XSKT Bạch thủ QNG Cầu QNG

Xổ số Quảng Ngãi XSQNG 30 ngày

1. Xổ số Quảng Ngãi ngày 14/07 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSQNG 14/07

ĐẦU ĐUÔI
G8 91 0
G7

057

1 5, 6
G6

8997 2529 9858

2 1, 7, 9
G5

8921

3 0, 2, 5, 5
G4

46556 76280 38616
07735 07556 82735 30930

4
5 5, 6, 6, 7, 8
G3

13127 24355

6
G2

00293

7
G1

17115

8 0
ĐB 491032 9 1, 3, 7
KQ Niêm yết: QNG-14-7.jpgXSQNG 30 ngày
Đầy đủ
2 số
3 số

2. XSQNG ngày 07/07 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSQNG 07/07

ĐẦU ĐUÔI
G8 16 0
G7

287

1 6, 6, 8
G6

7196 4886 0644

2 0, 1, 5
G5

0921

3 6
G4

94420 84916 19154
56684 23646 66263 52925

4 4, 6
5 4
G3

55966 08236

6 1, 3, 6
G2

13261

7 5
G1

11118

8 4, 6, 7
ĐB 735175 9 6
KQ Niêm yết: QNG-7-7.jpgIn vé dò XSQNG
Đầy đủ
2 số
3 số

Tin tức xổ số Quảng Ngãi

 

3. KQXSQNG ngày 30/06 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSQNG 30/06

ĐẦU ĐUÔI
G8 05 0 3, 5
G7

193

1
G6

7892 8881 2759

2 0, 3
G5

9997

3 5, 9
G4

16464 75352 20669
08480 56335 24367 44023

4
5 2, 9
G3

89492 78920

6 4, 7, 9
G2

95503

7
G1

98239

8 0, 1, 3
ĐB 949883 9 2, 2, 3, 7
KQ Niêm yết: QNG-30-6.jpgLô-tô XSQNG
Đầy đủ
2 số
3 số

4. KQXS Quảng Ngãi ngày 23/06 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSQNG 23/06

ĐẦU ĐUÔI
G8 82 0 8
G7

539

1
G6

7732 7866 9821

2 1, 9
G5

8871

3 0, 2, 6, 9
G4

52129 61030 77943
99836 64663 30108 96951

4 0, 3
5 1
G3

71390 15762

6 2, 3, 3, 6
G2

11840

7 1
G1

05663

8 2
ĐB 715299 9 0, 9
KQ Niêm yết: QNG-23-6.jpgIn vé dò XSQNG
Đầy đủ
2 số
3 số

5. KQXS Quảng Ngãi ngày 16/06 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSQNG 16/06

ĐẦU ĐUÔI
G8 57 0 2, 4, 8, 8
G7

329

1 6
G6

2267 6833 0879

2 5, 9
G5

5008

3 3, 6, 7
G4

23525 25104 53136
71171 35902 55316 81146

4 6
5 7, 9
G3

30173 00289

6 7
G2

69108

7 1, 3, 9
G1

00337

8 9
ĐB 413459 9
KQ Niêm yết: QNG-16-6.jpgIn vé dò XSQNG
Đầy đủ
2 số
3 số

6. KQXS Quảng Ngãi ngày 09/06 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSQNG 09/06

ĐẦU ĐUÔI
G8 73 0 7, 8
G7

007

1 8
G6

4455 6869 5068

2 6
G5

1008

3 0, 6
G4

46987 01218 55845
34830 56553 91951 76064

4 4, 5
5 1, 3, 5, 7
G3

86957 18426

6 4, 8, 9
G2

74436

7 3
G1

99795

8 7
ĐB 998744 9 5
KQ Niêm yết: QNG-9-6.jpgIn vé dò XSQNG
Đầy đủ
2 số
3 số

7. KQXS Quảng Ngãi ngày 02/06 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSQNG 02/06

ĐẦU ĐUÔI
G8 31 0
G7

270

1 2, 3
G6

7659 1238 3246

2 3, 7
G5

0727

3 1, 1, 8
G4

40462 78896 49623
99212 81731 64942 02513

4 2, 2, 6
5 9
G3

97442 44273

6 2, 2
G2

20862

7 0, 3, 4
G1

19587

8 7
ĐB 658074 9 6
KQ Niêm yết: QNG-2-6.jpgIn vé dò XSQNG
Đầy đủ
2 số
3 số

8. KQXS Quảng Ngãi ngày 26/05 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSQNG 26/05

ĐẦU ĐUÔI
G8 80 0 1, 2, 3, 4, 8
G7

068

1 2
G6

4124 5553 8074

2 4
G5

0431

3 0, 1, 9
G4

94501 07402 48175
63612 65808 29403 26304

4
5 1, 3, 6
G3

15630 40856

6 2, 8
G2

32451

7 4, 5
G1

08362

8 0
ĐB 333739 9
KQ Niêm yết: QNG-26-5.jpgIn vé dò XSQNG
Đầy đủ
2 số
3 số

9. KQXS Quảng Ngãi ngày 19/05 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSQNG 19/05

ĐẦU ĐUÔI
G8 75 0 0, 4
G7

480

1 6
G6

2767 0275 1991

2 0, 8
G5

1434

3 4
G4

61685 33465 36200
69804 21590 25520 96466

4 0
5 4
G3

83828 13640

6 5, 6, 7
G2

70516

7 3, 5, 5
G1

72473

8 0, 5
ĐB 279954 9 0, 1
KQ Niêm yết: QNG-19-5.jpgIn vé dò XSQNG
Đầy đủ
2 số
3 số

10. KQXS Quảng Ngãi ngày 12/05 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSQNG 12/05

ĐẦU ĐUÔI
G8 60 0 3, 8
G7

124

1 1, 3, 6
G6

3565 2986 6203

2 3, 4, 7
G5

9411

3
G4

89523 28955 64451
39208 18227 57677 36161

4
5 1, 5
G3

43413 57189

6 0, 1, 1, 5, 5
G2

10561

7 7
G1

92565

8 6, 9
ĐB 881016 9
KQ Niêm yết: QNG-12-5.jpgIn vé dò XSQNG
Đầy đủ
2 số
3 số

11. KQXS Quảng Ngãi ngày 05/05 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSQNG 05/05

ĐẦU ĐUÔI
G8 63 0
G7

110

1 0, 4
G6

4031 4922 9434

2 0, 2, 5
G5

6314

3 1, 3, 4
G4

56350 71133 83887
60693 65382 54356 80120

4
5 0, 6
G3

76925 56577

6 3
G2

56971

7 1, 3, 7
G1

03573

8 2, 7
ĐB 221291 9 1, 3
KQ Niêm yết: QNG-5-5.jpgIn vé dò XSQNG
Đầy đủ
2 số
3 số

12. KQXS Quảng Ngãi ngày 28/04 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSQNG 28/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 53 0
G7

348

1 4
G6

9474 7424 8048

2 4
G5

6777

3 7
G4

56469 30037 25214
67898 19493 83342 59873

4 2, 8, 8
5 1, 3, 4
G3

14061 18454

6 1, 9
G2

36579

7 3, 4, 7, 9
G1

50996

8
ĐB 448851 9 3, 6, 8
KQ Niêm yết: QNG-28-4.jpgIn vé dò XSQNG
Đầy đủ
2 số
3 số

13. KQXS Quảng Ngãi ngày 21/04 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSQNG 21/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 93 0 3, 3
G7

803

1 2
G6

3496 3086 5272

2 4
G5

8636

3 2, 6
G4

05103 78612 17487
16955 75965 72987 60182

4 1
5 5
G3

32124 01599

6 3, 5
G2

34832

7 2
G1

04063

8 2, 6, 7, 7
ĐB 471441 9 3, 6, 9
KQ Niêm yết: QNG-21-4.jpgIn vé dò XSQNG
Đầy đủ
2 số
3 số

14. KQXS Quảng Ngãi ngày 14/04 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSQNG 14/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 38 0 6
G7

806

1 2, 2, 5
G6

3212 5128 1633

2 8, 8
G5

4033

3 0, 3, 3, 8
G4

39412 59815 74940
41228 78995 96547 06691

4 0, 7
5 1
G3

41482 46083

6
G2

00851

7
G1

47130

8 2, 3, 8
ĐB 089088 9 1, 5
KQ Niêm yết: QNG-14-4.jpgIn vé dò XSQNG
Đầy đủ
2 số
3 số

15. KQXS Quảng Ngãi ngày 07/04 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSQNG 07/04

ĐẦU ĐUÔI
G8 14 0 9
G7

060

1 0, 4, 4, 6, 9
G6

8810 8288 3674

2 0, 1
G5

3440

3 1, 4
G4

65720 75416 41851
30719 35343 29634 21474

4 0, 3
5 1
G3

82366 24521

6 0, 6
G2

49014

7 4, 4
G1

32209

8 8
ĐB 345331 9
KQ Niêm yết: QNG-7-4.jpgIn vé dò XSQNG
Đầy đủ
2 số
3 số

16. KQXS Quảng Ngãi ngày 31/03 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSQNG 31/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 29 0 0, 7
G7

500

1
G6

6648 9275 1995

2 0, 3, 5, 9
G5

1895

3 0, 0
G4

40847 28658 93271
77025 54491 05995 23207

4 1, 7, 8
5 8
G3

87130 36023

6
G2

44630

7 1, 5
G1

57420

8
ĐB 835741 9 1, 5, 5, 5
KQ Niêm yết: QNG-31-3.jpgIn vé dò XSQNG
Đầy đủ
2 số
3 số

17. KQXS Quảng Ngãi ngày 24/03 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSQNG 24/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 14 0 3, 7
G7

778

1 1, 4
G6

4525 3537 1178

2 5, 7
G5

7707

3 7, 7
G4

73827 07878 47794
26754 83944 00251 90565

4 4
5 1, 4
G3

29003 88411

6 5, 7
G2

58837

7 8, 8, 8
G1

23983

8 3
ĐB 678267 9 4
KQ Niêm yết: QNG-24-3.jpgIn vé dò XSQNG
Đầy đủ
2 số
3 số

18. KQXS Quảng Ngãi ngày 17/03 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSQNG 17/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 16 0 0, 0, 3, 7
G7

900

1 6, 8
G6

8765 2448 5032

2 0, 4
G5

6018

3 0, 2, 2
G4

08803 63547 59830
54355 29520 69224 29000

4 7, 8, 9
5 5
G3

27032 78584

6 5
G2

88907

7
G1

79149

8 4
ĐB 809491 9 1
KQ Niêm yết: QNG-17-3.jpgIn vé dò XSQNG
Đầy đủ
2 số
3 số

19. KQXS Quảng Ngãi ngày 10/03 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSQNG 10/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 49 0 5, 7
G7

643

1 0
G6

0662 4507 4841

2 9
G5

3910

3 1, 3, 4, 7
G4

59733 17305 52829
32277 69131 93537 94592

4 1, 3, 4, 9
5 4
G3

43734 22480

6 2
G2

72244

7 7
G1

41454

8 0
ĐB 397991 9 1, 2
KQ Niêm yết: QNG-10-3.jpgIn vé dò XSQNG
Đầy đủ
2 số
3 số

20. KQXS Quảng Ngãi ngày 03/03 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSQNG 03/03

ĐẦU ĐUÔI
G8 25 0 0
G7

935

1 5, 8, 9, 9
G6

2589 1315 5723

2 3, 5
G5

4800

3 5
G4

63985 18468 50018
18397 39219 83419 69140

4 0, 4
5 4
G3

55554 79460

6 0, 8
G2

23173

7 3
G1

74044

8 5, 9
ĐB 752590 9 0, 7
KQ Niêm yết: QNG-3-3.jpgIn vé dò XSQNG
Đầy đủ
2 số
3 số

21. KQXS Quảng Ngãi ngày 24/02 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSQNG 24/02

ĐẦU ĐUÔI
G8 61 0 0, 0, 2, 5
G7

442

1 3
G6

4741 8047 0920

2 0
G5

5638

3 1, 8
G4

24994 25579 42831
96400 76176 65713 97089

4 1, 2, 7
5
G3

93905 59181

6 1
G2

24794

7 6, 9
G1

85000

8 1, 9
ĐB 004902 9 4, 4
KQ Niêm yết: QNG-24-2.jpgIn vé dò XSQNG
Đầy đủ
2 số
3 số

22. KQXS Quảng Ngãi ngày 17/02 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSQNG 17/02

ĐẦU ĐUÔI
G8 32 0 0, 1, 4
G7

181

1 1, 3
G6

9964 7647 0613

2 2
G5

9101

3 2, 7, 9
G4

52522 24294 45611
03200 16139 26637 92080

4 7
5
G3

57796 60704

6 4
G2

43992

7
G1

92197

8 0, 1
ĐB 655790 9 0, 2, 4, 6, 7
KQ Niêm yết: QNG-17-2.jpgIn vé dò XSQNG
Đầy đủ
2 số
3 số

23. KQXS Quảng Ngãi ngày 10/02 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSQNG 10/02

ĐẦU ĐUÔI
G8 04 0 4
G7

583

1
G6

4871 6672 0394

2
G5

3055

3
G4

18144 47998 88840
40246 80997 90562 55490

4 0, 3, 4, 6
5 0, 5
G3

35250 69893

6 1, 2
G2

45561

7 1, 1, 2
G1

50571

8 3
ĐB 015943 9 0, 3, 4, 7, 8
KQ Niêm yết: QNG-10-2.jpgIn vé dò XSQNG
Đầy đủ
2 số
3 số

24. KQXS Quảng Ngãi ngày 03/02 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSQNG 03/02

ĐẦU ĐUÔI
G8 09 0 0, 3, 4, 6, 9
G7

637

1 2
G6

3580 0100 0583

2
G5

2145

3 7, 9
G4

43339 15712 58588
40291 82685 92746 38745

4 5, 5, 6
5
G3

94703 80460

6 0
G2

95804

7
G1

88406

8 0, 1, 3, 5, 8
ĐB 964081 9 1
KQ Niêm yết: QNG-3-2.jpgIn vé dò XSQNG
Đầy đủ
2 số
3 số

25. KQXS Quảng Ngãi ngày 27/01 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSQNG 27/01

ĐẦU ĐUÔI
G8 47 0 5
G7

405

1 9
G6

0719 3672 6585

2
G5

2265

3 0, 4
G4

06073 66730 19065
60649 72592 31734 79660

4 0, 7, 9
5 3
G3

89581 49365

6 0, 5, 5, 5
G2

64240

7 2, 2, 3
G1

42053

8 1, 5
ĐB 546972 9 2
KQ Niêm yết: QNG-27-1.jpgIn vé dò XSQNG
Đầy đủ
2 số
3 số

26. KQXS Quảng Ngãi ngày 20/01 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSQNG 20/01

ĐẦU ĐUÔI
G8 72 0
G7

376

1 6
G6

6132 6288 4265

2
G5

1634

3 0, 2, 4
G4

11795 00895 98548
62530 51540 63946 46572

4 0, 6, 8
5
G3

71091 67579

6 5
G2

79016

7 2, 2, 6, 9
G1

43385

8 5, 8
ĐB 111792 9 1, 2, 5, 5
KQ Niêm yết: QNG-20-1.jpgIn vé dò XSQNG
Đầy đủ
2 số
3 số

27. KQXS Quảng Ngãi ngày 13/01 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSQNG 13/01

ĐẦU ĐUÔI
G8 24 0 0
G7

671

1
G6

6842 5844 8020

2 0, 4, 5
G5

9746

3
G4

34888 30299 21725
46157 21584 72767 14066

4 2, 4, 6
5 7, 7
G3

02960 57893

6 0, 6, 7
G2

46157

7 1
G1

56200

8 1, 4, 8
ĐB 013081 9 3, 9
KQ Niêm yết: QNG-13-1.jpgIn vé dò XSQNG
Đầy đủ
2 số
3 số

28. KQXS Quảng Ngãi ngày 06/01 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSQNG 06/01

ĐẦU ĐUÔI
G8 56 0
G7

637

1 0, 5
G6

2744 7615 3226

2 0, 1, 6, 6
G5

8347

3 7
G4

96680 36120 78746
50847 68021 02864 66179

4 4, 6, 7, 7, 7
5 6
G3

15280 97996

6 4
G2

86726

7 9
G1

92147

8 0, 0
ĐB 596110 9 6
KQ Niêm yết: QNG-6-1.jpgIn vé dò XSQNG
Đầy đủ
2 số
3 số

29. KQXS Quảng Ngãi ngày 30/12 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSQNG 30/12

ĐẦU ĐUÔI
G8 99 0 2, 5, 5
G7

124

1 3
G6

7924 8245 9705

2 4, 4, 8
G5

8702

3 6
G4

52581 07705 43991
29947 30036 34474 38293

4 5, 7
5 5
G3

91755 34988

6
G2

11828

7 4
G1

99013

8 1, 4, 8
ĐB 797584 9 1, 3, 9
KQ Niêm yết: QNG-30-12.jpgIn vé dò XSQNG
Đầy đủ
2 số
3 số

30. KQXS Quảng Ngãi ngày 23/12 Thứ Bảy

XSMT> Thứ 7> XSQNG 23/12

ĐẦU ĐUÔI
G8 13 0 5
G7

786

1 3, 9
G6

0099 2244 8099

2
G5

9063

3 4, 9
G4

90556 65274 41619
57740 67739 96605 60786

4 0, 4
5 6, 6
G3

29034 98187

6 3
G2

45795

7 4
G1

68656

8 6, 6, 6, 7
ĐB 391986 9 5, 9, 9
KQ Niêm yết: QNG-23-12.jpgIn vé dò XSQNG
Đầy đủ
2 số
3 số
Hiện thêm kết quả

Về XSQNG 30 ngày liên tiếp

XSQNG 30 ngày hay KQXSQNG 30 ngày liên tiếp là 30 kết quả xổ số Quảng Ngãi của 30 lần quay gần đây nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Quảng Ngãi

Tiện ích hay về xổ số

KQXS hôm qua (Thứ Tư, 18/07)

KQXS QUẢNG NGÃI THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Đang tải dữ liệu...