XSKT Bạch thủ DLK Cầu DLK

Xổ số Đắc Lắc XSDLK 30 ngày

1. Xổ số Đắc Lắc ngày 17/07 Thứ Ba

XSMT> Thứ 3> XSDLK 17/07

ĐẦU ĐUÔI
G8 76 0 3
G7

677

1 0, 5, 7, 8
G6

9015 9210 7433

2 1, 5, 5
G5

8659

3 3, 8
G4

07103 18425 95093
33287 54364 42450 26018

4
5 0, 6, 9
G3

47156 27021

6 4
G2

50538

7 6, 7
G1

05625

8 7
ĐB 806617 9 3
XSDLK 17-7 nhiều năm XSDLK 30 ngày
Đầy đủ
2 số
3 số

2. XSDLK ngày 10/07 Thứ Ba

XSMT> Thứ 3> XSDLK 10/07

ĐẦU ĐUÔI
G8 61 0 0
G7

857

1 1, 6
G6

7380 2631 9259

2 4
G5

9160

3 1, 3, 6
G4

58016 18633 74886
95194 78324 47611 71500

4 6
5 7, 9
G3

03736 96569

6 0, 1, 9
G2

86173

7 3
G1

66546

8 0, 6, 9
ĐB 650789 9 4
KQ Niêm yết: DLK-10-7.jpgIn vé dò XSDLK
Đầy đủ
2 số
3 số

Tin tức xổ số Đắc Lắc

 

3. KQXSDLK ngày 03/07 Thứ Ba

XSMT> Thứ 3> XSDLK 03/07

ĐẦU ĐUÔI
G8 96 0 3
G7

784

1 0, 1, 1, 4
G6

6514 4999 2223

2 0, 3
G5

8811

3 3, 5
G4

25020 65233 37879
12667 38465 72603 90751

4
5 1
G3

47335 82882

6 5, 7
G2

08411

7 9
G1

60010

8 2, 4
ĐB 608796 9 6, 6, 9
KQ Niêm yết: DLK-3-7.jpgLô-tô XSDLK
Đầy đủ
2 số
3 số

4. KQXS Đắc Lắc ngày 26/06 Thứ Ba

XSMT> Thứ 3> XSDLK 26/06

ĐẦU ĐUÔI
G8 74 0
G7

352

1
G6

6541 7340 0266

2
G5

2639

3 8, 9
G4

57981 23897 10371
34151 25468 74338 11067

4 0, 1, 9
5 1, 2
G3

82095 98397

6 6, 7, 8, 8
G2

00868

7 1, 2, 4
G1

87449

8 1
ĐB 038272 9 5, 7, 7
KQ Niêm yết: DLK-26-6.jpgIn vé dò XSDLK
Đầy đủ
2 số
3 số

5. KQXS Đắc Lắc ngày 19/06 Thứ Ba

XSMT> Thứ 3> XSDLK 19/06

ĐẦU ĐUÔI
G8 22 0 7
G7

736

1 5, 6, 7, 9, 9
G6

2173 0367 3689

2 2, 4
G5

3719

3 3, 6, 6
G4

14924 36107 94316
04419 84394 70873 42797

4 8
5
G3

44315 05736

6 7
G2

23448

7 3, 3
G1

52617

8 9
ĐB 347233 9 4, 7
KQ Niêm yết: DLK-19-6.jpgIn vé dò XSDLK
Đầy đủ
2 số
3 số

6. KQXS Đắc Lắc ngày 12/06 Thứ Ba

XSMT> Thứ 3> XSDLK 12/06

ĐẦU ĐUÔI
G8 28 0 0, 4
G7

588

1 2, 2, 8
G6

2004 4782 1112

2 4, 8
G5

1200

3 2
G4

48249 71566 83075
46212 32488 23524 61385

4 0, 4, 9
5
G3

25944 96632

6 6
G2

51018

7 5, 5
G1

05875

8 2, 5, 8, 8
ĐB 979840 9
KQ Niêm yết: DLK-12-6.jpgIn vé dò XSDLK
Đầy đủ
2 số
3 số

7. KQXS Đắc Lắc ngày 05/06 Thứ Ba

XSMT> Thứ 3> XSDLK 05/06

ĐẦU ĐUÔI
G8 10 0 4, 7, 8
G7

673

1 0
G6

9548 3324 0450

2 3, 4, 6, 9
G5

0577

3
G4

81426 31158 55723
89504 01645 92362 72229

4 4, 5, 8
5 0, 8
G3

03164 76744

6 2, 4, 6
G2

68308

7 3, 7
G1

01566

8
ĐB 713607 9
KQ Niêm yết: DLK-5-6.jpgIn vé dò XSDLK
Đầy đủ
2 số
3 số

8. KQXS Đắc Lắc ngày 29/05 Thứ Ba

XSMT> Thứ 3> XSDLK 29/05

ĐẦU ĐUÔI
G8 32 0 4, 7, 7
G7

307

1 7
G6

9742 3034 1329

2 9
G5

1904

3 2, 4, 8, 8
G4

80460 24658 44955
66575 93547 01987 25817

4 2, 7
5 5, 8
G3

84438 05807

6 0
G2

78038

7 3, 5
G1

21198

8 7
ĐB 529473 9 8
KQ Niêm yết: DLK-29-5.jpgIn vé dò XSDLK
Đầy đủ
2 số
3 số

9. KQXS Đắc Lắc ngày 22/05 Thứ Ba

XSMT> Thứ 3> XSDLK 22/05

ĐẦU ĐUÔI
G8 36 0 5, 7
G7

798

1 0
G6

8296 4583 9665

2 4
G5

6834

3 4, 6
G4

89767 49680 86943
13324 09759 40550 38340

4 0, 3
5 0, 9
G3

08563 84910

6 3, 5, 7
G2

53107

7
G1

30505

8 0, 3
ĐB 490594 9 4, 6, 8
KQ Niêm yết: DLK-22-5.jpgIn vé dò XSDLK
Đầy đủ
2 số
3 số

10. KQXS Đắc Lắc ngày 15/05 Thứ Ba

XSMT> Thứ 3> XSDLK 15/05

ĐẦU ĐUÔI
G8 45 0 8
G7

108

1 7
G6

6262 2456 7344

2 8, 8
G5

5377

3 1
G4

31717 00640 48544
88599 42587 35645 28728

4 0,4,4,5,5,5
5 6
G3

28770 26145

6 2
G2

91731

7 0, 7
G1

74287

8 7, 7
ĐB 043228 9 9
KQ Niêm yết: DLK-15-5.jpgIn vé dò XSDLK
Đầy đủ
2 số
3 số

11. KQXS Đắc Lắc ngày 08/05 Thứ Ba

XSMT> Thứ 3> XSDLK 08/05

ĐẦU ĐUÔI
G8 11 0 2, 7
G7

967

1 1, 1
G6

9542 2999 6920

2 0, 2, 3
G5

2723

3 4
G4

65251 63980 33245
29522 29807 65411 10069

4 2, 5
5 1, 4
G3

34554 96734

6 7, 9
G2

27277

7 7
G1

71602

8 0, 7
ĐB 811587 9 9
KQ Niêm yết: DLK-8-5.jpgIn vé dò XSDLK
Đầy đủ
2 số
3 số

12. KQXS Đắc Lắc ngày 01/05 Thứ Ba

XSMT> Thứ 3> XSDLK 01/05

ĐẦU ĐUÔI
G8 14 0 2
G7

110

1 0, 4, 4, 5
G6

7926 4322 3502

2 2, 4, 6
G5

7015

3 3, 4
G4

00177 06934 88224
93674 79077 14014 22941

4 1
5
G3

69379 86560

6 0
G2

78080

7 4, 7, 7, 9
G1

18333

8 0, 7
ĐB 126787 9
KQ Niêm yết: DLK-1-5.jpgIn vé dò XSDLK
Đầy đủ
2 số
3 số

13. KQXS Đắc Lắc ngày 24/04 Thứ Ba

XSMT> Thứ 3> XSDLK 24/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 51 0 0, 3, 9
G7

647

1 6, 6, 9
G6

1522 2023 7916

2 2, 3
G5

5903

3
G4

63700 16955 70719
23872 72180 70509 98990

4 1, 7
5 1, 5
G3

74941 91063

6 3, 9
G2

56871

7 1, 2
G1

06016

8 0
ĐB 333769 9 0
KQ Niêm yết: DLK-24-4.jpgIn vé dò XSDLK
Đầy đủ
2 số
3 số

14. KQXS Đắc Lắc ngày 17/04 Thứ Ba

XSMT> Thứ 3> XSDLK 17/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 97 0 1, 2, 6, 9
G7

098

1
G6

3531 1371 5301

2
G5

5706

3 0, 1, 4
G4

54734 88830 08278
25199 22087 86845 16109

4 5, 8
5 1
G3

73051 09682

6 4
G2

75548

7 1, 8
G1

45902

8 2, 7
ĐB 227664 9 7, 8, 9
KQ Niêm yết: DLK-17-4.jpgIn vé dò XSDLK
Đầy đủ
2 số
3 số

15. KQXS Đắc Lắc ngày 10/04 Thứ Ba

XSMT> Thứ 3> XSDLK 10/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 35 0
G7

414

1 0, 4, 6, 6
G6

3899 4869 5853

2 1
G5

1540

3 3, 5
G4

12399 36346 34216
77443 58121 78272 94410

4 0, 3, 6
5 3, 4
G3

97916 73769

6 9, 9
G2

18975

7 2, 5
G1

01933

8
ĐB 456154 9 9, 9
KQ Niêm yết: DLK-10-4.jpgIn vé dò XSDLK
Đầy đủ
2 số
3 số

16. KQXS Đắc Lắc ngày 03/04 Thứ Ba

XSMT> Thứ 3> XSDLK 03/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 72 0 5, 9
G7

971

1 3
G6

1885 9867 1879

2 2, 3
G5

7270

3
G4

36813 77823 13422
44546 57073 83409 08585

4 2, 6, 6
5
G3

01583 19442

6 5, 7
G2

44165

7 0, 1, 2, 3, 9
G1

18446

8 3, 5, 5
ĐB 327305 9
KQ Niêm yết: DLK-3-4.jpgIn vé dò XSDLK
Đầy đủ
2 số
3 số

17. KQXS Đắc Lắc ngày 27/03 Thứ Ba

XSMT> Thứ 3> XSDLK 27/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 00 0 0, 9, 9
G7

181

1 2
G6

6676 3427 7181

2 4, 7
G5

3049

3 1
G4

70788 77582 49231
77674 63948 21509 27209

4 8, 9, 9
5
G3

29712 35676

6
G2

98949

7 4, 6, 6
G1

02824

8 1, 1, 2, 8
ĐB 402792 9 2
KQ Niêm yết: DLK-27-3.jpgIn vé dò XSDLK
Đầy đủ
2 số
3 số

18. KQXS Đắc Lắc ngày 20/03 Thứ Ba

XSMT> Thứ 3> XSDLK 20/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 92 0 4, 5
G7

261

1 3
G6

0959 2764 4027

2 7
G5

7985

3
G4

90770 98380 55578
40092 13205 73475 27876

4 4
5 9
G3

96761 26764

6 1, 1, 4, 4
G2

74013

7 0, 5, 6, 8
G1

94844

8 0, 5
ĐB 820104 9 2, 2
KQ Niêm yết: DLK-20-3.jpgIn vé dò XSDLK
Đầy đủ
2 số
3 số

19. KQXS Đắc Lắc ngày 13/03 Thứ Ba

XSMT> Thứ 3> XSDLK 13/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 39 0 0, 2, 7
G7

593

1 1, 2
G6

5452 6143 0760

2
G5

3711

3 3, 6, 9
G4

51473 15700 87596
99633 69502 74793 64212

4 3
5 2, 7
G3

42736 58807

6 0
G2

68199

7 3
G1

22484

8 4
ĐB 468657 9 3, 3, 6, 9
KQ Niêm yết: DLK-13-3.jpgIn vé dò XSDLK
Đầy đủ
2 số
3 số

20. KQXS Đắc Lắc ngày 06/03 Thứ Ba

XSMT> Thứ 3> XSDLK 06/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 94 0 0, 2
G7

118

1 2, 3, 8
G6

0365 2112 5229

2 6, 9
G5

4290

3
G4

23440 22562 52413
47049 17249 63349 09902

4 0, 9, 9, 9
5
G3

44100 60065

6 0, 2, 5, 5
G2

77726

7
G1

55460

8
ĐB 314395 9 0, 4, 5
KQ Niêm yết: DLK-6-3.jpgIn vé dò XSDLK
Đầy đủ
2 số
3 số

21. KQXS Đắc Lắc ngày 27/02 Thứ Ba

XSMT> Thứ 3> XSDLK 27/02

ĐẦU ĐUÔI
G8 53 0
G7

058

1 0, 9
G6

6810 4423 3899

2 3, 8, 8
G5

6280

3 0, 2, 3
G4

82828 58345 47271
21628 91933 79230 46993

4 5
5 3, 8
G3

36569 74478

6 9
G2

69732

7 1, 8, 9
G1

12979

8 0
ĐB 837119 9 3, 9
KQ Niêm yết: DLK-27-2.jpgIn vé dò XSDLK
Đầy đủ
2 số
3 số

22. KQXS Đắc Lắc ngày 20/02 Thứ Ba

XSMT> Thứ 3> XSDLK 20/02

ĐẦU ĐUÔI
G8 92 0 1, 4, 5, 9
G7

056

1 1
G6

2401 2157 3711

2
G5

4432

3 0, 2, 4, 7
G4

85304 11005 68778
91430 85072 54869 56074

4
5 6, 7
G3

60370 67534

6 9
G2

58837

7 0, 2, 4, 8
G1

26898

8
ĐB 292309 9 2, 8
KQ Niêm yết: DLK-20-2.jpgIn vé dò XSDLK
Đầy đủ
2 số
3 số

23. KQXS Đắc Lắc ngày 13/02 Thứ Ba

XSMT> Thứ 3> XSDLK 13/02

ĐẦU ĐUÔI
G8 90 0 4, 7, 9
G7

807

1 1, 6
G6

9704 2556 3011

2 3, 6
G5

1426

3 4
G4

95616 89923 96351
40953 12669 57509 56344

4 4, 7
5 1, 3, 5, 6
G3

02034 89847

6 8, 9
G2

22193

7
G1

49668

8
ĐB 908555 9 0, 3
KQ Niêm yết: DLK-13-2.jpgIn vé dò XSDLK
Đầy đủ
2 số
3 số

24. KQXS Đắc Lắc ngày 06/02 Thứ Ba

XSMT> Thứ 3> XSDLK 06/02

ĐẦU ĐUÔI
G8 68 0 0, 2, 9
G7

081

1 1
G6

5309 5861 0526

2 6
G5

8165

3 0
G4

67030 52981 55892
37091 29540 53385 29300

4 0
5
G3

73511 75202

6 1, 5, 8
G2

96093

7 7
G1

28377

8 1, 1, 4, 5
ĐB 893484 9 1, 2, 3
KQ Niêm yết: DLK-6-2.jpgIn vé dò XSDLK
Đầy đủ
2 số
3 số

25. KQXS Đắc Lắc ngày 30/01 Thứ Ba

XSMT> Thứ 3> XSDLK 30/01

ĐẦU ĐUÔI
G8 23 0 3, 4, 4, 6, 9
G7

404

1 1, 4, 5
G6

5815 8933 3353

2 3
G5

8370

3 3, 3
G4

13983 58511 85886
33154 21706 10314 09233

4
5 3, 4
G3

55903 14277

6
G2

95792

7 0, 7
G1

40304

8 3, 6
ĐB 031909 9 2
KQ Niêm yết: DLK-30-1.jpgIn vé dò XSDLK
Đầy đủ
2 số
3 số

26. KQXS Đắc Lắc ngày 23/01 Thứ Ba

XSMT> Thứ 3> XSDLK 23/01

ĐẦU ĐUÔI
G8 71 0
G7

226

1 1, 9
G6

6185 0453 4211

2 1, 5, 6, 9
G5

1729

3 1, 5, 8
G4

29348 75419 97576
58831 88090 33021 52484

4 2, 8
5 3
G3

97638 66164

6 4
G2

58925

7 1, 6
G1

43835

8 4, 5
ĐB 889642 9 0
KQ Niêm yết: DLK-23-1.jpgIn vé dò XSDLK
Đầy đủ
2 số
3 số

27. KQXS Đắc Lắc ngày 16/01 Thứ Ba

XSMT> Thứ 3> XSDLK 16/01

ĐẦU ĐUÔI
G8 46 0 8
G7

631

1 5, 7, 7
G6

2154 5477 2517

2 6
G5

8960

3 1, 2
G4

85517 37288 17932
78826 80346 32386 15453

4 6, 6
5 3, 4
G3

02908 65015

6 0, 6
G2

19989

7 1, 7
G1

82471

8 6, 8, 9
ĐB 699466 9
KQ Niêm yết: DLK-16-1.jpgIn vé dò XSDLK
Đầy đủ
2 số
3 số

28. KQXS Đắc Lắc ngày 09/01 Thứ Ba

XSMT> Thứ 3> XSDLK 09/01

ĐẦU ĐUÔI
G8 61 0 0, 5, 9
G7

228

1 9
G6

6796 2583 4453

2 8
G5

4200

3 7
G4

57949 76505 19019
81737 29244 16954 04441

4 1, 2, 4, 9
5 3, 4
G3

26269 24742

6 1, 4, 9
G2

72564

7
G1

17898

8 3
ĐB 528309 9 6, 8
KQ Niêm yết: DLK-9-1.jpgIn vé dò XSDLK
Đầy đủ
2 số
3 số

29. KQXS Đắc Lắc ngày 02/01 Thứ Ba

XSMT> Thứ 3> XSDLK 02/01

ĐẦU ĐUÔI
G8 42 0 7
G7

630

1 0, 1, 2, 9
G6

1647 4573 5219

2
G5

3744

3 0, 2
G4

02910 93832 34577
38585 87112 50381 37211

4 2, 4, 7
5
G3

24099 33907

6 0, 2
G2

47362

7 3, 7
G1

09284

8 1, 4, 5
ĐB 034460 9 9
KQ Niêm yết: DLK-2-1.jpgIn vé dò XSDLK
Đầy đủ
2 số
3 số

30. KQXS Đắc Lắc ngày 26/12 Thứ Ba

XSMT> Thứ 3> XSDLK 26/12

ĐẦU ĐUÔI
G8 67 0 2
G7

967

1
G6

9870 8383 8228

2 3, 8, 9
G5

0423

3 1, 2, 2
G4

61162 46557 43632
92845 52902 12469 95232

4 5
5 7
G3

95773 37675

6 2, 7, 7, 9
G2

33099

7 0, 3, 5
G1

39329

8 3
ĐB 713631 9 9
KQ Niêm yết: DLK-26-12.jpgIn vé dò XSDLK
Đầy đủ
2 số
3 số
Hiện thêm kết quả

Về XSDLK 30 ngày liên tiếp

XSDLK 30 ngày hay KQXSDLK 30 ngày liên tiếp là 30 kết quả xổ số Đắc Lắc của 30 lần quay gần đây nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Đắc Lắc

Tiện ích hay về xổ số

KQXS hôm qua (Thứ Ba, 17/07)

KQXS ĐẮC LẮC THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Đang tải dữ liệu...