn vé dò XSBDI
Đầy đủ
2 số
3 số

7. KQXS Bình Định ngày 05/07 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSBDI 05/07

ĐẦU ĐUÔI
G8 12 0 0, 0, 5, 8
G7

305

1 2, 8
G6

1008 6673 7971

2 4, 5
G5

3625

3 2, 5
G4

24395 13547 07018
03500 72335 61032 63884

4 7
5
G3

71673 58868

6 8
G2

30670

7 0, 1, 3, 3
G1

51324

8 4
ĐB 963900 9 5
KQ Niêm yết: BDI-5-7.jpgIn vé dò XSBDI
Đầy đủ
2 số
3 số

8. KQXS Bình Định ngày 28/06 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSBDI 28/06

ĐẦU ĐUÔI
G8 15 0 0, 3, 9
G7

426

1 5
G6

7924 0784 8437

2 4, 6, 7, 8
G5

7703

3 0, 3, 7
G4

82795 40427 15328
44609 33646 48071 23900

4 4, 6
5 2
G3

07130 11252

6
G2

26744

7 1
G1

72289

8 4, 9
ĐB 196833 9 5
KQ Niêm yết: BDI-28-6.jpgIn vé dò XSBDI
Đầy đủ
2 số
3 số

9. KQXS Bình Định ngày 21/06 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSBDI 21/06

ĐẦU ĐUÔI
G8 69 0 6
G7

557

1 2
G6

2998 1999 4962

2 9
G5

4060

3 4
G4

35751 66260 18612
90392 74144 58162 66692

4 4
5 1, 7, 8
G3

11534 26658

6 0, 0, 2, 2, 9
G2

99806

7
G1

76929

8
ĐB 384090 9 0, 2, 2, 8, 9
KQ Niêm yết: BDI-21-6.jpgIn vé dò XSBDI
Đầy đủ
2 số
3 số

10. KQXS Bình Định ngày 14/06 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSBDI 14/06

ĐẦU ĐUÔI
G8 07 0 7
G7

395

1 3
G6

6535 6839 8144

2 9
G5

6199

3 5, 5, 9
G4

46493 61235 92340
02084 98887 34643 16047

4 0, 3, 4, 7
5 2
G3

26829 30913

6
G2

60452

7
G1

61296

8 4, 7
ĐB 857694 9 3, 4, 5, 6, 9
KQ Niêm yết: BDI-14-6.jpgIn vé dò XSBDI
Đầy đủ
2 số
3 số

11. KQXS Bình Định ngày 07/06 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSBDI 07/06

ĐẦU ĐUÔI
G8 91 0
G7

831

1 0, 0
G6

2137 6230 4825

2 5
G5

1156

3 0, 1, 1, 2, 7
G4

97946 06910 61731
69889 29410 98840 37432

4 0, 4, 6, 8
5 6
G3

57948 60644

6 9
G2

56786

7 3
G1

86069

8 6, 9
ĐB 990473 9 1
KQ Niêm yết: BDI-7-6.jpgIn vé dò XSBDI
Đầy đủ
2 số
3 số

12. KQXS Bình Định ngày 31/05 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSBDI 31/05

ĐẦU ĐUÔI
G8 54 0 0, 2, 7
G7

800

1
G6

9129 9182 5160

2 4, 9
G5

1824

3 9
G4

74567 59102 52090
30407 88688 47579 50660

4 3
5 4, 4
G3

44563 57839

6 0, 0, 2, 3, 7
G2

54743

7 9
G1

86754

8 2, 8
ĐB 583362 9 0
KQ Niêm yết: BDI-31-5.jpgIn vé dò XSBDI
Đầy đủ
2 số
3 số

13. KQXS Bình Định ngày 24/05 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSBDI 24/05

ĐẦU ĐUÔI
G8 17 0 5, 9
G7

412

1 2, 3, 7
G6

1067 1209 7946

2 0, 2
G5

7590

3
G4

40773 03367 65013
24305 07420 12652 99364

4 6, 7
5 2, 7
G3

49657 96947

6 4, 7, 7
G2

31388

7 3, 8
G1

60878

8 8
ĐB 657422 9 0
KQ Niêm yết: BDI-24-5.jpgIn vé dò XSBDI
Đầy đủ
2 số
3 số

14. KQXS Bình Định ngày 17/05 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSBDI 17/05

ĐẦU ĐUÔI
G8 88 0 7, 9
G7

969

1 9
G6

4207 9877 7330

2 0, 4
G5

8554

3 0, 4
G4

97373 63319 97334
00392 94048 44441 15047

4 1, 5, 7, 8
5 4
G3

11409 20720

6 9
G2

60545

7 3, 7
G1

58481

8 1, 8
ĐB 646624 9 2
KQ Niêm yết: BDI-17-5.jpgIn vé dò XSBDI
Đầy đủ
2 số
3 số

15. KQXS Bình Định ngày 10/05 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSBDI 10/05

ĐẦU ĐUÔI
G8 43 0 1, 3
G7

482

1 7
G6

9077 7659 2237

2 3
G5

2944

3 2, 5, 7
G4

16735 88803 69943
39601 60449 51123 07854

4 3,3,4,6,6,9
5 4, 5, 9
G3

13632 85846

6
G2

20355

7 7
G1

84746

8 2
ĐB 845617 9
KQ Niêm yết: BDI-10-5.jpgIn vé dò XSBDI
Đầy đủ
2 số
3 số

16. KQXS Bình Định ngày 03/05 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSBDI 03/05

ĐẦU ĐUÔI
G8 18 0
G7

035

1 0, 8
G6

5761 1363 0284

2 0, 5
G5

4210

3 1, 3, 5
G4

27251 79720 85742
11368 05859 65364 97542

4 1, 2, 2, 5
5 1, 9
G3

48345 53925

6 1, 3, 4, 8
G2

96241

7
G1

74131

8 4
ĐB 203333 9
KQ Niêm yết: BDI-3-5.jpgIn vé dò XSBDI
Đầy đủ
2 số
3 số

17. KQXS Bình Định ngày 26/04 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSBDI 26/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 22 0 6, 9
G7

288

1 3, 4
G6

5050 6914 6321

2 1, 2, 7, 8
G5

1728

3 3
G4

64033 68751 27180
17627 18656 01098 45779

4
5 0, 1, 6
G3

51509 24906

6 7
G2

04267

7 9
G1

68293

8 0, 8
ĐB 659813 9 3, 8
KQ Niêm yết: BDI-26-4.jpgIn vé dò XSBDI
Đầy đủ
2 số
3 số

18. KQXS Bình Định ngày 19/04 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSBDI 19/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 84 0 3, 4, 9
G7

418

1 1, 8
G6

6847 9089 9803

2 2, 8
G5

5887

3 5, 6
G4

37004 47811 29522
71435 71672 26136 07043

4 3, 7
5 1
G3

06609 66228

6
G2

18790

7 2
G1

67381

8 1, 4, 7, 9
ĐB 408151 9 0
KQ Niêm yết: BDI-19-4.jpgIn vé dò XSBDI
Đầy đủ
2 số
3 số

19. KQXS Bình Định ngày 12/04 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSBDI 12/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 69 0 0, 2, 3, 4, 8
G7

303

1
G6

4187 8069 3400

2 5
G5

5976

3 1
G4

85274 74204 20690
31760 09502 84031 52525

4 2
5
G3

02575 05160

6 0, 0, 9, 9
G2

51391

7 4, 5, 6
G1

50542

8 7
ĐB 683008 9 0, 1
KQ Niêm yết: BDI-12-4.jpgIn vé dò XSBDI
Đầy đủ
2 số
3 số

20. KQXS Bình Định ngày 05/04 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSBDI 05/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 62 0 0
G7

979

1 2, 6
G6

1368 3816 9600

2
G5

5284

3
G4

04071 90482 28289
31057 46750 91982 30675

4
5 0, 4, 5, 7
G3

16054 75581

6 2, 4, 8
G2

55864

7 1, 5, 9
G1

20055

8 1, 2, 2, 4, 9
ĐB 267112 9
KQ Niêm yết: BDI-5-4.jpgIn vé dò XSBDI
Đầy đủ
2 số
3 số

21. KQXS Bình Định ngày 29/03 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSBDI 29/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 59 0 2, 3, 5
G7

296

1 6, 8, 9
G6

8018 9903 5978

2 5, 5, 9
G5

4529

3
G4

97780 29525 59702
18625 48762 53651 22519

4
5 1, 9
G3

60816 89684

6 2
G2

88280

7 8
G1

59793

8 0, 0, 4
ĐB 038805 9 3, 6
KQ Niêm yết: BDI-29-3.jpgIn vé dò XSBDI
Đầy đủ
2 số
3 số

22. KQXS Bình Định ngày 22/03 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSBDI 22/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 02 0 2, 3
G7

783

1 3, 6, 6, 7
G6

0533 9168 5880

2 6
G5

4217

3 3, 9
G4

95786 29253 42265
88616 24926 49703 31070

4
5 3, 3
G3

80539 80491

6 5, 8
G2

79953

7 0
G1

93216

8 0, 3, 6
ĐB 317213 9 1
KQ Niêm yết: BDI-22-3.jpgIn vé dò XSBDI
Đầy đủ
2 số
3 số

23. KQXS Bình Định ngày 15/03 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSBDI 15/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 63 0 0
G7

746

1 7, 8, 8
G6

0024 6990 2700

2 4, 6
G5

4726

3 4, 5
G4

09582 99199 98318
90218 49134 53090 08071

4 6
5 1, 8
G3

29535 62417

6 0, 3
G2

78060

7 1
G1

61958

8 2
ĐB 248051 9 0, 0, 9
KQ Niêm yết: BDI-15-3.jpgIn vé dò XSBDI
Đầy đủ
2 số
3 số

24. KQXS Bình Định ngày 08/03 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSBDI 08/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 50 0
G7

157

1 7
G6

9576 9163 6865

2 9
G5

9190

3 2, 9
G4

50781 65652 82358
07296 75439 85572 08357

4
5 0, 2, 7, 7, 8
G3

39732 50129

6 3, 5, 6
G2

01017

7 2, 6, 9
G1

46779

8 1
ĐB 748866 9 0, 6
KQ Niêm yết: BDI-8-3.jpgIn vé dò XSBDI
Đầy đủ
2 số
3 số

25. KQXS Bình Định ngày 01/03 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSBDI 01/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 10 0 7
G7

018

1 0, 1, 8
G6

2453 2423 7190

2 1, 3, 5
G5

2896

3 6
G4

02221 20897 22287
00536 10648 93148 72611

4 8, 8
5 3
G3

66279 49367

6 7
G2

92407

7 9
G1

88489

8 7, 9
ĐB 280325 9 0, 6, 7
KQ Niêm yết: BDI-1-3.jpgIn vé dò XSBDI
Đầy đủ
2 số
3 số

26. KQXS Bình Định ngày 22/02 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSBDI 22/02

ĐẦU ĐUÔI
G8 35 0 3, 4, 8
G7

581

1 3, 5
G6

6115 1304 3278

2 4, 5, 9
G5

7876

3 5
G4

25792 41686 30624
08541 48513 84544 67267

4 1, 4
5
G3

49665 65803

6 5, 7
G2

19208

7 6, 8
G1

83225

8 1, 6
ĐB 480829 9 2
KQ Niêm yết: BDI-22-2.jpgIn vé dò XSBDI
Đầy đủ
2 số
3 số

27. KQXS Bình Định ngày 15/02 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSBDI 15/02

ĐẦU ĐUÔI
G8 78 0 3
G7

627

1 1, 8
G6

4072 0246 6892

2 7
G5

5070

3 1, 3
G4

17553 90118 03957
06611 61742 04272 51433

4 2, 4, 6
5 3, 7
G3

97244 50965

6 5
G2

98931

7 0, 2, 2, 6, 8
G1

90476

8
ĐB 668303 9 2
KQ Niêm yết: BDI-15-2.jpgIn vé dò XSBDI
Đầy đủ
2 số
3 số

28. KQXS Bình Định ngày 08/02 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSBDI 08/02

ĐẦU ĐUÔI
G8 43 0 0
G7

173

1 3
G6

9399 3467 1386

2 6, 7
G5

2361

3 8
G4

42172 38595 08877
67427 56841 08100 16238

4 1, 3
5 6
G3

72226 37756

6 1, 7
G2

57713

7 2, 3, 7, 7
G1

66877

8 6, 7
ĐB 450787 9 5, 9
KQ Niêm yết: BDI-8-2.jpgIn vé dò XSBDI
Đầy đủ
2 số
3 số

29. KQXS Bình Định ngày 01/02 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSBDI 01/02

ĐẦU ĐUÔI
G8 81 0 4
G7

083

1 7
G6

7545 5673 3248

2
G5

6488

3 9
G4

68459 09139 76577
79704 05386 74817 39984

4 5, 8
5 9
G3

97670 37462

6 2, 7, 7
G2

18993

7 0, 3, 7
G1

15967

8 1, 3, 4, 6, 8
ĐB 211667 9 3
KQ Niêm yết: BDI-1-2.jpgIn vé dò XSBDI
Đầy đủ
2 số
3 số

30. KQXS Bình Định ngày 25/01 Thứ Năm

XSMT> Thứ 5> XSBDI 25/01

ĐẦU ĐUÔI
G8 96 0
G7

042

1 1, 4, 5, 7
G6

0921 9426 6255

2 1, 6
G5

7560

3 0, 2, 6
G4

27832 53815 95744
54062 70811 50214 76775

4 2, 4
5 5
G3

09091 14275

6 0, 2
G2

32117

7 5, 5
G1

40330

8
ĐB 179436 9 1, 6
KQ Niêm yết: BDI-25-1.jpgIn vé dò XSBDI
Đầy đủ
2 số
3 số
Hiện thêm kết quả

Về XSBDI 30 ngày liên tiếp

XSBDI 30 ngày hay KQXSBDI 30 ngày liên tiếp là 30 kết quả xổ số Bình Định của 30 lần quay gần đây nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Bình Định

Tiện ích hay về xổ số

KQXS hôm qua (Thứ Bảy, 18/08)

KQXS BÌNH ĐỊNH THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Đang tải dữ liệu...