XSKT Bạch thủ HG Cầu XSHG

Xổ số Hậu Giang XSHG 30 ngày

1. Xổ số Hậu Giang ngày 14/07 Thứ Bảy

XSMN> Thứ 7> XSHG 14/07

ĐẦU ĐUÔI
G8 68 0 3
G7

625

1 0, 4
G6

5243 3463 8072

2 4, 5, 8
G5

3494

3 0, 0
G4

72281 09410 39230
67650 39814 66024 84553

4 3
5 0, 3
G3

26303 56398

6 3, 8
G2

09179

7 2, 9
G1

08128

8 1
ĐB 646130 9 4, 8
KQ Niêm yết: HG-14-7.jpgXSHG 30 ngày
Đầy đủ
2 số
3 số

2. XSHG ngày 07/07 Thứ Bảy

XSMN> Thứ 7> XSHG 07/07

ĐẦU ĐUÔI
G8 90 0 0, 8
G7

787

1 8
G6

4720 9492 0508

2 0, 4, 8
G5

9000

3 0
G4

60918 18377 06168
94547 53082 23763 61928

4 7
5 1
G3

36670 15051

6 3, 8
G2

31430

7 0, 7
G1

28286

8 2, 6, 7
ĐB 665624 9 0, 2
KQ Niêm yết: HG-7-7.jpgIn vé dò XSHG
Đầy đủ
2 số
3 số

Tin tức xổ số Hậu Giang

 

3. KQXSHG ngày 30/06 Thứ Bảy

XSMN> Thứ 7> XSHG 30/06

ĐẦU ĐUÔI
G8 33 0 7
G7

545

1 1, 4
G6

4574 8032 3174

2
G5

8982

3 0, 2, 3, 9
G4

58349 80630 61111
74159 62547 90214 31282

4 5, 7, 9
5 3, 9
G3

68853 33139

6 3
G2

14863

7 4, 4, 5
G1

13407

8 2, 2
ĐB 546675 9
KQ Niêm yết: HG-30-6.jpgLô-tô XSHG
Đầy đủ
2 số
3 số

4. KQXS Hậu Giang ngày 23/06 Thứ Bảy

XSMN> Thứ 7> XSHG 23/06

ĐẦU ĐUÔI
G8 50 0 5
G7

789

1 6, 7, 7
G6

6783 8077 7017

2
G5

3117

3 2, 6, 8
G4

53795 59844 84098
63038 97536 35140 34748

4 0, 4, 8, 9
5 0
G3

61432 69249

6
G2

41872

7 2, 7
G1

27205

8 3, 9
ĐB 823416 9 5, 8
KQ Niêm yết: HG-23-6.jpgIn vé dò XSHG
Đầy đủ
2 số
3 số

5. KQXS Hậu Giang ngày 16/06 Thứ Bảy

XSMN> Thứ 7> XSHG 16/06

ĐẦU ĐUÔI
G8 05 0 1, 5
G7

962

1 5
G6

0091 1215 6323

2 0, 3
G5

5997

3 1, 5
G4

04942 03087 01546
64135 12774 41580 85420

4 2, 6
5
G3

39601 46397

6 2, 4
G2

23397

7 4
G1

09831

8 0, 7
ĐB 605964 9 1, 7, 7, 7
KQ Niêm yết: HG-16-6.jpgIn vé dò XSHG
Đầy đủ
2 số
3 số

6. KQXS Hậu Giang ngày 09/06 Thứ Bảy

XSMN> Thứ 7> XSHG 09/06

ĐẦU ĐUÔI
G8 11 0 5, 9
G7

409

1 0, 1, 2, 5, 6
G6

4816 0071 8315

2 0, 1
G5

8055

3 6
G4

79836 66221 81241
40469 11712 77305 42965

4 1, 1, 9
5 5
G3

96282 12420

6 5, 9
G2

68549

7 1
G1

38841

8 2
ĐB 555710 9
KQ Niêm yết: HG-9-6.jpgIn vé dò XSHG
Đầy đủ
2 số
3 số

7. KQXS Hậu Giang ngày 02/06 Thứ Bảy

XSMN> Thứ 7> XSHG 02/06

ĐẦU ĐUÔI
G8 04 0 4, 6, 9
G7

827

1
G6

6338 2472 0683

2 3, 7, 9
G5

2834

3 2, 4, 8
G4

43629 61751 36560
36194 55609 25423 46571

4
5 1, 9
G3

18706 85197

6 0, 2
G2

21432

7 1, 2
G1

89359

8 3
ĐB 327362 9 4, 7
KQ Niêm yết: HG-2-6.jpgIn vé dò XSHG
Đầy đủ
2 số
3 số

8. KQXS Hậu Giang ngày 26/05 Thứ Bảy

XSMN> Thứ 7> XSHG 26/05

ĐẦU ĐUÔI
G8 20 0 5, 6
G7

792

1 2, 9
G6

1923 1621 3319

2 0, 1, 3, 8
G5

9753

3 1
G4

76528 64769 44012
77147 28947 65805 18806

4 3, 7, 7
5 3, 6
G3

49068 23065

6 5, 8, 9
G2

15731

7
G1

69743

8
ĐB 820456 9 2
KQ Niêm yết: HG-26-5.jpgIn vé dò XSHG
Đầy đủ
2 số
3 số

9. KQXS Hậu Giang ngày 19/05 Thứ Bảy

XSMN> Thứ 7> XSHG 19/05

ĐẦU ĐUÔI
G8 66 0 0, 1, 3, 5, 7
G7

048

1 2, 5
G6

1624 0900 0505

2 4, 7
G5

4476

3 4
G4

23027 41434 18215
30378 15191 17212 80807

4 8, 9
5 8
G3

14303 14958

6 1, 6
G2

95601

7 6, 8
G1

65749

8
ĐB 806861 9 1
KQ Niêm yết: HG-19-5.jpgIn vé dò XSHG
Đầy đủ
2 số
3 số

10. KQXS Hậu Giang ngày 12/05 Thứ Bảy

XSMN> Thứ 7> XSHG 12/05

ĐẦU ĐUÔI
G8 51 0 6, 6, 7
G7

149

1 1, 2, 3, 8
G6

6513 1728 3611

2 0, 8
G5

9673

3
G4

08006 64012 96163
31589 02607 83270 86758

4 9
5 1, 5, 8
G3

90875 65820

6 3
G2

95155

7 0, 3, 5
G1

30506

8 9
ĐB 377118 9
KQ Niêm yết: HG-12-5.jpgIn vé dò XSHG
Đầy đủ
2 số
3 số

11. KQXS Hậu Giang ngày 05/05 Thứ Bảy

XSMN> Thứ 7> XSHG 05/05

ĐẦU ĐUÔI
G8 33 0 8
G7

088

1 3, 4, 6, 6
G6

9982 3416 4420

2 0, 0
G5

6240

3 3, 5
G4

59187 71216 38613
75620 40299 89214 63035

4 0
5 9
G3

57508 95761

6 1
G2

91377

7 4, 7
G1

41359

8 2, 7, 8
ĐB 275874 9 9
KQ Niêm yết: HG-5-5.jpgIn vé dò XSHG
Đầy đủ
2 số
3 số

12. KQXS Hậu Giang ngày 28/04 Thứ Bảy

XSMN> Thứ 7> XSHG 28/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 84 0 4, 8
G7

335

1 5
G6

9615 1381 4329

2 3, 6, 9
G5

0223

3 5
G4

61456 13808 42748
56489 17226 72163 98486

4 8
5 6
G3

23804 04563

6 3, 3
G2

63191

7 5
G1

59989

8 1, 4, 6, 9, 9
ĐB 551175 9 1
KQ Niêm yết: HG-28-4.jpgIn vé dò XSHG
Đầy đủ
2 số
3 số

13. KQXS Hậu Giang ngày 21/04 Thứ Bảy

XSMN> Thứ 7> XSHG 21/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 24 0 0
G7

049

1 6, 6, 9
G6

4120 8116 1400

2 0, 4
G5

3174

3 1, 7
G4

27731 50319 11446
22179 51489 05049 21237

4 6, 7, 9, 9
5
G3

22062 65247

6 2
G2

29316

7 4, 9
G1

41088

8 8, 9
ĐB 127297 9 7
KQ Niêm yết: HG-21-4.jpgIn vé dò XSHG
Đầy đủ
2 số
3 số

14. KQXS Hậu Giang ngày 14/04 Thứ Bảy

XSMN> Thứ 7> XSHG 14/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 63 0 3, 8
G7

313

1 3, 5, 7
G6

0495 5403 1384

2 5, 8
G5

0464

3 3, 7
G4

03815 62561 72528
21476 46258 33037 80125

4
5 0, 8
G3

43177 47950

6 1, 3, 4
G2

18908

7 6, 7
G1

34133

8 4
ĐB 761317 9 5
KQ Niêm yết: HG-14-4.jpgIn vé dò XSHG
Đầy đủ
2 số
3 số

15. KQXS Hậu Giang ngày 07/04 Thứ Bảy

XSMN> Thứ 7> XSHG 07/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 30 0
G7

916

1 0,2,6,6,8,9
G6

1868 1246 5612

2
G5

8780

3 0
G4

78775 23410 46264
53266 63390 85856 87380

4 6
5 6
G3

56718 32519

6 2, 4, 6, 8
G2

39189

7 5
G1

46316

8 0, 0, 9
ĐB 531762 9 0
KQ Niêm yết: HG-7-4.jpgIn vé dò XSHG
Đầy đủ
2 số
3 số

16. KQXS Hậu Giang ngày 31/03 Thứ Bảy

XSMN> Thứ 7> XSHG 31/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 01 0 1, 2, 5, 6
G7

705

1 9
G6

4990 6739 4094

2 2
G5

2722

3 9
G4

22257 50619 48970
59802 56094 32248 25441

4 1, 5, 8
5 7
G3

36377 32506

6 2
G2

60445

7 0, 7
G1

15162

8 3
ĐB 647683 9 0, 4, 4
KQ Niêm yết: HG-31-3.jpgIn vé dò XSHG
Đầy đủ
2 số
3 số

17. KQXS Hậu Giang ngày 24/03 Thứ Bảy

XSMN> Thứ 7> XSHG 24/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 18 0
G7

226

1 2, 7, 8, 8, 9
G6

2881 1197 6579

2 0, 6, 6, 9
G5

1829

3 7
G4

05595 60419 75620
32126 47218 81953 50870

4
5 3
G3

27465 52086

6 5
G2

73037

7 0, 9
G1

15517

8 1, 6
ĐB 128612 9 5, 7
KQ Niêm yết: HG-24-3.jpgIn vé dò XSHG
Đầy đủ
2 số
3 số

18. KQXS Hậu Giang ngày 17/03 Thứ Bảy

XSMN> Thứ 7> XSHG 17/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 48 0 8, 9
G7

868

1
G6

8698 6889 9986

2 0
G5

3757

3 6
G4

80364 67220 35675
63963 43896 33166 58036

4 7, 8
5 7
G3

94981 93547

6 3, 4, 6, 8, 8
G2

73409

7 5
G1

56608

8 1, 6, 9
ĐB 066068 9 6, 8
KQ Niêm yết: HG-17-3.jpgIn vé dò XSHG
Đầy đủ
2 số
3 số

19. KQXS Hậu Giang ngày 10/03 Thứ Bảy

XSMN> Thứ 7> XSHG 10/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 91 0 1, 6, 6
G7

906

1 7, 8, 8, 9
G6

4238 3117 8019

2 6
G5

4147

3 5, 8
G4

91780 03101 43975
87146 40818 46226 71585

4 6, 7
5
G3

61735 79460

6 0, 7
G2

30418

7 5
G1

44906

8 0, 5
ĐB 435467 9 1
KQ Niêm yết: HG-10-3.jpgIn vé dò XSHG
Đầy đủ
2 số
3 số

20. KQXS Hậu Giang ngày 03/03 Thứ Bảy

XSMN> Thứ 7> XSHG 03/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 76 0
G7

843

1 5, 8, 9
G6

8680 0393 4042

2
G5

8686

3 0, 3, 8, 9
G4

40463 09294 45540
93139 19938 53133 04015

4 0, 2, 3, 3
5
G3

44518 59530

6 3, 8
G2

33943

7 6
G1

58619

8 0, 6
ĐB 538468 9 3, 4
KQ Niêm yết: HG-3-3.jpgIn vé dò XSHG
Đầy đủ
2 số
3 số

21. KQXS Hậu Giang ngày 24/02 Thứ Bảy

XSMN> Thứ 7> XSHG 24/02

ĐẦU ĐUÔI
G8 51 0
G7

791

1 2, 3, 4, 5, 5
G6

4112 6414 0083

2
G5

1190

3 9
G4

19213 84447 94092
01746 27259 51797 39315

4 6, 6, 7, 8
5 1, 9
G3

90515 95539

6 5
G2

85148

7
G1

79346

8 3
ĐB 800565 9 0, 1, 2, 7
KQ Niêm yết: HG-24-2.jpgIn vé dò XSHG
Đầy đủ
2 số
3 số

22. KQXS Hậu Giang ngày 17/02 Thứ Bảy

XSMN> Thứ 7> XSHG 17/02

ĐẦU ĐUÔI
G8 31 0 0, 0, 1, 9
G7

839

1 7, 7
G6

8420 5400 4900

2 0, 8
G5

8742

3 0, 1, 8, 8, 9
G4

23353 59042 63583
23530 23028 16917 77501

4 2, 2
5 3
G3

90109 71084

6
G2

20938

7
G1

12817

8 3, 4
ĐB 879038 9
KQ Niêm yết: HG-17-2.jpgIn vé dò XSHG
Đầy đủ
2 số
3 số

23. KQXS Hậu Giang ngày 10/02 Thứ Bảy

XSMN> Thứ 7> XSHG 10/02

ĐẦU ĐUÔI
G8 76 0
G7

070

1 0, 9
G6

4340 4636 4194

2 2, 4
G5

2169

3 4, 6
G4

04590 99150 76554
45474 79467 37524 49534

4 0
5 0, 4, 7
G3

50157 64922

6 7, 9
G2

90875

7 0, 4, 5, 6
G1

73410

8
ĐB 086719 9 0, 4
KQ Niêm yết: HG-10-2.jpgIn vé dò XSHG
Đầy đủ
2 số
3 số

24. KQXS Hậu Giang ngày 03/02 Thứ Bảy

XSMN> Thứ 7> XSHG 03/02

ĐẦU ĐUÔI
G8 06 0 2, 6, 9
G7

582

1 2
G6

3902 4299 7751

2
G5

7248

3 3
G4

10959 89396 52241
42543 60989 04194 50009

4 1, 3, 8
5 1, 9
G3

74133 14399

6 5
G2

92312

7
G1

47065

8 2, 4, 9
ĐB 737084 9 4, 6, 9, 9
KQ Niêm yết: HG-3-2.jpgIn vé dò XSHG
Đầy đủ
2 số
3 số

25. KQXS Hậu Giang ngày 27/01 Thứ Bảy

XSMN> Thứ 7> XSHG 27/01

ĐẦU ĐUÔI
G8 97 0 1, 1, 9
G7

593

1 8
G6

0366 6154 3297

2 6
G5

8426

3 4
G4

37118 20340 41753
04740 58490 77372 81401

4 0, 0
5 3, 4
G3

36188 83834

6 3, 6
G2

60501

7 2
G1

38109

8 8
ĐB 178363 9 0, 3, 7, 7
KQ Niêm yết: HG-27-1.jpgIn vé dò XSHG
Đầy đủ
2 số
3 số

26. KQXS Hậu Giang ngày 20/01 Thứ Bảy

XSMN> Thứ 7> XSHG 20/01

ĐẦU ĐUÔI
G8 96 0 2
G7

287

1 1, 4
G6

5911 6202 0031

2
G5

6445

3 1, 6
G4

09336 18467 75971
97572 66091 00414 03183

4 1, 3, 5
5 0
G3

37343 55750

6 7
G2

72283

7 1, 2
G1

20389

8 3, 3, 7, 9
ĐB 122741 9 1, 6
KQ Niêm yết: HG-20-1.jpgIn vé dò XSHG
Đầy đủ
2 số
3 số

27. KQXS Hậu Giang ngày 13/01 Thứ Bảy

XSMN> Thứ 7> XSHG 13/01

ĐẦU ĐUÔI
G8 80 0 4
G7

921

1 0, 0, 1, 3
G6

2911 1879 0673

2 0, 1, 3, 3
G5

5520

3
G4

39223 89410 70564
26623 02890 81651 97341

4 1
5 1
G3

10004 99713

6 4
G2

74410

7 3, 3, 9
G1

73199

8 0
ĐB 452573 9 0, 9
KQ Niêm yết: HG-13-1.jpgIn vé dò XSHG
Đầy đủ
2 số
3 số

28. KQXS Hậu Giang ngày 06/01 Thứ Bảy

XSMN> Thứ 7> XSHG 06/01

ĐẦU ĐUÔI
G8 80 0 2
G7

589

1 2, 6
G6

8873 4961 3855

2 2
G5

2316

3 7
G4

27343 63776 55558
37195 30802 17137 80087

4 0, 3
5 5, 8
G3

32468 22340

6 1, 8
G2

54612

7 3, 6
G1

71322

8 0, 1, 7, 9
ĐB 613081 9 5
KQ Niêm yết: HG-6-1.jpgIn vé dò XSHG
Đầy đủ
2 số
3 số

29. KQXS Hậu Giang ngày 30/12 Thứ Bảy

XSMN> Thứ 7> XSHG 30/12

ĐẦU ĐUÔI
G8 02 0 2,2,3,4,4,5,8,8
G7

072

1
G6

5103 2605 3604

2
G5

4636

3 0, 6
G4

00065 49277 57708
45930 38508 45004 74480

4
5 0, 6
G3

19888 61550

6 5, 7
G2

79656

7 2, 7
G1

01467

8 0, 8
ĐB 817602 9
KQ Niêm yết: HG-30-12.jpgIn vé dò XSHG
Đầy đủ
2 số
3 số

30. KQXS Hậu Giang ngày 23/12 Thứ Bảy

XSMN> Thứ 7> XSHG 23/12

ĐẦU ĐUÔI
G8 59 0 5, 8, 8
G7

808

1 3
G6

3030 3326 3829

2 6, 9
G5

9670

3 0
G4

25313 75808 93070
59184 84269 50675 97180

4 9
5 0, 9, 9
G3

03850 95959

6 9
G2

04786

7 0, 0, 5
G1

68005

8 0, 4, 6
ĐB 402449 9
KQ Niêm yết: HG-23-12.jpgIn vé dò XSHG
Đầy đủ
2 số
3 số
Hiện thêm kết quả

Về XSHG 30 ngày liên tiếp

XSHG 30 ngày hay KQXSHG 30 ngày liên tiếp là 30 kết quả xổ số Hậu Giang của 30 lần quay gần đây nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Hậu Giang

Tiện ích hay về xổ số

KQXS hôm qua (Thứ Tư, 18/07)

KQXS HẬU GIANG THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Đang tải dữ liệu...